cb6087939c4fb5f32ebae351cdf634559f0b1b6a
[project/luci.git] / po / cs / statistics.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Last-Translator: Automatically generated\n"
5 "Language-Team: none\n"
6 "Language: \n"
7 "MIME-Version: 1.0\n"
8 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
9 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
10
11 msgid "Action (target)"
12 msgstr "Akce (cíl)"
13
14 msgid "Add command for reading values"
15 msgstr "Přidat příkaz pro čtení hodnot"
16
17 msgid "Add matching rule"
18 msgstr "Přidat pravidlo pro výběr"
19
20 msgid "Add multiple hosts separated by space."
21 msgstr "Přidat více hostů, oddělených mezerou"
22
23 msgid "Add notification command"
24 msgstr "Přidat příkaz pro upozornění"
25
26 msgid "Base Directory"
27 msgstr "Základní adresář"
28
29 msgid "Basic monitoring"
30 msgstr "Základní sledování"
31
32 msgid "CPU Plugin Configuration"
33 msgstr "Nastavení CPU pluginu"
34
35 msgid "CSV Output"
36 msgstr "CSV výstup"
37
38 msgid "CSV Plugin Configuration"
39 msgstr "Nastavení CSV pluginu"
40
41 msgid "Cache collected data for"
42 msgstr ""
43
44 msgid "Cache flush interval"
45 msgstr "Interval vyprazdňování mezipaměti"
46
47 msgid "Chain"
48 msgstr ""
49
50 msgid "CollectLinks"
51 msgstr ""
52
53 msgid "CollectRoutes"
54 msgstr ""
55
56 msgid "CollectTopology"
57 msgstr ""
58
59 msgid "Collectd"
60 msgstr "Collectd"
61
62 msgid "Collectd Settings"
63 msgstr "Nastavení Collectd"
64
65 msgid ""
66 "Collectd is a small daemon for collecting data from various sources through "
67 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
68 "collectd daemon."
69 msgstr ""
70 "Collectd je malý daemon pro shromažďování dat z nejrůznějších zdrojů zkrz "
71 "rozdílné pluginy. Na této stránce můžete změnit obecná nastavení daemonu "
72 "collectd."
73
74 msgid "Conntrack"
75 msgstr "Conntrack"
76
77 msgid "Conntrack Plugin Configuration"
78 msgstr "Nastavení pluginu Conntrack"
79
80 msgid "DF Plugin Configuration"
81 msgstr "Nastavení pluginu DF"
82
83 msgid "DNS"
84 msgstr "DNS"
85
86 msgid "DNS Plugin Configuration"
87 msgstr "Nastavení DNS pluginu"
88
89 msgid "Data collection interval"
90 msgstr "Interval sběru dat"
91
92 msgid "Datasets definition file"
93 msgstr ""
94
95 msgid "Destination ip range"
96 msgstr "Rozsah cílových IP adres"
97
98 msgid "Directory for collectd plugins"
99 msgstr "Adresář s pluginy pro collectd"
100
101 msgid "Directory for sub-configurations"
102 msgstr "Adresář pro pod-nastavení"
103
104 msgid "Disk Plugin Configuration"
105 msgstr "Nastavení Disk pluginu"
106
107 msgid "Disk Space Usage"
108 msgstr "Využití místa na disku"
109
110 msgid "Disk Usage"
111 msgstr "Využití disku"
112
113 msgid "Display Host »"
114 msgstr ""
115
116 msgid "Display timespan »"
117 msgstr ""
118
119 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
120 msgstr "Nastavení E-Mail pluginu"
121
122 msgid "Email"
123 msgstr "Email"
124
125 msgid "Enable this plugin"
126 msgstr "Povolit tento plugin"
127
128 msgid "Exec"
129 msgstr "Exec"
130
131 msgid "Exec Plugin Configuration"
132 msgstr "Nastavení pluginu Exec"
133
134 msgid "Filter class monitoring"
135 msgstr ""
136
137 msgid "Firewall"
138 msgstr "Firewall"
139
140 msgid "Flush cache after"
141 msgstr "Vyprázdnit cache po"
142
143 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
144 msgstr ""
145
146 msgid "Graphs"
147 msgstr "Grafy"
148
149 msgid "Group"
150 msgstr "Skupina"
151
152 msgid ""
153 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
154 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
155 msgstr ""
156 "Zde můžete nastavit externí příkazy, které budou spuštěny v tomto pořadí "
157 "daemonem collectd. Ze standardního výstupu příkazů vezme collectd potřebné "
158 "hodnoty."
159
160 msgid ""
161 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
162 "certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
163 "will be feeded to the the called programs stdin."
164 msgstr ""
165
166 msgid ""
167 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
168 "are selected."
169 msgstr ""
170 "Zde můžete definovat různá kritéria, podle kterých budou vybrána sledovaná "
171 "pravidla iptables."
172
173 msgid "Host"
174 msgstr "Hostitel"
175
176 msgid "Hostname"
177 msgstr "Hostname"
178
179 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
180 msgstr "IP nebo hostname, odkud získat txtinfo výstup"
181
182 msgid "IRQ Plugin Configuration"
183 msgstr "Nastavení IRQ pluginu"
184
185 msgid "Ignore source addresses"
186 msgstr "Ignorovat zdrojové adresy"
187
188 msgid "Incoming interface"
189 msgstr "Příchozí rozhraní"
190
191 msgid "Interface Plugin Configuration"
192 msgstr "Nastavení Interface pluginu"
193
194 msgid "Interfaces"
195 msgstr "Rozhraní"
196
197 msgid "Interrupts"
198 msgstr "Přerušení"
199
200 msgid "Interval for pings"
201 msgstr "Interval pro ping"
202
203 msgid "Iptables Plugin Configuration"
204 msgstr "Nastavení Iptables pluginu"
205
206 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
207 msgstr ""
208 "Pokud nic nevyberete, rozhraní pro monitoring budou určena automaticky."
209
210 msgid "Listen host"
211 msgstr "Naslouchající hostitel"
212
213 msgid "Listen port"
214 msgstr "Naslouchající port"
215
216 msgid "Listener interfaces"
217 msgstr "Rozhraní naslouchajícího"
218
219 msgid "Load Plugin Configuration"
220 msgstr "Načíst nastavení pluginů"
221
222 msgid "Maximum allowed connections"
223 msgstr "Maximální množství povolených spojení"
224
225 msgid "Memory"
226 msgstr "Pameť"
227
228 msgid "Memory Plugin Configuration"
229 msgstr "Nastavení pluginu Memory (Paměť)"
230
231 msgid "Monitor all except specified"
232 msgstr "Sledovat vše kromě vybraných"
233
234 msgid "Monitor all local listen ports"
235 msgstr "Monitorovat všechny naslouchající porty"
236
237 msgid "Monitor devices"
238 msgstr "Sledovat zařízení"
239
240 msgid "Monitor disks and partitions"
241 msgstr "Sledovat disky a oddíly"
242
243 msgid "Monitor filesystem types"
244 msgstr "Sledovat typy souborových systémů"
245
246 msgid "Monitor hosts"
247 msgstr "Sledovat hostitele"
248
249 msgid "Monitor interfaces"
250 msgstr "Sledovat rozhraní"
251
252 msgid "Monitor interrupts"
253 msgstr "Sledovat přerušení"
254
255 msgid "Monitor local ports"
256 msgstr "Sledovat místní porty"
257
258 msgid "Monitor mount points"
259 msgstr "Sledovat přípojné body"
260
261 msgid "Monitor processes"
262 msgstr "Sledovat procesy"
263
264 msgid "Monitor remote ports"
265 msgstr "Sledovat vzdálené porty"
266
267 msgid "Name of the rule"
268 msgstr "Název pravidla"
269
270 msgid "Netlink"
271 msgstr "Netlink"
272
273 msgid "Netlink Plugin Configuration"
274 msgstr "Nastavení pluginu Netlink"
275
276 msgid "Network"
277 msgstr "Síť"
278
279 msgid "Network Plugin Configuration"
280 msgstr "Nastavení pluginu Síť"
281
282 msgid "Network plugins"
283 msgstr "Síťové pluginy"
284
285 msgid "Network protocol"
286 msgstr "Síťový protokol"
287
288 msgid "Number of threads for data collection"
289 msgstr "Počet vláken pro sběr dat"
290
291 msgid "OLSRd"
292 msgstr "OLSRd"
293
294 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
295 msgstr "Nastavení pluginu OLSRd"
296
297 msgid "Only create average RRAs"
298 msgstr ""
299
300 msgid "Options"
301 msgstr "Možnosti"
302
303 msgid "Outgoing interface"
304 msgstr "Odchozí rozhraní"
305
306 msgid "Output plugins"
307 msgstr "Výstupní pluginy"
308
309 msgid "Ping"
310 msgstr "Ping"
311
312 msgid "Ping Plugin Configuration"
313 msgstr "Nastavení pluginu Ping"
314
315 msgid "Port"
316 msgstr "Port"
317
318 msgid "Processes"
319 msgstr "Procesy"
320
321 msgid "Processes Plugin Configuration"
322 msgstr "Nastavení pluginu Procesy"
323
324 msgid "Processes to monitor separated by space"
325 msgstr "Sledované procesy (oddělte mezerou)"
326
327 msgid "Processor"
328 msgstr "Procesor"
329
330 msgid "Qdisc monitoring"
331 msgstr "Sledování Qdisc"
332
333 msgid "RRD XFiles Factor"
334 msgstr ""
335
336 msgid "RRD heart beat interval"
337 msgstr ""
338
339 msgid "RRD step interval"
340 msgstr ""
341
342 msgid "RRDTool"
343 msgstr "RRDTool"
344
345 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
346 msgstr "Nastavení pluginu RRDTool"
347
348 msgid "Rows per RRA"
349 msgstr "Řádky na jeden RRA"
350
351 msgid "Script"
352 msgstr "Skript"
353
354 msgid "Seconds"
355 msgstr "Sekundy"
356
357 msgid "Server host"
358 msgstr "Hostitel serveru"
359
360 msgid "Server port"
361 msgstr "Port serveru"
362
363 msgid "Shaping class monitoring"
364 msgstr ""
365
366 msgid "Socket file"
367 msgstr "Soubor socketu"
368
369 msgid "Socket group"
370 msgstr "Skupina socketů"
371
372 msgid "Socket permissions"
373 msgstr "Oprávnění socketu"
374
375 msgid "Source ip range"
376 msgstr "Rozsah zdrojových IP"
377
378 msgid "Specifies what information to collect about links."
379 msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o odkazech."
380
381 msgid "Specifies what information to collect about routes."
382 msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o cestách"
383
384 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
385 msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o globální topologii"
386
387 msgid "Statistics"
388 msgstr "Statistiky"
389
390 msgid "Storage directory"
391 msgstr "Úložný adresář"
392
393 msgid "Storage directory for the csv files"
394 msgstr "Úložný adresář pro soubory CSV"
395
396 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
397 msgstr "Ukládat data jako poměrné hodnoty místo absolutních"
398
399 msgid "Stored timespans"
400 msgstr ""
401
402 msgid "System Load"
403 msgstr "Zatížení systému"
404
405 msgid "System plugins"
406 msgstr "Systémové pluginy"
407
408 msgid "TCP Connections"
409 msgstr "TCP spojení"
410
411 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
412 msgstr "Nastavení pluginu TCPConns"
413
414 msgid "TTL for network packets"
415 msgstr "TTL pro síťové pakety"
416
417 msgid "TTL for ping packets"
418 msgstr "TTL pro pakety pingu"
419
420 msgid "Table"
421 msgstr ""
422
423 msgid "The NUT plugin reads information about Uninterruptible Power Supplies."
424 msgstr ""
425
426 msgid ""
427 "The OLSRd plugin reads information about meshed networks from the txtinfo "
428 "plugin of OLSRd."
429 msgstr ""
430
431 msgid ""
432 "The conntrack plugin collects statistics about the number of tracked "
433 "connections."
434 msgstr "Plugin Conntrack shromažďuje statistiky o počtu sledovaných spojení."
435
436 msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
437 msgstr "Plugin CPU shromažďuje základní statistiky o vytížení procesoru."
438
439 msgid ""
440 "The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
441 "processing by external programs."
442 msgstr ""
443 "Plugin CSV ukládá shromážděná data ve formátu CSV. Data mohou být později "
444 "zpracována externími programy."
445
446 msgid ""
447 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
448 "devices, mount points or filesystem types."
449 msgstr ""
450 "Plugin DF shromažďuje statistiky o využití diskového prostoru na různých "
451 "zařízeních, přípojných bodech nebo typech souborových systémů."
452
453 msgid ""
454 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
455 "or whole disks."
456 msgstr ""
457 "Plugin Disk shromažďuje podrobné statistiky o využívání vybraného oddílu "
458 "nebo celého disku."
459
460 msgid ""
461 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
462 "selected interfaces."
463 msgstr ""
464 "Plugin DNS shromažďuje podrobné statistky o provozu, vztahující se k DNS, na "
465 "vybraných rozhraních."
466
467 msgid ""
468 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
469 "statistics to a running collectd daemon. This plugin is primarily intended "
470 "to be used in conjunction with Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd but can "
471 "be used in other ways as well."
472 msgstr ""
473 "Plugin Email vytváří unixový socket, které může být využit pro odeslání "
474 "statistik o emailu běžícímu daemonu collectd. Plugin je primárně určen pro "
475 "použití ve spojení s Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd, ale stejně dobře "
476 "může být využit jinak."
477
478 msgid ""
479 "The exec plugin starts external commands to read values from or to notify "
480 "external processes when certain threshold values have been reached."
481 msgstr ""
482
483 msgid ""
484 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
485 msgstr ""
486 "Plugin Interface shromažďuje statistiky o provozu na vybraných rozhraních."
487
488 msgid ""
489 "The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect "
490 "informations about processed bytes and packets per rule."
491 msgstr ""
492 "Plugin Iptables monitoruje vybraná pravidla firewallu a shromažďuje "
493 "informace o zpracovaných bajtech a paketech pro každé pravidlo."
494
495 msgid ""
496 "The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected "
497 "interrupt. If no interrupt is selected then all interrupts are monitored."
498 msgstr ""
499 "Plugin IRQ monitoruje množství požadavků na přerušení pro každé vybrané "
500 "přerušení. Pokud není vybráno žádné přerušení, jsou monitorována všechna."
501
502 msgid ""
503 "The iwinfo plugin collects statistics about wireless signal strength, noise "
504 "and quality."
505 msgstr ""
506 "Plugin Iwinfo shromažďuje statistiky o síle, šumu a kvalitě bezdrátového "
507 "signálu."
508
509 msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
510 msgstr "Plugin Load shromažďuje statistiky o obecné zátěži systému."
511
512 msgid "The memory plugin collects statistics about the memory usage."
513 msgstr "Plugin Memory shromažďuje statistiky o využití paměti."
514
515 msgid ""
516 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
517 "filter-statistics for selected interfaces."
518 msgstr ""
519 "Plugin Netlink shromažďuje rozšířené informace jako statistiky qdisk, class "
520 "a filtru pro vybraná rozhraní."
521
522 msgid ""
523 "The network plugin provides network based communication between different "
524 "collectd instances. Collectd can operate both in client and server mode. In "
525 "client mode locally collected date is transferred to a collectd server "
526 "instance, in server mode the local instance receives data from other hosts."
527 msgstr ""
528 "Plugin Network poskytuje síťovou komunikaci mezi různými instancemi daemonu "
529 "collectd. Collectd může pracovat v režimu klienta i serveru. V režimu "
530 "klienta jsou lokálně shromažďovaná data odeslána instanci serveru, jako "
531 "server naopak collectd přijímá data z ostatních hostitelů."
532
533 msgid ""
534 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
535 "the roundtrip time for each host."
536 msgstr ""
537 "Plugin Ping bude odesílat ICMP echo odpovědi vybraným hostům a měřit "
538 "zpáteční čas pro každého hosta."
539
540 msgid ""
541 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
542 "memory usage of selected processes."
543 msgstr ""
544 "Plugin Processes shromažďuje informace o procesorovém času, výpadcích "
545 "stránky a využití paměti vybranými programy."
546
547 msgid ""
548 "The rrdtool plugin stores the collected data in rrd database files, the "
549 "foundation of the diagrams.<br /><br /><strong>Warning: Setting the wrong "
550 "values will result in a very high memory consumption in the temporary "
551 "directory. This can render the device unusable!</strong>"
552 msgstr ""
553 "Plugin Rrdtool ukládá shromažďená data v souborech databáze RRD.<br /><br /"
554 "><strong>Varování: Nastavení špatných hodnot bude mít za následek velkou "
555 "spotřebu paměti v dočasném adresáří. Zařízení ze tak může stát nepoužitelným!"
556 "</strong>"
557
558 msgid ""
559 "The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
560 "\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
561 "Tool</a> to render diagram images from collected data."
562 msgstr ""
563 "Balíček Statistiky je založen na <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
564 "\">Collectd</a> a využívá <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
565 "Tool</a> pro kreslení diagramů z collectd."
566
567 msgid ""
568 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
569 "selected ports."
570 msgstr ""
571 "Plugin Tcpconns shromažďuje informace o otevřených TCP spojeních na "
572 "vybraných portech."
573
574 msgid ""
575 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
576 "collected data from a running collectd instance."
577 msgstr ""
578 "Plugin Unixsock vytváří unixový socket, které může být využit pro čtení dat "
579 "z běžící instance collectd."
580
581 msgid ""
582 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
583 "connections."
584 msgstr ""
585 "Tato sekce určuje, na kterých rozhraních bude collectd čekat na příchozí "
586 "spojení."
587
588 msgid ""
589 "This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
590 msgstr "Tato sekce určuje, na které servery budou odeslána shromážděná data."
591
592 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
593 msgstr ""
594
595 msgid "UPS"
596 msgstr ""
597
598 msgid "UPS Plugin Configuration"
599 msgstr ""
600
601 msgid "UPS name in NUT ups@host format"
602 msgstr ""
603
604 msgid "UnixSock"
605 msgstr "UnixSock"
606
607 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
608 msgstr "Konfigurace pluginu Unixsock"
609
610 msgid "Used PID file"
611 msgstr "Použitý soubor PID (identifikátoru procesu)"
612
613 msgid "User"
614 msgstr "Uživatel"
615
616 msgid "Verbose monitoring"
617 msgstr "Podrobný monitoring"
618
619 msgid "Wireless"
620 msgstr "Wireless"
621
622 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
623 msgstr "Nastavení pluginu Wireless Iwinfo"
624
625 msgid "e.g. br-ff"
626 msgstr ""
627
628 msgid "e.g. br-lan"
629 msgstr ""
630
631 msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
632 msgstr ""
633
634 msgid "max. 16 chars"
635 msgstr "max. 16 znaků"
636
637 msgid "reduces rrd size"
638 msgstr "redukovaná velikost rrd"
639
640 msgid "seconds; multiple separated by space"
641 msgstr "sekundy, více hodnot oddělených mezerou"
642
643 msgid "server interfaces"
644 msgstr "rozhraní serveru"
645
646 #~ msgid "Installed network plugins:"
647 #~ msgstr "Instalované síťové pluginy:"
648
649 #~ msgid "Installed output plugins:"
650 #~ msgstr "Instalované výstupní pluginy:"
651
652 #~ msgid ""
653 #~ "Network plugins are used to collect information about open tcp "
654 #~ "connections, interface traffic, iptables rules etc."
655 #~ msgstr ""
656 #~ "Síťové pluginy jsou používány pro shromažďování informací o otevřených tcp "
657 #~ "spojeních, provozu na rozhraní, pravidel iptables atd."
658
659 #~ msgid ""
660 #~ "Output plugins provide different possibilities to store collected data. "
661 #~ "It is possible to enable multiple plugin at one, for example to store "
662 #~ "collected data in rrd databases and to transmit the data over the network "
663 #~ "to other collectd instances."
664 #~ msgstr ""
665 #~ "Výstupní pluginy poskytují různé možnosti ukládání sesbíraných dat. Plugin "
666 #~ "je možné v jeden okamžik povolit vícekrát , například pro ukládání dat do "
667 #~ "rrd databází a předávání dat po síti jiným instancím daemonu collectd."
668
669 #~ msgid ""
670 #~ "System plugins collecting values about system state and ressource usage "
671 #~ "on the device.:"
672 #~ msgstr ""
673 #~ "Systémové pluginy, shromažďující hodnoty o systémovém stavu a zdrojích, "
674 #~ "používaných zařízením:"
675
676 #~ msgid ""
677 #~ "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
678 #~ "noise and quality."
679 #~ msgstr ""
680 #~ "Plugin Wireless shromažďuje statistiky o síle, šumu a kvalitě bezdrátového "
681 #~ "signálu."
682
683 #~ msgid "Wireless Plugin Configuration"
684 #~ msgstr "Nastavení pluginu Wireless"