po: sync base translations
[project/luci.git] / po / no / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "PO-Revision-Date: 2011-06-14 15:40+0200\n"
4 "Last-Translator: protx <lars.hardy@gmail.com>\n"
5 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
6 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
7 "Language: no\n"
8 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9 "X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
10
11 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
12 msgstr "(%d minutters vindu, %d sekunds intervall)"
13
14 msgid "(%s available)"
15 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
16
17 msgid "(empty)"
18 msgstr "(tom)"
19
20 msgid "(no interfaces attached)"
21 msgstr "(ingen grensesnitt tilknyttet)"
22
23 msgid "-- Additional Field --"
24 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
25
26 msgid "-- Please choose --"
27 msgstr "-- Vennligst velg --"
28
29 msgid "-- custom --"
30 msgstr "-- egendefinert --"
31
32 msgid "1 Minute Load:"
33 msgstr "1 minutts belastning"
34
35 msgid "15 Minute Load:"
36 msgstr "15 minutters belastning"
37
38 msgid "40MHz 2nd channel above"
39 msgstr "40MHz, Sekundær kanal over"
40
41 msgid "40MHz 2nd channel below"
42 msgstr "40MHz, Sekundær kanal under"
43
44 msgid "5 Minute Load:"
45 msgstr "5 minutters belastning"
46
47 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
48 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
49
50 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
51 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> spørre port"
52
53 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
54 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
55
56 msgid ""
57 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
58 "order of the resolvfile"
59 msgstr ""
60 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere skal følge rekkefølgen "
61 "i oppslagsfilen ved spørringer"
62
63 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
64 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
65
66 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
67 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adresse"
68
69 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
70 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
73 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Nettmaske"
74
75 msgid ""
76 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
77 "(CIDR)"
78 msgstr ""
79 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
80 "Nettverk (CIDR)"
81
82 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
83 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
84
85 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
86 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Konfigurasjon"
87
88 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
89 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Navn"
90
91 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
92 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
93
94 msgid ""
95 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
96 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
97 msgstr ""
98 "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
99 "abbr> leier"
100
101 msgid ""
102 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
103 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
104 msgstr ""
105 "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
106 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
107
108 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
109 msgstr "<abbr title=\"Maximal\">Maks.</abbr> samtidige spørringer"
110
111 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
112 msgstr ""
113
114 msgid "APN"
115 msgstr "<abbr title=\"Aksesspunkt navn\">APN</abbr>"
116
117 msgid "AR Support"
118 msgstr "AR Støtte"
119
120 msgid "ARP retry threshold"
121 msgstr ""
122
123 msgid "ATM Bridges"
124 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Broer"
125
126 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
127 msgstr ""
128 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell kanal "
129 "identifikator <abbr title=\"Virtual Channel Identifier\">(VCI)</abbr>"
130
131 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
132 msgstr ""
133 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell plasserings "
134 "identifikator <abbr title=\"Virtual Path Identifier\">(VPI)</abbr>"
135
136 msgid ""
137 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
138 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
139 "to dial into the provider network."
140 msgstr ""
141 "ATM broer viser innkapslede ethernet i AAL5 forbindelser som virtuelle Linux-"
142 "nettverk grensesnitt, dette kan brukes sammen med DHCP eller PPP for å koble "
143 "seg mot en leverandørs nettverk."
144
145 msgid "ATM device number"
146 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> enhetsnummer"
147
148 msgid "Accept router advertisements"
149 msgstr ""
150
151 msgid "Access Concentrator"
152 msgstr ""
153
154 msgid "Access Point"
155 msgstr "Aksesspunkt"
156
157 msgid "Action"
158 msgstr "Handling"
159
160 msgid "Actions"
161 msgstr "Handlinger"
162
163 msgid "Activate this network"
164 msgstr ""
165
166 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
167 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
168
169 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
170 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
171
172 msgid "Active Connections"
173 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
174
175 msgid "Active DHCP Leases"
176 msgstr ""
177
178 msgid "Active DHCPv6 Leases"
179 msgstr ""
180
181 msgid "Ad-Hoc"
182 msgstr "Ad-Hoc (Uavhengig)"
183
184 msgid "Add"
185 msgstr "Legg til"
186
187 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
188 msgstr "Legg det lokale domenesuffikset til navn utgitt fra vertsfiler"
189
190 msgid "Add new interface..."
191 msgstr "Legg til grensesnitt..."
192
193 msgid "Additional Hosts files"
194 msgstr "Tilleggs vertsfiler"
195
196 msgid "Address"
197 msgstr "Adresse"
198
199 msgid "Address to access local relay bridge"
200 msgstr ""
201
202 msgid "Administration"
203 msgstr "Detaljert"
204
205 msgid "Advanced Settings"
206 msgstr "Avanserte Innstillinger"
207
208 msgid "Advertise IPv6 on network"
209 msgstr "Annonser IPv6 på nettverket"
210
211 msgid "Advertised network ID"
212 msgstr "Annonsert nettverks ID"
213
214 msgid "Alert"
215 msgstr "Varsle"
216
217 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
218 msgstr "Tillat <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> passord godkjenning"
219
220 msgid "Allow all except listed"
221 msgstr "Tillat alle unntatt oppførte"
222
223 msgid "Allow listed only"
224 msgstr "Tillat kun oppførte"
225
226 msgid "Allow localhost"
227 msgstr "Tillat lokalvert"
228
229 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
230 msgstr "Tillat eksterne verter å koble til lokale SSH videresendt porter"
231
232 msgid "Allow root logins with password"
233 msgstr "Tillat root pålogginger med passord"
234
235 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
236 msgstr "Tillat bruker <em>root</em> å logge inn med passord"
237
238 msgid ""
239 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
240 msgstr "Tillat oppstrøms svar i 127.0.0.0/8 nettet, f.eks for RBL tjenester"
241
242 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
243 msgstr ""
244
245 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
246 msgstr "Et nytt nettverk vil bli opprettet hvis du tar bort haken."
247
248 msgid "Antenna 1"
249 msgstr "Antenne 1"
250
251 msgid "Antenna 2"
252 msgstr "Antenne 2"
253
254 msgid "Antenna Configuration"
255 msgstr ""
256
257 msgid "Any zone"
258 msgstr ""
259
260 msgid "Apply"
261 msgstr "Bruk"
262
263 msgid "Applying changes"
264 msgstr "Utfører endringer"
265
266 msgid "Assign interfaces..."
267 msgstr ""
268
269 msgid "Associated Stations"
270 msgstr "Tilkoblede Klienter"
271
272 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
273 msgstr ""
274
275 msgid "Authentication"
276 msgstr "Godkjenning"
277
278 msgid "Authoritative"
279 msgstr "Autoritativ"
280
281 msgid "Authorization Required"
282 msgstr "Autorisasjon er nødvendig"
283
284 msgid "Auto Refresh"
285 msgstr ""
286
287 msgid "Available"
288 msgstr "Tilgjengelig"
289
290 msgid "Available packages"
291 msgstr "Tilgjengelige pakker"
292
293 msgid "Average:"
294 msgstr "Gjennomsnitt:"
295
296 msgid "BSSID"
297 msgstr "BSSID"
298
299 msgid "Back"
300 msgstr "Tilbake"
301
302 msgid "Back to Overview"
303 msgstr "Tilbake til oversikt"
304
305 msgid "Back to configuration"
306 msgstr ""
307
308 msgid "Back to overview"
309 msgstr "Tilbake til oversikt"
310
311 msgid "Back to scan results"
312 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
313
314 msgid "Background Scan"
315 msgstr "Bakgrunns Skanning"
316
317 msgid "Backup / Flash Firmware"
318 msgstr ""
319
320 msgid "Backup / Restore"
321 msgstr "Sikkerhetskopi/Gjenoppretting"
322
323 msgid "Backup file list"
324 msgstr ""
325
326 msgid "Bad address specified!"
327 msgstr "Ugyldig adresse oppgitt!"
328
329 msgid ""
330 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
331 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
332 "defined backup patterns."
333 msgstr ""
334
335 msgid "Bitrate"
336 msgstr "Bihastighet"
337
338 msgid "Bogus NX Domain Override"
339 msgstr ""
340
341 msgid "Bridge"
342 msgstr "Bro"
343
344 msgid "Bridge interfaces"
345 msgstr "Sammenkoble grensesnitt"
346
347 msgid "Bridge unit number"
348 msgstr "Bro enhetsnummer"
349
350 msgid "Bring up on boot"
351 msgstr ""
352
353 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
354 msgstr ""
355
356 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
357 msgstr ""
358
359 msgid "Buffered"
360 msgstr "Bufret"
361
362 msgid "Buttons"
363 msgstr "Knapper"
364
365 msgid "CPU"
366 msgstr "CPU"
367
368 msgid "CPU usage (%)"
369 msgstr "CPU forbruk (%)"
370
371 msgid "Cached"
372 msgstr "Hurtigbufret"
373
374 msgid "Cancel"
375 msgstr "Avbryt"
376
377 msgid "Chain"
378 msgstr "Lenke"
379
380 msgid "Changes"
381 msgstr "Endringer"
382
383 msgid "Changes applied."
384 msgstr "Endringer utført."
385
386 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
387 msgstr "Endrer administrator passordet for tilgang til enheten"
388
389 msgid "Channel"
390 msgstr "Kanal"
391
392 msgid "Check"
393 msgstr "Kontroller"
394
395 msgid "Checksum"
396 msgstr "Kontrollsum"
397
398 msgid ""
399 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
400 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
401 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
402 "interface to it."
403 msgstr ""
404 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
405 "<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede sonen. "
406 "Eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny sone og tilknytte "
407 "grensesnittet til det."
408
409 msgid ""
410 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
411 "out the <em>create</em> field to define a new network."
412 msgstr ""
413
414 msgid "Cipher"
415 msgstr ""
416
417 msgid ""
418 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
419 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
420 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
421 msgstr ""
422
423 msgid "Client"
424 msgstr "Klient"
425
426 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
427 msgstr ""
428
429 msgid ""
430 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
431 "persist connection"
432 msgstr ""
433
434 msgid "Close list..."
435 msgstr ""
436
437 msgid "Collecting data..."
438 msgstr "Henter data..."
439
440 msgid "Command"
441 msgstr "Kommando"
442
443 msgid "Common Configuration"
444 msgstr "Vanlige Innstillinger"
445
446 msgid "Compression"
447 msgstr "Komprimering"
448
449 msgid "Configuration"
450 msgstr "Konfigurasjon"
451
452 msgid "Configuration applied."
453 msgstr "Konfigurasjons endring utført."
454
455 msgid "Configuration files will be kept."
456 msgstr ""
457
458 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
459 msgstr ""
460 "Konfigurerer dette monteringspunktet som overlay lagringspunkt for block-"
461 "extroot"
462
463 msgid "Confirmation"
464 msgstr "Bekreftelse"
465
466 msgid "Connect"
467 msgstr ""
468
469 msgid "Connected"
470 msgstr "Tilkoblet"
471
472 msgid "Connection Limit"
473 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
474
475 msgid "Connections"
476 msgstr ""
477
478 msgid "Country"
479 msgstr "Land"
480
481 msgid "Country Code"
482 msgstr "Landskode"
483
484 msgid "Cover the following interface"
485 msgstr "Gjelder det følgende grensesnitt"
486
487 msgid "Cover the following interfaces"
488 msgstr "Gjelder de følgende grensesnitt"
489
490 msgid "Create / Assign firewall-zone"
491 msgstr "Opprett/Tildel brannmur sone"
492
493 msgid "Create Interface"
494 msgstr "Opprett Grensesnitt"
495
496 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
497 msgstr "Opprett en bro over flere grensesnitt"
498
499 msgid "Critical"
500 msgstr "Kritisk"
501
502 msgid "Cron Log Level"
503 msgstr "Cron logg nivå"
504
505 msgid "Custom Interface"
506 msgstr "Egendefinerte Grensesnitt"
507
508 msgid ""
509 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
510 "\">LED</abbr>s if possible."
511 msgstr ""
512 "Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
513 "abbr>s om mulig.."
514
515 msgid "DHCP Leases"
516 msgstr "DHCP Leier"
517
518 msgid "DHCP Server"
519 msgstr "DHCP Server"
520
521 msgid "DHCP and DNS"
522 msgstr "DHCP og DNS"
523
524 msgid "DHCP client"
525 msgstr ""
526
527 msgid "DHCP-Options"
528 msgstr "DHCP-Alternativer"
529
530 msgid "DHCPv6 Leases"
531 msgstr ""
532
533 msgid "DNS"
534 msgstr "DNS"
535
536 msgid "DNS forwardings"
537 msgstr "DNS videresendinger"
538
539 msgid "DUID"
540 msgstr ""
541
542 msgid "Debug"
543 msgstr "Feilsøking"
544
545 msgid "Default %d"
546 msgstr ""
547
548 msgid "Default gateway"
549 msgstr ""
550
551 msgid "Default state"
552 msgstr "Standard tilstand"
553
554 msgid "Define a name for this network."
555 msgstr "Definer et navn for dette nettverket"
556
557 msgid ""
558 "Define additional DHCP options, for example "
559 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
560 "servers to clients."
561 msgstr ""
562 "Definer flere DHCP valg, f.eks \"<code>192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" som "
563 "annonserer forskjellige DNS servere til klientene."
564
565 msgid "Delete"
566 msgstr "Fjern"
567
568 msgid "Delete this interface"
569 msgstr "Fjern dette grensesnitt"
570
571 msgid "Delete this network"
572 msgstr "Fjern dette nettverket"
573
574 msgid "Description"
575 msgstr "Beskrivelse"
576
577 msgid "Design"
578 msgstr "Design"
579
580 msgid "Destination"
581 msgstr "Destinasjon"
582
583 msgid "Device"
584 msgstr "Enhet"
585
586 msgid "Device Configuration"
587 msgstr "Enhet Konfigurasjon"
588
589 msgid "Diagnostics"
590 msgstr "Nettverksdiagnostikk"
591
592 msgid "Directory"
593 msgstr "Katalog"
594
595 msgid "Disable"
596 msgstr ""
597
598 msgid ""
599 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
600 "this interface."
601 msgstr ""
602 "Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
603 "for dette nettverket."
604
605 msgid "Disable DNS setup"
606 msgstr "Deaktiver DNS oppsett"
607
608 msgid "Disable HW-Beacon timer"
609 msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
610
611 msgid "Disabled"
612 msgstr "Deaktivert"
613
614 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
615 msgstr "Forkast oppstrøms RFC1918 svar"
616
617 msgid "Displaying only packages containing"
618 msgstr ""
619
620 msgid "Distance Optimization"
621 msgstr "Avstand Optimalisering"
622
623 msgid "Distance to farthest network member in meters."
624 msgstr "Avstand i meter til det medlem av nettverket som er lengst unna."
625
626 msgid "Diversity"
627 msgstr "Antennevariasjon"
628
629 msgid ""
630 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
631 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
632 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
633 "firewalls"
634 msgstr ""
635 "Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
636 "\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
637 "Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
638 "brannmurer"
639
640 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
641 msgstr "Ikke cache negative svar, f.eks for ikke eksisterende domener"
642
643 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
644 msgstr ""
645 "Ikke videresend forespørsler som ikke kan besvares med offentlige "
646 "navneservere"
647
648 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
649 msgstr "Ikke videresend reverserte oppslag for lokale nettverk"
650
651 msgid "Do not send probe responses"
652 msgstr "Ikke send probe svar"
653
654 msgid "Domain required"
655 msgstr "Domene kreves"
656
657 msgid "Domain whitelist"
658 msgstr "Domene hviteliste"
659
660 msgid ""
661 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
662 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
663 msgstr ""
664 "Ikke videresend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
665 "uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
666
667 msgid "Download and install package"
668 msgstr "Last ned og installer pakken"
669
670 msgid "Download backup"
671 msgstr ""
672
673 msgid "Dropbear Instance"
674 msgstr "Dropbear Instans"
675
676 msgid ""
677 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
678 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
679 msgstr ""
680 "Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nettverks shell "
681 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
682
683 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
684 msgstr ""
685 "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
686
687 msgid "Dynamic tunnel"
688 msgstr ""
689
690 msgid ""
691 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
692 "having static leases will be served."
693 msgstr ""
694 "Dynamisk tildeling av DHCP adresser til klienter. Om deaktivert, kan en kun "
695 "bruke klienter med statisk leie."
696
697 msgid "EAP-Method"
698 msgstr "EAP-metode"
699
700 msgid "Edit"
701 msgstr "Endre"
702
703 msgid "Edit this interface"
704 msgstr "Endre dette grensesnittet"
705
706 msgid "Edit this network"
707 msgstr "Endre dette nettverket"
708
709 msgid "Emergency"
710 msgstr "Krisesituasjon"
711
712 msgid "Enable"
713 msgstr ""
714
715 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
716 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
717
718 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
719 msgstr ""
720
721 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
722 msgstr ""
723
724 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
725 msgstr "Aktiver Jumbo Frames gjennomgang"
726
727 msgid "Enable NTP client"
728 msgstr ""
729
730 msgid "Enable TFTP server"
731 msgstr "Aktiver TFTP server"
732
733 msgid "Enable VLAN functionality"
734 msgstr "Aktiver VLAN funksjonalitet"
735
736 msgid "Enable learning and aging"
737 msgstr "Aktiver 'læring' og 'aldring'"
738
739 msgid "Enable this mount"
740 msgstr "Aktiver dette monteringspunktet"
741
742 msgid "Enable this swap"
743 msgstr "Aktiver denne swapenhet"
744
745 msgid "Enable/Disable"
746 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
747
748 msgid "Enabled"
749 msgstr "Aktivert"
750
751 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
752 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
753
754 msgid "Encapsulation mode"
755 msgstr "Innkapsling modus"
756
757 msgid "Encryption"
758 msgstr "Kryptering"
759
760 msgid "Erasing..."
761 msgstr ""
762
763 msgid "Error"
764 msgstr "Feil"
765
766 msgid "Ethernet Adapter"
767 msgstr "Ethernet Tilslutning"
768
769 msgid "Ethernet Switch"
770 msgstr "Ethernet Svitsj"
771
772 msgid "Expand hosts"
773 msgstr "Utvid vertsliste"
774
775 msgid "Expires"
776 msgstr "Utgår"
777
778 msgid ""
779 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
780 msgstr "Utløpstid på leide adresser, minimum er 2 minutter (<code>2m</code>)."
781
782 msgid "External system log server"
783 msgstr "Ekstern systemlogg server"
784
785 msgid "External system log server port"
786 msgstr "Ekstern systemlogg server port"
787
788 msgid "Fast Frames"
789 msgstr "Fast Frames"
790
791 msgid "File"
792 msgstr "Fil"
793
794 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
795 msgstr "Filnavn fra boot image annonsert til klienter"
796
797 msgid "Filesystem"
798 msgstr "Filsystem"
799
800 msgid "Filter"
801 msgstr "Filter"
802
803 msgid "Filter private"
804 msgstr "Filtrer private"
805
806 msgid "Filter useless"
807 msgstr "Filtrer ubrukelige"
808
809 msgid "Find and join network"
810 msgstr "Finn og koble til nettverk"
811
812 msgid "Find package"
813 msgstr "Finn pakke"
814
815 msgid "Finish"
816 msgstr "Fullfør"
817
818 msgid "Firewall"
819 msgstr "Brannmur"
820
821 msgid "Firewall Settings"
822 msgstr "Brannmur Innstillinger"
823
824 msgid "Firewall Status"
825 msgstr "Brannmur Status"
826
827 msgid "Firmware Version"
828 msgstr "Firmware Versjon"
829
830 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
831 msgstr "Fast kilde port for utgående DNS-spørringer"
832
833 msgid "Flags"
834 msgstr "Flagg"
835
836 msgid "Flash Firmware"
837 msgstr "Firmware Oppradering"
838
839 msgid "Flash image..."
840 msgstr ""
841
842 msgid "Flash new firmware image"
843 msgstr ""
844
845 msgid "Flash operations"
846 msgstr ""
847
848 msgid "Flashing..."
849 msgstr ""
850
851 msgid "Force"
852 msgstr "Tving"
853
854 msgid "Force CCMP (AES)"
855 msgstr ""
856
857 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
858 msgstr ""
859 "Tving DHCP i dette nettverket, selv om en annen DHCP server er oppdaget"
860
861 msgid "Force TKIP"
862 msgstr ""
863
864 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
865 msgstr ""
866
867 msgid "Forward DHCP traffic"
868 msgstr ""
869
870 msgid "Forward broadcast traffic"
871 msgstr ""
872
873 msgid "Forwarding mode"
874 msgstr "Videresending modus"
875
876 msgid "Fragmentation Threshold"
877 msgstr "Fragmenterings Terskel"
878
879 msgid "Frame Bursting"
880 msgstr "Frame Bursting"
881
882 msgid "Free"
883 msgstr "Ledig"
884
885 msgid "Free space"
886 msgstr "Ledig plass"
887
888 msgid "Frequency Hopping"
889 msgstr "Frekvens Hopping"
890
891 msgid "GHz"
892 msgstr ""
893
894 msgid "GPRS only"
895 msgstr ""
896
897 msgid "Gateway"
898 msgstr "Gateway"
899
900 msgid "Gateway ports"
901 msgstr "Gateway porter"
902
903 msgid "General Settings"
904 msgstr "Generelle Innstillinger"
905
906 msgid "General Setup"
907 msgstr "Generelt Oppsett"
908
909 msgid "Generate archive"
910 msgstr ""
911
912 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
913 msgstr ""
914
915 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
916 msgstr "Det oppgitte passordet var ikke korrekt, passord ble ikke endret!"
917
918 msgid "Go to password configuration..."
919 msgstr ""
920
921 msgid "Go to relevant configuration page"
922 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
923
924 msgid "HE.net password"
925 msgstr ""
926
927 msgid "HE.net user ID"
928 msgstr ""
929
930 msgid "HT capabilities"
931 msgstr "HT Muligheter"
932
933 msgid "HT mode"
934 msgstr "HT Modus"
935
936 msgid "Handler"
937 msgstr "Behandler"
938
939 msgid "Hang Up"
940 msgstr "Slå av"
941
942 msgid ""
943 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
944 "the timezone."
945 msgstr ""
946 "Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som f.eks. dens "
947 "vertsnavn eller tidssone."
948
949 msgid ""
950 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
951 "authentication."
952 msgstr ""
953 "Her kan du lime inn felles SSH-nøkler(en per linje), for SSH godkjenning."
954
955 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
956 msgstr ""
957
958 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
959 msgstr "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
960
961 msgid "Host entries"
962 msgstr "Vertsoppføringer"
963
964 msgid "Host expiry timeout"
965 msgstr "Verts utløpstid"
966
967 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
968 msgstr ""
969 "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
970
971 msgid "Hostname"
972 msgstr "Vertsnavn"
973
974 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
975 msgstr ""
976
977 msgid "Hostnames"
978 msgstr "Vertsnavn"
979
980 msgid "IP address"
981 msgstr "IP adresse"
982
983 msgid "IPv4"
984 msgstr "IPv4"
985
986 msgid "IPv4 Firewall"
987 msgstr "IPv4 Brannmur"
988
989 msgid "IPv4 WAN Status"
990 msgstr "IPv4 WAN Status"
991
992 msgid "IPv4 address"
993 msgstr ""
994
995 msgid "IPv4 and IPv6"
996 msgstr "IPv4 og IPv6"
997
998 msgid "IPv4 broadcast"
999 msgstr ""
1000
1001 msgid "IPv4 gateway"
1002 msgstr ""
1003
1004 msgid "IPv4 netmask"
1005 msgstr ""
1006
1007 msgid "IPv4 only"
1008 msgstr "Kun IPv4"
1009
1010 msgid "IPv4 prefix length"
1011 msgstr ""
1012
1013 msgid "IPv4-Address"
1014 msgstr "IPv4-Adresse"
1015
1016 msgid "IPv6"
1017 msgstr "IPv6"
1018
1019 msgid "IPv6 Firewall"
1020 msgstr "IPv6 Brannmur"
1021
1022 msgid "IPv6 WAN Status"
1023 msgstr "IPv6 WAN Status"
1024
1025 msgid "IPv6 address"
1026 msgstr ""
1027
1028 msgid "IPv6 gateway"
1029 msgstr ""
1030
1031 msgid "IPv6 only"
1032 msgstr "Kun IPv6"
1033
1034 msgid "IPv6 prefix"
1035 msgstr ""
1036
1037 msgid "IPv6 prefix length"
1038 msgstr ""
1039
1040 msgid "IPv6-Address"
1041 msgstr ""
1042
1043 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1044 msgstr ""
1045
1046 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1047 msgstr ""
1048
1049 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1050 msgstr ""
1051
1052 msgid "Identity"
1053 msgstr "Identitet"
1054
1055 msgid ""
1056 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1057 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enhet monteres ut fra dens UUID"
1058
1059 msgid ""
1060 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1061 "device node"
1062 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enheten bli montert utfra dens Volumnavn"
1063
1064 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1065 msgstr ""
1066
1067 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1068 msgstr ""
1069
1070 msgid ""
1071 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1072 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1073 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1074 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1075 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1076 msgstr ""
1077 "Om ruterens fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
1078 "gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
1079 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
1080 "mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1081
1082 msgid "Ignore Hosts files"
1083 msgstr "Ignorer vertsfiler"
1084
1085 msgid "Ignore interface"
1086 msgstr "Ignorer grensesnitt"
1087
1088 msgid "Ignore resolve file"
1089 msgstr "Ignorer oppslagsfil"
1090
1091 msgid "Image"
1092 msgstr ""
1093
1094 msgid "In"
1095 msgstr "i"
1096
1097 msgid "Inactivity timeout"
1098 msgstr ""
1099
1100 msgid "Inbound:"
1101 msgstr "Innkommende:"
1102
1103 msgid "Info"
1104 msgstr "Informasjon"
1105
1106 msgid "Initscript"
1107 msgstr "Oppstartskript"
1108
1109 msgid "Initscripts"
1110 msgstr "Oppstartsskript"
1111
1112 msgid "Install"
1113 msgstr "Installer"
1114
1115 msgid "Install package %q"
1116 msgstr ""
1117
1118 msgid "Install protocol extensions..."
1119 msgstr ""
1120
1121 msgid "Installed packages"
1122 msgstr "Installerte pakker"
1123
1124 msgid "Interface"
1125 msgstr "Grensesnitt"
1126
1127 msgid "Interface Configuration"
1128 msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
1129
1130 msgid "Interface Overview"
1131 msgstr "Grensesnitt Oversikt"
1132
1133 msgid "Interface is reconnecting..."
1134 msgstr "Grensesnittet kobler til igjen..."
1135
1136 msgid "Interface is shutting down..."
1137 msgstr "Grensesnittet slår seg av..."
1138
1139 msgid "Interface not present or not connected yet."
1140 msgstr "Grensesnittet er ikke tilgjengelig eller er ikke tilknyttet."
1141
1142 msgid "Interface reconnected"
1143 msgstr "Grensesnittet er koblet til igjen"
1144
1145 msgid "Interface shut down"
1146 msgstr "Grensesnittet er slått av"
1147
1148 msgid "Interfaces"
1149 msgstr "Grensesnitt"
1150
1151 msgid "Internal Server Error"
1152 msgstr ""
1153
1154 msgid "Invalid"
1155 msgstr "Ugyldig"
1156
1157 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1158 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare IDer mellom %d og %d er tillatt."
1159
1160 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1161 msgstr ""
1162
1163 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1164 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
1165
1166 msgid ""
1167 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
1168 "memory, please verify the image file!"
1169 msgstr ""
1170 "Det virker som du prøver å flashe med en firmware som ikke passer inn i "
1171 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
1172
1173 msgid "Java Script required!"
1174 msgstr "Java Script kreves!"
1175
1176 msgid "Join Network"
1177 msgstr "Koble til nettverket"
1178
1179 msgid "Join Network: Settings"
1180 msgstr "Koble til nettverk: Innstilling"
1181
1182 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1183 msgstr "Koble til nettverk: Trådløs Skanning"
1184
1185 msgid "Keep settings"
1186 msgstr ""
1187
1188 msgid "Kernel Log"
1189 msgstr "Kjerne Logg"
1190
1191 msgid "Kernel Version"
1192 msgstr "Kjerne Versjon"
1193
1194 msgid "Key"
1195 msgstr "Nøkkel"
1196
1197 msgid "Key #%d"
1198 msgstr "Nøkkel #%d"
1199
1200 msgid "Kill"
1201 msgstr "Drep"
1202
1203 msgid "L2TP"
1204 msgstr ""
1205
1206 msgid "L2TP Server"
1207 msgstr ""
1208
1209 msgid "LCP echo failure threshold"
1210 msgstr ""
1211
1212 msgid "LCP echo interval"
1213 msgstr ""
1214
1215 msgid "LLC"
1216 msgstr "LLC"
1217
1218 msgid "Label"
1219 msgstr "Volumnavn"
1220
1221 msgid "Language"
1222 msgstr "Språk"
1223
1224 msgid "Language and Style"
1225 msgstr "Språk og Utseende"
1226
1227 msgid "Lease validity time"
1228 msgstr "Gyldig leietid"
1229
1230 msgid "Leasefile"
1231 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Leie-fil</abbr>"
1232
1233 msgid "Leasetime"
1234 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Leietid</abbr>"
1235
1236 msgid "Leasetime remaining"
1237 msgstr "Gjenværende leietid"
1238
1239 msgid "Leave empty to autodetect"
1240 msgstr ""
1241
1242 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1243 msgstr ""
1244
1245 msgid "Legend:"
1246 msgstr "Forklaring:"
1247
1248 msgid "Limit"
1249 msgstr "Grense"
1250
1251 msgid "Link On"
1252 msgstr "Forbindelse"
1253
1254 msgid ""
1255 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1256 "requests to"
1257 msgstr ""
1258 "Liste med <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere som "
1259 "forespørsler blir videresendt til"
1260
1261 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1262 msgstr "Liste over domener hvor en tillater RFC1918 svar"
1263
1264 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1265 msgstr ""
1266
1267 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1268 msgstr ""
1269 "Lytt kun på det angitte grensesnitt, om ingen er angitt lyttes det på alle"
1270
1271 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1272 msgstr "Lytte-port for innkommende DNS-spørring"
1273
1274 msgid "Load"
1275 msgstr "Belastning"
1276
1277 msgid "Load Average"
1278 msgstr "Belastning Gjennomsnitt"
1279
1280 msgid "Loading"
1281 msgstr "Laster"
1282
1283 msgid "Local IPv4 address"
1284 msgstr ""
1285
1286 msgid "Local IPv6 address"
1287 msgstr ""
1288
1289 msgid "Local Startup"
1290 msgstr "Lokal Oppstart"
1291
1292 msgid "Local Time"
1293 msgstr "Lokal tid"
1294
1295 msgid "Local domain"
1296 msgstr "Lokalt domene"
1297
1298 msgid ""
1299 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1300 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1301 msgstr ""
1302 "Lokalt domene spesifikasjon. Navn som passer dette domenet blir aldri "
1303 "videresendt, de blir kun løst av DHCP eller vertsfiler"
1304
1305 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1306 msgstr "Lokalt domenesuffiks lagt til DHCP navn og vertsfil oppføringer"
1307
1308 msgid "Local server"
1309 msgstr "Lokal server"
1310
1311 msgid ""
1312 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1313 "available"
1314 msgstr ""
1315 "Lokaliser vertsnavn avhengig av subnett hvis flere IP-adresser er "
1316 "tilgjengelig"
1317
1318 msgid "Localise queries"
1319 msgstr "Lokalisere søk"
1320
1321 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1322 msgstr ""
1323
1324 msgid "Log output level"
1325 msgstr "Logg nivå"
1326
1327 msgid "Log queries"
1328 msgstr "Logg spørringer"
1329
1330 msgid "Logging"
1331 msgstr "Logging"
1332
1333 msgid "Login"
1334 msgstr "Logg inn"
1335
1336 msgid "Logout"
1337 msgstr "Logg ut"
1338
1339 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1340 msgstr "Laveste leide adresse, forskjøvet fra nettverks adressen."
1341
1342 msgid "MAC-Address"
1343 msgstr "MAC-Adresse"
1344
1345 msgid "MAC-Address Filter"
1346 msgstr "MAC-Addresse Filter"
1347
1348 msgid "MAC-Filter"
1349 msgstr "MAC-Filter"
1350
1351 msgid "MAC-List"
1352 msgstr "MAC-Liste"
1353
1354 msgid "MB/s"
1355 msgstr ""
1356
1357 msgid "MHz"
1358 msgstr ""
1359
1360 msgid "MTU"
1361 msgstr "MTU"
1362
1363 msgid "Maximum Rate"
1364 msgstr "Maksimal hastighet"
1365
1366 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1367 msgstr "Maksimalt antall aktive DHCP leieavtaler"
1368
1369 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1370 msgstr "Maksimalt antall samtidige DNS spørringer"
1371
1372 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1373 msgstr "Maksimal tillatt størrelse på EDNS.0 UDP-pakker"
1374
1375 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1376 msgstr ""
1377
1378 msgid "Maximum hold time"
1379 msgstr "Maksimal holde tid"
1380
1381 msgid "Maximum number of leased addresses."
1382 msgstr "Maksimalt antall utleide adresser"
1383
1384 msgid "Mbit/s"
1385 msgstr ""
1386
1387 msgid "Memory"
1388 msgstr "Minne"
1389
1390 msgid "Memory usage (%)"
1391 msgstr "Minne forbruk (%)"
1392
1393 msgid "Metric"
1394 msgstr "Metrisk"
1395
1396 msgid "Minimum Rate"
1397 msgstr "Minimum hastighet"
1398
1399 msgid "Minimum hold time"
1400 msgstr "Minimum holde tid"
1401
1402 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1403 msgstr ""
1404
1405 msgid "Mode"
1406 msgstr "Modus"
1407
1408 msgid "Modem device"
1409 msgstr "Modem"
1410
1411 msgid "Modem init timeout"
1412 msgstr ""
1413
1414 msgid "Monitor"
1415 msgstr "Monitor"
1416
1417 msgid "Mount Entry"
1418 msgstr "Monterings Enhet"
1419
1420 msgid "Mount Point"
1421 msgstr "Monterings Punkt"
1422
1423 msgid "Mount Points"
1424 msgstr "Monterings Punkter"
1425
1426 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1427 msgstr "Monterings Punkter - Monterings Enhet"
1428
1429 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1430 msgstr "Monterings Punkter - Swap Enhet"
1431
1432 msgid ""
1433 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1434 "filesystem"
1435 msgstr ""
1436 "Monterings punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
1437 "filsystemet"
1438
1439 msgid "Mount options"
1440 msgstr "Monterings alternativer"
1441
1442 msgid "Mount point"
1443 msgstr "Monterings punkt"
1444
1445 msgid "Mounted file systems"
1446 msgstr "Monterte Filsystemer"
1447
1448 msgid "Move down"
1449 msgstr "Flytt ned"
1450
1451 msgid "Move up"
1452 msgstr "Flytt opp"
1453
1454 msgid "Multicast Rate"
1455 msgstr "Multicast hastighet"
1456
1457 msgid "Multicast address"
1458 msgstr "Multicast adresse"
1459
1460 msgid "NAS ID"
1461 msgstr "NAS ID"
1462
1463 msgid "NTP server candidates"
1464 msgstr ""
1465
1466 msgid "Name"
1467 msgstr "Navn"
1468
1469 msgid "Name of the new interface"
1470 msgstr "Navnet til det nye grensesnittet"
1471
1472 msgid "Name of the new network"
1473 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
1474
1475 msgid "Navigation"
1476 msgstr "Navigasjon"
1477
1478 msgid "Netmask"
1479 msgstr "Nettmaske"
1480
1481 msgid "Network"
1482 msgstr "Nettverk"
1483
1484 msgid "Network Utilities"
1485 msgstr "Nettverks Verktøy"
1486
1487 msgid "Network boot image"
1488 msgstr "Nettverks boot image"
1489
1490 msgid "Network without interfaces."
1491 msgstr ""
1492
1493 msgid "Next »"
1494 msgstr "Neste »"
1495
1496 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1497 msgstr ""
1498
1499 msgid "No chains in this table"
1500 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
1501
1502 msgid "No files found"
1503 msgstr "Ingen filer funnet"
1504
1505 msgid "No information available"
1506 msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
1507
1508 msgid "No negative cache"
1509 msgstr "Ingen negative cache"
1510
1511 msgid "No network configured on this device"
1512 msgstr "Ingen nettverk er konfigurert på denne enheten"
1513
1514 msgid "No network name specified"
1515 msgstr ""
1516
1517 msgid "No package lists available"
1518 msgstr ""
1519
1520 msgid "No password set!"
1521 msgstr "Ruteren er ikke passordbeskyttet!"
1522
1523 msgid "No rules in this chain"
1524 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
1525
1526 msgid "No zone assigned"
1527 msgstr ""
1528
1529 msgid "Noise"
1530 msgstr "Støy"
1531
1532 msgid "Noise:"
1533 msgstr ""
1534
1535 msgid "None"
1536 msgstr "Ingen"
1537
1538 msgid "Normal"
1539 msgstr "Normal"
1540
1541 msgid "Not Found"
1542 msgstr ""
1543
1544 msgid "Not associated"
1545 msgstr "Ikke tilknyttet"
1546
1547 msgid "Not connected"
1548 msgstr ""
1549
1550 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1551 msgstr ""
1552
1553 msgid "Notice"
1554 msgstr "Merk"
1555
1556 msgid "Nslookup"
1557 msgstr ""
1558
1559 msgid "OK"
1560 msgstr "OK"
1561
1562 msgid "OPKG-Configuration"
1563 msgstr "<abbr title=\"Open PacKaGe Management\">OPKG</abbr>-Konfigurasjon"
1564
1565 msgid "Off-State Delay"
1566 msgstr "Forsinkelse ved tilstand Av"
1567
1568 msgid ""
1569 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1570 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1571 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1572 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1573 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1574 "<samp>eth0.1</samp>)."
1575 msgstr ""
1576 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
1577 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av \"Sammekoble grensesnitt\" "
1578 "feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med mellomrom. Du kan "
1579 "også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> betegnelse "
1580 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks</abbr>: "
1581 "<samp>eth0.1</samp>)."
1582
1583 msgid "On-State Delay"
1584 msgstr "Forsinkelse ved tilstand -På-"
1585
1586 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1587 msgstr "Ett eller flere felt inneholder ugyldige verdier!"
1588
1589 msgid "One or more required fields have no value!"
1590 msgstr "Ett eller flere obligatoriske felter har ingen verdi!"
1591
1592 msgid "Open list..."
1593 msgstr ""
1594
1595 msgid "Option changed"
1596 msgstr "Innstilling endret"
1597
1598 msgid "Option removed"
1599 msgstr "Innstilling fjernet"
1600
1601 msgid "Options"
1602 msgstr "Alternativer"
1603
1604 msgid "Other:"
1605 msgstr "Andre:"
1606
1607 msgid "Out"
1608 msgstr "Ut"
1609
1610 msgid "Outbound:"
1611 msgstr "Ugående:"
1612
1613 msgid "Outdoor Channels"
1614 msgstr "Utendørs Kanaler"
1615
1616 msgid "Override MAC address"
1617 msgstr ""
1618
1619 msgid "Override MTU"
1620 msgstr ""
1621
1622 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1623 msgstr ""
1624
1625 msgid ""
1626 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1627 "subnet that is served."
1628 msgstr ""
1629 "Overstyr nettmaske sendt til klienter. Normalt er nettmasken beregnet ut fra "
1630 "subnettet som blir tildelt."
1631
1632 msgid "Override the table used for internal routes"
1633 msgstr ""
1634
1635 msgid "Overview"
1636 msgstr "Oversikt"
1637
1638 msgid "Owner"
1639 msgstr "Eier"
1640
1641 msgid "PAP/CHAP password"
1642 msgstr ""
1643
1644 msgid "PAP/CHAP username"
1645 msgstr ""
1646
1647 msgid "PID"
1648 msgstr "PID"
1649
1650 msgid "PIN"
1651 msgstr ""
1652
1653 msgid "PPP"
1654 msgstr ""
1655
1656 msgid "PPPoA Encapsulation"
1657 msgstr "PPPoA Innkapsling"
1658
1659 msgid "PPPoATM"
1660 msgstr ""
1661
1662 msgid "PPPoE"
1663 msgstr ""
1664
1665 msgid "PPtP"
1666 msgstr ""
1667
1668 msgid "Package libiwinfo required!"
1669 msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
1670
1671 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1672 msgstr ""
1673
1674 msgid "Package name"
1675 msgstr "Pakkenavn"
1676
1677 msgid "Packets"
1678 msgstr "Pakker"
1679
1680 msgid "Part of zone %q"
1681 msgstr ""
1682
1683 msgid "Password"
1684 msgstr "Passord"
1685
1686 msgid "Password authentication"
1687 msgstr "Passord godkjenning"
1688
1689 msgid "Password of Private Key"
1690 msgstr "Passord for privatnøkkel"
1691
1692 msgid "Password successfully changed!"
1693 msgstr "Passordet er endret!"
1694
1695 msgid "Path to CA-Certificate"
1696 msgstr "Sti til CA-sertifikat"
1697
1698 msgid "Path to Client-Certificate"
1699 msgstr ""
1700
1701 msgid "Path to Private Key"
1702 msgstr "Sti til privatnøkkel"
1703
1704 msgid "Path to executable which handles the button event"
1705 msgstr "Sti til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
1706
1707 msgid "Peak:"
1708 msgstr "Maksimalt:"
1709
1710 msgid "Perform reboot"
1711 msgstr "Omstart nå"
1712
1713 msgid "Perform reset"
1714 msgstr ""
1715
1716 msgid "Phy Rate:"
1717 msgstr ""
1718
1719 msgid "Physical Settings"
1720 msgstr "Fysiske Innstillinger"
1721
1722 msgid "Ping"
1723 msgstr ""
1724
1725 msgid "Pkts."
1726 msgstr "Pakker"
1727
1728 msgid "Please enter your username and password."
1729 msgstr "Skriv inn ditt brukernavn og passord."
1730
1731 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1732 msgstr "Vent: Enheten starter på nytt ..."
1733
1734 msgid "Policy"
1735 msgstr "Policy"
1736
1737 msgid "Port"
1738 msgstr "Port"
1739
1740 msgid "Port %d"
1741 msgstr "Port %d"
1742
1743 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1744 msgstr "Port %d er utagget i flere VLANs!"
1745
1746 msgid "Port status:"
1747 msgstr ""
1748
1749 msgid ""
1750 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
1751 "ignore failures"
1752 msgstr ""
1753
1754 msgid "Prevents client-to-client communication"
1755 msgstr "Hindrer klient-til-klient kommunikasjon"
1756
1757 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
1758 msgstr ""
1759
1760 msgid "Proceed"
1761 msgstr "Fortsett"
1762
1763 msgid "Processes"
1764 msgstr "Prosesser"
1765
1766 msgid "Prot."
1767 msgstr "Prot."
1768
1769 msgid "Protocol"
1770 msgstr "Protokoll"
1771
1772 msgid "Protocol family"
1773 msgstr "Protokoll familie"
1774
1775 msgid "Protocol of the new interface"
1776 msgstr ""
1777
1778 msgid "Protocol support is not installed"
1779 msgstr ""
1780
1781 msgid "Provide NTP server"
1782 msgstr ""
1783
1784 msgid "Provide new network"
1785 msgstr "Lag nytt nettverk"
1786
1787 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1788 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1789
1790 msgid "Quality"
1791 msgstr ""
1792
1793 msgid "RTS/CTS Threshold"
1794 msgstr "RTS/CTS Terskel"
1795
1796 msgid "RX"
1797 msgstr "RX"
1798
1799 msgid "RX Rate"
1800 msgstr ""
1801
1802 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
1803 msgstr ""
1804
1805 msgid "Radius-Accounting-Port"
1806 msgstr ""
1807
1808 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1809 msgstr ""
1810
1811 msgid "Radius-Accounting-Server"
1812 msgstr ""
1813
1814 msgid "Radius-Authentication-Port"
1815 msgstr ""
1816
1817 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1818 msgstr ""
1819
1820 msgid "Radius-Authentication-Server"
1821 msgstr ""
1822
1823 msgid ""
1824 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1825 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1826 msgstr ""
1827 "Benytt <code>/etc/ethers</code> for å konfigurere <abbr title=\"Dynamic Host "
1828 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1829
1830 msgid ""
1831 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
1832 "lose access to this device if you are connected via this interface."
1833 msgstr ""
1834
1835 msgid ""
1836 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
1837 "might lose access to this device if you are connected via this network."
1838 msgstr ""
1839
1840 msgid "Really reset all changes?"
1841 msgstr ""
1842
1843 msgid ""
1844 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
1845 "you are connected via this interface."
1846 msgstr ""
1847
1848 msgid ""
1849 "Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
1850 "connected via this interface."
1851 msgstr ""
1852
1853 msgid "Really switch protocol?"
1854 msgstr ""
1855
1856 msgid "Realtime Connections"
1857 msgstr "Tilkoblinger Sanntid"
1858
1859 msgid "Realtime Graphs"
1860 msgstr ""
1861
1862 msgid "Realtime Load"
1863 msgstr "Belastning Sanntid"
1864
1865 msgid "Realtime Traffic"
1866 msgstr "Trafikk Sanntid"
1867
1868 msgid "Realtime Wireless"
1869 msgstr ""
1870
1871 msgid "Rebind protection"
1872 msgstr "Binde beskyttelse"
1873
1874 msgid "Reboot"
1875 msgstr "Omstart"
1876
1877 msgid "Rebooting..."
1878 msgstr ""
1879
1880 msgid "Reboots the operating system of your device"
1881 msgstr "Omstarter operativsystemet på enheten"
1882
1883 msgid "Receive"
1884 msgstr "Motta"
1885
1886 msgid "Receiver Antenna"
1887 msgstr "Mottak antenne"
1888
1889 msgid "Reconnect this interface"
1890 msgstr "Koble til igjen"
1891
1892 msgid "Reconnecting interface"
1893 msgstr "Kobler til igjen"
1894
1895 msgid "References"
1896 msgstr "Referanser"
1897
1898 msgid "Regulatory Domain"
1899 msgstr "Regulerende Domene"
1900
1901 msgid "Relay"
1902 msgstr ""
1903
1904 msgid "Relay Bridge"
1905 msgstr ""
1906
1907 msgid "Relay between networks"
1908 msgstr "Relay mellom nettverk"
1909
1910 msgid "Relay bridge"
1911 msgstr ""
1912
1913 msgid "Remote IPv4 address"
1914 msgstr ""
1915
1916 msgid "Remove"
1917 msgstr "Avinstaller"
1918
1919 msgid "Repeat scan"
1920 msgstr "Skann på nytt"
1921
1922 msgid "Replace entry"
1923 msgstr "Erstatt oppføring"
1924
1925 msgid "Replace wireless configuration"
1926 msgstr "Erstatt trådløs konfigurasjon"
1927
1928 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
1929 msgstr ""
1930
1931 msgid "Reset"
1932 msgstr "Nullstill"
1933
1934 msgid "Reset Counters"
1935 msgstr "Nullstill Tellere"
1936
1937 msgid "Reset to defaults"
1938 msgstr ""
1939
1940 msgid "Resolv and Hosts Files"
1941 msgstr "Oppslag og Vertsfiler"
1942
1943 msgid "Resolve file"
1944 msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslagsfil</abbr>"
1945
1946 msgid "Restart"
1947 msgstr "Omstart"
1948
1949 msgid "Restart Firewall"
1950 msgstr "Omstart Brannmur"
1951
1952 msgid "Restore backup"
1953 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
1954
1955 msgid "Reveal/hide password"
1956 msgstr "Vis/Skjul passord"
1957
1958 msgid "Revert"
1959 msgstr "Tilbakestill"
1960
1961 msgid "Root"
1962 msgstr "Rot"
1963
1964 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1965 msgstr "Rot katalog for filer gitt fra TFTP"
1966
1967 msgid "Router Model"
1968 msgstr "Ruter Modell"
1969
1970 msgid "Router Name"
1971 msgstr "Ruter Navn"
1972
1973 msgid "Router Password"
1974 msgstr "Ruter Passord"
1975
1976 msgid "Routes"
1977 msgstr "Ruter"
1978
1979 msgid ""
1980 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
1981 "can be reached."
1982 msgstr ""
1983 "Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken gateway som brukes for "
1984 "å nå et gitt nettverk eller vert."
1985
1986 msgid "Rule #"
1987 msgstr "Regel #"
1988
1989 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
1990 msgstr "Kjør filsystem sjekk før montering av enheten"
1991
1992 msgid "Run filesystem check"
1993 msgstr "Kjør filsystem sjekk"
1994
1995 msgid "SSH Access"
1996 msgstr "SSH Tilgang"
1997
1998 msgid "SSH-Keys"
1999 msgstr "SSH-Nøkler"
2000
2001 msgid "SSID"
2002 msgstr "SSID"
2003
2004 msgid "Save"
2005 msgstr "Lagre"
2006
2007 msgid "Save & Apply"
2008 msgstr "Lagre & Aktiver"
2009
2010 msgid "Save &#38; Apply"
2011 msgstr "Lagre &#38; Aktiver"
2012
2013 msgid "Scan"
2014 msgstr "Skann"
2015
2016 msgid "Scheduled Tasks"
2017 msgstr "Planlagte Oppgaver"
2018
2019 msgid "Section added"
2020 msgstr "Seksjon lagt til"
2021
2022 msgid "Section removed"
2023 msgstr "Seksjon fjernet"
2024
2025 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2026 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
2027
2028 msgid ""
2029 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2030 "conjunction with failure threshold"
2031 msgstr ""
2032
2033 msgid "Send router solicitations"
2034 msgstr ""
2035
2036 msgid "Separate Clients"
2037 msgstr "Separerte Klienter"
2038
2039 msgid "Separate WDS"
2040 msgstr "Separert WDS"
2041
2042 msgid "Server Settings"
2043 msgstr "Server Innstillinger"
2044
2045 msgid "Service Name"
2046 msgstr ""
2047
2048 msgid "Service Type"
2049 msgstr ""
2050
2051 msgid "Services"
2052 msgstr "Tjenester"
2053
2054 msgid "Setup DHCP Server"
2055 msgstr ""
2056
2057 msgid "Setup Time Synchronization"
2058 msgstr ""
2059
2060 msgid "Show current backup file list"
2061 msgstr ""
2062
2063 msgid "Shutdown this interface"
2064 msgstr "Slå av dette grensesnittet"
2065
2066 msgid "Shutdown this network"
2067 msgstr ""
2068
2069 msgid "Signal"
2070 msgstr "Signal"
2071
2072 msgid "Signal:"
2073 msgstr ""
2074
2075 msgid "Size"
2076 msgstr "Størrelse"
2077
2078 msgid "Skip"
2079 msgstr "Gå videre"
2080
2081 msgid "Skip to content"
2082 msgstr "Gå til innhold"
2083
2084 msgid "Skip to navigation"
2085 msgstr "Gå til navigasjon"
2086
2087 msgid "Slot time"
2088 msgstr "Slot tid"
2089
2090 msgid "Software"
2091 msgstr "Programvare"
2092
2093 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2094 msgstr "Noen felt er ugyldige, kan ikke lagre verdier!"
2095
2096 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2097 msgstr ""
2098
2099 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2100 msgstr ""
2101
2102 msgid ""
2103 "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
2104 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
2105 "install instructions."
2106 msgstr ""
2107
2108 msgid "Sort"
2109 msgstr "Sortering"
2110
2111 msgid "Source"
2112 msgstr "Kilde"
2113
2114 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
2115 msgstr ""
2116
2117 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
2118 msgstr ""
2119
2120 msgid "Specifies the button state to handle"
2121 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
2122
2123 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2124 msgstr "Hvor lagrings enheten blir tilsluttet filsystemet (f.eks. /mnt/sda1)"
2125
2126 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2127 msgstr "Angir den lyttende porten for denne <em>Dropbear</em> instansen"
2128
2129 msgid ""
2130 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2131 "to be dead"
2132 msgstr ""
2133
2134 msgid ""
2135 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2136 "dead"
2137 msgstr ""
2138
2139 msgid "Specify the secret encryption key here."
2140 msgstr "Angi krypteringsnøkkelen her"
2141
2142 msgid "Start"
2143 msgstr "Start"
2144
2145 msgid "Start priority"
2146 msgstr "Start prioritet"
2147
2148 msgid "Startup"
2149 msgstr "Oppstart"
2150
2151 msgid "Static IPv4 Routes"
2152 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
2153
2154 msgid "Static IPv6 Routes"
2155 msgstr "Statiske IPv6 Ruter"
2156
2157 msgid "Static Leases"
2158 msgstr "Statiske Leier"
2159
2160 msgid "Static Routes"
2161 msgstr "Statiske Ruter"
2162
2163 msgid "Static WDS"
2164 msgstr "Statisk WDS"
2165
2166 msgid "Static address"
2167 msgstr ""
2168
2169 msgid ""
2170 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2171 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2172 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2173 msgstr ""
2174 "Statisk leieavtaler brukes til å tildele faste IP adresser og symbolske "
2175 "vertsnavn til DHCP klienter. Dette er nødvendig om grensesnittet ikke er "
2176 "dynamisk konfigurert og der kun klienter med dhcp leieavtale får IP"
2177
2178 msgid "Status"
2179 msgstr "Status"
2180
2181 msgid "Stop"
2182 msgstr "Stop"
2183
2184 msgid "Strict order"
2185 msgstr "Streng overholdelse"
2186
2187 msgid "Submit"
2188 msgstr "Send"
2189
2190 msgid "Swap Entry"
2191 msgstr "Swap Enhet"
2192
2193 msgid "Switch"
2194 msgstr "Svitsj"
2195
2196 msgid "Switch %q"
2197 msgstr "Svitsj %q"
2198
2199 msgid "Switch %q (%s)"
2200 msgstr ""
2201
2202 msgid "Switch protocol"
2203 msgstr ""
2204
2205 msgid "Sync with browser"
2206 msgstr ""
2207
2208 msgid "Synchronizing..."
2209 msgstr ""
2210
2211 msgid "System"
2212 msgstr "System"
2213
2214 msgid "System Log"
2215 msgstr "System Logg"
2216
2217 msgid "System Properties"
2218 msgstr "System Egenskaper"
2219
2220 msgid "System log buffer size"
2221 msgstr "System logg buffer størrelse"
2222
2223 msgid "TCP:"
2224 msgstr "TCP:"
2225
2226 msgid "TFTP Settings"
2227 msgstr "TFTP Innstillinger"
2228
2229 msgid "TFTP server root"
2230 msgstr "TFTP server roten"
2231
2232 msgid "TX"
2233 msgstr "TX"
2234
2235 msgid "TX Rate"
2236 msgstr ""
2237
2238 msgid "Table"
2239 msgstr "Tabell"
2240
2241 msgid "Target"
2242 msgstr "Mål"
2243
2244 msgid "Terminate"
2245 msgstr "Avslutte"
2246
2247 msgid ""
2248 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
2249 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
2250 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
2251 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
2252 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2253 msgstr ""
2254 "<em>Enhet Konfigurasjon</em> seksjonen omhandler innstillingene av den "
2255 "trådløse enheten som kanaler, sende stryke eller antenne valg. Disse "
2256 "innstillingene er delt mellom alle definerte trådløse nettverk opprettet "
2257 "utfra denne enhet. (om den trådløse enheten støtter mulit-SSID). Nettverks "
2258 "innstillinger som kryptering eller kanaler er gruppert i <em>Grensesnitt "
2259 "Konfigurasjon</em>."
2260
2261 msgid ""
2262 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
2263 "component for working wireless configuration!"
2264 msgstr ""
2265 "Pakken <em>libiwinfo-lua</em> er ikke installert. Du må installere denne "
2266 "pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
2267
2268 msgid ""
2269 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2270 msgstr ""
2271
2272 msgid ""
2273 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
2274 "code> and <code>_</code>"
2275 msgstr ""
2276 "Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
2277 "<code>_</code>"
2278
2279 msgid ""
2280 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
2281 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2282 msgstr ""
2283 "Filenheten til partisjonen eller minnet (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
2284 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2285
2286 msgid ""
2287 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
2288 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
2289 "samp>)"
2290 msgstr ""
2291 "Filsystemet som ble brukt til å formatere partisjonen eller minnet. (<abbr "
2292 "title=\"for eksempel\">f.eks.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
2293 "Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2294
2295 msgid ""
2296 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
2297 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2298 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2299 msgstr ""
2300 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
2301 "sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
2302 "> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
2303
2304 msgid "The following changes have been committed"
2305 msgstr "Følgende endringer er foretatt"
2306
2307 msgid "The following changes have been reverted"
2308 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
2309
2310 msgid "The following rules are currently active on this system."
2311 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
2312
2313 msgid "The given network name is not unique"
2314 msgstr ""
2315
2316 msgid ""
2317 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
2318 "replaced if you proceed."
2319 msgstr ""
2320 "Maskinvaren er ikke multi-SSID kapabel og den ekisterende konfigurasjonen "
2321 "vil bli erstattet om du fortsetter."
2322
2323 msgid ""
2324 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
2325 "addresses."
2326 msgstr ""
2327
2328 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2329 msgstr ""
2330
2331 msgid ""
2332 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
2333 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2334 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2335 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2336 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2337 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2338 msgstr ""
2339
2340 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2341 msgstr ""
2342
2343 msgid ""
2344 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
2345 "when finished."
2346 msgstr ""
2347
2348 msgid ""
2349 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
2350 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
2351 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
2352 "settings."
2353 msgstr ""
2354 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
2355 "du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
2356 "datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
2357
2358 msgid ""
2359 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
2360 "you choose the generic image format for your platform."
2361 msgstr ""
2362 "Den opplastede programvaren er av et format som ikke støttes. Sørg for at du "
2363 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
2364
2365 msgid "There are no active leases."
2366 msgstr "Det er ingen aktive leieavtaler."
2367
2368 msgid "There are no pending changes to apply!"
2369 msgstr "Det finnes ingen ventende endringer å utføre"
2370
2371 msgid "There are no pending changes to revert!"
2372 msgstr "Det finnes ingen ventende endriger å reversere"
2373
2374 msgid "There are no pending changes!"
2375 msgstr "Det finnes ingen ventende endringer!"
2376
2377 msgid ""
2378 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
2379 "\"Physical Settings\" tab"
2380 msgstr ""
2381
2382 msgid ""
2383 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
2384 "protect the web interface and enable SSH."
2385 msgstr ""
2386 "Det er ikke satt noe passord på denne ruter. Vennligst konfigurer et "
2387 "passord, dette beskytter webgrensesnittet og aktiverer SSH."
2388
2389 msgid "This IPv4 address of the relay"
2390 msgstr ""
2391
2392 msgid ""
2393 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
2394 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
2395 "configurations are automatically preserved."
2396 msgstr ""
2397
2398 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2399 msgstr ""
2400
2401 msgid ""
2402 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
2403 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2404 msgstr ""
2405 "Dette er innholdet i /etc/rc.local. Her kan du legge til egne kommandoer som "
2406 "blir startet ved slutten av boot sekvensen. (før 'exit 0')"
2407
2408 msgid ""
2409 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
2410 "ends with <code>:2</code>"
2411 msgstr ""
2412
2413 msgid ""
2414 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2415 "abbr> in the local network"
2416 msgstr ""
2417 "Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
2418 "\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
2419
2420 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2421 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
2422
2423 msgid ""
2424 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2425 msgstr ""
2426
2427 msgid ""
2428 "This list gives an overview over currently running system processes and "
2429 "their status."
2430 msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
2431
2432 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2433 msgstr ""
2434 "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
2435
2436 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2437 msgstr ""
2438 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
2439
2440 msgid "This section contains no values yet"
2441 msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
2442
2443 msgid "Time Synchronization"
2444 msgstr ""
2445
2446 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2447 msgstr ""
2448
2449 msgid "Timezone"
2450 msgstr "Tidssone"
2451
2452 msgid ""
2453 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
2454 "archive here."
2455 msgstr ""
2456
2457 msgid "Total Available"
2458 msgstr "Totalt Tilgjengelig"
2459
2460 msgid "Traceroute"
2461 msgstr ""
2462
2463 msgid "Traffic"
2464 msgstr "Trafikk"
2465
2466 msgid "Transfer"
2467 msgstr "Overføring"
2468
2469 msgid "Transmission Rate"
2470 msgstr "Overførings rate"
2471
2472 msgid "Transmit"
2473 msgstr "Sende"
2474
2475 msgid "Transmit Power"
2476 msgstr "Sende styrke"
2477
2478 msgid "Transmitter Antenna"
2479 msgstr "Sende Antenne"
2480
2481 msgid "Trigger"
2482 msgstr "Utløser"
2483
2484 msgid "Trigger Mode"
2485 msgstr "Utløsende Tilstand"
2486
2487 msgid "Tunnel ID"
2488 msgstr ""
2489
2490 msgid "Tunnel Interface"
2491 msgstr ""
2492
2493 msgid "Turbo Mode"
2494 msgstr "Turbo Modus"
2495
2496 msgid "Tx-Power"
2497 msgstr "Tx-Styrke"
2498
2499 msgid "Type"
2500 msgstr "Type"
2501
2502 msgid "UDP:"
2503 msgstr "UDP:"
2504
2505 msgid "UMTS only"
2506 msgstr ""
2507
2508 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2509 msgstr ""
2510
2511 msgid "USB Device"
2512 msgstr "USB Enhet"
2513
2514 msgid "UUID"
2515 msgstr "UUID"
2516
2517 msgid "Unable to dispatch"
2518 msgstr ""
2519
2520 msgid "Unknown"
2521 msgstr ""
2522
2523 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2524 msgstr "Ukjent feil, passordet ble ikke endret!"
2525
2526 msgid "Unmanaged"
2527 msgstr ""
2528
2529 msgid "Unsaved Changes"
2530 msgstr "Ulagrede Endringer"
2531
2532 msgid "Unsupported protocol type."
2533 msgstr ""
2534
2535 msgid "Update lists"
2536 msgstr ""
2537
2538 msgid ""
2539 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
2540 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
2541 "OpenWrt compatible firmware image)."
2542 msgstr ""
2543
2544 msgid "Upload archive..."
2545 msgstr ""
2546
2547 msgid "Uploaded File"
2548 msgstr "Opplastet Fil"
2549
2550 msgid "Uptime"
2551 msgstr "Oppetid"
2552
2553 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2554 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
2555
2556 msgid "Use DHCP gateway"
2557 msgstr ""
2558
2559 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2560 msgstr ""
2561
2562 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2563 msgstr "Bruk ISO/IEC 3166 alpha2 landskoder."
2564
2565 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2566 msgstr ""
2567
2568 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2569 msgstr ""
2570
2571 msgid "Use as root filesystem"
2572 msgstr "Bruk som rot filsystem"
2573
2574 msgid "Use broadcast flag"
2575 msgstr ""
2576
2577 msgid "Use custom DNS servers"
2578 msgstr ""
2579
2580 msgid "Use default gateway"
2581 msgstr ""
2582
2583 msgid "Use gateway metric"
2584 msgstr ""
2585
2586 msgid "Use preferred lifetime"
2587 msgstr ""
2588
2589 msgid "Use routing table"
2590 msgstr ""
2591
2592 msgid ""
2593 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2594 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2595 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2596 "requesting host."
2597 msgstr ""
2598 "Bruk <em>Legg til</em> knappen får å legge til en leieavtale. <em>MAC-"
2599 "Adresse</em> identifiserer verten, <em>IPv4-Adresse</em> angir hvilken "
2600 "statisk IP adresse som skal brukes og <em>Vertsnavn</em> blir symbolsk "
2601 "tilknyttet den anmodende verten."
2602
2603 msgid "Use valid lifetime"
2604 msgstr ""
2605
2606 msgid "Used"
2607 msgstr "Brukt"
2608
2609 msgid "Used Key Slot"
2610 msgstr "Brukte Nøkler"
2611
2612 msgid "Username"
2613 msgstr "Brukernavn"
2614
2615 msgid "VC-Mux"
2616 msgstr "VC-Mux"
2617
2618 msgid "VLAN Interface"
2619 msgstr ""
2620
2621 msgid "VLANs on %q"
2622 msgstr "VLANs på %q"
2623
2624 msgid "VLANs on %q (%s)"
2625 msgstr ""
2626
2627 msgid "VPN Server"
2628 msgstr ""
2629
2630 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2631 msgstr ""
2632
2633 msgid "Verify"
2634 msgstr ""
2635
2636 msgid "Version"
2637 msgstr "Versjon"
2638
2639 msgid "WDS"
2640 msgstr "WDS"
2641
2642 msgid "WEP Open System"
2643 msgstr "WEP åpent system"
2644
2645 msgid "WEP Shared Key"
2646 msgstr "WEP delt nøkkel"
2647
2648 msgid "WEP passphrase"
2649 msgstr "WEP passord"
2650
2651 msgid "WMM Mode"
2652 msgstr "WMM Modus"
2653
2654 msgid "WPA passphrase"
2655 msgstr "WPA passord"
2656
2657 msgid ""
2658 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2659 "and ad-hoc mode) to be installed."
2660 msgstr ""
2661 "WPA-Kryptering krever at wpa_supplicant (for klient-modus) eller hostapd "
2662 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
2663
2664 msgid "Waiting for changes to be applied..."
2665 msgstr ""
2666
2667 msgid "Waiting for command to complete..."
2668 msgstr ""
2669
2670 msgid "Waiting for router..."
2671 msgstr "Venter på ruter..."
2672
2673 msgid "Warning"
2674 msgstr "Advarsel"
2675
2676 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2677 msgstr "Advarsel: Det er ulagrede endringer som vil gå tapt under omstarten!"
2678
2679 msgid "Wifi"
2680 msgstr "Trådløs"
2681
2682 msgid "Wireless"
2683 msgstr "Trådløs"
2684
2685 msgid "Wireless Adapter"
2686 msgstr "Trådløs Tilslutning"
2687
2688 msgid "Wireless Network"
2689 msgstr "Trådløst Nettverk"
2690
2691 msgid "Wireless Overview"
2692 msgstr "Trådløs Oversikt"
2693
2694 msgid "Wireless Security"
2695 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
2696
2697 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2698 msgstr "Trådløs er deaktiver eller ikke tilknyttet"
2699
2700 msgid "Wireless is restarting..."
2701 msgstr ""
2702
2703 msgid "Wireless network is disabled"
2704 msgstr ""
2705
2706 msgid "Wireless network is enabled"
2707 msgstr ""
2708
2709 msgid "Wireless restarted"
2710 msgstr ""
2711
2712 msgid "Wireless shut down"
2713 msgstr ""
2714
2715 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2716 msgstr "Skriv mottatte DNS forespørsler til syslog"
2717
2718 msgid "XR Support"
2719 msgstr "XR Støtte"
2720
2721 msgid ""
2722 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
2723 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
2724 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2725 msgstr ""
2726 "Du kan du aktivere eller deaktivere installerte oppstartsskript. Enheten må "
2727 "omstartes før endringene blir tatt i bruk.<br /><strong>Advarsel: Om du "
2728 "deaktiverer essensielle init skript som f.eks. \"nettverk\", kan enheten bli "
2729 "utilgjengelig! </strong>"
2730
2731 msgid ""
2732 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2733 msgstr ""
2734 "Du må aktivere Java Script i nettleseren din ellers vil ikke LuCI fungere "
2735 "skikkelig."
2736
2737 msgid "any"
2738 msgstr "enhver"
2739
2740 msgid "auto"
2741 msgstr "auto"
2742
2743 msgid "baseT"
2744 msgstr ""
2745
2746 msgid "bridged"
2747 msgstr "brokoblet"
2748
2749 msgid "create:"
2750 msgstr ""
2751
2752 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2753 msgstr "Lager en bro mellom angitte grensesnitt"
2754
2755 msgid "dB"
2756 msgstr ""
2757
2758 msgid "dBm"
2759 msgstr ""
2760
2761 msgid "disable"
2762 msgstr "Deaktiver"
2763
2764 msgid "expired"
2765 msgstr "utgått"
2766
2767 msgid ""
2768 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2769 "abbr>-leases will be stored"
2770 msgstr ""
2771 "filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2772 "abbr>-leier vil bli lagret"
2773
2774 msgid "forward"
2775 msgstr ""
2776
2777 msgid "full-duplex"
2778 msgstr ""
2779
2780 msgid "half-duplex"
2781 msgstr ""
2782
2783 msgid "help"
2784 msgstr "Hjelp"
2785
2786 msgid "hidden"
2787 msgstr ""
2788
2789 msgid "if target is a network"
2790 msgstr "Dersom målet er et nettverk"
2791
2792 msgid "input"
2793 msgstr ""
2794
2795 msgid "kB"
2796 msgstr ""
2797
2798 msgid "kB/s"
2799 msgstr ""
2800
2801 msgid "kbit/s"
2802 msgstr ""
2803
2804 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2805 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
2806
2807 msgid "no"
2808 msgstr "nei"
2809
2810 msgid "no link"
2811 msgstr ""
2812
2813 msgid "none"
2814 msgstr "ingen"
2815
2816 msgid "off"
2817 msgstr "av"
2818
2819 msgid "on"
2820 msgstr ""
2821
2822 msgid "open"
2823 msgstr ""
2824
2825 msgid "routed"
2826 msgstr "rutet"
2827
2828 msgid "tagged"
2829 msgstr "tagget"
2830
2831 msgid "unknown"
2832 msgstr ""
2833
2834 msgid "unlimited"
2835 msgstr "ubegrenset"
2836
2837 msgid "unspecified"
2838 msgstr "uspesifisert"
2839
2840 msgid "unspecified -or- create:"
2841 msgstr "uspesifisert --eller-- opprett:"
2842
2843 msgid "untagged"
2844 msgstr "utagget"
2845
2846 msgid "yes"
2847 msgstr "ja"
2848
2849 msgid "« Back"
2850 msgstr "« Tilbake"
2851
2852 #~ msgid "Active Leases"
2853 #~ msgstr "Aktive Leier"
2854
2855 #~ msgid "Open"
2856 #~ msgstr "Åpen"
2857
2858 #~ msgid "KB"
2859 #~ msgstr "KB"
2860
2861 #~ msgid "Bit Rate"
2862 #~ msgstr "Bithastighet"
2863
2864 #~ msgid "Configuration / Apply"
2865 #~ msgstr "Konfigurasjon / Bruk"
2866
2867 #~ msgid "Configuration / Changes"
2868 #~ msgstr "Konfigurasjon / Endringer"
2869
2870 #~ msgid "Configuration / Revert"
2871 #~ msgstr "Konfigurasjon / Tilbakestill"
2872
2873 #~ msgid "MAC"
2874 #~ msgstr "MAC"
2875
2876 #~ msgid "MAC Address"
2877 #~ msgstr "MAC Adresse"
2878
2879 #~ msgid "<abbr title=\"Encrypted\">Encr.</abbr>"
2880 #~ msgstr "<abbr title=\"Encrypted\">Kryptert</abbr>"
2881
2882 #~ msgid "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Scan"
2883 #~ msgstr "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Skanning"
2884
2885 #~ msgid ""
2886 #~ "Choose the network you want to attach to this wireless interface. Select "
2887 #~ "<em>unspecified</em> to not attach any network or fill out the "
2888 #~ "<em>create</em> field to define a new network."
2889 #~ msgstr ""
2890 #~ "Velg det nettverket du ønsker å knytte til dette trådløse grensesnittet. "
2891 #~ "Velg <em>uspesifisert</em> for ikke tilknytte noe nettverk, eller fyll ut "
2892 #~ "<em>opprett</em> feltet for å definere et nytt nettverk."
2893
2894 #~ msgid "Create Network"
2895 #~ msgstr "Opprett Nettverk"
2896
2897 #~ msgid "Link"
2898 #~ msgstr "Link"
2899
2900 #~ msgid "Networks"
2901 #~ msgstr "Nettverk"
2902
2903 #~ msgid "Power"
2904 #~ msgstr "Styrke"
2905
2906 #~ msgid "Wifi networks in your local environment"
2907 #~ msgstr "Trådløse nettverk i ditt nærmiljø"
2908
2909 #~ msgid ""
2910 #~ "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: "
2911 #~ "address/prefix"
2912 #~ msgstr ""
2913 #~ "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notasjon: "
2914 #~ "adresse/prefiks"
2915
2916 #~ msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
2917 #~ msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
2918
2919 #~ msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
2920 #~ msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
2921
2922 #~ msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
2923 #~ msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse"
2924
2925 #~ msgid "IP-Aliases"
2926 #~ msgstr "IP-Aliaser"
2927
2928 #~ msgid "IPv6 Setup"
2929 #~ msgstr "IPv6 Oppsett"
2930
2931 #~ msgid ""
2932 #~ "Note: If you choose an interface here which is part of another network, "
2933 #~ "it will be moved into this network."
2934 #~ msgstr ""
2935 #~ "Vær oppmerksom på at om du velger et grensesnitt som allerede er med et "
2936 #~ "annet nettverk, blir det flyttet til dette nettverket"
2937
2938 #~ msgid ""
2939 #~ "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
2940 #~ "lose access to this router if you are connected via this interface."
2941 #~ msgstr ""
2942 #~ "Fjerne dette grensesnittet? Slettingen kan ikke omgjøres!\\nDu kan miste "
2943 #~ "kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette grensesnittet."
2944
2945 #~ msgid ""
2946 #~ "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
2947 #~ "might lose access to this router if you are connected via this network."
2948 #~ msgstr ""
2949 #~ "Fjerne dette trådløse nettverket? Slettingen kan ikke omgjøres!\\nDu kan "
2950 #~ "miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette nettverket."
2951
2952 #~ msgid ""
2953 #~ "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this router "
2954 #~ "if you are connected via this interface."
2955 #~ msgstr ""
2956 #~ "Slå av dette grensesnittet? \"%s\" ?\\nDu kan miste kontakten med ruteren "
2957 #~ "om du er tilkoblet via dette grensesnittet."
2958
2959 #~ msgid ""
2960 #~ "The network ports on your router can be combined to several <abbr title="
2961 #~ "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2962 #~ "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2963 #~ "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2964 #~ "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to "
2965 #~ "the next greater network like the internet and other ports for a local "
2966 #~ "network."
2967 #~ msgstr ""
2968 #~ "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title="
2969 #~ "\"Virtual Lokal Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere "
2970 #~ "direkte med hverandre. <abbr title=\"Virtual Lokal Network\">VLAN</abbr>s "
2971 #~ "brukes ofte for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en "
2972 #~ "uplink-port for tilkobling til større nettverk som internett og andre "
2973 #~ "porter til lokalt nettverk."
2974
2975 #~ msgid "Custom Files"
2976 #~ msgstr "Egendefinerte Filer"
2977
2978 #~ msgid "Custom files"
2979 #~ msgstr "Egendefinerte filer"
2980
2981 #~ msgid "Detected Files"
2982 #~ msgstr "Filer funnet"
2983
2984 #~ msgid "Detected files"
2985 #~ msgstr "Filer funnet"
2986
2987 #~ msgid "Files to be kept when flashing a new firmware"
2988 #~ msgstr "Beholde filer ved programvare oppgradering"
2989
2990 #~ msgid "General"
2991 #~ msgstr "Generelt"
2992
2993 #~ msgid ""
2994 #~ "Here you can customize the settings and the functionality of <abbr title="
2995 #~ "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
2996 #~ msgstr "Her kan du endre innstillinger og funksjonaliteten til LuCI."
2997
2998 #~ msgid "Post-commit actions"
2999 #~ msgstr "Aktiver endringer"
3000
3001 #~ msgid ""
3002 #~ "The following files are detected by the system and will be kept "
3003 #~ "automatically during sysupgrade"
3004 #~ msgstr ""
3005 #~ "Følgende filer er oppdaget av systemet og vil automatisk bli bevart under "
3006 #~ "systemoppgradering"
3007
3008 #~ msgid ""
3009 #~ "These commands will be executed automatically when a given <abbr title="
3010 #~ "\"Unified Configuration Interface\">UCI</abbr> configuration is committed "
3011 #~ "allowing changes to be applied instantly."
3012 #~ msgstr ""
3013 #~ "Disse endringene vil bli utført automatisk når en <abbr title=\"Unified "
3014 #~ "Configuration Interface\">UCI</abbr> konfigurasjon brukes, endringen trer "
3015 #~ "i kraft umiddelbart."
3016
3017 #~ msgid ""
3018 #~ "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories "
3019 #~ "to include during sysupgrade"
3020 #~ msgstr ""
3021 #~ "Dette er en liste med filer og regler som skal inkluderes ved "
3022 #~ "systemoppgradering"
3023
3024 #~ msgid "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
3025 #~ msgstr "Web Brukergrensesnitt"
3026
3027 #~ msgid "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
3028 #~ msgstr ""
3029 #~ "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
3030
3031 #~ msgid "AHCP Settings"
3032 #~ msgstr "AHCP Innstillinger"
3033
3034 #~ msgid "ARP ping retries"
3035 #~ msgstr "ARP ping forsøk"
3036
3037 #~ msgid "ATM Settings"
3038 #~ msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr>Innstillinger"
3039
3040 #~ msgid "Accept Router Advertisements"
3041 #~ msgstr "Godta Ruter Annonseringer"
3042
3043 #~ msgid "Access point (APN)"
3044 #~ msgstr "Aksesspunkt (APN)"
3045
3046 #~ msgid "Additional pppd options"
3047 #~ msgstr "Andre pppd alternativer"
3048
3049 #~ msgid "Allowed range is 1 to FFFF"
3050 #~ msgstr "Det tillatte området er 1 til FFFF"
3051
3052 #~ msgid "Automatic Disconnect"
3053 #~ msgstr "Automatisk nedkobling"
3054
3055 #~ msgid "Backup Archive"
3056 #~ msgstr "Sikkerhetskopi arkiv"
3057
3058 #~ msgid ""
3059 #~ "Configure the local DNS server to use the name servers adverticed by the "
3060 #~ "PPP peer"
3061 #~ msgstr ""
3062 #~ "Konfigurer den lokale DNS-serveren slik at den bruker navnetjeneren som "
3063 #~ "blir gitt av PPP peer"
3064
3065 #~ msgid "Connect script"
3066 #~ msgstr "Oppkoblings skript"
3067
3068 #~ msgid "Create backup"
3069 #~ msgstr "Lag sikkerhetskopi"
3070
3071 #~ msgid "Default"
3072 #~ msgstr "Standard"
3073
3074 #~ msgid "Disconnect script"
3075 #~ msgstr "Frakoblings skript"
3076
3077 #~ msgid "Edit package lists and installation targets"
3078 #~ msgstr "Endre pakke-liste og installasjon mål"
3079
3080 #~ msgid "Enable 4K VLANs"
3081 #~ msgstr "Aktiver 4K VLANs"
3082
3083 #~ msgid "Enable IPv6 on PPP link"
3084 #~ msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
3085
3086 #~ msgid "Firmware image"
3087 #~ msgstr "Firmware fil"
3088
3089 #~ msgid "Forward DHCP"
3090 #~ msgstr "Videresend DHCP"
3091
3092 #~ msgid "Forward broadcasts"
3093 #~ msgstr "Videresend broadcast"
3094
3095 #~ msgid "HE.net Tunnel ID"
3096 #~ msgstr "HE.net Tunnel ID"
3097
3098 #~ msgid ""
3099 #~ "Here you can backup and restore your router configuration and - if "
3100 #~ "possible - reset the router to the default settings."
3101 #~ msgstr ""
3102 #~ "Her kan du ta sikkerhetskopi og gjenopprette ruterens konfigurasjon og -"
3103 #~ "om mulig- tilbakestille ruteren til standardinnstillingene."
3104
3105 #~ msgid "Installation targets"
3106 #~ msgstr "Installasjon mål"
3107
3108 #~ msgid "Keep configuration files"
3109 #~ msgstr "Behold konfigurasjonsfiler"
3110
3111 #~ msgid "Keep-Alive"
3112 #~ msgstr "Keep-Alive"
3113
3114 #~ msgid "Kernel"
3115 #~ msgstr "Kjerne"
3116
3117 #~ msgid ""
3118 #~ "Let pppd replace the current default route to use the PPP interface after "
3119 #~ "successful connect"
3120 #~ msgstr ""
3121 #~ "Etter vellykket oppkobling, la pppd erstatte standard rute og sett den "
3122 #~ "opp for PPP-grensesnittet"
3123
3124 #~ msgid "Let pppd run this script after establishing the PPP link"
3125 #~ msgstr "La pppd kjøre dette skriptet etter PPP oppkobling"
3126
3127 #~ msgid "Let pppd run this script before tearing down the PPP link"
3128 #~ msgstr "La pppd kjøre dette skriptet før frakobling av PPP lenke"
3129
3130 #~ msgid ""
3131 #~ "Make sure that you provide the correct pin code here or you might lock "
3132 #~ "your sim card!"
3133 #~ msgstr ""
3134 #~ "Pass på at du oppgir riktig PIN-kode her, om ikke kan du låse SIM-kortet!"
3135
3136 #~ msgid ""
3137 #~ "Most of them are network servers, that offer a certain service for your "
3138 #~ "device or network like shell access, serving webpages like <abbr title="
3139 #~ "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>, doing mesh routing, sending "
3140 #~ "e-mails, ..."
3141 #~ msgstr ""
3142 #~ "De fleste av dem er nettverkstjenere som tilbyr tjenester på enheten "
3143 #~ "eller nettverket. Som f.eks. shell tilgang, webserver for <abbr title="
3144 #~ "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>, mesh ruting, sende e-"
3145 #~ "post, ..."
3146
3147 #~ msgid "Number of failed connection tests to initiate automatic reconnect"
3148 #~ msgstr ""
3149 #~ "Antallet mislykkede forsøk på forbindelse før automatisk oppkobling blir "
3150 #~ "initiert."
3151
3152 #~ msgid "Override Gateway"
3153 #~ msgstr "Overstyr Gateway"
3154
3155 #~ msgid "PIN code"
3156 #~ msgstr "PIN kode"
3157
3158 #~ msgid "PPP Settings"
3159 #~ msgstr "PPP Innstillinger"
3160
3161 #~ msgid "Package lists"
3162 #~ msgstr "Pakke-lister"
3163
3164 #~ msgid ""
3165 #~ "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> specify the default "
3166 #~ "VLAN ID added to received untagged frames."
3167 #~ msgstr ""
3168 #~ "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> spesifiserer standard "
3169 #~ "VLAN ID som legges på mottatte utaggete ethernet-rammer.<br />"
3170
3171 #~ msgid "Port PVIDs on %q"
3172 #~ msgstr "Port PVIDs på %q"
3173
3174 #~ msgid "Proceed reverting all settings and resetting to firmware defaults?"
3175 #~ msgstr "Fortsette tilbakestilling av alle innstillinger til standard?"
3176
3177 #~ msgid "Processor"
3178 #~ msgstr "Prosessor"
3179
3180 #~ msgid "Radius-Port"
3181 #~ msgstr "Radius-Port"
3182
3183 #~ msgid "Radius-Server"
3184 #~ msgstr "Radius-Server"
3185
3186 #~ msgid "Relay Settings"
3187 #~ msgstr "Relay Innstillinger"
3188
3189 #~ msgid "Replace default route"
3190 #~ msgstr "Erstatt standard rute"
3191
3192 #~ msgid "Reset router to defaults"
3193 #~ msgstr "Tilbakestill ruteren til standard innstilling"
3194
3195 #~ msgid "Routing table ID"
3196 #~ msgstr "Ruting tabell ID"
3197
3198 #~ msgid ""
3199 #~ "Seconds to wait for the modem to become ready before attempting to connect"
3200 #~ msgstr "Antall sekunder en må vente før modemet er klar for oppkobling"
3201
3202 #~ msgid "Send Router Solicitiations"
3203 #~ msgstr "Send Ruter Anmodninger"
3204
3205 #~ msgid "Server IPv4-Address"
3206 #~ msgstr "Server IPv4-Adresse"
3207
3208 #~ msgid "Service type"
3209 #~ msgstr "Tjeneste type"
3210
3211 #~ msgid "Services and daemons perform certain tasks on your device."
3212 #~ msgstr "Tjenester og daemoner utfører forskjellige oppgaver på enheten."
3213
3214 #~ msgid "Settings"
3215 #~ msgstr "Innstillinger"
3216
3217 #~ msgid "Setup wait time"
3218 #~ msgstr "Initialiserings ventetid"
3219
3220 #~ msgid ""
3221 #~ "Sorry. OpenWrt does not support a system upgrade on this platform.<br /> "
3222 #~ "You need to manually flash your device."
3223 #~ msgstr ""
3224 #~ "Beklager. OpenWrt støtter ikke systemoppgradering på denne plattformen."
3225 #~ "<br /> Du må flashe enheten manuelt."
3226
3227 #~ msgid "Specify additional command line arguments for pppd here"
3228 #~ msgstr "Angi flere kommandolinje argumenter for pppd her"
3229
3230 #~ msgid "TTL"
3231 #~ msgstr "TTL"
3232
3233 #~ msgid "The device node of your modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
3234 #~ msgstr "Node enheten for modemet, f.eks. /dev/ttyUSB0"
3235
3236 #~ msgid "Time (in seconds) after which an unused connection will be closed"
3237 #~ msgstr "Tid (i sekunder) før ubrukt forbindelse vil bli frakoblet"
3238
3239 #~ msgid "Time Server (rdate)"
3240 #~ msgstr "Tids Server (rdate)"
3241
3242 #~ msgid "Tunnel Settings"
3243 #~ msgstr "Tunnel Innstillinger"
3244
3245 #~ msgid "Update package lists"
3246 #~ msgstr "Oppdater pakke-listene"
3247
3248 #~ msgid "Upload an OpenWrt image file to reflash the device."
3249 #~ msgstr ""
3250 #~ "Last opp en OpenWrt Firmware fil, som deretter blir brukt til å "
3251 #~ "oppgradere enheten."
3252
3253 #~ msgid "Upload image"
3254 #~ msgstr "Last opp firmware"
3255
3256 #~ msgid "Use peer DNS"
3257 #~ msgstr "Bruk peer DNS"
3258
3259 #~ msgid "VLAN %d"
3260 #~ msgstr "VLAN %d"
3261
3262 #~ msgid ""
3263 #~ "You can specify multiple DNS servers here, press enter to add a new "
3264 #~ "entry. Servers entered here will override automatically assigned ones."
3265 #~ msgstr ""
3266 #~ "Her kan du definere flere DNS servere, trykk 'Enter' for å legge til en "
3267 #~ "ny oppføring. Servere definert her vil overstyre de automatisk tildelte."
3268
3269 #~ msgid ""
3270 #~ "You need to install \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
3271 #~ "\"ppp-mod-pppoa\" for PPPoA or \"pptp\" for PPtP support"
3272 #~ msgstr ""
3273 #~ "Du må installere \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
3274 #~ "\"ppp-mod-pppoa\" for PPPoA eller \"pptp\" for PPtP støtte"
3275
3276 #~ msgid "back"
3277 #~ msgstr "tilbake"
3278
3279 #~ msgid "buffered"
3280 #~ msgstr "bufret"
3281
3282 #~ msgid "cached"
3283 #~ msgstr "hurtigbufrede"
3284
3285 #~ msgid "free"
3286 #~ msgstr "tilgjengelig"
3287
3288 #~ msgid "static"
3289 #~ msgstr "Statisk"
3290
3291 #~ msgid ""
3292 #~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a collection "
3293 #~ "of free Lua software including an <abbr title=\"Model-View-Controller"
3294 #~ "\">MVC</abbr>-Webframework and webinterface for embedded devices. <abbr "
3295 #~ "title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is licensed under the "
3296 #~ "Apache-License."
3297 #~ msgstr ""
3298 #~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er en samling av "
3299 #~ "fri Lua programvare som inkluderer <abbr title=\"Model-View-Controller"
3300 #~ "\">MVC</abbr>-Webframework og webgrensnitt for innebygde enheter. <abbr "
3301 #~ "title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er lisensert under "
3302 #~ "Apache-lisensen."
3303
3304 #~ msgid "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys"
3305 #~ msgstr "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Nøkler"
3306
3307 #~ msgid ""
3308 #~ "A lightweight HTTP/1.1 webserver written in C and Lua designed to serve "
3309 #~ "LuCI"
3310 #~ msgstr "En lettvekts HTTP/1.1 webserver skrevet i C og Lua laget for LuCI"
3311
3312 #~ msgid ""
3313 #~ "A small webserver which can be used to serve <abbr title=\"Lua "
3314 #~ "Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
3315 #~ msgstr ""
3316 #~ "En lettvekts webserver som kan brukes til å tjene <abbr title=\"Lua "
3317 #~ "Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
3318
3319 #~ msgid "About"
3320 #~ msgstr "Om"
3321
3322 #~ msgid "Active IP Connections"
3323 #~ msgstr "Aktive IP tilkoblinger"
3324
3325 #~ msgid "Addresses"
3326 #~ msgstr "Adresser"
3327
3328 #~ msgid "Admin Password"
3329 #~ msgstr "Admin Passord"
3330
3331 #~ msgid "Alias"
3332 #~ msgstr "Alias"
3333
3334 #~ msgid "Authentication Realm"
3335 #~ msgstr "Passord beskyttet område"
3336
3337 #~ msgid "Bridge Port"
3338 #~ msgstr "Bro Port"
3339
3340 #~ msgid ""
3341 #~ "Change the password of the system administrator (User <code>root</code>)"
3342 #~ msgstr "Endre passordet for systemansvarlig (Bruker <code>root</code>)"
3343
3344 #~ msgid "Client + WDS"
3345 #~ msgstr "Klient + WDS"
3346
3347 #~ msgid "Configuration file"
3348 #~ msgstr "Konfigurasjonsfil"
3349
3350 #~ msgid "Connection timeout"
3351 #~ msgstr "Tidsavbrudd for tilkobling"
3352
3353 #~ msgid "Contributing Developers"
3354 #~ msgstr "Medvirkende utviklere"
3355
3356 #~ msgid "DHCP assigned"
3357 #~ msgstr "DHCP tildelt"
3358
3359 #~ msgid "Document root"
3360 #~ msgstr "Dokument-roten"
3361
3362 #~ msgid "Enable Keep-Alive"
3363 #~ msgstr "Aktiver Keep-Alive"
3364
3365 #~ msgid "Enable device"
3366 #~ msgstr "Aktiver enhet"
3367
3368 #~ msgid "Ethernet Bridge"
3369 #~ msgstr "Ethernet Bro"
3370
3371 #~ msgid ""
3372 #~ "Here you can paste public <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys "
3373 #~ "(one per line) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> public-key "
3374 #~ "authentication."
3375 #~ msgstr ""
3376 #~ "Her kan du lime inn felles <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nøkler "
3377 #~ "(en per linje) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> godkjenning."
3378
3379 #~ msgid "ID"
3380 #~ msgstr "ID"
3381
3382 #~ msgid "IP Configuration"
3383 #~ msgstr "IP Konfigurasjon"
3384
3385 #~ msgid "Interface Status"
3386 #~ msgstr "Grensesnitt Status"
3387
3388 #~ msgid "Lead Development"
3389 #~ msgstr "Hovedutviklere"
3390
3391 #~ msgid "Master"
3392 #~ msgstr "Aksesspunkt"
3393
3394 #~ msgid "Master + WDS"
3395 #~ msgstr "Aksesspunkt + WDS"
3396
3397 #~ msgid "No address configured on this interface."
3398 #~ msgstr "Ingen adresse er konfigurert på dette grensesnittet."
3399
3400 #~ msgid "Not configured"
3401 #~ msgstr "Ikke konfigurert"
3402
3403 #~ msgid "Password successfully changed"
3404 #~ msgstr "Passordet er endret"
3405
3406 #~ msgid "Plugin path"
3407 #~ msgstr "Plugin sti"
3408
3409 #~ msgid "Ports"
3410 #~ msgstr "Porter"
3411
3412 #~ msgid "Primary"
3413 #~ msgstr "Primær"
3414
3415 #~ msgid "Project Homepage"
3416 #~ msgstr "Prosjektets Hjemmeside"
3417
3418 #~ msgid "Pseudo Ad-Hoc"
3419 #~ msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
3420
3421 #~ msgid "STP"
3422 #~ msgstr "STP"
3423
3424 #~ msgid "Thanks To"
3425 #~ msgstr "Takk til"
3426
3427 #~ msgid ""
3428 #~ "The realm which will be displayed at the authentication prompt for "
3429 #~ "protected pages."
3430 #~ msgstr "Beskrivelse av passord beskyttet område, vises ved innlogging."
3431
3432 #~ msgid "Unknown Error"
3433 #~ msgstr "Ukjent feil"
3434
3435 #~ msgid "VLAN"
3436 #~ msgstr "VLAN"
3437
3438 #~ msgid "defaults to <code>/etc/httpd.conf</code>"
3439 #~ msgstr "Standard <code>/etc/httpd.conf</code>"
3440
3441 #~ msgid "Enable this switch"
3442 #~ msgstr "Aktiver denne svitsj"
3443
3444 #~ msgid "OPKG error code %i"
3445 #~ msgstr "OPKG feil kode %i"
3446
3447 #~ msgid "Package lists updated"
3448 #~ msgstr "Pakke-listene oppdatert"
3449
3450 #~ msgid "Reset switch during setup"
3451 #~ msgstr "Nullstill svitsj under oppstart"
3452
3453 #~ msgid "Upgrade installed packages"
3454 #~ msgstr "Oppgrader installerte pakker"