3d360570ef6e57ec9f4b37d3bedd47f229f96a54
[openwrt/openwrt.git] / package / utils / ubi-utils / Makefile
1 #
2 # Copyright (C) 2009-2014 OpenWrt.org
3 #
4 # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
5 # See /LICENSE for more information.
6 #
7
8 include $(TOPDIR)/rules.mk
9
10 PKG_NAME:=ubi-utils
11 PKG_REV:=7d2839b8dede3ae368780364b4a07473d2303219
12 PKG_VERSION:=1.5.1
13 PKG_RELEASE:=2
14
15 PKG_SOURCE:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION).tar.gz
16 PKG_SOURCE_URL:=git://git.infradead.org/mtd-utils.git
17 PKG_SOURCE_PROTO:=git
18 PKG_SOURCE_SUBDIR:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION)
19 PKG_SOURCE_VERSION:=$(PKG_REV)
20 PKG_MIRROR_MD5SUM:=69b68adcfcbe786584771e5978534ab4
21
22 PKG_INSTALL:=1
23
24 PKG_BUILD_DEPENDS:=util-linux liblzo zlib
25
26 PKG_LICENSE:=GPLv2
27 PKG_LICENSE_FILES:=
28
29 PKG_MAINTAINER:=John Crispin <john@phrozen.org>
30
31 include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
32
33 define Package/ubi-utils
34 TITLE:=Utilities for ubi info/debug
35 SECTION:=utils
36 CATEGORY:=Utilities
37 URL:=http://www.linux-mtd.infradead.org/
38 DEPENDS:=@NAND_SUPPORT
39 endef
40
41 define Package/ubi-utils/description
42 Utilities for manipulating memory technology devices.
43 endef
44
45 MAKE_FLAGS += \
46 DESTDIR="$(PKG_INSTALL_DIR)" \
47 BUILDDIR="$(PKG_BUILD_DIR)" \
48 LDLIBS+="$(LIBGCC_S)" \
49 WITHOUT_XATTR=1 \
50 WITHOUT_LZO=1
51
52 define Package/ubi-utils/install
53 $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/sbin
54 $(INSTALL_BIN) \
55 $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/sbin/{ubiattach,ubicrc32,ubiblock,ubidetach,ubiformat,ubimkvol} $(1)/usr/sbin/
56 $(INSTALL_BIN) \
57 $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/sbin/{ubinfo,ubinize,ubirename,ubirmvol,ubirsvol,ubiupdatevol} $(1)/usr/sbin/
58 endef
59
60
61 $(eval $(call BuildPackage,ubi-utils))