Fix parsing of password option; set timeout for writing.
authorJose Vasconcellos <jvasco@verizon.net>
Thu, 15 Jan 2009 22:05:10 +0000 (22:05 +0000)
committerJose Vasconcellos <jvasco@verizon.net>
Thu, 15 Jan 2009 22:05:10 +0000 (22:05 +0000)
SVN-Revision: 14046


No differences found