[brcm63xx]: base-files: diag.sh: For power button as preinit status led, end with...
authorDaniel Dickinson <crazycshore@gmail.com>
Mon, 2 Aug 2010 19:33:08 +0000 (19:33 +0000)
committerDaniel Dickinson <crazycshore@gmail.com>
Mon, 2 Aug 2010 19:33:08 +0000 (19:33 +0000)
SVN-Revision: 22466

target/linux/brcm63xx/base-files/etc/diag.sh

index f77200aeed34e343496eb2e6713f1d046fa33894..fd9de29ad48308ed96fdd84cae9c0110c2f9e857 100755 (executable)
@@ -61,7 +61,11 @@ set_state() {
                status_led_set_timer 50 50
                ;;
        done)
-               status_led_off
+               if [ "$status_led" = "power" ]; then
+                       status_led_on
+               else
+                       status_led_off
+               fi
                ;;
        esac
 }