ath79: fix qm5p-ac-v2 dts file
[openwrt/openwrt.git] / .gitattributes
2012-05-08 Felix Fietkauadd .gitattributes to prevent the git autocrlf option...