ipq40xx: add support for Linksys EA6350v3
[openwrt/openwrt.git] / .gitattributes
2012-05-08 Felix Fietkauadd .gitattributes to prevent the git autocrlf option...