add dutch webif translation
[openwrt/svn-archive/archive.git] / openwrt / package / webif / files / usr / lib / webif / lang / nl / common.txt
1 Lang => Dutch
2 # Common
3 Settings saved => Instellingen bewaard
4 Settings not saved => Instellingen niet bewaard
5 Save Changes => Bewaar wijzigingen
6 Apply Changes => Gebruik wijzigingen
7 Clear Changes => Wis wijzigingen
8 Review Changes => Bekijk wijzigingen
9 Host Name => Host naam
10 Uptime => Uptime
11 Load => Laad
12 Version => Versie
13 Categories => Categorie
14 Subcategories => Ondercategorie
15 more... => meer...
16 Add => Bijvoegen
17 Remove => Verwijder
18 Warning => Waarschuwing
19 Password_warning => U hebt nog geen paswoord ingesteld voor de Web interface en SSH toegang Gelieve nu één in te geven (de gebruikersnaam in uw browser zal 'root' zijn).
20
21 # Categories
22 Info => Info
23 About => Over
24 Router Info => Router Info
25
26 Status => Status
27 Connections => Connecties
28 DHCP => DHCP
29 Wireless => Draadloos
30
31 System => Systeem
32 Password => Paswoord
33 Settings => Instellingen
34 Installed Software => Geinstalleerde Software
35 Firmware Upgrade => Firmware Upgrade
36
37 Network => Network
38 LAN => LAN
39 WAN => WAN
40 Wireless => Draadloos
41 Advanced Wireless => Geavanceerd Draadloos
42 Hosts => Geconfigureerde Hosts
43
44
45 # 'About' page
46 Copyright => Copyright
47
48 GPL_Text => Dit programma is vrije software; u mag het verdelen en/of wijzigen onder de voorwaarden van GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 2 van de licentie, of (volgens Uw keuze) iedere latere versie.
49
50 Contributions by => Bijdragen door
51 Layout based on => Layout gebasseerd op
52 by => door
53
54
55 No config change. => Er werden geen confdiguratie wijzigingen aangebracht.
56 Config discarded. => Uw configuratie wijzigingen werden verworpen.
57 Config changes: => Huidige configuratie wijzigingen:
58 Updating config... => Uw configuratie wordt aangepast...
59
60
61 # 'Router Info' page
62 Firmware Version => Firmware Versie
63 Kernel Version => Kernel Versie
64 Current Date/Time => Huidige Datum/Tijd
65 MAC Address => Mac Adres
66
67
68 # 'Connections' page
69 Connection Status => Connectie Status
70 Physical Connections => Fysisische Connecties
71 Router Connections => Router Connecties
72
73
74 # 'DHCP' page
75 DHCP leases => DHCP leases
76 IP Address => IP Adres
77 Name => Naam
78 Expires in => Vervalt binnen
79
80
81 # 'Wireless Status' page
82 Wireless Status => Draadloos Status
83
84 # 'Password' page
85 Password Change => Paswoord Wijzigen
86 New Password => Nieuw Paswoord
87 Confirm Password => Bevestig Paswoord
88
89 # 'System Settings' page
90 System Settings => System Instellingen
91 Host Name => Host naam
92 Language => Taal
93
94 # 'Installed Software' page
95 Installed Packages => Geinstalleerde Pakketten
96 Update package lists => Aanpassen Pakketlijst
97 Uninstall => Desinstalleren
98 Install => Installeren
99
100
101 # 'Firmware Upgrade' page
102 Firmware format => Firmware Formaat
103 Error => Fout
104 done => afgelopen
105 Erase_JFFS2 => Wis JFFS2 partitie
106 Options => Opties
107 Firmware_image => Firmware image om te laden
108 Upgrade => Upgrade
109 Upgrading... => Upgrading...
110
111 # 'LAN Settings' page
112 LAN Settings => LAN Instellingen
113 LAN Configuration => LAN Configuratie
114 Netmask => Netmask
115 Default Gateway => Standaard Gateway
116 DNS Servers => DNS Servers
117 DNS Address => DNS Adres
118
119 Note => Nota
120
121 # 'WAN Settings' page
122 WAN Settings => WAN Instellingen
123 WAN Configuration => WAN configuratie
124 PPTP Server IP => PPTP Server IP
125 Connection Type => Connectie Type
126 No WAN => Geen
127 DHCP => DHCP
128 Static IP => Statisch IP
129 IP Settings => IP Instellingen
130 PPP Settings => PPP Instellingen
131 Redial Policy => Redial Policy
132 Connect on Demand => Connectie op Aanvraag
133 Keep Alive => Hou actief
134 Maximum Idle Time => Maximale Idle Time
135 Redial Timeout => Redial Timeout
136 MTU => MTU
137 Username => Gebruikersnaam
138
139
140 # 'Wireless Configuration' page
141 Wireless Configuration => Draadloos Configuratie
142 Wireless Interface => Draadloos Interface
143 WEP Key => WEP Sleutel
144 Selected WEP Key => Geselecteerde WEP sleutely
145 WPA PSK => WPA PSK
146 ESSID => ESSID
147 Channel => Kanaal
148 RADIUS IP Address => RADIUS IP Adres
149 RADIUS Server Key => RADIUS Server Sleutel
150 Enabled => Ingeschakeld
151 Disabled => Uitgeschakeld
152 ESSID Broadcast => ESSID Broadcast
153 Show => Toon
154 Hide => Verberg
155 WLAN Mode => WLAN Mode
156 Access Point => Toegangs Punt
157 Client => Klant
158 Bridge => Brug
159 Ad-Hoc => Ad-Hoc
160 Operation mode => Operation mode
161 Encryption Settings => Encryptie Instelligen
162 Encryption Type => Encryptie Type
163 PSK => PSK
164 WPA Mode => WPA Mode
165 WPA Algorithms => WPA Algorithme
166 WEP Keys => WEP Sleutels
167
168 # 'Advanced Wireless Configuration' page
169 Advanced Wireless Configuration => Geavanceerde Draadloos Configuratie
170 WDS Connections => WDS Connecties
171 MAC Filter List => MAC Filter Lijst
172 Filter Mode => Filter Mode
173 Allow => Toelaten
174 Deny => Weigeren
175 Set => Stel
176 Settings => Instellingen
177 Automatic WDS => Automatische WDS
178
179 # "Hosts" page
180
181 MAC Address => MAC Adres
182 Configured Hosts => Geconfigureerde Hosts
183 DHCP Static => DHCP Statisch
184 Host Names => Host Namen
185
186 Up => Op
187 Down => Neer
188 Edit => Wijzig
189 Delete => Wis
190 Save => Bewaar
191 Cancel => Afbreken
192
193 Forward => Doorsturen
194 Accept => Aanvaarden
195 Drop => Negeren
196
197 Firewall => Firewall
198 Firewall Rules => Firewall Regels
199 Firewall Configuration => Firewall Configuratie
200
201 New Rule => Nieuwe Regel
202 Match => Overeenkomst
203 Target => Doel
204 Port => Poort
205
206 Protocol => Protocol
207 Source IP => Start IP
208 Destination IP => Bestemming IP
209 Source Ports => Start Poorten
210 Destination Ports => Bestemmings Poorten
211
212 Forward to => Doorsturen naar
213 Port => Poort
214
215 Helptext ESSID => Naam van uw Draadloos Netwerk
216 Helptext DNS save => U moet de instellingen op deze pagina bewaren alvorens DNS servers te wijzigen/verwijderen
217
218 Helptext Operation mode => Dit stelt de Operatie Mode voor uw Draadloos Netwerk in. Door 'Client (Bridge)' te kiezen zullen uw network interface instellingen niet wijzigen. Er zulle naallen enkele parameters ingesteld worden in de draadloze paramters zodat gelimiteerde brugging van de interface mogelijk wordt.
219 Helptext Encryption Type => 'WPA (RADIUS)' wordt enkel ondersteund in de Toegangs Punt mode.
220 'WPA (PSK)' werkt niet in Ad-Hoc mode.
221 Helptext IP Settings => IP instellingen zijn optioneel voor DHCP en PPTP. Indien U ze instelt dan worden ze als standaardwaarden gebruikt indien de DHCP server onbeschikbaar is.
222 Helptext Idle Time => Het aantal seconden zonder internet verkeer dat de router zou moeten wachten alvorens zich af te sluiten van het Internet (Alleen bij Connectie op Aanvraag)
223 Helptext Redial Timeout => Het aantal seconden dat gewacht moet worden alvorens opnieuw een connectie wordt opgebouwd indien die geweigerd werd door uw ISP
224
225 # untranslated:
226 Available packages => Available packages
227
228