[cns3xxx]: refresh patches
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Wed, 1 Jun 2011 07:24:41 +0000 (07:24 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Wed, 1 Jun 2011 07:24:41 +0000 (07:24 +0000)
SVN-Revision: 27078

target/linux/cns3xxx/patches/054-cns3xxx_pcie_clock.patch
target/linux/cns3xxx/patches/100-laguna_support.patch

index 0c6c525..e7180b0 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 --- a/arch/arm/mach-cns3xxx/pcie.c
 +++ b/arch/arm/mach-cns3xxx/pcie.c
-@@ -378,8 +378,6 @@ static int __init cns3xxx_pcie_init(void
+@@ -375,8 +375,6 @@ static int __init cns3xxx_pcie_init(void
        for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(cns3xxx_pcie); i++) {
                iotable_init(cns3xxx_pcie[i].cfg_bases,
                             ARRAY_SIZE(cns3xxx_pcie[i].cfg_bases));
index 32becc3..574b8b3 100644 (file)
 +
                iotable_init(cns3xxx_pcie[i].cfg_bases,
                             ARRAY_SIZE(cns3xxx_pcie[i].cfg_bases));
-               cns3xxx_pwr_clk_en(0x1 << PM_CLK_GATE_REG_OFFSET_PCIE(i));
-@@ -386,4 +389,3 @@ static int __init cns3xxx_pcie_init(void
+               cns3xxx_pcie_check_link(&cns3xxx_pcie[i]);
+@@ -384,4 +387,3 @@ static int __init cns3xxx_pcie_init(void
  
        return 0;
  }