71a1630d3f010232352d2510d8a43387aae824d6
[project/luci.git] / po / pl / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: LuCI\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-08-28 11:50+0100\n"
7 "Last-Translator: Jo-Philipp Wich <xm@subsignal.org>\n"
8 "Language-Team: Polish\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
14 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
15
16 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
17 msgstr "(okno %d minut, interwał %d sekund)"
18
19 msgid "(%s available)"
20 msgstr "(dostępne %s)"
21
22 msgid "(empty)"
23 msgstr "(pusty)"
24
25 msgid "(no interfaces attached)"
26 msgstr "(brak podłączonych interfejsów)"
27
28 msgid "-- Additional Field --"
29 msgstr "-- Dodatkowe pole --"
30
31 msgid "-- Please choose --"
32 msgstr "-- Proszę wybrać --"
33
34 msgid "-- custom --"
35 msgstr "-- inne --"
36
37 msgid "1 Minute Load:"
38 msgstr "Obciążenie w ciągu 1 minuty:"
39
40 msgid "15 Minute Load:"
41 msgstr "Obciążenie w ciągu 15 minut:"
42
43 msgid "40MHz 2nd channel above"
44 msgstr "40MHz drugi kanał powyżej"
45
46 msgid "40MHz 2nd channel below"
47 msgstr "40MHz drugi kanał poniżej"
48
49 msgid "5 Minute Load:"
50 msgstr "Obciążenie w ciągu 5 minut:"
51
52 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
53 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54
55 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
56 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port wywołania"
57
58 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
59 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port serwera"
60
61 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the order of the resolvfile"
62 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> nazwa będzie rozwijana przez kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
63
64 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
65 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
66
67 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
68 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adres IP"
69
70 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
71 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Brama"
72
73 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
74 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Maska sieci"
75
76 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network (CIDR)"
77 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adres sieci (CIDR)"
78
79 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
80 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Brama"
81
82 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
83 msgstr "Konfiguracja diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
84
85 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
86 msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
87
88 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
89 msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
90
91 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> leases"
92 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
93
94 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
95 msgstr "<abbr title=\"Maksymalny\">Max.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title=\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
96
97 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
98 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Max.</abbr> zapytań równoczesnych"
99
100 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
101 msgstr ""
102
103 msgid "APN"
104 msgstr "APN"
105
106 # Wydaje mi się że brakuje litery R...
107 msgid "AR Support"
108 msgstr "Wsparcie dla ARP"
109
110 msgid "ARP retry threshold"
111 msgstr "Próg powtórzeń ARP"
112
113 msgid "ATM Bridges"
114 msgstr "Mostki ATM"
115
116 # Nie wiem czy to powinno się tłumaczyć wg. mnie lepiej zostawić po angielsku
117 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
118 msgstr "Identyfikator kanału wirtualnego ATM (VCI)"
119
120 # j.w.
121 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
122 msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
123
124 # Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
125 msgid "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP to dial into the provider network."
126 msgstr "Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
127
128 msgid "ATM device number"
129 msgstr "Numer urządzenia ATM"
130
131 msgid "Accept router advertisements"
132 msgstr "Akceptuj rozgłoszenia routera"
133
134 # co to takiego?
135 msgid "Access Concentrator"
136 msgstr "Koncentrator dostępowy ATM"
137
138 msgid "Access Point"
139 msgstr "Punkt dostępowy"
140
141 msgid "Action"
142 msgstr "Akcja"
143
144 msgid "Actions"
145 msgstr "Akcje"
146
147 msgid "Activate this network"
148 msgstr "Aktywuj tą sieć"
149
150 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
151 msgstr "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
152
153 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
154 msgstr "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
155
156 msgid "Active Connections"
157 msgstr "Aktywne połączenia"
158
159 msgid "Active DHCP Leases"
160 msgstr ""
161
162 msgid "Active DHCPv6 Leases"
163 msgstr ""
164
165 msgid "Ad-Hoc"
166 msgstr "Ad-Hoc"
167
168 msgid "Add"
169 msgstr "Dodaj"
170
171 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
172 msgstr "Dodaj lokalny sufiks domeny do nazw urządzeń z pliku hosts"
173
174 msgid "Add new interface..."
175 msgstr "Dodaj nowy interfejs..."
176
177 msgid "Additional Hosts files"
178 msgstr "Dodatkowe pliki Hosts"
179
180 msgid "Address"
181 msgstr "Adres"
182
183 # Na upartego można by zrobić Adres dostępowy mostu przekaźnikowego - ale kto to zrozumie?
184 msgid "Address to access local relay bridge"
185 msgstr "Adres dostępowy do \"relay bridge\""
186
187 msgid "Administration"
188 msgstr "Zarządzanie"
189
190 msgid "Advanced Settings"
191 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
192
193 # Dosłowne tłumaczenie
194 msgid "Advertise IPv6 on network"
195 msgstr "Rozgłoś protokół IPv6 w sieci"
196
197 msgid "Advertised network ID"
198 msgstr "Rozgłoś identyfikator sieci (network ID)"
199
200 msgid "Alert"
201 msgstr "Alarm"
202
203 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
204 msgstr "Pozwól na logowanie <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>"
205
206 msgid "Allow all except listed"
207 msgstr "Pozwól wszystkim oprócz wyszczególnionych"
208
209 msgid "Allow listed only"
210 msgstr "Pozwól tylko wyszczególnionym"
211
212 msgid "Allow localhost"
213 msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
214
215 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
216 msgstr "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych portów"
217
218 msgid "Allow root logins with password"
219 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
220
221 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
222 msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em>na logowanie przy pomocy hasła"
223
224 msgid "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
225 msgstr "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
226
227 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
228 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
229
230 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
231 msgstr "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
232
233 msgid "Antenna 1"
234 msgstr "Antena 1"
235
236 msgid "Antenna 2"
237 msgstr "Antena 2"
238
239 msgid "Antenna Configuration"
240 msgstr "Ustawienia anteny"
241
242 msgid "Any zone"
243 msgstr "Jakakolwiek strefa"
244
245 msgid "Apply"
246 msgstr "Zatwierdź"
247
248 msgid "Applying changes"
249 msgstr "Wprowadzam zmiany"
250
251 msgid "Assign interfaces..."
252 msgstr "Przypisuję interfejsy..."
253
254 msgid "Associated Stations"
255 msgstr "Powiązane Stacje"
256
257 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
258 msgstr ""
259
260 msgid "Authentication"
261 msgstr "Uwierzytelnianie"
262
263 # Nawet M$ tego nie tłumaczy;)
264 msgid "Authoritative"
265 msgstr "Autorytatywny"
266
267 msgid "Authorization Required"
268 msgstr "Wymagana autoryzacja"
269
270 msgid "Auto Refresh"
271 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
272
273 msgid "Available"
274 msgstr "Dostępny"
275
276 msgid "Available packages"
277 msgstr "Dostępne pakiety"
278
279 msgid "Average:"
280 msgstr "Średnia:"
281
282 msgid "BSSID"
283 msgstr "BSSID"
284
285 msgid "Back"
286 msgstr "Wróć"
287
288 msgid "Back to Overview"
289 msgstr "Powrót do Przeglądu"
290
291 msgid "Back to configuration"
292 msgstr "Powrót do konfiguracji"
293
294 msgid "Back to overview"
295 msgstr "Powrót do Przeglądu"
296
297 msgid "Back to scan results"
298 msgstr "Powrót do wyników skanowania"
299
300 msgid "Background Scan"
301 msgstr "Skanowanie w tle"
302
303 msgid "Backup / Flash Firmware"
304 msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
305
306 msgid "Backup / Restore"
307 msgstr "Kopia zapas./Przywróć"
308
309 msgid "Backup file list"
310 msgstr "Kopia zapas. listy plików"
311
312 msgid "Bad address specified!"
313 msgstr "Wprowadzono zły adres"
314
315 msgid "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed configuration files marked by opkg, essential base files and the user defined backup patterns."
316 msgstr "Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
317
318 msgid "Bitrate"
319 msgstr "Przepływność"
320
321 msgid "Bogus NX Domain Override"
322 msgstr "Podrób statystyki NXDOMAIN"
323
324 msgid "Bridge"
325 msgstr "Most"
326
327 msgid "Bridge interfaces"
328 msgstr "Interfejs mostu"
329
330 msgid "Bridge unit number"
331 msgstr "Numer Mostu (urządzenia)"
332
333 # Podejrzewam że chodzi o interfejs? mam rację?
334 msgid "Bring up on boot"
335 msgstr "Podnieś przy stracie"
336
337 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
338 msgstr ""
339
340 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
341 msgstr ""
342
343 msgid "Buffered"
344 msgstr "Buforowany"
345
346 msgid "Buttons"
347 msgstr "Przyciski"
348
349 msgid "CPU"
350 msgstr "CPU"
351
352 msgid "CPU usage (%)"
353 msgstr "Użycie CPU (%)"
354
355 # Niech ktoś zaproponuje coś lepszego
356 msgid "Cached"
357 msgstr "Zcache`owany"
358
359 msgid "Cancel"
360 msgstr "Anuluj"
361
362 msgid "Chain"
363 msgstr "Łańcuch"
364
365 msgid "Changes"
366 msgstr "Zmiany"
367
368 msgid "Changes applied."
369 msgstr "Zmiany zostały zastosowane."
370
371 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
372 msgstr "Zmienia hasło administratora dostępu do urządzenia"
373
374 msgid "Channel"
375 msgstr "Kanał"
376
377 msgid "Check"
378 msgstr "Sprawdź"
379
380 msgid "Checksum"
381 msgstr "Suma kontrolna"
382
383 msgid "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select <em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the interface to it."
384 msgstr "Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz <em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do interfejsu."
385
386 msgid "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill out the <em>create</em> field to define a new network."
387 msgstr "Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
388
389 # Może razem z angielskim słowem...
390 msgid "Cipher"
391 msgstr "Szyfr (Cipher)"
392
393 msgid "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current configuration files. To reset the firmware to its initial state, click \"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
394 msgstr "Wciśnij \"Generuj archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Przywróć Ustawienia\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
395
396 msgid "Client"
397 msgstr "Klient"
398
399 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
400 msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
401
402 msgid "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to persist connection"
403 msgstr "Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
404
405 msgid "Close list..."
406 msgstr "Zamknij listę..."
407
408 msgid "Collecting data..."
409 msgstr "Zbieranie danych..."
410
411 msgid "Command"
412 msgstr "Polecenie"
413
414 msgid "Common Configuration"
415 msgstr "Konfiguracja podstawowa"
416
417 msgid "Compression"
418 msgstr "Kompresja"
419
420 msgid "Configuration"
421 msgstr "Konfiguracja"
422
423 msgid "Configuration applied."
424 msgstr "Konfiguracja została zastosowana."
425
426 msgid "Configuration files will be kept."
427 msgstr "Pliki konfiguracyjne zostaną zachowane."
428
429 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
430 msgstr "Konfiguruje ten zasób jako zasób overlay dla block-extroot"
431
432 msgid "Confirmation"
433 msgstr "Potwierdzenie"
434
435 msgid "Connect"
436 msgstr "Połącz"
437
438 msgid "Connected"
439 msgstr "Połączony"
440
441 msgid "Connection Limit"
442 msgstr "Limit połączeń"
443
444 msgid "Connections"
445 msgstr "Połączenia"
446
447 msgid "Country"
448 msgstr "Kraj"
449
450 msgid "Country Code"
451 msgstr "Kod kraju"
452
453 # Pokrywa następujące interfejsy
454 msgid "Cover the following interface"
455 msgstr "Pokrywa następujący interfejs"
456
457 msgid "Cover the following interfaces"
458 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
459
460 msgid "Create / Assign firewall-zone"
461 msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewall`a"
462
463 msgid "Create Interface"
464 msgstr "Utwórz interfejs"
465
466 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
467 msgstr "Utwórz most pomiędzy wieloma interfejsami"
468
469 msgid "Critical"
470 msgstr "Krytyczne"
471
472 msgid "Cron Log Level"
473 msgstr "Poziom logowania Cron`a"
474
475 msgid "Custom Interface"
476 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
477
478 msgid "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>s if possible."
479 msgstr "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>urządzenia jeśli jest to możliwe."
480
481 msgid "DHCP Leases"
482 msgstr "Dzierżawy DHCP"
483
484 msgid "DHCP Server"
485 msgstr "Serwer DHCP"
486
487 msgid "DHCP and DNS"
488 msgstr "DHCP i DNS"
489
490 msgid "DHCP client"
491 msgstr "Klient DHCP"
492
493 msgid "DHCP-Options"
494 msgstr "Opcje DHCP"
495
496 msgid "DHCPv6 Leases"
497 msgstr "Dzierżawy DHCPv6"
498
499 msgid "DNS"
500 msgstr "DNS"
501
502 msgid "DNS forwardings"
503 msgstr "Przekierowania DNS"
504
505 msgid "DUID"
506 msgstr "DUID"
507
508 msgid "Debug"
509 msgstr "Debug"
510
511 msgid "Default %d"
512 msgstr "Domyślne %d"
513
514 msgid "Default gateway"
515 msgstr "Brama domyślna"
516
517 msgid "Default state"
518 msgstr "Stan domyślny"
519
520 msgid "Define a name for this network."
521 msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
522
523 msgid "Define additional DHCP options, for example \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS servers to clients."
524 msgstr "Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
525
526 msgid "Delete"
527 msgstr "Usuń"
528
529 msgid "Delete this interface"
530 msgstr "Usuń ten interfejs"
531
532 msgid "Delete this network"
533 msgstr "Usuń tą sieć"
534
535 msgid "Description"
536 msgstr "Opis"
537
538 msgid "Design"
539 msgstr "Projektowanie"
540
541 msgid "Destination"
542 msgstr "Przeznaczenie"
543
544 msgid "Device"
545 msgstr "Urządzenie"
546
547 msgid "Device Configuration"
548 msgstr "Konfiguracja urządzenia"
549
550 msgid "Diagnostics"
551 msgstr "Diagnostyka"
552
553 msgid "Directory"
554 msgstr "Katalog"
555
556 msgid "Disable"
557 msgstr "Wyłącz"
558
559 msgid "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for this interface."
560 msgstr "Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na tym interfejsie."
561
562 msgid "Disable DNS setup"
563 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
564
565 msgid "Disable HW-Beacon timer"
566 msgstr "Wyłącz zegar HW-Beacon"
567
568 msgid "Disabled"
569 msgstr "Wyłączony"
570
571 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
572 msgstr "Odrzuć wychodzące odpowiedzi RFC1918"
573
574 msgid "Displaying only packages containing"
575 msgstr "Pokazuję tylko paczki zawierające"
576
577 msgid "Distance Optimization"
578 msgstr "Optymalizacja odległości"
579
580 msgid "Distance to farthest network member in meters."
581 msgstr "Odległość do najdalej oddalonego członka sieci w metrach."
582
583 # Jak poprzednio trzymam się konwencji
584 #, fuzzy
585 msgid "Diversity"
586 msgstr "Rozpraszanie"
587
588 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
589 msgid "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> firewalls"
590 msgstr "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>- połączony z serwerem<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
591
592 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
593 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
594
595 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
596 msgstr "Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne serwery nazw"
597
598 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
599 msgstr "Nie przekazuj odwrotnych lookup`ów do sieci lokalnych"
600
601 msgid "Do not send probe responses"
602 msgstr "Nie wysyłaj ramek probe response"
603
604 msgid "Domain required"
605 msgstr "Wymagana domena"
606
607 msgid "Domain whitelist"
608 msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
609
610 msgid "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
611 msgstr "Nie przekazuj zapytań<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>- bez nazwy<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>`a"
612
613 msgid "Download and install package"
614 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
615
616 msgid "Download backup"
617 msgstr "Pobierz kopię zapasową"
618
619 msgid "Dropbear Instance"
620 msgstr "Usługa Dropbear"
621
622 msgid "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
623 msgstr "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr>"
624
625 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
626 msgstr "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dyamiczne"
627
628 msgid "Dynamic tunnel"
629 msgstr "Tunel dynamiczny"
630
631 msgid "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients having static leases will be served."
632 msgstr "Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
633
634 msgid "EAP-Method"
635 msgstr "Metoda EAP"
636
637 msgid "Edit"
638 msgstr "Edycja"
639
640 msgid "Edit this interface"
641 msgstr "Edytuj ten interfejs"
642
643 msgid "Edit this network"
644 msgstr "Edytuj tą sieć"
645
646 # dosłownie nagły wypadek
647 msgid "Emergency"
648 msgstr "Zagrożenie"
649
650 msgid "Enable"
651 msgstr "Włącz"
652
653 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
654 msgstr "Włącz <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
655
656 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
657 msgstr "Włącz dynamiczną aktualizację punktu końcowego sieci HE.net"
658
659 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
660 msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
661
662 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
663 msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
664
665 msgid "Enable TFTP server"
666 msgstr "Włącz serwer TFTP"
667
668 msgid "Enable VLAN functionality"
669 msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
670
671 msgid "Enable builtin NTP server"
672 msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
673
674 msgid "Enable learning and aging"
675 msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
676
677 msgid "Enable this mount"
678 msgstr "Włącz ten punkt montowania"
679
680 msgid "Enable this swap"
681 msgstr "Włącz ten swap"
682
683 msgid "Enable/Disable"
684 msgstr "Wlącz/Wyłącz"
685
686 msgid "Enabled"
687 msgstr "Włączony"
688
689 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
690 msgstr "Włącz protokół STP na tym moście "
691
692 # a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
693 msgid "Encapsulation mode"
694 msgstr "Sposób Enkapsulacji"
695
696 msgid "Encryption"
697 msgstr "Szyfrowanie"
698
699 msgid "Erasing..."
700 msgstr "Usuwanie..."
701
702 msgid "Error"
703 msgstr "Błąd"
704
705 msgid "Ethernet Adapter"
706 msgstr "Karta Ethernet"
707
708 msgid "Ethernet Switch"
709 msgstr "Switch Ethernet"
710
711 msgid "Expand hosts"
712 msgstr "Rozwiń hosty"
713
714 msgid "Expires"
715 msgstr "Wygasa"
716
717 msgid "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
718 msgstr "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
719
720 msgid "External system log server"
721 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
722
723 msgid "External system log server port"
724 msgstr "Port zewnętrznego serwera dla loga systemowego"
725
726 msgid "Fast Frames"
727 msgstr "Szybkie ramki (Fast Frames)"
728
729 msgid "File"
730 msgstr "Plik"
731
732 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
733 msgstr "Rozgłoszono nazwę pliku obrazu startowego do klientów"
734
735 msgid "Filesystem"
736 msgstr "System plików"
737
738 msgid "Filter"
739 msgstr "Filtr"
740
741 msgid "Filter private"
742 msgstr "Filtruj prywatne"
743
744 msgid "Filter useless"
745 msgstr "Filtruj bezużyteczne"
746
747 msgid "Find and join network"
748 msgstr "Znajdź i podłącz się do sieci"
749
750 msgid "Find package"
751 msgstr "Znajdź pakiet"
752
753 msgid "Finish"
754 msgstr "Zakończ"
755
756 msgid "Firewall"
757 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
758
759 msgid "Firewall Settings"
760 msgstr "Ustawienia Firewall `a"
761
762 msgid "Firewall Status"
763 msgstr "Stan Firewall `a"
764
765 msgid "Firmware Version"
766 msgstr "Wersja firmware"
767
768 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
769 msgstr "Stały port źródłowy dla wychodzących zapytań DNS"
770
771 msgid "Flags"
772 msgstr "Flagi"
773
774 msgid "Flash Firmware"
775 msgstr "Aktualizuj Firmware"
776
777 msgid "Flash image..."
778 msgstr "Aktualizacja obrazu..."
779
780 msgid "Flash new firmware image"
781 msgstr "Aktualizuj nowym obrazem firmware`u."
782
783 msgid "Flash operations"
784 msgstr "Operacje aktualizacji"
785
786 msgid "Flashing..."
787 msgstr "Aktualizuję !!!"
788
789 msgid "Force"
790 msgstr "Wymuś"
791
792 msgid "Force CCMP (AES)"
793 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
794
795 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
796 msgstr "Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
797
798 msgid "Force TKIP"
799 msgstr "Wymuś TKIP"
800
801 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
802 msgstr "Wymuś TKIP i CCMP (AES)"
803
804 msgid "Forward DHCP traffic"
805 msgstr "Przekazuj ruch DHCP"
806
807 msgid "Forward broadcast traffic"
808 msgstr "Przekazuj broadcast`y"
809
810 msgid "Forwarding mode"
811 msgstr "Tryb przekazywania"
812
813 msgid "Fragmentation Threshold"
814 msgstr "Próg Fragmentacji"
815
816 msgid "Frame Bursting"
817 msgstr "Dzielenie ramek"
818
819 msgid "Free"
820 msgstr "Wolne"
821
822 msgid "Free space"
823 msgstr "Wolna przestrzeń"
824
825 msgid "Frequency Hopping"
826 msgstr "Skakanie po częstotliwościach"
827
828 msgid "GHz"
829 msgstr "GHz"
830
831 msgid "Gateway"
832 msgstr "Brama"
833
834 msgid "Gateway ports"
835 msgstr "Porty bramy"
836
837 msgid "General Settings"
838 msgstr "Ustawienia główne"
839
840 msgid "General Setup"
841 msgstr "Ustawienia podstawowe"
842
843 msgid "Generate archive"
844 msgstr "Twórz archiwum"
845
846 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
847 msgstr ""
848
849 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
850 msgstr "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest niewłaściwe!"
851
852 msgid "Go to password configuration..."
853 msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
854
855 msgid "Go to relevant configuration page"
856 msgstr "Idź do istotnych stron konfiguracyjnych"
857
858 msgid "HE.net password"
859 msgstr "Hasło HE.net"
860
861 msgid "HE.net user ID"
862 msgstr "Login (ID) HE.net"
863
864 msgid "HT capabilities"
865 msgstr "Możliwości HT"
866
867 msgid "HT mode"
868 msgstr "Tryb HT"
869
870 msgid "Handler"
871 msgstr "Uchwyt"
872
873 msgid "Hang Up"
874 msgstr "Rozłącz"
875
876 msgid "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or the timezone."
877 msgstr "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. nazwę hosta, strefę czasową."
878
879 msgid "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key authentication."
880 msgstr "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla autentykacji SSH"
881
882 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
883 msgstr ""
884
885 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
886 msgstr "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</abbr>"
887
888 msgid "Host entries"
889 msgstr "Wpisy PC"
890
891 msgid "Host expiry timeout"
892 msgstr "Czas wygasania hosta"
893
894 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
895 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
896
897 msgid "Hostname"
898 msgstr "Nazwa hosta"
899
900 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
901 msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
902
903 msgid "Hostnames"
904 msgstr "Nazwy hostów"
905
906 msgid "IP address"
907 msgstr "Adres IP"
908
909 msgid "IPv4"
910 msgstr "IPv4"
911
912 msgid "IPv4 Firewall"
913 msgstr "Firewall IPv4"
914
915 msgid "IPv4 WAN Status"
916 msgstr "Status IPv4 WAN"
917
918 msgid "IPv4 address"
919 msgstr "Adres IPv4"
920
921 msgid "IPv4 and IPv6"
922 msgstr "IPv4 oraz IPv6"
923
924 msgid "IPv4 broadcast"
925 msgstr "Broadcast IPv4"
926
927 msgid "IPv4 gateway"
928 msgstr "Brama IPv4"
929
930 msgid "IPv4 netmask"
931 msgstr "Maska IPv4"
932
933 msgid "IPv4 only"
934 msgstr "Tylko IPv4"
935
936 msgid "IPv4 prefix length"
937 msgstr "Długość prefiksu IPv4"
938
939 msgid "IPv4-Address"
940 msgstr "Adres IPv4"
941
942 msgid "IPv6"
943 msgstr "IPv6"
944
945 msgid "IPv6 Firewall"
946 msgstr "Firewall IPv6"
947
948 msgid "IPv6 WAN Status"
949 msgstr "Status WAN IPv6"
950
951 msgid "IPv6 address"
952 msgstr "Adres IPv6"
953
954 msgid "IPv6 gateway"
955 msgstr "Brama IPv6"
956
957 msgid "IPv6 only"
958 msgstr "Tylko IPv6"
959
960 msgid "IPv6 prefix"
961 msgstr "Prefiks IPv6"
962
963 msgid "IPv6 prefix length"
964 msgstr "Długość prefiksu IPv6"
965
966 msgid "IPv6-Address"
967 msgstr "Adres IPv6"
968
969 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
970 msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
971
972 # 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
973 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
974 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6rd)"
975
976 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
977 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6to4)"
978
979 msgid "Identity"
980 msgstr "Tożsamość"
981
982 msgid "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
983 msgstr "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
984
985 msgid "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed device node"
986 msgstr "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
987
988 msgid "If unchecked, no default route is configured"
989 msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
990
991 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
992 msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
993
994 msgid "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
995 msgstr "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
996
997 msgid "Ignore Hosts files"
998 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
999
1000 msgid "Ignore interface"
1001 msgstr "Ignoruj interfejs"
1002
1003 msgid "Ignore resolve file"
1004 msgstr "Ignoruj pliki resolve"
1005
1006 msgid "Image"
1007 msgstr "Obraz"
1008
1009 msgid "In"
1010 msgstr "W"
1011
1012 msgid "Inactivity timeout"
1013 msgstr "Czas bezczynności"
1014
1015 msgid "Inbound:"
1016 msgstr "Przychodzący:"
1017
1018 msgid "Info"
1019 msgstr "Info"
1020
1021 msgid "Initscript"
1022 msgstr "Skrypt startowy"
1023
1024 msgid "Initscripts"
1025 msgstr "Skrypty startowe"
1026
1027 msgid "Install"
1028 msgstr "Instaluj"
1029
1030 msgid "Install package %q"
1031 msgstr "Instaluj pakiet %q"
1032
1033 msgid "Install protocol extensions..."
1034 msgstr "Instaluj rozszerzenia protokołów..."
1035
1036 msgid "Installed packages"
1037 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1038
1039 msgid "Interface"
1040 msgstr "Interfejs"
1041
1042 msgid "Interface Configuration"
1043 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
1044
1045 msgid "Interface Overview"
1046 msgstr "Przegląd Interfejsu"
1047
1048 msgid "Interface is reconnecting..."
1049 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
1050
1051 msgid "Interface is shutting down..."
1052 msgstr "Interfejs jest wyłączany..."
1053
1054 msgid "Interface not present or not connected yet."
1055 msgstr "Interfejs nie istnieje lub nie jest jeszcze podłączony."
1056
1057 msgid "Interface reconnected"
1058 msgstr "Połączono ponownie interfejs"
1059
1060 msgid "Interface shut down"
1061 msgstr "Wyłączono interfejs"
1062
1063 msgid "Interfaces"
1064 msgstr "Interfejsy"
1065
1066 # Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
1067 msgid "Internal Server Error"
1068 msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
1069
1070 msgid "Invalid"
1071 msgstr "Niewłaściwy"
1072
1073 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1074 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko ID pomiędzy %d a %d."
1075
1076 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1077 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
1078
1079 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1080 msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
1081
1082 msgid "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash memory, please verify the image file!"
1083 msgstr "Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
1084
1085 msgid "Java Script required!"
1086 msgstr "Java Script jest wymagany!"
1087
1088 msgid "Join Network"
1089 msgstr "Połącz z siecią"
1090
1091 msgid "Join Network: Settings"
1092 msgstr "Przyłącz do sieci: Ustawienia"
1093
1094 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1095 msgstr "Przyłącz do sieci: Skanuj sieci WiFi"
1096
1097 msgid "Keep settings"
1098 msgstr "Zachowaj ustawienia"
1099
1100 msgid "Kernel Log"
1101 msgstr "Log Jądra"
1102
1103 msgid "Kernel Version"
1104 msgstr "Wersja kernela"
1105
1106 msgid "Key"
1107 msgstr "Klucz"
1108
1109 msgid "Key #%d"
1110 msgstr "Klucz #%d"
1111
1112 msgid "Kill"
1113 msgstr "Zabij"
1114
1115 msgid "L2TP"
1116 msgstr "L2TP"
1117
1118 msgid "L2TP Server"
1119 msgstr "Serwer L2TP"
1120
1121 msgid "LCP echo failure threshold"
1122 msgstr "Próg błędu echa LCP"
1123
1124 msgid "LCP echo interval"
1125 msgstr "Częstotliwość echa LCP"
1126
1127 msgid "LLC"
1128 msgstr "LLC"
1129
1130 msgid "Label"
1131 msgstr "Oznaczenie"
1132
1133 msgid "Language"
1134 msgstr "Język"
1135
1136 msgid "Language and Style"
1137 msgstr "Styl i język"
1138
1139 msgid "Lease validity time"
1140 msgstr "Czas ważności dzierżawy"
1141
1142 msgid "Leasefile"
1143 msgstr "Plik dzierżaw"
1144
1145 msgid "Leasetime"
1146 msgstr "Czas dzierżawy"
1147
1148 msgid "Leasetime remaining"
1149 msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
1150
1151 msgid "Leave empty to autodetect"
1152 msgstr "Pozostaw niewypełnione dla autodetekcji"
1153
1154 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1155 msgstr "Pozostaw niewypełnione aby użyć bieżącego adresu WAN"
1156
1157 msgid "Legend:"
1158 msgstr "Legenda:"
1159
1160 msgid "Limit"
1161 msgstr "Limit"
1162
1163 msgid "Link On"
1164 msgstr "Połączenie aktywne"
1165
1166 msgid "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward requests to"
1167 msgstr "Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą przekazywane zapytania"
1168
1169 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1170 msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
1171
1172 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1173 msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
1174
1175 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1176 msgstr "Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
1177
1178 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1179 msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
1180
1181 msgid "Load"
1182 msgstr "Obciążenie"
1183
1184 msgid "Load Average"
1185 msgstr "Średnie obciążenie"
1186
1187 msgid "Loading"
1188 msgstr "Ładowanie"
1189
1190 msgid "Local IPv4 address"
1191 msgstr "Lokalny adres IPv4"
1192
1193 msgid "Local IPv6 address"
1194 msgstr "Lokalny adres IPv6"
1195
1196 msgid "Local Startup"
1197 msgstr "Lokalny Autostart"
1198
1199 msgid "Local Time"
1200 msgstr "Czas Lokalny"
1201
1202 msgid "Local domain"
1203 msgstr "Domena Lokalna"
1204
1205 msgid "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared and resolved from DHCP or hosts files only"
1206 msgstr "Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
1207
1208 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1209 msgstr "Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
1210
1211 msgid "Local server"
1212 msgstr "Serwer lokalny"
1213
1214 msgid "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are available"
1215 msgstr "Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest dostępne więcej niż jedno IP"
1216
1217 msgid "Localise queries"
1218 msgstr "Zapytania lokalizujące"
1219
1220 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1221 msgstr "Zablokowano dla kanału %d używanego przez %s"
1222
1223 msgid "Log output level"
1224 msgstr "Poziom logowania"
1225
1226 msgid "Log queries"
1227 msgstr "Zapytania Loga"
1228
1229 msgid "Logging"
1230 msgstr "Logowanie"
1231
1232 msgid "Login"
1233 msgstr "Zaloguj"
1234
1235 msgid "Logout"
1236 msgstr "Wyloguj"
1237
1238 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1239 msgstr "Najniższy wydzierżawiony adres jako offset dla adresu sieci."
1240
1241 msgid "MAC-Address"
1242 msgstr "Adres MAC"
1243
1244 msgid "MAC-Address Filter"
1245 msgstr "Filtr adresów MAC"
1246
1247 msgid "MAC-Filter"
1248 msgstr "Filtr adresów MAC"
1249
1250 msgid "MAC-List"
1251 msgstr "Lista MAC"
1252
1253 msgid "MB/s"
1254 msgstr "MB/s"
1255
1256 msgid "MHz"
1257 msgstr "MHz"
1258
1259 msgid "MTU"
1260 msgstr "MTU"
1261
1262 msgid "Maximum Rate"
1263 msgstr "Maksymalna Szybkość"
1264
1265 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1266 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
1267
1268 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1269 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba jednoczesnych zapytań DNS"
1270
1271 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1272 msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
1273
1274 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1275 msgstr "Maksymalny czas podany w sekundach do pełnej gotowości modemu"
1276
1277 msgid "Maximum hold time"
1278 msgstr "Maksymalny czas podtrzymania"
1279
1280 msgid "Maximum number of leased addresses."
1281 msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
1282
1283 msgid "Mbit/s"
1284 msgstr "Mbit/s"
1285
1286 msgid "Memory"
1287 msgstr "Pamięć"
1288
1289 msgid "Memory usage (%)"
1290 msgstr "Użycie pamięci (%)"
1291
1292 msgid "Metric"
1293 msgstr "Metryka"
1294
1295 msgid "Minimum Rate"
1296 msgstr "Minimalna Szybkość"
1297
1298 msgid "Minimum hold time"
1299 msgstr "Minimalny czas podtrzymania"
1300
1301 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1302 msgstr "Brakujące rozszerzenie protokołu dla protokołu %q"
1303
1304 msgid "Mode"
1305 msgstr "Tryb"
1306
1307 msgid "Modem device"
1308 msgstr "Modem"
1309
1310 msgid "Modem init timeout"
1311 msgstr "Limit czasu inicjacji modemu"
1312
1313 msgid "Monitor"
1314 msgstr "Monitor"
1315
1316 msgid "Mount Entry"
1317 msgstr "Wpis montowania"
1318
1319 msgid "Mount Point"
1320 msgstr "Punkt montowania"
1321
1322 msgid "Mount Points"
1323 msgstr "Punkty montowania"
1324
1325 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1326 msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
1327
1328 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1329 msgstr "Punkty montowania - Wpis Swap"
1330
1331 msgid "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the filesystem"
1332 msgstr "Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do systemu plików"
1333
1334 msgid "Mount options"
1335 msgstr "Opcje montowania"
1336
1337 msgid "Mount point"
1338 msgstr "Punkt montownia"
1339
1340 msgid "Mounted file systems"
1341 msgstr "Zamontowane systemy plików"
1342
1343 msgid "Move down"
1344 msgstr "Przesuń w dół"
1345
1346 msgid "Move up"
1347 msgstr "Przesuń w górę"
1348
1349 msgid "Multicast Rate"
1350 msgstr "Szybkość Multicast`u"
1351
1352 msgid "Multicast address"
1353 msgstr "Adres Multicast`u"
1354
1355 msgid "NAS ID"
1356 msgstr "NAS ID"
1357
1358 msgid "NTP server candidates"
1359 msgstr "Kandydaci na serwer NTP"
1360
1361 msgid "Name"
1362 msgstr "Nazwa"
1363
1364 msgid "Name of the new interface"
1365 msgstr "Nazwa nowego interfejsu"
1366
1367 msgid "Name of the new network"
1368 msgstr "Nazwa nowej sieci"
1369
1370 msgid "Navigation"
1371 msgstr "Nawigacja"
1372
1373 msgid "Netmask"
1374 msgstr "Maska sieci"
1375
1376 msgid "Network"
1377 msgstr "Sieć"
1378
1379 msgid "Network Utilities"
1380 msgstr "Narzędzia sieciowe"
1381
1382 msgid "Network boot image"
1383 msgstr "Sieciowy obraz startowy"
1384
1385 msgid "Network without interfaces."
1386 msgstr "Sieć bez interfejsów"
1387
1388 msgid "Next »"
1389 msgstr "Następna »"
1390
1391 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1392 msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
1393
1394 msgid "No chains in this table"
1395 msgstr "Brak łańcuchów w tej tablicy"
1396
1397 msgid "No files found"
1398 msgstr "Nie znaleziono plików"
1399
1400 msgid "No information available"
1401 msgstr "Brak dostępnych informacji"
1402
1403 msgid "No negative cache"
1404 msgstr "Brak odwrotnego cache`a"
1405
1406 msgid "No network configured on this device"
1407 msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
1408
1409 msgid "No network name specified"
1410 msgstr "Nie określono nazwy sieci"
1411
1412 msgid "No package lists available"
1413 msgstr "Brak dostępu do listy pakietów"
1414
1415 msgid "No password set!"
1416 msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
1417
1418 msgid "No rules in this chain"
1419 msgstr "Brak zasad w tym łańcuchu"
1420
1421 msgid "No zone assigned"
1422 msgstr "Brak przypisanej strefy"
1423
1424 msgid "Noise"
1425 msgstr "Szum"
1426
1427 msgid "Noise:"
1428 msgstr "Szum:"
1429
1430 msgid "None"
1431 msgstr "Brak"
1432
1433 msgid "Normal"
1434 msgstr "Normalny"
1435
1436 msgid "Not Found"
1437 msgstr "Nie znaleziono"
1438
1439 msgid "Not associated"
1440 msgstr "Nie powiązany"
1441
1442 msgid "Not connected"
1443 msgstr "Nie podłączony"
1444
1445 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1446 msgstr "UWAGA: Pliki konfiguracyjne zostaną usunięte."
1447
1448 msgid "Notice"
1449 msgstr "Spostrzeżenie"
1450
1451 msgid "Nslookup"
1452 msgstr "Nslookup"
1453
1454 msgid "OK"
1455 msgstr "OK"
1456
1457 msgid "OPKG-Configuration"
1458 msgstr "Konfiguracja OPKG"
1459
1460 msgid "Off-State Delay"
1461 msgstr "Zwłoka wyłączenia"
1462
1463 msgid "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the names of several network interfaces separated by spaces. You can also use <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1464 msgstr "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1465
1466 msgid "On-State Delay"
1467 msgstr "Zwłoka włączenia"
1468
1469 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1470 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
1471
1472 msgid "One or more required fields have no value!"
1473 msgstr "Jedno lub więcej pól nie posiada wpisanych wartości!"
1474
1475 msgid "Open list..."
1476 msgstr "Otwórz listę..."
1477
1478 msgid "Option changed"
1479 msgstr "Wartość zmieniona"
1480
1481 msgid "Option removed"
1482 msgstr "Usunięto wartość"
1483
1484 msgid "Options"
1485 msgstr "Opcje"
1486
1487 msgid "Other:"
1488 msgstr "Inne:"
1489
1490 msgid "Out"
1491 msgstr "Wychodzące"
1492
1493 msgid "Outbound:"
1494 msgstr "Wychodzące:"
1495
1496 msgid "Outdoor Channels"
1497 msgstr "Kanały zewnętrzne"
1498
1499 msgid "Override MAC address"
1500 msgstr "Nadpisz adres MAC"
1501
1502 msgid "Override MTU"
1503 msgstr "Nadpisz MTU"
1504
1505 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1506 msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
1507
1508 msgid "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the subnet that is served."
1509 msgstr "Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z podsieci która jest rozsyłana."
1510
1511 msgid "Override the table used for internal routes"
1512 msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
1513
1514 msgid "Overview"
1515 msgstr "Przegląd"
1516
1517 msgid "Owner"
1518 msgstr "Właściciel"
1519
1520 msgid "PAP/CHAP password"
1521 msgstr "Hasło PAP/CHAP"
1522
1523 msgid "PAP/CHAP username"
1524 msgstr "Nazwa użytkownika PAP/CHAP"
1525
1526 msgid "PID"
1527 msgstr "PID"
1528
1529 msgid "PIN"
1530 msgstr "PIN"
1531
1532 msgid "PPP"
1533 msgstr "PPP"
1534
1535 msgid "PPPoA Encapsulation"
1536 msgstr "Enkapsulacja PPPoA"
1537
1538 msgid "PPPoATM"
1539 msgstr "PPPoATM"
1540
1541 msgid "PPPoE"
1542 msgstr "PPPoE"
1543
1544 msgid "PPtP"
1545 msgstr "PPtP"
1546
1547 msgid "Package libiwinfo required!"
1548 msgstr "Wymagany pakiet libiwinfo!"
1549
1550 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1551 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 24 godziny"
1552
1553 msgid "Package name"
1554 msgstr "Nazwa pakietu"
1555
1556 msgid "Packets"
1557 msgstr "Pakiety"
1558
1559 msgid "Part of zone %q"
1560 msgstr "Część strefy %q"
1561
1562 msgid "Password"
1563 msgstr "Hasło"
1564
1565 msgid "Password authentication"
1566 msgstr "Identyfikacja hasłem"
1567
1568 msgid "Password of Private Key"
1569 msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
1570
1571 msgid "Password successfully changed!"
1572 msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło!"
1573
1574 msgid "Path to CA-Certificate"
1575 msgstr "Ścieżka do certyfikatu CA"
1576
1577 msgid "Path to Client-Certificate"
1578 msgstr "Ścieżka do certyfikatu Klienta"
1579
1580 msgid "Path to Private Key"
1581 msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
1582
1583 msgid "Path to executable which handles the button event"
1584 msgstr "Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego przycisku"
1585
1586 msgid "Peak:"
1587 msgstr "Szczyt:"
1588
1589 msgid "Perform reboot"
1590 msgstr "Wykonaj restart"
1591
1592 msgid "Perform reset"
1593 msgstr "Wykonaj reset"
1594
1595 msgid "Phy Rate:"
1596 msgstr "Szybkość Phy:"
1597
1598 msgid "Physical Settings"
1599 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
1600
1601 msgid "Ping"
1602 msgstr "Ping"
1603
1604 msgid "Pkts."
1605 msgstr "Pktw."
1606
1607 msgid "Please enter your username and password."
1608 msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
1609
1610 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1611 msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
1612
1613 msgid "Policy"
1614 msgstr "Zasada"
1615
1616 msgid "Port"
1617 msgstr "Port"
1618
1619 msgid "Port %d"
1620 msgstr "Port %d"
1621
1622 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1623 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
1624
1625 msgid "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to ignore failures"
1626 msgstr "Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, wpisz 0 aby zignorować błędy"
1627
1628 msgid "Prevents client-to-client communication"
1629 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
1630
1631 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
1632 msgstr ""
1633
1634 msgid "Proceed"
1635 msgstr "Wykonaj"
1636
1637 msgid "Processes"
1638 msgstr "Procesy"
1639
1640 msgid "Prot."
1641 msgstr "Prot."
1642
1643 msgid "Protocol"
1644 msgstr "Protokół"
1645
1646 msgid "Protocol family"
1647 msgstr "Rodzina protokołów"
1648
1649 msgid "Protocol of the new interface"
1650 msgstr "Protokół nowego interfejsu"
1651
1652 msgid "Protocol support is not installed"
1653 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
1654
1655 msgid "Provide new network"
1656 msgstr "Utwórz nową sieć"
1657
1658 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1659 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1660
1661 msgid "Quality"
1662 msgstr ""
1663
1664 msgid "RTS/CTS Threshold"
1665 msgstr "Próg RTS/CTS"
1666
1667 msgid "RX"
1668 msgstr "RX"
1669
1670 msgid "RX Rate"
1671 msgstr "Szybkość RX"
1672
1673 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
1674 msgstr ""
1675
1676 msgid "Radius-Accounting-Port"
1677 msgstr "Port Radius-Accounting"
1678
1679 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1680 msgstr "Sekret Radius-Accounting"
1681
1682 msgid "Radius-Accounting-Server"
1683 msgstr "Serwer Radius-Accounting"
1684
1685 msgid "Radius-Authentication-Port"
1686 msgstr "Port Radius-Authentication"
1687
1688 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1689 msgstr "Sekret Radius-Authentication"
1690
1691 msgid "Radius-Authentication-Server"
1692 msgstr "Serwer Radius-Authentication"
1693
1694 msgid "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1695 msgstr "Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
1696
1697 msgid ""
1698 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\n"
1699 "You might lose access to this device if you are connected via this interface."
1700 msgstr ""
1701 "Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1702 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
1703
1704 msgid ""
1705 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\n"
1706 "You might lose access to this device if you are connected via this network."
1707 msgstr ""
1708 "Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1709 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez tę sieć!"
1710
1711 msgid "Really reset all changes?"
1712 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
1713
1714 msgid ""
1715 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\n"
1716 "You might lose access to this device if you are connected via this interface."
1717 msgstr ""
1718 "Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
1719 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
1720
1721 msgid ""
1722 "Really shutdown network ?\\n"
1723 "You might lose access to this device if you are connected via this interface."
1724 msgstr ""
1725 "Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
1726 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
1727
1728 msgid "Really switch protocol?"
1729 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
1730
1731 msgid "Realtime Connections"
1732 msgstr ""
1733
1734 msgid "Realtime Graphs"
1735 msgstr ""
1736
1737 msgid "Realtime Load"
1738 msgstr ""
1739
1740 msgid "Realtime Traffic"
1741 msgstr ""
1742
1743 msgid "Realtime Wireless"
1744 msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
1745
1746 msgid "Rebind protection"
1747 msgstr "Przypisz ochronę"
1748
1749 msgid "Reboot"
1750 msgstr "Restartuj"
1751
1752 msgid "Rebooting..."
1753 msgstr "Uruchamiam ponownie..."
1754
1755 msgid "Reboots the operating system of your device"
1756 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
1757
1758 msgid "Receive"
1759 msgstr ""
1760
1761 msgid "Receiver Antenna"
1762 msgstr "Antena odbiorcza"
1763
1764 msgid "Reconnect this interface"
1765 msgstr "Połącz ponownie ten interfejs"
1766
1767 msgid "Reconnecting interface"
1768 msgstr "Łączę ponownie interfejs"
1769
1770 msgid "References"
1771 msgstr "Referencje"
1772
1773 msgid "Regulatory Domain"
1774 msgstr "Domena regulacji"
1775
1776 msgid "Relay"
1777 msgstr "Przekaźnik"
1778
1779 msgid "Relay Bridge"
1780 msgstr "Most przekaźnikowy"
1781
1782 msgid "Relay between networks"
1783 msgstr "Przekaźnik pomiędzy sieciami"
1784
1785 msgid "Relay bridge"
1786 msgstr "Most przekaźnikowy"
1787
1788 msgid "Remote IPv4 address"
1789 msgstr "Zdalny adres IPv4"
1790
1791 msgid "Remove"
1792 msgstr "Usuń"
1793
1794 msgid "Repeat scan"
1795 msgstr "Powtórz skanowanie"
1796
1797 msgid "Replace entry"
1798 msgstr "Zamień wpis"
1799
1800 msgid "Replace wireless configuration"
1801 msgstr "Zamień konfigurację WiFi"
1802
1803 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
1804 msgstr "Wymagany dla niektórych dostawców internetu, np. Charter z DOCSIS 3"
1805
1806 msgid "Reset"
1807 msgstr "Resetuj"
1808
1809 msgid "Reset Counters"
1810 msgstr "Wyczyść liczniki"
1811
1812 msgid "Reset to defaults"
1813 msgstr "Resetuj do domyślnych"
1814
1815 msgid "Resolv and Hosts Files"
1816 msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
1817
1818 msgid "Resolve file"
1819 msgstr "Plik Resolve"
1820
1821 msgid "Restart"
1822 msgstr "Uruchom ponownie"
1823
1824 msgid "Restart Firewall"
1825 msgstr "Uruchom ponownie Firewall`a"
1826
1827 msgid "Restore backup"
1828 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
1829
1830 msgid "Reveal/hide password"
1831 msgstr "Odsłoń/Ukryj hasło"
1832
1833 msgid "Revert"
1834 msgstr "Przywróć"
1835
1836 msgid "Root"
1837 msgstr "Root"
1838
1839 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1840 msgstr "Katalog Root`a dla plików udostępnianych przez TFTP"
1841
1842 msgid "Router Model"
1843 msgstr "Model Routera"
1844
1845 msgid "Router Name"
1846 msgstr "Nazwa Routera"
1847
1848 msgid "Router Password"
1849 msgstr "Hasło Routera"
1850
1851 msgid "Routes"
1852 msgstr "Ścieżki routingu"
1853
1854 msgid "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network can be reached."
1855 msgstr "Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
1856
1857 msgid "Rule #"
1858 msgstr "Zasada #"
1859
1860 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
1861 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
1862
1863 msgid "Run filesystem check"
1864 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
1865
1866 msgid "SSH Access"
1867 msgstr "Dostęp SSH"
1868
1869 msgid "SSH-Keys"
1870 msgstr "Klucze SSH"
1871
1872 msgid "SSID"
1873 msgstr "SSID"
1874
1875 msgid "Save"
1876 msgstr "Zachowaj"
1877
1878 msgid "Save & Apply"
1879 msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
1880
1881 msgid "Save &#38; Apply"
1882 msgstr "Zachowaj &#38; Zastosuj"
1883
1884 msgid "Scan"
1885 msgstr "Skanuj"
1886
1887 msgid "Scheduled Tasks"
1888 msgstr "Zaplanowane Zadania"
1889
1890 msgid "Section added"
1891 msgstr "Dodano sekcję"
1892
1893 msgid "Section removed"
1894 msgstr "Usunięto sekcję"
1895
1896 msgid "See \"mount\" manpage for details"
1897 msgstr "Aby poznać szczegóły przeczytaj stronę instrukcji \"mount\""
1898
1899 msgid "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in conjunction with failure threshold"
1900 msgstr "Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
1901
1902 msgid "Send router solicitations"
1903 msgstr "Wyślij pakiet wymuszający rozgłoszenia routera"
1904
1905 msgid "Separate Clients"
1906 msgstr "Rozdziel klientów"
1907
1908 msgid "Separate WDS"
1909 msgstr "Rozdziel WDS"
1910
1911 msgid "Server Settings"
1912 msgstr "Ustawienia Serwera"
1913
1914 msgid "Service Name"
1915 msgstr "Nazwa serwisu"
1916
1917 msgid "Service Type"
1918 msgstr "Typ serwisu"
1919
1920 msgid "Services"
1921 msgstr "Serwisy"
1922
1923 msgid "Setup DHCP Server"
1924 msgstr "Ustawienia serwera DHCP"
1925
1926 msgid "Setup Time Synchronization"
1927 msgstr "Ustawienia synchronizacji czasu"
1928
1929 msgid "Show current backup file list"
1930 msgstr "Pokaż aktualną listę plików do backupu"
1931
1932 msgid "Shutdown this interface"
1933 msgstr "Wyłącz ten interfejs"
1934
1935 msgid "Shutdown this network"
1936 msgstr "Wyłącz tą sieć"
1937
1938 msgid "Signal"
1939 msgstr "Sygnał"
1940
1941 msgid "Signal:"
1942 msgstr "Sygnał:"
1943
1944 msgid "Size"
1945 msgstr "Rozmiar"
1946
1947 msgid "Skip"
1948 msgstr "Pomiń"
1949
1950 msgid "Skip to content"
1951 msgstr "Pomiń do zawartości"
1952
1953 msgid "Skip to navigation"
1954 msgstr "Pomiń do nawigacji"
1955
1956 msgid "Slot time"
1957 msgstr "Szczelina czasowa"
1958
1959 msgid "Software"
1960 msgstr "Oprogramowanie"
1961
1962 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
1963 msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
1964
1965 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
1966 msgstr ""
1967
1968 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
1969 msgstr ""
1970
1971 msgid "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific install instructions."
1972 msgstr "Przepraszamy ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade, nowy firmware musi być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki aby uzyskać instrukcję dla danego urządzenia."
1973
1974 msgid "Sort"
1975 msgstr "Posortuj"
1976
1977 msgid "Source"
1978 msgstr "Źródło"
1979
1980 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
1981 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia preferowanego prefiksu w sekundach"
1982
1983 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
1984 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia obowiązującego prefiksu w sekundach"
1985
1986 msgid "Specifies the button state to handle"
1987 msgstr "Określa zachowanie w zależności od stanu przycisku"
1988
1989 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
1990 msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
1991
1992 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
1993 msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
1994
1995 msgid "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed to be dead"
1996 msgstr "Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host jest martwy"
1997
1998 msgid "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be dead"
1999 msgstr "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
2000
2001 msgid "Specify the secret encryption key here."
2002 msgstr ""
2003
2004 msgid "Start"
2005 msgstr "Uruchomienie"
2006
2007 msgid "Start priority"
2008 msgstr "Priorytet uruchomienia"
2009
2010 msgid "Startup"
2011 msgstr "Autostart"
2012
2013 msgid "Static IPv4 Routes"
2014 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv4"
2015
2016 msgid "Static IPv6 Routes"
2017 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv6"
2018
2019 msgid "Static Leases"
2020 msgstr "Dzierżawy statyczne"
2021
2022 msgid "Static Routes"
2023 msgstr "Statyczne ścieżki routingu"
2024
2025 msgid "Static WDS"
2026 msgstr "Statyczny WDS"
2027
2028 msgid "Static address"
2029 msgstr "Stały adres"
2030
2031 msgid "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2032 msgstr ""
2033
2034 msgid "Status"
2035 msgstr "Stan"
2036
2037 msgid "Stop"
2038 msgstr "Stop"
2039
2040 msgid "Strict order"
2041 msgstr "Zachowaj kolejność"
2042
2043 msgid "Submit"
2044 msgstr "Wyślij"
2045
2046 msgid "Swap Entry"
2047 msgstr "Zamień wpis"
2048
2049 msgid "Switch"
2050 msgstr "Przełącz"
2051
2052 msgid "Switch %q"
2053 msgstr "Przełącz %q"
2054
2055 msgid "Switch %q (%s)"
2056 msgstr "Przełącz %q (%s)"
2057
2058 msgid "Switch protocol"
2059 msgstr "Przełącz protokół"
2060
2061 msgid "Sync with browser"
2062 msgstr "Synchronizuj z przeglądarką"
2063
2064 msgid "Synchronizing..."
2065 msgstr "Synchronizacja..."
2066
2067 msgid "System"
2068 msgstr "System"
2069
2070 msgid "System Log"
2071 msgstr "Log systemowy"
2072
2073 msgid "System Properties"
2074 msgstr "Właściwości systemu"
2075
2076 msgid "System log buffer size"
2077 msgstr "Rozmiar bufora Loga systemu"
2078
2079 msgid "TCP:"
2080 msgstr "TCP:"
2081
2082 msgid "TFTP Settings"
2083 msgstr "Ustawienia TFTP"
2084
2085 msgid "TFTP server root"
2086 msgstr ""
2087
2088 msgid "TX"
2089 msgstr "TX"
2090
2091 msgid "TX Rate"
2092 msgstr "Szybkość TX"
2093
2094 msgid "Table"
2095 msgstr "Tablica"
2096
2097 msgid "Target"
2098 msgstr "Cel"
2099
2100 msgid "Terminate"
2101 msgstr ""
2102
2103 msgid "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2104 msgstr "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja Interfejsu</em>."
2105
2106 msgid "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this component for working wireless configuration!"
2107 msgstr "Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
2108
2109 msgid "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2110 msgstr "Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
2111
2112 msgid "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> and <code>_</code>"
2113 msgstr "Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> oraz <code>_</code>"
2114
2115 msgid "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2116 msgstr "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2117
2118 msgid "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2119 msgstr "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2120
2121 msgid "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click \"Proceed\" below to start the flash procedure."
2122 msgstr "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij <abbr title=\"Proceed\">\"Kontynuuj\"</abbr> aby wykonać aktualizację."
2123
2124 msgid "The following changes have been committed"
2125 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
2126
2127 msgid "The following changes have been reverted"
2128 msgstr "Następujące zmiany zostały odrzucone"
2129
2130 msgid "The following rules are currently active on this system."
2131 msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
2132
2133 msgid "The given network name is not unique"
2134 msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
2135
2136 msgid "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be replaced if you proceed."
2137 msgstr "Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
2138
2139 msgid "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 addresses."
2140 msgstr "Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
2141
2142 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2143 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
2144
2145 msgid "The network ports on this device can be combined to several <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the next greater network like the internet and other ports for a local network."
2146 msgstr ""
2147
2148 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2149 msgstr ""
2150
2151 msgid "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself when finished."
2152 msgstr ""
2153
2154 msgid "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the address of your computer to reach the device again, depending on your settings."
2155 msgstr ""
2156
2157 msgid "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."
2158 msgstr ""
2159
2160 msgid "There are no active leases."
2161 msgstr ""
2162
2163 msgid "There are no pending changes to apply!"
2164 msgstr ""
2165
2166 msgid "There are no pending changes to revert!"
2167 msgstr ""
2168
2169 msgid "There are no pending changes!"
2170 msgstr ""
2171
2172 msgid "There is no device assigned yet, please attach a network device in the \"Physical Settings\" tab"
2173 msgstr ""
2174
2175 msgid "There is no password set on this router. Please configure a root password to protect the web interface and enable SSH."
2176 msgstr ""
2177
2178 msgid "This IPv4 address of the relay"
2179 msgstr ""
2180
2181 msgid "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other configurations are automatically preserved."
2182 msgstr ""
2183
2184 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2185 msgstr ""
2186
2187 msgid "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2188 msgstr ""
2189
2190 msgid "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually ends with <code>:2</code>"
2191 msgstr ""
2192
2193 msgid "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> in the local network"
2194 msgstr ""
2195
2196 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2197 msgstr ""
2198
2199 msgid "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2200 msgstr ""
2201
2202 msgid "This list gives an overview over currently running system processes and their status."
2203 msgstr ""
2204
2205 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2206 msgstr ""
2207
2208 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2209 msgstr ""
2210
2211 msgid "This section contains no values yet"
2212 msgstr ""
2213
2214 msgid "Time Synchronization"
2215 msgstr ""
2216
2217 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2218 msgstr ""
2219
2220 msgid "Timezone"
2221 msgstr ""
2222
2223 msgid "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup archive here."
2224 msgstr ""
2225
2226 msgid "Total Available"
2227 msgstr ""
2228
2229 msgid "Traceroute"
2230 msgstr ""
2231
2232 msgid "Traffic"
2233 msgstr ""
2234
2235 msgid "Transfer"
2236 msgstr ""
2237
2238 msgid "Transmission Rate"
2239 msgstr ""
2240
2241 msgid "Transmit"
2242 msgstr ""
2243
2244 msgid "Transmit Power"
2245 msgstr ""
2246
2247 msgid "Transmitter Antenna"
2248 msgstr ""
2249
2250 msgid "Trigger"
2251 msgstr ""
2252
2253 msgid "Trigger Mode"
2254 msgstr ""
2255
2256 msgid "Tunnel ID"
2257 msgstr ""
2258
2259 msgid "Tunnel Interface"
2260 msgstr ""
2261
2262 msgid "Turbo Mode"
2263 msgstr ""
2264
2265 msgid "Tx-Power"
2266 msgstr ""
2267
2268 msgid "Type"
2269 msgstr ""
2270
2271 msgid "UDP:"
2272 msgstr ""
2273
2274 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2275 msgstr ""
2276
2277 msgid "USB Device"
2278 msgstr ""
2279
2280 msgid "UUID"
2281 msgstr ""
2282
2283 msgid "Unable to dispatch"
2284 msgstr ""
2285
2286 msgid "Unknown"
2287 msgstr ""
2288
2289 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2290 msgstr ""
2291
2292 msgid "Unmanaged"
2293 msgstr ""
2294
2295 msgid "Unsaved Changes"
2296 msgstr ""
2297
2298 msgid "Unsupported protocol type."
2299 msgstr ""
2300
2301 msgid "Update lists"
2302 msgstr ""
2303
2304 msgid "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an OpenWrt compatible firmware image)."
2305 msgstr ""
2306
2307 msgid "Upload archive..."
2308 msgstr ""
2309
2310 msgid "Uploaded File"
2311 msgstr ""
2312
2313 msgid "Uptime"
2314 msgstr ""
2315
2316 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2317 msgstr ""
2318
2319 msgid "Use DHCP gateway"
2320 msgstr ""
2321
2322 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2323 msgstr ""
2324
2325 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2326 msgstr ""
2327
2328 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2329 msgstr ""
2330
2331 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2332 msgstr ""
2333
2334 msgid "Use as root filesystem"
2335 msgstr ""
2336
2337 msgid "Use broadcast flag"
2338 msgstr ""
2339
2340 msgid "Use custom DNS servers"
2341 msgstr ""
2342
2343 msgid "Use default gateway"
2344 msgstr ""
2345
2346 msgid "Use gateway metric"
2347 msgstr ""
2348
2349 msgid "Use preferred lifetime"
2350 msgstr ""
2351
2352 msgid "Use routing table"
2353 msgstr ""
2354
2355 msgid "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the requesting host."
2356 msgstr ""
2357
2358 msgid "Use valid lifetime"
2359 msgstr ""
2360
2361 msgid "Used"
2362 msgstr ""
2363
2364 msgid "Used Key Slot"
2365 msgstr ""
2366
2367 msgid "Username"
2368 msgstr ""
2369
2370 msgid "VC-Mux"
2371 msgstr ""
2372
2373 msgid "VLAN Interface"
2374 msgstr ""
2375
2376 msgid "VLANs on %q"
2377 msgstr ""
2378
2379 msgid "VLANs on %q (%s)"
2380 msgstr ""
2381
2382 msgid "VPN Server"
2383 msgstr ""
2384
2385 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2386 msgstr ""
2387
2388 msgid "Verify"
2389 msgstr ""
2390
2391 msgid "Version"
2392 msgstr ""
2393
2394 msgid "WDS"
2395 msgstr ""
2396
2397 msgid "WEP Open System"
2398 msgstr ""
2399
2400 msgid "WEP Shared Key"
2401 msgstr ""
2402
2403 msgid "WEP passphrase"
2404 msgstr ""
2405
2406 msgid "WMM Mode"
2407 msgstr ""
2408
2409 msgid "WPA passphrase"
2410 msgstr ""
2411
2412 msgid "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP and ad-hoc mode) to be installed."
2413 msgstr ""
2414
2415 msgid "Waiting for changes to be applied..."
2416 msgstr ""
2417
2418 msgid "Waiting for command to complete..."
2419 msgstr ""
2420
2421 msgid "Waiting for router..."
2422 msgstr ""
2423
2424 msgid "Warning"
2425 msgstr ""
2426
2427 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2428 msgstr ""
2429
2430 msgid "Wifi"
2431 msgstr ""
2432
2433 msgid "Wireless"
2434 msgstr ""
2435
2436 msgid "Wireless Adapter"
2437 msgstr ""
2438
2439 msgid "Wireless Network"
2440 msgstr ""
2441
2442 msgid "Wireless Overview"
2443 msgstr ""
2444
2445 msgid "Wireless Security"
2446 msgstr ""
2447
2448 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2449 msgstr ""
2450
2451 msgid "Wireless is restarting..."
2452 msgstr ""
2453
2454 msgid "Wireless network is disabled"
2455 msgstr ""
2456
2457 msgid "Wireless network is enabled"
2458 msgstr ""
2459
2460 msgid "Wireless restarted"
2461 msgstr ""
2462
2463 msgid "Wireless shut down"
2464 msgstr ""
2465
2466 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2467 msgstr ""
2468
2469 msgid "XR Support"
2470 msgstr ""
2471
2472 msgid "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2473 msgstr ""
2474
2475 msgid "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2476 msgstr ""
2477
2478 msgid "any"
2479 msgstr ""
2480
2481 msgid "auto"
2482 msgstr ""
2483
2484 msgid "bridged"
2485 msgstr ""
2486
2487 msgid "create:"
2488 msgstr ""
2489
2490 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2491 msgstr ""
2492
2493 msgid "dB"
2494 msgstr ""
2495
2496 msgid "dBm"
2497 msgstr ""
2498
2499 msgid "disable"
2500 msgstr ""
2501
2502 msgid "expired"
2503 msgstr ""
2504
2505 msgid "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-leases will be stored"
2506 msgstr ""
2507
2508 msgid "forward"
2509 msgstr ""
2510
2511 msgid "help"
2512 msgstr ""
2513
2514 msgid "hidden"
2515 msgstr ""
2516
2517 msgid "if target is a network"
2518 msgstr ""
2519
2520 msgid "input"
2521 msgstr ""
2522
2523 msgid "kB"
2524 msgstr ""
2525
2526 msgid "kB/s"
2527 msgstr ""
2528
2529 msgid "kbit/s"
2530 msgstr ""
2531
2532 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2533 msgstr ""
2534
2535 msgid "no"
2536 msgstr ""
2537
2538 msgid "none"
2539 msgstr ""
2540
2541 msgid "off"
2542 msgstr ""
2543
2544 msgid "on"
2545 msgstr ""
2546
2547 msgid "open"
2548 msgstr ""
2549
2550 msgid "routed"
2551 msgstr ""
2552
2553 msgid "tagged"
2554 msgstr ""
2555
2556 msgid "unknown"
2557 msgstr ""
2558
2559 msgid "unlimited"
2560 msgstr ""
2561
2562 msgid "unspecified"
2563 msgstr ""
2564
2565 msgid "unspecified -or- create:"
2566 msgstr ""
2567
2568 msgid "untagged"
2569 msgstr "nietagowany"
2570
2571 msgid "yes"
2572 msgstr "tak"
2573
2574 msgid "« Back"
2575 msgstr "« Wróć"
2576
2577 #~ msgid "Active Leases"
2578 #~ msgstr "Aktywne dzierżawy"
2579
2580 #~ msgid "Open"
2581 #~ msgstr "Otwórz"
2582
2583 #~ msgid "Bit Rate"
2584 #~ msgstr "Przepływność"
2585
2586 #~ msgid "Configuration / Apply"
2587 #~ msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
2588
2589 #~ msgid "Configuration / Changes"
2590 #~ msgstr "Konfiguracja / zmiany"
2591
2592 #~ msgid "Configuration / Revert"
2593 #~ msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
2594
2595 #~ msgid "MAC"
2596 #~ msgstr "MAC"
2597
2598 #~ msgid "MAC Address"
2599 #~ msgstr "Adres MAC"