brcm47xx: fix reading WGT634U CFE variables with 4.1
[openwrt/openwrt.git] / target / linux / brcm47xx / patches-4.1 / 820-wgt634u-nvram-fix.patch
2015-09-07 Rafał Miłeckibrcm47xx: fix reading WGT634U CFE variables with 4.1
2015-07-03 Hauke Mehrtensbrcm47xx: add support for kernel 4.1