Add a documentation repository and upload the RMLL 2006 (http://rmll.info) presentation.
[openwrt/svn-archive/archive.git] / rmll2006 / presentation_en.pdf
1 %PDF-1.4
2 %ÐÔÅØ
3 9 0 obj
4 << /S /GoTo /D (Outline1) >>
5 endobj
6 12 0 obj
7 (Introduction)
8 endobj
9 13 0 obj
10 << /S /GoTo /D (Outline1.1.6) >>
11 endobj
12 16 0 obj
13 (What is OpenWrt)
14 endobj
15 17 0 obj
16 << /S /GoTo /D (Outline1.2.7) >>
17 endobj
18 20 0 obj
19 (Project history)
20 endobj
21 21 0 obj
22 << /S /GoTo /D (Outline1.3.8) >>
23 endobj
24 24 0 obj
25 (Context)
26 endobj
27 25 0 obj
28 << /S /GoTo /D (Outline1.4.9) >>
29 endobj
30 28 0 obj
31 (State of art)
32 endobj
33 29 0 obj
34 << /S /GoTo /D (Outline2) >>
35 endobj
36 32 0 obj
37 (The different versions)
38 endobj
39 33 0 obj
40 << /S /GoTo /D (Outline2.1.10) >>
41 endobj
42 36 0 obj
43 (Development tools)
44 endobj
45 37 0 obj
46 << /S /GoTo /D (Outline2.2.11) >>
47 endobj
48 40 0 obj
49 (Subversiion repository organisation)
50 endobj
51 41 0 obj
52 << /S /GoTo /D (Outline2.3.12) >>
53 endobj
54 44 0 obj
55 (Whiterussian)
56 endobj
57 45 0 obj
58 << /S /GoTo /D (Outline2.4.13) >>
59 endobj
60 48 0 obj
61 (Whiterussian limitations)
62 endobj
63 49 0 obj
64 << /S /GoTo /D (Outline2.5.14) >>
65 endobj
66 52 0 obj
67 (Kamikaze)
68 endobj
69 53 0 obj
70 << /S /GoTo /D (Outline2.6.16) >>
71 endobj
72 56 0 obj
73 (Kamikaze limitations)
74 endobj
75 57 0 obj
76 << /S /GoTo /D (Outline2.7.17) >>
77 endobj
78 60 0 obj
79 (buildroot-ng)
80 endobj
81 61 0 obj
82 << /S /GoTo /D (Outline2.8.18) >>
83 endobj
84 64 0 obj
85 (Main tasks)
86 endobj
87 65 0 obj
88 << /S /GoTo /D (Outline2.9.19) >>
89 endobj
90 68 0 obj
91 (Interests of OpenWrt)
92 endobj
93 69 0 obj
94 << /S /GoTo /D (Outline3) >>
95 endobj
96 72 0 obj
97 (Adding support for a new target)
98 endobj
99 73 0 obj
100 << /S /GoTo /D (Outline3.1.20) >>
101 endobj
102 76 0 obj
103 (Legal concerns)
104 endobj
105 77 0 obj
106 << /S /GoTo /D (Outline3.2.21) >>
107 endobj
108 80 0 obj
109 (Proving that a hardare is running Linux)
110 endobj
111 81 0 obj
112 << /S /GoTo /D (Outline3.3.22) >>
113 endobj
114 84 0 obj
115 (What if the manufacturer does not provide sources)
116 endobj
117 85 0 obj
118 << /S /GoTo /D (Outline3.4.23) >>
119 endobj
120 88 0 obj
121 (Working basis)
122 endobj
123 89 0 obj
124 << /S /GoTo /D (Outline3.5.24) >>
125 endobj
126 92 0 obj
127 (Evaluation of the porting effort)
128 endobj
129 93 0 obj
130 << /S /GoTo /D (Outline3.6.25) >>
131 endobj
132 96 0 obj
133 (Adding a new architecture to buildroot-ng)
134 endobj
135 97 0 obj
136 << /S /GoTo /D (Outline3.7.26) >>
137 endobj
138 100 0 obj
139 (Conventions)
140 endobj
141 101 0 obj
142 << /S /GoTo /D (Outline3.8.27) >>
143 endobj
144 104 0 obj
145 (target/Config.in)
146 endobj
147 105 0 obj
148 << /S /GoTo /D (Outline3.9.28) >>
149 endobj
150 108 0 obj
151 (target/linux/architecture-2.x/Makefile)
152 endobj
153 109 0 obj
154 << /S /GoTo /D (Outline3.10.30) >>
155 endobj
156 112 0 obj
157 (target/image/architecture/Makefile)
158 endobj
159 113 0 obj
160 << /S /GoTo /D (Outline3.11.35) >>
161 endobj
162 116 0 obj
163 (include/target.mk)
164 endobj
165 117 0 obj
166 << /S /GoTo /D (Outline3.12.36) >>
167 endobj
168 120 0 obj
169 (Debuging and stabilising the port)
170 endobj
171 121 0 obj
172 << /S /GoTo /D (Outline3.13.37) >>
173 endobj
174 124 0 obj
175 (Further problems)
176 endobj
177 125 0 obj
178 << /S /GoTo /D (Outline4) >>
179 endobj
180 128 0 obj
181 (Customizing the system)
182 endobj
183 129 0 obj
184 << /S /GoTo /D (Outline4.1.39) >>
185 endobj
186 132 0 obj
187 (Adding packages)
188 endobj
189 133 0 obj
190 << /S /GoTo /D (Outline4.2.40) >>
191 endobj
192 136 0 obj
193 (Hierarchy)
194 endobj
195 137 0 obj
196 << /S /GoTo /D (Outline4.3.41) >>
197 endobj
198 140 0 obj
199 (packages/section/Makefile)
200 endobj
201 141 0 obj
202 << /S /GoTo /D (Outline5) >>
203 endobj
204 144 0 obj
205 (Getting support)
206 endobj
207 145 0 obj
208 << /S /GoTo /D (Outline6) >>
209 endobj
210 148 0 obj
211 (Becoming a developper)
212 endobj
213 149 0 obj
214 << /S /GoTo /D [150 0 R /Fit ] >>
215 endobj
216 152 0 obj <<
217 /Length 1781
218 /Filter /FlateDecode
219 >>
220 stream
221 xÚíYKsÛ6\10¾ûWà(\1d\88âýÈ)M§Î4\93\93ØÓ\1e\9a\1eT\8b\965#K\89\1eñ¸¿¾ß\ 2$EI¤$§N¦\87\8eÆ$\b,°Oì~\80%\13øI¦\ 2×ÆY&\83âJEËnî/\ 4\9b`ìõ\85¬h\8a\9a¨è¢ÚRO@Kß\82i§xÐÆ3å\15\97ÊI¶,Ùm³`3,º\16:`\7f¸Ú\91Yû³\ 5+Bä!:·3\8b+\96ÿ<[NXûóýv®\16\8eK#\ 3\14\ag\15\83ìV¼\96³&?FÝ7»Ç&O\913>MÎÈ΢Nb\91 \9càÁ$Ú­«÷h%E\8aW\10$rãÌn\9cp\17\b!k³Óó¾í4ÉM4\86æ\7fÂL\1d\83e\ fg-\11¸r!z2\11\9e\9aëàU`
222 KH¡(\f¯\18» MXõ\88&/´Ó\83\85¨eÙ=SøÍ\98ÁR\16ï[&]5