po: sync base translations
[project/luci.git] / po / no / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "PO-Revision-Date: 2011-06-14 15:40+0200\n"
4 "Last-Translator: protx <lars.hardy@gmail.com>\n"
5 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
6 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
7 "Language: no\n"
8 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9 "X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
10
11 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
12 msgstr "(%d minutters vindu, %d sekunds intervall)"
13
14 msgid "(%s available)"
15 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
16
17 msgid "(empty)"
18 msgstr "(tom)"
19
20 msgid "(no interfaces attached)"
21 msgstr "(ingen grensesnitt tilknyttet)"
22
23 msgid "-- Additional Field --"
24 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
25
26 msgid "-- Please choose --"
27 msgstr "-- Vennligst velg --"
28
29 msgid "-- custom --"
30 msgstr "-- egendefinert --"
31
32 msgid "1 Minute Load:"
33 msgstr "1 minutts belastning"
34
35 msgid "15 Minute Load:"
36 msgstr "15 minutters belastning"
37
38 msgid "40MHz 2nd channel above"
39 msgstr "40MHz, Sekundær kanal over"
40
41 msgid "40MHz 2nd channel below"
42 msgstr "40MHz, Sekundær kanal under"
43
44 msgid "5 Minute Load:"
45 msgstr "5 minutters belastning"
46
47 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
48 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
49
50 msgid ""
51 "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: address/"
52 "prefix"
53 msgstr ""
54 "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notasjon: adresse/"
55 "prefiks"
56
57 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
58 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> spørre port"
59
60 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
61 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
62
63 msgid ""
64 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
65 "order of the resolvfile"
66 msgstr ""
67 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere skal følge rekkefølgen "
68 "i oppslagsfilen ved spørringer"
69
70 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
71 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
72
73 msgid "<abbr title=\"Encrypted\">Encr.</abbr>"
74 msgstr "<abbr title=\"Encrypted\">Kryptert</abbr>"
75
76 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
77 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
78
79 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
80 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adresse"
81
82 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
83 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
84
85 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
86 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
87
88 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
89 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Nettmaske"
90
91 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
92 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse"
93
94 msgid ""
95 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
96 "(CIDR)"
97 msgstr ""
98 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
99 "Nettverk (CIDR)"
100
101 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
102 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
103
104 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
105 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Konfigurasjon"
106
107 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
108 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Navn"
109
110 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
111 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
112
113 msgid "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Scan"
114 msgstr "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Skanning"
115
116 msgid ""
117 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
118 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
119 msgstr ""
120 "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
121 "abbr> leier"
122
123 msgid ""
124 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
125 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
126 msgstr ""
127 "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
128 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
129
130 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
131 msgstr "<abbr title=\"Maximal\">Maks.</abbr> samtidige spørringer"
132
133 msgid "APN"
134 msgstr "<abbr title=\"Aksesspunkt navn\">APN</abbr>"
135
136 msgid "AR Support"
137 msgstr "AR Støtte"
138
139 msgid "ARP retry threshold"
140 msgstr ""
141
142 msgid "ATM Bridges"
143 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Broer"
144
145 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
146 msgstr ""
147 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell kanal "
148 "identifikator <abbr title=\"Virtual Channel Identifier\">(VCI)</abbr>"
149
150 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
151 msgstr ""
152 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell plasserings "
153 "identifikator <abbr title=\"Virtual Path Identifier\">(VPI)</abbr>"
154
155 msgid ""
156 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
157 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
158 "to dial into the provider network."
159 msgstr ""
160 "ATM broer viser innkapslede ethernet i AAL5 forbindelser som virtuelle Linux-"
161 "nettverk grensesnitt, dette kan brukes sammen med DHCP eller PPP for å koble "
162 "seg mot en leverandørs nettverk."
163
164 msgid "ATM device number"
165 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> enhetsnummer"
166
167 msgid "Accept router advertisements"
168 msgstr ""
169
170 msgid "Access Concentrator"
171 msgstr ""
172
173 msgid "Access Point"
174 msgstr "Aksesspunkt"
175
176 msgid "Action"
177 msgstr "Handling"
178
179 msgid "Actions"
180 msgstr "Handlinger"
181
182 msgid "Activate this network"
183 msgstr ""
184
185 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
186 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
187
188 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
189 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
190
191 msgid "Active Connections"
192 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
193
194 msgid "Active Leases"
195 msgstr "Aktive Leier"
196
197 msgid "Ad-Hoc"
198 msgstr "Ad-Hoc (Uavhengig)"
199
200 msgid "Add"
201 msgstr "Legg til"
202
203 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
204 msgstr "Legg det lokale domenesuffikset til navn utgitt fra vertsfiler"
205
206 msgid "Add new interface..."
207 msgstr "Legg til grensesnitt..."
208
209 msgid "Additional Hosts files"
210 msgstr "Tilleggs vertsfiler"
211
212 msgid "Address"
213 msgstr "Adresse"
214
215 msgid "Address to access local relay bridge"
216 msgstr ""
217
218 msgid "Administration"
219 msgstr "Detaljert"
220
221 msgid "Advanced Settings"
222 msgstr "Avanserte Innstillinger"
223
224 msgid "Advertise IPv6 on network"
225 msgstr "Annonser IPv6 på nettverket"
226
227 msgid "Advertised network ID"
228 msgstr "Annonsert nettverks ID"
229
230 msgid "Alert"
231 msgstr "Varsle"
232
233 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
234 msgstr "Tillat <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> passord godkjenning"
235
236 msgid "Allow all except listed"
237 msgstr "Tillat alle unntatt oppførte"
238
239 msgid "Allow listed only"
240 msgstr "Tillat kun oppførte"
241
242 msgid "Allow localhost"
243 msgstr "Tillat lokalvert"
244
245 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
246 msgstr "Tillat eksterne verter å koble til lokale SSH videresendt porter"
247
248 msgid "Allow root logins with password"
249 msgstr "Tillat root pålogginger med passord"
250
251 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
252 msgstr "Tillat bruker <em>root</em> å logge inn med passord"
253
254 msgid ""
255 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
256 msgstr "Tillat oppstrøms svar i 127.0.0.0/8 nettet, f.eks for RBL tjenester"
257
258 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
259 msgstr ""
260
261 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
262 msgstr "Et nytt nettverk vil bli opprettet hvis du tar bort haken."
263
264 msgid "Antenna 1"
265 msgstr "Antenne 1"
266
267 msgid "Antenna 2"
268 msgstr "Antenne 2"
269
270 msgid "Any zone"
271 msgstr ""
272
273 msgid "Apply"
274 msgstr "Bruk"
275
276 msgid "Applying changes"
277 msgstr "Utfører endringer"
278
279 msgid "Associated Stations"
280 msgstr "Tilkoblede Klienter"
281
282 msgid "Authentication"
283 msgstr "Godkjenning"
284
285 msgid "Authoritative"
286 msgstr "Autoritativ"
287
288 msgid "Authorization Required"
289 msgstr "Autorisasjon er nødvendig"
290
291 msgid "Auto Refresh"
292 msgstr ""
293
294 msgid "Available"
295 msgstr "Tilgjengelig"
296
297 msgid "Available packages"
298 msgstr "Tilgjengelige pakker"
299
300 msgid "Average:"
301 msgstr "Gjennomsnitt:"
302
303 msgid "BSSID"
304 msgstr "BSSID"
305
306 msgid "Back"
307 msgstr "Tilbake"
308
309 msgid "Back to Overview"
310 msgstr "Tilbake til oversikt"
311
312 msgid "Back to configuration"
313 msgstr ""
314
315 msgid "Back to overview"
316 msgstr "Tilbake til oversikt"
317
318 msgid "Back to scan results"
319 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
320
321 msgid "Background Scan"
322 msgstr "Bakgrunns Skanning"
323
324 msgid "Backup / Flash Firmware"
325 msgstr ""
326
327 msgid "Backup / Restore"
328 msgstr "Sikkerhetskopi/Gjenoppretting"
329
330 msgid "Backup file list"
331 msgstr ""
332
333 msgid "Bad address specified!"
334 msgstr "Ugyldig adresse oppgitt!"
335
336 msgid ""
337 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
338 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
339 "defined backup patterns."
340 msgstr ""
341
342 msgid "Bit Rate"
343 msgstr "Bithastighet"
344
345 msgid "Bitrate"
346 msgstr "Bihastighet"
347
348 msgid "Bogus NX Domain Override"
349 msgstr ""
350
351 msgid "Bridge"
352 msgstr "Bro"
353
354 msgid "Bridge interfaces"
355 msgstr "Sammenkoble grensesnitt"
356
357 msgid "Bridge unit number"
358 msgstr "Bro enhetsnummer"
359
360 msgid "Bring up on boot"
361 msgstr ""
362
363 msgid "Buffered"
364 msgstr "Bufret"
365
366 msgid "Buttons"
367 msgstr "Knapper"
368
369 msgid "CPU"
370 msgstr "CPU"
371
372 msgid "CPU usage (%)"
373 msgstr "CPU forbruk (%)"
374
375 msgid "Cached"
376 msgstr "Hurtigbufret"
377
378 msgid "Cancel"
379 msgstr "Avbryt"
380
381 msgid "Chain"
382 msgstr "Lenke"
383
384 msgid "Changes"
385 msgstr "Endringer"
386
387 msgid "Changes applied."
388 msgstr "Endringer utført."
389
390 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
391 msgstr "Endrer administrator passordet for tilgang til enheten"
392
393 msgid "Channel"
394 msgstr "Kanal"
395
396 msgid "Check"
397 msgstr "Kontroller"
398
399 msgid "Checksum"
400 msgstr "Kontrollsum"
401
402 msgid ""
403 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
404 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
405 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
406 "interface to it."
407 msgstr ""
408 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
409 "<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede sonen. "
410 "Eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny sone og tilknytte "
411 "grensesnittet til det."
412
413 msgid ""
414 "Choose the network you want to attach to this wireless interface. Select "
415 "<em>unspecified</em> to not attach any network or fill out the <em>create</"
416 "em> field to define a new network."
417 msgstr ""
418 "Velg det nettverket du ønsker å knytte til dette trådløse grensesnittet. "
419 "Velg <em>uspesifisert</em> for ikke tilknytte noe nettverk, eller fyll ut "
420 "<em>opprett</em> feltet for å definere et nytt nettverk."
421
422 msgid "Cipher"
423 msgstr ""
424
425 msgid ""
426 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
427 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
428 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
429 msgstr ""
430
431 msgid "Client"
432 msgstr "Klient"
433
434 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
435 msgstr ""
436
437 msgid ""
438 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
439 "persist connection"
440 msgstr ""
441
442 msgid "Close list..."
443 msgstr ""
444
445 msgid "Collecting data..."
446 msgstr "Henter data..."
447
448 msgid "Command"
449 msgstr "Kommando"
450
451 msgid "Common Configuration"
452 msgstr "Vanlige Innstillinger"
453
454 msgid "Compression"
455 msgstr "Komprimering"
456
457 msgid "Configuration"
458 msgstr "Konfigurasjon"
459
460 msgid "Configuration / Apply"
461 msgstr "Konfigurasjon / Bruk"
462
463 msgid "Configuration / Changes"
464 msgstr "Konfigurasjon / Endringer"
465
466 msgid "Configuration / Revert"
467 msgstr "Konfigurasjon / Tilbakestill"
468
469 msgid "Configuration applied."
470 msgstr "Konfigurasjons endring utført."
471
472 msgid "Configuration files will be kept."
473 msgstr ""
474
475 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
476 msgstr ""
477 "Konfigurerer dette monteringspunktet som overlay lagringspunkt for block-"
478 "extroot"
479
480 msgid "Confirmation"
481 msgstr "Bekreftelse"
482
483 msgid "Connect"
484 msgstr ""
485
486 msgid "Connected"
487 msgstr "Tilkoblet"
488
489 msgid "Connection Limit"
490 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
491
492 msgid "Connections"
493 msgstr ""
494
495 msgid "Country"
496 msgstr "Land"
497
498 msgid "Country Code"
499 msgstr "Landskode"
500
501 msgid "Cover the following interface"
502 msgstr "Gjelder det følgende grensesnitt"
503
504 msgid "Cover the following interfaces"
505 msgstr "Gjelder de følgende grensesnitt"
506
507 msgid "Create / Assign firewall-zone"
508 msgstr "Opprett/Tildel brannmur sone"
509
510 msgid "Create Interface"
511 msgstr "Opprett Grensesnitt"
512
513 msgid "Create Network"
514 msgstr "Opprett Nettverk"
515
516 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
517 msgstr "Opprett en bro over flere grensesnitt"
518
519 msgid "Critical"
520 msgstr "Kritisk"
521
522 msgid "Cron Log Level"
523 msgstr "Cron logg nivå"
524
525 msgid "Custom Interface"
526 msgstr "Egendefinerte Grensesnitt"
527
528 msgid ""
529 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
530 "\">LED</abbr>s if possible."
531 msgstr ""
532 "Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
533 "abbr>s om mulig.."
534
535 msgid "DHCP Leases"
536 msgstr "DHCP Leier"
537
538 msgid "DHCP Server"
539 msgstr "DHCP Server"
540
541 msgid "DHCP and DNS"
542 msgstr "DHCP og DNS"
543
544 msgid "DHCP client"
545 msgstr ""
546
547 msgid "DHCP-Options"
548 msgstr "DHCP-Alternativer"
549
550 msgid "DNS"
551 msgstr "DNS"
552
553 msgid "DNS forwardings"
554 msgstr "DNS videresendinger"
555
556 msgid "Debug"
557 msgstr "Feilsøking"
558
559 msgid "Default %d"
560 msgstr ""
561
562 msgid "Default gateway"
563 msgstr ""
564
565 msgid "Default state"
566 msgstr "Standard tilstand"
567
568 msgid "Define a name for this network."
569 msgstr "Definer et navn for dette nettverket"
570
571 msgid ""
572 "Define additional DHCP options, for example "
573 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
574 "servers to clients."
575 msgstr ""
576 "Definer flere DHCP valg, f.eks \"<code>192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" som "
577 "annonserer forskjellige DNS servere til klientene."
578
579 msgid "Delete"
580 msgstr "Fjern"
581
582 msgid "Delete this interface"
583 msgstr "Fjern dette grensesnitt"
584
585 msgid "Delete this network"
586 msgstr "Fjern dette nettverket"
587
588 msgid "Description"
589 msgstr "Beskrivelse"
590
591 msgid "Design"
592 msgstr "Design"
593
594 msgid "Destination"
595 msgstr "Destinasjon"
596
597 msgid "Device"
598 msgstr "Enhet"
599
600 msgid "Device Configuration"
601 msgstr "Enhet Konfigurasjon"
602
603 msgid "Diagnostics"
604 msgstr "Nettverksdiagnostikk"
605
606 msgid "Directory"
607 msgstr "Katalog"
608
609 msgid "Disable"
610 msgstr ""
611
612 msgid ""
613 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
614 "this interface."
615 msgstr ""
616 "Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
617 "for dette nettverket."
618
619 msgid "Disable DNS setup"
620 msgstr "Deaktiver DNS oppsett"
621
622 msgid "Disable HW-Beacon timer"
623 msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
624
625 msgid "Disabled"
626 msgstr "Deaktivert"
627
628 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
629 msgstr "Forkast oppstrøms RFC1918 svar"
630
631 msgid "Displaying only packages containing"
632 msgstr ""
633
634 msgid "Distance Optimization"
635 msgstr "Avstand Optimalisering"
636
637 msgid "Distance to farthest network member in meters."
638 msgstr "Avstand i meter til det medlem av nettverket som er lengst unna."
639
640 msgid "Diversity"
641 msgstr "Antennevariasjon"
642
643 msgid ""
644 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
645 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
646 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
647 "firewalls"
648 msgstr ""
649 "Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
650 "\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
651 "Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
652 "brannmurer"
653
654 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
655 msgstr "Ikke cache negative svar, f.eks for ikke eksisterende domener"
656
657 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
658 msgstr ""
659 "Ikke videresend forespørsler som ikke kan besvares med offentlige "
660 "navneservere"
661
662 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
663 msgstr "Ikke videresend reverserte oppslag for lokale nettverk"
664
665 msgid "Do not send probe responses"
666 msgstr "Ikke send probe svar"
667
668 msgid "Domain required"
669 msgstr "Domene kreves"
670
671 msgid "Domain whitelist"
672 msgstr "Domene hviteliste"
673
674 msgid ""
675 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
676 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
677 msgstr ""
678 "Ikke videresend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
679 "uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
680
681 msgid "Download and install package"
682 msgstr "Last ned og installer pakken"
683
684 msgid "Download backup"
685 msgstr ""
686
687 msgid "Dropbear Instance"
688 msgstr "Dropbear Instans"
689
690 msgid ""
691 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
692 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
693 msgstr ""
694 "Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nettverks shell "
695 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
696
697 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
698 msgstr ""
699 "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
700
701 msgid "Dynamic tunnel"
702 msgstr ""
703
704 msgid ""
705 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
706 "having static leases will be served."
707 msgstr ""
708 "Dynamisk tildeling av DHCP adresser til klienter. Om deaktivert, kan en kun "
709 "bruke klienter med statisk leie."
710
711 msgid "EAP-Method"
712 msgstr "EAP-metode"
713
714 msgid "Edit"
715 msgstr "Endre"
716
717 msgid "Edit this interface"
718 msgstr "Endre dette grensesnittet"
719
720 msgid "Edit this network"
721 msgstr "Endre dette nettverket"
722
723 msgid "Emergency"
724 msgstr "Krisesituasjon"
725
726 msgid "Enable"
727 msgstr ""
728
729 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
730 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
731
732 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
733 msgstr ""
734
735 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
736 msgstr ""
737
738 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
739 msgstr "Aktiver Jumbo Frames gjennomgang"
740
741 msgid "Enable TFTP server"
742 msgstr "Aktiver TFTP server"
743
744 msgid "Enable VLAN functionality"
745 msgstr "Aktiver VLAN funksjonalitet"
746
747 msgid "Enable buffering"
748 msgstr ""
749
750 msgid "Enable builtin NTP server"
751 msgstr ""
752
753 msgid "Enable learning and aging"
754 msgstr "Aktiver 'læring' og 'aldring'"
755
756 msgid "Enable this mount"
757 msgstr "Aktiver dette monteringspunktet"
758
759 msgid "Enable this swap"
760 msgstr "Aktiver denne swapenhet"
761
762 msgid "Enable/Disable"
763 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
764
765 msgid "Enabled"
766 msgstr "Aktivert"
767
768 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
769 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
770
771 msgid "Encapsulation mode"
772 msgstr "Innkapsling modus"
773
774 msgid "Encryption"
775 msgstr "Kryptering"
776
777 msgid "Erasing..."
778 msgstr ""
779
780 msgid "Error"
781 msgstr "Feil"
782
783 msgid "Ethernet Adapter"
784 msgstr "Ethernet Tilslutning"
785
786 msgid "Ethernet Switch"
787 msgstr "Ethernet Svitsj"
788
789 msgid "Expand hosts"
790 msgstr "Utvid vertsliste"
791
792 msgid "Expires"
793 msgstr "Utgår"
794
795 msgid ""
796 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
797 msgstr "Utløpstid på leide adresser, minimum er 2 minutter (<code>2m</code>)."
798
799 msgid "External system log server"
800 msgstr "Ekstern systemlogg server"
801
802 msgid "External system log server port"
803 msgstr "Ekstern systemlogg server port"
804
805 msgid "Fast Frames"
806 msgstr "Fast Frames"
807
808 msgid "File"
809 msgstr "Fil"
810
811 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
812 msgstr "Filnavn fra boot image annonsert til klienter"
813
814 msgid "Filesystem"
815 msgstr "Filsystem"
816
817 msgid "Filter"
818 msgstr "Filter"
819
820 msgid "Filter private"
821 msgstr "Filtrer private"
822
823 msgid "Filter useless"
824 msgstr "Filtrer ubrukelige"
825
826 msgid "Find and join network"
827 msgstr "Finn og koble til nettverk"
828
829 msgid "Find package"
830 msgstr "Finn pakke"
831
832 msgid "Finish"
833 msgstr "Fullfør"
834
835 msgid "Firewall"
836 msgstr "Brannmur"
837
838 msgid "Firewall Settings"
839 msgstr "Brannmur Innstillinger"
840
841 msgid "Firewall Status"
842 msgstr "Brannmur Status"
843
844 msgid "Firmware Version"
845 msgstr "Firmware Versjon"
846
847 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
848 msgstr "Fast kilde port for utgående DNS-spørringer"
849
850 msgid "Flags"
851 msgstr "Flagg"
852
853 msgid "Flash Firmware"
854 msgstr "Firmware Oppradering"
855
856 msgid "Flash image..."
857 msgstr ""
858
859 msgid "Flash new firmware image"
860 msgstr ""
861
862 msgid "Flash operations"
863 msgstr ""
864
865 msgid "Flashing..."
866 msgstr ""
867
868 msgid "Force"
869 msgstr "Tving"
870
871 msgid "Force CCMP (AES)"
872 msgstr ""
873
874 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
875 msgstr ""
876 "Tving DHCP i dette nettverket, selv om en annen DHCP server er oppdaget"
877
878 msgid "Force TKIP"
879 msgstr ""
880
881 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
882 msgstr ""
883
884 msgid "Forward DHCP traffic"
885 msgstr ""
886
887 msgid "Forward broadcast traffic"
888 msgstr ""
889
890 msgid "Forwarding mode"
891 msgstr "Videresending modus"
892
893 msgid "Fragmentation Threshold"
894 msgstr "Fragmenterings Terskel"
895
896 msgid "Frame Bursting"
897 msgstr "Frame Bursting"
898
899 msgid "Free"
900 msgstr "Ledig"
901
902 msgid "Free space"
903 msgstr "Ledig plass"
904
905 msgid "Frequency Hopping"
906 msgstr "Frekvens Hopping"
907
908 msgid "Gateway"
909 msgstr "Gateway"
910
911 msgid "Gateway ports"
912 msgstr "Gateway porter"
913
914 msgid "General Settings"
915 msgstr "Generelle Innstillinger"
916
917 msgid "General Setup"
918 msgstr "Generelt Oppsett"
919
920 msgid "Generate archive"
921 msgstr ""
922
923 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
924 msgstr "Det oppgitte passordet var ikke korrekt, passord ble ikke endret!"
925
926 msgid "Go to password configuration..."
927 msgstr ""
928
929 msgid "Go to relevant configuration page"
930 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
931
932 msgid "HE.net password"
933 msgstr ""
934
935 msgid "HE.net user ID"
936 msgstr ""
937
938 msgid "HT capabilities"
939 msgstr "HT Muligheter"
940
941 msgid "HT mode"
942 msgstr "HT Modus"
943
944 msgid "Handler"
945 msgstr "Behandler"
946
947 msgid "Hang Up"
948 msgstr "Slå av"
949
950 msgid ""
951 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
952 "the timezone."
953 msgstr ""
954 "Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som f.eks. dens "
955 "vertsnavn eller tidssone."
956
957 msgid ""
958 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
959 "authentication."
960 msgstr ""
961 "Her kan du lime inn felles SSH-nøkler(en per linje), for SSH godkjenning."
962
963 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
964 msgstr "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
965
966 msgid "Host entries"
967 msgstr "Vertsoppføringer"
968
969 msgid "Host expiry timeout"
970 msgstr "Verts utløpstid"
971
972 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
973 msgstr ""
974 "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
975
976 msgid "Hostname"
977 msgstr "Vertsnavn"
978
979 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
980 msgstr ""
981
982 msgid "Hostnames"
983 msgstr "Vertsnavn"
984
985 msgid "IP address"
986 msgstr "IP adresse"
987
988 msgid "IP-Aliases"
989 msgstr "IP-Aliaser"
990
991 msgid "IPv4"
992 msgstr "IPv4"
993
994 msgid "IPv4 Firewall"
995 msgstr "IPv4 Brannmur"
996
997 msgid "IPv4 WAN Status"
998 msgstr "IPv4 WAN Status"
999
1000 msgid "IPv4 address"
1001 msgstr ""
1002
1003 msgid "IPv4 and IPv6"
1004 msgstr "IPv4 og IPv6"
1005
1006 msgid "IPv4 broadcast"
1007 msgstr ""
1008
1009 msgid "IPv4 gateway"
1010 msgstr ""
1011
1012 msgid "IPv4 netmask"
1013 msgstr ""
1014
1015 msgid "IPv4 only"
1016 msgstr "Kun IPv4"
1017
1018 msgid "IPv4-Address"
1019 msgstr "IPv4-Adresse"
1020
1021 msgid "IPv6"
1022 msgstr "IPv6"
1023
1024 msgid "IPv6 Firewall"
1025 msgstr "IPv6 Brannmur"
1026
1027 msgid "IPv6 Setup"
1028 msgstr "IPv6 Oppsett"
1029
1030 msgid "IPv6 WAN Status"
1031 msgstr "IPv6 WAN Status"
1032
1033 msgid "IPv6 address"
1034 msgstr ""
1035
1036 msgid "IPv6 gateway"
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "IPv6 only"
1040 msgstr "Kun IPv6"
1041
1042 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1043 msgstr ""
1044
1045 msgid "IPv6-over-IPv4"
1046 msgstr ""
1047
1048 msgid "Identity"
1049 msgstr "Identitet"
1050
1051 msgid ""
1052 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1053 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enhet monteres ut fra dens UUID"
1054
1055 msgid ""
1056 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1057 "device node"
1058 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enheten bli montert utfra dens Volumnavn"
1059
1060 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1061 msgstr ""
1062
1063 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1064 msgstr ""
1065
1066 msgid ""
1067 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1068 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1069 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1070 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1071 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1072 msgstr ""
1073 "Om ruterens fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
1074 "gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
1075 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
1076 "mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1077
1078 msgid "Ignore Hosts files"
1079 msgstr "Ignorer vertsfiler"
1080
1081 msgid "Ignore interface"
1082 msgstr "Ignorer grensesnitt"
1083
1084 msgid "Ignore resolve file"
1085 msgstr "Ignorer oppslagsfil"
1086
1087 msgid "Image"
1088 msgstr ""
1089
1090 msgid "In"
1091 msgstr "i"
1092
1093 msgid "Inactivity timeout"
1094 msgstr ""
1095
1096 msgid "Inbound:"
1097 msgstr "Innkommende:"
1098
1099 msgid "Info"
1100 msgstr "Informasjon"
1101
1102 msgid "Initscript"
1103 msgstr "Oppstartskript"
1104
1105 msgid "Initscripts"
1106 msgstr "Oppstartsskript"
1107
1108 msgid "Install"
1109 msgstr "Installer"
1110
1111 msgid "Install package %q"
1112 msgstr ""
1113
1114 msgid "Install protocol extensions..."
1115 msgstr ""
1116
1117 msgid "Installed packages"
1118 msgstr "Installerte pakker"
1119
1120 msgid "Interface"
1121 msgstr "Grensesnitt"
1122
1123 msgid "Interface Configuration"
1124 msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
1125
1126 msgid "Interface Overview"
1127 msgstr "Grensesnitt Oversikt"
1128
1129 msgid "Interface is reconnecting..."
1130 msgstr "Grensesnittet kobler til igjen..."
1131
1132 msgid "Interface is shutting down..."
1133 msgstr "Grensesnittet slår seg av..."
1134
1135 msgid "Interface not present or not connected yet."
1136 msgstr "Grensesnittet er ikke tilgjengelig eller er ikke tilknyttet."
1137
1138 msgid "Interface reconnected"
1139 msgstr "Grensesnittet er koblet til igjen"
1140
1141 msgid "Interface shut down"
1142 msgstr "Grensesnittet er slått av"
1143
1144 msgid "Interfaces"
1145 msgstr "Grensesnitt"
1146
1147 msgid "Invalid"
1148 msgstr "Ugyldig"
1149
1150 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1151 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare IDer mellom %d og %d er tillatt."
1152
1153 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1154 msgstr ""
1155
1156 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1157 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
1158
1159 msgid ""
1160 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
1161 "memory, please verify the image file!"
1162 msgstr ""
1163 "Det virker som du prøver å flashe med en firmware som ikke passer inn i "
1164 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
1165
1166 msgid "Java Script required!"
1167 msgstr "Java Script kreves!"
1168
1169 msgid "Join Network"
1170 msgstr "Koble til nettverket"
1171
1172 msgid "Join Network: Settings"
1173 msgstr "Koble til nettverk: Innstilling"
1174
1175 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1176 msgstr "Koble til nettverk: Trådløs Skanning"
1177
1178 msgid "Keep settings"
1179 msgstr ""
1180
1181 msgid "Kernel Log"
1182 msgstr "Kjerne Logg"
1183
1184 msgid "Kernel Version"
1185 msgstr "Kjerne Versjon"
1186
1187 msgid "Key"
1188 msgstr "Nøkkel"
1189
1190 msgid "Key #%d"
1191 msgstr "Nøkkel #%d"
1192
1193 msgid "Kill"
1194 msgstr "Drep"
1195
1196 msgid "LCP echo failure threshold"
1197 msgstr ""
1198
1199 msgid "LCP echo interval"
1200 msgstr ""
1201
1202 msgid "LLC"
1203 msgstr "LLC"
1204
1205 msgid "Label"
1206 msgstr "Volumnavn"
1207
1208 msgid "Language"
1209 msgstr "Språk"
1210
1211 msgid "Language and Style"
1212 msgstr "Språk og Utseende"
1213
1214 msgid "Lease validity time"
1215 msgstr "Gyldig leietid"
1216
1217 msgid "Leasefile"
1218 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Leie-fil</abbr>"
1219
1220 msgid "Leasetime"
1221 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Leietid</abbr>"
1222
1223 msgid "Leasetime remaining"
1224 msgstr "Gjenværende leietid"
1225
1226 msgid "Leave empty to autodetect"
1227 msgstr ""
1228
1229 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1230 msgstr ""
1231
1232 msgid "Legend:"
1233 msgstr "Forklaring:"
1234
1235 msgid "Limit"
1236 msgstr "Grense"
1237
1238 msgid "Link"
1239 msgstr "Link"
1240
1241 msgid "Link On"
1242 msgstr "Forbindelse"
1243
1244 msgid ""
1245 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1246 "requests to"
1247 msgstr ""
1248 "Liste med <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere som "
1249 "forespørsler blir videresendt til"
1250
1251 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1252 msgstr "Liste over domener hvor en tillater RFC1918 svar"
1253
1254 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1255 msgstr ""
1256
1257 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1258 msgstr ""
1259 "Lytt kun på det angitte grensesnitt, om ingen er angitt lyttes det på alle"
1260
1261 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1262 msgstr "Lytte-port for innkommende DNS-spørring"
1263
1264 msgid "Load"
1265 msgstr "Belastning"
1266
1267 msgid "Load Average"
1268 msgstr "Belastning Gjennomsnitt"
1269
1270 msgid "Loading"
1271 msgstr "Laster"
1272
1273 msgid "Local IPv4 address"
1274 msgstr ""
1275
1276 msgid "Local IPv6 address"
1277 msgstr ""
1278
1279 msgid "Local Startup"
1280 msgstr "Lokal Oppstart"
1281
1282 msgid "Local Time"
1283 msgstr "Lokal tid"
1284
1285 msgid "Local domain"
1286 msgstr "Lokalt domene"
1287
1288 msgid ""
1289 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1290 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1291 msgstr ""
1292 "Lokalt domene spesifikasjon. Navn som passer dette domenet blir aldri "
1293 "videresendt, de blir kun løst av DHCP eller vertsfiler"
1294
1295 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1296 msgstr "Lokalt domenesuffiks lagt til DHCP navn og vertsfil oppføringer"
1297
1298 msgid "Local server"
1299 msgstr "Lokal server"
1300
1301 msgid ""
1302 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1303 "available"
1304 msgstr ""
1305 "Lokaliser vertsnavn avhengig av subnett hvis flere IP-adresser er "
1306 "tilgjengelig"
1307
1308 msgid "Localise queries"
1309 msgstr "Lokalisere søk"
1310
1311 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1312 msgstr ""
1313
1314 msgid "Log output level"
1315 msgstr "Logg nivå"
1316
1317 msgid "Log queries"
1318 msgstr "Logg spørringer"
1319
1320 msgid "Logging"
1321 msgstr "Logging"
1322
1323 msgid "Login"
1324 msgstr "Logg inn"
1325
1326 msgid "Logout"
1327 msgstr "Logg ut"
1328
1329 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1330 msgstr "Laveste leide adresse, forskjøvet fra nettverks adressen."
1331
1332 msgid "MAC"
1333 msgstr "MAC"
1334
1335 msgid "MAC Address"
1336 msgstr "MAC Adresse"
1337
1338 msgid "MAC-Address"
1339 msgstr "MAC-Adresse"
1340
1341 msgid "MAC-Address Filter"
1342 msgstr "MAC-Addresse Filter"
1343
1344 msgid "MAC-Filter"
1345 msgstr "MAC-Filter"
1346
1347 msgid "MAC-List"
1348 msgstr "MAC-Liste"
1349
1350 msgid "MTU"
1351 msgstr "MTU"
1352
1353 msgid "Maximum Rate"
1354 msgstr "Maksimal hastighet"
1355
1356 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1357 msgstr "Maksimalt antall aktive DHCP leieavtaler"
1358
1359 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1360 msgstr "Maksimalt antall samtidige DNS spørringer"
1361
1362 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1363 msgstr "Maksimal tillatt størrelse på EDNS.0 UDP-pakker"
1364
1365 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1366 msgstr ""
1367
1368 msgid "Maximum hold time"
1369 msgstr "Maksimal holde tid"
1370
1371 msgid "Maximum number of leased addresses."
1372 msgstr "Maksimalt antall utleide adresser"
1373
1374 msgid "Memory"
1375 msgstr "Minne"
1376
1377 msgid "Memory usage (%)"
1378 msgstr "Minne forbruk (%)"
1379
1380 msgid "Metric"
1381 msgstr "Metrisk"
1382
1383 msgid "Minimum Rate"
1384 msgstr "Minimum hastighet"
1385
1386 msgid "Minimum hold time"
1387 msgstr "Minimum holde tid"
1388
1389 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1390 msgstr ""
1391
1392 msgid "Mode"
1393 msgstr "Modus"
1394
1395 msgid "Modem device"
1396 msgstr "Modem"
1397
1398 msgid "Modem init timeout"
1399 msgstr ""
1400
1401 msgid "Monitor"
1402 msgstr "Monitor"
1403
1404 msgid "Mount Entry"
1405 msgstr "Monterings Enhet"
1406
1407 msgid "Mount Point"
1408 msgstr "Monterings Punkt"
1409
1410 msgid "Mount Points"
1411 msgstr "Monterings Punkter"
1412
1413 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1414 msgstr "Monterings Punkter - Monterings Enhet"
1415
1416 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1417 msgstr "Monterings Punkter - Swap Enhet"
1418
1419 msgid ""
1420 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1421 "filesystem"
1422 msgstr ""
1423 "Monterings punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
1424 "filsystemet"
1425
1426 msgid "Mount options"
1427 msgstr "Monterings alternativer"
1428
1429 msgid "Mount point"
1430 msgstr "Monterings punkt"
1431
1432 msgid "Mounted file systems"
1433 msgstr "Monterte Filsystemer"
1434
1435 msgid "Move down"
1436 msgstr "Flytt ned"
1437
1438 msgid "Move up"
1439 msgstr "Flytt opp"
1440
1441 msgid "Multicast Rate"
1442 msgstr "Multicast hastighet"
1443
1444 msgid "Multicast address"
1445 msgstr "Multicast adresse"
1446
1447 msgid "NAS ID"
1448 msgstr "NAS ID"
1449
1450 msgid "NTP server candidates"
1451 msgstr ""
1452
1453 msgid "Name"
1454 msgstr "Navn"
1455
1456 msgid "Name of the new interface"
1457 msgstr "Navnet til det nye grensesnittet"
1458
1459 msgid "Name of the new network"
1460 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
1461
1462 msgid "Navigation"
1463 msgstr "Navigasjon"
1464
1465 msgid "Netmask"
1466 msgstr "Nettmaske"
1467
1468 msgid "Network"
1469 msgstr "Nettverk"
1470
1471 msgid "Network Utilities"
1472 msgstr "Nettverks Verktøy"
1473
1474 msgid "Network boot image"
1475 msgstr "Nettverks boot image"
1476
1477 msgid "Networks"
1478 msgstr "Nettverk"
1479
1480 msgid "Next »"
1481 msgstr "Neste »"
1482
1483 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1484 msgstr ""
1485
1486 msgid "No chains in this table"
1487 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
1488
1489 msgid "No files found"
1490 msgstr "Ingen filer funnet"
1491
1492 msgid "No information available"
1493 msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
1494
1495 msgid "No negative cache"
1496 msgstr "Ingen negative cache"
1497
1498 msgid "No network configured on this device"
1499 msgstr "Ingen nettverk er konfigurert på denne enheten"
1500
1501 msgid "No network name specified"
1502 msgstr ""
1503
1504 msgid "No package lists available"
1505 msgstr ""
1506
1507 msgid "No password set!"
1508 msgstr "Ruteren er ikke passordbeskyttet!"
1509
1510 msgid "No rules in this chain"
1511 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
1512
1513 msgid "No zone assigned"
1514 msgstr ""
1515
1516 msgid "Noise"
1517 msgstr "Støy"
1518
1519 msgid "Noise:"
1520 msgstr ""
1521
1522 msgid "None"
1523 msgstr "Ingen"
1524
1525 msgid "Normal"
1526 msgstr "Normal"
1527
1528 msgid "Not associated"
1529 msgstr "Ikke tilknyttet"
1530
1531 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1532 msgstr ""
1533
1534 msgid ""
1535 "Note: If you choose an interface here which is part of another network, it "
1536 "will be moved into this network."
1537 msgstr ""
1538 "Vær oppmerksom på at om du velger et grensesnitt som allerede er med et "
1539 "annet nettverk, blir det flyttet til dette nettverket"
1540
1541 msgid "Notice"
1542 msgstr "Merk"
1543
1544 msgid "OK"
1545 msgstr "OK"
1546
1547 msgid "OPKG-Configuration"
1548 msgstr "<abbr title=\"Open PacKaGe Management\">OPKG</abbr>-Konfigurasjon"
1549
1550 msgid "Off-State Delay"
1551 msgstr "Forsinkelse ved tilstand Av"
1552
1553 msgid ""
1554 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1555 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1556 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1557 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1558 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1559 "<samp>eth0.1</samp>)."
1560 msgstr ""
1561 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
1562 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av \"Sammekoble grensesnitt\" "
1563 "feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med mellomrom. Du kan "
1564 "også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> betegnelse "
1565 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks</abbr>: "
1566 "<samp>eth0.1</samp>)."
1567
1568 msgid "On-State Delay"
1569 msgstr "Forsinkelse ved tilstand -På-"
1570
1571 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1572 msgstr "Ett eller flere felt inneholder ugyldige verdier!"
1573
1574 msgid "One or more required fields have no value!"
1575 msgstr "Ett eller flere obligatoriske felter har ingen verdi!"
1576
1577 msgid "Open"
1578 msgstr "Åpen"
1579
1580 msgid "Open list..."
1581 msgstr ""
1582
1583 msgid "Option changed"
1584 msgstr "Innstilling endret"
1585
1586 msgid "Option removed"
1587 msgstr "Innstilling fjernet"
1588
1589 msgid "Options"
1590 msgstr "Alternativer"
1591
1592 msgid "Other:"
1593 msgstr "Andre:"
1594
1595 msgid "Out"
1596 msgstr "Ut"
1597
1598 msgid "Outbound:"
1599 msgstr "Ugående:"
1600
1601 msgid "Outdoor Channels"
1602 msgstr "Utendørs Kanaler"
1603
1604 msgid "Override MAC address"
1605 msgstr ""
1606
1607 msgid "Override MTU"
1608 msgstr ""
1609
1610 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1611 msgstr ""
1612
1613 msgid ""
1614 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1615 "subnet that is served."
1616 msgstr ""
1617 "Overstyr nettmaske sendt til klienter. Normalt er nettmasken beregnet ut fra "
1618 "subnettet som blir tildelt."
1619
1620 msgid "Override the table used for internal routes"
1621 msgstr ""
1622
1623 msgid "Overview"
1624 msgstr "Oversikt"
1625
1626 msgid "Owner"
1627 msgstr "Eier"
1628
1629 msgid "PAP/CHAP password"
1630 msgstr ""
1631
1632 msgid "PAP/CHAP username"
1633 msgstr ""
1634
1635 msgid "PID"
1636 msgstr "PID"
1637
1638 msgid "PIN"
1639 msgstr ""
1640
1641 msgid "PPP"
1642 msgstr ""
1643
1644 msgid "PPPoA Encapsulation"
1645 msgstr "PPPoA Innkapsling"
1646
1647 msgid "PPPoATM"
1648 msgstr ""
1649
1650 msgid "PPPoE"
1651 msgstr ""
1652
1653 msgid "PPtP"
1654 msgstr ""
1655
1656 msgid "Package libiwinfo required!"
1657 msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
1658
1659 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1660 msgstr ""
1661
1662 msgid "Package name"
1663 msgstr "Pakkenavn"
1664
1665 msgid "Packets"
1666 msgstr "Pakker"
1667
1668 msgid "Part of zone %q"
1669 msgstr ""
1670
1671 msgid "Password"
1672 msgstr "Passord"
1673
1674 msgid "Password authentication"
1675 msgstr "Passord godkjenning"
1676
1677 msgid "Password of Private Key"
1678 msgstr "Passord for privatnøkkel"
1679
1680 msgid "Password successfully changed!"
1681 msgstr "Passordet er endret!"
1682
1683 msgid "Path to CA-Certificate"
1684 msgstr "Sti til CA-sertifikat"
1685
1686 msgid "Path to Client-Certificate"
1687 msgstr ""
1688
1689 msgid "Path to Private Key"
1690 msgstr "Sti til privatnøkkel"
1691
1692 msgid "Path to executable which handles the button event"
1693 msgstr "Sti til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
1694
1695 msgid "Peak:"
1696 msgstr "Maksimalt:"
1697
1698 msgid "Perform reboot"
1699 msgstr "Omstart nå"
1700
1701 msgid "Perform reset"
1702 msgstr ""
1703
1704 msgid "Phy Rate:"
1705 msgstr ""
1706
1707 msgid "Physical Settings"
1708 msgstr "Fysiske Innstillinger"
1709
1710 msgid "Pkts."
1711 msgstr "Pakker"
1712
1713 msgid "Please enter your username and password."
1714 msgstr "Skriv inn ditt brukernavn og passord."
1715
1716 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1717 msgstr "Vent: Enheten starter på nytt ..."
1718
1719 msgid "Policy"
1720 msgstr "Policy"
1721
1722 msgid "Port"
1723 msgstr "Port"
1724
1725 msgid "Port %d"
1726 msgstr "Port %d"
1727
1728 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1729 msgstr "Port %d er utagget i flere VLANs!"
1730
1731 msgid "Power"
1732 msgstr "Styrke"
1733
1734 msgid ""
1735 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
1736 "ignore failures"
1737 msgstr ""
1738
1739 msgid "Prevents client-to-client communication"
1740 msgstr "Hindrer klient-til-klient kommunikasjon"
1741
1742 msgid "Proceed"
1743 msgstr "Fortsett"
1744
1745 msgid "Processes"
1746 msgstr "Prosesser"
1747
1748 msgid "Prot."
1749 msgstr "Prot."
1750
1751 msgid "Protocol"
1752 msgstr "Protokoll"
1753
1754 msgid "Protocol family"
1755 msgstr "Protokoll familie"
1756
1757 msgid "Protocol of the new interface"
1758 msgstr ""
1759
1760 msgid "Protocol support is not installed"
1761 msgstr ""
1762
1763 msgid "Provide new network"
1764 msgstr "Lag nytt nettverk"
1765
1766 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1767 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1768
1769 msgid "RTS/CTS Threshold"
1770 msgstr "RTS/CTS Terskel"
1771
1772 msgid "RX"
1773 msgstr "RX"
1774
1775 msgid "Radius-Accounting-Port"
1776 msgstr ""
1777
1778 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1779 msgstr ""
1780
1781 msgid "Radius-Accounting-Server"
1782 msgstr ""
1783
1784 msgid "Radius-Authentication-Port"
1785 msgstr ""
1786
1787 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1788 msgstr ""
1789
1790 msgid "Radius-Authentication-Server"
1791 msgstr ""
1792
1793 msgid ""
1794 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1795 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1796 msgstr ""
1797 "Benytt <code>/etc/ethers</code> for å konfigurere <abbr title=\"Dynamic Host "
1798 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1799
1800 msgid ""
1801 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\n"
1802 "You might lose access to this router if you are connected via this interface."
1803 msgstr ""
1804 "Fjerne dette grensesnittet? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
1805 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
1806 "grensesnittet."
1807
1808 msgid ""
1809 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\n"
1810 "You might lose access to this router if you are connected via this network."
1811 msgstr ""
1812 "Fjerne dette trådløse nettverket? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
1813 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette nettverket."
1814
1815 msgid "Really reset all changes?"
1816 msgstr ""
1817
1818 msgid ""
1819 "Really shutdown interface \"%s\" ?\n"
1820 "You might lose access to this router if you are connected via this interface."
1821 msgstr ""
1822 "Slå av dette grensesnittet? \"%s\" ?\n"
1823 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
1824 "grensesnittet."
1825
1826 msgid ""
1827 "Really shutdown network ?\n"
1828 "You might lose access to this router if you are connected via this interface."
1829 msgstr ""
1830
1831 msgid "Really switch protocol?"
1832 msgstr ""
1833
1834 msgid "Realtime Connections"
1835 msgstr "Tilkoblinger Sanntid"
1836
1837 msgid "Realtime Graphs"
1838 msgstr ""
1839
1840 msgid "Realtime Load"
1841 msgstr "Belastning Sanntid"
1842
1843 msgid "Realtime Traffic"
1844 msgstr "Trafikk Sanntid"
1845
1846 msgid "Realtime Wireless"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid "Rebind protection"
1850 msgstr "Binde beskyttelse"
1851
1852 msgid "Reboot"
1853 msgstr "Omstart"
1854
1855 msgid "Rebooting..."
1856 msgstr ""
1857
1858 msgid "Reboots the operating system of your device"
1859 msgstr "Omstarter operativsystemet på enheten"
1860
1861 msgid "Receive"
1862 msgstr "Motta"
1863
1864 msgid "Receiver Antenna"
1865 msgstr "Mottak antenne"
1866
1867 msgid "Reconnect this interface"
1868 msgstr "Koble til igjen"
1869
1870 msgid "Reconnecting interface"
1871 msgstr "Kobler til igjen"
1872
1873 msgid "References"
1874 msgstr "Referanser"
1875
1876 msgid "Regulatory Domain"
1877 msgstr "Regulerende Domene"
1878
1879 msgid "Relay"
1880 msgstr ""
1881
1882 msgid "Relay Bridge"
1883 msgstr ""
1884
1885 msgid "Relay between networks"
1886 msgstr "Relay mellom nettverk"
1887
1888 msgid "Relay bridge"
1889 msgstr ""
1890
1891 msgid "Remote IPv4 address"
1892 msgstr ""
1893
1894 msgid "Remove"
1895 msgstr "Avinstaller"
1896
1897 msgid "Repeat scan"
1898 msgstr "Skann på nytt"
1899
1900 msgid "Replace entry"
1901 msgstr "Erstatt oppføring"
1902
1903 msgid "Replace wireless configuration"
1904 msgstr "Erstatt trådløs konfigurasjon"
1905
1906 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
1907 msgstr ""
1908
1909 msgid "Reset"
1910 msgstr "Nullstill"
1911
1912 msgid "Reset Counters"
1913 msgstr "Nullstill Tellere"
1914
1915 msgid "Reset to defaults"
1916 msgstr ""
1917
1918 msgid "Resolv and Hosts Files"
1919 msgstr "Oppslag og Vertsfiler"
1920
1921 msgid "Resolve file"
1922 msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslagsfil</abbr>"
1923
1924 msgid "Restart"
1925 msgstr "Omstart"
1926
1927 msgid "Restart Firewall"
1928 msgstr "Omstart Brannmur"
1929
1930 msgid "Restore backup"
1931 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
1932
1933 msgid "Reveal/hide password"
1934 msgstr "Vis/Skjul passord"
1935
1936 msgid "Revert"
1937 msgstr "Tilbakestill"
1938
1939 msgid "Root"
1940 msgstr "Rot"
1941
1942 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1943 msgstr "Rot katalog for filer gitt fra TFTP"
1944
1945 msgid "Router Model"
1946 msgstr "Ruter Modell"
1947
1948 msgid "Router Name"
1949 msgstr "Ruter Navn"
1950
1951 msgid "Router Password"
1952 msgstr "Ruter Passord"
1953
1954 msgid "Routes"
1955 msgstr "Ruter"
1956
1957 msgid ""
1958 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
1959 "can be reached."
1960 msgstr ""
1961 "Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken gateway som brukes for "
1962 "å nå et gitt nettverk eller vert."
1963
1964 msgid "Rule #"
1965 msgstr "Regel #"
1966
1967 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
1968 msgstr "Kjør filsystem sjekk før montering av enheten"
1969
1970 msgid "Run filesystem check"
1971 msgstr "Kjør filsystem sjekk"
1972
1973 msgid "SSH Access"
1974 msgstr "SSH Tilgang"
1975
1976 msgid "SSH-Keys"
1977 msgstr "SSH-Nøkler"
1978
1979 msgid "SSID"
1980 msgstr "SSID"
1981
1982 msgid "Save"
1983 msgstr "Lagre"
1984
1985 msgid "Save & Apply"
1986 msgstr "Lagre & Aktiver"
1987
1988 msgid "Save &#38; Apply"
1989 msgstr "Lagre &#38; Aktiver"
1990
1991 msgid "Scan"
1992 msgstr "Skann"
1993
1994 msgid "Scheduled Tasks"
1995 msgstr "Planlagte Oppgaver"
1996
1997 msgid "Section added"
1998 msgstr "Seksjon lagt til"
1999
2000 msgid "Section removed"
2001 msgstr "Seksjon fjernet"
2002
2003 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2004 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
2005
2006 msgid ""
2007 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2008 "conjunction with failure threshold"
2009 msgstr ""
2010
2011 msgid "Send router solicitations"
2012 msgstr ""
2013
2014 msgid "Separate Clients"
2015 msgstr "Separerte Klienter"
2016
2017 msgid "Separate WDS"
2018 msgstr "Separert WDS"
2019
2020 msgid "Server Settings"
2021 msgstr "Server Innstillinger"
2022
2023 msgid "Service Name"
2024 msgstr ""
2025
2026 msgid "Service Type"
2027 msgstr ""
2028
2029 msgid "Services"
2030 msgstr "Tjenester"
2031
2032 msgid "Setup DHCP Server"
2033 msgstr ""
2034
2035 msgid "Setup Time Synchronization"
2036 msgstr ""
2037
2038 msgid "Show current backup file list"
2039 msgstr ""
2040
2041 msgid "Shutdown this interface"
2042 msgstr "Slå av dette grensesnittet"
2043
2044 msgid "Shutdown this network"
2045 msgstr ""
2046
2047 msgid "Signal"
2048 msgstr "Signal"
2049
2050 msgid "Signal:"
2051 msgstr ""
2052
2053 msgid "Size"
2054 msgstr "Størrelse"
2055
2056 msgid "Skip"
2057 msgstr "Gå videre"
2058
2059 msgid "Skip to content"
2060 msgstr "Gå til innhold"
2061
2062 msgid "Skip to navigation"
2063 msgstr "Gå til navigasjon"
2064
2065 msgid "Slot time"
2066 msgstr "Slot tid"
2067
2068 msgid "Software"
2069 msgstr "Programvare"
2070
2071 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2072 msgstr "Noen felt er ugyldige, kan ikke lagre verdier!"
2073
2074 msgid ""
2075 "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
2076 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
2077 "install instructions."
2078 msgstr ""
2079
2080 msgid "Sort"
2081 msgstr "Sortering"
2082
2083 msgid "Source"
2084 msgstr "Kilde"
2085
2086 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
2087 msgstr ""
2088
2089 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
2090 msgstr ""
2091
2092 msgid "Specifies the button state to handle"
2093 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
2094
2095 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2096 msgstr "Hvor lagrings enheten blir tilsluttet filsystemet (f.eks. /mnt/sda1)"
2097
2098 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2099 msgstr "Angir den lyttende porten for denne <em>Dropbear</em> instansen"
2100
2101 msgid ""
2102 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2103 "to be dead"
2104 msgstr ""
2105
2106 msgid ""
2107 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2108 "dead"
2109 msgstr ""
2110
2111 msgid "Specify the secret encryption key here."
2112 msgstr "Angi krypteringsnøkkelen her"
2113
2114 msgid "Start"
2115 msgstr "Start"
2116
2117 msgid "Start priority"
2118 msgstr "Start prioritet"
2119
2120 msgid "Startup"
2121 msgstr "Oppstart"
2122
2123 msgid "Static IPv4 Routes"
2124 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
2125
2126 msgid "Static IPv6 Routes"
2127 msgstr "Statiske IPv6 Ruter"
2128
2129 msgid "Static Leases"
2130 msgstr "Statiske Leier"
2131
2132 msgid "Static Routes"
2133 msgstr "Statiske Ruter"
2134
2135 msgid "Static WDS"
2136 msgstr "Statisk WDS"
2137
2138 msgid "Static address"
2139 msgstr ""
2140
2141 msgid ""
2142 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2143 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2144 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2145 msgstr ""
2146 "Statisk leieavtaler brukes til å tildele faste IP adresser og symbolske "
2147 "vertsnavn til DHCP klienter. Dette er nødvendig om grensesnittet ikke er "
2148 "dynamisk konfigurert og der kun klienter med dhcp leieavtale får IP"
2149
2150 msgid "Status"
2151 msgstr "Status"
2152
2153 msgid "Stop"
2154 msgstr "Stop"
2155
2156 msgid "Strict order"
2157 msgstr "Streng overholdelse"
2158
2159 msgid "Submit"
2160 msgstr "Send"
2161
2162 msgid "Swap Entry"
2163 msgstr "Swap Enhet"
2164
2165 msgid "Switch"
2166 msgstr "Svitsj"
2167
2168 msgid "Switch %q"
2169 msgstr "Svitsj %q"
2170
2171 msgid "Switch %q (%s)"
2172 msgstr ""
2173
2174 msgid "Switch protocol"
2175 msgstr ""
2176
2177 msgid "Sync with browser"
2178 msgstr ""
2179
2180 msgid "Synchronizing..."
2181 msgstr ""
2182
2183 msgid "System"
2184 msgstr "System"
2185
2186 msgid "System Log"
2187 msgstr "System Logg"
2188
2189 msgid "System Properties"
2190 msgstr "System Egenskaper"
2191
2192 msgid "System log buffer size"
2193 msgstr "System logg buffer størrelse"
2194
2195 msgid "TCP:"
2196 msgstr "TCP:"
2197
2198 msgid "TFTP Settings"
2199 msgstr "TFTP Innstillinger"
2200
2201 msgid "TFTP server root"
2202 msgstr "TFTP server roten"
2203
2204 msgid "TX"
2205 msgstr "TX"
2206
2207 msgid "Table"
2208 msgstr "Tabell"
2209
2210 msgid "Target"
2211 msgstr "Mål"
2212
2213 msgid "Terminate"
2214 msgstr "Avslutte"
2215
2216 msgid ""
2217 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
2218 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
2219 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
2220 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
2221 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2222 msgstr ""
2223 "<em>Enhet Konfigurasjon</em> seksjonen omhandler innstillingene av den "
2224 "trådløse enheten som kanaler, sende stryke eller antenne valg. Disse "
2225 "innstillingene er delt mellom alle definerte trådløse nettverk opprettet "
2226 "utfra denne enhet. (om den trådløse enheten støtter mulit-SSID). Nettverks "
2227 "innstillinger som kryptering eller kanaler er gruppert i <em>Grensesnitt "
2228 "Konfigurasjon</em>."
2229
2230 msgid ""
2231 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
2232 "component for working wireless configuration!"
2233 msgstr ""
2234 "Pakken <em>libiwinfo-lua</em> er ikke installert. Du må installere denne "
2235 "pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
2236
2237 msgid ""
2238 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
2239 "code> and <code>_</code>"
2240 msgstr ""
2241 "Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
2242 "<code>_</code>"
2243
2244 msgid ""
2245 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
2246 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2247 msgstr ""
2248 "Filenheten til partisjonen eller minnet (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
2249 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2250
2251 msgid ""
2252 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
2253 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
2254 "samp>)"
2255 msgstr ""
2256 "Filsystemet som ble brukt til å formatere partisjonen eller minnet. (<abbr "
2257 "title=\"for eksempel\">f.eks.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
2258 "Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2259
2260 msgid ""
2261 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
2262 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2263 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2264 msgstr ""
2265 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
2266 "sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
2267 "> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
2268
2269 msgid "The following changes have been committed"
2270 msgstr "Følgende endringer er foretatt"
2271
2272 msgid "The following changes have been reverted"
2273 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
2274
2275 msgid "The following rules are currently active on this system."
2276 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
2277
2278 msgid "The given network name is not unique"
2279 msgstr ""
2280
2281 msgid ""
2282 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
2283 "replaced if you proceed."
2284 msgstr ""
2285 "Maskinvaren er ikke multi-SSID kapabel og den ekisterende konfigurasjonen "
2286 "vil bli erstattet om du fortsetter."
2287
2288 msgid ""
2289 "The network ports on your router can be combined to several <abbr title="
2290 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2291 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2292 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2293 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2294 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2295 msgstr ""
2296 "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title=\"Virtual "
2297 "Lokal Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere direkte med "
2298 "hverandre. <abbr title=\"Virtual Lokal Network\">VLAN</abbr>s brukes ofte "
2299 "for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en uplink-port "
2300 "for tilkobling til større nettverk som internett og andre porter til lokalt "
2301 "nettverk."
2302
2303 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2304 msgstr ""
2305
2306 msgid ""
2307 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
2308 "when finished."
2309 msgstr ""
2310
2311 msgid ""
2312 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
2313 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
2314 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
2315 "settings."
2316 msgstr ""
2317 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
2318 "du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
2319 "datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
2320
2321 msgid ""
2322 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
2323 "you choose the generic image format for your platform."
2324 msgstr ""
2325 "Den opplastede programvaren er av et format som ikke støttes. Sørg for at du "
2326 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
2327
2328 msgid "There are no active leases."
2329 msgstr "Det er ingen aktive leieavtaler."
2330
2331 msgid "There are no pending changes to apply!"
2332 msgstr "Det finnes ingen ventende endringer å utføre"
2333
2334 msgid "There are no pending changes to revert!"
2335 msgstr "Det finnes ingen ventende endriger å reversere"
2336
2337 msgid "There are no pending changes!"
2338 msgstr "Det finnes ingen ventende endringer!"
2339
2340 msgid ""
2341 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
2342 "\"Physical Settings\" tab"
2343 msgstr ""
2344
2345 msgid ""
2346 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
2347 "protect the web interface and enable SSH."
2348 msgstr ""
2349 "Det er ikke satt noe passord på denne ruter. Vennligst konfigurer et "
2350 "passord, dette beskytter webgrensesnittet og aktiverer SSH."
2351
2352 msgid ""
2353 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
2354 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
2355 "configurations are automatically preserved."
2356 msgstr ""
2357
2358 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2359 msgstr ""
2360
2361 msgid ""
2362 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
2363 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2364 msgstr ""
2365 "Dette er innholdet i /etc/rc.local. Her kan du legge til egne kommandoer som "
2366 "blir startet ved slutten av boot sekvensen. (før 'exit 0')"
2367
2368 msgid ""
2369 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
2370 "ends with <code>:2</code>"
2371 msgstr ""
2372
2373 msgid ""
2374 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2375 "abbr> in the local network"
2376 msgstr ""
2377 "Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
2378 "\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
2379
2380 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2381 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
2382
2383 msgid ""
2384 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2385 msgstr ""
2386
2387 msgid ""
2388 "This list gives an overview over currently running system processes and "
2389 "their status."
2390 msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
2391
2392 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2393 msgstr ""
2394 "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
2395
2396 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2397 msgstr ""
2398 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
2399
2400 msgid "This section contains no values yet"
2401 msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
2402
2403 msgid "Time Synchronization"
2404 msgstr ""
2405
2406 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2407 msgstr ""
2408
2409 msgid "Timezone"
2410 msgstr "Tidssone"
2411
2412 msgid ""
2413 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
2414 "archive here."
2415 msgstr ""
2416
2417 msgid "Total Available"
2418 msgstr "Totalt Tilgjengelig"
2419
2420 msgid "Traffic"
2421 msgstr "Trafikk"
2422
2423 msgid "Transfer"
2424 msgstr "Overføring"
2425
2426 msgid "Transmission Rate"
2427 msgstr "Overførings rate"
2428
2429 msgid "Transmit"
2430 msgstr "Sende"
2431
2432 msgid "Transmit Power"
2433 msgstr "Sende styrke"
2434
2435 msgid "Transmitter Antenna"
2436 msgstr "Sende Antenne"
2437
2438 msgid "Trigger"
2439 msgstr "Utløser"
2440
2441 msgid "Trigger Mode"
2442 msgstr "Utløsende Tilstand"
2443
2444 msgid "Tunnel ID"
2445 msgstr ""
2446
2447 msgid "Tunnel Interface"
2448 msgstr ""
2449
2450 msgid "Turbo Mode"
2451 msgstr "Turbo Modus"
2452
2453 msgid "Tx-Power"
2454 msgstr "Tx-Styrke"
2455
2456 msgid "Type"
2457 msgstr "Type"
2458
2459 msgid "UDP:"
2460 msgstr "UDP:"
2461
2462 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2463 msgstr ""
2464
2465 msgid "USB Device"
2466 msgstr "USB Enhet"
2467
2468 msgid "UUID"
2469 msgstr "UUID"
2470
2471 msgid "Unknown"
2472 msgstr ""
2473
2474 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2475 msgstr "Ukjent feil, passordet ble ikke endret!"
2476
2477 msgid "Unmanaged"
2478 msgstr ""
2479
2480 msgid "Unsaved Changes"
2481 msgstr "Ulagrede Endringer"
2482
2483 msgid "Unsupported protocol type."
2484 msgstr ""
2485
2486 msgid "Update lists"
2487 msgstr ""
2488
2489 msgid ""
2490 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
2491 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
2492 "OpenWrt compatible firmware image)."
2493 msgstr ""
2494
2495 msgid "Upload archive..."
2496 msgstr ""
2497
2498 msgid "Uploaded File"
2499 msgstr "Opplastet Fil"
2500
2501 msgid "Uptime"
2502 msgstr "Oppetid"
2503
2504 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2505 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
2506
2507 msgid "Use DHCP gateway"
2508 msgstr ""
2509
2510 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2511 msgstr ""
2512
2513 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2514 msgstr "Bruk ISO/IEC 3166 alpha2 landskoder."
2515
2516 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2517 msgstr ""
2518
2519 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2520 msgstr ""
2521
2522 msgid "Use as root filesystem"
2523 msgstr "Bruk som rot filsystem"
2524
2525 msgid "Use broadcast flag"
2526 msgstr ""
2527
2528 msgid "Use custom DNS servers"
2529 msgstr ""
2530
2531 msgid "Use default gateway"
2532 msgstr ""
2533
2534 msgid "Use gateway metric"
2535 msgstr ""
2536
2537 msgid "Use preferred lifetime"
2538 msgstr ""
2539
2540 msgid "Use routing table"
2541 msgstr ""
2542
2543 msgid ""
2544 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2545 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2546 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2547 "requesting host."
2548 msgstr ""
2549 "Bruk <em>Legg til</em> knappen får å legge til en leieavtale. <em>MAC-"
2550 "Adresse</em> identifiserer verten, <em>IPv4-Adresse</em> angir hvilken "
2551 "statisk IP adresse som skal brukes og <em>Vertsnavn</em> blir symbolsk "
2552 "tilknyttet den anmodende verten."
2553
2554 msgid "Use valid lifetime"
2555 msgstr ""
2556
2557 msgid "Used"
2558 msgstr "Brukt"
2559
2560 msgid "Used Key Slot"
2561 msgstr "Brukte Nøkler"
2562
2563 msgid "Username"
2564 msgstr "Brukernavn"
2565
2566 msgid "VC-Mux"
2567 msgstr "VC-Mux"
2568
2569 msgid "VLAN Interface"
2570 msgstr ""
2571
2572 msgid "VLANs on %q"
2573 msgstr "VLANs på %q"
2574
2575 msgid "VLANs on %q (%s)"
2576 msgstr ""
2577
2578 msgid "VPN Server"
2579 msgstr ""
2580
2581 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2582 msgstr ""
2583
2584 msgid "Verify"
2585 msgstr ""
2586
2587 msgid "Version"
2588 msgstr "Versjon"
2589
2590 msgid "WDS"
2591 msgstr "WDS"
2592
2593 msgid "WEP Open System"
2594 msgstr "WEP åpent system"
2595
2596 msgid "WEP Shared Key"
2597 msgstr "WEP delt nøkkel"
2598
2599 msgid "WEP passphrase"
2600 msgstr "WEP passord"
2601
2602 msgid "WMM Mode"
2603 msgstr "WMM Modus"
2604
2605 msgid "WPA passphrase"
2606 msgstr "WPA passord"
2607
2608 msgid ""
2609 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2610 "and ad-hoc mode) to be installed."
2611 msgstr ""
2612 "WPA-Kryptering krever at wpa_supplicant (for klient-modus) eller hostapd "
2613 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
2614
2615 msgid "Waiting for router..."
2616 msgstr "Venter på ruter..."
2617
2618 msgid "Warning"
2619 msgstr "Advarsel"
2620
2621 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2622 msgstr "Advarsel: Det er ulagrede endringer som vil gå tapt under omstarten!"
2623
2624 msgid "Wifi"
2625 msgstr "Trådløs"
2626
2627 msgid "Wifi networks in your local environment"
2628 msgstr "Trådløse nettverk i ditt nærmiljø"
2629
2630 msgid "Wireless"
2631 msgstr "Trådløs"
2632
2633 msgid "Wireless Adapter"
2634 msgstr "Trådløs Tilslutning"
2635
2636 msgid "Wireless Network"
2637 msgstr "Trådløst Nettverk"
2638
2639 msgid "Wireless Overview"
2640 msgstr "Trådløs Oversikt"
2641
2642 msgid "Wireless Security"
2643 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
2644
2645 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2646 msgstr "Trådløs er deaktiver eller ikke tilknyttet"
2647
2648 msgid "Wireless is restarting..."
2649 msgstr ""
2650
2651 msgid "Wireless network is disabled"
2652 msgstr ""
2653
2654 msgid "Wireless network is enabled"
2655 msgstr ""
2656
2657 msgid "Wireless restarted"
2658 msgstr ""
2659
2660 msgid "Wireless shut down"
2661 msgstr ""
2662
2663 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2664 msgstr "Skriv mottatte DNS forespørsler til syslog"
2665
2666 msgid "XR Support"
2667 msgstr "XR Støtte"
2668
2669 msgid ""
2670 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
2671 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
2672 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2673 msgstr ""
2674 "Du kan du aktivere eller deaktivere installerte oppstartsskript. Enheten må "
2675 "omstartes før endringene blir tatt i bruk.<br /><strong>Advarsel: Om du "
2676 "deaktiverer essensielle init skript som f.eks. \"nettverk\", kan enheten bli "
2677 "utilgjengelig! </strong>"
2678
2679 msgid ""
2680 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2681 msgstr ""
2682 "Du må aktivere Java Script i nettleseren din ellers vil ikke LuCI fungere "
2683 "skikkelig."
2684
2685 msgid "any"
2686 msgstr "enhver"
2687
2688 msgid "auto"
2689 msgstr "auto"
2690
2691 msgid "bridged"
2692 msgstr "brokoblet"
2693
2694 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2695 msgstr "Lager en bro mellom angitte grensesnitt"
2696
2697 msgid "disable"
2698 msgstr "Deaktiver"
2699
2700 msgid "expired"
2701 msgstr "utgått"
2702
2703 msgid ""
2704 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2705 "abbr>-leases will be stored"
2706 msgstr ""
2707 "filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2708 "abbr>-leier vil bli lagret"
2709
2710 msgid "forward"
2711 msgstr ""
2712
2713 msgid "help"
2714 msgstr "Hjelp"
2715
2716 msgid "if target is a network"
2717 msgstr "Dersom målet er et nettverk"
2718
2719 msgid "input"
2720 msgstr ""
2721
2722 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2723 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
2724
2725 msgid "no"
2726 msgstr "nei"
2727
2728 msgid "none"
2729 msgstr "ingen"
2730
2731 msgid "off"
2732 msgstr "av"
2733
2734 msgid "on"
2735 msgstr ""
2736
2737 msgid "routed"
2738 msgstr "rutet"
2739
2740 msgid "tagged"
2741 msgstr "tagget"
2742
2743 msgid "unlimited"
2744 msgstr "ubegrenset"
2745
2746 msgid "unspecified"
2747 msgstr "uspesifisert"
2748
2749 msgid "unspecified -or- create:"
2750 msgstr "uspesifisert --eller-- opprett:"
2751
2752 msgid "untagged"
2753 msgstr "utagget"
2754
2755 msgid "yes"
2756 msgstr "ja"
2757
2758 msgid "« Back"
2759 msgstr "« Tilbake"
2760
2761 #~ msgid "Custom Files"
2762 #~ msgstr "Egendefinerte Filer"
2763
2764 #~ msgid "Custom files"
2765 #~ msgstr "Egendefinerte filer"
2766
2767 #~ msgid "Detected Files"
2768 #~ msgstr "Filer funnet"
2769
2770 #~ msgid "Detected files"
2771 #~ msgstr "Filer funnet"
2772
2773 #~ msgid "Files to be kept when flashing a new firmware"
2774 #~ msgstr "Beholde filer ved programvare oppgradering"
2775
2776 #~ msgid "General"
2777 #~ msgstr "Generelt"
2778
2779 #~ msgid ""
2780 #~ "Here you can customize the settings and the functionality of <abbr title="
2781 #~ "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
2782 #~ msgstr "Her kan du endre innstillinger og funksjonaliteten til LuCI."
2783
2784 #~ msgid "Post-commit actions"
2785 #~ msgstr "Aktiver endringer"
2786
2787 #~ msgid ""
2788 #~ "The following files are detected by the system and will be kept "
2789 #~ "automatically during sysupgrade"
2790 #~ msgstr ""
2791 #~ "Følgende filer er oppdaget av systemet og vil automatisk bli bevart under "
2792 #~ "systemoppgradering"
2793
2794 #~ msgid ""
2795 #~ "These commands will be executed automatically when a given <abbr title="
2796 #~ "\"Unified Configuration Interface\">UCI</abbr> configuration is committed "
2797 #~ "allowing changes to be applied instantly."
2798 #~ msgstr ""
2799 #~ "Disse endringene vil bli utført automatisk når en <abbr title=\"Unified "
2800 #~ "Configuration Interface\">UCI</abbr> konfigurasjon brukes, endringen trer "
2801 #~ "i kraft umiddelbart."
2802
2803 #~ msgid ""
2804 #~ "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories "
2805 #~ "to include during sysupgrade"
2806 #~ msgstr ""
2807 #~ "Dette er en liste med filer og regler som skal inkluderes ved "
2808 #~ "systemoppgradering"
2809
2810 #~ msgid "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
2811 #~ msgstr "Web Brukergrensesnitt"
2812
2813 #~ msgid "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
2814 #~ msgstr ""
2815 #~ "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
2816
2817 #~ msgid "AHCP Settings"
2818 #~ msgstr "AHCP Innstillinger"
2819
2820 #~ msgid "ARP ping retries"
2821 #~ msgstr "ARP ping forsøk"
2822
2823 #~ msgid "ATM Settings"
2824 #~ msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr>Innstillinger"
2825
2826 #~ msgid "Accept Router Advertisements"
2827 #~ msgstr "Godta Ruter Annonseringer"
2828
2829 #~ msgid "Access point (APN)"
2830 #~ msgstr "Aksesspunkt (APN)"
2831
2832 #~ msgid "Additional pppd options"
2833 #~ msgstr "Andre pppd alternativer"
2834
2835 #~ msgid "Allowed range is 1 to FFFF"
2836 #~ msgstr "Det tillatte området er 1 til FFFF"
2837
2838 #~ msgid "Automatic Disconnect"
2839 #~ msgstr "Automatisk nedkobling"
2840
2841 #~ msgid "Backup Archive"
2842 #~ msgstr "Sikkerhetskopi arkiv"
2843
2844 #~ msgid ""
2845 #~ "Configure the local DNS server to use the name servers adverticed by the "
2846 #~ "PPP peer"
2847 #~ msgstr ""
2848 #~ "Konfigurer den lokale DNS-serveren slik at den bruker navnetjeneren som "
2849 #~ "blir gitt av PPP peer"
2850
2851 #~ msgid "Connect script"
2852 #~ msgstr "Oppkoblings skript"
2853
2854 #~ msgid "Create backup"
2855 #~ msgstr "Lag sikkerhetskopi"
2856
2857 #~ msgid "Default"
2858 #~ msgstr "Standard"
2859
2860 #~ msgid "Disconnect script"
2861 #~ msgstr "Frakoblings skript"
2862
2863 #~ msgid "Edit package lists and installation targets"
2864 #~ msgstr "Endre pakke-liste og installasjon mål"
2865
2866 #~ msgid "Enable 4K VLANs"
2867 #~ msgstr "Aktiver 4K VLANs"
2868
2869 #~ msgid "Enable IPv6 on PPP link"
2870 #~ msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
2871
2872 #~ msgid "Firmware image"
2873 #~ msgstr "Firmware fil"
2874
2875 #~ msgid "Forward DHCP"
2876 #~ msgstr "Videresend DHCP"
2877
2878 #~ msgid "Forward broadcasts"
2879 #~ msgstr "Videresend broadcast"
2880
2881 #~ msgid "HE.net Tunnel ID"
2882 #~ msgstr "HE.net Tunnel ID"
2883
2884 #~ msgid ""
2885 #~ "Here you can backup and restore your router configuration and - if "
2886 #~ "possible - reset the router to the default settings."
2887 #~ msgstr ""
2888 #~ "Her kan du ta sikkerhetskopi og gjenopprette ruterens konfigurasjon og -"
2889 #~ "om mulig- tilbakestille ruteren til standardinnstillingene."
2890
2891 #~ msgid "Installation targets"
2892 #~ msgstr "Installasjon mål"
2893
2894 #~ msgid "Keep configuration files"
2895 #~ msgstr "Behold konfigurasjonsfiler"
2896
2897 #~ msgid "Keep-Alive"
2898 #~ msgstr "Keep-Alive"
2899
2900 #~ msgid "Kernel"
2901 #~ msgstr "Kjerne"
2902
2903 #~ msgid ""
2904 #~ "Let pppd replace the current default route to use the PPP interface after "
2905 #~ "successful connect"
2906 #~ msgstr ""
2907 #~ "Etter vellykket oppkobling, la pppd erstatte standard rute og sett den "
2908 #~ "opp for PPP-grensesnittet"
2909
2910 #~ msgid "Let pppd run this script after establishing the PPP link"
2911 #~ msgstr "La pppd kjøre dette skriptet etter PPP oppkobling"
2912
2913 #~ msgid "Let pppd run this script before tearing down the PPP link"
2914 #~ msgstr "La pppd kjøre dette skriptet før frakobling av PPP lenke"
2915
2916 #~ msgid ""
2917 #~ "Make sure that you provide the correct pin code here or you might lock "
2918 #~ "your sim card!"
2919 #~ msgstr ""
2920 #~ "Pass på at du oppgir riktig PIN-kode her, om ikke kan du låse SIM-kortet!"
2921
2922 #~ msgid ""
2923 #~ "Most of them are network servers, that offer a certain service for your "
2924 #~ "device or network like shell access, serving webpages like <abbr title="
2925 #~ "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>, doing mesh routing, sending "
2926 #~ "e-mails, ..."
2927 #~ msgstr ""
2928 #~ "De fleste av dem er nettverkstjenere som tilbyr tjenester på enheten "
2929 #~ "eller nettverket. Som f.eks. shell tilgang, webserver for <abbr title="
2930 #~ "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>, mesh ruting, sende e-"
2931 #~ "post, ..."
2932
2933 #~ msgid "Number of failed connection tests to initiate automatic reconnect"
2934 #~ msgstr ""
2935 #~ "Antallet mislykkede forsøk på forbindelse før automatisk oppkobling blir "
2936 #~ "initiert."
2937
2938 #~ msgid "Override Gateway"
2939 #~ msgstr "Overstyr Gateway"
2940
2941 #~ msgid "PIN code"
2942 #~ msgstr "PIN kode"
2943
2944 #~ msgid "PPP Settings"
2945 #~ msgstr "PPP Innstillinger"
2946
2947 #~ msgid "Package lists"
2948 #~ msgstr "Pakke-lister"
2949
2950 #~ msgid ""
2951 #~ "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> specify the default "
2952 #~ "VLAN ID added to received untagged frames."
2953 #~ msgstr ""
2954 #~ "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> spesifiserer standard "
2955 #~ "VLAN ID som legges på mottatte utaggete ethernet-rammer.<br />"
2956
2957 #~ msgid "Port PVIDs on %q"
2958 #~ msgstr "Port PVIDs på %q"
2959
2960 #~ msgid "Proceed reverting all settings and resetting to firmware defaults?"
2961 #~ msgstr "Fortsette tilbakestilling av alle innstillinger til standard?"
2962
2963 #~ msgid "Processor"
2964 #~ msgstr "Prosessor"
2965
2966 #~ msgid "Radius-Port"
2967 #~ msgstr "Radius-Port"
2968
2969 #~ msgid "Radius-Server"
2970 #~ msgstr "Radius-Server"
2971
2972 #~ msgid "Relay Settings"
2973 #~ msgstr "Relay Innstillinger"
2974
2975 #~ msgid "Replace default route"
2976 #~ msgstr "Erstatt standard rute"
2977
2978 #~ msgid "Reset router to defaults"
2979 #~ msgstr "Tilbakestill ruteren til standard innstilling"
2980
2981 #~ msgid "Routing table ID"
2982 #~ msgstr "Ruting tabell ID"
2983
2984 #~ msgid ""
2985 #~ "Seconds to wait for the modem to become ready before attempting to connect"
2986 #~ msgstr "Antall sekunder en må vente før modemet er klar for oppkobling"
2987
2988 #~ msgid "Send Router Solicitiations"
2989 #~ msgstr "Send Ruter Anmodninger"
2990
2991 #~ msgid "Server IPv4-Address"
2992 #~ msgstr "Server IPv4-Adresse"
2993
2994 #~ msgid "Service type"
2995 #~ msgstr "Tjeneste type"
2996
2997 #~ msgid "Services and daemons perform certain tasks on your device."
2998 #~ msgstr "Tjenester og daemoner utfører forskjellige oppgaver på enheten."
2999
3000 #~ msgid "Settings"
3001 #~ msgstr "Innstillinger"
3002
3003 #~ msgid "Setup wait time"
3004 #~ msgstr "Initialiserings ventetid"
3005
3006 #~ msgid ""
3007 #~ "Sorry. OpenWrt does not support a system upgrade on this platform.<br /> "
3008 #~ "You need to manually flash your device."
3009 #~ msgstr ""
3010 #~ "Beklager. OpenWrt støtter ikke systemoppgradering på denne plattformen."
3011 #~ "<br /> Du må flashe enheten manuelt."
3012
3013 #~ msgid "Specify additional command line arguments for pppd here"
3014 #~ msgstr "Angi flere kommandolinje argumenter for pppd her"
3015
3016 #~ msgid "TTL"
3017 #~ msgstr "TTL"
3018
3019 #~ msgid "The device node of your modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
3020 #~ msgstr "Node enheten for modemet, f.eks. /dev/ttyUSB0"
3021
3022 #~ msgid "Time (in seconds) after which an unused connection will be closed"
3023 #~ msgstr "Tid (i sekunder) før ubrukt forbindelse vil bli frakoblet"
3024
3025 #~ msgid "Time Server (rdate)"
3026 #~ msgstr "Tids Server (rdate)"
3027
3028 #~ msgid "Tunnel Settings"
3029 #~ msgstr "Tunnel Innstillinger"
3030
3031 #~ msgid "Update package lists"
3032 #~ msgstr "Oppdater pakke-listene"
3033
3034 #~ msgid "Upload an OpenWrt image file to reflash the device."
3035 #~ msgstr ""
3036 #~ "Last opp en OpenWrt Firmware fil, som deretter blir brukt til å "
3037 #~ "oppgradere enheten."
3038
3039 #~ msgid "Upload image"
3040 #~ msgstr "Last opp firmware"
3041
3042 #~ msgid "Use peer DNS"
3043 #~ msgstr "Bruk peer DNS"
3044
3045 #~ msgid "VLAN %d"
3046 #~ msgstr "VLAN %d"
3047
3048 #~ msgid ""
3049 #~ "You can specify multiple DNS servers here, press enter to add a new "
3050 #~ "entry. Servers entered here will override automatically assigned ones."
3051 #~ msgstr ""
3052 #~ "Her kan du definere flere DNS servere, trykk 'Enter' for å legge til en "
3053 #~ "ny oppføring. Servere definert her vil overstyre de automatisk tildelte."
3054
3055 #~ msgid ""
3056 #~ "You need to install \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
3057 #~ "\"ppp-mod-pppoa\" for PPPoA or \"pptp\" for PPtP support"
3058 #~ msgstr ""
3059 #~ "Du må installere \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
3060 #~ "\"ppp-mod-pppoa\" for PPPoA eller \"pptp\" for PPtP støtte"
3061
3062 #~ msgid "back"
3063 #~ msgstr "tilbake"
3064
3065 #~ msgid "buffered"
3066 #~ msgstr "bufret"
3067
3068 #~ msgid "cached"
3069 #~ msgstr "hurtigbufrede"
3070
3071 #~ msgid "free"
3072 #~ msgstr "tilgjengelig"
3073
3074 #~ msgid "static"
3075 #~ msgstr "Statisk"
3076
3077 #~ msgid ""
3078 #~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a collection "
3079 #~ "of free Lua software including an <abbr title=\"Model-View-Controller"
3080 #~ "\">MVC</abbr>-Webframework and webinterface for embedded devices. <abbr "
3081 #~ "title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is licensed under the "
3082 #~ "Apache-License."
3083 #~ msgstr ""
3084 #~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er en samling av "
3085 #~ "fri Lua programvare som inkluderer <abbr title=\"Model-View-Controller"
3086 #~ "\">MVC</abbr>-Webframework og webgrensnitt for innebygde enheter. <abbr "
3087 #~ "title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er lisensert under "
3088 #~ "Apache-lisensen."
3089
3090 #~ msgid "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys"
3091 #~ msgstr "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Nøkler"
3092
3093 #~ msgid ""
3094 #~ "A lightweight HTTP/1.1 webserver written in C and Lua designed to serve "
3095 #~ "LuCI"
3096 #~ msgstr "En lettvekts HTTP/1.1 webserver skrevet i C og Lua laget for LuCI"
3097
3098 #~ msgid ""
3099 #~ "A small webserver which can be used to serve <abbr title=\"Lua "
3100 #~ "Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
3101 #~ msgstr ""
3102 #~ "En lettvekts webserver som kan brukes til å tjene <abbr title=\"Lua "
3103 #~ "Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
3104
3105 #~ msgid "About"
3106 #~ msgstr "Om"
3107
3108 #~ msgid "Active IP Connections"
3109 #~ msgstr "Aktive IP tilkoblinger"
3110
3111 #~ msgid "Addresses"
3112 #~ msgstr "Adresser"
3113
3114 #~ msgid "Admin Password"
3115 #~ msgstr "Admin Passord"
3116
3117 #~ msgid "Alias"
3118 #~ msgstr "Alias"
3119
3120 #~ msgid "Authentication Realm"
3121 #~ msgstr "Passord beskyttet område"
3122
3123 #~ msgid "Bridge Port"
3124 #~ msgstr "Bro Port"
3125
3126 #~ msgid ""
3127 #~ "Change the password of the system administrator (User <code>root</code>)"
3128 #~ msgstr "Endre passordet for systemansvarlig (Bruker <code>root</code>)"
3129
3130 #~ msgid "Client + WDS"
3131 #~ msgstr "Klient + WDS"
3132
3133 #~ msgid "Configuration file"
3134 #~ msgstr "Konfigurasjonsfil"
3135
3136 #~ msgid "Connection timeout"
3137 #~ msgstr "Tidsavbrudd for tilkobling"
3138
3139 #~ msgid "Contributing Developers"
3140 #~ msgstr "Medvirkende utviklere"
3141
3142 #~ msgid "DHCP assigned"
3143 #~ msgstr "DHCP tildelt"
3144
3145 #~ msgid "Document root"
3146 #~ msgstr "Dokument-roten"
3147
3148 #~ msgid "Enable Keep-Alive"
3149 #~ msgstr "Aktiver Keep-Alive"
3150
3151 #~ msgid "Enable device"
3152 #~ msgstr "Aktiver enhet"
3153
3154 #~ msgid "Ethernet Bridge"
3155 #~ msgstr "Ethernet Bro"
3156
3157 #~ msgid ""
3158 #~ "Here you can paste public <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys "
3159 #~ "(one per line) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> public-key "
3160 #~ "authentication."
3161 #~ msgstr ""
3162 #~ "Her kan du lime inn felles <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nøkler "
3163 #~ "(en per linje) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> godkjenning."
3164
3165 #~ msgid "ID"
3166 #~ msgstr "ID"
3167
3168 #~ msgid "IP Configuration"
3169 #~ msgstr "IP Konfigurasjon"
3170
3171 #~ msgid "Interface Status"
3172 #~ msgstr "Grensesnitt Status"
3173
3174 #~ msgid "KB"
3175 #~ msgstr "KB"
3176
3177 #~ msgid "Lead Development"
3178 #~ msgstr "Hovedutviklere"
3179
3180 #~ msgid "Master"
3181 #~ msgstr "Aksesspunkt"
3182
3183 #~ msgid "Master + WDS"
3184 #~ msgstr "Aksesspunkt + WDS"
3185
3186 #~ msgid "No address configured on this interface."
3187 #~ msgstr "Ingen adresse er konfigurert på dette grensesnittet."
3188
3189 #~ msgid "Not configured"
3190 #~ msgstr "Ikke konfigurert"
3191
3192 #~ msgid "Password successfully changed"
3193 #~ msgstr "Passordet er endret"
3194
3195 #~ msgid "Plugin path"
3196 #~ msgstr "Plugin sti"
3197
3198 #~ msgid "Ports"
3199 #~ msgstr "Porter"
3200
3201 #~ msgid "Primary"
3202 #~ msgstr "Primær"
3203
3204 #~ msgid "Project Homepage"
3205 #~ msgstr "Prosjektets Hjemmeside"
3206
3207 #~ msgid "Pseudo Ad-Hoc"
3208 #~ msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
3209
3210 #~ msgid "STP"
3211 #~ msgstr "STP"
3212
3213 #~ msgid "Thanks To"
3214 #~ msgstr "Takk til"
3215
3216 #~ msgid ""
3217 #~ "The realm which will be displayed at the authentication prompt for "
3218 #~ "protected pages."
3219 #~ msgstr "Beskrivelse av passord beskyttet område, vises ved innlogging."
3220
3221 #~ msgid "Unknown Error"
3222 #~ msgstr "Ukjent feil"
3223
3224 #~ msgid "VLAN"
3225 #~ msgstr "VLAN"
3226
3227 #~ msgid "defaults to <code>/etc/httpd.conf</code>"
3228 #~ msgstr "Standard <code>/etc/httpd.conf</code>"
3229
3230 #~ msgid "Enable this switch"
3231 #~ msgstr "Aktiver denne svitsj"
3232
3233 #~ msgid "OPKG error code %i"
3234 #~ msgstr "OPKG feil kode %i"
3235
3236 #~ msgid "Package lists updated"
3237 #~ msgstr "Pakke-listene oppdatert"
3238
3239 #~ msgid "Reset switch during setup"
3240 #~ msgstr "Nullstill svitsj under oppstart"
3241
3242 #~ msgid "Upgrade installed packages"
3243 #~ msgstr "Oppgrader installerte pakker"