6378a0d1bfeb204c107f330c4168051e0d915572
[project/luci.git] / po / pl / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: LuCI\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-01-06 12:58+0200\n"
7 "Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
8 "Language-Team: Polish\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
18 msgstr "(okno %d minut, interwał %d sekund)"
19
20 msgid "(%s available)"
21 msgstr "(dostępne %s)"
22
23 msgid "(empty)"
24 msgstr "(pusty)"
25
26 msgid "(no interfaces attached)"
27 msgstr "(brak podłączonych interfejsów)"
28
29 msgid "-- Additional Field --"
30 msgstr "-- Dodatkowe pole --"
31
32 msgid "-- Please choose --"
33 msgstr "-- Proszę wybrać --"
34
35 msgid "-- custom --"
36 msgstr "-- inne --"
37
38 msgid "1 Minute Load:"
39 msgstr "Obciążenie w ciągu 1 minuty:"
40
41 msgid "15 Minute Load:"
42 msgstr "Obciążenie w ciągu 15 minut:"
43
44 msgid "40MHz 2nd channel above"
45 msgstr "40MHz drugi kanał powyżej"
46
47 msgid "40MHz 2nd channel below"
48 msgstr "40MHz drugi kanał poniżej"
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "Obciążenie w ciągu 5 minut:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "Port wywołania <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> "
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "Port serwera <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
61
62 msgid ""
63 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
64 "order of the resolvfile"
65 msgstr ""
66 "Nazwa <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> będzie rozwijana przez "
67 "kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
68
69 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
73 msgstr "Adres <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
76 msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
79 msgstr "Maska sieci <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
80
81 msgid ""
82 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
83 "(CIDR)"
84 msgstr ""
85 "Adres sieci (CIDR) <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
86
87 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
88 msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
89
90 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
91 msgstr "Konfiguracja diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
92
93 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
94 msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
95
96 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
97 msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
98
99 msgid ""
100 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
101 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
102 msgstr ""
103 "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic "
104 "Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
105
106 msgid ""
107 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
108 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
109 msgstr ""
110 "<abbr title=\"Maksymalny\">Maks.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title="
111 "\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
112
113 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
114 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> zapytań równoczesnych"
115
116 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
117 msgstr "<abbr title='Par: %s / Grup: %s'>%s - %s</abbr>"
118
119 msgid "APN"
120 msgstr "APN"
121
122 # Wydaje mi się że brakuje litery R...
123 msgid "AR Support"
124 msgstr "Wsparcie dla ARP"
125
126 msgid "ARP retry threshold"
127 msgstr "Próg powtórzeń ARP"
128
129 msgid "ATM Bridges"
130 msgstr "Mostki ATM"
131
132 # Nie wiem czy to powinno się tłumaczyć wg. mnie lepiej zostawić po angielsku
133 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
134 msgstr "Identyfikator kanału wirtualnego ATM (VCI)"
135
136 # j.w.
137 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
138 msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
139
140 # Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
141 msgid ""
142 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
143 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
144 "to dial into the provider network."
145 msgstr ""
146 "Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako "
147 "wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w "
148 "połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
149
150 msgid "ATM device number"
151 msgstr "Numer urządzenia ATM"
152
153 msgid "Accept router advertisements"
154 msgstr "Akceptuj rozgłoszenia routera"
155
156 # co to takiego?
157 msgid "Access Concentrator"
158 msgstr "Koncentrator dostępowy ATM"
159
160 msgid "Access Point"
161 msgstr "Punkt dostępowy"
162
163 msgid "Action"
164 msgstr "Akcja"
165
166 msgid "Actions"
167 msgstr "Akcje"
168
169 msgid "Activate this network"
170 msgstr "Aktywuj tą sieć"
171
172 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
173 msgstr ""
174 "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</"
175 "abbr>"
176
177 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
178 msgstr ""
179 "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</"
180 "abbr>"
181
182 msgid "Active Connections"
183 msgstr "Aktywne połączenia"
184
185 msgid "Active DHCP Leases"
186 msgstr "Aktywne dzierżawy DHCP"
187
188 msgid "Active DHCPv6 Leases"
189 msgstr "Aktywne dzierżawy DHCPv6"
190
191 msgid "Ad-Hoc"
192 msgstr "Ad-Hoc"
193
194 msgid "Add"
195 msgstr "Dodaj"
196
197 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
198 msgstr "Dodaj lokalny sufiks domeny do nazw urządzeń z pliku hosts"
199
200 msgid "Add new interface..."
201 msgstr "Dodaj nowy interfejs..."
202
203 msgid "Additional Hosts files"
204 msgstr "Dodatkowe pliki Hosts"
205
206 msgid "Address"
207 msgstr "Adres"
208
209 # Na upartego można by zrobić Adres dostępowy mostu przekaźnikowego - ale kto to zrozumie?
210 msgid "Address to access local relay bridge"
211 msgstr "Adres dostępowy do \"relay bridge\""
212
213 msgid "Administration"
214 msgstr "Zarządzanie"
215
216 msgid "Advanced Settings"
217 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
218
219 # Dosłowne tłumaczenie
220 msgid "Advertise IPv6 on network"
221 msgstr "Rozgłoś protokół IPv6 w sieci"
222
223 msgid "Advertised network ID"
224 msgstr "Rozgłoś identyfikator sieci (network ID)"
225
226 msgid "Alert"
227 msgstr "Alarm"
228
229 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
230 msgstr "Pozwól na logowanie <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>"
231
232 msgid "Allow all except listed"
233 msgstr "Pozwól wszystkim oprócz wyszczególnionych"
234
235 msgid "Allow listed only"
236 msgstr "Pozwól tylko wyszczególnionym"
237
238 msgid "Allow localhost"
239 msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
240
241 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
242 msgstr ""
243 "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych "
244 "portów"
245
246 msgid "Allow root logins with password"
247 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
248
249 # Brak spacji...
250 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
251 msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em> na logowanie przy pomocy hasła"
252
253 msgid ""
254 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
255 msgstr ""
256 "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
257
258 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
259 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
260
261 msgid ""
262 "Always use 40MHz channels even if the secondary channel overlaps. Using this "
263 "option does not comply with IEEE 802.11n-2009!"
264 msgstr ""
265 "Zawsze używaj kanał 40MHz nawet jeśli drugi kanał pokrywa się. Użycie tej "
266 "opcji nie jest zgodne ze standardem IEEE 802.11n-2009!"
267
268 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
269 msgstr ""
270 "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
271
272 msgid "Antenna 1"
273 msgstr "Antena 1"
274
275 msgid "Antenna 2"
276 msgstr "Antena 2"
277
278 msgid "Antenna Configuration"
279 msgstr "Ustawienia anteny"
280
281 msgid "Any zone"
282 msgstr "Jakakolwiek strefa"
283
284 msgid "Apply"
285 msgstr "Zatwierdź"
286
287 msgid "Applying changes"
288 msgstr "Wprowadzam zmiany"
289
290 msgid "Assign interfaces..."
291 msgstr "Przypisuję interfejsy..."
292
293 msgid "Associated Stations"
294 msgstr "Powiązane Stacje"
295
296 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
297 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Atheros 802.11%s"
298
299 msgid "Authentication"
300 msgstr "Uwierzytelnianie"
301
302 # Nawet M$ tego nie tłumaczy;)
303 msgid "Authoritative"
304 msgstr "Autorytatywny"
305
306 msgid "Authorization Required"
307 msgstr "Wymagana autoryzacja"
308
309 msgid "Auto Refresh"
310 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
311
312 msgid "Available"
313 msgstr "Dostępne"
314
315 msgid "Available packages"
316 msgstr "Dostępne pakiety"
317
318 msgid "Average:"
319 msgstr "Średnia:"
320
321 msgid "BSSID"
322 msgstr "BSSID"
323
324 msgid "Back"
325 msgstr "Wróć"
326
327 msgid "Back to Overview"
328 msgstr "Powrót do Przeglądu"
329
330 msgid "Back to configuration"
331 msgstr "Powrót do konfiguracji"
332
333 msgid "Back to overview"
334 msgstr "Powrót do Przeglądu"
335
336 msgid "Back to scan results"
337 msgstr "Powrót do wyników skanowania"
338
339 msgid "Background Scan"
340 msgstr "Skanowanie w tle"
341
342 msgid "Backup / Flash Firmware"
343 msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
344
345 # NIe ma powodu skracać tekstu, zmieści się w polu.
346 msgid "Backup / Restore"
347 msgstr "Kopia zapasowa/Przywróć"
348
349 msgid "Backup file list"
350 msgstr "Kopia zapas. listy plików"
351
352 msgid "Bad address specified!"
353 msgstr "Wprowadzono zły adres"
354
355 msgid ""
356 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
357 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
358 "defined backup patterns."
359 msgstr ""
360 "Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. "
361 "Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe "
362 "pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
363
364 msgid "Bitrate"
365 msgstr "Przepływność"
366
367 msgid "Bogus NX Domain Override"
368 msgstr "Podrób statystyki NXDOMAIN"
369
370 msgid "Bridge"
371 msgstr "Most"
372
373 msgid "Bridge interfaces"
374 msgstr "Interfejs mostu"
375
376 msgid "Bridge unit number"
377 msgstr "Numer Mostu (urządzenia)"
378
379 # Podejrzewam że chodzi o interfejs? mam rację?
380 msgid "Bring up on boot"
381 msgstr "Podnieś przy stracie"
382
383 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
384 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom 802.11%s"
385
386 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
387 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom BCM%04x 802.11"
388
389 msgid "Buffered"
390 msgstr "Buforowany"
391
392 msgid "Buttons"
393 msgstr "Przyciski"
394
395 msgid "CPU"
396 msgstr "CPU"
397
398 msgid "CPU usage (%)"
399 msgstr "Użycie CPU (%)"
400
401 # Niech ktoś zaproponuje coś lepszego
402 msgid "Cached"
403 msgstr "Zcache`owany"
404
405 msgid "Cancel"
406 msgstr "Anuluj"
407
408 msgid "Chain"
409 msgstr "Łańcuch"
410
411 msgid "Changes"
412 msgstr "Zmiany"
413
414 msgid "Changes applied."
415 msgstr "Zmiany zostały zastosowane."
416
417 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
418 msgstr "Zmienia hasło administratora dostępu do urządzenia"
419
420 msgid "Channel"
421 msgstr "Kanał"
422
423 msgid "Check"
424 msgstr "Sprawdź"
425
426 msgid "Checksum"
427 msgstr "Suma kontrolna"
428
429 msgid ""
430 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
431 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
432 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
433 "interface to it."
434 msgstr ""
435 "Wybierz strefę firewalla którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
436 "<em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz "
437 "pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
438 "interfejsu."
439
440 msgid ""
441 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
442 "out the <em>create</em> field to define a new network."
443 msgstr ""
444 "Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu "
445 "bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
446
447 # Może razem z angielskim słowem...
448 msgid "Cipher"
449 msgstr "Szyfr (Cipher)"
450
451 # Przyciski nazywają sie "Twórz archiwum" i "Wykonaj reset" a nie Przywróć Ustawienia
452 msgid ""
453 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
454 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
455 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
456 msgstr ""
457 "Wciśnij \"Twórz archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki "
458 "konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Wykonaj reset"
459 "\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
460
461 msgid "Client"
462 msgstr "Klient"
463
464 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
465 msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
466
467 msgid ""
468 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
469 "persist connection"
470 msgstr ""
471 "Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, "
472 "wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
473
474 msgid "Close list..."
475 msgstr "Zamknij listę..."
476
477 msgid "Collecting data..."
478 msgstr "Zbieranie danych..."
479
480 msgid "Command"
481 msgstr "Polecenie"
482
483 msgid "Common Configuration"
484 msgstr "Konfiguracja podstawowa"
485
486 msgid "Compression"
487 msgstr "Kompresja"
488
489 msgid "Configuration"
490 msgstr "Konfiguracja"
491
492 msgid "Configuration applied."
493 msgstr "Konfiguracja została zastosowana."
494
495 msgid "Configuration files will be kept."
496 msgstr "Pliki konfiguracyjne zostaną zachowane."
497
498 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
499 msgstr "Konfiguruje ten zasób jako zasób overlay dla block-extroot"
500
501 msgid "Confirmation"
502 msgstr "Potwierdzenie"
503
504 msgid "Connect"
505 msgstr "Połącz"
506
507 msgid "Connected"
508 msgstr "Połączony"
509
510 msgid "Connection Limit"
511 msgstr "Limit połączeń"
512
513 msgid "Connections"
514 msgstr "Połączenia"
515
516 msgid "Country"
517 msgstr "Kraj"
518
519 msgid "Country Code"
520 msgstr "Kod kraju"
521
522 # Pokrywa następujące interfejsy
523 msgid "Cover the following interface"
524 msgstr "Pokrywa następujący interfejs"
525
526 msgid "Cover the following interfaces"
527 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
528
529 msgid "Create / Assign firewall-zone"
530 msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewalla"
531
532 msgid "Create Interface"
533 msgstr "Utwórz interfejs"
534
535 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
536 msgstr "Utwórz most pomiędzy wieloma interfejsami"
537
538 msgid "Critical"
539 msgstr "Krytyczne"
540
541 msgid "Cron Log Level"
542 msgstr "Poziom logowania Cron`a"
543
544 msgid "Custom Interface"
545 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
546
547 # Spacji zabrało i napisy się skleiły
548 msgid ""
549 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
550 "\">LED</abbr>s if possible."
551 msgstr ""
552 "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
553 "urządzenia jeśli jest to możliwe."
554
555 msgid "DHCP Leases"
556 msgstr "Dzierżawy DHCP"
557
558 msgid "DHCP Server"
559 msgstr "Serwer DHCP"
560
561 msgid "DHCP and DNS"
562 msgstr "DHCP i DNS"
563
564 msgid "DHCP client"
565 msgstr "Klient DHCP"
566
567 msgid "DHCP-Options"
568 msgstr "Opcje DHCP"
569
570 msgid "DHCPv6 Leases"
571 msgstr "Dzierżawy DHCPv6"
572
573 msgid "DNS"
574 msgstr "DNS"
575
576 msgid "DNS forwardings"
577 msgstr "Przekierowania DNS"
578
579 msgid "DUID"
580 msgstr "DUID"
581
582 msgid "Debug"
583 msgstr "Debug"
584
585 msgid "Default %d"
586 msgstr "Domyślne %d"
587
588 msgid "Default gateway"
589 msgstr "Brama domyślna"
590
591 msgid "Default state"
592 msgstr "Stan domyślny"
593
594 msgid "Define a name for this network."
595 msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
596
597 msgid ""
598 "Define additional DHCP options, for example "
599 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
600 "servers to clients."
601 msgstr ""
602 "Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>"
603 "\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
604
605 msgid "Delete"
606 msgstr "Usuń"
607
608 msgid "Delete this interface"
609 msgstr "Usuń ten interfejs"
610
611 msgid "Delete this network"
612 msgstr "Usuń tą sieć"
613
614 msgid "Description"
615 msgstr "Opis"
616
617 # Ktoś tłumaczył bez zobaczenia tego w gui. Dotyczy zmiany motywu ten opis.
618 msgid "Design"
619 msgstr "Motyw"
620
621 msgid "Destination"
622 msgstr "Przeznaczenie"
623
624 msgid "Device"
625 msgstr "Urządzenie"
626
627 msgid "Device Configuration"
628 msgstr "Konfiguracja urządzenia"
629
630 msgid "Diagnostics"
631 msgstr "Diagnostyka"
632
633 msgid "Directory"
634 msgstr "Katalog"
635
636 msgid "Disable"
637 msgstr "Wyłącz"
638
639 msgid ""
640 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
641 "this interface."
642 msgstr ""
643 "Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na "
644 "tym interfejsie."
645
646 msgid "Disable DNS setup"
647 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
648
649 msgid "Disable HW-Beacon timer"
650 msgstr "Wyłącz zegar HW-Beacon"
651
652 msgid "Disabled"
653 msgstr "Wyłączony"
654
655 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
656 msgstr "Odrzuć wychodzące odpowiedzi RFC1918"
657
658 msgid "Displaying only packages containing"
659 msgstr "Pokazuję tylko paczki zawierające"
660
661 msgid "Distance Optimization"
662 msgstr "Optymalizacja odległości"
663
664 msgid "Distance to farthest network member in meters."
665 msgstr "Odległość do najdalej oddalonego członka sieci w metrach."
666
667 # Jak poprzednio trzymam się konwencji
668 msgid "Diversity"
669 msgstr "Wielorakość"
670
671 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
672 msgid ""
673 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
674 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
675 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
676 "firewalls"
677 msgstr ""
678 "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
679 "Protocol\">DHCP</abbr> połączony z serwerem <abbr title=\"Domain Name "
680 "System\">DNS</abbr>. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewalli "
681 "<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
682
683 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
684 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
685
686 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
687 msgstr ""
688 "Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne "
689 "serwery nazw"
690
691 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
692 msgstr "Nie przekazuj odwrotnych lookup`ów do sieci lokalnych"
693
694 msgid "Do not send probe responses"
695 msgstr "Nie wysyłaj ramek probe response"
696
697 msgid "Domain required"
698 msgstr "Wymagana domena"
699
700 msgid "Domain whitelist"
701 msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
702
703 msgid ""
704 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
705 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
706 msgstr ""
707 "Nie przekazuj zapytań <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> bez "
708 "nazwy <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>'a"
709
710 msgid "Download and install package"
711 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
712
713 msgid "Download backup"
714 msgstr "Pobierz kopię zapasową"
715
716 msgid "Dropbear Instance"
717 msgstr "Usługa Dropbear"
718
719 msgid ""
720 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
721 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
722 msgstr ""
723 "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta "
724 "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy"
725 "\">SCP</abbr>"
726
727 # "n" brakowało...
728 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
729 msgstr ""
730 "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dynamiczne"
731
732 msgid "Dynamic tunnel"
733 msgstr "Tunel dynamiczny"
734
735 msgid ""
736 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
737 "having static leases will be served."
738 msgstr ""
739 "Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko "
740 "klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
741
742 msgid "EAP-Method"
743 msgstr "Metoda EAP"
744
745 msgid "Edit"
746 msgstr "Edycja"
747
748 msgid "Edit this interface"
749 msgstr "Edytuj ten interfejs"
750
751 msgid "Edit this network"
752 msgstr "Edytuj tą sieć"
753
754 # dosłownie nagły wypadek
755 msgid "Emergency"
756 msgstr "Zagrożenie"
757
758 msgid "Enable"
759 msgstr "Włącz"
760
761 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
762 msgstr "Włącz <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
763
764 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
765 msgstr "Włącz dynamiczną aktualizację punktu końcowego sieci HE.net"
766
767 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
768 msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
769
770 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
771 msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
772
773 msgid "Enable NTP client"
774 msgstr "Włącz klienta NTP"
775
776 msgid "Enable TFTP server"
777 msgstr "Włącz serwer TFTP"
778
779 msgid "Enable VLAN functionality"
780 msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
781
782 msgid "Enable learning and aging"
783 msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
784
785 msgid "Enable this mount"
786 msgstr "Włącz ten punkt montowania"
787
788 msgid "Enable this swap"
789 msgstr "Włącz ten swap"
790
791 msgid "Enable/Disable"
792 msgstr "Wlącz/Wyłącz"
793
794 msgid "Enabled"
795 msgstr "Włączony"
796
797 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
798 msgstr "Włącz protokół STP na tym moście "
799
800 # a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
801 msgid "Encapsulation mode"
802 msgstr "Sposób Enkapsulacji"
803
804 msgid "Encryption"
805 msgstr "Szyfrowanie"
806
807 msgid "Erasing..."
808 msgstr "Usuwanie..."
809
810 msgid "Error"
811 msgstr "Błąd"
812
813 msgid "Ethernet Adapter"
814 msgstr "Karta Ethernet"
815
816 msgid "Ethernet Switch"
817 msgstr "Switch Ethernet"
818
819 msgid "Expand hosts"
820 msgstr "Rozwiń hosty"
821
822 msgid "Expires"
823 msgstr "Wygasa"
824
825 msgid ""
826 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
827 msgstr ""
828 "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
829
830 msgid "External system log server"
831 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
832
833 msgid "External system log server port"
834 msgstr "Port zewnętrznego serwera dla loga systemowego"
835
836 msgid "Fast Frames"
837 msgstr "Szybkie ramki (Fast Frames)"
838
839 msgid "File"
840 msgstr "Plik"
841
842 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
843 msgstr "Rozgłoszono nazwę pliku obrazu startowego do klientów"
844
845 msgid "Filesystem"
846 msgstr "System plików"
847
848 msgid "Filter"
849 msgstr "Filtr"
850
851 msgid "Filter private"
852 msgstr "Filtruj prywatne"
853
854 msgid "Filter useless"
855 msgstr "Filtruj bezużyteczne"
856
857 msgid "Find and join network"
858 msgstr "Znajdź i podłącz się do sieci"
859
860 msgid "Find package"
861 msgstr "Znajdź pakiet"
862
863 msgid "Finish"
864 msgstr "Zakończ"
865
866 msgid "Firewall"
867 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
868
869 # Nie ma potrzeby pisania z dużej litery
870 msgid "Firewall Settings"
871 msgstr "Ustawienia firewalla"
872
873 msgid "Firewall Status"
874 msgstr "Stan firewalla"
875
876 msgid "Firmware Version"
877 msgstr "Wersja firmware"
878
879 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
880 msgstr "Stały port źródłowy dla wychodzących zapytań DNS"
881
882 msgid "Flags"
883 msgstr "Flagi"
884
885 msgid "Flash Firmware"
886 msgstr "Aktualizuj Firmware"
887
888 msgid "Flash image..."
889 msgstr "Aktualizacja obrazu..."
890
891 msgid "Flash new firmware image"
892 msgstr "Aktualizuj nowym obrazem firmware`u."
893
894 msgid "Flash operations"
895 msgstr "Operacje aktualizacji"
896
897 msgid "Flashing..."
898 msgstr "Aktualizuję !!!"
899
900 msgid "Force"
901 msgstr "Wymuś"
902
903 msgid "Force 40MHz mode"
904 msgstr "Wymuś tryb 40MHz"
905
906 msgid "Force CCMP (AES)"
907 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
908
909 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
910 msgstr ""
911 "Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
912
913 msgid "Force TKIP"
914 msgstr "Wymuś TKIP"
915
916 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
917 msgstr "Wymuś TKIP i CCMP (AES)"
918
919 msgid "Forward DHCP traffic"
920 msgstr "Przekazuj ruch DHCP"
921
922 msgid "Forward broadcast traffic"
923 msgstr "Przekazuj broadcast`y"
924
925 msgid "Forwarding mode"
926 msgstr "Tryb przekazywania"
927
928 msgid "Fragmentation Threshold"
929 msgstr "Próg Fragmentacji"
930
931 msgid "Frame Bursting"
932 msgstr "Dzielenie ramek"
933
934 msgid "Free"
935 msgstr "Wolne"
936
937 msgid "Free space"
938 msgstr "Wolna przestrzeń"
939
940 msgid "Frequency Hopping"
941 msgstr "Skakanie po częstotliwościach"
942
943 msgid "GHz"
944 msgstr "GHz"
945
946 msgid "GPRS only"
947 msgstr "Tylko GPRS"
948
949 msgid "Gateway"
950 msgstr "Brama"
951
952 msgid "Gateway ports"
953 msgstr "Porty bramy"
954
955 msgid "General Settings"
956 msgstr "Ustawienia główne"
957
958 msgid "General Setup"
959 msgstr "Ustawienia podstawowe"
960
961 msgid "Generate archive"
962 msgstr "Twórz archiwum"
963
964 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
965 msgstr "Ogólny bezprzewodowy kontroler 802.11%s"
966
967 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
968 msgstr ""
969 "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest "
970 "niewłaściwe!"
971
972 msgid "Go to password configuration..."
973 msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
974
975 msgid "Go to relevant configuration page"
976 msgstr "Idź do istotnych stron konfiguracyjnych"
977
978 msgid "HE.net password"
979 msgstr "Hasło HE.net"
980
981 msgid "HE.net user ID"
982 msgstr "Login (ID) HE.net"
983
984 msgid "HT capabilities"
985 msgstr "Możliwości HT"
986
987 msgid "HT mode"
988 msgstr "Tryb HT"
989
990 msgid "Handler"
991 msgstr "Uchwyt"
992
993 msgid "Hang Up"
994 msgstr "Rozłącz"
995
996 msgid ""
997 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
998 "the timezone."
999 msgstr ""
1000 "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. "
1001 "nazwę hosta, strefę czasową."
1002
1003 # nie ma słowa "autentykacji". Uwierzytelnianie!
1004 msgid ""
1005 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
1006 "authentication."
1007 msgstr ""
1008 "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla "
1009 "uwierzytelniania SSH"
1010
1011 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
1012 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Hermes 802.11b"
1013
1014 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1015 msgstr ""
1016 "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</"
1017 "abbr>"
1018
1019 msgid "Host entries"
1020 msgstr "Wpisy PC"
1021
1022 msgid "Host expiry timeout"
1023 msgstr "Czas wygasania hosta"
1024
1025 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1026 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
1027
1028 msgid "Hostname"
1029 msgstr "Nazwa hosta"
1030
1031 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1032 msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
1033
1034 msgid "Hostnames"
1035 msgstr "Nazwy hostów"
1036
1037 msgid "IP address"
1038 msgstr "Adres IP"
1039
1040 msgid "IPv4"
1041 msgstr "IPv4"
1042
1043 msgid "IPv4 Firewall"
1044 msgstr "Firewall IPv4"
1045
1046 msgid "IPv4 WAN Status"
1047 msgstr "Status IPv4 WAN"
1048
1049 msgid "IPv4 address"
1050 msgstr "Adres IPv4"
1051
1052 msgid "IPv4 and IPv6"
1053 msgstr "IPv4 oraz IPv6"
1054
1055 msgid "IPv4 broadcast"
1056 msgstr "Broadcast IPv4"
1057
1058 msgid "IPv4 gateway"
1059 msgstr "Brama IPv4"
1060
1061 msgid "IPv4 netmask"
1062 msgstr "Maska IPv4"
1063
1064 msgid "IPv4 only"
1065 msgstr "Tylko IPv4"
1066
1067 msgid "IPv4 prefix length"
1068 msgstr "Długość prefiksu IPv4"
1069
1070 msgid "IPv4-Address"
1071 msgstr "Adres IPv4"
1072
1073 msgid "IPv6"
1074 msgstr "IPv6"
1075
1076 msgid "IPv6 Firewall"
1077 msgstr "Firewall IPv6"
1078
1079 msgid "IPv6 WAN Status"
1080 msgstr "Status WAN IPv6"
1081
1082 msgid "IPv6 address"
1083 msgstr "Adres IPv6"
1084
1085 msgid "IPv6 gateway"
1086 msgstr "Brama IPv6"
1087
1088 msgid "IPv6 only"
1089 msgstr "Tylko IPv6"
1090
1091 msgid "IPv6 prefix"
1092 msgstr "Prefiks IPv6"
1093
1094 msgid "IPv6 prefix length"
1095 msgstr "Długość prefiksu IPv6"
1096
1097 msgid "IPv6-Address"
1098 msgstr "Adres IPv6"
1099
1100 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1101 msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
1102
1103 # 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
1104 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1105 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6rd)"
1106
1107 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1108 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6to4)"
1109
1110 msgid "Identity"
1111 msgstr "Tożsamość"
1112
1113 msgid ""
1114 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1115 msgstr ""
1116 "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title="
1117 "\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1118
1119 msgid ""
1120 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1121 "device node"
1122 msgstr ""
1123 "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr "
1124 "title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1125
1126 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1127 msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
1128
1129 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1130 msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
1131
1132 msgid ""
1133 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1134 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1135 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1136 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1137 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1138 msgstr ""
1139 "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane "
1140 "miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku "
1141 "wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access "
1142 "Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna. Uwaga - plik wymiany jest dużo "
1143 "wolniejszy niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1144
1145 msgid "Ignore Hosts files"
1146 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
1147
1148 msgid "Ignore interface"
1149 msgstr "Ignoruj interfejs"
1150
1151 msgid "Ignore resolve file"
1152 msgstr "Ignoruj pliki resolve"
1153
1154 msgid "Image"
1155 msgstr "Obraz"
1156
1157 msgid "In"
1158 msgstr "W"
1159
1160 msgid "Inactivity timeout"
1161 msgstr "Czas bezczynności"
1162
1163 msgid "Inbound:"
1164 msgstr "Przychodzący:"
1165
1166 msgid "Info"
1167 msgstr "Info"
1168
1169 msgid "Initscript"
1170 msgstr "Skrypt startowy"
1171
1172 msgid "Initscripts"
1173 msgstr "Skrypty startowe"
1174
1175 msgid "Install"
1176 msgstr "Instaluj"
1177
1178 msgid "Install package %q"
1179 msgstr "Instaluj pakiet %q"
1180
1181 msgid "Install protocol extensions..."
1182 msgstr "Instaluj rozszerzenia protokołów..."
1183
1184 msgid "Installed packages"
1185 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1186
1187 msgid "Interface"
1188 msgstr "Interfejs"
1189
1190 msgid "Interface Configuration"
1191 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
1192
1193 # Tam jest lista interfejsów....
1194 msgid "Interface Overview"
1195 msgstr "Przegląd Interfejsów"
1196
1197 msgid "Interface is reconnecting..."
1198 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
1199
1200 msgid "Interface is shutting down..."
1201 msgstr "Interfejs jest wyłączany..."
1202
1203 msgid "Interface not present or not connected yet."
1204 msgstr "Interfejs nie istnieje lub nie jest jeszcze podłączony."
1205
1206 msgid "Interface reconnected"
1207 msgstr "Połączono ponownie interfejs"
1208
1209 msgid "Interface shut down"
1210 msgstr "Wyłączono interfejs"
1211
1212 msgid "Interfaces"
1213 msgstr "Interfejsy"
1214
1215 # Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
1216 msgid "Internal Server Error"
1217 msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
1218
1219 msgid "Invalid"
1220 msgstr "Niewłaściwy"
1221
1222 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1223 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko ID pomiędzy %d a %d."
1224
1225 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1226 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
1227
1228 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1229 msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
1230
1231 msgid ""
1232 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
1233 "memory, please verify the image file!"
1234 msgstr ""
1235 "Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, "
1236 "proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
1237
1238 msgid "Java Script required!"
1239 msgstr "Java Script jest wymagany!"
1240
1241 msgid "Join Network"
1242 msgstr "Połącz z siecią"
1243
1244 msgid "Join Network: Settings"
1245 msgstr "Przyłącz do sieci: Ustawienia"
1246
1247 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1248 msgstr "Przyłącz do sieci: Skanuj sieci WiFi"
1249
1250 msgid "Keep settings"
1251 msgstr "Zachowaj ustawienia"
1252
1253 msgid "Kernel Log"
1254 msgstr "Log Jądra"
1255
1256 msgid "Kernel Version"
1257 msgstr "Wersja kernela"
1258
1259 msgid "Key"
1260 msgstr "Klucz"
1261
1262 msgid "Key #%d"
1263 msgstr "Klucz #%d"
1264
1265 msgid "Kill"
1266 msgstr "Zabij"
1267
1268 msgid "L2TP"
1269 msgstr "L2TP"
1270
1271 msgid "L2TP Server"
1272 msgstr "Serwer L2TP"
1273
1274 msgid "LCP echo failure threshold"
1275 msgstr "Próg błędu echa LCP"
1276
1277 msgid "LCP echo interval"
1278 msgstr "Częstotliwość echa LCP"
1279
1280 msgid "LLC"
1281 msgstr "LLC"
1282
1283 msgid "Label"
1284 msgstr "Oznaczenie"
1285
1286 msgid "Language"
1287 msgstr "Język"
1288
1289 msgid "Language and Style"
1290 msgstr "Styl i język"
1291
1292 msgid "Lease validity time"
1293 msgstr "Czas ważności dzierżawy"
1294
1295 msgid "Leasefile"
1296 msgstr "Plik dzierżaw"
1297
1298 msgid "Leasetime"
1299 msgstr "Czas dzierżawy"
1300
1301 msgid "Leasetime remaining"
1302 msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
1303
1304 msgid "Leave empty to autodetect"
1305 msgstr "Pozostaw niewypełnione dla autodetekcji"
1306
1307 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1308 msgstr "Pozostaw niewypełnione aby użyć bieżącego adresu WAN"
1309
1310 msgid "Legend:"
1311 msgstr "Legenda:"
1312
1313 msgid "Limit"
1314 msgstr "Limit"
1315
1316 msgid "Link On"
1317 msgstr "Połączenie aktywne"
1318
1319 msgid ""
1320 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1321 "requests to"
1322 msgstr ""
1323 "Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą "
1324 "przekazywane zapytania"
1325
1326 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1327 msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
1328
1329 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1330 msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
1331
1332 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1333 msgstr ""
1334 "Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
1335
1336 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1337 msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
1338
1339 msgid "Load"
1340 msgstr "Obciążenie"
1341
1342 msgid "Load Average"
1343 msgstr "Średnie obciążenie"
1344
1345 msgid "Loading"
1346 msgstr "Ładowanie"
1347
1348 msgid "Local IPv4 address"
1349 msgstr "Lokalny adres IPv4"
1350
1351 msgid "Local IPv6 address"
1352 msgstr "Lokalny adres IPv6"
1353
1354 msgid "Local Startup"
1355 msgstr "Lokalny autostart"
1356
1357 msgid "Local Time"
1358 msgstr "Czas lokalny"
1359
1360 msgid "Local domain"
1361 msgstr "Domena lokalna"
1362
1363 msgid ""
1364 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1365 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1366 msgstr ""
1367 "Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są "
1368 "przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
1369
1370 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1371 msgstr ""
1372 "Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
1373
1374 msgid "Local server"
1375 msgstr "Serwer lokalny"
1376
1377 msgid ""
1378 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1379 "available"
1380 msgstr ""
1381 "Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest "
1382 "dostępne więcej niż jedno IP"
1383
1384 msgid "Localise queries"
1385 msgstr "Zapytania lokalizujące"
1386
1387 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1388 msgstr "Zablokowano dla kanału %d używanego przez %s"
1389
1390 msgid "Log output level"
1391 msgstr "Poziom logowania"
1392
1393 msgid "Log queries"
1394 msgstr "Loguj zapytania"
1395
1396 msgid "Logging"
1397 msgstr "Logowanie"
1398
1399 msgid "Login"
1400 msgstr "Zaloguj"
1401
1402 msgid "Logout"
1403 msgstr "Wyloguj"
1404
1405 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1406 msgstr "Najniższy wydzierżawiony adres jako offset dla adresu sieci."
1407
1408 msgid "MAC-Address"
1409 msgstr "Adres MAC"
1410
1411 msgid "MAC-Address Filter"
1412 msgstr "Filtr adresów MAC"
1413
1414 msgid "MAC-Filter"
1415 msgstr "Filtr adresów MAC"
1416
1417 msgid "MAC-List"
1418 msgstr "Lista MAC"
1419
1420 msgid "MB/s"
1421 msgstr "MB/s"
1422
1423 msgid "MHz"
1424 msgstr "MHz"
1425
1426 msgid "MTU"
1427 msgstr "MTU"
1428
1429 msgid "Maximum Rate"
1430 msgstr "Maksymalna Szybkość"
1431
1432 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1433 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
1434
1435 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1436 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba jednoczesnych zapytań DNS"
1437
1438 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1439 msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
1440
1441 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1442 msgstr "Maksymalny czas podany w sekundach do pełnej gotowości modemu"
1443
1444 msgid "Maximum hold time"
1445 msgstr "Maksymalny czas podtrzymania"
1446
1447 msgid "Maximum number of leased addresses."
1448 msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
1449
1450 msgid "Mbit/s"
1451 msgstr "Mbit/s"
1452
1453 msgid "Memory"
1454 msgstr "Pamięć"
1455
1456 msgid "Memory usage (%)"
1457 msgstr "Użycie pamięci (%)"
1458
1459 msgid "Metric"
1460 msgstr "Metryka"
1461
1462 msgid "Minimum Rate"
1463 msgstr "Minimalna Szybkość"
1464
1465 msgid "Minimum hold time"
1466 msgstr "Minimalny czas podtrzymania"
1467
1468 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1469 msgstr "Brakujące rozszerzenie protokołu dla protokołu %q"
1470
1471 msgid "Mode"
1472 msgstr "Tryb"
1473
1474 msgid "Modem device"
1475 msgstr "Modem"
1476
1477 msgid "Modem init timeout"
1478 msgstr "Limit czasu inicjacji modemu"
1479
1480 msgid "Monitor"
1481 msgstr "Monitor"
1482
1483 msgid "Mount Entry"
1484 msgstr "Wpis montowania"
1485
1486 msgid "Mount Point"
1487 msgstr "Punkt montowania"
1488
1489 msgid "Mount Points"
1490 msgstr "Punkty montowania"
1491
1492 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1493 msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
1494
1495 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1496 msgstr "Punkty montowania - Wpis Swap"
1497
1498 msgid ""
1499 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1500 "filesystem"
1501 msgstr ""
1502 "Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do "
1503 "systemu plików"
1504
1505 msgid "Mount options"
1506 msgstr "Opcje montowania"
1507
1508 msgid "Mount point"
1509 msgstr "Punkt montownia"
1510
1511 msgid "Mounted file systems"
1512 msgstr "Zamontowane systemy plików"
1513
1514 msgid "Move down"
1515 msgstr "Przesuń w dół"
1516
1517 msgid "Move up"
1518 msgstr "Przesuń w górę"
1519
1520 msgid "Multicast Rate"
1521 msgstr "Szybkość Multicast`u"
1522
1523 msgid "Multicast address"
1524 msgstr "Adres Multicast`u"
1525
1526 msgid "NAS ID"
1527 msgstr "NAS ID"
1528
1529 msgid "NTP server candidates"
1530 msgstr "Lista serwerów NTP"
1531
1532 msgid "Name"
1533 msgstr "Nazwa"
1534
1535 msgid "Name of the new interface"
1536 msgstr "Nazwa nowego interfejsu"
1537
1538 msgid "Name of the new network"
1539 msgstr "Nazwa nowej sieci"
1540
1541 msgid "Navigation"
1542 msgstr "Nawigacja"
1543
1544 msgid "Netmask"
1545 msgstr "Maska sieci"
1546
1547 msgid "Network"
1548 msgstr "Sieć"
1549
1550 msgid "Network Utilities"
1551 msgstr "Narzędzia sieciowe"
1552
1553 msgid "Network boot image"
1554 msgstr "Sieciowy obraz startowy"
1555
1556 msgid "Network without interfaces."
1557 msgstr "Sieć bez interfejsów"
1558
1559 msgid "Next »"
1560 msgstr "Następna »"
1561
1562 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1563 msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
1564
1565 msgid "No chains in this table"
1566 msgstr "Brak łańcuchów w tej tablicy"
1567
1568 msgid "No files found"
1569 msgstr "Nie znaleziono plików"
1570
1571 msgid "No information available"
1572 msgstr "Brak dostępnych informacji"
1573
1574 msgid "No negative cache"
1575 msgstr "Brak odwrotnego cache`a"
1576
1577 msgid "No network configured on this device"
1578 msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
1579
1580 msgid "No network name specified"
1581 msgstr "Nie określono nazwy sieci"
1582
1583 msgid "No package lists available"
1584 msgstr "Brak dostępu do listy pakietów"
1585
1586 msgid "No password set!"
1587 msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
1588
1589 msgid "No rules in this chain"
1590 msgstr "Brak zasad w tym łańcuchu"
1591
1592 msgid "No zone assigned"
1593 msgstr "Brak przypisanej strefy"
1594
1595 msgid "Noise"
1596 msgstr "Szum"
1597
1598 msgid "Noise:"
1599 msgstr "Szum:"
1600
1601 msgid "None"
1602 msgstr "Brak"
1603
1604 msgid "Normal"
1605 msgstr "Normalny"
1606
1607 msgid "Not Found"
1608 msgstr "Nie znaleziono"
1609
1610 msgid "Not associated"
1611 msgstr "Nie powiązany"
1612
1613 msgid "Not connected"
1614 msgstr "Nie podłączony"
1615
1616 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1617 msgstr "UWAGA: Pliki konfiguracyjne zostaną usunięte."
1618
1619 msgid "Notice"
1620 msgstr "Spostrzeżenie"
1621
1622 msgid "Nslookup"
1623 msgstr "Nslookup"
1624
1625 msgid "OK"
1626 msgstr "OK"
1627
1628 msgid "OPKG-Configuration"
1629 msgstr "Konfiguracja OPKG"
1630
1631 msgid "Off-State Delay"
1632 msgstr "Zwłoka wyłączenia"
1633
1634 msgid ""
1635 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1636 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1637 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1638 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1639 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1640 "<samp>eth0.1</samp>)."
1641 msgstr ""
1642 "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować "
1643 "kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie "
1644 "wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title="
1645 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> "
1646 "(<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1647
1648 msgid "On-State Delay"
1649 msgstr "Zwłoka włączenia"
1650
1651 msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
1652 msgstr "Nazwa hosta lub adres MAC musu być podany!"
1653
1654 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1655 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
1656
1657 msgid "One or more required fields have no value!"
1658 msgstr "Jedno lub więcej pól nie posiada wpisanych wartości!"
1659
1660 msgid "Open list..."
1661 msgstr "Otwórz listę..."
1662
1663 msgid "Option changed"
1664 msgstr "Wartość zmieniona"
1665
1666 msgid "Option removed"
1667 msgstr "Usunięto wartość"
1668
1669 msgid "Options"
1670 msgstr "Opcje"
1671
1672 msgid "Other:"
1673 msgstr "Inne:"
1674
1675 msgid "Out"
1676 msgstr "Wychodzące"
1677
1678 msgid "Outbound:"
1679 msgstr "Wychodzące:"
1680
1681 msgid "Outdoor Channels"
1682 msgstr "Kanały zewnętrzne"
1683
1684 msgid "Override MAC address"
1685 msgstr "Nadpisz adres MAC"
1686
1687 msgid "Override MTU"
1688 msgstr "Nadpisz MTU"
1689
1690 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1691 msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
1692
1693 msgid ""
1694 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1695 "subnet that is served."
1696 msgstr ""
1697 "Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z "
1698 "podsieci która jest rozsyłana."
1699
1700 msgid "Override the table used for internal routes"
1701 msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
1702
1703 msgid "Overview"
1704 msgstr "Przegląd"
1705
1706 msgid "Owner"
1707 msgstr "Właściciel"
1708
1709 msgid "PAP/CHAP password"
1710 msgstr "Hasło PAP/CHAP"
1711
1712 msgid "PAP/CHAP username"
1713 msgstr "Nazwa użytkownika PAP/CHAP"
1714
1715 msgid "PID"
1716 msgstr "PID"
1717
1718 msgid "PIN"
1719 msgstr "PIN"
1720
1721 msgid "PPP"
1722 msgstr "PPP"
1723
1724 msgid "PPPoA Encapsulation"
1725 msgstr "Enkapsulacja PPPoA"
1726
1727 msgid "PPPoATM"
1728 msgstr "PPPoATM"
1729
1730 msgid "PPPoE"
1731 msgstr "PPPoE"
1732
1733 msgid "PPtP"
1734 msgstr "PPtP"
1735
1736 msgid "Package libiwinfo required!"
1737 msgstr "Wymagany pakiet libiwinfo!"
1738
1739 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1740 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 24 godziny"
1741
1742 msgid "Package name"
1743 msgstr "Nazwa pakietu"
1744
1745 msgid "Packets"
1746 msgstr "Pakiety"
1747
1748 msgid "Part of zone %q"
1749 msgstr "Część strefy %q"
1750
1751 msgid "Password"
1752 msgstr "Hasło"
1753
1754 msgid "Password authentication"
1755 msgstr "Identyfikacja hasłem"
1756
1757 msgid "Password of Private Key"
1758 msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
1759
1760 msgid "Password successfully changed!"
1761 msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło!"
1762
1763 msgid "Path to CA-Certificate"
1764 msgstr "Ścieżka do certyfikatu CA"
1765
1766 msgid "Path to Client-Certificate"
1767 msgstr "Ścieżka do certyfikatu Klienta"
1768
1769 msgid "Path to Private Key"
1770 msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
1771
1772 msgid "Path to executable which handles the button event"
1773 msgstr ""
1774 "Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego "
1775 "przycisku"
1776
1777 msgid "Peak:"
1778 msgstr "Szczyt:"
1779
1780 msgid "Perform reboot"
1781 msgstr "Wykonaj restart"
1782
1783 msgid "Perform reset"
1784 msgstr "Wykonaj reset"
1785
1786 msgid "Phy Rate:"
1787 msgstr "Szybkość Phy:"
1788
1789 msgid "Physical Settings"
1790 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
1791
1792 msgid "Ping"
1793 msgstr "Ping"
1794
1795 msgid "Pkts."
1796 msgstr "Pktw."
1797
1798 msgid "Please enter your username and password."
1799 msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
1800
1801 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1802 msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
1803
1804 msgid "Policy"
1805 msgstr "Zasada"
1806
1807 msgid "Port"
1808 msgstr "Port"
1809
1810 msgid "Port %d"
1811 msgstr "Port %d"
1812
1813 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1814 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
1815
1816 msgid "Port status:"
1817 msgstr "Status portu:"
1818
1819 msgid ""
1820 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
1821 "ignore failures"
1822 msgstr ""
1823 "Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, "
1824 "wpisz 0 aby zignorować błędy"
1825
1826 msgid "Prevents client-to-client communication"
1827 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
1828
1829 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
1830 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Prism2/2.5/3 802.11b"
1831
1832 msgid "Proceed"
1833 msgstr "Wykonaj"
1834
1835 msgid "Processes"
1836 msgstr "Procesy"
1837
1838 msgid "Prot."
1839 msgstr "Prot."
1840
1841 msgid "Protocol"
1842 msgstr "Protokół"
1843
1844 msgid "Protocol family"
1845 msgstr "Rodzina protokołów"
1846
1847 msgid "Protocol of the new interface"
1848 msgstr "Protokół nowego interfejsu"
1849
1850 msgid "Protocol support is not installed"
1851 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
1852
1853 # Opcja dotyczy włączenia serwera czasu, więc "podaj" nie jest właściwym tłumaczeniem w tym miejscu - obsy
1854 msgid "Provide NTP server"
1855 msgstr "Włącz serwer NTP"
1856
1857 msgid "Provide new network"
1858 msgstr "Utwórz nową sieć"
1859
1860 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1861 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1862
1863 msgid "Quality"
1864 msgstr "Jakość"
1865
1866 msgid "RTS/CTS Threshold"
1867 msgstr "Próg RTS/CTS"
1868
1869 msgid "RX"
1870 msgstr "RX"
1871
1872 msgid "RX Rate"
1873 msgstr "Szybkość RX"
1874
1875 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
1876 msgstr "Kontroler bezprzewodowy RaLink 802.11%s"
1877
1878 msgid "Radius-Accounting-Port"
1879 msgstr "Port Radius-Accounting"
1880
1881 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1882 msgstr "Sekret Radius-Accounting"
1883
1884 msgid "Radius-Accounting-Server"
1885 msgstr "Serwer Radius-Accounting"
1886
1887 msgid "Radius-Authentication-Port"
1888 msgstr "Port Radius-Authentication"
1889
1890 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1891 msgstr "Sekret Radius-Authentication"
1892
1893 msgid "Radius-Authentication-Server"
1894 msgstr "Serwer Radius-Authentication"
1895
1896 msgid ""
1897 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1898 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1899 msgstr ""
1900 "Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title="
1901 "\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
1902
1903 msgid ""
1904 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
1905 "lose access to this device if you are connected via this interface."
1906 msgstr ""
1907 "Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1908 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez ten "
1909 "interfejs!"
1910
1911 msgid ""
1912 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
1913 "might lose access to this device if you are connected via this network."
1914 msgstr ""
1915 "Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1916 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez tę "
1917 "sieć!"
1918
1919 msgid "Really reset all changes?"
1920 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
1921
1922 msgid ""
1923 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
1924 "you are connected via this interface."
1925 msgstr ""
1926 "Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
1927 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
1928 "interfejs!"
1929
1930 msgid ""
1931 "Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
1932 "connected via this interface."
1933 msgstr ""
1934 "Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
1935 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
1936 "interfejs!"
1937
1938 msgid "Really switch protocol?"
1939 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
1940
1941 msgid "Realtime Connections"
1942 msgstr "Połączenia w czasie rzeczywistym"
1943
1944 msgid "Realtime Graphs"
1945 msgstr "Wykresy w czasie rzeczywistym"
1946
1947 msgid "Realtime Load"
1948 msgstr "Obciążenie w czasie rzeczywistym"
1949
1950 msgid "Realtime Traffic"
1951 msgstr "Ruch w czasie rzeczywistym"
1952
1953 msgid "Realtime Wireless"
1954 msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
1955
1956 msgid "Rebind protection"
1957 msgstr "Przypisz ochronę"
1958
1959 msgid "Reboot"
1960 msgstr "Restartuj"
1961
1962 msgid "Rebooting..."
1963 msgstr "Ponowne uruchamianie..."
1964
1965 msgid "Reboots the operating system of your device"
1966 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
1967
1968 msgid "Receive"
1969 msgstr "Odebrane"
1970
1971 msgid "Receiver Antenna"
1972 msgstr "Antena odbiorcza"
1973
1974 msgid "Reconnect this interface"
1975 msgstr "Połącz ponownie ten interfejs"
1976
1977 msgid "Reconnecting interface"
1978 msgstr "Łączę ponownie interfejs"
1979
1980 msgid "References"
1981 msgstr "Referencje"
1982
1983 msgid "Regulatory Domain"
1984 msgstr "Domena regulacji"
1985
1986 msgid "Relay"
1987 msgstr "Przekaźnik"
1988
1989 msgid "Relay Bridge"
1990 msgstr "Most przekaźnikowy"
1991
1992 msgid "Relay between networks"
1993 msgstr "Przekaźnik pomiędzy sieciami"
1994
1995 msgid "Relay bridge"
1996 msgstr "Most przekaźnikowy"
1997
1998 msgid "Remote IPv4 address"
1999 msgstr "Zdalny adres IPv4"
2000
2001 msgid "Remove"
2002 msgstr "Usuń"
2003
2004 msgid "Repeat scan"
2005 msgstr "Powtórz skanowanie"
2006
2007 msgid "Replace entry"
2008 msgstr "Zamień wpis"
2009
2010 msgid "Replace wireless configuration"
2011 msgstr "Zamień konfigurację WiFi"
2012
2013 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
2014 msgstr "Wymagany dla niektórych dostawców internetu, np. Charter z DOCSIS 3"
2015
2016 msgid "Reset"
2017 msgstr "Resetuj"
2018
2019 msgid "Reset Counters"
2020 msgstr "Wyczyść liczniki"
2021
2022 msgid "Reset to defaults"
2023 msgstr "Resetuj do domyślnych"
2024
2025 msgid "Resolv and Hosts Files"
2026 msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
2027
2028 msgid "Resolve file"
2029 msgstr "Plik Resolve"
2030
2031 msgid "Restart"
2032 msgstr "Uruchom ponownie"
2033
2034 msgid "Restart Firewall"
2035 msgstr "Uruchom ponownie firewalla"
2036
2037 msgid "Restore backup"
2038 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
2039
2040 msgid "Reveal/hide password"
2041 msgstr "Odsłoń/Ukryj hasło"
2042
2043 msgid "Revert"
2044 msgstr "Przywróć"
2045
2046 msgid "Root"
2047 msgstr "Root"
2048
2049 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2050 msgstr "Katalog Root`a dla plików udostępnianych przez TFTP"
2051
2052 msgid "Router Model"
2053 msgstr "Model Routera"
2054
2055 msgid "Router Name"
2056 msgstr "Nazwa Routera"
2057
2058 msgid "Router Password"
2059 msgstr "Hasło Routera"
2060
2061 msgid "Routes"
2062 msgstr "Ścieżki routingu"
2063
2064 msgid ""
2065 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2066 "can be reached."
2067 msgstr ""
2068 "Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę "
2069 "może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
2070
2071 msgid "Rule #"
2072 msgstr "Zasada #"
2073
2074 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2075 msgstr ""
2076 "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
2077
2078 msgid "Run filesystem check"
2079 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
2080
2081 msgid "SSH Access"
2082 msgstr "Dostęp SSH"
2083
2084 msgid "SSH-Keys"
2085 msgstr "Klucze SSH"
2086
2087 msgid "SSID"
2088 msgstr "SSID"
2089
2090 msgid "Save"
2091 msgstr "Zachowaj"
2092
2093 msgid "Save & Apply"
2094 msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
2095
2096 msgid "Save &#38; Apply"
2097 msgstr "Zachowaj i Zastosuj"
2098
2099 msgid "Scan"
2100 msgstr "Skanuj"
2101
2102 # Raczej nie stosuje się kilku dużych liter w tym samym
2103 msgid "Scheduled Tasks"
2104 msgstr "Zaplanowane zadania"
2105
2106 msgid "Section added"
2107 msgstr "Dodano sekcję"
2108
2109 msgid "Section removed"
2110 msgstr "Usunięto sekcję"
2111
2112 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2113 msgstr "Aby poznać szczegóły przeczytaj stronę instrukcji \"mount\""
2114
2115 msgid ""
2116 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2117 "conjunction with failure threshold"
2118 msgstr ""
2119 "Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa "
2120 "tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
2121
2122 msgid "Send router solicitations"
2123 msgstr "Wyślij pakiet wymuszający rozgłoszenia routera"
2124
2125 msgid "Separate Clients"
2126 msgstr "Rozdziel klientów"
2127
2128 msgid "Separate WDS"
2129 msgstr "Rozdziel WDS"
2130
2131 msgid "Server Settings"
2132 msgstr "Ustawienia Serwera"
2133
2134 msgid "Service Name"
2135 msgstr "Nazwa serwisu"
2136
2137 msgid "Service Type"
2138 msgstr "Typ serwisu"
2139
2140 msgid "Services"
2141 msgstr "Serwisy"
2142
2143 msgid "Setup DHCP Server"
2144 msgstr "Ustawienia serwera DHCP"
2145
2146 msgid "Setup Time Synchronization"
2147 msgstr "Ustawienia synchronizacji czasu"
2148
2149 msgid "Show current backup file list"
2150 msgstr "Pokaż aktualną listę plików do backupu"
2151
2152 msgid "Shutdown this interface"
2153 msgstr "Wyłącz ten interfejs"
2154
2155 msgid "Shutdown this network"
2156 msgstr "Wyłącz tą sieć"
2157
2158 msgid "Signal"
2159 msgstr "Sygnał"
2160
2161 msgid "Signal:"
2162 msgstr "Sygnał:"
2163
2164 msgid "Size"
2165 msgstr "Rozmiar"
2166
2167 msgid "Skip"
2168 msgstr "Pomiń"
2169
2170 msgid "Skip to content"
2171 msgstr "Pomiń do zawartości"
2172
2173 msgid "Skip to navigation"
2174 msgstr "Pomiń do nawigacji"
2175
2176 msgid "Slot time"
2177 msgstr "Szczelina czasowa"
2178
2179 msgid "Software"
2180 msgstr "Oprogramowanie"
2181
2182 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2183 msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
2184
2185 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2186 msgstr "Przepraszamy, ale żądany obiekt nie został znaleziony."
2187
2188 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2189 msgstr "Przepraszamy, ale serwer napotkał nieoczekiwany błąd."
2190
2191 msgid ""
2192 "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
2193 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
2194 "install instructions."
2195 msgstr ""
2196 "Przepraszamy, ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade. Nowy firmware musi "
2197 "być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki, aby uzyskać instrukcję dla "
2198 "danego urządzenia."
2199
2200 msgid "Sort"
2201 msgstr "Posortuj"
2202
2203 msgid "Source"
2204 msgstr "Źródło"
2205
2206 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
2207 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia preferowanego prefiksu w sekundach"
2208
2209 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
2210 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia obowiązującego prefiksu w sekundach"
2211
2212 msgid "Specifies the button state to handle"
2213 msgstr "Określa zachowanie w zależności od stanu przycisku"
2214
2215 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2216 msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
2217
2218 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2219 msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
2220
2221 msgid ""
2222 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2223 "to be dead"
2224 msgstr ""
2225 "Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host "
2226 "jest martwy"
2227
2228 msgid ""
2229 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2230 "dead"
2231 msgstr ""
2232 "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
2233
2234 msgid "Specify the secret encryption key here."
2235 msgstr "Określ tajny klucz szyfrowania."
2236
2237 msgid "Start"
2238 msgstr "Uruchomienie"
2239
2240 msgid "Start priority"
2241 msgstr "Priorytet uruchomienia"
2242
2243 msgid "Startup"
2244 msgstr "Autostart"
2245
2246 msgid "Static IPv4 Routes"
2247 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv4"
2248
2249 msgid "Static IPv6 Routes"
2250 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv6"
2251
2252 msgid "Static Leases"
2253 msgstr "Dzierżawy statyczne"
2254
2255 msgid "Static Routes"
2256 msgstr "Statyczne ścieżki routingu"
2257
2258 msgid "Static WDS"
2259 msgstr "Statyczny WDS"
2260
2261 msgid "Static address"
2262 msgstr "Stały adres"
2263
2264 msgid ""
2265 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2266 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2267 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2268 msgstr ""
2269 "Statyczne dzierżawy są używane do przypisania stałych adresów IP i "
2270 "symbolicznych nazw klientom DHCP. Są one również wymagane dla "
2271 "niedynamicznych konfiguracji interfejsu, gdzie obsługiwane są tylko hosty z "
2272 "odpowiednim dzierżawami."
2273
2274 msgid "Status"
2275 msgstr "Stan"
2276
2277 msgid "Stop"
2278 msgstr "Stop"
2279
2280 msgid "Strict order"
2281 msgstr "Zachowaj kolejność"
2282
2283 msgid "Submit"
2284 msgstr "Wyślij"
2285
2286 msgid "Swap Entry"
2287 msgstr "Zamień wpis"
2288
2289 msgid "Switch"
2290 msgstr "Przełącznik"
2291
2292 msgid "Switch %q"
2293 msgstr "Przełącznik %q"
2294
2295 msgid "Switch %q (%s)"
2296 msgstr "Przełącznik %q (%s)"
2297
2298 msgid "Switch protocol"
2299 msgstr "Protokół przełącznika"
2300
2301 msgid "Sync with browser"
2302 msgstr "Synchronizuj z przeglądarką"
2303
2304 msgid "Synchronizing..."
2305 msgstr "Synchronizacja..."
2306
2307 msgid "System"
2308 msgstr "System"
2309
2310 msgid "System Log"
2311 msgstr "Log systemowy"
2312
2313 msgid "System Properties"
2314 msgstr "Właściwości systemu"
2315
2316 # Wszędzie używane jest "loga" z małej litery.
2317 msgid "System log buffer size"
2318 msgstr "Rozmiar bufora loga systemu"
2319
2320 msgid "TCP:"
2321 msgstr "TCP:"
2322
2323 msgid "TFTP Settings"
2324 msgstr "Ustawienia TFTP"
2325
2326 msgid "TFTP server root"
2327 msgstr "root serwera TFTP"
2328
2329 msgid "TX"
2330 msgstr "TX"
2331
2332 msgid "TX Rate"
2333 msgstr "Szybkość TX"
2334
2335 msgid "Table"
2336 msgstr "Tablica"
2337
2338 msgid "Target"
2339 msgstr "Cel"
2340
2341 msgid "Terminate"
2342 msgstr "Zakończ"
2343
2344 msgid ""
2345 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
2346 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
2347 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
2348 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
2349 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2350 msgstr ""
2351 "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru "
2352 "transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to "
2353 "są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor "
2354 "transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci "
2355 "takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja "
2356 "Interfejsu</em>."
2357
2358 msgid ""
2359 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
2360 "component for working wireless configuration!"
2361 msgstr ""
2362 "Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować "
2363 "aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
2364
2365 msgid ""
2366 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2367 msgstr ""
2368 "Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
2369
2370 msgid ""
2371 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
2372 "code> and <code>_</code>"
2373 msgstr ""
2374 "Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> "
2375 "oraz <code>_</code>"
2376
2377 msgid ""
2378 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
2379 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2380 msgstr ""
2381 "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</"
2382 "abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2383
2384 msgid ""
2385 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
2386 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
2387 "samp>)"
2388 msgstr ""
2389 "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na "
2390 "przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</"
2391 "abbr></samp>)"
2392
2393 # Przycisk nazywa się "Wykonaj", więc taki sam opis ma być w podpowiedzi.
2394 msgid ""
2395 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
2396 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2397 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2398 msgstr ""
2399 "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
2400 "rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
2401 "upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij \"Wykonaj\" aby "
2402 "kontynuować aktualizację."
2403
2404 msgid "The following changes have been committed"
2405 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
2406
2407 msgid "The following changes have been reverted"
2408 msgstr "Następujące zmiany zostały odrzucone"
2409
2410 msgid "The following rules are currently active on this system."
2411 msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
2412
2413 msgid "The given network name is not unique"
2414 msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
2415
2416 msgid ""
2417 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
2418 "replaced if you proceed."
2419 msgstr ""
2420 "Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja "
2421 "zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
2422
2423 msgid ""
2424 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
2425 "addresses."
2426 msgstr ""
2427 "Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
2428
2429 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2430 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
2431
2432 msgid ""
2433 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
2434 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2435 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2436 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2437 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2438 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2439 msgstr ""
2440 "Porty sieciowe na tym urządzeniu mogą być łączone w kilka sieci <abbr title="
2441 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>, w których komputery mogą "
2442 "komunikować się ze sobą bezpośrednio. Sieci <abbr title=\"Virtual Local Area "
2443 "Network\">VLAN</abbr> są często stosowane w celu oddzielenia różnych "
2444 "segmentów sieci. Często domyślnie jeden port typu Uplink jest wykorzystywany "
2445 "do połączenia z większą siecią, taką jak Internet, a inne porty dla sieci "
2446 "lokalnej."
2447
2448 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2449 msgstr "Wybrany protokół potrzebuje przypisanego urządzenia"
2450
2451 msgid ""
2452 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
2453 "when finished."
2454 msgstr ""
2455 "System usuwa teraz partycję konfiguracji i zrestartuje się po zakończeniu."
2456
2457 msgid ""
2458 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
2459 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
2460 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
2461 "settings."
2462 msgstr ""
2463 "System wykonuje flashowanie.<br /> NIE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIA!<br /> Poczekaj "
2464 "kilka minut, zanim spróbujesz połączyć się ponownie. W zależności od "
2465 "ustawień może być konieczne odnowienie adresu Twojego komputera, aby dostać "
2466 "się do urządzenia."
2467
2468 msgid ""
2469 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
2470 "you choose the generic image format for your platform."
2471 msgstr ""
2472 "Przesłany plik obrazu nie zawiera obsługiwanego formatu. Upewnij się, że "
2473 "wybrałeś odpowiedni format obrazu dla danej platformy."
2474
2475 msgid "There are no active leases."
2476 msgstr "Brak aktywnych dzierżaw."
2477
2478 msgid "There are no pending changes to apply!"
2479 msgstr "Brak oczekujących zmian do zastosowania!"
2480
2481 msgid "There are no pending changes to revert!"
2482 msgstr "Brak oczekujących zmian do przywrócenia!"
2483
2484 msgid "There are no pending changes!"
2485 msgstr "Brak oczekujących zmian!"
2486
2487 msgid ""
2488 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
2489 "\"Physical Settings\" tab"
2490 msgstr ""
2491 "Żadne urządzenie nie jest jeszcze przypisane. Proszę dołączyć urządzenie "
2492 "sieciowe na karcie \"Ustawienia sprzętowe\""
2493
2494 msgid ""
2495 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
2496 "protect the web interface and enable SSH."
2497 msgstr ""
2498 "Na routerze hasło nie jest jeszcze ustawione. Proszę skonfigurować hasło "
2499 "roota, aby zabezpieczyć interfejs WWW i włączyć SSH."
2500
2501 msgid "This IPv4 address of the relay"
2502 msgstr "Ten adres IPv4 przekaźnika"
2503
2504 msgid ""
2505 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
2506 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
2507 "configurations are automatically preserved."
2508 msgstr ""
2509 "Jest to lista globalnych wzorców dopasowywania plików i katalogów "
2510 "uwzględnianych podczas przeprowadzania aktualizacji z użyciem \"sysupgrade"
2511 "\". Zmodyfikowane pliki w /etc/config/ i w niektórych innych ustawieniach są "
2512 "automatycznie zachowywane."
2513
2514 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2515 msgstr ""
2516 "To jest 32-bajtowy heksadecymalny zakodowany identyfikator użytkownika, a "
2517 "nie login"
2518
2519 msgid ""
2520 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
2521 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2522 msgstr ""
2523 "To jest zawartość pliku /etc/rc.local. Wstaw tutaj własne komendy (przed "
2524 "'exit 0'), aby zostały wykonane pod koniec procesu rozruchu."
2525
2526 msgid ""
2527 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
2528 "ends with <code>:2</code>"
2529 msgstr ""
2530 "To jest lokalny adres końcowy przypisany przez tunnel broker'a, zwykle "
2531 "kończący się z <code>:2</code>"
2532
2533 # w tłumaczeniu pojawiła się spacja po DHCP</ abbr> co powoduje niepoprawne wyświetlanie się strony z lang PL
2534 msgid ""
2535 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2536 "abbr> in the local network"
2537 msgstr ""
2538 "To jest jedyny serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
2539 "\">DHCP</abbr> w sieci lokalnej"
2540
2541 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2542 msgstr ""
2543 "To jest system crontab, w którym mogą być zdefiniowane zaplanowane zadania."
2544
2545 msgid ""
2546 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2547 msgstr ""
2548 "Zwykle jest to adres najbliższego PoP prowadzonego przez tunnel broker'a"
2549
2550 msgid ""
2551 "This list gives an overview over currently running system processes and "
2552 "their status."
2553 msgstr ""
2554 "Poniższa lista przedstawia aktualnie uruchomione procesy systemowe i ich "
2555 "status."
2556
2557 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2558 msgstr ""
2559 "Poniższa strona umożliwia konfigurację działania niestandardowych przycisków"
2560
2561 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2562 msgstr "Poniższa strona przedstawia aktualnie aktywne połączenia sieciowe."
2563
2564 msgid "This section contains no values yet"
2565 msgstr "Ta sekcja nie zawiera jeszcze żadnych wartości"
2566
2567 msgid "Time Synchronization"
2568 msgstr "Synchronizacja czasu"
2569
2570 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2571 msgstr "Synchronizacja czasu nie jest jeszcze skonfigurowana."
2572
2573 msgid "Timezone"
2574 msgstr "Strefa czasowa"
2575
2576 msgid ""
2577 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
2578 "archive here."
2579 msgstr ""
2580 "Aby przywrócić pliki konfiguracyjne, można tutaj wczytać wcześniej utworzone "
2581 "archiwum kopii zapasowej."
2582
2583 msgid "Total Available"
2584 msgstr "Całkowicie dostępna"
2585
2586 msgid "Traceroute"
2587 msgstr "Trasa routowania"
2588
2589 msgid "Traffic"
2590 msgstr "Ruch"
2591
2592 msgid "Transfer"
2593 msgstr "Transfer"
2594
2595 msgid "Transmission Rate"
2596 msgstr "Prędkość transmisji"
2597
2598 msgid "Transmit"
2599 msgstr "Nadawanie"
2600
2601 msgid "Transmit Power"
2602 msgstr "Siła nadawania"
2603
2604 msgid "Transmitter Antenna"
2605 msgstr "Antena nadajnika"
2606
2607 msgid "Trigger"
2608 msgstr "Trigger"
2609
2610 msgid "Trigger Mode"
2611 msgstr "Tryb Trigger"
2612
2613 msgid "Tunnel ID"
2614 msgstr "Numer identyfikacyjny tunelu"
2615
2616 msgid "Tunnel Interface"
2617 msgstr "Interfejs tunelu"
2618
2619 msgid "Turbo Mode"
2620 msgstr "Tryb Turbo"
2621
2622 msgid "Tx-Power"
2623 msgstr "Moc nadawania"
2624
2625 msgid "Type"
2626 msgstr "Typ"
2627
2628 msgid "UDP:"
2629 msgstr "UDP:"
2630
2631 msgid "UMTS only"
2632 msgstr "Tylko UMTS"
2633
2634 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2635 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
2636
2637 msgid "USB Device"
2638 msgstr "Urządzenie USB"
2639
2640 msgid "UUID"
2641 msgstr "UUID"
2642
2643 msgid "Unable to dispatch"
2644 msgstr "Nie można wysłać"
2645
2646 msgid "Unknown"
2647 msgstr "Nieznany"
2648
2649 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2650 msgstr "Nieznany błąd, hasło nie zostało zmienione"
2651
2652 msgid "Unmanaged"
2653 msgstr "Niezarządzalny"
2654
2655 msgid "Unsaved Changes"
2656 msgstr "Niezapisane zmiany"
2657
2658 msgid "Unsupported protocol type."
2659 msgstr "Nieobsługiwany typ protokołu."
2660
2661 msgid "Update lists"
2662 msgstr "Aktualizuj listy"
2663
2664 msgid ""
2665 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
2666 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
2667 "OpenWrt compatible firmware image)."
2668 msgstr ""
2669 "Prześlij zgodny z funkcją sysupgrade obraz tutaj, aby zastąpić aktualnie "
2670 "działające firmware. Zaznacz opcję \"Zachowaj ustawienia\", aby zachować "
2671 "bieżącą konfigurację (wymaga zgodnego obrazu firmware Openwrt)."
2672
2673 msgid "Upload archive..."
2674 msgstr "Załaduj archiwum..."
2675
2676 msgid "Uploaded File"
2677 msgstr "Załaduj plik"
2678
2679 msgid "Uptime"
2680 msgstr "Czas pracy"
2681
2682 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2683 msgstr "Użyj <code>/etc/ethers</code>"
2684
2685 msgid "Use DHCP gateway"
2686 msgstr "Użyj bramy DHCP"
2687
2688 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2689 msgstr "Użyj serwerów DNS rozgłaszanych przez peera"
2690
2691 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2692 msgstr "Użyj kodów kraju ISO/IEC 3166 alpha2"
2693
2694 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2695 msgstr "Użyj MTU na interfejsie tunelu"
2696
2697 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2698 msgstr "Użyj TTL na interfejsie tunelu"
2699
2700 msgid "Use as root filesystem"
2701 msgstr "Użyj systemu plików root'a"
2702
2703 msgid "Use broadcast flag"
2704 msgstr "Użyj flagi rozgłaszania"
2705
2706 msgid "Use custom DNS servers"
2707 msgstr "Użyj własnych serwerów DNS"
2708
2709 msgid "Use default gateway"
2710 msgstr "Użyj domyślnej bramy"
2711
2712 msgid "Use gateway metric"
2713 msgstr "Użyj metryki bramy"
2714
2715 msgid "Use preferred lifetime"
2716 msgstr "Użyj preferowanego czasu życia"
2717
2718 msgid "Use routing table"
2719 msgstr "Użyj tabeli routingu"
2720
2721 msgid ""
2722 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2723 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2724 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2725 "requesting host."
2726 msgstr ""
2727 "Użyj przycisku <em>Dodaj</em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
2728 "MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</em> określa, którego stałego "
2729 "adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</em> jest przypisana jako symboliczna "
2730 "nazwa do określonego hosta."
2731
2732 msgid "Use valid lifetime"
2733 msgstr "Użyj prawidłowego czasu życia"
2734
2735 # Przy liście zamontowanych systemów plików
2736 msgid "Used"
2737 msgstr "Użyte"
2738
2739 msgid "Used Key Slot"
2740 msgstr "Użyte gniazdo klucza"
2741
2742 msgid "Username"
2743 msgstr "Nazwa użytkownika"
2744
2745 msgid "VC-Mux"
2746 msgstr "VC-Mux"
2747
2748 msgid "VLAN Interface"
2749 msgstr "Interfejs VLAN"
2750
2751 msgid "VLANs on %q"
2752 msgstr "Sieci VLAN na %q"
2753
2754 msgid "VLANs on %q (%s)"
2755 msgstr "Sieci VLAN na %q (%s)"
2756
2757 msgid "VPN Server"
2758 msgstr "Serwer VPN"
2759
2760 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2761 msgstr "Klasa producenta do wysłania podczas żądania DHCP"
2762
2763 msgid "Verify"
2764 msgstr "Zweryfikuj"
2765
2766 msgid "Version"
2767 msgstr "Wersja"
2768
2769 msgid "WDS"
2770 msgstr "WDS"
2771
2772 msgid "WEP Open System"
2773 msgstr "Otwarty system WEP"
2774
2775 msgid "WEP Shared Key"
2776 msgstr "Współdzielony klucz WEP"
2777
2778 msgid "WEP passphrase"
2779 msgstr "Hasło WEP"
2780
2781 msgid "WMM Mode"
2782 msgstr "Tryb WMM"
2783
2784 msgid "WPA passphrase"
2785 msgstr "Hasło WPA"
2786
2787 msgid ""
2788 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2789 "and ad-hoc mode) to be installed."
2790 msgstr ""
2791 "Kodowanie WPA wymaga zainstalowanych modułów wpa_supplicant (na tryb "
2792 "klienta) lub hostapd (dla trybów AP lub ad-hoc)"
2793
2794 msgid "Waiting for changes to be applied..."
2795 msgstr "Czekanie na wprowadzenie zmian..."
2796
2797 msgid "Waiting for command to complete..."
2798 msgstr "Czekanie na wykonanie komendy..."
2799
2800 msgid "Warning"
2801 msgstr "Ostrzeżenie"
2802
2803 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2804 msgstr ""
2805 "Ostrzeżenie: Pozostały niezapisane zmian, które zostaną utracone podczas "
2806 "restartu!"
2807
2808 msgid "Wifi"
2809 msgstr "Wifi"
2810
2811 msgid "Wireless"
2812 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
2813
2814 msgid "Wireless Adapter"
2815 msgstr "Adapter bezprzewodowy"
2816
2817 msgid "Wireless Network"
2818 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
2819
2820 msgid "Wireless Overview"
2821 msgstr "Przegląd sieci bezprzewodowy"
2822
2823 msgid "Wireless Security"
2824 msgstr "Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej"
2825
2826 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2827 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona lub niepołączona"
2828
2829 msgid "Wireless is restarting..."
2830 msgstr "Restart sieci bezprzewodowej..."
2831
2832 msgid "Wireless network is disabled"
2833 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona"
2834
2835 msgid "Wireless network is enabled"
2836 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest włączona"
2837
2838 msgid "Wireless restarted"
2839 msgstr "Zrestartowano sieć bezprzewodową"
2840
2841 msgid "Wireless shut down"
2842 msgstr "Wyłączanie sieci bezprzewodowej"
2843
2844 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2845 msgstr "Zapisz otrzymane żądania DNS do syslog'a"
2846
2847 msgid "XR Support"
2848 msgstr "Wsparcie XR"
2849
2850 msgid ""
2851 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
2852 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
2853 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2854 msgstr ""
2855 "Tutaj można włączyć lub wyłączyć zainstalowane skrypty. Zmiany zostaną "
2856 "zastosowane po ponownym uruchomieniu urządzenia.<br /><strong>Ostrzeżenie: "
2857 "Jeśli wyłączysz podstawowe skrypty typu \"networks\", urządzenie może stać się "
2858 "nieosiągalne!</strong>"
2859
2860 msgid ""
2861 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2862 msgstr ""
2863 "Musisz włączyć obsługę Java Script w swojej przeglądarce, inaczej LuCI nie "
2864 "będzie działać poprawnie."
2865
2866 msgid "any"
2867 msgstr "jakikolwiek"
2868
2869 msgid "auto"
2870 msgstr "auto"
2871
2872 msgid "baseT"
2873 msgstr "baseT"
2874
2875 msgid "bridged"
2876 msgstr "bridged"
2877
2878 msgid "create:"
2879 msgstr "utwórz:"
2880
2881 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2882 msgstr "utwórz bridge na określonych interfejsach"
2883
2884 msgid "dB"
2885 msgstr "dB"
2886
2887 msgid "dBm"
2888 msgstr "dBm"
2889
2890 msgid "disable"
2891 msgstr "wyłącz"
2892
2893 msgid "expired"
2894 msgstr "wygasły"
2895
2896 msgid ""
2897 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2898 "abbr>-leases will be stored"
2899 msgstr ""
2900 "plik, w którym podano żądania <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
2901 "Protocol\">DHCP</abbr>, zostanie zachowany"
2902
2903 msgid "forward"
2904 msgstr "przekaż"
2905
2906 msgid "full-duplex"
2907 msgstr "pełny-duplex"
2908
2909 msgid "half-duplex"
2910 msgstr "pół-duplex"
2911
2912 msgid "help"
2913 msgstr "pomoc"
2914
2915 msgid "hidden"
2916 msgstr "ukryty"
2917
2918 msgid "if target is a network"
2919 msgstr "jeżeli celem jest sieć"
2920
2921 msgid "input"
2922 msgstr "wejście"
2923
2924 msgid "kB"
2925 msgstr "kB"
2926
2927 msgid "kB/s"
2928 msgstr "kB/s"
2929
2930 msgid "kbit/s"
2931 msgstr "kbit/s"
2932
2933 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2934 msgstr "lokalny plik <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
2935
2936 msgid "no"
2937 msgstr "nie"
2938
2939 # skorzystałem z niemieckiego tłumaczenia
2940 msgid "no link"
2941 msgstr "niepowiązane"
2942
2943 msgid "none"
2944 msgstr "żaden"
2945
2946 msgid "off"
2947 msgstr "wyłączone"
2948
2949 msgid "on"
2950 msgstr "włączone"
2951
2952 msgid "open"
2953 msgstr "otwarte"
2954
2955 msgid "routed"
2956 msgstr "routowane"
2957
2958 msgid "tagged"
2959 msgstr "tagowane"
2960
2961 msgid "unknown"
2962 msgstr "nieznane"
2963
2964 msgid "unlimited"
2965 msgstr "nielimitowane"
2966
2967 msgid "unspecified"
2968 msgstr "nieokreślone"
2969
2970 msgid "unspecified -or- create:"
2971 msgstr "nieokreślone -lub- utwórz:"
2972
2973 msgid "untagged"
2974 msgstr "nietagowane"
2975
2976 msgid "yes"
2977 msgstr "tak"
2978
2979 msgid "« Back"
2980 msgstr "« Wróć"
2981
2982 #~ msgid "Waiting for router..."
2983 #~ msgstr "Czekanie na router..."
2984
2985 #~ msgid "Enable builtin NTP server"
2986 #~ msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
2987
2988 #~ msgid "Active Leases"
2989 #~ msgstr "Aktywne dzierżawy"
2990
2991 #~ msgid "Open"
2992 #~ msgstr "Otwórz"
2993
2994 #~ msgid "Bit Rate"
2995 #~ msgstr "Przepływność"
2996
2997 #~ msgid "Configuration / Apply"
2998 #~ msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
2999
3000 #~ msgid "Configuration / Changes"
3001 #~ msgstr "Konfiguracja / zmiany"
3002
3003 #~ msgid "Configuration / Revert"
3004 #~ msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
3005
3006 #~ msgid "MAC"
3007 #~ msgstr "MAC"
3008
3009 #~ msgid "MAC Address"
3010 #~ msgstr "Adres MAC"