po: Update translation template and translations for splash
[project/luci.git] / po / cs / splash.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Last-Translator: Automatically generated\n"
5 "Language-Team: none\n"
6 "Language: \n"
7 "MIME-Version: 1.0\n"
8 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
9 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
10
11 msgid "Accept"
12 msgstr "Přijmout"
13
14 msgid ""
15 "Access to the internet might be possible nevertheless, because some "
16 "activists of this project share their private internet connections. These "
17 "few connections are shared between all users. That means available bandwidth "
18 "is limited and because of this we ask you not to do any of the following:"
19 msgstr ""
20 "Přístup k Internetu může být možný, nicméně pouze proto, že někteří "
21 "aktivisté tohoto projektu sdílí jejich soukromé Internetové připojení. "
22 "Těchto několik spojení je sdíleno mezi všemi uživateli. Z toho plyne, že "
23 "dostupná šířka pásma je omezená a z tohoto důvodu vás žádáme, abyste "
24 "nedělali žádné z následujících věcí:"
25
26 msgid ""
27 "Access to the network is not guaranteed. It can be interrupted at any time "
28 "without notice for any reason, for certain devices, and/or may be blocked "
29 "for certain users."
30 msgstr ""
31
32 msgid "Active Clients"
33 msgstr "Aktivní klienti"
34
35 msgid "Allowed hosts/subnets"
36 msgstr "Povolení hostitelé/podsítě"
37
38 msgid ""
39 "As an alternative to editing the complete splash text you can also just "
40 "include some custom text in the default splash page by entering it here."
41 msgstr ""
42
43 msgid ""
44 "Bandwidth limit for clients is only activated when both up- and download "
45 "limit are set. Use a value of 0 here to completely disable this limitation. "
46 "Whitelisted clients are not limited."
47 msgstr ""
48 "Limit šířky pásma pro klienty je aktivován pouze v případě, že oba limity "
49 "(upload a download) jsou nastaveny. Hodnotou 0 úplně vypnete toto omezení. "
50 "Klienti na whitelistu nejsou omezeni."
51
52 msgid ""
53 "Become an active member of this community and help by operating your own node"
54 msgstr ""
55 "Staňte se aktivním členem této komunity a přispějte provozováním vlastního "
56 "uzlu"
57
58 msgid "Blacklist"
59 msgstr "Blacklist"
60
61 msgid "Blocked"
62 msgstr "Zablokovaný"
63
64 msgid "By accepting these rules you can use this network for"
65 msgstr "Přijmutím těchto pravidel můžete začít používat tuto síť pro"
66
67 msgid ""
68 "By accepting these rules you can use this network for %s hour(s). After this "
69 "time you need to accept these rules again."
70 msgstr ""
71
72 msgid "Clearance time"
73 msgstr ""
74
75 msgid "Client-Splash"
76 msgstr "Client-Splash"
77
78 msgid ""
79 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
80 "networks."
81 msgstr ""
82
83 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
84 msgstr "Rychlost stahování je pro klienty omezena na tuto hodnotu (kbyte/s)"
85
86 msgid ""
87 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
88 "that many hours."
89 msgstr ""
90
91 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
92 msgstr "Rychlost nahrávání je pro klienty omezena na tuto hodnotu (kbyte/s)"
93
94 msgid "Contact"
95 msgstr ""
96
97 msgid "Decline"
98 msgstr "Odmítnout"
99
100 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
101 msgstr "Darováním peněz nám pomůžete udržet tento projekt naživu"
102
103 msgid "Download limit"
104 msgstr "Limit stahování"
105
106 msgid "Edit Splash text"
107 msgstr ""
108
109 msgid "Edit the complete splash text"
110 msgstr ""
111
112 msgid "Fair Use Policy"
113 msgstr ""
114
115 msgid "Firewall zone"
116 msgstr ""
117
118 msgid "General"
119 msgstr ""
120
121 msgid "Get in %s with the operator of this access point."
122 msgstr ""
123
124 msgid "Hostname"
125 msgstr "Hostname"
126
127 msgid ""
128 "Hosts and Networks that are listed here are excluded from splashing, i.e. "
129 "they are always allowed."
130 msgstr ""
131
132 msgid "IP Address"
133 msgstr "IP adresa"
134
135 msgid ""
136 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
137 msgstr ""
138
139 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
140 msgstr ""
141
142 msgid "Include your own text in the default splash"
143 msgstr ""
144
145 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
146 msgstr ""
147
148 msgid "Interfaces"
149 msgstr "Rozhraní"
150
151 msgid "Interfaces that are used for Splash."
152 msgstr ""
153
154 msgid ""
155 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
156 "contributing to this project."
157 msgstr ""
158 "KB/s (Stahování/Nahrávání). Aktivním přispíváním tomuto projektu můžete moci "
159 "odebrat tento limit."
160
161 msgid "Legally Prohibited Activities"
162 msgstr ""
163
164 msgid "Legally Prohibited content"
165 msgstr ""
166
167 msgid "MAC Address"
168 msgstr "MAC adresa"
169
170 msgid "MAC addresses in this list are blocked."
171 msgstr "MAC adresy v tomto seznamu jsou blokovány"
172
173 msgid ""
174 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
175 "and are not bandwidth limited."
176 msgstr ""
177 "Mac adresy klientů na whitelistu. Tito nemusí přijímat splash a nejsou "
178 "omezeni šířkou pásma."
179
180 msgid "Netmask"
181 msgstr "Síťová maska"
182
183 msgid "Network"
184 msgstr "Síť"
185
186 msgid "No clients connected"
187 msgstr "Žádní klienti nejsou připojeni"
188
189 msgid ""
190 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
191 "community network."
192 msgstr ""
193 "Vezměte prosím na vědomí, že nejsme žádní ISP, ale experimentální komunitní "
194 "síť."
195
196 msgid "Policy"
197 msgstr "Politika"
198
199 msgid "Safety"
200 msgstr ""
201
202 msgid "Save"
203 msgstr "Uložit"
204
205 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
206 msgstr ""
207
208 msgid "Splashtext"
209 msgstr ""
210
211 msgid ""
212 "The open and free wireless network of volunteers (\"Operators\") provides "
213 "the necessary equipment and Internet connections (\"Infrastructure\") at "
214 "their own expense."
215 msgstr ""
216
217 msgid ""
218 "The operator claims no liability for loss of data, unauthorized access/"
219 "damage to devices, or financial losses that participants may suffer from the "
220 "use of the network."
221 msgstr ""
222
223 msgid ""
224 "The participant agrees to not perform any action and refrain from acts which "
225 "may violate the law or infringe upon the rights of third parties."
226 msgstr ""
227
228 msgid ""
229 "The participant agrees to not transfer content over the network which "
230 "violates the law."
231 msgstr ""
232
233 msgid ""
234 "The participant agrees to not use the network in any way which will harm the "
235 "infrastructure, the network itself, its operators or other participants."
236 msgstr ""
237
238 msgid ""
239 "These Terms of Use govern the use of the network by its participants' "
240 "computer, PDA, or similar device (\"Devices\") within the network."
241 msgstr ""
242
243 msgid "Time remaining"
244 msgstr "Zbývající čas"
245
246 msgid ""
247 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
248 "can try to contact the owner of this access point:"
249 msgstr ""
250 "Pokud se chcete zeptat, proč jste byli zablokováni nebo jak získat zpět "
251 "přístup, můžete se pokusit kontaktovat vlastníka tohoto přístupového bodu:"
252
253 msgid "Traffic in/out"
254 msgstr "Provoz dovnitř/ven"
255
256 msgid "Upload limit"
257 msgstr "Limit nahrávání"
258
259 msgid "Usage Agreement"
260 msgstr ""
261
262 msgid "Welcome"
263 msgstr "Vítejte"
264
265 msgid "Whitelist"
266 msgstr "Whitelist"
267
268 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
269 msgstr ""
270
271 msgid ""
272 "You can enter your own text that is displayed to clients here.<br />It is "
273 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
274 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
275 msgstr ""
276 "Sem můžete vložit text, který se zobrazí klientům.<br />Můžete použít tyto "
277 "značky: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, "
278 "###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
279
280 msgid ""
281 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
282 "something that our rules explicitly forbid."
283 msgstr ""
284 "Váš přístup do této sítě byl zablokován, nejspíše jste udělal něco, co naše "
285 "pravidla výslovně zakazují."
286
287 msgid "Your bandwidth is limited to"
288 msgstr "Vaše šířka pásma je omezena na"
289
290 msgid "blacklisted"
291 msgstr "na černé listině"
292
293 msgid "expired"
294 msgstr "prošlý"
295
296 msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
297 msgstr "hodin. Po uplynutí této doby musíte přijmout pravidla znovu."
298
299 msgid "optional when using host addresses"
300 msgstr ""
301
302 msgid "perform any kind of illegal activities"
303 msgstr "provádět nějaký z druhů nelegálních činností"
304
305 msgid "splashed"
306 msgstr ""
307
308 msgid "temporarily blocked"
309 msgstr "dočasně zablokován"
310
311 msgid "the owner of this access point."
312 msgstr "vlastník tohoto přístupového bodu."
313
314 msgid "unknown"
315 msgstr "neznámý"
316
317 msgid "use filesharing applications on this network"
318 msgstr "používat aplikace na sdílení souborů v této síti"
319
320 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
321 msgstr "plýtvat šířkou pásma nepotřebným stahováním nebo streamy"
322
323 msgid "whitelisted"
324 msgstr "na bílé listině"