Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 47 of 64 messages translated (0...
[project/luci.git] / po / cs / firewall.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Last-Translator: Automatically generated\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "MIME-Version: 1.0\n"
8 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
9
10 msgid "%s%s with %s"
11 msgstr "%s%s s %s"
12
13 msgid "(Unnamed Entry)"
14 msgstr "(Nepojmenovaný vstup)"
15
16 msgid "(Unnamed Rule)"
17 msgstr "(Nepojmenované pravidlo)"
18
19 msgid "(Unnamed SNAT)"
20 msgstr "(Nepojmenovaný SNAT)"
21
22 msgid "-- Please choose --"
23 msgstr "-- Prosím zvolte --"
24
25 msgid "-- custom --"
26 msgstr "-- vlastní --"
27
28 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>"
29 msgstr "<var>%d</var> paketů za <var>%s</var>"
30
31 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>, burst <var>%d</var> pkts."
32 msgstr "<var>%d</var> paketů za <var>%s</var>, burst <var>%d</var> paketů."
33
34 msgid "<var>%s</var> and limit to %s"
35 msgstr "<var>%s</var> a omezit na %s"
36
37 msgid "Accept forward"
38 msgstr "Přijmout přesměrování"
39
40 msgid "Accept input"
41 msgstr "Přijmout vstup"
42
43 msgid "Action"
44 msgstr "Akce"
45
46 msgid "Add"
47 msgstr "Přidat"
48
49 msgid "Add and edit..."
50 msgstr "Přidat a upravit"
51
52 msgid "Advanced Settings"
53 msgstr "Pokročilé nastavení"
54
55 msgid "Allow forward from <em>source zones</em>:"
56 msgstr "Povolit přesměrování ze <em>zdrojových oblastí</em>:"
57
58 msgid "Allow forward to <em>destination zones</em>:"
59 msgstr "Povolit přesměrování do <em>zdrojových oblastí</em>:"
60
61 msgid "Any"
62 msgstr "Libovolné"
63
64 msgid "Covered networks"
65 msgstr "Pokryté sítě"
66
67 msgid "Custom Rules"
68 msgstr "Vlastní pravidla"
69
70 msgid ""
71 "Custom rules allow you to execute arbritary iptables commands which are not "
72 "otherwise covered by the firewall framework. The commands are executed after "
73 "each firewall restart, right after the default ruleset has been loaded."
74 msgstr ""
75 "Vlastní pravidla vám umožňují spustit libovolné iptables příkazy, které "
76 "nejsou jinak pokryté frameworkem firewallu. Příkazy jsou spuštěny po každém "
77 "restartu firewallu, právě po načtení výchozí sady pravidel."
78
79 msgid "Destination"
80 msgstr "Cíl"
81
82 msgid "Destination IP address"
83 msgstr "Cílová IP adresa"
84
85 msgid "Destination address"
86 msgstr "Cílová adresa"
87
88 msgid "Destination port"
89 msgstr "Cílový port"
90
91 msgid "Destination zone"
92 msgstr "Cílová oblast"
93
94 msgid "Disable"
95 msgstr "Zakázat"
96
97 msgid "Discard forward"
98 msgstr "Zahodit přesměrování"
99
100 msgid "Discard input"
101 msgstr "Zahodit vstup"
102
103 msgid "Do not rewrite"
104 msgstr "Nepřepisovat"
105
106 msgid "Do not track forward"
107 msgstr "Nesledovat přesměrování"
108
109 msgid "Do not track input"
110 msgstr "Nesledovat vstup"
111
112 msgid "Drop invalid packets"
113 msgstr "Zahazovat neplatné pakety"
114
115 msgid "Enable"
116 msgstr "Povolit"
117
118 msgid "Enable NAT Loopback"
119 msgstr "Povolit NAT Loopback"
120
121 msgid "Enable SYN-flood protection"
122 msgstr "Povolit ochranu proti SYN-flood"
123
124 msgid "Enable logging on this zone"
125 msgstr "Povolit logování v této oblasti"
126
127 msgid "External IP address"
128 msgstr "Vnější IP adresa"
129
130 msgid "External port"
131 msgstr "Vnější port"
132
133 msgid "Extra arguments"
134 msgstr "Dodatečné argumenty"
135
136 msgid "Family"
137 msgstr "Rodina"
138
139 msgid "Firewall"
140 msgstr "Firewall"
141
142 msgid "Firewall - Custom Rules"
143 msgstr "Firewall - Vlastní pravidla"
144
145 msgid "Firewall - Port Forwards"
146 msgstr "Firewall - Přesměrování portů"
147
148 msgid "Firewall - Traffic Rules"
149 msgstr "Firewall - Pravidla síťového provozu"
150
151 msgid "Firewall - Zone Settings"
152 msgstr "Firewall - Nastavení zón"
153
154 msgid "Force connection tracking"
155 msgstr "Vynutit sledování připojení"
156
157 msgid "Forward"
158 msgstr "Přesměrování"
159
160 msgid "Forward to %s in %s"
161 msgstr "Přesměrovat na %s v %s"
162
163 msgid "Forward to %s, %s in %s"
164 msgstr "Přesměrovat na %s, %s v %s"
165
166 msgid "From %s in %s"
167 msgstr "Z %s v %s"
168
169 msgid "From %s in %s with source %s"
170 msgstr "Z %s v %s se zdrojovou %s"
171
172 msgid "From %s in %s with source %s and %s"
173 msgstr "Z %s v %s se zdrojovou %s a %s"
174
175 msgid "General Settings"
176 msgstr "Obecné nastavení"
177
178 msgid "IP"
179 msgstr "IP"
180
181 msgid "IP range"
182 msgstr "IP rozsah"
183
184 msgid "IPs"
185 msgstr "IP"
186
187 msgid "IPv4"
188 msgstr "IPv4"
189
190 msgid "IPv4 and IPv6"
191 msgstr "IPv4 a IPv6"
192
193 msgid "IPv4 only"
194 msgstr "pouze IPv4"
195
196 msgid "IPv6"
197 msgstr "IPv6"
198
199 msgid "IPv6 only"
200 msgstr "pouze IPv6"
201
202 msgid "Input"
203 msgstr "Vstup"
204
205 # nebo mimo zóny?
206 msgid "Inter-Zone Forwarding"
207 msgstr "Přesměrování mezi zónami"
208
209 msgid "Internal IP address"
210 msgstr "Vnitřní IP adresa"
211
212 msgid "Internal port"
213 msgstr "Vnitřní port"
214
215 msgid "Internal zone"
216 msgstr "Vnitřní zóna"
217
218 msgid "Limit log messages"
219 msgstr "Omezit zprávy protokolu"
220
221 msgid "MAC"
222 msgstr "MAC"
223
224 msgid "MACs"
225 msgstr "MAC"
226
227 msgid "MSS clamping"
228 msgstr "MSS clamping"
229
230 msgid "Masquerading"
231 msgstr "Maškárádování"
232
233 msgid "Match ICMP type"
234 msgstr "Odpovídá ICMP typu"
235
236 msgid "Match forwarded traffic to the given destination port or port range."
237 msgstr "Vybrat provoz, přesměrovaný na zadaný port nebo rozsah portů"
238
239 msgid ""
240 "Match incoming traffic directed at the given destination port or port range "
241 "on this host"
242 msgstr ""
243 "Vybrat příchozí provoz, směrovaný na zadaný cílový port nebo rozsah portů "
244 "tohoto hostitele"
245
246 msgid ""
247 "Match incoming traffic originating from the given source port or port range "
248 "on the client host."
249 msgstr ""
250 "Vybrat příchozí provoz, pocházející ze zadaného portu nebo rozsahu portů "
251 "klienta."
252
253 msgid "Name"
254 msgstr "Název"
255
256 msgid "New SNAT rule"
257 msgstr "Nové pravidlo SNAT"
258
259 msgid "New forward rule"
260 msgstr "Nové přesměrovací pravidlo"
261
262 msgid "New input rule"
263 msgstr "Nové vstupní pravidlo"
264
265 msgid "New port forward"
266 msgstr "Nové přesměrování portu"
267
268 msgid "New source NAT"
269 msgstr "Nový zdrojový NAT (SNAT)"
270
271 msgid "Only match incoming traffic directed at the given IP address."
272 msgstr "Vybrat pouze příchozí provoz, směrovaný na danou IP adresu."
273
274 msgid "Only match incoming traffic from these MACs."
275 msgstr "Vybrat pouze příchozí provoz z těchto MAC adres."
276
277 msgid "Only match incoming traffic from this IP or range."
278 msgstr "Vybrat pouze příchozí provoz z této IP nebo rozsahu IP adres."
279
280 msgid ""
281 "Only match incoming traffic originating from the given source port or port "
282 "range on the client host"
283 msgstr ""
284 "Vybrat pouze příchozí provoz, pocházející ze zadaného portu nebo rozsahu "
285 "portů klienta."
286
287 msgid "Open ports on router"
288 msgstr "Otevřené porty na routeru"
289
290 msgid "Other..."
291 msgstr "Ostatní ..."
292
293 msgid "Output"
294 msgstr "Výstup"
295
296 msgid "Passes additional arguments to iptables. Use with care!"
297 msgstr "Předává další argumenty iptables. Používat opatrně!"
298
299 msgid "Port Forwards"
300 msgstr "Přesměrování portů"
301
302 msgid ""
303 "Port forwarding allows remote computers on the Internet to connect to a "
304 "specific computer or service within the private LAN."
305 msgstr ""
306 "Přesměrování portů (port forwarding) umožňuje vzdáleným počítačům z "
307 "Internetu připojení k vybraným počítačům nebo službám uvnitř privátní sítě "
308 "LAN."
309
310 msgid "Protocol"
311 msgstr "Protokol"
312
313 msgid ""
314 "Redirect matched incoming traffic to the given port on the internal host"
315 msgstr ""
316 "Přesměrovat vybraný příchozí provoz na uvedený port vnitřního hostitele."
317
318 msgid "Redirect matched incoming traffic to the specified internal host"
319 msgstr "Přesměrovat vybraný příchozí provoz na uvedeného vnitřního hostitele."
320
321 msgid "Refuse forward"
322 msgstr "Odmítnout přesměrování"
323
324 msgid "Refuse input"
325 msgstr "Odmítnout vstup"
326
327 msgid "Restrict Masquerading to given destination subnets"
328 msgstr "Omezit maškarádování na uvedené cílové podsítě"
329
330 msgid "Restrict Masquerading to given source subnets"
331 msgstr "Omezit maškarádování na uvedené zdrojové podsítě"
332
333 msgid "Restrict to address family"
334 msgstr "Omezit na rodinu adres"
335
336 msgid "Rewrite matched traffic to the given address."
337 msgstr "Přepsat shodný provoz na uvedenou adresu."
338
339 msgid ""
340 "Rewrite matched traffic to the given source port. May be left empty to only "
341 "rewrite the IP address."
342 msgstr ""
343 "Přepsat shodný provoz na uvedený zdrojový port. Může zůstat prázdné, pak "
344 "bude přepsána pouze IP adresa."
345
346 msgid "Rewrite to source %s"
347 msgstr "Přepsat na zdrojovou %s"
348
349 msgid "Rewrite to source %s, %s"
350 msgstr "Přepsat na zdrojovou %s, %s"
351
352 msgid "Rule is disabled"
353 msgstr "Pravidlo je zakázané"
354
355 msgid "Rule is enabled"
356 msgstr "Pravidlo je povolené"
357
358 msgid "SNAT"
359 msgstr "SNAT"
360
361 msgid "SNAT IP address"
362 msgstr "IP adresa SNATu"
363
364 msgid "SNAT port"
365 msgstr "Port SNATu"
366
367 msgid "Source"
368 msgstr "Zdroj"
369
370 msgid "Source IP address"
371 msgstr "Zdrojová IP adresa"
372
373 msgid "Source MAC address"
374 msgstr "Zdrojová MAC adresa"
375
376 msgid "Source NAT"
377 msgstr "Zdrojový NAT"
378
379 msgid ""
380 "Source NAT is a specific form of masquerading which allows fine grained "
381 "control over the source IP used for outgoing traffic, for example to map "
382 "multiple WAN addresses to internal subnets."
383 msgstr ""
384 "Zdrojový NAT je specifická forma maškarádování, která umožňuje jemnozrnnou "
385 "kontrolu nad zdrojovými IP, použitými pro odchozí provoz. Využívá se "
386 "například pro mapování množství WAN adres do vnitřních podsítí."
387
388 msgid "Source address"
389 msgstr "Zdrojová adresa"
390
391 msgid "Source port"
392 msgstr "Zdrojový port"
393
394 msgid "Source zone"
395 msgstr "Zdrojová zóna"
396
397 msgid ""
398 "The firewall creates zones over your network interfaces to control network "
399 "traffic flow."
400 msgstr ""
401 "Firewall vytváří zóny přes vaše síťová rozhraní za účelem řízení síťového "
402 "provozu."
403
404 msgid ""
405 "The options below control the forwarding policies between this zone (%s) and "
406 "other zones. <em>Destination zones</em> cover forwarded traffic "
407 "<strong>originating from %q</strong>. <em>Source zones</em> match forwarded "
408 "traffic from other zones <strong>targeted at %q</strong>. The forwarding "
409 "rule is <em>unidirectional</em>, e.g. a forward from lan to wan does "
410 "<em>not</em> imply a permission to forward from wan to lan as well."
411 msgstr ""
412 "Níže uvedené možnosti řídí přesměrovací politiky mezi touto zónou (%s) a "
413 "ostatními zónami. <em>Cílové zóny</em> pokrývají přesměrovávaný provoz, "
414 "<strong>pocházející z %q</strong>. <em>Zdrojové zóny</em> porovnávají "
415 "přesměrovávaný provoz z ostatních zón, <strong>zaměřený na %q</strong>. "
416 "Přesměrovávací pravidlo je <em>jednosměrné</em>, například přesměrování z "
417 "lan do wan <em>nepovoluje</em> přesměrování z wan do lan (a naopak)."
418
419 msgid ""
420 "This page allows you to change advanced properties of the port forwarding "
421 "entry. In most cases there is no need to modify those settings."
422 msgstr ""
423 "Tato stránka vám umožňuje změnit pokročilé vlastností přesměrování portů. Ve "
424 "většině případů není potřeba upravovat tato nastavení."
425
426 msgid ""
427 "This page allows you to change advanced properties of the traffic rule "
428 "entry, such as matched source and destination hosts."
429 msgstr ""
430 "Tato stránka vám umožňuje změnit pokročilé vlastnosti pravidla síťového "
431 "provozu, například zdrojové a cílové hostitele."
432
433 msgid ""
434 "This section defines common properties of %q. The <em>input</em> and "
435 "<em>output</em> options set the default policies for traffic entering and "
436 "leaving this zone while the <em>forward</em> option describes the policy for "
437 "forwarded traffic between different networks within the zone. <em>Covered "
438 "networks</em> specifies which available networks are member of this zone."
439 msgstr ""
440 "Tato sekce definuje běžné možnosti %q. <em>Vstupní</em> a <em>výstupní</em> "
441 "možnosti nastavují výchozí politiky pro provoz, vstupující do této zóny a "
442 "vystupující z ní, zatímco <em>přesměrovací</em> možnosti popisují politiku "
443 "pro přesměrování provozu mezi rozdílnými sítěmi uvnitř jedné zóny.<em> "
444 "Pokryté sítě</em> určuje, které z dostupných sítí jsou členy této zóny."
445
446 msgid "To %s"
447 msgstr "Na %s"
448
449 msgid "To %s at %s"
450 msgstr "Na %s v %s"
451
452 msgid "To %s at %s on <var>this device</var>"
453 msgstr "Na %s v %s na <var>tomto zařízení</var>"
454
455 msgid "To %s in %s"
456 msgstr "Na %s v %s"
457
458 msgid "To %s on <var>this device</var>"
459 msgstr "Na %s na <var>tomto zařízení</var>"
460
461 msgid "To %s, %s in %s"
462 msgstr "Na %s, %s v %s"
463
464 msgid "To source IP"
465 msgstr "Na zdrojovou IP"
466
467 msgid "To source port"
468 msgstr "Na zdrojový port"
469
470 msgid "Traffic Rules"
471 msgstr "Pravidla síťového provozu"
472
473 msgid ""
474 "Traffic rules define policies for packets traveling between different zones, "
475 "for example to reject traffic between certain hosts or to open WAN ports on "
476 "the router."
477 msgstr ""
478 "Pravidla síťového provozu definují politiky pro cestování paketů mezi "
479 "různými zónami, například pro odmítnutí provozu mezi jistými hostiteli nebo "
480 "pro otevření WAN portů na routeru."
481
482 msgid "Via"
483 msgstr "přes"
484
485 msgid ""
486 "You may specify multiple by selecting \"-- custom --\" and then entering "
487 "protocols separated by space."
488 msgstr ""
489 "Lze určit více protokolů. Vyberte \"-- vlastní --\" a vkládejte protokoly "
490 "oddělené mezerou."
491
492 msgid "Zone %q"
493 msgstr "Zóna %q"
494
495 msgid "Zone ⇒ Forwardings"
496 msgstr "Zóna => Přesměrování"
497
498 msgid "Zones"
499 msgstr "Zóny"
500
501 msgid "accept"
502 msgstr "přijmout"
503
504 msgid "any"
505 msgstr "libovolný"
506
507 msgid "any host"
508 msgstr "libovolný hostitel"
509
510 msgid "any router IP"
511 msgstr "libovolná IP routeru"
512
513 msgid "any zone"
514 msgstr "libovolná zóna"
515
516 msgid "day"
517 msgstr "den"
518
519 msgid "don't track"
520 msgstr "nesledovat"
521
522 msgid "drop"
523 msgstr "zahodit"
524
525 msgid "hour"
526 msgstr "hodina"
527
528 msgid "minute"
529 msgstr "minuta"
530
531 msgid "not"
532 msgstr "ne"
533
534 msgid "port"
535 msgstr "port"
536
537 msgid "ports"
538 msgstr "porty"
539
540 msgid "reject"
541 msgstr "odmítnout"
542
543 msgid "second"
544 msgstr "sekunda"
545
546 msgid "type"
547 msgstr "typ"
548
549 msgid "types"
550 msgstr "typy"