[toolchain/gcc/4.3.5]: refresh patches
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Wed, 16 Feb 2011 15:24:48 +0000 (15:24 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Wed, 16 Feb 2011 15:24:48 +0000 (15:24 +0000)
commit313c2fd3569391ee3a9d2efda7ceb95e31fec948
treeb67470547ebf98aeeb2a08e44a656c8b2b6b4182
parentdc456349dab948b882a8176a46377075f379bcaf
[toolchain/gcc/4.3.5]: refresh patches

SVN-Revision: 25555
toolchain/gcc/patches/4.3.5/105-libtool.patch
toolchain/gcc/patches/4.3.5/305-libmudflap-susv3-legacy.patch
toolchain/gcc/patches/4.3.5/910-mbsd_multi.patch
toolchain/gcc/patches/4.3.5/930-avr32_support.patch
toolchain/gcc/patches/4.3.5/940-avr32_fix_f32_to_f64.patch
toolchain/gcc/patches/4.3.5/944-avr32_fix_f64_div.patch
toolchain/gcc/patches/4.3.5/945-avr32_fix_f64_to_f32.patch
toolchain/gcc/patches/4.3.5/946-avr32_fix_32bit_div_2.patch
toolchain/gcc/patches/4.3.5/993-arm_insn-opinit-RTX_CODE-fixup.patch
toolchain/gcc/patches/4.3.5/995-short-enums.diff