add gcc 4.5.2 (replaces 4.5.1)
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Tue, 21 Dec 2010 08:13:21 +0000 (08:13 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Tue, 21 Dec 2010 08:13:21 +0000 (08:13 +0000)
commit30439e70920e5d91f551d3a35be2efbd89e1852b
treea59943e2bdca12b12592825f814c066c4e6fa6de
parentdeb96617852cd8ec0109c66afdacd253297ec4ec
add gcc 4.5.2 (replaces 4.5.1)

SVN-Revision: 24746
23 files changed:
toolchain/gcc/common.mk
toolchain/gcc/patches/4.5.1/002-fix_pr44392.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.1/100-uclibc-conf.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.1/301-missing-execinfo_h.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.1/302-c99-snprintf.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.1/305-libmudflap-susv3-legacy.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.1/600-ubicom_support.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.1/810-arm-softfloat-libgcc.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.1/820-libgcc_pic.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.1/910-mbsd_multi.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.1/993-arm_insn-opinit-RTX_CODE-fixup.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.1/999-coldfire.patch [deleted file]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/002-fix_pr44392.patch [new file with mode: 0644]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/100-uclibc-conf.patch [new file with mode: 0644]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/301-missing-execinfo_h.patch [new file with mode: 0644]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/302-c99-snprintf.patch [new file with mode: 0644]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/305-libmudflap-susv3-legacy.patch [new file with mode: 0644]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/600-ubicom_support.patch [new file with mode: 0644]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/810-arm-softfloat-libgcc.patch [new file with mode: 0644]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/820-libgcc_pic.patch [new file with mode: 0644]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/910-mbsd_multi.patch [new file with mode: 0644]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/993-arm_insn-opinit-RTX_CODE-fixup.patch [new file with mode: 0644]
toolchain/gcc/patches/4.5.2/999-coldfire.patch [new file with mode: 0644]