upgrade the linaro gcc to 2011.06
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Fri, 1 Jul 2011 08:10:12 +0000 (08:10 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Fri, 1 Jul 2011 08:10:12 +0000 (08:10 +0000)
commit7c4a91b216aeea9e5cc5facfa13a12e2a023fe87
tree5eb2e82e2fa2708061b9e354ec209d729f8e357d
parent0b250e312364e230c70e21a05ebea7000edb14c8
upgrade the linaro gcc to 2011.06

SVN-Revision: 27326
toolchain/gcc/common.mk
toolchain/gcc/patches/linaro/840-armv4_pass_fix-v4bx_to_ld.patch
toolchain/gcc/patches/linaro/850-use_shared_libgcc.patch
toolchain/gcc/patches/linaro/995-fa526.patch