PXA has Xscale core as well, so optimize the same way as we do on IXP/IOP
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Sat, 26 Apr 2008 10:12:08 +0000 (10:12 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Sat, 26 Apr 2008 10:12:08 +0000 (10:12 +0000)
commit1361cff1e037a986830e8c215fddab78cc00461f
tree24ec24c6247abed36b861a60ddf98c9691f6b636
parent95f8f20ac86303cb540870d967a8528124945112
PXA has Xscale core as well, so optimize the same way as we do on IXP/IOP

SVN-Revision: 10948
toolchain/Config.in