some platform support path name cleanup
[openwrt/staging/chunkeey.git] / include / kernel.mk
1 #
2 # Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
3 #
4 # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
5 # See /LICENSE for more information.
6 #
7
8 ifeq ($(DUMP),1)
9 KERNEL?=<KERNEL>
10 BOARD?=<BOARD>
11 LINUX_VERSION?=<LINUX_VERSION>
12 else
13 include $(INCLUDE_DIR)/target.mk
14
15 ifeq ($(KERNEL),2.6)
16 LINUX_KMOD_SUFFIX=ko
17 else
18 LINUX_KMOD_SUFFIX=o
19 endif
20
21 ifneq (,$(findstring uml,$(BOARD)))
22 KERNEL_CC:=$(HOSTCC)
23 KERNEL_CROSS:=
24 else
25 KERNEL_CC:=$(TARGET_CC)
26 KERNEL_CROSS:=$(TARGET_CROSS)
27 endif
28
29 PLATFORM_DIR := $(TOPDIR)/target/linux/$(BOARD)-$(KERNEL)
30 GENERIC_PLATFORM_DIR := $(TOPDIR)/target/linux/generic-$(KERNEL)
31 KERNEL_BUILD_DIR:=$(BUILD_DIR)/linux-$(KERNEL)-$(BOARD)
32 LINUX_DIR := $(KERNEL_BUILD_DIR)/linux-$(LINUX_VERSION)
33
34 MODULES_SUBDIR:=lib/modules/$(LINUX_VERSION)
35 MODULES_DIR := $(KERNEL_BUILD_DIR)/modules/$(MODULES_SUBDIR)
36 TARGET_MODULES_DIR := $(LINUX_TARGET_DIR)/$(MODULES_SUBDIR)
37
38 LINUX_KERNEL:=$(KERNEL_BUILD_DIR)/vmlinux
39
40 LINUX_SOURCE:=linux-$(LINUX_VERSION).tar.bz2
41 LINUX_SITE:=http://www.us.kernel.org/pub/linux/kernel/v$(KERNEL) \
42 http://www.us.kernel.org/pub/linux/kernel/v$(KERNEL) \
43 http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v$(KERNEL) \
44 http://www.de.kernel.org/pub/linux/kernel/v$(KERNEL)
45
46 endif
47
48
49 define KernelPackage/Defaults
50 FILES:=
51 KCONFIG:=m
52 AUTOLOAD:=
53 endef
54
55 define ModuleAutoLoad
56 export modules=; \
57 add_module() { \
58 mkdir -p $(2)/etc/modules.d; \
59 ( \
60 for mod in $$$$$$$$2; do \
61 getvar mod; \
62 done \
63 ) > $(2)/etc/modules.d/$$$$$$$$1-$(1); \
64 modules="$$$$$$$${modules:+$$$$$$$$modules }$$$$$$$$1-$(1)"; \
65 }; \
66 $(3) \
67 if [ -n "$$$$$$$$modules" ]; then \
68 mkdir -p $(2)/etc/modules.d; \
69 echo "#!/bin/sh" > $(2)/CONTROL/postinst; \
70 echo "[ -z \"\$$$$$$$$IPKG_INSTROOT\" ] || exit 0" >> $(2)/CONTROL/postinst; \
71 echo ". /etc/functions.sh" >> $(2)/CONTROL/postinst; \
72 echo "load_modules $$$$$$$$modules" >> $(2)/CONTROL/postinst; \
73 chmod 0755 $(2)/CONTROL/postinst; \
74 fi
75 endef
76
77
78 define KernelPackage
79 NAME:=$(1)
80 $(eval $(call Package/Default))
81 $(eval $(call KernelPackage/Defaults))
82 $(eval $(call KernelPackage/$(1)))
83 $(eval $(call KernelPackage/$(1)/$(KERNEL)))
84 $(eval $(call KernelPackage/$(1)/$(BOARD)-$(KERNEL)))
85
86 define Package/kmod-$(1)
87 TITLE:=$(TITLE)
88 SECTION:=kernel
89 CATEGORY:=Kernel modules
90 DEFAULT:=$(KMOD_DEFAULT)
91 DESCRIPTION:=$(DESCRIPTION)
92 EXTRA_DEPENDS:=kernel (=$(LINUX_VERSION)-$(BOARD)-$(LINUX_RELEASE))
93 $(call KernelPackage/$(1))
94 $(call KernelPackage/$(1)/$(KERNEL))
95 $(call KernelPackage/$(1)/$(BOARD)-$(KERNEL))
96 endef
97
98 ifeq ($(findstring m,$(KCONFIG)),m)
99 ifneq ($(strip $(FILES)),)
100 define Package/kmod-$(1)/install
101 mkdir -p $$(1)/lib/modules/$(LINUX_VERSION)
102 $(CP) $$(FILES) $$(1)/lib/modules/$(LINUX_VERSION)/
103 $(call ModuleAutoLoad,$(1),$$(1),$(AUTOLOAD))
104 $(call KernelPackage/$(1)/install,$$(1))
105 endef
106 endif
107 endif
108 $$(eval $$(call BuildPackage,kmod-$(1)))
109 endef
110
111 define AutoLoad
112 add_module $(1) "$(2)";
113 endef
114