bb0a5fd15cf167621b3e53fda488f653e99ea29d
[project/luci.git] / po / cs / splash.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Last-Translator: Automatically generated\n"
5 "Language-Team: none\n"
6 "MIME-Version: 1.0\n"
7 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
8 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
9
10 msgid "Accept"
11 msgstr "Přijmout"
12
13 msgid ""
14 "Access to the internet might be possible nevertheless, because some "
15 "activists of this project share their private internet connections. These "
16 "few connections are shared between all users. That means available bandwidth "
17 "is limited and because of this we ask you not to do any of the following:"
18 msgstr ""
19 "Přístup k Internetu může být možný, nicméně pouze proto, že někteří "
20 "aktivisté tohoto projektu sdílí jejich soukromé Internetové připojení. "
21 "Těchto několik spojení je sdíleno mezi všemi uživateli. Z toho plyne, že "
22 "dostupná šířka pásma je omezená a z tohoto důvodu vás žádáme, abyste "
23 "nedělali žádné z následujících věcí:"
24
25 msgid "Active Clients"
26 msgstr "Aktivní klienti"
27
28 msgid "Allowed hosts/subnets"
29 msgstr "Povolení hostitelé/podsítě"
30
31 msgid ""
32 "Bandwidth limit for clients is only activated when both up- and download "
33 "limit are set. Use a value of 0 here to completely disable this limitation. "
34 "Whitelisted clients are not limited."
35 msgstr ""
36 "Limit šířky pásma pro klienty je aktivován pouze v případě, že oba limity "
37 "(upload a download) jsou nastaveny. Hodnotou 0 úplně vypnete toto omezení. "
38 "Klienti na whitelistu nejsou omezeni."
39
40 msgid ""
41 "Become an active member of this community and help by operating your own node"
42 msgstr ""
43 "Staňte se aktivním členem této komunity a přispějte provozováním vlastního "
44 "uzlu"
45
46 msgid "Blacklist"
47 msgstr "Blacklist"
48
49 msgid "Blocked"
50 msgstr "Zablokovaný"
51
52 msgid "By accepting these rules you can use this network for"
53 msgstr "Přijmutím těchto pravidel můžete začít používat tuto síť pro"
54
55 msgid "Clearance time"
56 msgstr ""
57
58 msgid "Client-Splash"
59 msgstr "Client-Splash"
60
61 msgid ""
62 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
63 "networks."
64 msgstr ""
65
66 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
67 msgstr "Rychlost stahování je pro klienty omezena na tuto hodnotu (kbyte/s)"
68
69 msgid ""
70 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
71 "that many hours."
72 msgstr ""
73
74 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
75 msgstr "Rychlost nahrávání je pro klienty omezena na tuto hodnotu (kbyte/s)"
76
77 msgid "Contact"
78 msgstr ""
79
80 msgid "Decline"
81 msgstr "Odmítnout"
82
83 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
84 msgstr "Darováním peněz nám pomůžete udržet tento projekt naživu"
85
86 msgid "Download limit"
87 msgstr "Limit stahování"
88
89 msgid "Edit Splash text"
90 msgstr ""
91
92 msgid "Firewall zone"
93 msgstr ""
94
95 msgid "General"
96 msgstr ""
97
98 msgid "Hostname"
99 msgstr "Hostname"
100
101 msgid ""
102 "Hosts and Networks that are listed here are excluded from splashing, i.e. "
103 "they are always allowed."
104 msgstr ""
105
106 msgid "IP Address"
107 msgstr "IP adresa"
108
109 msgid ""
110 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
111 msgstr ""
112
113 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
114 msgstr ""
115
116 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
117 msgstr ""
118
119 msgid "Interfaces"
120 msgstr "Rozhraní"
121
122 msgid "Interfaces that are used for Splash."
123 msgstr ""
124
125 msgid ""
126 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
127 "contributing to this project."
128 msgstr ""
129 "KB/s (Stahování/Nahrávání). Aktivním přispíváním tomuto projektu můžete moci "
130 "odebrat tento limit."
131
132 msgid "MAC Address"
133 msgstr "MAC adresa"
134
135 msgid "MAC addresses in this list are blocked."
136 msgstr "MAC adresy v tomto seznamu jsou blokovány"
137
138 msgid ""
139 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
140 "and are not bandwidth limited."
141 msgstr ""
142 "Mac adresy klientů na whitelistu. Tito nemusí přijímat splash a nejsou "
143 "omezeni šířkou pásma."
144
145 msgid "Netmask"
146 msgstr "Síťová maska"
147
148 msgid "Network"
149 msgstr "Síť"
150
151 msgid "No clients connected"
152 msgstr "Žádní klienti nejsou připojeni"
153
154 msgid ""
155 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
156 "community network."
157 msgstr ""
158 "Vezměte prosím na vědomí, že nejsme žádní ISP, ale experimentální komunitní "
159 "síť."
160
161 msgid "Policy"
162 msgstr "Politika"
163
164 msgid "Save"
165 msgstr "Uložit"
166
167 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
168 msgstr ""
169
170 msgid "Splashtext"
171 msgstr ""
172
173 msgid "Time remaining"
174 msgstr "Zbývající čas"
175
176 msgid ""
177 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
178 "can try to contact the owner of this access point:"
179 msgstr ""
180 "Pokud se chcete zeptat, proč jste byli zablokováni nebo jak získat zpět "
181 "přístup, můžete se pokusit kontaktovat vlastníka tohoto přístupového bodu:"
182
183 msgid "Traffic in/out"
184 msgstr "Provoz dovnitř/ven"
185
186 msgid "Upload limit"
187 msgstr "Limit nahrávání"
188
189 msgid "Welcome"
190 msgstr "Vítejte"
191
192 msgid "Whitelist"
193 msgstr "Whitelist"
194
195 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
196 msgstr ""
197
198 msgid ""
199 "You can enter your own text that is displayed to clients here.<br />It is "
200 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
201 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
202 msgstr ""
203 "Sem můžete vložit text, který se zobrazí klientům.<br />Můžete použít tyto "
204 "značky: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, "
205 "###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
206
207 msgid ""
208 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
209 "something that our rules explicitly forbid."
210 msgstr ""
211 "Váš přístup do této sítě byl zablokován, nejspíše jste udělal něco, co naše "
212 "pravidla výslovně zakazují."
213
214 msgid "Your bandwidth is limited to"
215 msgstr "Vaše šířka pásma je omezena na"
216
217 msgid "blacklisted"
218 msgstr "na černé listině"
219
220 msgid "expired"
221 msgstr "prošlý"
222
223 msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
224 msgstr "hodin. Po uplynutí této doby musíte přijmout pravidla znovu."
225
226 msgid "optional when using host addresses"
227 msgstr ""
228
229 msgid "perform any kind of illegal activities"
230 msgstr "provádět nějaký z druhů nelegálních činností"
231
232 msgid "splashed"
233 msgstr ""
234
235 msgid "temporarily blocked"
236 msgstr "dočasně zablokován"
237
238 msgid "the owner of this access point."
239 msgstr "vlastník tohoto přístupového bodu."
240
241 msgid "unknown"
242 msgstr "neznámý"
243
244 msgid "use filesharing applications on this network"
245 msgstr "používat aplikace na sdílení souborů v této síti"
246
247 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
248 msgstr "plýtvat šířkou pásma nepotřebným stahováním nebo streamy"
249
250 msgid "whitelisted"
251 msgstr "na bílé listině"