* luci/i18n: various translation fixes, thanks Carlos!
[project/luci.git] / i18n / russian / luasrc / i18n / default.ru.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
3 <i18n:msgs xmlns:i18n="http://luci.freifunk-halle.net/2008/i18n#" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4
5 <i18n:msg xml:id="about">О программе</i18n:msg>
6 <i18n:msg xml:id="add">Добавить</i18n:msg>
7 <i18n:msg xml:id="addresses">Адрес</i18n:msg>
8 <i18n:msg xml:id="aliases">Ссылка</i18n:msg>
9 <i18n:msg xml:id="all">Все</i18n:msg>
10 <i18n:msg xml:id="administration">Управление</i18n:msg>
11 <i18n:msg xml:id="essentials">Essentials</i18n:msg>
12 <i18n:msg xml:id="apply">Принять</i18n:msg>
13 <i18n:msg xml:id="basicsettings">Начальные Установки</i18n:msg>
14 <i18n:msg xml:id="broadcast"><abbr title="Интернет протокол версии 4">IPv4</abbr>-Широковещательный</i18n:msg>
15 <i18n:msg xml:id="changes">Изменения</i18n:msg>
16 <i18n:msg xml:id="channel">Канал</i18n:msg>
17 <i18n:msg xml:id="cidr6"><abbr title="Беcклассовая адресация">CIDR</abbr>-Обозначение: адрес/префикс</i18n:msg>
18 <i18n:msg xml:id="code">Код</i18n:msg>
19 <i18n:msg xml:id="config">Конфигурация</i18n:msg>
20 <i18n:msg xml:id="configfile">Файл конфигурации</i18n:msg>
21 <i18n:msg xml:id="confirmation">Подтверждение</i18n:msg>
22 <i18n:msg xml:id="delete">Удалить</i18n:msg>
23 <i18n:msg xml:id="descr">Описание</i18n:msg>
24 <i18n:msg xml:id="design">Создание</i18n:msg>
25 <i18n:msg xml:id="device">Устройство</i18n:msg>
26 <i18n:msg xml:id="devices">Устройства</i18n:msg>
27 <i18n:msg xml:id="disable">выключено</i18n:msg>
28 <i18n:msg xml:id="distance">Расстояние</i18n:msg>
29 <i18n:msg xml:id="dnsserver"><abbr title="Служба Доменных Имён">DNS</abbr>-Сервер</i18n:msg>
30 <i18n:msg xml:id="edit">Редактировать</i18n:msg>
31 <i18n:msg xml:id="enable">включено</i18n:msg>
32 <i18n:msg xml:id="encryption">Шифрование</i18n:msg>
33 <i18n:msg xml:id="error">Ошибка</i18n:msg>
34 <i18n:msg xml:id="filesystem">Файловая система</i18n:msg>
35 <i18n:msg xml:id="filter">Фильтр</i18n:msg>
36 <i18n:msg xml:id="gateway"><abbr title="Интернет протокол версии 4">IPv4</abbr>-Шлюз</i18n:msg>
37 <i18n:msg xml:id="gateway6"><abbr title="Интернет протокол версии 6">IPv6</abbr>-Шлюз</i18n:msg>
38 <i18n:msg xml:id="general">Основной</i18n:msg>
39 <i18n:msg xml:id="hostname">Имя хоста</i18n:msg>
40 <i18n:msg xml:id="install">Установка</i18n:msg>
41 <i18n:msg xml:id="installed">установленные</i18n:msg>
42 <i18n:msg xml:id="interface">Интерфейс</i18n:msg>
43 <i18n:msg xml:id="interfaces">Интерфейсы</i18n:msg>
44 <i18n:msg xml:id="ipaddress"><abbr title="Интернет протокол версии 4">IPv4</abbr>-Адрес</i18n:msg>
45 <i18n:msg xml:id="ip6address"><abbr title="Интернет протокол версии 6">IPv6</abbr>-Адрес</i18n:msg>
46 <i18n:msg xml:id="legend">Надпись</i18n:msg>
47 <i18n:msg xml:id="library">Библиотека</i18n:msg>
48 <i18n:msg xml:id="logout">Выход</i18n:msg>
49 <i18n:msg xml:id="key">Ключ</i18n:msg>
50 <i18n:msg xml:id="language">Язык</i18n:msg>
51 <i18n:msg xml:id="limit">Предел</i18n:msg>
52 <i18n:msg xml:id="load">Загрузка</i18n:msg>
53 <i18n:msg xml:id="login">Вход</i18n:msg>
54 <i18n:msg xml:id="macaddress"><abbr title="Управление доступом к носителю">MAC</abbr>-Адрес</i18n:msg>
55 <i18n:msg xml:id="manpage">смотрите &#39;%s&#39; руководство</i18n:msg>
56 <i18n:msg xml:id="metric">Метрика</i18n:msg>
57 <i18n:msg xml:id="mode">Режим</i18n:msg>
58 <i18n:msg xml:id="name">Имя</i18n:msg>
59 <i18n:msg xml:id="netmask"><abbr title="Интернет протокол версии 4">IPv4</abbr>-Маска</i18n:msg>
60 <i18n:msg xml:id="network">Сеть</i18n:msg>
61 <i18n:msg xml:id="networks">Сети</i18n:msg>
62 <i18n:msg xml:id="none">ничего</i18n:msg>
63 <i18n:msg xml:id="notinstalled">не установленно</i18n:msg>
64 <i18n:msg xml:id="ok">OK</i18n:msg>
65 <i18n:msg xml:id="options">Опции</i18n:msg>
66 <i18n:msg xml:id="overview">Обзор</i18n:msg>
67 <i18n:msg xml:id="packagemanager">Менеджер пакетов</i18n:msg>
68 <i18n:msg xml:id="password">Пароль</i18n:msg>
69 <i18n:msg xml:id="path">Путь</i18n:msg>
70 <i18n:msg xml:id="port">Порт</i18n:msg>
71 <i18n:msg xml:id="ports">Порты</i18n:msg>
72 <i18n:msg xml:id="protocol">Протокол</i18n:msg>
73 <i18n:msg xml:id="reboot">Перезагрузка</i18n:msg>
74 <i18n:msg xml:id="reset">Сброс</i18n:msg>
75 <i18n:msg xml:id="revert">Вернуть</i18n:msg>
76 <i18n:msg xml:id="save">Сохранить</i18n:msg>
77 <i18n:msg xml:id="saveapply">Сохранить &amp; Принять</i18n:msg>
78 <i18n:msg xml:id="service">Сервис</i18n:msg>
79 <i18n:msg xml:id="services">Сервисы</i18n:msg>
80 <i18n:msg xml:id="settings">Настройки</i18n:msg>
81 <i18n:msg xml:id="size">Размер</i18n:msg>
82 <i18n:msg xml:id="start">Старт</i18n:msg>
83 <i18n:msg xml:id="static">статический</i18n:msg>
84 <i18n:msg xml:id="status">Статус</i18n:msg>
85 <i18n:msg xml:id="statistics">Статистика</i18n:msg>
86 <i18n:msg xml:id="submit">Отправить</i18n:msg>
87 <i18n:msg xml:id="syslog">Системный журнал</i18n:msg>
88 <i18n:msg xml:id="system">Система</i18n:msg>
89 <i18n:msg xml:id="target">Цель</i18n:msg>
90 <i18n:msg xml:id="timezone">Временная зона</i18n:msg>
91 <i18n:msg xml:id="type">Тип</i18n:msg>
92 <i18n:msg xml:id="unknownerror">Неизвестная ошибка</i18n:msg>
93 <i18n:msg xml:id="unsavedchanges">Непринятые изменения</i18n:msg>
94 <i18n:msg xml:id="username">Имя пользователя</i18n:msg>
95 <i18n:msg xml:id="version">Версия</i18n:msg>
96 <i18n:msg xml:id="webui">Web <abbr title="Интерфейс пользователя">UI</abbr></i18n:msg>
97 <i18n:msg xml:id="wifi">Wi-Fi</i18n:msg>
98 <i18n:msg xml:id="zone">Зона</i18n:msg>
99
100 </i18n:msgs>