f5a8b3dfdc53555e63aa8cfd019ddd906666e007
[project/luci.git] / po / cs / statistics.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Last-Translator: Automatically generated\n"
5 "Language-Team: none\n"
6 "MIME-Version: 1.0\n"
7 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
8 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
9
10 msgid "Action (target)"
11 msgstr "Akce (cíl)"
12
13 msgid "Add command for reading values"
14 msgstr "Přidat příkaz pro čtení hodnot"
15
16 msgid "Add matching rule"
17 msgstr "Přidat pravidlo pro výběr"
18
19 msgid "Add multiple hosts separated by space."
20 msgstr "Přidat více hostů, oddělených mezerou"
21
22 msgid "Add notification command"
23 msgstr "Přidat příkaz pro upozornění"
24
25 msgid "Base Directory"
26 msgstr "Základní adresář"
27
28 msgid "Basic monitoring"
29 msgstr "Základní sledování"
30
31 msgid "CPU Plugin Configuration"
32 msgstr "Nastavení CPU pluginu"
33
34 msgid "CSV Output"
35 msgstr "CSV výstup"
36
37 msgid "CSV Plugin Configuration"
38 msgstr "Nastavení CSV pluginu"
39
40 msgid "Cache collected data for"
41 msgstr ""
42
43 msgid "Cache flush interval"
44 msgstr "Interval vyprazdňování mezipaměti"
45
46 msgid "Chain"
47 msgstr ""
48
49 msgid "CollectLinks"
50 msgstr ""
51
52 msgid "CollectRoutes"
53 msgstr ""
54
55 msgid "CollectTopology"
56 msgstr ""
57
58 msgid "Collectd"
59 msgstr "Collectd"
60
61 msgid "Collectd Settings"
62 msgstr "Nastavení Collectd"
63
64 msgid ""
65 "Collectd is a small daeomon for collecting data from various sources through "
66 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
67 "collectd daemon."
68 msgstr ""
69 "Collectd je malý daemon pro shromažďování dat z nejrůznějších zdrojů zkrz "
70 "rozdílné pluginy. Na této stránce můžete změnit obecná nastavení daemonu "
71 "collectd."
72
73 msgid "Conntrack"
74 msgstr "Conntrack"
75
76 msgid "Conntrack Plugin Configuration"
77 msgstr "Nastavení pluginu Conntrack"
78
79 msgid "DF Plugin Configuration"
80 msgstr "Nastavení pluginu DF"
81
82 msgid "DNS"
83 msgstr "DNS"
84
85 msgid "DNS Plugin Configuration"
86 msgstr "Nastavení DNS pluginu"
87
88 msgid "Data collection interval"
89 msgstr "Interval sběru dat"
90
91 msgid "Datasets definition file"
92 msgstr ""
93
94 msgid "Destination ip range"
95 msgstr "Rozsah cílových IP adres"
96
97 msgid "Directory for collectd plugins"
98 msgstr "Adresář s pluginy pro collectd"
99
100 msgid "Directory for sub-configurations"
101 msgstr "Adresář pro pod-nastavení"
102
103 msgid "Disk Plugin Configuration"
104 msgstr "Nastavení Disk pluginu"
105
106 msgid "Disk Space Usage"
107 msgstr "Využití místa na disku"
108
109 msgid "Disk Usage"
110 msgstr "Využití disku"
111
112 msgid "Display timespan »"
113 msgstr ""
114
115 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
116 msgstr "Nastavení E-Mail pluginu"
117
118 msgid "Email"
119 msgstr "Email"
120
121 msgid "Enable this plugin"
122 msgstr "Povolit tento plugin"
123
124 msgid "Exec"
125 msgstr "Exec"
126
127 msgid "Exec Plugin Configuration"
128 msgstr "Nastavení pluginu Exec"
129
130 msgid "Filter class monitoring"
131 msgstr ""
132
133 msgid "Firewall"
134 msgstr "Firewall"
135
136 msgid "Flush cache after"
137 msgstr "Vyprázdnit cache po"
138
139 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
140 msgstr ""
141
142 msgid "Graphs"
143 msgstr "Grafy"
144
145 msgid "Group"
146 msgstr "Skupina"
147
148 msgid ""
149 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
150 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
151 msgstr ""
152 "Zde můžete nastavit externí příkazy, které budou spuštěny v tomto pořadí "
153 "daemonem collectd. Ze standardního výstupu příkazů vezme collectd potřebné "
154 "hodnoty."
155
156 msgid ""
157 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
158 "certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
159 "will be feeded to the the called programs stdin."
160 msgstr ""
161
162 msgid ""
163 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
164 "are selected."
165 msgstr ""
166 "Zde můžete definovat různá kritéria, podle kterých budou vybrána sledovaná "
167 "pravidla iptables."
168
169 msgid "Host"
170 msgstr "Hostitel"
171
172 msgid "Hostname"
173 msgstr "Hostname"
174
175 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
176 msgstr "IP nebo hostname, odkud získat txtinfo výstup"
177
178 msgid "IRQ Plugin Configuration"
179 msgstr "Nastavení IRQ pluginu"
180
181 msgid "Ignore source addresses"
182 msgstr "Ignorovat zdrojové adresy"
183
184 msgid "Incoming interface"
185 msgstr "Příchozí rozhraní"
186
187 msgid "Installed network plugins:"
188 msgstr "Instalované síťové pluginy:"
189
190 msgid "Installed output plugins:"
191 msgstr "Instalované výstupní pluginy:"
192
193 msgid "Interface Plugin Configuration"
194 msgstr "Nastavení Interface pluginu"
195
196 msgid "Interfaces"
197 msgstr "Rozhraní"
198
199 msgid "Interrupts"
200 msgstr "Přerušení"
201
202 msgid "Interval for pings"
203 msgstr "Interval pro ping"
204
205 msgid "Iptables Plugin Configuration"
206 msgstr "Nastavení Iptables pluginu"
207
208 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
209 msgstr ""
210 "Pokud nic nevyberete, rozhraní pro monitoring budou určena automaticky."
211
212 msgid "Listen host"
213 msgstr "Naslouchající hostitel"
214
215 msgid "Listen port"
216 msgstr "Naslouchající port"
217
218 msgid "Listener interfaces"
219 msgstr "Rozhraní naslouchajícího"
220
221 msgid "Load Plugin Configuration"
222 msgstr "Načíst nastavení pluginů"
223
224 msgid "Maximum allowed connections"
225 msgstr "Maximální množství povolených spojení"
226
227 msgid "Memory"
228 msgstr "Pameť"
229
230 msgid "Memory Plugin Configuration"
231 msgstr "Nastavení pluginu Memory (Paměť)"
232
233 msgid "Monitor all except specified"
234 msgstr "Sledovat vše kromě vybraných"
235
236 msgid "Monitor all local listen ports"
237 msgstr "Monitorovat všechny naslouchající porty"
238
239 msgid "Monitor devices"
240 msgstr "Sledovat zařízení"
241
242 msgid "Monitor disks and partitions"
243 msgstr "Sledovat disky a oddíly"
244
245 msgid "Monitor filesystem types"
246 msgstr "Sledovat typy souborových systémů"
247
248 msgid "Monitor hosts"
249 msgstr "Sledovat hostitele"
250
251 msgid "Monitor interfaces"
252 msgstr "Sledovat rozhraní"
253
254 msgid "Monitor interrupts"
255 msgstr "Sledovat přerušení"
256
257 msgid "Monitor local ports"
258 msgstr "Sledovat místní porty"
259
260 msgid "Monitor mount points"
261 msgstr "Sledovat přípojné body"
262
263 msgid "Monitor processes"
264 msgstr "Sledovat procesy"
265
266 msgid "Monitor remote ports"
267 msgstr "Sledovat vzdálené porty"
268
269 msgid "Name of the rule"
270 msgstr "Název pravidla"
271
272 msgid "Netlink"
273 msgstr "Netlink"
274
275 msgid "Netlink Plugin Configuration"
276 msgstr "Nastavení pluginu Netlink"
277
278 msgid "Network"
279 msgstr "Síť"
280
281 msgid "Network Plugin Configuration"
282 msgstr "Nastavení pluginu Síť"
283
284 msgid "Network plugins"
285 msgstr "Síťové pluginy"
286
287 msgid ""
288 "Network plugins are used to collect information about open tcp connections, "
289 "interface traffic, iptables rules etc."
290 msgstr ""
291 "Síťové pluginy jsou používány pro shromažďování informací o otevřených tcp "
292 "spojeních, provozu na rozhraní, pravidel iptables atd."
293
294 msgid "Network protocol"
295 msgstr "Síťový protokol"
296
297 msgid "Number of threads for data collection"
298 msgstr "Počet vláken pro sběr dat"
299
300 msgid "OLSRd"
301 msgstr "OLSRd"
302
303 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
304 msgstr "Nastavení pluginu OLSRd"
305
306 msgid "Only create average RRAs"
307 msgstr ""
308
309 msgid "Options"
310 msgstr "Možnosti"
311
312 msgid "Outgoing interface"
313 msgstr "Odchozí rozhraní"
314
315 msgid "Output plugins"
316 msgstr "Výstupní pluginy"
317
318 msgid ""
319 "Output plugins provide different possibilities to store collected data. It "
320 "is possible to enable multiple plugin at one, for example to store collected "
321 "data in rrd databases and to transmit the data over the network to other "
322 "collectd instances."
323 msgstr ""
324 "Výstupní pluginy poskytují různé možnosti ukládání sesbíraných dat. Plugin "
325 "je možné v jeden okamžik povolit vícekrát , například pro ukládání dat do "
326 "rrd databází a předávání dat po síti jiným instancím daemonu collectd."
327
328 msgid "Ping"
329 msgstr "Ping"
330
331 msgid "Ping Plugin Configuration"
332 msgstr "Nastavení pluginu Ping"
333
334 msgid "Port"
335 msgstr "Port"
336
337 msgid "Processes"
338 msgstr "Procesy"
339
340 msgid "Processes Plugin Configuration"
341 msgstr "Nastavení pluginu Procesy"
342
343 msgid "Processes to monitor separated by space"
344 msgstr "Sledované procesy (oddělte mezerou)"
345
346 msgid "Processor"
347 msgstr "Procesor"
348
349 msgid "Qdisc monitoring"
350 msgstr "Sledování Qdisc"
351
352 msgid "RRD XFiles Factor"
353 msgstr ""
354
355 msgid "RRD heart beat interval"
356 msgstr ""
357
358 msgid "RRD step interval"
359 msgstr ""
360
361 msgid "RRDTool"
362 msgstr "RRDTool"
363
364 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
365 msgstr "Nastavení pluginu RRDTool"
366
367 msgid "Rows per RRA"
368 msgstr "Řádky na jeden RRA"
369
370 msgid "Script"
371 msgstr "Skript"
372
373 msgid "Seconds"
374 msgstr "Sekundy"
375
376 msgid "Server host"
377 msgstr "Hostitel serveru"
378
379 msgid "Server port"
380 msgstr "Port serveru"
381
382 msgid "Shaping class monitoring"
383 msgstr ""
384
385 msgid "Socket file"
386 msgstr "Soubor socketu"
387
388 msgid "Socket group"
389 msgstr "Skupina socketů"
390
391 msgid "Socket permissions"
392 msgstr "Oprávnění socketu"
393
394 msgid "Source ip range"
395 msgstr "Rozsah zdrojových IP"
396
397 msgid "Specifies what information to collect about links."
398 msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o odkazech."
399
400 msgid "Specifies what information to collect about routes."
401 msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o cestách"
402
403 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
404 msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o globální topologii"
405
406 msgid "Statistics"
407 msgstr "Statistiky"
408
409 msgid "Storage directory"
410 msgstr "Úložný adresář"
411
412 msgid "Storage directory for the csv files"
413 msgstr "Úložný adresář pro soubory CSV"
414
415 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
416 msgstr "Ukládat data jako poměrné hodnoty místo absolutních"
417
418 msgid "Stored timespans"
419 msgstr ""
420
421 msgid "System Load"
422 msgstr "Zatížení systému"
423
424 msgid "System plugins"
425 msgstr "Systémové pluginy"
426
427 msgid ""
428 "System plugins collecting values about system state and ressource usage on "
429 "the device.:"
430 msgstr ""
431 "Systémové pluginy, shromažďující hodnoty o systémovém stavu a zdrojích, "
432 "používaných zařízením:"
433
434 msgid "TCP Connections"
435 msgstr "TCP spojení"
436
437 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
438 msgstr "Nastavení pluginu TCPConns"
439
440 msgid "TTL for network packets"
441 msgstr "TTL pro síťové pakety"
442
443 msgid "TTL for ping packets"
444 msgstr "TTL pro pakety pingu"
445
446 msgid "Table"
447 msgstr ""
448
449 msgid ""
450 "The OLSRd plugin reads information about meshed networks from the txtinfo "
451 "plugin of OLSRd."
452 msgstr ""
453
454 msgid ""
455 "The conntrack plugin collects statistics about the number of tracked "
456 "connections."
457 msgstr "Plugin Conntrack shromažďuje statistiky o počtu sledovaných spojení."
458
459 msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
460 msgstr "Plugin CPU shromažďuje základní statistiky o vytížení procesoru."
461
462 msgid ""
463 "The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
464 "processing by external programs."
465 msgstr ""
466 "Plugin CSV ukládá shromážděná data ve formátu CSV. Data mohou být později "
467 "zpracována externími programy."
468
469 msgid ""
470 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
471 "devices, mount points or filesystem types."
472 msgstr ""
473 "Plugin DF shromažďuje statistiky o využití diskového prostoru na různých "
474 "zařízeních, přípojných bodech nebo typech souborových systémů."
475
476 msgid ""
477 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
478 "or whole disks."
479 msgstr ""
480 "Plugin Disk shromažďuje podrobné statistiky o využívání vybraného oddílu "
481 "nebo celého disku."
482
483 msgid ""
484 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
485 "selected interfaces."
486 msgstr ""
487 "Plugin DNS shromažďuje podrobné statistky o provozu, vztahující se k DNS, na "
488 "vybraných rozhraních."
489
490 msgid ""
491 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
492 "statistics to a running collectd daemon. This plugin is primarily intended "
493 "to be used in conjunction with Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd but can "
494 "be used in other ways as well."
495 msgstr ""
496 "Plugin Email vytváří unixový socket, které může být využit pro odeslání "
497 "statistik o emailu běžícímu daemonu collectd. Plugin je primárně určen pro "
498 "použití ve spojení s Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd, ale stejně dobře "
499 "může být využit jinak."
500
501 msgid ""
502 "The exec plugin starts external commands to read values from or to notify "
503 "external processes when certain threshold values have been reached."
504 msgstr ""
505
506 msgid ""
507 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
508 msgstr ""
509 "Plugin Interface shromažďuje statistiky o provozu na vybraných rozhraních."
510
511 msgid ""
512 "The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect "
513 "informations about processed bytes and packets per rule."
514 msgstr ""
515 "Plugin Iptables monitoruje vybraná pravidla firewallu a shromažďuje "
516 "informace o zpracovaných bajtech a paketech pro každé pravidlo."
517
518 msgid ""
519 "The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected "
520 "interrupt. If no interrupt is selected then all interrupts are monitored."
521 msgstr ""
522 "Plugin IRQ monitoruje množství požadavků na přerušení pro každé vybrané "
523 "přerušení. Pokud není vybráno žádné přerušení, jsou monitorována všechna."
524
525 msgid ""
526 "The iwinfo plugin collects statistics about wireless signal strength, noise "
527 "and quality."
528 msgstr ""
529 "Plugin Iwinfo shromažďuje statistiky o síle, šumu a kvalitě bezdrátového "
530 "signálu."
531
532 msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
533 msgstr "Plugin Load shromažďuje statistiky o obecné zátěži systému."
534
535 msgid "The memory plugin collects statistics about the memory usage."
536 msgstr "Plugin Memory shromažďuje statistiky o využití paměti."
537
538 msgid ""
539 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
540 "filter-statistics for selected interfaces."
541 msgstr ""
542 "Plugin Netlink shromažďuje rozšířené informace jako statistiky qdisk, class "
543 "a filtru pro vybraná rozhraní."
544
545 msgid ""
546 "The network plugin provides network based communication between different "
547 "collectd instances. Collectd can operate both in client and server mode. In "
548 "client mode locally collected date is transferred to a collectd server "
549 "instance, in server mode the local instance receives data from other hosts."
550 msgstr ""
551 "Plugin Network poskytuje síťovou komunikaci mezi různými instancemi daemonu "
552 "collectd. Collectd může pracovat v režimu klienta i serveru. V režimu "
553 "klienta jsou lokálně shromažďovaná data odeslána instanci serveru, jako "
554 "server naopak collectd přijímá data z ostatních hostitelů."
555
556 msgid ""
557 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
558 "the roundtrip time for each host."
559 msgstr ""
560 "Plugin Ping bude odesílat ICMP echo odpovědi vybraným hostům a měřit "
561 "zpáteční čas pro každého hosta."
562
563 msgid ""
564 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
565 "memory usage of selected processes."
566 msgstr ""
567 "Plugin Processes shromažďuje informace o procesorovém času, výpadcích "
568 "stránky a využití paměti vybranými programy."
569
570 msgid ""
571 "The rrdtool plugin stores the collected data in rrd database files, the "
572 "foundation of the diagrams.<br /><br /><strong>Warning: Setting the wrong "
573 "values will result in a very high memory consumption in the temporary "
574 "directory. This can render the device unusable!</strong>"
575 msgstr ""
576 "Plugin Rrdtool ukládá shromažďená data v souborech databáze RRD.<br /><br /"
577 "><strong>Varování: Nastavení špatných hodnot bude mít za následek velkou "
578 "spotřebu paměti v dočasném adresáří. Zařízení ze tak může stát nepoužitelným!"
579 "</strong>"
580
581 msgid ""
582 "The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
583 "\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
584 "Tool</a> to render diagram images from collected data."
585 msgstr ""
586 "Balíček Statistiky je založen na <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
587 "\">Collectd</a> a využívá <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
588 "Tool</a> pro kreslení diagramů z collectd."
589
590 msgid ""
591 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
592 "selected ports."
593 msgstr ""
594 "Plugin Tcpconns shromažďuje informace o otevřených TCP spojeních na "
595 "vybraných portech."
596
597 msgid ""
598 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
599 "collected data from a running collectd instance."
600 msgstr ""
601 "Plugin Unixsock vytváří unixový socket, které může být využit pro čtení dat "
602 "z běžící instance collectd."
603
604 msgid ""
605 "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
606 "noise and quality."
607 msgstr ""
608 "Plugin Wireless shromažďuje statistiky o síle, šumu a kvalitě bezdrátového "
609 "signálu."
610
611 msgid ""
612 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
613 "connections."
614 msgstr ""
615 "Tato sekce určuje, na kterých rozhraních bude collectd čekat na příchozí "
616 "spojení."
617
618 msgid ""
619 "This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
620 msgstr "Tato sekce určuje, na které servery budou odeslána shromážděná data."
621
622 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
623 msgstr ""
624
625 msgid "UnixSock"
626 msgstr "UnixSock"
627
628 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
629 msgstr "Konfigurace pluginu Unixsock"
630
631 msgid "Used PID file"
632 msgstr "Použitý soubor PID (identifikátoru procesu)"
633
634 msgid "User"
635 msgstr "Uživatel"
636
637 msgid "Verbose monitoring"
638 msgstr "Podrobný monitoring"
639
640 msgid "Wireless"
641 msgstr "Wireless"
642
643 msgid "Wireless Plugin Configuration"
644 msgstr "Nastavení pluginu Wireless"
645
646 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
647 msgstr "Nastavení pluginu Wireless Iwinfo"
648
649 msgid "e.g. br-ff"
650 msgstr ""
651
652 msgid "e.g. br-lan"
653 msgstr ""
654
655 msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
656 msgstr ""
657
658 msgid "max. 16 chars"
659 msgstr "max. 16 znaků"
660
661 msgid "reduces rrd size"
662 msgstr "redukovaná velikost rrd"
663
664 msgid "seconds; multiple separated by space"
665 msgstr "sekundy, více hodnot oddělených mezerou"
666
667 msgid "server interfaces"
668 msgstr "rozhraní serveru"