fix madwifi for the gemini target
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Mon, 1 Jun 2009 18:09:10 +0000 (18:09 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Mon, 1 Jun 2009 18:09:10 +0000 (18:09 +0000)
SVN-Revision: 16270


No differences found