upgrade to Linux 2.6.16, yay
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Tue, 21 Mar 2006 08:48:43 +0000 (08:48 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Tue, 21 Mar 2006 08:48:43 +0000 (08:48 +0000)
commit873a3e7448429dddabb7d542f270373aeb0ff34b
tree441e6b47b402a8e5c9f6528199774dfb93c373ba
parentd4040668e01de2c3043c6d8424905d5c77d935e6
upgrade to Linux 2.6.16, yay

SVN-Revision: 3422
13 files changed:
openwrt/target/linux/Config.in
openwrt/target/linux/aruba-2.6/Makefile
openwrt/target/linux/aruba-2.6/config
openwrt/target/linux/aruba-2.6/config-ramdisk
openwrt/target/linux/aruba-2.6/patches/000-aruba.patch
openwrt/target/linux/brcm-2.6/Makefile
openwrt/target/linux/brcm-2.6/config
openwrt/target/linux/brcm-2.6/patches/001-bcm947xx.patch
openwrt/target/linux/generic-2.6/patches/006-gcc4_inline_fix.patch
openwrt/target/linux/generic-2.6/patches/100-netfilter_layer7_2.1nbd.patch
openwrt/target/linux/generic-2.6/patches/103-netfilter-ipset.patch
openwrt/target/linux/generic-2.6/patches/106-netfilter_imq.patch
openwrt/target/linux/x86-2.6/Makefile