ar71xx: add kernel support for the EnGenius EAP300 v2 board
[openwrt/openwrt.git] / include / kernel-defaults.mk
index 607c821..f1f5a81 100644 (file)
@@ -24,10 +24,24 @@ ifneq (,$(KERNEL_CC))
   KERNEL_MAKEOPTS += CC="$(KERNEL_CC)"
 endif
 
+ifdef CONFIG_USE_SPARSE
+  KERNEL_MAKEOPTS += C=1 CHECK=$(STAGING_DIR_HOST)/bin/sparse
+endif
+
 export HOST_EXTRACFLAGS=-I$(STAGING_DIR_HOST)/include
 
 # defined in quilt.mk
 Kernel/Patch:=$(Kernel/Patch/Default)
+
+KERNEL_GIT_OPTS:=
+ifneq ($(strip $(CONFIG_KERNEL_GIT_LOCAL_REPOSITORY)),"")
+  KERNEL_GIT_OPTS+=--reference $(CONFIG_KERNEL_GIT_LOCAL_REPOSITORY)
+endif
+
+ifneq ($(strip $(CONFIG_KERNEL_GIT_BRANCH)),"")
+  KERNEL_GIT_OPTS+=--branch $(CONFIG_KERNEL_GIT_BRANCH)
+endif
+
 ifeq ($(strip $(CONFIG_EXTERNAL_KERNEL_TREE)),"")
   ifeq ($(strip $(CONFIG_KERNEL_GIT_CLONE_URI)),"")
     define Kernel/Prepare/Default
@@ -36,15 +50,9 @@ ifeq ($(strip $(CONFIG_EXTERNAL_KERNEL_TREE)),"")
        touch $(LINUX_DIR)/.quilt_used
     endef
   else
-    ifeq ($(strip $(CONFIG_KERNEL_GIT_LOCAL_REPOSITORY)),"")
-      define Kernel/Prepare/Default
-       git clone $(CONFIG_KERNEL_GIT_CLONE_URI) $(LINUX_DIR)
-      endef
-    else
-      define Kernel/Prepare/Default
-       git clone --reference $(CONFIG_KERNEL_GIT_LOCAL_REPOSITORY) $(CONFIG_KERNEL_GIT_CLONE_URI) $(LINUX_DIR)
-      endef
-    endif
+    define Kernel/Prepare/Default
+       git clone $(KERNEL_GIT_OPTS) $(CONFIG_KERNEL_GIT_CLONE_URI) $(LINUX_DIR)
+    endef
   endif
 else
   define Kernel/Prepare/Default
@@ -81,6 +89,7 @@ ifeq ($(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),y)
        echo -e "$(if $(CONFIG_TARGET_INITRAMFS_COMPRESSION_LZMA),CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_LZMA=y\nCONFIG_RD_LZMA=y,# CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_LZMA is not set\n# CONFIG_RD_LZMA is not set)" >> $(LINUX_DIR)/.config
        echo -e "$(if $(CONFIG_TARGET_INITRAMFS_COMPRESSION_LZO),CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_LZO=y\nCONFIG_RD_LZO=y,# CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_LZO is not set\n# CONFIG_RD_LZO is not set)" >> $(LINUX_DIR)/.config
        echo -e "$(if $(CONFIG_TARGET_INITRAMFS_COMPRESSION_XZ),CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_XZ=y\nCONFIG_RD_XZ=y,# CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_XZ is not set\n# CONFIG_RD_XZ is not set)" >> $(LINUX_DIR)/.config
+       echo -e "$(if $(CONFIG_TARGET_INITRAMFS_COMPRESSION_LZ4),CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_LZ4=y\nCONFIG_RD_LZ4=y,# CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_LZ4 is not set\n# CONFIG_RD_LZ4 is not set)" >> $(LINUX_DIR)/.config
   endef
 else
 endif
@@ -103,7 +112,7 @@ define Kernel/Configure/Default
        $(SCRIPT_DIR)/kconfig.pl 'm+' '+' $(LINUX_DIR)/.config.target /dev/null $(LINUX_DIR)/.config.override > $(LINUX_DIR)/.config
        $(call Kernel/SetNoInitramfs)
        rm -rf $(KERNEL_BUILD_DIR)/modules
-       [ -d $(LINUX_DIR)/user_headers ] || $(MAKE) $(KERNEL_MAKEOPTS) INSTALL_HDR_PATH=$(LINUX_DIR)/user_headers headers_install
+       $(_SINGLE) [ -d $(LINUX_DIR)/user_headers ] || $(MAKE) $(KERNEL_MAKEOPTS) INSTALL_HDR_PATH=$(LINUX_DIR)/user_headers headers_install
        $(SH_FUNC) grep '=[ym]' $(LINUX_DIR)/.config | LC_ALL=C sort | md5s > $(LINUX_DIR)/.vermagic
 endef
 
@@ -123,6 +132,11 @@ ifeq ($(LINUX_KARCH),avr32)
 IMAGES_DIR:=images
 endif
 
+# AMD64 shares the location with x86
+ifeq ($(LINUX_KARCH),x86_64)
+IMAGES_DIR:=../../x86/boot
+endif
+
 define Kernel/CopyImage
        $(KERNEL_CROSS)objcopy -O binary $(OBJCOPY_STRIP) -S $(LINUX_DIR)/vmlinux $(LINUX_KERNEL)$(1)
        $(KERNEL_CROSS)objcopy $(OBJCOPY_STRIP) -S $(LINUX_DIR)/vmlinux $(KERNEL_BUILD_DIR)/vmlinux$(1).elf
@@ -134,7 +148,7 @@ endif
 endef
 
 define Kernel/CompileImage/Default
-       $(if $(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),,rm -f $(TARGET_DIR)/init)
+       rm -f $(TARGET_DIR)/init
        +$(MAKE) $(KERNEL_MAKEOPTS) $(subst ",,$(KERNELNAME))
        #")
        $(call Kernel/CopyImage)
@@ -143,8 +157,8 @@ endef
 ifneq ($(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),)
 define Kernel/CompileImage/Initramfs
        $(call Kernel/Configure/Initramfs)
-       $(if $(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),,rm -f $(TARGET_DIR)/init)
-       rm -rf $(KERNEL_BUILD_DIR)/usr/initramfs_data.cpio*
+       $(CP) $(GENERIC_PLATFORM_DIR)/base-files/init $(TARGET_DIR)/init
+       rm -rf $(KERNEL_BUILD_DIR)/linux-$(LINUX_VERSION)/usr/initramfs_data.cpio*
        +$(MAKE) $(KERNEL_MAKEOPTS) $(subst ",,$(KERNELNAME))
        #")
        #")