c6f18fc39e6ef4f35f22fbc0c6eedbe9e422af41
[openwrt/openwrt.git] / target / linux / lantiq / image / Makefile
1 #
2 # Copyright (C) 2010-2016 OpenWrt.org
3 #
4 # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
5 # See /LICENSE for more information.
6 #
7
8 # boards missing since devicetree update
9 #EASY50712 ARV3527P
10
11 JFFS2_BLOCKSIZE = 64k 128k 256k
12
13 KERNEL_LOADADDR = 0x80002000
14 KERNEL_ENTRY = 0x80002000
15
16 include $(TOPDIR)/rules.mk
17 include $(INCLUDE_DIR)/image.mk
18
19 ifeq ($(SUBTARGET),xway)
20 UBIFS_OPTS := -m 512 -e 15872 -c 1959
21 UBI_OPTS:="-m 512 -p 16KiB -s 256"
22 else
23 UBIFS_OPTS := -m 2048 -e 126KiB -c 4096
24 UBI_OPTS:="-m 2048 -p 128KiB -s 512"
25 endif
26
27 LOADER_MAKE := $(NO_TRACE_MAKE) -C lzma-loader KDIR=$(KDIR)
28
29 define Image/BuildLoader/Template
30 -rm -rf $(KDIR)/lzma-loader
31 $(LOADER_MAKE) LOADER=loader$(2)-$(1).bin\
32 LZMA_TEXT_START=0x80a00000 \
33 LOADADDR=0x80002000 \
34 LOADER_DATA="$(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).lzma" BOARD="$(1)" \
35 compile loader.bin
36 endef
37
38 define Build/eva-image
39 lzma2eva $(KERNEL_LOADADDR) $(KERNEL_LOADADDR) $@ $@.new
40 ( dd if=$@.new bs=64k conv=sync; cat ./eva.dummy.squashfs; ) > $@
41 endef
42
43
44 define CompressLzma
45 $(STAGING_DIR_HOST)/bin/lzma e $(1) $(2)
46 endef
47
48 define PatchKernelLzma
49 cp $(KDIR)/vmlinux$(2) $(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1)
50 $(LINUX_DIR)/scripts/dtc/dtc -O dtb -o $(KDIR)/$(1).dtb ../dts/$(1).dts
51 cat $(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1) $(KDIR)/$(1).dtb > $(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).tmp
52 $(call CompressLzma,$(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).tmp,$(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).lzma)
53 endef
54
55 define MkImageLzma
56 mkimage -A mips -O linux -T kernel -a 0x80002000 -C lzma \
57 -e 0x80002000 -n 'MIPS OpenWrt Linux-$(LINUX_VERSION)' \
58 -d $(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).lzma $(KDIR)/uImage-$(1)$(2)
59 endef
60
61 define MkImageEVA
62 lzma2eva 0x80002000 0x80002000 $(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).lzma $(KDIR)/$(1)$(2).eva.prealign
63 dd if=$(KDIR)/$(1)$(2).eva.prealign of=$(KDIR)/$(1)$(2).eva.align.64k bs=64k conv=sync
64 dd if=$(KDIR)/$(1)$(2).eva.prealign of=$(KDIR)/$(1)$(2).eva.align.128k bs=128k conv=sync
65 cat ./eva.dummy.squashfs >> $(KDIR)/$(1)$(2).eva.align.64k
66 endef
67
68 define Image/Build/squashfs
69 cat $(KDIR)/uImage-$(2) $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image
70 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image)
71 endef
72
73 DGN3500_SKERNEL=0x50000
74 DGN3500_SKERNEL_DECIMAL=327680
75 define Image/BuildDGN3500/squashfs
76 dd if=/dev/zero of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad bs=$(DGN3500_SKERNEL_DECIMAL) count=1
77 cat $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad $(KDIR)/uImage-$(2) $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img
78 rm -r $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad
79 dd if=/dev/zero ibs=16M count=1 | tr "\000" "\377" > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pwf
80 cp $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img
81 dgn3500sum $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img $(DGN3500_SKERNEL) NA
82 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img)
83 cp $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pwf $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-NA.img
84 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-NA.img conv=notrunc
85 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-sysupgrade-NA.image bs=$(DGN3500_SKERNEL_DECIMAL) skip=1
86 rm -r $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img
87 mv $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img
88 dgn3500sum $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img $(DGN3500_SKERNEL) WW
89 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img)
90 mv $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pwf $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-WW.img
91 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-WW.img conv=notrunc
92 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-sysupgrade-WW.image bs=$(DGN3500_SKERNEL_DECIMAL) skip=1
93 rm -r $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img
94 endef
95
96 define Image/BuildDGN3500B/squashfs
97 dd if=/dev/zero of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad bs=327680 count=1
98 cat $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad $(KDIR)/uImage-$(2) $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img
99 rm -r $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad
100 dd if=/dev/zero ibs=16M count=1 | tr "\000" "\377" > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory.img
101 dgn3500sum $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img $(DGN3500_SKERNEL) DE
102 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img)
103 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory.img conv=notrunc
104 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-sysupgrade.image bs=$(DGN3500_SKERNEL_DECIMAL) skip=1
105 rm -r $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img
106 dgn3500sum $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-sysupgrade.image $(DGN3500_SKERNEL) DE
107 endef
108
109
110 define Image/BuildEVA/squashfs
111 cat $(KDIR)/$(2).eva.align.64k $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image.eva
112 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image.eva)
113 endef
114
115 define Image/BuildLoader/squashfs
116 dd if=$(KDIR)/loader-$(2).bin of=$(KDIR)/loader-$(2).bin.padded bs=3072k conv=sync
117 cat $(KDIR)/loader-$(2).bin.padded $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image
118 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image)
119 endef
120
121 ifneq ($(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),)
122 define Image/BuildKernel/InitramfsTemplate
123 $(call PatchKernelLzma,$(1),-initramfs)
124 $(call MkImageLzma,$(1),-initramfs)
125 $(CP) $(KDIR)/uImage-$(1)-initramfs $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-uImage-initramfs
126 endef
127 endif
128
129 define Image/BuildKernel/Template
130 $(call PatchKernelLzma,$(1))
131 $(call MkImageLzma,$(1))
132 $(CP) $(KDIR)/uImage-$(1) $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-uImage
133 $(Image/BuildKernel/InitramfsTemplate)
134 endef
135
136 ifneq ($(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),)
137 define Image/BuildKernelLoader/InitramfsTemplate
138 $(CP) $(KDIR)/loader-initramfs-$(1).bin $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-vmlinux-initramfs-loader
139 $(CP) $(KDIR)/vmlinux-initramfs-$(1) $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-vmlinux-initramfs
140 endef
141 endif
142
143 define Image/BuildKernelLoader/Template
144 $(CP) $(KDIR)/loader-$(1).bin $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-vmlinux-loader
145 $(CP) $(KDIR)/vmlinux-$(1) $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-vmlinux
146 $(Image/BuildKernelLoader/InitramfsTemplate)
147 endef
148
149 ifneq ($(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),)
150 define Image/Prepare/InitramfsTemplate
151 $(call PatchKernelLzma,$(1),-initramfs)
152 $(call Image/BuildLoader/Template,$(1),-initramfs)
153 endef
154 endif
155
156 define Image/Prepare/Template
157 $(call PatchKernelLzma,$(1))
158 $(call Image/BuildLoader/Template,$(1))
159 $(Image/Prepare/InitramfsTemplate)
160 endef
161
162 define Image/BuildKernelEVA/Template
163 $(call PatchKernelLzma,$(1))
164 $(call MkImageEVA,$(1))
165 $(CP) $(KDIR)/$(1).eva.align.64k $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1).eva.align.64k
166 $(CP) $(KDIR)/$(1).eva.align.128k $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1).eva.align.128k
167 endef
168
169
170 ### Kernel scripts ###
171 define Build/mkbrncmdline
172 mkbrncmdline -i $@ -o $@.new BRN-BOOT
173 mv $@.new $@
174 endef
175
176 define Build/mkbrnimg
177 mkbrnimg -s $(SIGNATURE) -m $(MAGIC) -p $(CRC32_POLY) -o $@ $(word 1,$^) $(word 2,$^)
178 endef
179
180 define Build/fullimage
181 mkimage -A mips -O linux -C lzma -T filesystem -a 0x00 \
182 -e 0x00 -n 'LEDE RootFS' \
183 -d $(word 2,$^) $(word 2,$^).new
184
185 cat $(word 1,$^) $(word 2,$^).new > $@.tmp
186
187 mkimage -A mips -O linux -T multi -a 0x00 -C none \
188 -e 0x00 -n 'OpenWrt fullimage' \
189 -d $@.tmp $@
190
191 rm $(word 2,$^).new
192 rm $@.tmp
193 endef
194
195 # Shared device definition: applies to every defined device
196 define Device/Default
197 PROFILES = Default
198 KERNEL_DEPENDS = $$(wildcard ../dts/$$(DEVICE_DTS).dts)
199 KERNEL_INITRAMFS_NAME = $$(KERNEL_NAME)-initramfs
200 KERNEL := kernel-bin | append-dtb | lzma | uImage lzma
201 KERNEL_INITRAMFS := kernel-bin | append-dtb | lzma | uImage lzma
202 FILESYSTEMS := squashfs
203 DEVICE_DTS := $(1)
204 DEVICE_DTS_DIR := ../dts
205 IMAGE_SIZE :=
206 IMAGES := sysupgrade.bin
207 IMAGE/sysupgrade.bin := append-kernel | append-rootfs | pad-rootfs | check-size $$$$(IMAGE_SIZE)
208 endef
209 DEVICE_VARS += IMAGE_SIZE
210
211 define Device/NAND/xway
212 BLOCKSIZE := 16KiB
213 PAGESIZE := 512
214 SUBPAGESIZE := 256
215 FILESYSTEMS += ubifs
216 endef
217
218 define Device/NAND/xrx200
219 BLOCKSIZE := 128KiB
220 PAGESIZE := 2048
221 SUBPAGESIZE := 512
222 FILESYSTEMS += ubifs
223 endef
224
225 define Device/NAND
226 $(Device/NAND/$(SUBTARGET))
227 IMAGE/sysupgrade.bin := sysupgrade-nand
228 endef
229
230 define Device/lantiqBrnImage
231 KERNEL := kernel-bin | append-dtb | mkbrncmdline | lzma-no-dict
232 IMAGES := factory.bin
233 IMAGE/factory.bin := mkbrnimg | check-size $$$$(IMAGE_SIZE)
234 endef
235 DEVICE_VARS += SIGNATURE MAGIC CRC32_POLY
236
237 define Device/lantiqFullImage
238 KERNEL := kernel-bin | append-dtb | lzma | uImage lzma | pad-offset 4 0
239 IMAGES := sysupgrade.bin fullimage.img
240 IMAGE/fullimage.img := fullimage | check-size $$$$(IMAGE_SIZE)
241 endef
242
243 define Device/AVM
244 $(Device/NAND)
245 KERNEL := kernel-bin | append-dtb | lzma | eva-image
246 endef
247
248 ifeq ($(SUBTARGET),xway_legacy)
249
250 define Device/ARV4520PW
251 IMAGE_SIZE := 3648k
252 DEVICE_TITLE := Easybox 800, WAV-281 - ARV4520PW
253 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube \
254 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
255 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
256 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
257 kmod-rt61-pci wpad-mini \
258 swconfig
259 endef
260 TARGET_DEVICES += ARV4520PW
261
262 define Device/ARV4525PW
263 IMAGE_SIZE := 3776k
264 DEVICE_TITLE := Speedport W502V Typ A - ARV4525PW
265 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath5k wpad-mini \
266 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
267 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
268 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa
269 endef
270 TARGET_DEVICES += ARV4525PW
271
272 define Device/ARV452CQW
273 IMAGE_SIZE := 3776k
274 DEVICE_TITLE := Easybox 801 - ARV452CQW
275 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube \
276 kmod-ath5k wpad-mini \
277 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
278 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
279 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
280 swconfig
281 endef
282 TARGET_DEVICES += ARV452CQW
283
284 define Device/ARV4518PWR01
285 IMAGE_SIZE := 3776k
286 DEVICE_TITLE := ARV4518PWR01
287 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
288 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
289 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
290 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
291 kmod-ath5k wpad-mini \
292 swconfig
293 endef
294 TARGET_DEVICES += ARV4518PWR01
295
296 define Device/ARV4518PWR01A
297 IMAGE_SIZE := 3776k
298 DEVICE_TITLE := ARV4518PWR01A
299 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
300 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
301 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
302 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
303 kmod-ath5k wpad-mini \
304 swconfig
305 endef
306 TARGET_DEVICES += ARV4518PWR01A
307
308 endif
309
310 ifeq ($(SUBTARGET),xway)
311
312 # Danube
313
314 Image/BuildKernel/Profile/BTHOMEHUBV2B=$(call Image/BuildKernel/Template,BTHOMEHUBV2B)
315 Image/Build/Profile/BTHOMEHUBV2B=$(call Image/BuildNAND/$(1),$(1),BTHOMEHUBV2B)
316
317 define LegacyDevice/BTHOMEHUBV2B
318 DEVICE_TITLE := BT Home Hub 2B
319 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
320 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
321 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
322 kmod-ltq-deu-danube \
323 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
324 kmod-ath9k wpad-mini \
325 swconfig
326 endef
327 LEGACY_DEVICES += BTHOMEHUBV2B
328
329 define Device/EASY50712
330 IMAGE_SIZE := 3776k
331 DEVICE_TITLE := Lantiq Danube - EASY50712
332 endef
333 TARGET_DEVICES += EASY50712
334
335 define Device/ACMP252
336 IMAGE_SIZE := 14848k
337 DEVICE_TITLE := AudioCodes MediaPack MP-252
338 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2x00-pci wpad-mini \
339 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
340 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-ptm-danube \
341 ltq-adsl-app
342 endef
343 TARGET_DEVICES += ACMP252
344
345 define Device/ARV4510PW
346 IMAGE_SIZE := 15616k
347 DEVICE_TITLE := Wippies, Elisa - ARV4510PW
348 DEVICE_PACKAGES := kmod-ledtrig-usbdev kmod-usb2-pci kmod-usb-uhci \
349 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
350 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
351 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
352 kmod-ltq-tapi kmod-ltq-vmmc \
353 kmod-rt2800-pci kmod-ath5k wpad-mini \
354 swconfig
355 endef
356 TARGET_DEVICES += ARV4510PW
357
358 define Device/ARV7525PW
359 IMAGE_SIZE := 3776k
360 DEVICE_TITLE := Speedport W303V Typ A - ARV7525PW
361 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini \
362 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
363 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
364 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa
365 endef
366 TARGET_DEVICES += ARV7525PW
367
368 define Device/ARV4519PW
369 IMAGE_SIZE := 3776k
370 DEVICE_TITLE := Vodafone, Pirelli - ARV4519PW
371 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
372 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
373 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
374 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
375 swconfig
376 endef
377 TARGET_DEVICES += ARV4519PW
378
379 define Device/ARV7506PW11
380 IMAGE_SIZE := 7808k
381 DEVICE_TITLE := Alice/O2 IAD 4421 - ARV7506PW11
382 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
383 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
384 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
385 kmod-rt2800-pci wpad-mini \
386 swconfig
387 endef
388 TARGET_DEVICES += ARV7506PW11
389
390 define Device/ARV7510PW22
391 IMAGE_SIZE := 31232k
392 DEVICE_TITLE := Astoria - ARV7510PW22
393 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
394 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
395 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
396 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
397 kmod-ltq-tapi kmod-ltq-vmmc \
398 kmod-rt2800-pci wpad-mini \
399 kmod-usb-uhci kmod-usb2 kmod-usb2-pci \
400 swconfig
401 endef
402 TARGET_DEVICES += ARV7510PW22
403
404 define Device/ARV7518PW
405 IMAGE_SIZE := 7872k
406 DEVICE_TITLE := Astoria - ARV7518PW
407 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
408 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
409 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
410 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
411 kmod-ath9k wpad-mini \
412 swconfig
413 endef
414 TARGET_DEVICES += ARV7518PW
415
416 define Device/ARV7519PW
417 IMAGE_SIZE := 15488k
418 DEVICE_TITLE := Astoria - ARV7519PW
419 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
420 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
421 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
422 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
423 kmod-rt2800-pci wpad-mini \
424 swconfig
425 endef
426 TARGET_DEVICES += ARV7519PW
427
428 define Device/ARV752DPW
429 IMAGE_SIZE := 7872k
430 DEVICE_TITLE := Easybox 802 - ARV752DPW
431 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
432 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
433 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
434 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
435 kmod-ltq-tapi kmod-ltq-vmmc \
436 kmod-rt2800-pci wpad-mini \
437 swconfig
438 endef
439 TARGET_DEVICES += ARV752DPW
440
441 define Device/ARV752DPW22
442 IMAGE_SIZE := 7616k
443 DEVICE_TITLE := Easybox 803 - ARV752DPW22
444 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb2-pci kmod-usb-uhci kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
445 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
446 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
447 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
448 kmod-ltq-tapi kmod-ltq-vmmc \
449 kmod-rt2800-pci wpad-mini \
450 swconfig
451 endef
452 TARGET_DEVICES += ARV752DPW22
453
454 define Device/ARV8539PW22
455 IMAGE_SIZE := 7616k
456 DEVICE_TITLE := Speedport W504V Typ A - ARV8539PW22
457 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube \
458 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
459 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
460 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
461 kmod-ath9k wpad-mini \
462 swconfig
463 endef
464 TARGET_DEVICES += ARV8539PW22
465
466 define Device/GIGASX76X
467 IMAGE_SIZE := 7680k
468 DEVICE_TITLE := Gigaset sx76x
469 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
470 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
471 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
472 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoe \
473 kmod-ath5k wpad-mini \
474 swconfig
475 endef
476 TARGET_DEVICES += GIGASX76X
477
478
479 # AR9
480
481 Image/BuildKernel/Profile/BTHOMEHUBV3A=$(call Image/BuildKernel/Template,BTHOMEHUBV3A)
482 Image/Build/Profile/BTHOMEHUBV3A=$(call Image/BuildNAND/$(1),$(1),BTHOMEHUBV3A)
483
484 define LegacyDevice/BTHOMEHUBV3A
485 DEVICE_TITLE := BT Home Hub 3A
486 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2 kmod-ledtrig-usbdev \
487 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
488 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-a kmod-ltq-atm-ar9 \
489 kmod-ltq-deu-ar9 \
490 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
491 kmod-ath9k wpad-mini \
492 swconfig uboot-envtools
493 endef
494 LEGACY_DEVICES += BTHOMEHUBV3A
495
496 Image/BuildKernel/Profile/DGN3500=$(call Image/BuildKernel/Template,DGN3500)
497 Image/Build/Profile/DGN3500=$(call Image/BuildDGN3500/$(1),$(1),DGN3500)
498
499 define LegacyDevice/DGN3500
500 DEVICE_TITLE := Netgear DGN3500
501 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2 kmod-ledtrig-usbdev \
502 kmod-ath9k wpad-mini \
503 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
504 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-a kmod-ltq-atm-ar9 \
505 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
506 kmod-ltq-deu-ar9 swconfig
507 endef
508 LEGACY_DEVICES += DGN3500
509
510 Image/BuildKernel/Profile/DGN3500B=$(call Image/BuildKernel/Template,DGN3500B)
511 Image/Build/Profile/DGN3500B=$(call Image/BuildDGN3500B/$(1),$(1),DGN3500B)
512
513 define LegacyDevice/DGN3500B
514 DEVICE_TITLE := Netgear DGN3500B
515 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2 kmod-ledtrig-usbdev \
516 kmod-ath9k wpad-mini \
517 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
518 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-b kmod-ltq-atm-ar9 \
519 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
520 kmod-ltq-deu-ar9 swconfig
521 endef
522 LEGACY_DEVICES += DGN3500B
523
524 define Device/WBMRA
525 IMAGE_SIZE := 31488k
526 DEVICE_DTS := WBMR
527 DEVICE_TITLE := Buffalo WBMR-HP-G300H (A) - WBMR
528 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2 kmod-ledtrig-usbdev \
529 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
530 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-a kmod-ltq-atm-ar9 \
531 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
532 kmod-ath9k wpad hostapd-utils \
533 swconfig
534 endef
535 TARGET_DEVICES += WBMRA
536
537 define Device/WBMRB
538 IMAGE_SIZE := 31488k
539 DEVICE_DTS := WBMR
540 DEVICE_TITLE := Buffalo WBMR-HP-G300H (B) - WBMR
541 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2 kmod-ledtrig-usbdev \
542 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
543 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-b kmod-ltq-atm-ar9 \
544 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
545 kmod-ath9k wpad hostapd-utils \
546 swconfig
547 endef
548 TARGET_DEVICES += WBMRB
549
550 Image/BuildKernel/Profile/FRITZ7320=$(call Image/BuildKernelEVA/Template,FRITZ7320)
551 Image/Build/Profile/FRITZ7320=$(call Image/BuildEVA/$(1),$(1),FRITZ7320)
552
553 define LegacyDevice/FRITZ7320
554 DEVICE_TITLE := 1&1 HomeServer - FRITZ7320
555 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k wpad-mini \
556 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
557 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-b kmod-ltq-atm-ar9 \
558 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
559 kmod-ltq-deu-ar9 kmod-usb-dwc2 \
560 kmod-ath9k wpad-mini
561 endef
562 LEGACY_DEVICES += FRITZ7320
563
564 define Device/H201L
565 IMAGE_SIZE := 7808k
566 DEVICE_TITLE := ZTE H201L - H201L
567 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k-htc wpad-mini \
568 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
569 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-b kmod-ltq-atm-ar9 \
570 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoe \
571 kmod-ltq-deu-ar9 kmod-usb-dwc2 \
572 kmod-ltq-tapi kmod-ltq-vmmc \
573 swconfig
574 endef
575 TARGET_DEVICES += H201L
576
577 define Device/P2601HNFX
578 IMAGE_SIZE := 15616k
579 DEVICE_TITLE := ZyXEL P-2601HN-Fx
580 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-usb wpad-mini \
581 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
582 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-b kmod-ltq-atm-ar9 \
583 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoe \
584 kmod-ltq-deu-ar9 kmod-usb-dwc2 \
585 swconfig
586 endef
587 TARGET_DEVICES += P2601HNFX
588
589
590 endif
591
592
593 ifeq ($(SUBTARGET),xrx200)
594
595 # VR9
596
597 define Device/P2812HNUF1
598 $(Device/NAND)
599 DEVICE_TITLE := ZyXEL P-2812HNU-F1
600 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
601 endef
602 TARGET_DEVICES += P2812HNUF1
603
604 define LegacyDevice/P2812HNUF3
605 $(Device/NAND)
606 DEVICE_TITLE := ZyXEL P-2812HNU-F3
607 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
608 endef
609 TARGET_DEVICES += P2812HNUF3
610
611 define Device/ARV7519RW22
612 IMAGE_SIZE := 31232k
613 DEVICE_TITLE := Livebox Astoria ARV7519RW22
614 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2
615 endef
616 TARGET_DEVICES += ARV7519RW22
617
618 define Device/BTHOMEHUBV5A
619 $(Device/NAND)
620 DEVICE_TITLE := BT Home Hub 5A
621 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k kmod-ath10k wpad-mini kmod-usb-dwc2
622 endef
623 TARGET_DEVICES += BTHOMEHUBV5A
624
625 define Device/EASY80920NAND
626 $(Device/lantiqFullImage)
627 IMAGE_SIZE := 64512k
628 DEVICE_TITLE := Lantiq VR9 - EASY80920NAND
629 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k wpad-mini kmod-usb-dwc2
630 endef
631 TARGET_DEVICES += EASY80920NAND
632
633 define Device/EASY80920NOR
634 IMAGE_SIZE := 7936k
635 DEVICE_TITLE := Lantiq VR9 - EASY80920NOR
636 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k wpad-mini kmod-usb-dwc2
637 endef
638 TARGET_DEVICES += EASY80920NOR
639
640 define Device/FRITZ3370
641 $(Device/AVM)
642 DEVICE_TITLE := Fritz!Box WLan - FRITZ3370
643 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k wpad-mini kmod-usb-dwc2
644 endef
645 TARGET_DEVICES += FRITZ3370
646
647 define Device/FRITZ7360SL
648 $(Device/AVM)
649 DEVICE_TITLE := 1&1 HomeServer - FRITZ7360SL
650 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k wpad-mini kmod-usb-dwc2
651 endef
652 TARGET_DEVICES += FRITZ7360SL
653
654 Image/Prepare/Profile/VG3503J=$(call Image/Prepare/Template,VG3503J)
655 Image/BuildKernel/Profile/VG3503J=$(call Image/BuildKernelLoader/Template,VG3503J)
656 Image/Build/Profile/VG3503J=$(call Image/BuildLoader/$(1),$(1),VG3503J)
657
658 define LegacyDevice/VG3503J
659 DEVICE_TITLE := BT Openreak - ECI VDSL Modem
660 endef
661 LEGACY_DEVICES += VG3503J
662
663 include tp-link.mk
664
665 define Device/WBMR300
666 IMAGE_SIZE := 15616k
667 DEVICE_TITLE := Buffalo WBMR-300HPD
668 DEVICE_PACKAGES := kmod-mt76 wpad-mini kmod-usb-dwc2
669 endef
670 TARGET_DEVICES += WBMR300
671
672 define Device/VGV7510KW22NOR
673 IMAGE_SIZE := 15232k
674 DEVICE_TITLE := o2 Box 6431 / Arcadyan VGV7510KW22 (NOR)
675 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
676 endef
677 TARGET_DEVICES += VGV7510KW22NOR
678
679 define Device/VGV7510KW22BRN
680 $(Device/lantiqBrnImage)
681 IMAGE_SIZE := 7168k
682 SIGNATURE := 5D00008000
683 MAGIC := 0x12345678
684 CRC32_POLY := 0x2083b8ed
685 DEVICE_TITLE := o2 Box 6431 / Arcadyan VGV7510KW22 (BRN)
686 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
687 endef
688 TARGET_DEVICES += VGV7510KW22BRN
689
690 define Device/VGV7519NOR
691 IMAGE_SIZE := 15360k
692 DEVICE_TITLE := Experiabox 8 VGV7519
693 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
694 endef
695 TARGET_DEVICES += VGV7519NOR
696
697 define Device/VGV7519BRN
698 $(Device/lantiqBrnImage)
699 IMAGE_SIZE := 7168k
700 SIGNATURE := 5D00008000
701 MAGIC := 0x12345678
702 CRC32_POLY := 0x2083b8ed
703 DEVICE_TITLE := Experiabox 8 VGV7519 (BRN)
704 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
705 endef
706 TARGET_DEVICES += VGV7519BRN
707
708 endif
709
710 define Image/BuildNAND/squashfs
711 $(call prepare_generic_squashfs,$(KDIR)/root.$(1))
712 $(call Image/Build/UbinizeImage,$(2),,squashfs,$(UBI_OPTS))
713 $(call Image/Build/SysupgradeNAND,$(2),$(1),$(KDIR)/uImage-$(2))
714 endef
715
716 define Image/Build/ubifs
717 $(CP) $(KDIR)/root.ubifs $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs.ubifs
718 endef
719
720 define Image/Build/ubi
721 $(CP) $(KDIR)/root.ubi $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs.ubi
722 $(CP) $(KDIR)/root-overlay.ubi $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs-overlay.ubi
723 endef
724
725 define Image/BuildEVA/ubi
726 $(CP) $(KDIR)/root.ubi $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs.ubi
727 $(CP) $(KDIR)/root-overlay.ubi $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs-overlay.ubi
728 endef
729
730 define Image/BuildNAND/ubifs
731 $(call Image/Build/UbinizeImage,$(2),,ubifs,$(UBI_OPTS))
732 $(call Image/Build/SysupgradeNAND,$(2),$(1),$(KDIR)/uImage-$(2))
733 endef
734
735 define Image/BuildEVA/ubifs
736 $(CP) $(KDIR)/root.ubifs $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs.ubifs
737 endef
738
739 define Image/Prepare/Profile
740 $(call Image/Prepare/Profile/$(1))
741 endef
742
743 define Image/BuildKernel/Profile
744 $(call Image/BuildKernel/Profile/$(1))
745 endef
746
747 define Image/Build/Profile
748 $(call Image/Build/Profile/$(1),$(2))
749 endef
750
751 $(eval $(call BuildImage))