Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 72 of 177 messages translated ...
[project/luci.git] / po / pl / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-08-25 06:40+0200\n"
7 "Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
8 "Language-Team: Polish\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
18 msgstr "(okno %d minut, interwał %d sekund)"
19
20 msgid "(%s available)"
21 msgstr "(dostępne %s)"
22
23 msgid "(empty)"
24 msgstr "(pusty)"
25
26 msgid "(no interfaces attached)"
27 msgstr "(brak podłączonych interfejsów)"
28
29 msgid "-- Additional Field --"
30 msgstr "-- Dodatkowe pole --"
31
32 msgid "-- Please choose --"
33 msgstr "-- Proszę wybrać --"
34
35 msgid "-- custom --"
36 msgstr "-- inne --"
37
38 msgid "1 Minute Load:"
39 msgstr "Obciążenie w ciągu 1 minuty:"
40
41 msgid "15 Minute Load:"
42 msgstr "Obciążenie w ciągu 15 minut:"
43
44 msgid "40MHz 2nd channel above"
45 msgstr "40MHz drugi kanał powyżej"
46
47 msgid "40MHz 2nd channel below"
48 msgstr "40MHz drugi kanał poniżej"
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "Obciążenie w ciągu 5 minut:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port wywołania"
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port serwera"
61
62 msgid ""
63 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
64 "order of the resolvfile"
65 msgstr ""
66 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> nazwa będzie rozwijana przez "
67 "kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
68
69 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
73 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adres IP"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
76 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Brama"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
79 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Maska sieci"
80
81 msgid ""
82 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
83 "(CIDR)"
84 msgstr ""
85 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adres sieci (CIDR)"
86
87 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
88 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Brama"
89
90 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
91 msgstr "Konfiguracja diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
92
93 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
94 msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
95
96 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
97 msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
98
99 msgid ""
100 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
101 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
102 msgstr ""
103 "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic "
104 "Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
105
106 msgid ""
107 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
108 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
109 msgstr ""
110 "<abbr title=\"Maksymalny\">Max.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title="
111 "\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
112
113 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
114 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Max.</abbr> zapytań równoczesnych"
115
116 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
117 msgstr ""
118
119 msgid "APN"
120 msgstr "APN"
121
122 # Wydaje mi się że brakuje litery R...
123 msgid "AR Support"
124 msgstr "Wsparcie dla ARP"
125
126 msgid "ARP retry threshold"
127 msgstr "Próg powtórzeń ARP"
128
129 msgid "ATM Bridges"
130 msgstr "Mostki ATM"
131
132 # Nie wiem czy to powinno się tłumaczyć wg. mnie lepiej zostawić po angielsku
133 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
134 msgstr "Identyfikator kanału wirtualnego ATM (VCI)"
135
136 # j.w.
137 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
138 msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
139
140 # Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
141 msgid ""
142 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
143 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
144 "to dial into the provider network."
145 msgstr ""
146 "Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako "
147 "wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w "
148 "połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
149
150 msgid "ATM device number"
151 msgstr "Numer urządzenia ATM"
152
153 msgid "Accept router advertisements"
154 msgstr "Akceptuj rozgłoszenia routera"
155
156 # co to takiego?
157 msgid "Access Concentrator"
158 msgstr "Koncentrator dostępowy ATM"
159
160 msgid "Access Point"
161 msgstr "Punkt dostępowy"
162
163 msgid "Action"
164 msgstr "Akcja"
165
166 msgid "Actions"
167 msgstr "Akcje"
168
169 msgid "Activate this network"
170 msgstr "Aktywuj tą sieć"
171
172 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
173 msgstr ""
174 "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</"
175 "abbr>"
176
177 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
178 msgstr ""
179 "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</"
180 "abbr>"
181
182 msgid "Active Connections"
183 msgstr "Aktywne połączenia"
184
185 msgid "Active DHCP Leases"
186 msgstr ""
187
188 msgid "Active DHCPv6 Leases"
189 msgstr ""
190
191 msgid "Ad-Hoc"
192 msgstr "Ad-Hoc"
193
194 msgid "Add"
195 msgstr "Dodaj"
196
197 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
198 msgstr "Dodaj lokalny sufiks domeny do nazw urządzeń z pliku hosts"
199
200 msgid "Add new interface..."
201 msgstr "Dodaj nowy interfejs..."
202
203 msgid "Additional Hosts files"
204 msgstr "Dodatkowe pliki Hosts"
205
206 msgid "Address"
207 msgstr "Adres"
208
209 # Na upartego można by zrobić Adres dostępowy mostu przekaźnikowego - ale kto to zrozumie?
210 msgid "Address to access local relay bridge"
211 msgstr "Adres dostępowy do \"relay bridge\""
212
213 msgid "Administration"
214 msgstr "Zarządzanie"
215
216 msgid "Advanced Settings"
217 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
218
219 # Dosłowne tłumaczenie
220 msgid "Advertise IPv6 on network"
221 msgstr "Rozgłoś protokół IPv6 w sieci"
222
223 msgid "Advertised network ID"
224 msgstr "Rozgłoś identyfikator sieci (network ID)"
225
226 msgid "Alert"
227 msgstr "Alarm"
228
229 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
230 msgstr "Pozwól na logowanie <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>"
231
232 msgid "Allow all except listed"
233 msgstr "Pozwól wszystkim oprócz wyszczególnionych"
234
235 msgid "Allow listed only"
236 msgstr "Pozwól tylko wyszczególnionym"
237
238 msgid "Allow localhost"
239 msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
240
241 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
242 msgstr ""
243 "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych "
244 "portów"
245
246 msgid "Allow root logins with password"
247 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
248
249 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
250 msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em>na logowanie przy pomocy hasła"
251
252 msgid ""
253 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
254 msgstr ""
255 "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
256
257 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
258 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
259
260 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
261 msgstr ""
262 "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
263
264 msgid "Antenna 1"
265 msgstr "Antena 1"
266
267 msgid "Antenna 2"
268 msgstr "Antena 2"
269
270 msgid "Antenna Configuration"
271 msgstr "Ustawienia anteny"
272
273 msgid "Any zone"
274 msgstr "Jakakolwiek strefa"
275
276 msgid "Apply"
277 msgstr "Zatwierdź"
278
279 msgid "Applying changes"
280 msgstr "Wprowadzam zmiany"
281
282 msgid "Assign interfaces..."
283 msgstr "Przypisuję interfejsy..."
284
285 msgid "Associated Stations"
286 msgstr "Powiązane Stacje"
287
288 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
289 msgstr ""
290
291 msgid "Authentication"
292 msgstr "Uwierzytelnianie"
293
294 # Nawet M$ tego nie tłumaczy;)
295 msgid "Authoritative"
296 msgstr "Autorytatywny"
297
298 msgid "Authorization Required"
299 msgstr "Wymagana autoryzacja"
300
301 msgid "Auto Refresh"
302 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
303
304 msgid "Available"
305 msgstr "Dostępny"
306
307 msgid "Available packages"
308 msgstr "Dostępne pakiety"
309
310 msgid "Average:"
311 msgstr "Średnia:"
312
313 msgid "BSSID"
314 msgstr "BSSID"
315
316 msgid "Back"
317 msgstr "Wróć"
318
319 msgid "Back to Overview"
320 msgstr "Powrót do Przeglądu"
321
322 msgid "Back to configuration"
323 msgstr "Powrót do konfiguracji"
324
325 msgid "Back to overview"
326 msgstr "Powrót do Przeglądu"
327
328 msgid "Back to scan results"
329 msgstr "Powrót do wyników skanowania"
330
331 msgid "Background Scan"
332 msgstr "Skanowanie w tle"
333
334 msgid "Backup / Flash Firmware"
335 msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
336
337 msgid "Backup / Restore"
338 msgstr "Kopia zapas./Przywróć"
339
340 msgid "Backup file list"
341 msgstr "Kopia zapas. listy plików"
342
343 msgid "Bad address specified!"
344 msgstr "Wprowadzono zły adres"
345
346 msgid ""
347 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
348 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
349 "defined backup patterns."
350 msgstr ""
351 "Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. "
352 "Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe "
353 "pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
354
355 msgid "Bitrate"
356 msgstr "Przepływność"
357
358 msgid "Bogus NX Domain Override"
359 msgstr "Podrób statystyki NXDOMAIN"
360
361 msgid "Bridge"
362 msgstr "Most"
363
364 msgid "Bridge interfaces"
365 msgstr "Interfejs mostu"
366
367 msgid "Bridge unit number"
368 msgstr "Numer Mostu (urządzenia)"
369
370 # Podejrzewam że chodzi o interfejs? mam rację?
371 msgid "Bring up on boot"
372 msgstr "Podnieś przy stracie"
373
374 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
375 msgstr ""
376
377 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
378 msgstr ""
379
380 msgid "Buffered"
381 msgstr "Buforowany"
382
383 msgid "Buttons"
384 msgstr "Przyciski"
385
386 msgid "CPU"
387 msgstr "CPU"
388
389 msgid "CPU usage (%)"
390 msgstr "Użycie CPU (%)"
391
392 # Niech ktoś zaproponuje coś lepszego
393 msgid "Cached"
394 msgstr "Zcache`owany"
395
396 msgid "Cancel"
397 msgstr "Anuluj"
398
399 msgid "Chain"
400 msgstr "Łańcuch"
401
402 msgid "Changes"
403 msgstr "Zmiany"
404
405 msgid "Changes applied."
406 msgstr "Zmiany zostały zastosowane."
407
408 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
409 msgstr "Zmienia hasło administratora dostępu do urządzenia"
410
411 msgid "Channel"
412 msgstr "Kanał"
413
414 msgid "Check"
415 msgstr "Sprawdź"
416
417 msgid "Checksum"
418 msgstr "Suma kontrolna"
419
420 msgid ""
421 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
422 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
423 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
424 "interface to it."
425 msgstr ""
426 "Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
427 "<em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz "
428 "pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
429 "interfejsu."
430
431 msgid ""
432 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
433 "out the <em>create</em> field to define a new network."
434 msgstr ""
435 "Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu "
436 "bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
437
438 # Może razem z angielskim słowem...
439 msgid "Cipher"
440 msgstr "Szyfr (Cipher)"
441
442 msgid ""
443 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
444 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
445 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
446 msgstr ""
447 "Wciśnij \"Generuj archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące "
448 "pliki konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Przywróć "
449 "Ustawienia\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
450
451 msgid "Client"
452 msgstr "Klient"
453
454 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
455 msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
456
457 msgid ""
458 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
459 "persist connection"
460 msgstr ""
461 "Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, "
462 "wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
463
464 msgid "Close list..."
465 msgstr "Zamknij listę..."
466
467 msgid "Collecting data..."
468 msgstr "Zbieranie danych..."
469
470 msgid "Command"
471 msgstr "Polecenie"
472
473 msgid "Common Configuration"
474 msgstr "Konfiguracja podstawowa"
475
476 msgid "Compression"
477 msgstr "Kompresja"
478
479 msgid "Configuration"
480 msgstr "Konfiguracja"
481
482 msgid "Configuration applied."
483 msgstr "Konfiguracja została zastosowana."
484
485 msgid "Configuration files will be kept."
486 msgstr "Pliki konfiguracyjne zostaną zachowane."
487
488 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
489 msgstr "Konfiguruje ten zasób jako zasób overlay dla block-extroot"
490
491 msgid "Confirmation"
492 msgstr "Potwierdzenie"
493
494 msgid "Connect"
495 msgstr "Połącz"
496
497 msgid "Connected"
498 msgstr "Połączony"
499
500 msgid "Connection Limit"
501 msgstr "Limit połączeń"
502
503 msgid "Connections"
504 msgstr "Połączenia"
505
506 msgid "Country"
507 msgstr "Kraj"
508
509 msgid "Country Code"
510 msgstr "Kod kraju"
511
512 # Pokrywa następujące interfejsy
513 msgid "Cover the following interface"
514 msgstr "Pokrywa następujący interfejs"
515
516 msgid "Cover the following interfaces"
517 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
518
519 msgid "Create / Assign firewall-zone"
520 msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewall`a"
521
522 msgid "Create Interface"
523 msgstr "Utwórz interfejs"
524
525 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
526 msgstr "Utwórz most pomiędzy wieloma interfejsami"
527
528 msgid "Critical"
529 msgstr "Krytyczne"
530
531 msgid "Cron Log Level"
532 msgstr "Poziom logowania Cron`a"
533
534 msgid "Custom Interface"
535 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
536
537 msgid ""
538 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
539 "\">LED</abbr>s if possible."
540 msgstr ""
541 "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
542 "abbr>urządzenia jeśli jest to możliwe."
543
544 msgid "DHCP Leases"
545 msgstr "Dzierżawy DHCP"
546
547 msgid "DHCP Server"
548 msgstr "Serwer DHCP"
549
550 msgid "DHCP and DNS"
551 msgstr "DHCP i DNS"
552
553 msgid "DHCP client"
554 msgstr "Klient DHCP"
555
556 msgid "DHCP-Options"
557 msgstr "Opcje DHCP"
558
559 msgid "DHCPv6 Leases"
560 msgstr "Dzierżawy DHCPv6"
561
562 msgid "DNS"
563 msgstr "DNS"
564
565 msgid "DNS forwardings"
566 msgstr "Przekierowania DNS"
567
568 msgid "DUID"
569 msgstr "DUID"
570
571 msgid "Debug"
572 msgstr "Debug"
573
574 msgid "Default %d"
575 msgstr "Domyślne %d"
576
577 msgid "Default gateway"
578 msgstr "Brama domyślna"
579
580 msgid "Default state"
581 msgstr "Stan domyślny"
582
583 msgid "Define a name for this network."
584 msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
585
586 msgid ""
587 "Define additional DHCP options, for example "
588 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
589 "servers to clients."
590 msgstr ""
591 "Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>"
592 "\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
593
594 msgid "Delete"
595 msgstr "Usuń"
596
597 msgid "Delete this interface"
598 msgstr "Usuń ten interfejs"
599
600 msgid "Delete this network"
601 msgstr "Usuń tą sieć"
602
603 msgid "Description"
604 msgstr "Opis"
605
606 msgid "Design"
607 msgstr "Projektowanie"
608
609 msgid "Destination"
610 msgstr "Przeznaczenie"
611
612 msgid "Device"
613 msgstr "Urządzenie"
614
615 msgid "Device Configuration"
616 msgstr "Konfiguracja urządzenia"
617
618 msgid "Diagnostics"
619 msgstr "Diagnostyka"
620
621 msgid "Directory"
622 msgstr "Katalog"
623
624 msgid "Disable"
625 msgstr "Wyłącz"
626
627 msgid ""
628 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
629 "this interface."
630 msgstr ""
631 "Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na "
632 "tym interfejsie."
633
634 msgid "Disable DNS setup"
635 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
636
637 msgid "Disable HW-Beacon timer"
638 msgstr "Wyłącz zegar HW-Beacon"
639
640 msgid "Disabled"
641 msgstr "Wyłączony"
642
643 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
644 msgstr "Odrzuć wychodzące odpowiedzi RFC1918"
645
646 msgid "Displaying only packages containing"
647 msgstr "Pokazuję tylko paczki zawierające"
648
649 msgid "Distance Optimization"
650 msgstr "Optymalizacja odległości"
651
652 msgid "Distance to farthest network member in meters."
653 msgstr "Odległość do najdalej oddalonego członka sieci w metrach."
654
655 # Jak poprzednio trzymam się konwencji
656 #, fuzzy
657 msgid "Diversity"
658 msgstr "Rozpraszanie"
659
660 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
661 msgid ""
662 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
663 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
664 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
665 "firewalls"
666 msgstr ""
667 "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
668 "\">DHCP</abbr>- połączony z serwerem<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
669 "abbr>-. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i<abbr title="
670 "\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
671
672 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
673 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
674
675 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
676 msgstr ""
677 "Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne "
678 "serwery nazw"
679
680 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
681 msgstr "Nie przekazuj odwrotnych lookup`ów do sieci lokalnych"
682
683 msgid "Do not send probe responses"
684 msgstr "Nie wysyłaj ramek probe response"
685
686 msgid "Domain required"
687 msgstr "Wymagana domena"
688
689 msgid "Domain whitelist"
690 msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
691
692 msgid ""
693 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
694 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
695 msgstr ""
696 "Nie przekazuj zapytań<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>- bez "
697 "nazwy<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>`a"
698
699 msgid "Download and install package"
700 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
701
702 msgid "Download backup"
703 msgstr "Pobierz kopię zapasową"
704
705 msgid "Dropbear Instance"
706 msgstr "Usługa Dropbear"
707
708 msgid ""
709 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
710 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
711 msgstr ""
712 "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta "
713 "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy"
714 "\">SCP</abbr>"
715
716 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
717 msgstr ""
718 "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dyamiczne"
719
720 msgid "Dynamic tunnel"
721 msgstr "Tunel dynamiczny"
722
723 msgid ""
724 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
725 "having static leases will be served."
726 msgstr ""
727 "Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko "
728 "klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
729
730 msgid "EAP-Method"
731 msgstr "Metoda EAP"
732
733 msgid "Edit"
734 msgstr "Edycja"
735
736 msgid "Edit this interface"
737 msgstr "Edytuj ten interfejs"
738
739 msgid "Edit this network"
740 msgstr "Edytuj tą sieć"
741
742 # dosłownie nagły wypadek
743 msgid "Emergency"
744 msgstr "Zagrożenie"
745
746 msgid "Enable"
747 msgstr "Włącz"
748
749 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
750 msgstr "Włącz <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
751
752 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
753 msgstr "Włącz dynamiczną aktualizację punktu końcowego sieci HE.net"
754
755 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
756 msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
757
758 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
759 msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
760
761 msgid "Enable TFTP server"
762 msgstr "Włącz serwer TFTP"
763
764 msgid "Enable VLAN functionality"
765 msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
766
767 msgid "Enable builtin NTP server"
768 msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
769
770 msgid "Enable learning and aging"
771 msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
772
773 msgid "Enable this mount"
774 msgstr "Włącz ten punkt montowania"
775
776 msgid "Enable this swap"
777 msgstr "Włącz ten swap"
778
779 msgid "Enable/Disable"
780 msgstr "Wlącz/Wyłącz"
781
782 msgid "Enabled"
783 msgstr "Włączony"
784
785 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
786 msgstr ""
787 "Włącz protokół <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr> na tym "
788 "moście "
789
790 # a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
791 msgid "Encapsulation mode"
792 msgstr "Sposób Enkapsulacji"
793
794 msgid "Encryption"
795 msgstr "Szyfrowanie"
796
797 msgid "Erasing..."
798 msgstr "Usuwanie..."
799
800 msgid "Error"
801 msgstr "Błąd"
802
803 msgid "Ethernet Adapter"
804 msgstr "Karta Ethernet"
805
806 msgid "Ethernet Switch"
807 msgstr "Switch Ethernet"
808
809 msgid "Expand hosts"
810 msgstr "Rozwiń hosty"
811
812 msgid "Expires"
813 msgstr "Wygasa"
814
815 msgid ""
816 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
817 msgstr ""
818 "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
819
820 msgid "External system log server"
821 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
822
823 msgid "External system log server port"
824 msgstr "Port zewnętrznego serwera dla loga systemowego"
825
826 msgid "Fast Frames"
827 msgstr "Szybkie ramki (Fast Frames)"
828
829 msgid "File"
830 msgstr "Plik"
831
832 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
833 msgstr "Rozgłoszono nazwę pliku obrazu startowego do klientów"
834
835 msgid "Filesystem"
836 msgstr "System plików"
837
838 msgid "Filter"
839 msgstr "Filtr"
840
841 msgid "Filter private"
842 msgstr "Filtruj prywatne"
843
844 msgid "Filter useless"
845 msgstr "Filtruj bezużyteczne"
846
847 msgid "Find and join network"
848 msgstr "Znajdź i podłącz się do sieci"
849
850 msgid "Find package"
851 msgstr "Znajdź pakiet"
852
853 msgid "Finish"
854 msgstr "Zakończ"
855
856 msgid "Firewall"
857 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
858
859 msgid "Firewall Settings"
860 msgstr "Ustawienia Firewall `a"
861
862 msgid "Firewall Status"
863 msgstr "Stan Firewall `a"
864
865 msgid "Firmware Version"
866 msgstr "Wersja firmware"
867
868 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
869 msgstr "Stały port źródłowy dla wychodzących zapytań DNS"
870
871 msgid "Flags"
872 msgstr "Flagi"
873
874 msgid "Flash Firmware"
875 msgstr "Aktualizuj Firmware"
876
877 msgid "Flash image..."
878 msgstr "Aktualizacja obrazu..."
879
880 msgid "Flash new firmware image"
881 msgstr "Aktualizuj nowym obrazem firmware`u."
882
883 msgid "Flash operations"
884 msgstr "Operacje aktualizacji"
885
886 msgid "Flashing..."
887 msgstr "Aktualizuję !!!"
888
889 msgid "Force"
890 msgstr "Wymuś"
891
892 msgid "Force CCMP (AES)"
893 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
894
895 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
896 msgstr ""
897 "Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
898
899 msgid "Force TKIP"
900 msgstr "Wymuś TKIP"
901
902 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
903 msgstr "Wymuś TKIP i CCMP (AES)"
904
905 msgid "Forward DHCP traffic"
906 msgstr "Przekazuj ruch DHCP"
907
908 msgid "Forward broadcast traffic"
909 msgstr "Przekazuj broadcast`y"
910
911 msgid "Forwarding mode"
912 msgstr "Tryb przekazywania"
913
914 msgid "Fragmentation Threshold"
915 msgstr "Próg Fragmentacji"
916
917 msgid "Frame Bursting"
918 msgstr "<abbr title=\"Frame Bursting\">Dzielenie ramek</abbr>"
919
920 msgid "Free"
921 msgstr "Wolne"
922
923 msgid "Free space"
924 msgstr "Wolna przestrzeń"
925
926 msgid "Frequency Hopping"
927 msgstr "<abbr title=\"Frequency Hopping\">Skakanie po częstotliwościach</abbr>"
928
929 msgid "GHz"
930 msgstr "GHz"
931
932 msgid "Gateway"
933 msgstr "Brama"
934
935 msgid "Gateway ports"
936 msgstr "Porty bramy"
937
938 msgid "General Settings"
939 msgstr "Ustawienia główne"
940
941 msgid "General Setup"
942 msgstr "Ustawienia podstawowe"
943
944 msgid "Generate archive"
945 msgstr "Twórz archiwum"
946
947 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
948 msgstr ""
949
950 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
951 msgstr ""
952 "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest "
953 "niewłaściwe!"
954
955 msgid "Go to password configuration..."
956 msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
957
958 msgid "Go to relevant configuration page"
959 msgstr "Idź do istotnych stron konfiguracyjnych"
960
961 msgid "HE.net password"
962 msgstr "Hasło HE.net"
963
964 msgid "HE.net user ID"
965 msgstr "Login (ID) HE.net"
966
967 msgid "HT capabilities"
968 msgstr "Możliwości HT"
969
970 msgid "HT mode"
971 msgstr "Tryb HT"
972
973 msgid "Handler"
974 msgstr "<abbr title=\"Handler\">Uchwyt</abbr>"
975
976 msgid "Hang Up"
977 msgstr "<abbr title=\"Hang Up\">Rozłącz</abbr>"
978
979 msgid ""
980 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
981 "the timezone."
982 msgstr ""
983 "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. "
984 "nazwę hosta, strefę czasową."
985
986 msgid ""
987 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
988 "authentication."
989 msgstr ""
990 "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla autentykacji "
991 "SSH"
992
993 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
994 msgstr ""
995
996 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
997 msgstr ""
998 "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</"
999 "abbr>"
1000
1001 msgid "Host entries"
1002 msgstr "<abbr title=\"Host entries\">Wpisy PC</abbr>"
1003
1004 msgid "Host expiry timeout"
1005 msgstr "<abbr title=\"Host expiry timeout\">Czas wygasania hosta</abbr>"
1006
1007 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1008 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
1009
1010 msgid "Hostname"
1011 msgstr "<abbr title=\"Hostname\">Nazwa hosta</abbr>"
1012
1013 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1014 msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
1015
1016 msgid "Hostnames"
1017 msgstr "<abbr title=\"Hostnames\">Nazwy hostów</abbr>"
1018
1019 msgid "IP address"
1020 msgstr "Adres IP"
1021
1022 msgid "IPv4"
1023 msgstr "IPv4"
1024
1025 msgid "IPv4 Firewall"
1026 msgstr "<abbr title=\"Ściana ogniowa\">Firewall</abbr> IPv4"
1027
1028 msgid "IPv4 WAN Status"
1029 msgstr "Status IPv4 WAN"
1030
1031 msgid "IPv4 address"
1032 msgstr "Adres IPv4"
1033
1034 msgid "IPv4 and IPv6"
1035 msgstr "IPv4 oraz IPv6"
1036
1037 msgid "IPv4 broadcast"
1038 msgstr ""
1039 "<abbr title=\"Adres rozgłoszeniowy - zazwyczaj ostatni w puli x.x.x.255"
1040 "\">Broadcast IPv4</abbr>"
1041
1042 msgid "IPv4 gateway"
1043 msgstr "Brama IPv4"
1044
1045 msgid "IPv4 netmask"
1046 msgstr "Maska IPv4"
1047
1048 msgid "IPv4 only"
1049 msgstr "Tylko IPv4"
1050
1051 msgid "IPv4 prefix length"
1052 msgstr "Długość prefiksu IPv4"
1053
1054 msgid "IPv4-Address"
1055 msgstr "Adres IPv4"
1056
1057 msgid "IPv6"
1058 msgstr "IPv6"
1059
1060 msgid "IPv6 Firewall"
1061 msgstr "Firewall IPv6"
1062
1063 msgid "IPv6 WAN Status"
1064 msgstr "Status WAN IPv6"
1065
1066 msgid "IPv6 address"
1067 msgstr "Adres IPv6"
1068
1069 msgid "IPv6 gateway"
1070 msgstr "Brama IPv6"
1071
1072 msgid "IPv6 only"
1073 msgstr "Tylko IPv6"
1074
1075 msgid "IPv6 prefix"
1076 msgstr "Prefiks IPv6"
1077
1078 msgid "IPv6 prefix length"
1079 msgstr "Długość prefiksu IPv6"
1080
1081 msgid "IPv6-Address"
1082 msgstr "Adres IPv6"
1083
1084 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1085 msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
1086
1087 # 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
1088 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1089 msgstr "<abbr title=\"IPv6-over-IPv4 (6rd)\">IPv6-przez-IPv4 (6rd)</abbr>"
1090
1091 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1092 msgstr "<abbr title=\"IPv6-over-IPv4 (6to4)\">IPv6-przez-IPv4 (6to4)</abbr>"
1093
1094 msgid "Identity"
1095 msgstr "Tożsamość"
1096
1097 msgid ""
1098 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1099 msgstr ""
1100 "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title="
1101 "\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1102
1103 msgid ""
1104 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1105 "device node"
1106 msgstr ""
1107 "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr "
1108 "title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1109
1110 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1111 msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
1112
1113 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1114 msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
1115
1116 msgid ""
1117 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1118 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1119 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1120 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1121 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1122 msgstr ""
1123 "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane "
1124 "miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku "
1125 "wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access "
1126 "Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy "
1127 "niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1128
1129 msgid "Ignore Hosts files"
1130 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
1131
1132 msgid "Ignore interface"
1133 msgstr "Ignoruj interfejs"
1134
1135 msgid "Ignore resolve file"
1136 msgstr "Ignoruj pliki <abbr title=\"rozwijania nazw DNS\">resolve</abbr>"
1137
1138 msgid "Image"
1139 msgstr "Obraz"
1140
1141 msgid "In"
1142 msgstr "W"
1143
1144 msgid "Inactivity timeout"
1145 msgstr "Czas bezczynności"
1146
1147 msgid "Inbound:"
1148 msgstr "Przychodzący:"
1149
1150 msgid "Info"
1151 msgstr "Info"
1152
1153 msgid "Initscript"
1154 msgstr "<abbr title=\"Initscript\">Skrypt startowy</abbr>"
1155
1156 msgid "Initscripts"
1157 msgstr "<abbr title=\"Initscripts\">Skrypty startowe</abbr>"
1158
1159 msgid "Install"
1160 msgstr "Instaluj"
1161
1162 msgid "Install package %q"
1163 msgstr "Instaluj pakiet %q"
1164
1165 msgid "Install protocol extensions..."
1166 msgstr "Instaluj rozszerzenia protokołów..."
1167
1168 msgid "Installed packages"
1169 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1170
1171 msgid "Interface"
1172 msgstr "Interfejs"
1173
1174 msgid "Interface Configuration"
1175 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
1176
1177 msgid "Interface Overview"
1178 msgstr "<abbr title=\"Interface Overview\">Przegląd Interfejsu</abbr>"
1179
1180 msgid "Interface is reconnecting..."
1181 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
1182
1183 msgid "Interface is shutting down..."
1184 msgstr "Interfejs jest wyłączany..."
1185
1186 msgid "Interface not present or not connected yet."
1187 msgstr "Interfejs nie istnieje lub nie jest jeszcze podłączony."
1188
1189 msgid "Interface reconnected"
1190 msgstr "Połączono ponownie interfejs"
1191
1192 msgid "Interface shut down"
1193 msgstr "Wyłączono interfejs"
1194
1195 msgid "Interfaces"
1196 msgstr "Interfejsy"
1197
1198 # Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
1199 msgid "Internal Server Error"
1200 msgstr "<abbr title=\"Internal Server Error\">Wewnętrzny błąd serwera</abbr>"
1201
1202 msgid "Invalid"
1203 msgstr "Niewłaściwy"
1204
1205 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1206 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko ID pomiędzy %d a %d."
1207
1208 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1209 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
1210
1211 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1212 msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
1213
1214 msgid ""
1215 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
1216 "memory, please verify the image file!"
1217 msgstr ""
1218 "Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, "
1219 "proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
1220
1221 msgid "Java Script required!"
1222 msgstr "Java Script jest wymagany!"
1223
1224 msgid "Join Network"
1225 msgstr "Połącz z siecią"
1226
1227 msgid "Join Network: Settings"
1228 msgstr "Przyłącz do sieci: Ustawienia"
1229
1230 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1231 msgstr "Przyłącz do sieci: Skanuj sieci WiFi"
1232
1233 msgid "Keep settings"
1234 msgstr "Zachowaj ustawienia"
1235
1236 msgid "Kernel Log"
1237 msgstr "Log Jądra"
1238
1239 msgid "Kernel Version"
1240 msgstr "Wersja kernela"
1241
1242 msgid "Key"
1243 msgstr "Klucz"
1244
1245 msgid "Key #%d"
1246 msgstr "Klucz #%d"
1247
1248 msgid "Kill"
1249 msgstr "Zabij"
1250
1251 msgid "L2TP"
1252 msgstr "L2TP"
1253
1254 msgid "L2TP Server"
1255 msgstr "Serwer L2TP"
1256
1257 msgid "LCP echo failure threshold"
1258 msgstr "Próg błędu echa LCP"
1259
1260 msgid "LCP echo interval"
1261 msgstr "Częstotliwość echa LCP"
1262
1263 msgid "LLC"
1264 msgstr "LLC"
1265
1266 msgid "Label"
1267 msgstr "Oznaczenie"
1268
1269 msgid "Language"
1270 msgstr "Język"
1271
1272 msgid "Language and Style"
1273 msgstr "Styl i język"
1274
1275 msgid "Lease validity time"
1276 msgstr "Czas ważności dzierżawy"
1277
1278 msgid "Leasefile"
1279 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Plik dzierżaw</abbr>"
1280
1281 msgid "Leasetime"
1282 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Czas dzierżawy</abbr>"
1283
1284 msgid "Leasetime remaining"
1285 msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
1286
1287 msgid "Leave empty to autodetect"
1288 msgstr "Pozostaw niewypełnione dla autodetekcji"
1289
1290 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1291 msgstr "Pozostaw niewypełnione aby użyć bieżącego adresu WAN"
1292
1293 msgid "Legend:"
1294 msgstr "Legenda:"
1295
1296 msgid "Limit"
1297 msgstr "Limit"
1298
1299 msgid "Link On"
1300 msgstr "Połączenie aktywne"
1301
1302 msgid ""
1303 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1304 "requests to"
1305 msgstr ""
1306 "Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą "
1307 "przekazywane zapytania"
1308
1309 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1310 msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
1311
1312 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1313 msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
1314
1315 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1316 msgstr ""
1317 "Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
1318
1319 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1320 msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
1321
1322 msgid "Load"
1323 msgstr "Obciążenie"
1324
1325 msgid "Load Average"
1326 msgstr "Średnie obciążenie"
1327
1328 msgid "Loading"
1329 msgstr "Ładowanie"
1330
1331 msgid "Local IPv4 address"
1332 msgstr "Lokalny adres IPv4"
1333
1334 msgid "Local IPv6 address"
1335 msgstr "Lokalny adres IPv6"
1336
1337 msgid "Local Startup"
1338 msgstr "Lokalny Autostart"
1339
1340 msgid "Local Time"
1341 msgstr "Czas Lokalny"
1342
1343 msgid "Local domain"
1344 msgstr "Domena Lokalna"
1345
1346 msgid ""
1347 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1348 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1349 msgstr ""
1350 "Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są "
1351 "przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
1352
1353 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1354 msgstr ""
1355 "Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
1356
1357 msgid "Local server"
1358 msgstr "Serwer lokalny"
1359
1360 msgid ""
1361 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1362 "available"
1363 msgstr ""
1364 "Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest "
1365 "dostępne więcej niż jedno IP"
1366
1367 msgid "Localise queries"
1368 msgstr "Zapytania lokalizujące"
1369
1370 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1371 msgstr "Zablokowano dla kanału %d używanego przez %s"
1372
1373 msgid "Log output level"
1374 msgstr "Poziom logowania"
1375
1376 msgid "Log queries"
1377 msgstr "Zapytania Loga"
1378
1379 msgid "Logging"
1380 msgstr "Logowanie"
1381
1382 msgid "Login"
1383 msgstr "Zaloguj"
1384
1385 msgid "Logout"
1386 msgstr "Wyloguj"
1387
1388 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1389 msgstr "Najniższy wydzierżawiony adres jako offset dla adresu sieci."
1390
1391 msgid "MAC-Address"
1392 msgstr "Adres MAC"
1393
1394 msgid "MAC-Address Filter"
1395 msgstr "Filtr adresów MAC"
1396
1397 msgid "MAC-Filter"
1398 msgstr "Filtr adresów MAC"
1399
1400 msgid "MAC-List"
1401 msgstr "Lista MAC"
1402
1403 msgid "MB/s"
1404 msgstr "MB/s"
1405
1406 msgid "MHz"
1407 msgstr "MHz"
1408
1409 msgid "MTU"
1410 msgstr "MTU"
1411
1412 msgid "Maximum Rate"
1413 msgstr "<abbr title=\"Maximum Rate\">Maksymalna Szybkość</abbr>"
1414
1415 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1416 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
1417
1418 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1419 msgstr ""
1420 "Maksymalna dozwolona liczba <abbr title=\"concurrent DNS queries"
1421 "\">jednoczesnych zapytań DNS</abbr>"
1422
1423 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1424 msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
1425
1426 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1427 msgstr "Maksymalny czas podany w sekundach do pełnej gotowości modemu"
1428
1429 msgid "Maximum hold time"
1430 msgstr "Maksymalny czas podtrzymania"
1431
1432 msgid "Maximum number of leased addresses."
1433 msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
1434
1435 msgid "Mbit/s"
1436 msgstr "Mbit/s"
1437
1438 msgid "Memory"
1439 msgstr "Pamięć"
1440
1441 msgid "Memory usage (%)"
1442 msgstr "Użycie pamięci (%)"
1443
1444 msgid "Metric"
1445 msgstr "Metryka"
1446
1447 msgid "Minimum Rate"
1448 msgstr "Minimalna Szybkość"
1449
1450 msgid "Minimum hold time"
1451 msgstr "Minimalny czas podtrzymania"
1452
1453 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1454 msgstr "Brakujące rozszerzenie protokołu dla protokołu %q"
1455
1456 msgid "Mode"
1457 msgstr "Tryb"
1458
1459 msgid "Modem device"
1460 msgstr "Modem"
1461
1462 msgid "Modem init timeout"
1463 msgstr "Limit czasu inicjacji modemu"
1464
1465 msgid "Monitor"
1466 msgstr "Monitor"
1467
1468 msgid "Mount Entry"
1469 msgstr "Wpis montowania"
1470
1471 msgid "Mount Point"
1472 msgstr "Punkt montowania"
1473
1474 msgid "Mount Points"
1475 msgstr "Punkty montowania"
1476
1477 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1478 msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
1479
1480 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1481 msgstr "Punkty montowania - Wpis <abbr title=\"Pliku wymiany\">Swap</abbr>"
1482
1483 msgid ""
1484 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1485 "filesystem"
1486 msgstr ""
1487 "Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do "
1488 "systemu plików"
1489
1490 msgid "Mount options"
1491 msgstr "Opcje montowania"
1492
1493 msgid "Mount point"
1494 msgstr "Punkt montownia"
1495
1496 msgid "Mounted file systems"
1497 msgstr "Zamontowane systemy plików"
1498
1499 msgid "Move down"
1500 msgstr "Przesuń w dół"
1501
1502 msgid "Move up"
1503 msgstr "Przesuń w górę"
1504
1505 msgid "Multicast Rate"
1506 msgstr "<abbr title=\"Multicast Rate\">Szybkość Multicast`u</abbr>"
1507
1508 msgid "Multicast address"
1509 msgstr "Adres Multicast`u"
1510
1511 msgid "NAS ID"
1512 msgstr "NAS ID"
1513
1514 msgid "NTP server candidates"
1515 msgstr "Kandydaci na serwer NTP"
1516
1517 msgid "Name"
1518 msgstr "Nazwa"
1519
1520 msgid "Name of the new interface"
1521 msgstr "Nazwa nowego interfejsu"
1522
1523 msgid "Name of the new network"
1524 msgstr "Nazwa nowej sieci"
1525
1526 msgid "Navigation"
1527 msgstr "Nawigacja"
1528
1529 msgid "Netmask"
1530 msgstr "Maska sieci"
1531
1532 msgid "Network"
1533 msgstr "Sieć"
1534
1535 msgid "Network Utilities"
1536 msgstr "Narzędzia sieciowe"
1537
1538 msgid "Network boot image"
1539 msgstr "<abbr title=\"Network boot image\">Sieciowy obraz startowy</abbr>"
1540
1541 msgid "Network without interfaces."
1542 msgstr "Sieć bez interfejsów"
1543
1544 msgid "Next »"
1545 msgstr "Następna »"
1546
1547 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1548 msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
1549
1550 msgid "No chains in this table"
1551 msgstr ""
1552 "<abbr title=\"No chains in this table\">Brak łańcuchów w tej tablicy</abbr>"
1553
1554 msgid "No files found"
1555 msgstr "Nie znaleziono plików"
1556
1557 msgid "No information available"
1558 msgstr "Brak dostępnych informacji"
1559
1560 msgid "No negative cache"
1561 msgstr "<abbr title=\"No negative cache\">Brak odwrotnego cache`a</abbr>"
1562
1563 msgid "No network configured on this device"
1564 msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
1565
1566 msgid "No network name specified"
1567 msgstr "Nie określono nazwy sieci"
1568
1569 msgid "No package lists available"
1570 msgstr "Brak dostępu do listy pakietów"
1571
1572 msgid "No password set!"
1573 msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
1574
1575 msgid "No rules in this chain"
1576 msgstr ""
1577 "<abbr title=\"No rules in this chain\">Brak zasad w tym łańcuchu</abbr>"
1578
1579 msgid "No zone assigned"
1580 msgstr "Brak przypisanej strefy"
1581
1582 msgid "Noise"
1583 msgstr "Szum"
1584
1585 msgid "Noise:"
1586 msgstr "Szum:"
1587
1588 msgid "None"
1589 msgstr "Brak"
1590
1591 msgid "Normal"
1592 msgstr "Normalny"
1593
1594 msgid "Not Found"
1595 msgstr "Nie znaleziono"
1596
1597 msgid "Not associated"
1598 msgstr "Nie powiązany"
1599
1600 msgid "Not connected"
1601 msgstr "Nie podłączony"
1602
1603 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1604 msgstr "UWAGA: Pliki konfiguracyjne zostaną usunięte."
1605
1606 msgid "Notice"
1607 msgstr "Spostrzeżenie"
1608
1609 msgid "Nslookup"
1610 msgstr "Nslookup"
1611
1612 msgid "OK"
1613 msgstr "OK"
1614
1615 msgid "OPKG-Configuration"
1616 msgstr "Konfiguracja OPKG"
1617
1618 msgid "Off-State Delay"
1619 msgstr "<abbr title=\"Off-State Delay\">Zwłoka wyłączenia</abbr>"
1620
1621 msgid ""
1622 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1623 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1624 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1625 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1626 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1627 "<samp>eth0.1</samp>)."
1628 msgstr ""
1629 "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować "
1630 "kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie "
1631 "wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title="
1632 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> "
1633 "(<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1634
1635 msgid "On-State Delay"
1636 msgstr "Zwłoka włączenia"
1637
1638 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1639 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
1640
1641 msgid "One or more required fields have no value!"
1642 msgstr "Jedno lub więcej pól nie posiada wpisanych wartości!"
1643
1644 msgid "Open list..."
1645 msgstr "Otwórz listę..."
1646
1647 msgid "Option changed"
1648 msgstr "Wartość zmieniona"
1649
1650 msgid "Option removed"
1651 msgstr "Usunięto wartość"
1652
1653 msgid "Options"
1654 msgstr "Opcje"
1655
1656 msgid "Other:"
1657 msgstr "Inne:"
1658
1659 msgid "Out"
1660 msgstr "Wychodzące"
1661
1662 msgid "Outbound:"
1663 msgstr "Wychodzące:"
1664
1665 msgid "Outdoor Channels"
1666 msgstr "Kanały <abbr title=\"Outdoor\">zewnętrzne</abbr>"
1667
1668 msgid "Override MAC address"
1669 msgstr "Nadpisz adres MAC"
1670
1671 msgid "Override MTU"
1672 msgstr "Nadpisz MTU"
1673
1674 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1675 msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
1676
1677 msgid ""
1678 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1679 "subnet that is served."
1680 msgstr ""
1681 "Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z "
1682 "podsieci która jest rozsyłana."
1683
1684 msgid "Override the table used for internal routes"
1685 msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
1686
1687 msgid "Overview"
1688 msgstr "Przegląd"
1689
1690 msgid "Owner"
1691 msgstr "Właściciel"
1692
1693 msgid "PAP/CHAP password"
1694 msgstr "Hasło PAP/CHAP"
1695
1696 msgid "PAP/CHAP username"
1697 msgstr "Nazwa użytkownika PAP/CHAP"
1698
1699 msgid "PID"
1700 msgstr "PID"
1701
1702 msgid "PIN"
1703 msgstr "PIN"
1704
1705 msgid "PPP"
1706 msgstr "PPP"
1707
1708 msgid "PPPoA Encapsulation"
1709 msgstr "<abbr title=\"Kapsułkowanie\">Enkapsulacja</abbr> PPPoA"
1710
1711 msgid "PPPoATM"
1712 msgstr "PPPoATM"
1713
1714 msgid "PPPoE"
1715 msgstr "PPPoE"
1716
1717 msgid "PPtP"
1718 msgstr "PPtP"
1719
1720 msgid "Package libiwinfo required!"
1721 msgstr "Wymagany pakiet libiwinfo!"
1722
1723 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1724 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 24 godziny"
1725
1726 msgid "Package name"
1727 msgstr "Nazwa pakietu"
1728
1729 msgid "Packets"
1730 msgstr "Pakiety"
1731
1732 msgid "Part of zone %q"
1733 msgstr "Część strefy %q"
1734
1735 msgid "Password"
1736 msgstr "Hasło"
1737
1738 msgid "Password authentication"
1739 msgstr "<abbr title=\"Password authentication\">Identyfikacja hasłem</abbr>"
1740
1741 msgid "Password of Private Key"
1742 msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
1743
1744 msgid "Password successfully changed!"
1745 msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło!"
1746
1747 msgid "Path to CA-Certificate"
1748 msgstr "Ścieżka do certyfikatu CA"
1749
1750 msgid "Path to Client-Certificate"
1751 msgstr "Ścieżka do certyfikatu Klienta"
1752
1753 msgid "Path to Private Key"
1754 msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
1755
1756 msgid "Path to executable which handles the button event"
1757 msgstr ""
1758 "Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego "
1759 "przycisku"
1760
1761 msgid "Peak:"
1762 msgstr "Szczyt:"
1763
1764 msgid "Perform reboot"
1765 msgstr "Wykonaj restart"
1766
1767 msgid "Perform reset"
1768 msgstr "Wykonaj reset"
1769
1770 msgid "Phy Rate:"
1771 msgstr "<abbr title=\"Phy Rate:\">Szybkość Phy:</abbr>"
1772
1773 msgid "Physical Settings"
1774 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
1775
1776 msgid "Ping"
1777 msgstr "Ping"
1778
1779 msgid "Pkts."
1780 msgstr "<abbr title=\"Pkts.\">Pktw.</abbr>"
1781
1782 msgid "Please enter your username and password."
1783 msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
1784
1785 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1786 msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
1787
1788 msgid "Policy"
1789 msgstr "<abbr title=\"Policy\">Zasada</abbr>"
1790
1791 msgid "Port"
1792 msgstr "Port"
1793
1794 msgid "Port %d"
1795 msgstr "Port %d"
1796
1797 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1798 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
1799
1800 msgid ""
1801 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
1802 "ignore failures"
1803 msgstr ""
1804 "Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, "
1805 "wpisz 0 aby zignorować błędy"
1806
1807 msgid "Prevents client-to-client communication"
1808 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
1809
1810 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
1811 msgstr ""
1812
1813 msgid "Proceed"
1814 msgstr "Wykonaj"
1815
1816 msgid "Processes"
1817 msgstr "Procesy"
1818
1819 msgid "Prot."
1820 msgstr "Prot."
1821
1822 msgid "Protocol"
1823 msgstr "Protokół"
1824
1825 msgid "Protocol family"
1826 msgstr "Rodzina protokołów"
1827
1828 msgid "Protocol of the new interface"
1829 msgstr "Protokół nowego interfejsu"
1830
1831 msgid "Protocol support is not installed"
1832 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
1833
1834 msgid "Provide new network"
1835 msgstr "Utwórz nową sieć"
1836
1837 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1838 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1839
1840 msgid "Quality"
1841 msgstr ""
1842
1843 msgid "RTS/CTS Threshold"
1844 msgstr "Próg RTS/CTS"
1845
1846 msgid "RX"
1847 msgstr "RX"
1848
1849 msgid "RX Rate"
1850 msgstr "Szybkość RX"
1851
1852 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
1853 msgstr ""
1854
1855 msgid "Radius-Accounting-Port"
1856 msgstr "Port Radius-Accounting"
1857
1858 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1859 msgstr "Sekret Radius-Accounting"
1860
1861 msgid "Radius-Accounting-Server"
1862 msgstr "Serwer Radius-Accounting"
1863
1864 msgid "Radius-Authentication-Port"
1865 msgstr "Port Radius-Authentication"
1866
1867 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1868 msgstr "Sekret Radius-Authentication"
1869
1870 msgid "Radius-Authentication-Server"
1871 msgstr "Serwer Radius-Authentication"
1872
1873 msgid ""
1874 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1875 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1876 msgstr ""
1877 "Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title="
1878 "\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
1879
1880 msgid ""
1881 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
1882 "lose access to this device if you are connected via this interface."
1883 msgstr ""
1884 "Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1885 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
1886 "interfejs!"
1887
1888 msgid ""
1889 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
1890 "might lose access to this device if you are connected via this network."
1891 msgstr ""
1892 "Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1893 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez tę "
1894 "sieć!"
1895
1896 msgid "Really reset all changes?"
1897 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
1898
1899 msgid ""
1900 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
1901 "you are connected via this interface."
1902 msgstr ""
1903 "Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
1904 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
1905 "interfejs!"
1906
1907 msgid ""
1908 "Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
1909 "connected via this interface."
1910 msgstr ""
1911 "Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
1912 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
1913 "interfejs!"
1914
1915 msgid "Really switch protocol?"
1916 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
1917
1918 msgid "Realtime Connections"
1919 msgstr ""
1920
1921 msgid "Realtime Graphs"
1922 msgstr ""
1923
1924 msgid "Realtime Load"
1925 msgstr ""
1926
1927 msgid "Realtime Traffic"
1928 msgstr ""
1929
1930 msgid "Realtime Wireless"
1931 msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
1932
1933 msgid "Rebind protection"
1934 msgstr "Przypisz ochronę"
1935
1936 msgid "Reboot"
1937 msgstr "Restartuj"
1938
1939 msgid "Rebooting..."
1940 msgstr "Uruchamiam ponownie..."
1941
1942 msgid "Reboots the operating system of your device"
1943 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
1944
1945 msgid "Receive"
1946 msgstr ""
1947
1948 msgid "Receiver Antenna"
1949 msgstr "Antena odbiorcza"
1950
1951 msgid "Reconnect this interface"
1952 msgstr "Połącz ponownie ten interfejs"
1953
1954 msgid "Reconnecting interface"
1955 msgstr "Łączę ponownie interfejs"
1956
1957 msgid "References"
1958 msgstr "Referencje"
1959
1960 msgid "Regulatory Domain"
1961 msgstr "<abbr title=\"Regulatory Domain\">Domena regulacji</abbr>"
1962
1963 msgid "Relay"
1964 msgstr "<abbr title=\"Relay\">Przekaźnik</abbr>"
1965
1966 msgid "Relay Bridge"
1967 msgstr "Most przekaźnikowy"
1968
1969 msgid "Relay between networks"
1970 msgstr "Przekaźnik pomiędzy sieciami"
1971
1972 msgid "Relay bridge"
1973 msgstr "Most przekaźnikowy"
1974
1975 msgid "Remote IPv4 address"
1976 msgstr "Zdalny adres IPv4"
1977
1978 msgid "Remove"
1979 msgstr "Usuń"
1980
1981 msgid "Repeat scan"
1982 msgstr "Powtórz skanowanie"
1983
1984 msgid "Replace entry"
1985 msgstr "Zamień wpis"
1986
1987 msgid "Replace wireless configuration"
1988 msgstr "Zamień konfigurację WiFi"
1989
1990 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
1991 msgstr "Wymagany dla niektórych dostawców internetu, np. Charter z DOCSIS 3"
1992
1993 msgid "Reset"
1994 msgstr "Resetuj"
1995
1996 msgid "Reset Counters"
1997 msgstr "Wyczyść liczniki"
1998
1999 msgid "Reset to defaults"
2000 msgstr "Resetuj do domyślnych"
2001
2002 msgid "Resolv and Hosts Files"
2003 msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
2004
2005 msgid "Resolve file"
2006 msgstr "<abbr title=\"Plik rozwijania nazw DNS\">Plik Resolve</abbr>"
2007
2008 msgid "Restart"
2009 msgstr "Uruchom ponownie"
2010
2011 msgid "Restart Firewall"
2012 msgstr "Uruchom ponownie Firewall`a"
2013
2014 msgid "Restore backup"
2015 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
2016
2017 msgid "Reveal/hide password"
2018 msgstr "Odsłoń/Ukryj hasło"
2019
2020 msgid "Revert"
2021 msgstr "Przywróć"
2022
2023 msgid "Root"
2024 msgstr "Root"
2025
2026 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2027 msgstr "Katalog Root`a dla plików udostępnianych przez TFTP"
2028
2029 msgid "Router Model"
2030 msgstr "Model Routera"
2031
2032 msgid "Router Name"
2033 msgstr "Nazwa Routera"
2034
2035 msgid "Router Password"
2036 msgstr "Hasło Routera"
2037
2038 msgid "Routes"
2039 msgstr "Ścieżki routingu"
2040
2041 msgid ""
2042 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2043 "can be reached."
2044 msgstr ""
2045 "Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę "
2046 "może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
2047
2048 msgid "Rule #"
2049 msgstr "Zasada #"
2050
2051 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2052 msgstr ""
2053 "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
2054
2055 msgid "Run filesystem check"
2056 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
2057
2058 msgid "SSH Access"
2059 msgstr "Dostęp SSH"
2060
2061 msgid "SSH-Keys"
2062 msgstr "Klucze SSH"
2063
2064 msgid "SSID"
2065 msgstr "<abbr title=\"Nazwa twojej sieci WiFi\">SSID</abbr>"
2066
2067 msgid "Save"
2068 msgstr "Zachowaj"
2069
2070 msgid "Save & Apply"
2071 msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
2072
2073 msgid "Save &#38; Apply"
2074 msgstr "Zachowaj &#38; Zastosuj"
2075
2076 msgid "Scan"
2077 msgstr "Skanuj"
2078
2079 msgid "Scheduled Tasks"
2080 msgstr "Zaplanowane Zadania"
2081
2082 msgid "Section added"
2083 msgstr "Dodano sekcję"
2084
2085 msgid "Section removed"
2086 msgstr "Usunięto sekcję"
2087
2088 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2089 msgstr ""
2090 "Aby poznać szczegóły przeczytaj <abbr title=\"\"mount\" manpage\">stronę "
2091 "instrukcji \"mount\"</abbr>"
2092
2093 msgid ""
2094 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2095 "conjunction with failure threshold"
2096 msgstr ""
2097 "Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa "
2098 "tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
2099
2100 msgid "Send router solicitations"
2101 msgstr ""
2102 "<abbr title=\"Send router solicitations\">Wyślij pakiet wymuszający "
2103 "rozgłoszenia routera</abbr>"
2104
2105 msgid "Separate Clients"
2106 msgstr "Rozdziel klientów"
2107
2108 msgid "Separate WDS"
2109 msgstr "Rozdziel WDS"
2110
2111 msgid "Server Settings"
2112 msgstr "Ustawienia Serwera"
2113
2114 msgid "Service Name"
2115 msgstr "Nazwa serwisu"
2116
2117 msgid "Service Type"
2118 msgstr "Typ serwisu"
2119
2120 msgid "Services"
2121 msgstr "Serwisy"
2122
2123 msgid "Setup DHCP Server"
2124 msgstr "Ustawienia serwera DHCP"
2125
2126 msgid "Setup Time Synchronization"
2127 msgstr "Ustawienia synchronizacji czasu"
2128
2129 msgid "Show current backup file list"
2130 msgstr "Pokaż aktualną listę plików do backupu"
2131
2132 msgid "Shutdown this interface"
2133 msgstr "Wyłącz ten interfejs"
2134
2135 msgid "Shutdown this network"
2136 msgstr "Wyłącz tą sieć"
2137
2138 msgid "Signal"
2139 msgstr "Sygnał"
2140
2141 msgid "Signal:"
2142 msgstr "Sygnał:"
2143
2144 msgid "Size"
2145 msgstr "Rozmiar"
2146
2147 msgid "Skip"
2148 msgstr "Pomiń"
2149
2150 msgid "Skip to content"
2151 msgstr "Pomiń do zawartości"
2152
2153 msgid "Skip to navigation"
2154 msgstr "Pomiń do nawigacji"
2155
2156 msgid "Slot time"
2157 msgstr "<abbr title=\"Slot Time\">Szczelina czasowa</abbr>"
2158
2159 msgid "Software"
2160 msgstr "Oprogramowanie"
2161
2162 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2163 msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
2164
2165 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2166 msgstr ""
2167
2168 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2169 msgstr ""
2170
2171 msgid ""
2172 "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
2173 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
2174 "install instructions."
2175 msgstr ""
2176 "Przepraszamy ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade, nowy firmware musi "
2177 "być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki aby uzyskać instrukcję dla "
2178 "danego urządzenia."
2179
2180 msgid "Sort"
2181 msgstr "Posortuj"
2182
2183 msgid "Source"
2184 msgstr "Źródło"
2185
2186 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
2187 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia preferowanego prefiksu w sekundach"
2188
2189 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
2190 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia obowiązującego prefiksu w sekundach"
2191
2192 msgid "Specifies the button state to handle"
2193 msgstr "Określa zachowanie w zależności od stanu przycisku"
2194
2195 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2196 msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
2197
2198 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2199 msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
2200
2201 msgid ""
2202 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2203 "to be dead"
2204 msgstr ""
2205 "Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host "
2206 "jest martwy"
2207
2208 msgid ""
2209 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2210 "dead"
2211 msgstr ""
2212 "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
2213
2214 msgid "Specify the secret encryption key here."
2215 msgstr ""
2216
2217 msgid "Start"
2218 msgstr "Uruchomienie"
2219
2220 msgid "Start priority"
2221 msgstr "Priorytet uruchomienia"
2222
2223 msgid "Startup"
2224 msgstr "Autostart"
2225
2226 msgid "Static IPv4 Routes"
2227 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv4"
2228
2229 msgid "Static IPv6 Routes"
2230 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv6"
2231
2232 msgid "Static Leases"
2233 msgstr "Dzierżawy statyczne"
2234
2235 msgid "Static Routes"
2236 msgstr "Statyczne ścieżki routingu"
2237
2238 msgid "Static WDS"
2239 msgstr "Statyczny WDS"
2240
2241 msgid "Static address"
2242 msgstr "Stały adres"
2243
2244 msgid ""
2245 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2246 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2247 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2248 msgstr ""
2249
2250 msgid "Status"
2251 msgstr "Stan"
2252
2253 msgid "Stop"
2254 msgstr "Stop"
2255
2256 msgid "Strict order"
2257 msgstr "Zachowaj kolejność"
2258
2259 msgid "Submit"
2260 msgstr "Wyślij"
2261
2262 msgid "Swap Entry"
2263 msgstr "Zamień wpis"
2264
2265 msgid "Switch"
2266 msgstr "Przełącz"
2267
2268 msgid "Switch %q"
2269 msgstr "Przełącz %q"
2270
2271 msgid "Switch %q (%s)"
2272 msgstr "Przełącz %q (%s)"
2273
2274 msgid "Switch protocol"
2275 msgstr "Przełącz protokół"
2276
2277 msgid "Sync with browser"
2278 msgstr "Synchronizuj z przeglądarką"
2279
2280 msgid "Synchronizing..."
2281 msgstr "Synchronizacja..."
2282
2283 msgid "System"
2284 msgstr "System"
2285
2286 msgid "System Log"
2287 msgstr "Log systemowy"
2288
2289 msgid "System Properties"
2290 msgstr "Właściwości systemu"
2291
2292 msgid "System log buffer size"
2293 msgstr "Rozmiar bufora Loga systemu"
2294
2295 msgid "TCP:"
2296 msgstr "TCP:"
2297
2298 msgid "TFTP Settings"
2299 msgstr "Ustawienia TFTP"
2300
2301 msgid "TFTP server root"
2302 msgstr ""
2303
2304 msgid "TX"
2305 msgstr "TX"
2306
2307 msgid "TX Rate"
2308 msgstr "<abbr title=\"TX Rate\">Szybkość TX</abbr>"
2309
2310 msgid "Table"
2311 msgstr "Tablica"
2312
2313 msgid "Target"
2314 msgstr "Cel"
2315
2316 msgid "Terminate"
2317 msgstr ""
2318
2319 msgid ""
2320 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
2321 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
2322 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
2323 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
2324 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2325 msgstr ""
2326 "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru "
2327 "transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to "
2328 "są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor "
2329 "transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci "
2330 "takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja "
2331 "Interfejsu</em>."
2332
2333 msgid ""
2334 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
2335 "component for working wireless configuration!"
2336 msgstr ""
2337 "Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować "
2338 "aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
2339
2340 msgid ""
2341 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2342 msgstr ""
2343 "Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
2344
2345 msgid ""
2346 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
2347 "code> and <code>_</code>"
2348 msgstr ""
2349 "Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> "
2350 "oraz <code>_</code>"
2351
2352 msgid ""
2353 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
2354 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2355 msgstr ""
2356 "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</"
2357 "abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2358
2359 msgid ""
2360 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
2361 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
2362 "samp>)"
2363 msgstr ""
2364 "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na "
2365 "przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</"
2366 "abbr></samp>)"
2367
2368 msgid ""
2369 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
2370 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2371 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2372 msgstr ""
2373 "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
2374 "rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
2375 "upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij <abbr title="
2376 "\"Proceed\">\"Kontynuuj\"</abbr> aby wykonać aktualizację."
2377
2378 msgid "The following changes have been committed"
2379 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
2380
2381 msgid "The following changes have been reverted"
2382 msgstr "Następujące zmiany zostały odrzucone"
2383
2384 msgid "The following rules are currently active on this system."
2385 msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
2386
2387 msgid "The given network name is not unique"
2388 msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
2389
2390 msgid ""
2391 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
2392 "replaced if you proceed."
2393 msgstr ""
2394 "Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja "
2395 "zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
2396
2397 msgid ""
2398 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
2399 "addresses."
2400 msgstr ""
2401 "Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
2402
2403 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2404 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
2405
2406 msgid ""
2407 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
2408 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2409 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2410 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2411 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2412 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2413 msgstr ""
2414
2415 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2416 msgstr ""
2417
2418 msgid ""
2419 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
2420 "when finished."
2421 msgstr ""
2422
2423 msgid ""
2424 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
2425 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
2426 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
2427 "settings."
2428 msgstr ""
2429
2430 msgid ""
2431 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
2432 "you choose the generic image format for your platform."
2433 msgstr ""
2434
2435 msgid "There are no active leases."
2436 msgstr ""
2437
2438 msgid "There are no pending changes to apply!"
2439 msgstr ""
2440
2441 msgid "There are no pending changes to revert!"
2442 msgstr ""
2443
2444 msgid "There are no pending changes!"
2445 msgstr ""
2446
2447 msgid ""
2448 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
2449 "\"Physical Settings\" tab"
2450 msgstr ""
2451
2452 msgid ""
2453 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
2454 "protect the web interface and enable SSH."
2455 msgstr ""
2456
2457 msgid "This IPv4 address of the relay"
2458 msgstr ""
2459
2460 msgid ""
2461 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
2462 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
2463 "configurations are automatically preserved."
2464 msgstr ""
2465
2466 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2467 msgstr ""
2468
2469 msgid ""
2470 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
2471 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2472 msgstr ""
2473
2474 msgid ""
2475 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
2476 "ends with <code>:2</code>"
2477 msgstr ""
2478
2479 msgid ""
2480 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2481 "abbr> in the local network"
2482 msgstr ""
2483
2484 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2485 msgstr ""
2486
2487 msgid ""
2488 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2489 msgstr ""
2490
2491 msgid ""
2492 "This list gives an overview over currently running system processes and "
2493 "their status."
2494 msgstr ""
2495
2496 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2497 msgstr ""
2498
2499 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2500 msgstr ""
2501
2502 msgid "This section contains no values yet"
2503 msgstr ""
2504
2505 msgid "Time Synchronization"
2506 msgstr ""
2507
2508 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2509 msgstr ""
2510
2511 msgid "Timezone"
2512 msgstr ""
2513
2514 msgid ""
2515 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
2516 "archive here."
2517 msgstr ""
2518
2519 msgid "Total Available"
2520 msgstr ""
2521
2522 msgid "Traceroute"
2523 msgstr ""
2524
2525 msgid "Traffic"
2526 msgstr ""
2527
2528 msgid "Transfer"
2529 msgstr ""
2530
2531 msgid "Transmission Rate"
2532 msgstr ""
2533
2534 msgid "Transmit"
2535 msgstr ""
2536
2537 msgid "Transmit Power"
2538 msgstr ""
2539
2540 msgid "Transmitter Antenna"
2541 msgstr ""
2542
2543 msgid "Trigger"
2544 msgstr ""
2545
2546 msgid "Trigger Mode"
2547 msgstr ""
2548
2549 msgid "Tunnel ID"
2550 msgstr ""
2551
2552 msgid "Tunnel Interface"
2553 msgstr ""
2554
2555 msgid "Turbo Mode"
2556 msgstr ""
2557
2558 msgid "Tx-Power"
2559 msgstr ""
2560
2561 msgid "Type"
2562 msgstr ""
2563
2564 msgid "UDP:"
2565 msgstr ""
2566
2567 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2568 msgstr ""
2569
2570 msgid "USB Device"
2571 msgstr ""
2572
2573 msgid "UUID"
2574 msgstr ""
2575
2576 msgid "Unable to dispatch"
2577 msgstr ""
2578
2579 msgid "Unknown"
2580 msgstr ""
2581
2582 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2583 msgstr ""
2584
2585 msgid "Unmanaged"
2586 msgstr ""
2587
2588 msgid "Unsaved Changes"
2589 msgstr ""
2590
2591 msgid "Unsupported protocol type."
2592 msgstr ""
2593
2594 msgid "Update lists"
2595 msgstr ""
2596
2597 msgid ""
2598 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
2599 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
2600 "OpenWrt compatible firmware image)."
2601 msgstr ""
2602
2603 msgid "Upload archive..."
2604 msgstr ""
2605
2606 msgid "Uploaded File"
2607 msgstr ""
2608
2609 msgid "Uptime"
2610 msgstr ""
2611
2612 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2613 msgstr ""
2614
2615 msgid "Use DHCP gateway"
2616 msgstr ""
2617
2618 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2619 msgstr ""
2620
2621 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2622 msgstr ""
2623
2624 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2625 msgstr ""
2626
2627 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2628 msgstr ""
2629
2630 msgid "Use as root filesystem"
2631 msgstr ""
2632
2633 msgid "Use broadcast flag"
2634 msgstr ""
2635
2636 msgid "Use custom DNS servers"
2637 msgstr ""
2638
2639 msgid "Use default gateway"
2640 msgstr ""
2641
2642 msgid "Use gateway metric"
2643 msgstr ""
2644
2645 msgid "Use preferred lifetime"
2646 msgstr ""
2647
2648 msgid "Use routing table"
2649 msgstr ""
2650
2651 msgid ""
2652 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2653 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2654 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2655 "requesting host."
2656 msgstr ""
2657
2658 msgid "Use valid lifetime"
2659 msgstr ""
2660
2661 msgid "Used"
2662 msgstr ""
2663
2664 msgid "Used Key Slot"
2665 msgstr ""
2666
2667 msgid "Username"
2668 msgstr ""
2669
2670 msgid "VC-Mux"
2671 msgstr ""
2672
2673 msgid "VLAN Interface"
2674 msgstr ""
2675
2676 msgid "VLANs on %q"
2677 msgstr ""
2678
2679 msgid "VLANs on %q (%s)"
2680 msgstr ""
2681
2682 msgid "VPN Server"
2683 msgstr ""
2684
2685 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2686 msgstr ""
2687
2688 msgid "Verify"
2689 msgstr ""
2690
2691 msgid "Version"
2692 msgstr ""
2693
2694 msgid "WDS"
2695 msgstr ""
2696
2697 msgid "WEP Open System"
2698 msgstr ""
2699
2700 msgid "WEP Shared Key"
2701 msgstr ""
2702
2703 msgid "WEP passphrase"
2704 msgstr ""
2705
2706 msgid "WMM Mode"
2707 msgstr ""
2708
2709 msgid "WPA passphrase"
2710 msgstr ""
2711
2712 msgid ""
2713 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2714 "and ad-hoc mode) to be installed."
2715 msgstr ""
2716
2717 msgid "Waiting for changes to be applied..."
2718 msgstr ""
2719
2720 msgid "Waiting for command to complete..."
2721 msgstr ""
2722
2723 msgid "Waiting for router..."
2724 msgstr ""
2725
2726 msgid "Warning"
2727 msgstr ""
2728
2729 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2730 msgstr ""
2731
2732 msgid "Wifi"
2733 msgstr ""
2734
2735 msgid "Wireless"
2736 msgstr ""
2737
2738 msgid "Wireless Adapter"
2739 msgstr ""
2740
2741 msgid "Wireless Network"
2742 msgstr ""
2743
2744 msgid "Wireless Overview"
2745 msgstr ""
2746
2747 msgid "Wireless Security"
2748 msgstr ""
2749
2750 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2751 msgstr ""
2752
2753 msgid "Wireless is restarting..."
2754 msgstr ""
2755
2756 msgid "Wireless network is disabled"
2757 msgstr ""
2758
2759 msgid "Wireless network is enabled"
2760 msgstr ""
2761
2762 msgid "Wireless restarted"
2763 msgstr ""
2764
2765 msgid "Wireless shut down"
2766 msgstr ""
2767
2768 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2769 msgstr ""
2770
2771 msgid "XR Support"
2772 msgstr ""
2773
2774 msgid ""
2775 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
2776 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
2777 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2778 msgstr ""
2779
2780 msgid ""
2781 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2782 msgstr ""
2783
2784 msgid "any"
2785 msgstr ""
2786
2787 msgid "auto"
2788 msgstr ""
2789
2790 msgid "bridged"
2791 msgstr ""
2792
2793 msgid "create:"
2794 msgstr ""
2795
2796 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2797 msgstr ""
2798
2799 msgid "dB"
2800 msgstr ""
2801
2802 msgid "dBm"
2803 msgstr ""
2804
2805 msgid "disable"
2806 msgstr ""
2807
2808 msgid "expired"
2809 msgstr ""
2810
2811 msgid ""
2812 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2813 "abbr>-leases will be stored"
2814 msgstr ""
2815
2816 msgid "forward"
2817 msgstr ""
2818
2819 msgid "help"
2820 msgstr ""
2821
2822 msgid "hidden"
2823 msgstr ""
2824
2825 msgid "if target is a network"
2826 msgstr ""
2827
2828 msgid "input"
2829 msgstr ""
2830
2831 msgid "kB"
2832 msgstr ""
2833
2834 msgid "kB/s"
2835 msgstr ""
2836
2837 msgid "kbit/s"
2838 msgstr ""
2839
2840 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2841 msgstr ""
2842
2843 msgid "no"
2844 msgstr ""
2845
2846 msgid "none"
2847 msgstr ""
2848
2849 msgid "off"
2850 msgstr ""
2851
2852 msgid "on"
2853 msgstr ""
2854
2855 msgid "open"
2856 msgstr ""
2857
2858 msgid "routed"
2859 msgstr ""
2860
2861 msgid "tagged"
2862 msgstr ""
2863
2864 msgid "unknown"
2865 msgstr ""
2866
2867 msgid "unlimited"
2868 msgstr ""
2869
2870 msgid "unspecified"
2871 msgstr ""
2872
2873 msgid "unspecified -or- create:"
2874 msgstr ""
2875
2876 msgid "untagged"
2877 msgstr "nietagowany"
2878
2879 msgid "yes"
2880 msgstr "tak"
2881
2882 msgid "« Back"
2883 msgstr "« Wróć"
2884
2885 #~ msgid "Active Leases"
2886 #~ msgstr "Aktywne dzierżawy"
2887
2888 #~ msgid "Open"
2889 #~ msgstr "Otwórz"
2890
2891 #~ msgid "Bit Rate"
2892 #~ msgstr "Przepływność"
2893
2894 #~ msgid "Configuration / Apply"
2895 #~ msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
2896
2897 #~ msgid "Configuration / Changes"
2898 #~ msgstr "Konfiguracja / zmiany"
2899
2900 #~ msgid "Configuration / Revert"
2901 #~ msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
2902
2903 #~ msgid "MAC"
2904 #~ msgstr "MAC"
2905
2906 #~ msgid "MAC Address"
2907 #~ msgstr "Adres MAC"