brcm63xx: fix CVG834G compatible string
[openwrt/openwrt.git] / target / linux / brcm63xx / dts / cvg834g.dts
2016-07-09 Jonas Gorskibrcm63xx: fix CVG834G compatible string
2016-06-21 Jonas Gorskibrcm63xx: move the bootargs into the dtb files
2015-07-16 Jonas Gorskibrcm63xx: make use of dt-includes
2015-02-28 Jonas Gorskibrcm63xx: fix DTS LEDs and buttons
2015-02-27 Jonas Gorskibrcm63xx: use dtb for cvg834g