[cns3xxx]: move gpio stuff into the right file
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Fri, 21 Sep 2012 05:40:04 +0000 (05:40 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Fri, 21 Sep 2012 05:40:04 +0000 (05:40 +0000)
commit9f1575cac2a7d42cd05b2c02baf4bdd9ee5dcede
tree95ece87609561128a713654dac3ba268af333332
parentf7a95cc40e71d752ddfea50b72b7fc61b7958b0e
[cns3xxx]: move gpio stuff into the right file

SVN-Revision: 33502
target/linux/cns3xxx/patches-3.3/104-cns3xxx_gpio.patch
target/linux/cns3xxx/patches-3.3/300-laguna_support.patch