Do not use $(V) - force AM_V=1
[openwrt/openwrt.git] / .gitattributes
2012-05-08 Felix Fietkauadd .gitattributes to prevent the git autocrlf option...