mvebu: LS421DE: improve pin configuration
[openwrt/openwrt.git] / toolchain / binutils / patches / 2.35.1 / 400-mips_no_dynamic_linking_sym.patch
2020-10-04 DENG Qingfangtoolchain/binutils: update to 2.35.1