luci-0.11: merge r9571 - r9622
[project/luci.git] / po / no / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "PO-Revision-Date: 2011-06-14 15:40+0200\n"
4 "Last-Translator: protx <lars.hardy@gmail.com>\n"
5 "Language: no\n"
6 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
7 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
8 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9 "X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
10
11 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
12 msgstr "(%d minutters vindu, %d sekunds intervall)"
13
14 msgid "(%s available)"
15 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
16
17 msgid "(empty)"
18 msgstr "(tom)"
19
20 msgid "(no interfaces attached)"
21 msgstr "(ingen grensesnitt tilknyttet)"
22
23 msgid "-- Additional Field --"
24 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
25
26 msgid "-- Please choose --"
27 msgstr "-- Vennligst velg --"
28
29 msgid "-- custom --"
30 msgstr "-- egendefinert --"
31
32 msgid "1 Minute Load:"
33 msgstr "1 minutts belastning"
34
35 msgid "15 Minute Load:"
36 msgstr "15 minutters belastning"
37
38 msgid "40MHz 2nd channel above"
39 msgstr "40MHz, Sekundær kanal over"
40
41 msgid "40MHz 2nd channel below"
42 msgstr "40MHz, Sekundær kanal under"
43
44 msgid "5 Minute Load:"
45 msgstr "5 minutters belastning"
46
47 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
48 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
49
50 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
51 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> spørre port"
52
53 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
54 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
55
56 msgid ""
57 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
58 "order of the resolvfile"
59 msgstr ""
60 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere skal følge rekkefølgen "
61 "i oppslagsfilen ved spørringer"
62
63 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
64 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
65
66 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
67 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adresse"
68
69 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
70 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
73 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Nettmaske"
74
75 msgid ""
76 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
77 "(CIDR)"
78 msgstr ""
79 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
80 "Nettverk (CIDR)"
81
82 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
83 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
84
85 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
86 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Konfigurasjon"
87
88 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
89 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Navn"
90
91 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
92 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
93
94 msgid ""
95 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
96 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
97 msgstr ""
98 "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
99 "abbr> leier"
100
101 msgid ""
102 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
103 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
104 msgstr ""
105 "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
106 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
107
108 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
109 msgstr "<abbr title=\"Maximal\">Maks.</abbr> samtidige spørringer"
110
111 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
112 msgstr ""
113
114 msgid "APN"
115 msgstr "<abbr title=\"Aksesspunkt navn\">APN</abbr>"
116
117 msgid "AR Support"
118 msgstr "AR Støtte"
119
120 msgid "ARP retry threshold"
121 msgstr ""
122
123 msgid "ATM Bridges"
124 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Broer"
125
126 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
127 msgstr ""
128 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell kanal "
129 "identifikator <abbr title=\"Virtual Channel Identifier\">(VCI)</abbr>"
130
131 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
132 msgstr ""
133 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell plasserings "
134 "identifikator <abbr title=\"Virtual Path Identifier\">(VPI)</abbr>"
135
136 msgid ""
137 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
138 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
139 "to dial into the provider network."
140 msgstr ""
141 "ATM broer viser innkapslede ethernet i AAL5 forbindelser som virtuelle Linux-"
142 "nettverk grensesnitt, dette kan brukes sammen med DHCP eller PPP for å koble "
143 "seg mot en leverandørs nettverk."
144
145 msgid "ATM device number"
146 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> enhetsnummer"
147
148 msgid "Accept router advertisements"
149 msgstr ""
150
151 msgid "Access Concentrator"
152 msgstr ""
153
154 msgid "Access Point"
155 msgstr "Aksesspunkt"
156
157 msgid "Action"
158 msgstr "Handling"
159
160 msgid "Actions"
161 msgstr "Handlinger"
162
163 msgid "Activate this network"
164 msgstr ""
165
166 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
167 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
168
169 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
170 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
171
172 msgid "Active Connections"
173 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
174
175 msgid "Active DHCP Leases"
176 msgstr ""
177
178 msgid "Active DHCPv6 Leases"
179 msgstr ""
180
181 msgid "Ad-Hoc"
182 msgstr "Ad-Hoc (Uavhengig)"
183
184 msgid "Add"
185 msgstr "Legg til"
186
187 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
188 msgstr "Legg det lokale domenesuffikset til navn utgitt fra vertsfiler"
189
190 msgid "Add new interface..."
191 msgstr "Legg til grensesnitt..."
192
193 msgid "Additional Hosts files"
194 msgstr "Tilleggs vertsfiler"
195
196 msgid "Address"
197 msgstr "Adresse"
198
199 msgid "Address to access local relay bridge"
200 msgstr ""
201
202 msgid "Administration"
203 msgstr "Detaljert"
204
205 msgid "Advanced Settings"
206 msgstr "Avanserte Innstillinger"
207
208 msgid "Advertise IPv6 on network"
209 msgstr "Annonser IPv6 på nettverket"
210
211 msgid "Advertised network ID"
212 msgstr "Annonsert nettverks ID"
213
214 msgid "Alert"
215 msgstr "Varsle"
216
217 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
218 msgstr "Tillat <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> passord godkjenning"
219
220 msgid "Allow all except listed"
221 msgstr "Tillat alle unntatt oppførte"
222
223 msgid "Allow listed only"
224 msgstr "Tillat kun oppførte"
225
226 msgid "Allow localhost"
227 msgstr "Tillat lokalvert"
228
229 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
230 msgstr "Tillat eksterne verter å koble til lokale SSH videresendt porter"
231
232 msgid "Allow root logins with password"
233 msgstr "Tillat root pålogginger med passord"
234
235 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
236 msgstr "Tillat bruker <em>root</em> å logge inn med passord"
237
238 msgid ""
239 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
240 msgstr "Tillat oppstrøms svar i 127.0.0.0/8 nettet, f.eks for RBL tjenester"
241
242 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
243 msgstr ""
244
245 msgid ""
246 "Always use 40MHz channels even if the secondary channel overlaps. Using this "
247 "option does not comply with IEEE 802.11n-2009!"
248 msgstr ""
249
250 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
251 msgstr "Et nytt nettverk vil bli opprettet hvis du tar bort haken."
252
253 msgid "Antenna 1"
254 msgstr "Antenne 1"
255
256 msgid "Antenna 2"
257 msgstr "Antenne 2"
258
259 msgid "Antenna Configuration"
260 msgstr ""
261
262 msgid "Any zone"
263 msgstr ""
264
265 msgid "Apply"
266 msgstr "Bruk"
267
268 msgid "Applying changes"
269 msgstr "Utfører endringer"
270
271 msgid "Assign interfaces..."
272 msgstr ""
273
274 msgid "Associated Stations"
275 msgstr "Tilkoblede Klienter"
276
277 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
278 msgstr ""
279
280 msgid "Authentication"
281 msgstr "Godkjenning"
282
283 msgid "Authoritative"
284 msgstr "Autoritativ"
285
286 msgid "Authorization Required"
287 msgstr "Autorisasjon er nødvendig"
288
289 msgid "Auto Refresh"
290 msgstr ""
291
292 msgid "Available"
293 msgstr "Tilgjengelig"
294
295 msgid "Available packages"
296 msgstr "Tilgjengelige pakker"
297
298 msgid "Average:"
299 msgstr "Gjennomsnitt:"
300
301 msgid "BSSID"
302 msgstr "BSSID"
303
304 msgid "Back"
305 msgstr "Tilbake"
306
307 msgid "Back to Overview"
308 msgstr "Tilbake til oversikt"
309
310 msgid "Back to configuration"
311 msgstr ""
312
313 msgid "Back to overview"
314 msgstr "Tilbake til oversikt"
315
316 msgid "Back to scan results"
317 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
318
319 msgid "Background Scan"
320 msgstr "Bakgrunns Skanning"
321
322 msgid "Backup / Flash Firmware"
323 msgstr ""
324
325 msgid "Backup / Restore"
326 msgstr "Sikkerhetskopi/Gjenoppretting"
327
328 msgid "Backup file list"
329 msgstr ""
330
331 msgid "Bad address specified!"
332 msgstr "Ugyldig adresse oppgitt!"
333
334 msgid ""
335 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
336 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
337 "defined backup patterns."
338 msgstr ""
339
340 msgid "Bitrate"
341 msgstr "Bihastighet"
342
343 msgid "Bogus NX Domain Override"
344 msgstr ""
345
346 msgid "Bridge"
347 msgstr "Bro"
348
349 msgid "Bridge interfaces"
350 msgstr "Sammenkoble grensesnitt"
351
352 msgid "Bridge unit number"
353 msgstr "Bro enhetsnummer"
354
355 msgid "Bring up on boot"
356 msgstr ""
357
358 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
359 msgstr ""
360
361 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
362 msgstr ""
363
364 msgid "Buffered"
365 msgstr "Bufret"
366
367 msgid "Buttons"
368 msgstr "Knapper"
369
370 msgid "CPU"
371 msgstr "CPU"
372
373 msgid "CPU usage (%)"
374 msgstr "CPU forbruk (%)"
375
376 msgid "Cached"
377 msgstr "Hurtigbufret"
378
379 msgid "Cancel"
380 msgstr "Avbryt"
381
382 msgid "Chain"
383 msgstr "Lenke"
384
385 msgid "Changes"
386 msgstr "Endringer"
387
388 msgid "Changes applied."
389 msgstr "Endringer utført."
390
391 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
392 msgstr "Endrer administrator passordet for tilgang til enheten"
393
394 msgid "Channel"
395 msgstr "Kanal"
396
397 msgid "Check"
398 msgstr "Kontroller"
399
400 msgid "Checksum"
401 msgstr "Kontrollsum"
402
403 msgid ""
404 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
405 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
406 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
407 "interface to it."
408 msgstr ""
409 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
410 "<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede sonen. "
411 "Eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny sone og tilknytte "
412 "grensesnittet til det."
413
414 msgid ""
415 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
416 "out the <em>create</em> field to define a new network."
417 msgstr ""
418
419 msgid "Cipher"
420 msgstr ""
421
422 msgid ""
423 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
424 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
425 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
426 msgstr ""
427
428 msgid "Client"
429 msgstr "Klient"
430
431 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
432 msgstr ""
433
434 msgid ""
435 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
436 "persist connection"
437 msgstr ""
438
439 msgid "Close list..."
440 msgstr ""
441
442 msgid "Collecting data..."
443 msgstr "Henter data..."
444
445 msgid "Command"
446 msgstr "Kommando"
447
448 msgid "Common Configuration"
449 msgstr "Vanlige Innstillinger"
450
451 msgid "Compression"
452 msgstr "Komprimering"
453
454 msgid "Configuration"
455 msgstr "Konfigurasjon"
456
457 msgid "Configuration applied."
458 msgstr "Konfigurasjons endring utført."
459
460 msgid "Configuration files will be kept."
461 msgstr ""
462
463 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
464 msgstr ""
465 "Konfigurerer dette monteringspunktet som overlay lagringspunkt for block-"
466 "extroot"
467
468 msgid "Confirmation"
469 msgstr "Bekreftelse"
470
471 msgid "Connect"
472 msgstr ""
473
474 msgid "Connected"
475 msgstr "Tilkoblet"
476
477 msgid "Connection Limit"
478 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
479
480 msgid "Connections"
481 msgstr ""
482
483 msgid "Country"
484 msgstr "Land"
485
486 msgid "Country Code"
487 msgstr "Landskode"
488
489 msgid "Cover the following interface"
490 msgstr "Gjelder det følgende grensesnitt"
491
492 msgid "Cover the following interfaces"
493 msgstr "Gjelder de følgende grensesnitt"
494
495 msgid "Create / Assign firewall-zone"
496 msgstr "Opprett/Tildel brannmur sone"
497
498 msgid "Create Interface"
499 msgstr "Opprett Grensesnitt"
500
501 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
502 msgstr "Opprett en bro over flere grensesnitt"
503
504 msgid "Critical"
505 msgstr "Kritisk"
506
507 msgid "Cron Log Level"
508 msgstr "Cron logg nivå"
509
510 msgid "Custom Interface"
511 msgstr "Egendefinerte Grensesnitt"
512
513 msgid ""
514 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
515 "\">LED</abbr>s if possible."
516 msgstr ""
517 "Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
518 "abbr>s om mulig.."
519
520 msgid "DHCP Leases"
521 msgstr "DHCP Leier"
522
523 msgid "DHCP Server"
524 msgstr "DHCP Server"
525
526 msgid "DHCP and DNS"
527 msgstr "DHCP og DNS"
528
529 msgid "DHCP client"
530 msgstr ""
531
532 msgid "DHCP-Options"
533 msgstr "DHCP-Alternativer"
534
535 msgid "DHCPv6 Leases"
536 msgstr ""
537
538 msgid "DNS"
539 msgstr "DNS"
540
541 msgid "DNS forwardings"
542 msgstr "DNS videresendinger"
543
544 msgid "DUID"
545 msgstr ""
546
547 msgid "Debug"
548 msgstr "Feilsøking"
549
550 msgid "Default %d"
551 msgstr ""
552
553 msgid "Default gateway"
554 msgstr ""
555
556 msgid "Default state"
557 msgstr "Standard tilstand"
558
559 msgid "Define a name for this network."
560 msgstr "Definer et navn for dette nettverket"
561
562 msgid ""
563 "Define additional DHCP options, for example "
564 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
565 "servers to clients."
566 msgstr ""
567 "Definer flere DHCP valg, f.eks \"<code>192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" som "
568 "annonserer forskjellige DNS servere til klientene."
569
570 msgid "Delete"
571 msgstr "Fjern"
572
573 msgid "Delete this interface"
574 msgstr "Fjern dette grensesnitt"
575
576 msgid "Delete this network"
577 msgstr "Fjern dette nettverket"
578
579 msgid "Description"
580 msgstr "Beskrivelse"
581
582 msgid "Design"
583 msgstr "Design"
584
585 msgid "Destination"
586 msgstr "Destinasjon"
587
588 msgid "Device"
589 msgstr "Enhet"
590
591 msgid "Device Configuration"
592 msgstr "Enhet Konfigurasjon"
593
594 msgid "Diagnostics"
595 msgstr "Nettverksdiagnostikk"
596
597 msgid "Directory"
598 msgstr "Katalog"
599
600 msgid "Disable"
601 msgstr ""
602
603 msgid ""
604 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
605 "this interface."
606 msgstr ""
607 "Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
608 "for dette nettverket."
609
610 msgid "Disable DNS setup"
611 msgstr "Deaktiver DNS oppsett"
612
613 msgid "Disable HW-Beacon timer"
614 msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
615
616 msgid "Disabled"
617 msgstr "Deaktivert"
618
619 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
620 msgstr "Forkast oppstrøms RFC1918 svar"
621
622 msgid "Displaying only packages containing"
623 msgstr ""
624
625 msgid "Distance Optimization"
626 msgstr "Avstand Optimalisering"
627
628 msgid "Distance to farthest network member in meters."
629 msgstr "Avstand i meter til det medlem av nettverket som er lengst unna."
630
631 msgid "Diversity"
632 msgstr "Antennevariasjon"
633
634 msgid ""
635 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
636 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
637 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
638 "firewalls"
639 msgstr ""
640 "Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
641 "\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
642 "Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
643 "brannmurer"
644
645 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
646 msgstr "Ikke cache negative svar, f.eks for ikke eksisterende domener"
647
648 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
649 msgstr ""
650 "Ikke videresend forespørsler som ikke kan besvares med offentlige "
651 "navneservere"
652
653 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
654 msgstr "Ikke videresend reverserte oppslag for lokale nettverk"
655
656 msgid "Do not send probe responses"
657 msgstr "Ikke send probe svar"
658
659 msgid "Domain required"
660 msgstr "Domene kreves"
661
662 msgid "Domain whitelist"
663 msgstr "Domene hviteliste"
664
665 msgid ""
666 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
667 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
668 msgstr ""
669 "Ikke videresend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
670 "uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
671
672 msgid "Download and install package"
673 msgstr "Last ned og installer pakken"
674
675 msgid "Download backup"
676 msgstr ""
677
678 msgid "Dropbear Instance"
679 msgstr "Dropbear Instans"
680
681 msgid ""
682 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
683 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
684 msgstr ""
685 "Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nettverks shell "
686 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
687
688 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
689 msgstr ""
690 "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
691
692 msgid "Dynamic tunnel"
693 msgstr ""
694
695 msgid ""
696 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
697 "having static leases will be served."
698 msgstr ""
699 "Dynamisk tildeling av DHCP adresser til klienter. Om deaktivert, kan en kun "
700 "bruke klienter med statisk leie."
701
702 msgid "EAP-Method"
703 msgstr "EAP-metode"
704
705 msgid "Edit"
706 msgstr "Endre"
707
708 msgid "Edit this interface"
709 msgstr "Endre dette grensesnittet"
710
711 msgid "Edit this network"
712 msgstr "Endre dette nettverket"
713
714 msgid "Emergency"
715 msgstr "Krisesituasjon"
716
717 msgid "Enable"
718 msgstr ""
719
720 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
721 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
722
723 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
724 msgstr ""
725
726 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
727 msgstr ""
728
729 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
730 msgstr "Aktiver Jumbo Frames gjennomgang"
731
732 msgid "Enable NTP client"
733 msgstr ""
734
735 msgid "Enable TFTP server"
736 msgstr "Aktiver TFTP server"
737
738 msgid "Enable VLAN functionality"
739 msgstr "Aktiver VLAN funksjonalitet"
740
741 msgid "Enable learning and aging"
742 msgstr "Aktiver 'læring' og 'aldring'"
743
744 msgid "Enable this mount"
745 msgstr "Aktiver dette monteringspunktet"
746
747 msgid "Enable this swap"
748 msgstr "Aktiver denne swapenhet"
749
750 msgid "Enable/Disable"
751 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
752
753 msgid "Enabled"
754 msgstr "Aktivert"
755
756 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
757 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
758
759 msgid "Encapsulation mode"
760 msgstr "Innkapsling modus"
761
762 msgid "Encryption"
763 msgstr "Kryptering"
764
765 msgid "Erasing..."
766 msgstr ""
767
768 msgid "Error"
769 msgstr "Feil"
770
771 msgid "Ethernet Adapter"
772 msgstr "Ethernet Tilslutning"
773
774 msgid "Ethernet Switch"
775 msgstr "Ethernet Svitsj"
776
777 msgid "Expand hosts"
778 msgstr "Utvid vertsliste"
779
780 msgid "Expires"
781 msgstr "Utgår"
782
783 msgid ""
784 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
785 msgstr "Utløpstid på leide adresser, minimum er 2 minutter (<code>2m</code>)."
786
787 msgid "External system log server"
788 msgstr "Ekstern systemlogg server"
789
790 msgid "External system log server port"
791 msgstr "Ekstern systemlogg server port"
792
793 msgid "Fast Frames"
794 msgstr "Fast Frames"
795
796 msgid "File"
797 msgstr "Fil"
798
799 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
800 msgstr "Filnavn fra boot image annonsert til klienter"
801
802 msgid "Filesystem"
803 msgstr "Filsystem"
804
805 msgid "Filter"
806 msgstr "Filter"
807
808 msgid "Filter private"
809 msgstr "Filtrer private"
810
811 msgid "Filter useless"
812 msgstr "Filtrer ubrukelige"
813
814 msgid "Find and join network"
815 msgstr "Finn og koble til nettverk"
816
817 msgid "Find package"
818 msgstr "Finn pakke"
819
820 msgid "Finish"
821 msgstr "Fullfør"
822
823 msgid "Firewall"
824 msgstr "Brannmur"
825
826 msgid "Firewall Settings"
827 msgstr "Brannmur Innstillinger"
828
829 msgid "Firewall Status"
830 msgstr "Brannmur Status"
831
832 msgid "Firmware Version"
833 msgstr "Firmware Versjon"
834
835 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
836 msgstr "Fast kilde port for utgående DNS-spørringer"
837
838 msgid "Flags"
839 msgstr "Flagg"
840
841 msgid "Flash Firmware"
842 msgstr "Firmware Oppradering"
843
844 msgid "Flash image..."
845 msgstr ""
846
847 msgid "Flash new firmware image"
848 msgstr ""
849
850 msgid "Flash operations"
851 msgstr ""
852
853 msgid "Flashing..."
854 msgstr ""
855
856 msgid "Force"
857 msgstr "Tving"
858
859 msgid "Force 40MHz mode"
860 msgstr ""
861
862 msgid "Force CCMP (AES)"
863 msgstr ""
864
865 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
866 msgstr ""
867 "Tving DHCP i dette nettverket, selv om en annen DHCP server er oppdaget"
868
869 msgid "Force TKIP"
870 msgstr ""
871
872 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
873 msgstr ""
874
875 msgid "Forward DHCP traffic"
876 msgstr ""
877
878 msgid "Forward broadcast traffic"
879 msgstr ""
880
881 msgid "Forwarding mode"
882 msgstr "Videresending modus"
883
884 msgid "Fragmentation Threshold"
885 msgstr "Fragmenterings Terskel"
886
887 msgid "Frame Bursting"
888 msgstr "Frame Bursting"
889
890 msgid "Free"
891 msgstr "Ledig"
892
893 msgid "Free space"
894 msgstr "Ledig plass"
895
896 msgid "Frequency Hopping"
897 msgstr "Frekvens Hopping"
898
899 msgid "GHz"
900 msgstr ""
901
902 msgid "GPRS only"
903 msgstr ""
904
905 msgid "Gateway"
906 msgstr "Gateway"
907
908 msgid "Gateway ports"
909 msgstr "Gateway porter"
910
911 msgid "General Settings"
912 msgstr "Generelle Innstillinger"
913
914 msgid "General Setup"
915 msgstr "Generelt Oppsett"
916
917 msgid "Generate archive"
918 msgstr ""
919
920 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
921 msgstr ""
922
923 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
924 msgstr "Det oppgitte passordet var ikke korrekt, passord ble ikke endret!"
925
926 msgid "Go to password configuration..."
927 msgstr ""
928
929 msgid "Go to relevant configuration page"
930 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
931
932 msgid "HE.net password"
933 msgstr ""
934
935 msgid "HE.net user ID"
936 msgstr ""
937
938 msgid "HT capabilities"
939 msgstr "HT Muligheter"
940
941 msgid "HT mode"
942 msgstr "HT Modus"
943
944 msgid "Handler"
945 msgstr "Behandler"
946
947 msgid "Hang Up"
948 msgstr "Slå av"
949
950 msgid ""
951 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
952 "the timezone."
953 msgstr ""
954 "Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som f.eks. dens "
955 "vertsnavn eller tidssone."
956
957 msgid ""
958 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
959 "authentication."
960 msgstr ""
961 "Her kan du lime inn felles SSH-nøkler(en per linje), for SSH godkjenning."
962
963 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
964 msgstr ""
965
966 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
967 msgstr "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
968
969 msgid "Host entries"
970 msgstr "Vertsoppføringer"
971
972 msgid "Host expiry timeout"
973 msgstr "Verts utløpstid"
974
975 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
976 msgstr ""
977 "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
978
979 msgid "Hostname"
980 msgstr "Vertsnavn"
981
982 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
983 msgstr ""
984
985 msgid "Hostnames"
986 msgstr "Vertsnavn"
987
988 msgid "IP address"
989 msgstr "IP adresse"
990
991 msgid "IPv4"
992 msgstr "IPv4"
993
994 msgid "IPv4 Firewall"
995 msgstr "IPv4 Brannmur"
996
997 msgid "IPv4 WAN Status"
998 msgstr "IPv4 WAN Status"
999
1000 msgid "IPv4 address"
1001 msgstr ""
1002
1003 msgid "IPv4 and IPv6"
1004 msgstr "IPv4 og IPv6"
1005
1006 msgid "IPv4 broadcast"
1007 msgstr ""
1008
1009 msgid "IPv4 gateway"
1010 msgstr ""
1011
1012 msgid "IPv4 netmask"
1013 msgstr ""
1014
1015 msgid "IPv4 only"
1016 msgstr "Kun IPv4"
1017
1018 msgid "IPv4 prefix length"
1019 msgstr ""
1020
1021 msgid "IPv4-Address"
1022 msgstr "IPv4-Adresse"
1023
1024 msgid "IPv6"
1025 msgstr "IPv6"
1026
1027 msgid "IPv6 Firewall"
1028 msgstr "IPv6 Brannmur"
1029
1030 msgid "IPv6 WAN Status"
1031 msgstr "IPv6 WAN Status"
1032
1033 msgid "IPv6 address"
1034 msgstr ""
1035
1036 msgid "IPv6 gateway"
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "IPv6 only"
1040 msgstr "Kun IPv6"
1041
1042 msgid "IPv6 prefix"
1043 msgstr ""
1044
1045 msgid "IPv6 prefix length"
1046 msgstr ""
1047
1048 msgid "IPv6-Address"
1049 msgstr ""
1050
1051 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1052 msgstr ""
1053
1054 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1055 msgstr ""
1056
1057 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1058 msgstr ""
1059
1060 msgid "Identity"
1061 msgstr "Identitet"
1062
1063 msgid ""
1064 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1065 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enhet monteres ut fra dens UUID"
1066
1067 msgid ""
1068 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1069 "device node"
1070 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enheten bli montert utfra dens Volumnavn"
1071
1072 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1073 msgstr ""
1074
1075 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1076 msgstr ""
1077
1078 msgid ""
1079 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1080 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1081 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1082 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1083 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1084 msgstr ""
1085 "Om ruterens fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
1086 "gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
1087 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
1088 "mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1089
1090 msgid "Ignore Hosts files"
1091 msgstr "Ignorer vertsfiler"
1092
1093 msgid "Ignore interface"
1094 msgstr "Ignorer grensesnitt"
1095
1096 msgid "Ignore resolve file"
1097 msgstr "Ignorer oppslagsfil"
1098
1099 msgid "Image"
1100 msgstr ""
1101
1102 msgid "In"
1103 msgstr "i"
1104
1105 msgid "Inactivity timeout"
1106 msgstr ""
1107
1108 msgid "Inbound:"
1109 msgstr "Innkommende:"
1110
1111 msgid "Info"
1112 msgstr "Informasjon"
1113
1114 msgid "Initscript"
1115 msgstr "Oppstartskript"
1116
1117 msgid "Initscripts"
1118 msgstr "Oppstartsskript"
1119
1120 msgid "Install"
1121 msgstr "Installer"
1122
1123 msgid "Install package %q"
1124 msgstr ""
1125
1126 msgid "Install protocol extensions..."
1127 msgstr ""
1128
1129 msgid "Installed packages"
1130 msgstr "Installerte pakker"
1131
1132 msgid "Interface"
1133 msgstr "Grensesnitt"
1134
1135 msgid "Interface Configuration"
1136 msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
1137
1138 msgid "Interface Overview"
1139 msgstr "Grensesnitt Oversikt"
1140
1141 msgid "Interface is reconnecting..."
1142 msgstr "Grensesnittet kobler til igjen..."
1143
1144 msgid "Interface is shutting down..."
1145 msgstr "Grensesnittet slår seg av..."
1146
1147 msgid "Interface not present or not connected yet."
1148 msgstr "Grensesnittet er ikke tilgjengelig eller er ikke tilknyttet."
1149
1150 msgid "Interface reconnected"
1151 msgstr "Grensesnittet er koblet til igjen"
1152
1153 msgid "Interface shut down"
1154 msgstr "Grensesnittet er slått av"
1155
1156 msgid "Interfaces"
1157 msgstr "Grensesnitt"
1158
1159 msgid "Internal Server Error"
1160 msgstr ""
1161
1162 msgid "Invalid"
1163 msgstr "Ugyldig"
1164
1165 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1166 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare IDer mellom %d og %d er tillatt."
1167
1168 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1169 msgstr ""
1170
1171 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1172 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
1173
1174 msgid ""
1175 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
1176 "memory, please verify the image file!"
1177 msgstr ""
1178 "Det virker som du prøver å flashe med en firmware som ikke passer inn i "
1179 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
1180
1181 msgid "Java Script required!"
1182 msgstr "Java Script kreves!"
1183
1184 msgid "Join Network"
1185 msgstr "Koble til nettverket"
1186
1187 msgid "Join Network: Settings"
1188 msgstr "Koble til nettverk: Innstilling"
1189
1190 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1191 msgstr "Koble til nettverk: Trådløs Skanning"
1192
1193 msgid "Keep settings"
1194 msgstr ""
1195
1196 msgid "Kernel Log"
1197 msgstr "Kjerne Logg"
1198
1199 msgid "Kernel Version"
1200 msgstr "Kjerne Versjon"
1201
1202 msgid "Key"
1203 msgstr "Nøkkel"
1204
1205 msgid "Key #%d"
1206 msgstr "Nøkkel #%d"
1207
1208 msgid "Kill"
1209 msgstr "Drep"
1210
1211 msgid "L2TP"
1212 msgstr ""
1213
1214 msgid "L2TP Server"
1215 msgstr ""
1216
1217 msgid "LCP echo failure threshold"
1218 msgstr ""
1219
1220 msgid "LCP echo interval"
1221 msgstr ""
1222
1223 msgid "LLC"
1224 msgstr "LLC"
1225
1226 msgid "Label"
1227 msgstr "Volumnavn"
1228
1229 msgid "Language"
1230 msgstr "Språk"
1231
1232 msgid "Language and Style"
1233 msgstr "Språk og Utseende"
1234
1235 msgid "Lease validity time"
1236 msgstr "Gyldig leietid"
1237
1238 msgid "Leasefile"
1239 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Leie-fil</abbr>"
1240
1241 msgid "Leasetime"
1242 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Leietid</abbr>"
1243
1244 msgid "Leasetime remaining"
1245 msgstr "Gjenværende leietid"
1246
1247 msgid "Leave empty to autodetect"
1248 msgstr ""
1249
1250 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1251 msgstr ""
1252
1253 msgid "Legend:"
1254 msgstr "Forklaring:"
1255
1256 msgid "Limit"
1257 msgstr "Grense"
1258
1259 msgid "Link On"
1260 msgstr "Forbindelse"
1261
1262 msgid ""
1263 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1264 "requests to"
1265 msgstr ""
1266 "Liste med <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere som "
1267 "forespørsler blir videresendt til"
1268
1269 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1270 msgstr "Liste over domener hvor en tillater RFC1918 svar"
1271
1272 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1273 msgstr ""
1274
1275 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1276 msgstr ""
1277 "Lytt kun på det angitte grensesnitt, om ingen er angitt lyttes det på alle"
1278
1279 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1280 msgstr "Lytte-port for innkommende DNS-spørring"
1281
1282 msgid "Load"
1283 msgstr "Belastning"
1284
1285 msgid "Load Average"
1286 msgstr "Belastning Gjennomsnitt"
1287
1288 msgid "Loading"
1289 msgstr "Laster"
1290
1291 msgid "Local IPv4 address"
1292 msgstr ""
1293
1294 msgid "Local IPv6 address"
1295 msgstr ""
1296
1297 msgid "Local Startup"
1298 msgstr "Lokal Oppstart"
1299
1300 msgid "Local Time"
1301 msgstr "Lokal tid"
1302
1303 msgid "Local domain"
1304 msgstr "Lokalt domene"
1305
1306 msgid ""
1307 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1308 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1309 msgstr ""
1310 "Lokalt domene spesifikasjon. Navn som passer dette domenet blir aldri "
1311 "videresendt, de blir kun løst av DHCP eller vertsfiler"
1312
1313 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1314 msgstr "Lokalt domenesuffiks lagt til DHCP navn og vertsfil oppføringer"
1315
1316 msgid "Local server"
1317 msgstr "Lokal server"
1318
1319 msgid ""
1320 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1321 "available"
1322 msgstr ""
1323 "Lokaliser vertsnavn avhengig av subnett hvis flere IP-adresser er "
1324 "tilgjengelig"
1325
1326 msgid "Localise queries"
1327 msgstr "Lokalisere søk"
1328
1329 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1330 msgstr ""
1331
1332 msgid "Log output level"
1333 msgstr "Logg nivå"
1334
1335 msgid "Log queries"
1336 msgstr "Logg spørringer"
1337
1338 msgid "Logging"
1339 msgstr "Logging"
1340
1341 msgid "Login"
1342 msgstr "Logg inn"
1343
1344 msgid "Logout"
1345 msgstr "Logg ut"
1346
1347 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1348 msgstr "Laveste leide adresse, forskjøvet fra nettverks adressen."
1349
1350 msgid "MAC-Address"
1351 msgstr "MAC-Adresse"
1352
1353 msgid "MAC-Address Filter"
1354 msgstr "MAC-Addresse Filter"
1355
1356 msgid "MAC-Filter"
1357 msgstr "MAC-Filter"
1358
1359 msgid "MAC-List"
1360 msgstr "MAC-Liste"
1361
1362 msgid "MB/s"
1363 msgstr ""
1364
1365 msgid "MHz"
1366 msgstr ""
1367
1368 msgid "MTU"
1369 msgstr "MTU"
1370
1371 msgid "Maximum Rate"
1372 msgstr "Maksimal hastighet"
1373
1374 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1375 msgstr "Maksimalt antall aktive DHCP leieavtaler"
1376
1377 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1378 msgstr "Maksimalt antall samtidige DNS spørringer"
1379
1380 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1381 msgstr "Maksimal tillatt størrelse på EDNS.0 UDP-pakker"
1382
1383 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1384 msgstr ""
1385
1386 msgid "Maximum hold time"
1387 msgstr "Maksimal holde tid"
1388
1389 msgid "Maximum number of leased addresses."
1390 msgstr "Maksimalt antall utleide adresser"
1391
1392 msgid "Mbit/s"
1393 msgstr ""
1394
1395 msgid "Memory"
1396 msgstr "Minne"
1397
1398 msgid "Memory usage (%)"
1399 msgstr "Minne forbruk (%)"
1400
1401 msgid "Metric"
1402 msgstr "Metrisk"
1403
1404 msgid "Minimum Rate"
1405 msgstr "Minimum hastighet"
1406
1407 msgid "Minimum hold time"
1408 msgstr "Minimum holde tid"
1409
1410 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1411 msgstr ""
1412
1413 msgid "Mode"
1414 msgstr "Modus"
1415
1416 msgid "Modem device"
1417 msgstr "Modem"
1418
1419 msgid "Modem init timeout"
1420 msgstr ""
1421
1422 msgid "Monitor"
1423 msgstr "Monitor"
1424
1425 msgid "Mount Entry"
1426 msgstr "Monterings Enhet"
1427
1428 msgid "Mount Point"
1429 msgstr "Monterings Punkt"
1430
1431 msgid "Mount Points"
1432 msgstr "Monterings Punkter"
1433
1434 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1435 msgstr "Monterings Punkter - Monterings Enhet"
1436
1437 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1438 msgstr "Monterings Punkter - Swap Enhet"
1439
1440 msgid ""
1441 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1442 "filesystem"
1443 msgstr ""
1444 "Monterings punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
1445 "filsystemet"
1446
1447 msgid "Mount options"
1448 msgstr "Monterings alternativer"
1449
1450 msgid "Mount point"
1451 msgstr "Monterings punkt"
1452
1453 msgid "Mounted file systems"
1454 msgstr "Monterte Filsystemer"
1455
1456 msgid "Move down"
1457 msgstr "Flytt ned"
1458
1459 msgid "Move up"
1460 msgstr "Flytt opp"
1461
1462 msgid "Multicast Rate"
1463 msgstr "Multicast hastighet"
1464
1465 msgid "Multicast address"
1466 msgstr "Multicast adresse"
1467
1468 msgid "NAS ID"
1469 msgstr "NAS ID"
1470
1471 msgid "NTP server candidates"
1472 msgstr ""
1473
1474 msgid "Name"
1475 msgstr "Navn"
1476
1477 msgid "Name of the new interface"
1478 msgstr "Navnet til det nye grensesnittet"
1479
1480 msgid "Name of the new network"
1481 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
1482
1483 msgid "Navigation"
1484 msgstr "Navigasjon"
1485
1486 msgid "Netmask"
1487 msgstr "Nettmaske"
1488
1489 msgid "Network"
1490 msgstr "Nettverk"
1491
1492 msgid "Network Utilities"
1493 msgstr "Nettverks Verktøy"
1494
1495 msgid "Network boot image"
1496 msgstr "Nettverks boot image"
1497
1498 msgid "Network without interfaces."
1499 msgstr ""
1500
1501 msgid "Next »"
1502 msgstr "Neste »"
1503
1504 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1505 msgstr ""
1506
1507 msgid "No chains in this table"
1508 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
1509
1510 msgid "No files found"
1511 msgstr "Ingen filer funnet"
1512
1513 msgid "No information available"
1514 msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
1515
1516 msgid "No negative cache"
1517 msgstr "Ingen negative cache"
1518
1519 msgid "No network configured on this device"
1520 msgstr "Ingen nettverk er konfigurert på denne enheten"
1521
1522 msgid "No network name specified"
1523 msgstr ""
1524
1525 msgid "No package lists available"
1526 msgstr ""
1527
1528 msgid "No password set!"
1529 msgstr "Ruteren er ikke passordbeskyttet!"
1530
1531 msgid "No rules in this chain"
1532 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
1533
1534 msgid "No zone assigned"
1535 msgstr ""
1536
1537 msgid "Noise"
1538 msgstr "Støy"
1539
1540 msgid "Noise:"
1541 msgstr ""
1542
1543 msgid "None"
1544 msgstr "Ingen"
1545
1546 msgid "Normal"
1547 msgstr "Normal"
1548
1549 msgid "Not Found"
1550 msgstr ""
1551
1552 msgid "Not associated"
1553 msgstr "Ikke tilknyttet"
1554
1555 msgid "Not connected"
1556 msgstr ""
1557
1558 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1559 msgstr ""
1560
1561 msgid "Notice"
1562 msgstr "Merk"
1563
1564 msgid "Nslookup"
1565 msgstr ""
1566
1567 msgid "OK"
1568 msgstr "OK"
1569
1570 msgid "OPKG-Configuration"
1571 msgstr "<abbr title=\"Open PacKaGe Management\">OPKG</abbr>-Konfigurasjon"
1572
1573 msgid "Off-State Delay"
1574 msgstr "Forsinkelse ved tilstand Av"
1575
1576 msgid ""
1577 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1578 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1579 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1580 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1581 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1582 "<samp>eth0.1</samp>)."
1583 msgstr ""
1584 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
1585 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av \"Sammekoble grensesnitt\" "
1586 "feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med mellomrom. Du kan "
1587 "også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> betegnelse "
1588 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks</abbr>: "
1589 "<samp>eth0.1</samp>)."
1590
1591 msgid "On-State Delay"
1592 msgstr "Forsinkelse ved tilstand -På-"
1593
1594 msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
1595 msgstr ""
1596
1597 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1598 msgstr "Ett eller flere felt inneholder ugyldige verdier!"
1599
1600 msgid "One or more required fields have no value!"
1601 msgstr "Ett eller flere obligatoriske felter har ingen verdi!"
1602
1603 msgid "Open list..."
1604 msgstr ""
1605
1606 msgid "Option changed"
1607 msgstr "Innstilling endret"
1608
1609 msgid "Option removed"
1610 msgstr "Innstilling fjernet"
1611
1612 msgid "Options"
1613 msgstr "Alternativer"
1614
1615 msgid "Other:"
1616 msgstr "Andre:"
1617
1618 msgid "Out"
1619 msgstr "Ut"
1620
1621 msgid "Outbound:"
1622 msgstr "Ugående:"
1623
1624 msgid "Outdoor Channels"
1625 msgstr "Utendørs Kanaler"
1626
1627 msgid "Override MAC address"
1628 msgstr ""
1629
1630 msgid "Override MTU"
1631 msgstr ""
1632
1633 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1634 msgstr ""
1635
1636 msgid ""
1637 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1638 "subnet that is served."
1639 msgstr ""
1640 "Overstyr nettmaske sendt til klienter. Normalt er nettmasken beregnet ut fra "
1641 "subnettet som blir tildelt."
1642
1643 msgid "Override the table used for internal routes"
1644 msgstr ""
1645
1646 msgid "Overview"
1647 msgstr "Oversikt"
1648
1649 msgid "Owner"
1650 msgstr "Eier"
1651
1652 msgid "PAP/CHAP password"
1653 msgstr ""
1654
1655 msgid "PAP/CHAP username"
1656 msgstr ""
1657
1658 msgid "PID"
1659 msgstr "PID"
1660
1661 msgid "PIN"
1662 msgstr ""
1663
1664 msgid "PPP"
1665 msgstr ""
1666
1667 msgid "PPPoA Encapsulation"
1668 msgstr "PPPoA Innkapsling"
1669
1670 msgid "PPPoATM"
1671 msgstr ""
1672
1673 msgid "PPPoE"
1674 msgstr ""
1675
1676 msgid "PPtP"
1677 msgstr ""
1678
1679 msgid "Package libiwinfo required!"
1680 msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
1681
1682 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1683 msgstr ""
1684
1685 msgid "Package name"
1686 msgstr "Pakkenavn"
1687
1688 msgid "Packets"
1689 msgstr "Pakker"
1690
1691 msgid "Part of zone %q"
1692 msgstr ""
1693
1694 msgid "Password"
1695 msgstr "Passord"
1696
1697 msgid "Password authentication"
1698 msgstr "Passord godkjenning"
1699
1700 msgid "Password of Private Key"
1701 msgstr "Passord for privatnøkkel"
1702
1703 msgid "Password successfully changed!"
1704 msgstr "Passordet er endret!"
1705
1706 msgid "Path to CA-Certificate"
1707 msgstr "Sti til CA-sertifikat"
1708
1709 msgid "Path to Client-Certificate"
1710 msgstr ""
1711
1712 msgid "Path to Private Key"
1713 msgstr "Sti til privatnøkkel"
1714
1715 msgid "Path to executable which handles the button event"
1716 msgstr "Sti til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
1717
1718 msgid "Peak:"
1719 msgstr "Maksimalt:"
1720
1721 msgid "Perform reboot"
1722 msgstr "Omstart nå"
1723
1724 msgid "Perform reset"
1725 msgstr ""
1726
1727 msgid "Phy Rate:"
1728 msgstr ""
1729
1730 msgid "Physical Settings"
1731 msgstr "Fysiske Innstillinger"
1732
1733 msgid "Ping"
1734 msgstr ""
1735
1736 msgid "Pkts."
1737 msgstr "Pakker"
1738
1739 msgid "Please enter your username and password."
1740 msgstr "Skriv inn ditt brukernavn og passord."
1741
1742 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1743 msgstr "Vent: Enheten starter på nytt ..."
1744
1745 msgid "Policy"
1746 msgstr "Policy"
1747
1748 msgid "Port"
1749 msgstr "Port"
1750
1751 msgid "Port %d"
1752 msgstr "Port %d"
1753
1754 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1755 msgstr "Port %d er utagget i flere VLANs!"
1756
1757 msgid "Port status:"
1758 msgstr ""
1759
1760 msgid ""
1761 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
1762 "ignore failures"
1763 msgstr ""
1764
1765 msgid "Prevents client-to-client communication"
1766 msgstr "Hindrer klient-til-klient kommunikasjon"
1767
1768 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
1769 msgstr ""
1770
1771 msgid "Proceed"
1772 msgstr "Fortsett"
1773
1774 msgid "Processes"
1775 msgstr "Prosesser"
1776
1777 msgid "Prot."
1778 msgstr "Prot."
1779
1780 msgid "Protocol"
1781 msgstr "Protokoll"
1782
1783 msgid "Protocol family"
1784 msgstr "Protokoll familie"
1785
1786 msgid "Protocol of the new interface"
1787 msgstr ""
1788
1789 msgid "Protocol support is not installed"
1790 msgstr ""
1791
1792 msgid "Provide NTP server"
1793 msgstr ""
1794
1795 msgid "Provide new network"
1796 msgstr "Lag nytt nettverk"
1797
1798 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1799 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1800
1801 msgid "Quality"
1802 msgstr ""
1803
1804 msgid "RTS/CTS Threshold"
1805 msgstr "RTS/CTS Terskel"
1806
1807 msgid "RX"
1808 msgstr "RX"
1809
1810 msgid "RX Rate"
1811 msgstr ""
1812
1813 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
1814 msgstr ""
1815
1816 msgid "Radius-Accounting-Port"
1817 msgstr ""
1818
1819 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1820 msgstr ""
1821
1822 msgid "Radius-Accounting-Server"
1823 msgstr ""
1824
1825 msgid "Radius-Authentication-Port"
1826 msgstr ""
1827
1828 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1829 msgstr ""
1830
1831 msgid "Radius-Authentication-Server"
1832 msgstr ""
1833
1834 msgid ""
1835 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1836 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1837 msgstr ""
1838 "Benytt <code>/etc/ethers</code> for å konfigurere <abbr title=\"Dynamic Host "
1839 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1840
1841 msgid ""
1842 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
1843 "lose access to this device if you are connected via this interface."
1844 msgstr ""
1845
1846 msgid ""
1847 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
1848 "might lose access to this device if you are connected via this network."
1849 msgstr ""
1850
1851 msgid "Really reset all changes?"
1852 msgstr ""
1853
1854 msgid ""
1855 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
1856 "you are connected via this interface."
1857 msgstr ""
1858
1859 msgid ""
1860 "Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
1861 "connected via this interface."
1862 msgstr ""
1863
1864 msgid "Really switch protocol?"
1865 msgstr ""
1866
1867 msgid "Realtime Connections"
1868 msgstr "Tilkoblinger Sanntid"
1869
1870 msgid "Realtime Graphs"
1871 msgstr ""
1872
1873 msgid "Realtime Load"
1874 msgstr "Belastning Sanntid"
1875
1876 msgid "Realtime Traffic"
1877 msgstr "Trafikk Sanntid"
1878
1879 msgid "Realtime Wireless"
1880 msgstr ""
1881
1882 msgid "Rebind protection"
1883 msgstr "Binde beskyttelse"
1884
1885 msgid "Reboot"
1886 msgstr "Omstart"
1887
1888 msgid "Rebooting..."
1889 msgstr ""
1890
1891 msgid "Reboots the operating system of your device"
1892 msgstr "Omstarter operativsystemet på enheten"
1893
1894 msgid "Receive"
1895 msgstr "Motta"
1896
1897 msgid "Receiver Antenna"
1898 msgstr "Mottak antenne"
1899
1900 msgid "Reconnect this interface"
1901 msgstr "Koble til igjen"
1902
1903 msgid "Reconnecting interface"
1904 msgstr "Kobler til igjen"
1905
1906 msgid "References"
1907 msgstr "Referanser"
1908
1909 msgid "Regulatory Domain"
1910 msgstr "Regulerende Domene"
1911
1912 msgid "Relay"
1913 msgstr ""
1914
1915 msgid "Relay Bridge"
1916 msgstr ""
1917
1918 msgid "Relay between networks"
1919 msgstr "Relay mellom nettverk"
1920
1921 msgid "Relay bridge"
1922 msgstr ""
1923
1924 msgid "Remote IPv4 address"
1925 msgstr ""
1926
1927 msgid "Remove"
1928 msgstr "Avinstaller"
1929
1930 msgid "Repeat scan"
1931 msgstr "Skann på nytt"
1932
1933 msgid "Replace entry"
1934 msgstr "Erstatt oppføring"
1935
1936 msgid "Replace wireless configuration"
1937 msgstr "Erstatt trådløs konfigurasjon"
1938
1939 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
1940 msgstr ""
1941
1942 msgid "Reset"
1943 msgstr "Nullstill"
1944
1945 msgid "Reset Counters"
1946 msgstr "Nullstill Tellere"
1947
1948 msgid "Reset to defaults"
1949 msgstr ""
1950
1951 msgid "Resolv and Hosts Files"
1952 msgstr "Oppslag og Vertsfiler"
1953
1954 msgid "Resolve file"
1955 msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslagsfil</abbr>"
1956
1957 msgid "Restart"
1958 msgstr "Omstart"
1959
1960 msgid "Restart Firewall"
1961 msgstr "Omstart Brannmur"
1962
1963 msgid "Restore backup"
1964 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
1965
1966 msgid "Reveal/hide password"
1967 msgstr "Vis/Skjul passord"
1968
1969 msgid "Revert"
1970 msgstr "Tilbakestill"
1971
1972 msgid "Root"
1973 msgstr "Rot"
1974
1975 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1976 msgstr "Rot katalog for filer gitt fra TFTP"
1977
1978 msgid "Router Model"
1979 msgstr "Ruter Modell"
1980
1981 msgid "Router Name"
1982 msgstr "Ruter Navn"
1983
1984 msgid "Router Password"
1985 msgstr "Ruter Passord"
1986
1987 msgid "Routes"
1988 msgstr "Ruter"
1989
1990 msgid ""
1991 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
1992 "can be reached."
1993 msgstr ""
1994 "Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken gateway som brukes for "
1995 "å nå et gitt nettverk eller vert."
1996
1997 msgid "Rule #"
1998 msgstr "Regel #"
1999
2000 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2001 msgstr "Kjør filsystem sjekk før montering av enheten"
2002
2003 msgid "Run filesystem check"
2004 msgstr "Kjør filsystem sjekk"
2005
2006 msgid "SSH Access"
2007 msgstr "SSH Tilgang"
2008
2009 msgid "SSH-Keys"
2010 msgstr "SSH-Nøkler"
2011
2012 msgid "SSID"
2013 msgstr "SSID"
2014
2015 msgid "Save"
2016 msgstr "Lagre"
2017
2018 msgid "Save & Apply"
2019 msgstr "Lagre & Aktiver"
2020
2021 msgid "Save &#38; Apply"
2022 msgstr "Lagre &#38; Aktiver"
2023
2024 msgid "Scan"
2025 msgstr "Skann"
2026
2027 msgid "Scheduled Tasks"
2028 msgstr "Planlagte Oppgaver"
2029
2030 msgid "Section added"
2031 msgstr "Seksjon lagt til"
2032
2033 msgid "Section removed"
2034 msgstr "Seksjon fjernet"
2035
2036 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2037 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
2038
2039 msgid ""
2040 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2041 "conjunction with failure threshold"
2042 msgstr ""
2043
2044 msgid "Send router solicitations"
2045 msgstr ""
2046
2047 msgid "Separate Clients"
2048 msgstr "Separerte Klienter"
2049
2050 msgid "Separate WDS"
2051 msgstr "Separert WDS"
2052
2053 msgid "Server Settings"
2054 msgstr "Server Innstillinger"
2055
2056 msgid "Service Name"
2057 msgstr ""
2058
2059 msgid "Service Type"
2060 msgstr ""
2061
2062 msgid "Services"
2063 msgstr "Tjenester"
2064
2065 msgid "Setup DHCP Server"
2066 msgstr ""
2067
2068 msgid "Setup Time Synchronization"
2069 msgstr ""
2070
2071 msgid "Show current backup file list"
2072 msgstr ""
2073
2074 msgid "Shutdown this interface"
2075 msgstr "Slå av dette grensesnittet"
2076
2077 msgid "Shutdown this network"
2078 msgstr ""
2079
2080 msgid "Signal"
2081 msgstr "Signal"
2082
2083 msgid "Signal:"
2084 msgstr ""
2085
2086 msgid "Size"
2087 msgstr "Størrelse"
2088
2089 msgid "Skip"
2090 msgstr "Gå videre"
2091
2092 msgid "Skip to content"
2093 msgstr "Gå til innhold"
2094
2095 msgid "Skip to navigation"
2096 msgstr "Gå til navigasjon"
2097
2098 msgid "Slot time"
2099 msgstr "Slot tid"
2100
2101 msgid "Software"
2102 msgstr "Programvare"
2103
2104 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2105 msgstr "Noen felt er ugyldige, kan ikke lagre verdier!"
2106
2107 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2108 msgstr ""
2109
2110 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2111 msgstr ""
2112
2113 msgid ""
2114 "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
2115 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
2116 "install instructions."
2117 msgstr ""
2118
2119 msgid "Sort"
2120 msgstr "Sortering"
2121
2122 msgid "Source"
2123 msgstr "Kilde"
2124
2125 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
2126 msgstr ""
2127
2128 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
2129 msgstr ""
2130
2131 msgid "Specifies the button state to handle"
2132 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
2133
2134 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2135 msgstr "Hvor lagrings enheten blir tilsluttet filsystemet (f.eks. /mnt/sda1)"
2136
2137 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2138 msgstr "Angir den lyttende porten for denne <em>Dropbear</em> instansen"
2139
2140 msgid ""
2141 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2142 "to be dead"
2143 msgstr ""
2144
2145 msgid ""
2146 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2147 "dead"
2148 msgstr ""
2149
2150 msgid "Specify the secret encryption key here."
2151 msgstr "Angi krypteringsnøkkelen her"
2152
2153 msgid "Start"
2154 msgstr "Start"
2155
2156 msgid "Start priority"
2157 msgstr "Start prioritet"
2158
2159 msgid "Startup"
2160 msgstr "Oppstart"
2161
2162 msgid "Static IPv4 Routes"
2163 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
2164
2165 msgid "Static IPv6 Routes"
2166 msgstr "Statiske IPv6 Ruter"
2167
2168 msgid "Static Leases"
2169 msgstr "Statiske Leier"
2170
2171 msgid "Static Routes"
2172 msgstr "Statiske Ruter"
2173
2174 msgid "Static WDS"
2175 msgstr "Statisk WDS"
2176
2177 msgid "Static address"
2178 msgstr ""
2179
2180 msgid ""
2181 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2182 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2183 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2184 msgstr ""
2185 "Statisk leieavtaler brukes til å tildele faste IP adresser og symbolske "
2186 "vertsnavn til DHCP klienter. Dette er nødvendig om grensesnittet ikke er "
2187 "dynamisk konfigurert og der kun klienter med dhcp leieavtale får IP"
2188
2189 msgid "Status"
2190 msgstr "Status"
2191
2192 msgid "Stop"
2193 msgstr "Stop"
2194
2195 msgid "Strict order"
2196 msgstr "Streng overholdelse"
2197
2198 msgid "Submit"
2199 msgstr "Send"
2200
2201 msgid "Swap Entry"
2202 msgstr "Swap Enhet"
2203
2204 msgid "Switch"
2205 msgstr "Svitsj"
2206
2207 msgid "Switch %q"
2208 msgstr "Svitsj %q"
2209
2210 msgid "Switch %q (%s)"
2211 msgstr ""
2212
2213 msgid "Switch protocol"
2214 msgstr ""
2215
2216 msgid "Sync with browser"
2217 msgstr ""
2218
2219 msgid "Synchronizing..."
2220 msgstr ""
2221
2222 msgid "System"
2223 msgstr "System"
2224
2225 msgid "System Log"
2226 msgstr "System Logg"
2227
2228 msgid "System Properties"
2229 msgstr "System Egenskaper"
2230
2231 msgid "System log buffer size"
2232 msgstr "System logg buffer størrelse"
2233
2234 msgid "TCP:"
2235 msgstr "TCP:"
2236
2237 msgid "TFTP Settings"
2238 msgstr "TFTP Innstillinger"
2239
2240 msgid "TFTP server root"
2241 msgstr "TFTP server roten"
2242
2243 msgid "TX"
2244 msgstr "TX"
2245
2246 msgid "TX Rate"
2247 msgstr ""
2248
2249 msgid "Table"
2250 msgstr "Tabell"
2251
2252 msgid "Target"
2253 msgstr "Mål"
2254
2255 msgid "Terminate"
2256 msgstr "Avslutte"
2257
2258 msgid ""
2259 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
2260 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
2261 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
2262 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
2263 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2264 msgstr ""
2265 "<em>Enhet Konfigurasjon</em> seksjonen omhandler innstillingene av den "
2266 "trådløse enheten som kanaler, sende stryke eller antenne valg. Disse "
2267 "innstillingene er delt mellom alle definerte trådløse nettverk opprettet "
2268 "utfra denne enhet. (om den trådløse enheten støtter mulit-SSID). Nettverks "
2269 "innstillinger som kryptering eller kanaler er gruppert i <em>Grensesnitt "
2270 "Konfigurasjon</em>."
2271
2272 msgid ""
2273 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
2274 "component for working wireless configuration!"
2275 msgstr ""
2276 "Pakken <em>libiwinfo-lua</em> er ikke installert. Du må installere denne "
2277 "pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
2278
2279 msgid ""
2280 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2281 msgstr ""
2282
2283 msgid ""
2284 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
2285 "code> and <code>_</code>"
2286 msgstr ""
2287 "Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
2288 "<code>_</code>"
2289
2290 msgid ""
2291 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
2292 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2293 msgstr ""
2294 "Filenheten til partisjonen eller minnet (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
2295 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2296
2297 msgid ""
2298 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
2299 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
2300 "samp>)"
2301 msgstr ""
2302 "Filsystemet som ble brukt til å formatere partisjonen eller minnet. (<abbr "
2303 "title=\"for eksempel\">f.eks.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
2304 "Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2305
2306 msgid ""
2307 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
2308 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2309 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2310 msgstr ""
2311 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
2312 "sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
2313 "> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
2314
2315 msgid "The following changes have been committed"
2316 msgstr "Følgende endringer er foretatt"
2317
2318 msgid "The following changes have been reverted"
2319 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
2320
2321 msgid "The following rules are currently active on this system."
2322 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
2323
2324 msgid "The given network name is not unique"
2325 msgstr ""
2326
2327 msgid ""
2328 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
2329 "replaced if you proceed."
2330 msgstr ""
2331 "Maskinvaren er ikke multi-SSID kapabel og den ekisterende konfigurasjonen "
2332 "vil bli erstattet om du fortsetter."
2333
2334 msgid ""
2335 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
2336 "addresses."
2337 msgstr ""
2338
2339 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2340 msgstr ""
2341
2342 msgid ""
2343 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
2344 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2345 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2346 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2347 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2348 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2349 msgstr ""
2350
2351 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2352 msgstr ""
2353
2354 msgid ""
2355 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
2356 "when finished."
2357 msgstr ""
2358
2359 msgid ""
2360 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
2361 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
2362 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
2363 "settings."
2364 msgstr ""
2365 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
2366 "du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
2367 "datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
2368
2369 msgid ""
2370 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
2371 "you choose the generic image format for your platform."
2372 msgstr ""
2373 "Den opplastede programvaren er av et format som ikke støttes. Sørg for at du "
2374 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
2375
2376 msgid "There are no active leases."
2377 msgstr "Det er ingen aktive leieavtaler."
2378
2379 msgid "There are no pending changes to apply!"
2380 msgstr "Det finnes ingen ventende endringer å utføre"
2381
2382 msgid "There are no pending changes to revert!"
2383 msgstr "Det finnes ingen ventende endriger å reversere"
2384
2385 msgid "There are no pending changes!"
2386 msgstr "Det finnes ingen ventende endringer!"
2387
2388 msgid ""
2389 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
2390 "\"Physical Settings\" tab"
2391 msgstr ""
2392
2393 msgid ""
2394 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
2395 "protect the web interface and enable SSH."
2396 msgstr ""
2397 "Det er ikke satt noe passord på denne ruter. Vennligst konfigurer et "
2398 "passord, dette beskytter webgrensesnittet og aktiverer SSH."
2399
2400 msgid "This IPv4 address of the relay"
2401 msgstr ""
2402
2403 msgid ""
2404 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
2405 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
2406 "configurations are automatically preserved."
2407 msgstr ""
2408
2409 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2410 msgstr ""
2411
2412 msgid ""
2413 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
2414 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2415 msgstr ""
2416 "Dette er innholdet i /etc/rc.local. Her kan du legge til egne kommandoer som "
2417 "blir startet ved slutten av boot sekvensen. (før 'exit 0')"
2418
2419 msgid ""
2420 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
2421 "ends with <code>:2</code>"
2422 msgstr ""
2423
2424 msgid ""
2425 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2426 "abbr> in the local network"
2427 msgstr ""
2428 "Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
2429 "\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
2430
2431 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2432 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
2433
2434 msgid ""
2435 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2436 msgstr ""
2437
2438 msgid ""
2439 "This list gives an overview over currently running system processes and "
2440 "their status."
2441 msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
2442
2443 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2444 msgstr ""
2445 "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
2446
2447 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2448 msgstr ""
2449 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
2450
2451 msgid "This section contains no values yet"
2452 msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
2453
2454 msgid "Time Synchronization"
2455 msgstr ""
2456
2457 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2458 msgstr ""
2459
2460 msgid "Timezone"
2461 msgstr "Tidssone"
2462
2463 msgid ""
2464 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
2465 "archive here."
2466 msgstr ""
2467
2468 msgid "Total Available"
2469 msgstr "Totalt Tilgjengelig"
2470
2471 msgid "Traceroute"
2472 msgstr ""
2473
2474 msgid "Traffic"
2475 msgstr "Trafikk"
2476
2477 msgid "Transfer"
2478 msgstr "Overføring"
2479
2480 msgid "Transmission Rate"
2481 msgstr "Overførings rate"
2482
2483 msgid "Transmit"
2484 msgstr "Sende"
2485
2486 msgid "Transmit Power"
2487 msgstr "Sende styrke"
2488
2489 msgid "Transmitter Antenna"
2490 msgstr "Sende Antenne"
2491
2492 msgid "Trigger"
2493 msgstr "Utløser"
2494
2495 msgid "Trigger Mode"
2496 msgstr "Utløsende Tilstand"
2497
2498 msgid "Tunnel ID"
2499 msgstr ""
2500
2501 msgid "Tunnel Interface"
2502 msgstr ""
2503
2504 msgid "Turbo Mode"
2505 msgstr "Turbo Modus"
2506
2507 msgid "Tx-Power"
2508 msgstr "Tx-Styrke"
2509
2510 msgid "Type"
2511 msgstr "Type"
2512
2513 msgid "UDP:"
2514 msgstr "UDP:"
2515
2516 msgid "UMTS only"
2517 msgstr ""
2518
2519 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2520 msgstr ""
2521
2522 msgid "USB Device"
2523 msgstr "USB Enhet"
2524
2525 msgid "UUID"
2526 msgstr "UUID"
2527
2528 msgid "Unable to dispatch"
2529 msgstr ""
2530
2531 msgid "Unknown"
2532 msgstr ""
2533
2534 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2535 msgstr "Ukjent feil, passordet ble ikke endret!"
2536
2537 msgid "Unmanaged"
2538 msgstr ""
2539
2540 msgid "Unsaved Changes"
2541 msgstr "Ulagrede Endringer"
2542
2543 msgid "Unsupported protocol type."
2544 msgstr ""
2545
2546 msgid "Update lists"
2547 msgstr ""
2548
2549 msgid ""
2550 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
2551 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
2552 "OpenWrt compatible firmware image)."
2553 msgstr ""
2554
2555 msgid "Upload archive..."
2556 msgstr ""
2557
2558 msgid "Uploaded File"
2559 msgstr "Opplastet Fil"
2560
2561 msgid "Uptime"
2562 msgstr "Oppetid"
2563
2564 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2565 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
2566
2567 msgid "Use DHCP gateway"
2568 msgstr ""
2569
2570 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2571 msgstr ""
2572
2573 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2574 msgstr "Bruk ISO/IEC 3166 alpha2 landskoder."
2575
2576 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2577 msgstr ""
2578
2579 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2580 msgstr ""
2581
2582 msgid "Use as root filesystem"
2583 msgstr "Bruk som rot filsystem"
2584
2585 msgid "Use broadcast flag"
2586 msgstr ""
2587
2588 msgid "Use custom DNS servers"
2589 msgstr ""
2590
2591 msgid "Use default gateway"
2592 msgstr ""
2593
2594 msgid "Use gateway metric"
2595 msgstr ""
2596
2597 msgid "Use preferred lifetime"
2598 msgstr ""
2599
2600 msgid "Use routing table"
2601 msgstr ""
2602
2603 msgid ""
2604 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2605 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2606 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2607 "requesting host."
2608 msgstr ""
2609 "Bruk <em>Legg til</em> knappen får å legge til en leieavtale. <em>MAC-"
2610 "Adresse</em> identifiserer verten, <em>IPv4-Adresse</em> angir hvilken "
2611 "statisk IP adresse som skal brukes og <em>Vertsnavn</em> blir symbolsk "
2612 "tilknyttet den anmodende verten."
2613
2614 msgid "Use valid lifetime"
2615 msgstr ""
2616
2617 msgid "Used"
2618 msgstr "Brukt"
2619
2620 msgid "Used Key Slot"
2621 msgstr "Brukte Nøkler"
2622
2623 msgid "Username"
2624 msgstr "Brukernavn"
2625
2626 msgid "VC-Mux"
2627 msgstr "VC-Mux"
2628
2629 msgid "VLAN Interface"
2630 msgstr ""
2631
2632 msgid "VLANs on %q"
2633 msgstr "VLANs på %q"
2634
2635 msgid "VLANs on %q (%s)"
2636 msgstr ""
2637
2638 msgid "VPN Server"
2639 msgstr ""
2640
2641 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2642 msgstr ""
2643
2644 msgid "Verify"
2645 msgstr ""
2646
2647 msgid "Version"
2648 msgstr "Versjon"
2649
2650 msgid "WDS"
2651 msgstr "WDS"
2652
2653 msgid "WEP Open System"
2654 msgstr "WEP åpent system"
2655
2656 msgid "WEP Shared Key"
2657 msgstr "WEP delt nøkkel"
2658
2659 msgid "WEP passphrase"
2660 msgstr "WEP passord"
2661
2662 msgid "WMM Mode"
2663 msgstr "WMM Modus"
2664
2665 msgid "WPA passphrase"
2666 msgstr "WPA passord"
2667
2668 msgid ""
2669 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2670 "and ad-hoc mode) to be installed."
2671 msgstr ""
2672 "WPA-Kryptering krever at wpa_supplicant (for klient-modus) eller hostapd "
2673 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
2674
2675 msgid "Waiting for changes to be applied..."
2676 msgstr ""
2677
2678 msgid "Waiting for command to complete..."
2679 msgstr ""
2680
2681 msgid "Warning"
2682 msgstr "Advarsel"
2683
2684 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2685 msgstr "Advarsel: Det er ulagrede endringer som vil gå tapt under omstarten!"
2686
2687 msgid "Wifi"
2688 msgstr "Trådløs"
2689
2690 msgid "Wireless"
2691 msgstr "Trådløs"
2692
2693 msgid "Wireless Adapter"
2694 msgstr "Trådløs Tilslutning"
2695
2696 msgid "Wireless Network"
2697 msgstr "Trådløst Nettverk"
2698
2699 msgid "Wireless Overview"
2700 msgstr "Trådløs Oversikt"
2701
2702 msgid "Wireless Security"
2703 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
2704
2705 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2706 msgstr "Trådløs er deaktiver eller ikke tilknyttet"
2707
2708 msgid "Wireless is restarting..."
2709 msgstr ""
2710
2711 msgid "Wireless network is disabled"
2712 msgstr ""
2713
2714 msgid "Wireless network is enabled"
2715 msgstr ""
2716
2717 msgid "Wireless restarted"
2718 msgstr ""
2719
2720 msgid "Wireless shut down"
2721 msgstr ""
2722
2723 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2724 msgstr "Skriv mottatte DNS forespørsler til syslog"
2725
2726 msgid "XR Support"
2727 msgstr "XR Støtte"
2728
2729 msgid ""
2730 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
2731 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
2732 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2733 msgstr ""
2734 "Du kan du aktivere eller deaktivere installerte oppstartsskript. Enheten må "
2735 "omstartes før endringene blir tatt i bruk.<br /><strong>Advarsel: Om du "
2736 "deaktiverer essensielle init skript som f.eks. \"nettverk\", kan enheten bli "
2737 "utilgjengelig! </strong>"
2738
2739 msgid ""
2740 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2741 msgstr ""
2742 "Du må aktivere Java Script i nettleseren din ellers vil ikke LuCI fungere "
2743 "skikkelig."
2744
2745 msgid "any"
2746 msgstr "enhver"
2747
2748 msgid "auto"
2749 msgstr "auto"
2750
2751 msgid "baseT"
2752 msgstr ""
2753
2754 msgid "bridged"
2755 msgstr "brokoblet"
2756
2757 msgid "create:"
2758 msgstr ""
2759
2760 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2761 msgstr "Lager en bro mellom angitte grensesnitt"
2762
2763 msgid "dB"
2764 msgstr ""
2765
2766 msgid "dBm"
2767 msgstr ""
2768
2769 msgid "disable"
2770 msgstr "Deaktiver"
2771
2772 msgid "expired"
2773 msgstr "utgått"
2774
2775 msgid ""
2776 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2777 "abbr>-leases will be stored"
2778 msgstr ""
2779 "filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2780 "abbr>-leier vil bli lagret"
2781
2782 msgid "forward"
2783 msgstr ""
2784
2785 msgid "full-duplex"
2786 msgstr ""
2787
2788 msgid "half-duplex"
2789 msgstr ""
2790
2791 msgid "help"
2792 msgstr "Hjelp"
2793
2794 msgid "hidden"
2795 msgstr ""
2796
2797 msgid "if target is a network"
2798 msgstr "Dersom målet er et nettverk"
2799
2800 msgid "input"
2801 msgstr ""
2802
2803 msgid "kB"
2804 msgstr ""
2805
2806 msgid "kB/s"
2807 msgstr ""
2808
2809 msgid "kbit/s"
2810 msgstr ""
2811
2812 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2813 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
2814
2815 msgid "no"
2816 msgstr "nei"
2817
2818 msgid "no link"
2819 msgstr ""
2820
2821 msgid "none"
2822 msgstr "ingen"
2823
2824 msgid "off"
2825 msgstr "av"
2826
2827 msgid "on"
2828 msgstr ""
2829
2830 msgid "open"
2831 msgstr ""
2832
2833 msgid "routed"
2834 msgstr "rutet"
2835
2836 msgid "tagged"
2837 msgstr "tagget"
2838
2839 msgid "unknown"
2840 msgstr ""
2841
2842 msgid "unlimited"
2843 msgstr "ubegrenset"
2844
2845 msgid "unspecified"
2846 msgstr "uspesifisert"
2847
2848 msgid "unspecified -or- create:"
2849 msgstr "uspesifisert --eller-- opprett:"
2850
2851 msgid "untagged"
2852 msgstr "utagget"
2853
2854 msgid "yes"
2855 msgstr "ja"
2856
2857 msgid "« Back"
2858 msgstr "« Tilbake"
2859
2860 #~ msgid "Waiting for router..."
2861 #~ msgstr "Venter på ruter..."
2862
2863 #~ msgid "Active Leases"
2864 #~ msgstr "Aktive Leier"
2865
2866 #~ msgid "Open"
2867 #~ msgstr "Åpen"
2868
2869 #~ msgid "KB"
2870 #~ msgstr "KB"
2871
2872 #~ msgid "Bit Rate"
2873 #~ msgstr "Bithastighet"
2874
2875 #~ msgid "Configuration / Apply"
2876 #~ msgstr "Konfigurasjon / Bruk"
2877
2878 #~ msgid "Configuration / Changes"
2879 #~ msgstr "Konfigurasjon / Endringer"
2880
2881 #~ msgid "Configuration / Revert"
2882 #~ msgstr "Konfigurasjon / Tilbakestill"
2883
2884 #~ msgid "MAC"
2885 #~ msgstr "MAC"
2886
2887 #~ msgid "MAC Address"
2888 #~ msgstr "MAC Adresse"
2889
2890 #~ msgid "<abbr title=\"Encrypted\">Encr.</abbr>"
2891 #~ msgstr "<abbr title=\"Encrypted\">Kryptert</abbr>"
2892
2893 #~ msgid "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Scan"
2894 #~ msgstr "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Skanning"
2895
2896 #~ msgid ""
2897 #~ "Choose the network you want to attach to this wireless interface. Select "
2898 #~ "<em>unspecified</em> to not attach any network or fill out the "
2899 #~ "<em>create</em> field to define a new network."
2900 #~ msgstr ""
2901 #~ "Velg det nettverket du ønsker å knytte til dette trådløse grensesnittet. "
2902 #~ "Velg <em>uspesifisert</em> for ikke tilknytte noe nettverk, eller fyll ut "
2903 #~ "<em>opprett</em> feltet for å definere et nytt nettverk."
2904
2905 #~ msgid "Create Network"
2906 #~ msgstr "Opprett Nettverk"
2907
2908 #~ msgid "Link"
2909 #~ msgstr "Link"
2910
2911 #~ msgid "Networks"
2912 #~ msgstr "Nettverk"
2913
2914 #~ msgid "Power"
2915 #~ msgstr "Styrke"
2916
2917 #~ msgid "Wifi networks in your local environment"
2918 #~ msgstr "Trådløse nettverk i ditt nærmiljø"
2919
2920 #~ msgid ""
2921 #~ "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: "
2922 #~ "address/prefix"
2923 #~ msgstr ""
2924 #~ "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notasjon: "
2925 #~ "adresse/prefiks"
2926
2927 #~ msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
2928 #~ msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
2929
2930 #~ msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
2931 #~ msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
2932
2933 #~ msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
2934 #~ msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse"
2935
2936 #~ msgid "IP-Aliases"
2937 #~ msgstr "IP-Aliaser"
2938
2939 #~ msgid "IPv6 Setup"
2940 #~ msgstr "IPv6 Oppsett"
2941
2942 #~ msgid ""
2943 #~ "Note: If you choose an interface here which is part of another network, "
2944 #~ "it will be moved into this network."
2945 #~ msgstr ""
2946 #~ "Vær oppmerksom på at om du velger et grensesnitt som allerede er med et "
2947 #~ "annet nettverk, blir det flyttet til dette nettverket"
2948
2949 #~ msgid ""
2950 #~ "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
2951 #~ "lose access to this router if you are connected via this interface."
2952 #~ msgstr ""
2953 #~ "Fjerne dette grensesnittet? Slettingen kan ikke omgjøres!\\nDu kan miste "
2954 #~ "kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette grensesnittet."
2955
2956 #~ msgid ""
2957 #~ "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
2958 #~ "might lose access to this router if you are connected via this network."
2959 #~ msgstr ""
2960 #~ "Fjerne dette trådløse nettverket? Slettingen kan ikke omgjøres!\\nDu kan "
2961 #~ "miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette nettverket."
2962
2963 #~ msgid ""
2964 #~ "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this router "
2965 #~ "if you are connected via this interface."
2966 #~ msgstr ""
2967 #~ "Slå av dette grensesnittet? \"%s\" ?\\nDu kan miste kontakten med ruteren "
2968 #~ "om du er tilkoblet via dette grensesnittet."
2969
2970 #~ msgid ""
2971 #~ "The network ports on your router can be combined to several <abbr title="
2972 #~ "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2973 #~ "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2974 #~ "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2975 #~ "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to "
2976 #~ "the next greater network like the internet and other ports for a local "
2977 #~ "network."
2978 #~ msgstr ""
2979 #~ "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title="
2980 #~ "\"Virtual Lokal Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere "
2981 #~ "direkte med hverandre. <abbr title=\"Virtual Lokal Network\">VLAN</abbr>s "
2982 #~ "brukes ofte for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en "
2983 #~ "uplink-port for tilkobling til større nettverk som internett og andre "
2984 #~ "porter til lokalt nettverk."
2985
2986 #~ msgid "Custom Files"
2987 #~ msgstr "Egendefinerte Filer"
2988
2989 #~ msgid "Custom files"
2990 #~ msgstr "Egendefinerte filer"
2991
2992 #~ msgid "Detected Files"
2993 #~ msgstr "Filer funnet"
2994
2995 #~ msgid "Detected files"
2996 #~ msgstr "Filer funnet"
2997
2998 #~ msgid "Files to be kept when flashing a new firmware"
2999 #~ msgstr "Beholde filer ved programvare oppgradering"
3000
3001 #~ msgid "General"
3002 #~ msgstr "Generelt"
3003
3004 #~ msgid ""
3005 #~ "Here you can customize the settings and the functionality of <abbr title="
3006 #~ "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
3007 #~ msgstr "Her kan du endre innstillinger og funksjonaliteten til LuCI."
3008
3009 #~ msgid "Post-commit actions"
3010 #~ msgstr "Aktiver endringer"
3011
3012 #~ msgid ""
3013 #~ "The following files are detected by the system and will be kept "
3014 #~ "automatically during sysupgrade"
3015 #~ msgstr ""
3016 #~ "Følgende filer er oppdaget av systemet og vil automatisk bli bevart under "
3017 #~ "systemoppgradering"
3018
3019 #~ msgid ""
3020 #~ "These commands will be executed automatically when a given <abbr title="
3021 #~ "\"Unified Configuration Interface\">UCI</abbr> configuration is committed "
3022 #~ "allowing changes to be applied instantly."
3023 #~ msgstr ""
3024 #~ "Disse endringene vil bli utført automatisk når en <abbr title=\"Unified "
3025 #~ "Configuration Interface\">UCI</abbr> konfigurasjon brukes, endringen trer "
3026 #~ "i kraft umiddelbart."
3027
3028 #~ msgid ""
3029 #~ "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories "
3030 #~ "to include during sysupgrade"
3031 #~ msgstr ""
3032 #~ "Dette er en liste med filer og regler som skal inkluderes ved "
3033 #~ "systemoppgradering"
3034
3035 #~ msgid "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
3036 #~ msgstr "Web Brukergrensesnitt"
3037
3038 #~ msgid "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
3039 #~ msgstr ""
3040 #~ "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
3041
3042 #~ msgid "AHCP Settings"
3043 #~ msgstr "AHCP Innstillinger"
3044
3045 #~ msgid "ARP ping retries"
3046 #~ msgstr "ARP ping forsøk"
3047
3048 #~ msgid "ATM Settings"
3049 #~ msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr>Innstillinger"
3050
3051 #~ msgid "Accept Router Advertisements"
3052 #~ msgstr "Godta Ruter Annonseringer"
3053
3054 #~ msgid "Access point (APN)"
3055 #~ msgstr "Aksesspunkt (APN)"
3056
3057 #~ msgid "Additional pppd options"
3058 #~ msgstr "Andre pppd alternativer"
3059
3060 #~ msgid "Allowed range is 1 to FFFF"
3061 #~ msgstr "Det tillatte området er 1 til FFFF"
3062
3063 #~ msgid "Automatic Disconnect"
3064 #~ msgstr "Automatisk nedkobling"
3065
3066 #~ msgid "Backup Archive"
3067 #~ msgstr "Sikkerhetskopi arkiv"
3068
3069 #~ msgid ""
3070 #~ "Configure the local DNS server to use the name servers adverticed by the "
3071 #~ "PPP peer"
3072 #~ msgstr ""
3073 #~ "Konfigurer den lokale DNS-serveren slik at den bruker navnetjeneren som "
3074 #~ "blir gitt av PPP peer"
3075
3076 #~ msgid "Connect script"
3077 #~ msgstr "Oppkoblings skript"
3078
3079 #~ msgid "Create backup"
3080 #~ msgstr "Lag sikkerhetskopi"
3081
3082 #~ msgid "Default"
3083 #~ msgstr "Standard"
3084
3085 #~ msgid "Disconnect script"
3086 #~ msgstr "Frakoblings skript"
3087
3088 #~ msgid "Edit package lists and installation targets"
3089 #~ msgstr "Endre pakke-liste og installasjon mål"
3090
3091 #~ msgid "Enable 4K VLANs"
3092 #~ msgstr "Aktiver 4K VLANs"
3093
3094 #~ msgid "Enable IPv6 on PPP link"
3095 #~ msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
3096
3097 #~ msgid "Firmware image"
3098 #~ msgstr "Firmware fil"
3099
3100 #~ msgid "Forward DHCP"
3101 #~ msgstr "Videresend DHCP"
3102
3103 #~ msgid "Forward broadcasts"
3104 #~ msgstr "Videresend broadcast"
3105
3106 #~ msgid "HE.net Tunnel ID"
3107 #~ msgstr "HE.net Tunnel ID"
3108
3109 #~ msgid ""
3110 #~ "Here you can backup and restore your router configuration and - if "
3111 #~ "possible - reset the router to the default settings."
3112 #~ msgstr ""
3113 #~ "Her kan du ta sikkerhetskopi og gjenopprette ruterens konfigurasjon og -"
3114 #~ "om mulig- tilbakestille ruteren til standardinnstillingene."
3115
3116 #~ msgid "Installation targets"
3117 #~ msgstr "Installasjon mål"
3118
3119 #~ msgid "Keep configuration files"
3120 #~ msgstr "Behold konfigurasjonsfiler"
3121
3122 #~ msgid "Keep-Alive"
3123 #~ msgstr "Keep-Alive"
3124
3125 #~ msgid "Kernel"
3126 #~ msgstr "Kjerne"
3127
3128 #~ msgid ""
3129 #~ "Let pppd replace the current default route to use the PPP interface after "
3130 #~ "successful connect"
3131 #~ msgstr ""
3132 #~ "Etter vellykket oppkobling, la pppd erstatte standard rute og sett den "
3133 #~ "opp for PPP-grensesnittet"
3134
3135 #~ msgid "Let pppd run this script after establishing the PPP link"
3136 #~ msgstr "La pppd kjøre dette skriptet etter PPP oppkobling"
3137
3138 #~ msgid "Let pppd run this script before tearing down the PPP link"
3139 #~ msgstr "La pppd kjøre dette skriptet før frakobling av PPP lenke"
3140
3141 #~ msgid ""
3142 #~ "Make sure that you provide the correct pin code here or you might lock "
3143 #~ "your sim card!"
3144 #~ msgstr ""
3145 #~ "Pass på at du oppgir riktig PIN-kode her, om ikke kan du låse SIM-kortet!"
3146
3147 #~ msgid ""
3148 #~ "Most of them are network servers, that offer a certain service for your "
3149 #~ "device or network like shell access, serving webpages like <abbr title="
3150 #~ "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>, doing mesh routing, sending "
3151 #~ "e-mails, ..."
3152 #~ msgstr ""
3153 #~ "De fleste av dem er nettverkstjenere som tilbyr tjenester på enheten "
3154 #~ "eller nettverket. Som f.eks. shell tilgang, webserver for <abbr title="
3155 #~ "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>, mesh ruting, sende e-"
3156 #~ "post, ..."
3157
3158 #~ msgid "Number of failed connection tests to initiate automatic reconnect"
3159 #~ msgstr ""
3160 #~ "Antallet mislykkede forsøk på forbindelse før automatisk oppkobling blir "
3161 #~ "initiert."
3162
3163 #~ msgid "Override Gateway"
3164 #~ msgstr "Overstyr Gateway"
3165
3166 #~ msgid "PIN code"
3167 #~ msgstr "PIN kode"
3168
3169 #~ msgid "PPP Settings"
3170 #~ msgstr "PPP Innstillinger"
3171
3172 #~ msgid "Package lists"
3173 #~ msgstr "Pakke-lister"
3174
3175 #~ msgid ""
3176 #~ "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> specify the default "
3177 #~ "VLAN ID added to received untagged frames."
3178 #~ msgstr ""
3179 #~ "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> spesifiserer standard "
3180 #~ "VLAN ID som legges på mottatte utaggete ethernet-rammer.<br />"
3181
3182 #~ msgid "Port PVIDs on %q"
3183 #~ msgstr "Port PVIDs på %q"
3184
3185 #~ msgid "Proceed reverting all settings and resetting to firmware defaults?"
3186 #~ msgstr "Fortsette tilbakestilling av alle innstillinger til standard?"
3187
3188 #~ msgid "Processor"
3189 #~ msgstr "Prosessor"
3190
3191 #~ msgid "Radius-Port"
3192 #~ msgstr "Radius-Port"
3193
3194 #~ msgid "Radius-Server"
3195 #~ msgstr "Radius-Server"
3196
3197 #~ msgid "Relay Settings"
3198 #~ msgstr "Relay Innstillinger"
3199
3200 #~ msgid "Replace default route"
3201 #~ msgstr "Erstatt standard rute"
3202
3203 #~ msgid "Reset router to defaults"
3204 #~ msgstr "Tilbakestill ruteren til standard innstilling"
3205
3206 #~ msgid "Routing table ID"
3207 #~ msgstr "Ruting tabell ID"
3208
3209 #~ msgid ""
3210 #~ "Seconds to wait for the modem to become ready before attempting to connect"
3211 #~ msgstr "Antall sekunder en må vente før modemet er klar for oppkobling"
3212
3213 #~ msgid "Send Router Solicitiations"
3214 #~ msgstr "Send Ruter Anmodninger"
3215
3216 #~ msgid "Server IPv4-Address"
3217 #~ msgstr "Server IPv4-Adresse"
3218
3219 #~ msgid "Service type"
3220 #~ msgstr "Tjeneste type"
3221
3222 #~ msgid "Services and daemons perform certain tasks on your device."
3223 #~ msgstr "Tjenester og daemoner utfører forskjellige oppgaver på enheten."
3224
3225 #~ msgid "Settings"
3226 #~ msgstr "Innstillinger"
3227
3228 #~ msgid "Setup wait time"
3229 #~ msgstr "Initialiserings ventetid"
3230
3231 #~ msgid ""
3232 #~ "Sorry. OpenWrt does not support a system upgrade on this platform.<br /> "
3233 #~ "You need to manually flash your device."
3234 #~ msgstr ""
3235 #~ "Beklager. OpenWrt støtter ikke systemoppgradering på denne plattformen."
3236 #~ "<br /> Du må flashe enheten manuelt."
3237
3238 #~ msgid "Specify additional command line arguments for pppd here"
3239 #~ msgstr "Angi flere kommandolinje argumenter for pppd her"
3240
3241 #~ msgid "TTL"
3242 #~ msgstr "TTL"
3243
3244 #~ msgid "The device node of your modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
3245 #~ msgstr "Node enheten for modemet, f.eks. /dev/ttyUSB0"
3246
3247 #~ msgid "Time (in seconds) after which an unused connection will be closed"
3248 #~ msgstr "Tid (i sekunder) før ubrukt forbindelse vil bli frakoblet"
3249
3250 #~ msgid "Time Server (rdate)"
3251 #~ msgstr "Tids Server (rdate)"
3252
3253 #~ msgid "Tunnel Settings"
3254 #~ msgstr "Tunnel Innstillinger"
3255
3256 #~ msgid "Update package lists"
3257 #~ msgstr "Oppdater pakke-listene"
3258
3259 #~ msgid "Upload an OpenWrt image file to reflash the device."
3260 #~ msgstr ""
3261 #~ "Last opp en OpenWrt Firmware fil, som deretter blir brukt til å "
3262 #~ "oppgradere enheten."
3263
3264 #~ msgid "Upload image"
3265 #~ msgstr "Last opp firmware"
3266
3267 #~ msgid "Use peer DNS"
3268 #~ msgstr "Bruk peer DNS"
3269
3270 #~ msgid "VLAN %d"
3271 #~ msgstr "VLAN %d"
3272
3273 #~ msgid ""
3274 #~ "You can specify multiple DNS servers here, press enter to add a new "
3275 #~ "entry. Servers entered here will override automatically assigned ones."
3276 #~ msgstr ""
3277 #~ "Her kan du definere flere DNS servere, trykk 'Enter' for å legge til en "
3278 #~ "ny oppføring. Servere definert her vil overstyre de automatisk tildelte."
3279
3280 #~ msgid ""
3281 #~ "You need to install \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
3282 #~ "\"ppp-mod-pppoa\" for PPPoA or \"pptp\" for PPtP support"
3283 #~ msgstr ""
3284 #~ "Du må installere \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
3285 #~ "\"ppp-mod-pppoa\" for PPPoA eller \"pptp\" for PPtP støtte"
3286
3287 #~ msgid "back"
3288 #~ msgstr "tilbake"
3289
3290 #~ msgid "buffered"
3291 #~ msgstr "bufret"
3292
3293 #~ msgid "cached"
3294 #~ msgstr "hurtigbufrede"
3295
3296 #~ msgid "free"
3297 #~ msgstr "tilgjengelig"
3298
3299 #~ msgid "static"
3300 #~ msgstr "Statisk"
3301
3302 #~ msgid ""
3303 #~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a collection "
3304 #~ "of free Lua software including an <abbr title=\"Model-View-Controller"
3305 #~ "\">MVC</abbr>-Webframework and webinterface for embedded devices. <abbr "
3306 #~ "title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is licensed under the "
3307 #~ "Apache-License."
3308 #~ msgstr ""
3309 #~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er en samling av "
3310 #~ "fri Lua programvare som inkluderer <abbr title=\"Model-View-Controller"
3311 #~ "\">MVC</abbr>-Webframework og webgrensnitt for innebygde enheter. <abbr "
3312 #~ "title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er lisensert under "
3313 #~ "Apache-lisensen."
3314
3315 #~ msgid "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys"
3316 #~ msgstr "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Nøkler"
3317
3318 #~ msgid ""
3319 #~ "A lightweight HTTP/1.1 webserver written in C and Lua designed to serve "
3320 #~ "LuCI"
3321 #~ msgstr "En lettvekts HTTP/1.1 webserver skrevet i C og Lua laget for LuCI"
3322
3323 #~ msgid ""
3324 #~ "A small webserver which can be used to serve <abbr title=\"Lua "
3325 #~ "Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
3326 #~ msgstr ""
3327 #~ "En lettvekts webserver som kan brukes til å tjene <abbr title=\"Lua "
3328 #~ "Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
3329
3330 #~ msgid "About"
3331 #~ msgstr "Om"
3332
3333 #~ msgid "Active IP Connections"
3334 #~ msgstr "Aktive IP tilkoblinger"
3335
3336 #~ msgid "Addresses"
3337 #~ msgstr "Adresser"
3338
3339 #~ msgid "Admin Password"
3340 #~ msgstr "Admin Passord"
3341
3342 #~ msgid "Alias"
3343 #~ msgstr "Alias"
3344
3345 #~ msgid "Authentication Realm"
3346 #~ msgstr "Passord beskyttet område"
3347
3348 #~ msgid "Bridge Port"
3349 #~ msgstr "Bro Port"
3350
3351 #~ msgid ""
3352 #~ "Change the password of the system administrator (User <code>root</code>)"
3353 #~ msgstr "Endre passordet for systemansvarlig (Bruker <code>root</code>)"
3354
3355 #~ msgid "Client + WDS"
3356 #~ msgstr "Klient + WDS"
3357
3358 #~ msgid "Configuration file"
3359 #~ msgstr "Konfigurasjonsfil"
3360
3361 #~ msgid "Connection timeout"
3362 #~ msgstr "Tidsavbrudd for tilkobling"
3363
3364 #~ msgid "Contributing Developers"
3365 #~ msgstr "Medvirkende utviklere"
3366
3367 #~ msgid "DHCP assigned"
3368 #~ msgstr "DHCP tildelt"
3369
3370 #~ msgid "Document root"
3371 #~ msgstr "Dokument-roten"
3372
3373 #~ msgid "Enable Keep-Alive"
3374 #~ msgstr "Aktiver Keep-Alive"
3375
3376 #~ msgid "Enable device"
3377 #~ msgstr "Aktiver enhet"
3378
3379 #~ msgid "Ethernet Bridge"
3380 #~ msgstr "Ethernet Bro"
3381
3382 #~ msgid ""
3383 #~ "Here you can paste public <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys "
3384 #~ "(one per line) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> public-key "
3385 #~ "authentication."
3386 #~ msgstr ""
3387 #~ "Her kan du lime inn felles <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nøkler "
3388 #~ "(en per linje) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> godkjenning."
3389
3390 #~ msgid "ID"
3391 #~ msgstr "ID"
3392
3393 #~ msgid "IP Configuration"
3394 #~ msgstr "IP Konfigurasjon"
3395
3396 #~ msgid "Interface Status"
3397 #~ msgstr "Grensesnitt Status"
3398
3399 #~ msgid "Lead Development"
3400 #~ msgstr "Hovedutviklere"
3401
3402 #~ msgid "Master"
3403 #~ msgstr "Aksesspunkt"
3404
3405 #~ msgid "Master + WDS"
3406 #~ msgstr "Aksesspunkt + WDS"
3407
3408 #~ msgid "No address configured on this interface."
3409 #~ msgstr "Ingen adresse er konfigurert på dette grensesnittet."
3410
3411 #~ msgid "Not configured"
3412 #~ msgstr "Ikke konfigurert"
3413
3414 #~ msgid "Password successfully changed"
3415 #~ msgstr "Passordet er endret"
3416
3417 #~ msgid "Plugin path"
3418 #~ msgstr "Plugin sti"
3419
3420 #~ msgid "Ports"
3421 #~ msgstr "Porter"
3422
3423 #~ msgid "Primary"
3424 #~ msgstr "Primær"
3425
3426 #~ msgid "Project Homepage"
3427 #~ msgstr "Prosjektets Hjemmeside"
3428
3429 #~ msgid "Pseudo Ad-Hoc"
3430 #~ msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
3431
3432 #~ msgid "STP"
3433 #~ msgstr "STP"
3434
3435 #~ msgid "Thanks To"
3436 #~ msgstr "Takk til"
3437
3438 #~ msgid ""
3439 #~ "The realm which will be displayed at the authentication prompt for "
3440 #~ "protected pages."
3441 #~ msgstr "Beskrivelse av passord beskyttet område, vises ved innlogging."
3442
3443 #~ msgid "Unknown Error"
3444 #~ msgstr "Ukjent feil"
3445
3446 #~ msgid "VLAN"
3447 #~ msgstr "VLAN"
3448
3449 #~ msgid "defaults to <code>/etc/httpd.conf</code>"
3450 #~ msgstr "Standard <code>/etc/httpd.conf</code>"
3451
3452 #~ msgid "Enable this switch"
3453 #~ msgstr "Aktiver denne svitsj"
3454
3455 #~ msgid "OPKG error code %i"
3456 #~ msgstr "OPKG feil kode %i"
3457
3458 #~ msgid "Package lists updated"
3459 #~ msgstr "Pakke-listene oppdatert"
3460
3461 #~ msgid "Reset switch during setup"
3462 #~ msgstr "Nullstill svitsj under oppstart"
3463
3464 #~ msgid "Upgrade installed packages"
3465 #~ msgstr "Oppgrader installerte pakker"