e2fsprogs: fix glibc compile issue (FS#1749,FS#1796)
[openwrt/openwrt.git] / .gitattributes
2012-05-08 Felix Fietkauadd .gitattributes to prevent the git autocrlf option...