b64e49635c34cb5d9f76c4f6da77c5770f5055c5
[project/luci.git] / po / pl / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: LuCI\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-12-15 21:28+0200\n"
7 "Last-Translator: razor07b7 <razor07b7@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: Polish\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
18 msgstr "(okno %d minut, interwał %d sekund)"
19
20 msgid "(%s available)"
21 msgstr "(dostępne %s)"
22
23 msgid "(empty)"
24 msgstr "(pusty)"
25
26 msgid "(no interfaces attached)"
27 msgstr "(brak podłączonych interfejsów)"
28
29 msgid "-- Additional Field --"
30 msgstr "-- Dodatkowe pole --"
31
32 msgid "-- Please choose --"
33 msgstr "-- Proszę wybrać --"
34
35 msgid "-- custom --"
36 msgstr "-- inne --"
37
38 msgid "1 Minute Load:"
39 msgstr "Obciążenie w ciągu 1 minuty:"
40
41 msgid "15 Minute Load:"
42 msgstr "Obciążenie w ciągu 15 minut:"
43
44 msgid "40MHz 2nd channel above"
45 msgstr "40MHz drugi kanał powyżej"
46
47 msgid "40MHz 2nd channel below"
48 msgstr "40MHz drugi kanał poniżej"
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "Obciążenie w ciągu 5 minut:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "Port wywołania <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> "
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "Port serwera <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
61
62 msgid ""
63 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
64 "order of the resolvfile"
65 msgstr ""
66 "Nazwa <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> będzie rozwijana przez "
67 "kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
68
69 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
73 msgstr "Adres <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
76 msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
79 msgstr "Maska sieci <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
80
81 msgid ""
82 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
83 "(CIDR)"
84 msgstr ""
85 "Adres sieci (CIDR) <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
86
87 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
88 msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
89
90 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
91 msgstr "Konfiguracja diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
92
93 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
94 msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
95
96 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
97 msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
98
99 msgid ""
100 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
101 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
102 msgstr ""
103 "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic "
104 "Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
105
106 msgid ""
107 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
108 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
109 msgstr ""
110 "<abbr title=\"Maksymalny\">Maks.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title="
111 "\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
112
113 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
114 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> zapytań równoczesnych"
115
116 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
117 msgstr "<abbr title='Par: %s / Grup: %s'>%s - %s</abbr>"
118
119 msgid "APN"
120 msgstr "APN"
121
122 # Wydaje mi się że brakuje litery R...
123 msgid "AR Support"
124 msgstr "Wsparcie dla ARP"
125
126 msgid "ARP retry threshold"
127 msgstr "Próg powtórzeń ARP"
128
129 msgid "ATM Bridges"
130 msgstr "Mostki ATM"
131
132 # Nie wiem czy to powinno się tłumaczyć wg. mnie lepiej zostawić po angielsku
133 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
134 msgstr "Identyfikator kanału wirtualnego ATM (VCI)"
135
136 # j.w.
137 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
138 msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
139
140 # Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
141 msgid ""
142 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
143 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
144 "to dial into the provider network."
145 msgstr ""
146 "Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako "
147 "wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w "
148 "połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
149
150 msgid "ATM device number"
151 msgstr "Numer urządzenia ATM"
152
153 msgid "Accept router advertisements"
154 msgstr "Akceptuj rozgłoszenia routera"
155
156 # co to takiego?
157 msgid "Access Concentrator"
158 msgstr "Koncentrator dostępowy ATM"
159
160 msgid "Access Point"
161 msgstr "Punkt dostępowy"
162
163 msgid "Action"
164 msgstr "Akcja"
165
166 msgid "Actions"
167 msgstr "Akcje"
168
169 msgid "Activate this network"
170 msgstr "Aktywuj tą sieć"
171
172 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
173 msgstr ""
174 "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</"
175 "abbr>"
176
177 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
178 msgstr ""
179 "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</"
180 "abbr>"
181
182 msgid "Active Connections"
183 msgstr "Aktywne połączenia"
184
185 msgid "Active DHCP Leases"
186 msgstr "Aktywne dzierżawy DHCP"
187
188 msgid "Active DHCPv6 Leases"
189 msgstr "Aktywne dzierżawy DHCPv6"
190
191 msgid "Ad-Hoc"
192 msgstr "Ad-Hoc"
193
194 msgid "Add"
195 msgstr "Dodaj"
196
197 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
198 msgstr "Dodaj lokalny sufiks domeny do nazw urządzeń z pliku hosts"
199
200 msgid "Add new interface..."
201 msgstr "Dodaj nowy interfejs..."
202
203 msgid "Additional Hosts files"
204 msgstr "Dodatkowe pliki Hosts"
205
206 msgid "Address"
207 msgstr "Adres"
208
209 # Na upartego można by zrobić Adres dostępowy mostu przekaźnikowego - ale kto to zrozumie?
210 msgid "Address to access local relay bridge"
211 msgstr "Adres dostępowy do \"relay bridge\""
212
213 msgid "Administration"
214 msgstr "Zarządzanie"
215
216 msgid "Advanced Settings"
217 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
218
219 # Dosłowne tłumaczenie
220 msgid "Advertise IPv6 on network"
221 msgstr "Rozgłoś protokół IPv6 w sieci"
222
223 msgid "Advertised network ID"
224 msgstr "Rozgłoś identyfikator sieci (network ID)"
225
226 msgid "Alert"
227 msgstr "Alarm"
228
229 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
230 msgstr "Pozwól na logowanie <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>"
231
232 msgid "Allow all except listed"
233 msgstr "Pozwól wszystkim oprócz wyszczególnionych"
234
235 msgid "Allow listed only"
236 msgstr "Pozwól tylko wyszczególnionym"
237
238 msgid "Allow localhost"
239 msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
240
241 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
242 msgstr ""
243 "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych "
244 "portów"
245
246 msgid "Allow root logins with password"
247 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
248
249 # Brak spacji...
250 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
251 msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em> na logowanie przy pomocy hasła"
252
253 msgid ""
254 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
255 msgstr ""
256 "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
257
258 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
259 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
260
261 msgid ""
262 "Always use 40MHz channels even if the secondary channel overlaps. Using this "
263 "option does not comply with IEEE 802.11n-2009!"
264 msgstr ""
265 "Zawsze używaj kanał 40MHz nawet jeśli drugi kanał pokrywa się. Użycie tej "
266 "opcji nie jest zgodne ze standardem IEEE 802.11n-2009!"
267
268 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
269 msgstr ""
270 "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
271
272 msgid "Antenna 1"
273 msgstr "Antena 1"
274
275 msgid "Antenna 2"
276 msgstr "Antena 2"
277
278 msgid "Antenna Configuration"
279 msgstr "Ustawienia anteny"
280
281 msgid "Any zone"
282 msgstr "Jakakolwiek strefa"
283
284 msgid "Apply"
285 msgstr "Zatwierdź"
286
287 msgid "Applying changes"
288 msgstr "Wprowadzam zmiany"
289
290 msgid "Assign interfaces..."
291 msgstr "Przypisuję interfejsy..."
292
293 msgid "Associated Stations"
294 msgstr "Powiązane Stacje"
295
296 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
297 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Atheros 802.11%s"
298
299 msgid "Authentication"
300 msgstr "Uwierzytelnianie"
301
302 # Nawet M$ tego nie tłumaczy;)
303 msgid "Authoritative"
304 msgstr "Autorytatywny"
305
306 msgid "Authorization Required"
307 msgstr "Wymagana autoryzacja"
308
309 msgid "Auto Refresh"
310 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
311
312 msgid "Available"
313 msgstr "Dostępne"
314
315 msgid "Available packages"
316 msgstr "Dostępne pakiety"
317
318 msgid "Average:"
319 msgstr "Średnia:"
320
321 msgid "BSSID"
322 msgstr "BSSID"
323
324 msgid "Back"
325 msgstr "Wróć"
326
327 msgid "Back to Overview"
328 msgstr "Powrót do Przeglądu"
329
330 msgid "Back to configuration"
331 msgstr "Powrót do konfiguracji"
332
333 msgid "Back to overview"
334 msgstr "Powrót do Przeglądu"
335
336 msgid "Back to scan results"
337 msgstr "Powrót do wyników skanowania"
338
339 msgid "Background Scan"
340 msgstr "Skanowanie w tle"
341
342 msgid "Backup / Flash Firmware"
343 msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
344
345 # NIe ma powodu skracać tekstu, zmieści się w polu.
346 msgid "Backup / Restore"
347 msgstr "Kopia zapasowa/Przywróć"
348
349 msgid "Backup file list"
350 msgstr "Kopia zapas. listy plików"
351
352 msgid "Bad address specified!"
353 msgstr "Wprowadzono zły adres"
354
355 msgid ""
356 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
357 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
358 "defined backup patterns."
359 msgstr ""
360 "Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. "
361 "Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe "
362 "pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
363
364 msgid "Bitrate"
365 msgstr "Przepływność"
366
367 msgid "Bogus NX Domain Override"
368 msgstr "Podrób statystyki NXDOMAIN"
369
370 msgid "Bridge"
371 msgstr "Most"
372
373 msgid "Bridge interfaces"
374 msgstr "Interfejs mostu"
375
376 msgid "Bridge unit number"
377 msgstr "Numer Mostu (urządzenia)"
378
379 # Podejrzewam że chodzi o interfejs? mam rację?
380 msgid "Bring up on boot"
381 msgstr "Podnieś przy stracie"
382
383 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
384 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom 802.11%s"
385
386 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
387 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom BCM%04x 802.11"
388
389 msgid "Buffered"
390 msgstr "Buforowany"
391
392 msgid "Buttons"
393 msgstr "Przyciski"
394
395 msgid "CPU"
396 msgstr "CPU"
397
398 msgid "CPU usage (%)"
399 msgstr "Użycie CPU (%)"
400
401 # Niech ktoś zaproponuje coś lepszego
402 msgid "Cached"
403 msgstr "Zcache`owany"
404
405 msgid "Cancel"
406 msgstr "Anuluj"
407
408 msgid "Chain"
409 msgstr "Łańcuch"
410
411 msgid "Changes"
412 msgstr "Zmiany"
413
414 msgid "Changes applied."
415 msgstr "Zmiany zostały zastosowane."
416
417 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
418 msgstr "Zmienia hasło administratora dostępu do urządzenia"
419
420 msgid "Channel"
421 msgstr "Kanał"
422
423 msgid "Check"
424 msgstr "Sprawdź"
425
426 msgid "Checksum"
427 msgstr "Suma kontrolna"
428
429 msgid ""
430 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
431 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
432 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
433 "interface to it."
434 msgstr ""
435 "Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
436 "<em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz "
437 "pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
438 "interfejsu."
439
440 msgid ""
441 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
442 "out the <em>create</em> field to define a new network."
443 msgstr ""
444 "Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu "
445 "bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
446
447 # Może razem z angielskim słowem...
448 msgid "Cipher"
449 msgstr "Szyfr (Cipher)"
450
451 # Przyciski nazywają sie "Twórz archiwum" i "Wykonaj reset" a nie Przywróć Ustawienia
452 msgid ""
453 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
454 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
455 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
456 msgstr ""
457 "Wciśnij \"Twórz archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki "
458 "konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Wykonaj reset"
459 "\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
460
461 msgid "Client"
462 msgstr "Klient"
463
464 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
465 msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
466
467 msgid ""
468 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
469 "persist connection"
470 msgstr ""
471 "Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, "
472 "wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
473
474 msgid "Close list..."
475 msgstr "Zamknij listę..."
476
477 msgid "Collecting data..."
478 msgstr "Zbieranie danych..."
479
480 msgid "Command"
481 msgstr "Polecenie"
482
483 msgid "Common Configuration"
484 msgstr "Konfiguracja podstawowa"
485
486 msgid "Compression"
487 msgstr "Kompresja"
488
489 msgid "Configuration"
490 msgstr "Konfiguracja"
491
492 msgid "Configuration applied."
493 msgstr "Konfiguracja została zastosowana."
494
495 msgid "Configuration files will be kept."
496 msgstr "Pliki konfiguracyjne zostaną zachowane."
497
498 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
499 msgstr "Konfiguruje ten zasób jako zasób overlay dla block-extroot"
500
501 msgid "Confirmation"
502 msgstr "Potwierdzenie"
503
504 msgid "Connect"
505 msgstr "Połącz"
506
507 msgid "Connected"
508 msgstr "Połączony"
509
510 msgid "Connection Limit"
511 msgstr "Limit połączeń"
512
513 msgid "Connections"
514 msgstr "Połączenia"
515
516 msgid "Country"
517 msgstr "Kraj"
518
519 msgid "Country Code"
520 msgstr "Kod kraju"
521
522 # Pokrywa następujące interfejsy
523 msgid "Cover the following interface"
524 msgstr "Pokrywa następujący interfejs"
525
526 msgid "Cover the following interfaces"
527 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
528
529 msgid "Create / Assign firewall-zone"
530 msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewall`a"
531
532 msgid "Create Interface"
533 msgstr "Utwórz interfejs"
534
535 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
536 msgstr "Utwórz most pomiędzy wieloma interfejsami"
537
538 msgid "Critical"
539 msgstr "Krytyczne"
540
541 msgid "Cron Log Level"
542 msgstr "Poziom logowania Cron`a"
543
544 msgid "Custom Interface"
545 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
546
547 # Spacji zabrało i napisy się skleiły
548 msgid ""
549 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
550 "\">LED</abbr>s if possible."
551 msgstr ""
552 "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
553 "urządzenia jeśli jest to możliwe."
554
555 msgid "DHCP Leases"
556 msgstr "Dzierżawy DHCP"
557
558 msgid "DHCP Server"
559 msgstr "Serwer DHCP"
560
561 msgid "DHCP and DNS"
562 msgstr "DHCP i DNS"
563
564 msgid "DHCP client"
565 msgstr "Klient DHCP"
566
567 msgid "DHCP-Options"
568 msgstr "Opcje DHCP"
569
570 msgid "DHCPv6 Leases"
571 msgstr "Dzierżawy DHCPv6"
572
573 msgid "DNS"
574 msgstr "DNS"
575
576 msgid "DNS forwardings"
577 msgstr "Przekierowania DNS"
578
579 msgid "DUID"
580 msgstr "DUID"
581
582 msgid "Debug"
583 msgstr "Debug"
584
585 msgid "Default %d"
586 msgstr "Domyślne %d"
587
588 msgid "Default gateway"
589 msgstr "Brama domyślna"
590
591 msgid "Default state"
592 msgstr "Stan domyślny"
593
594 msgid "Define a name for this network."
595 msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
596
597 msgid ""
598 "Define additional DHCP options, for example "
599 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
600 "servers to clients."
601 msgstr ""
602 "Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>"
603 "\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
604
605 msgid "Delete"
606 msgstr "Usuń"
607
608 msgid "Delete this interface"
609 msgstr "Usuń ten interfejs"
610
611 msgid "Delete this network"
612 msgstr "Usuń tą sieć"
613
614 msgid "Description"
615 msgstr "Opis"
616
617 # Ktoś tłumaczył bez zobaczenia tego w gui. Dotyczy zmiany motywu ten opis.
618 msgid "Design"
619 msgstr "Motyw"
620
621 msgid "Destination"
622 msgstr "Przeznaczenie"
623
624 msgid "Device"
625 msgstr "Urządzenie"
626
627 msgid "Device Configuration"
628 msgstr "Konfiguracja urządzenia"
629
630 msgid "Diagnostics"
631 msgstr "Diagnostyka"
632
633 msgid "Directory"
634 msgstr "Katalog"
635
636 msgid "Disable"
637 msgstr "Wyłącz"
638
639 msgid ""
640 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
641 "this interface."
642 msgstr ""
643 "Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na "
644 "tym interfejsie."
645
646 msgid "Disable DNS setup"
647 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
648
649 msgid "Disable HW-Beacon timer"
650 msgstr "Wyłącz zegar HW-Beacon"
651
652 msgid "Disabled"
653 msgstr "Wyłączony"
654
655 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
656 msgstr "Odrzuć wychodzące odpowiedzi RFC1918"
657
658 msgid "Displaying only packages containing"
659 msgstr "Pokazuję tylko paczki zawierające"
660
661 msgid "Distance Optimization"
662 msgstr "Optymalizacja odległości"
663
664 msgid "Distance to farthest network member in meters."
665 msgstr "Odległość do najdalej oddalonego członka sieci w metrach."
666
667 # Jak poprzednio trzymam się konwencji
668 msgid "Diversity"
669 msgstr "Wielorakość"
670
671 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
672 msgid ""
673 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
674 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
675 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
676 "firewalls"
677 msgstr ""
678 "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
679 "\">DHCP</abbr> połączony z serwerem <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
680 "abbr>. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i <abbr title="
681 "\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
682
683 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
684 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
685
686 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
687 msgstr ""
688 "Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne "
689 "serwery nazw"
690
691 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
692 msgstr "Nie przekazuj odwrotnych lookup`ów do sieci lokalnych"
693
694 msgid "Do not send probe responses"
695 msgstr "Nie wysyłaj ramek probe response"
696
697 msgid "Domain required"
698 msgstr "Wymagana domena"
699
700 msgid "Domain whitelist"
701 msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
702
703 msgid ""
704 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
705 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
706 msgstr ""
707 "Nie przekazuj zapytań <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> bez "
708 "nazwy <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>'a"
709
710 msgid "Download and install package"
711 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
712
713 msgid "Download backup"
714 msgstr "Pobierz kopię zapasową"
715
716 msgid "Dropbear Instance"
717 msgstr "Usługa Dropbear"
718
719 msgid ""
720 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
721 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
722 msgstr ""
723 "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta "
724 "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy"
725 "\">SCP</abbr>"
726
727 # "n" brakowało...
728 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
729 msgstr ""
730 "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dynamiczne"
731
732 msgid "Dynamic tunnel"
733 msgstr "Tunel dynamiczny"
734
735 msgid ""
736 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
737 "having static leases will be served."
738 msgstr ""
739 "Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko "
740 "klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
741
742 msgid "EAP-Method"
743 msgstr "Metoda EAP"
744
745 msgid "Edit"
746 msgstr "Edycja"
747
748 msgid "Edit this interface"
749 msgstr "Edytuj ten interfejs"
750
751 msgid "Edit this network"
752 msgstr "Edytuj tą sieć"
753
754 # dosłownie nagły wypadek
755 msgid "Emergency"
756 msgstr "Zagrożenie"
757
758 msgid "Enable"
759 msgstr "Włącz"
760
761 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
762 msgstr "Włącz <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
763
764 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
765 msgstr "Włącz dynamiczną aktualizację punktu końcowego sieci HE.net"
766
767 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
768 msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
769
770 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
771 msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
772
773 msgid "Enable NTP client"
774 msgstr "Włącz klienta NTP"
775
776 msgid "Enable TFTP server"
777 msgstr "Włącz serwer TFTP"
778
779 msgid "Enable VLAN functionality"
780 msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
781
782 msgid "Enable learning and aging"
783 msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
784
785 msgid "Enable this mount"
786 msgstr "Włącz ten punkt montowania"
787
788 msgid "Enable this swap"
789 msgstr "Włącz ten swap"
790
791 msgid "Enable/Disable"
792 msgstr "Wlącz/Wyłącz"
793
794 msgid "Enabled"
795 msgstr "Włączony"
796
797 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
798 msgstr "Włącz protokół STP na tym moście "
799
800 # a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
801 msgid "Encapsulation mode"
802 msgstr "Sposób Enkapsulacji"
803
804 msgid "Encryption"
805 msgstr "Szyfrowanie"
806
807 msgid "Erasing..."
808 msgstr "Usuwanie..."
809
810 msgid "Error"
811 msgstr "Błąd"
812
813 msgid "Ethernet Adapter"
814 msgstr "Karta Ethernet"
815
816 msgid "Ethernet Switch"
817 msgstr "Switch Ethernet"
818
819 msgid "Expand hosts"
820 msgstr "Rozwiń hosty"
821
822 msgid "Expires"
823 msgstr "Wygasa"
824
825 msgid ""
826 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
827 msgstr ""
828 "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
829
830 msgid "External system log server"
831 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
832
833 msgid "External system log server port"
834 msgstr "Port zewnętrznego serwera dla loga systemowego"
835
836 msgid "Fast Frames"
837 msgstr "Szybkie ramki (Fast Frames)"
838
839 msgid "File"
840 msgstr "Plik"
841
842 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
843 msgstr "Rozgłoszono nazwę pliku obrazu startowego do klientów"
844
845 msgid "Filesystem"
846 msgstr "System plików"
847
848 msgid "Filter"
849 msgstr "Filtr"
850
851 msgid "Filter private"
852 msgstr "Filtruj prywatne"
853
854 msgid "Filter useless"
855 msgstr "Filtruj bezużyteczne"
856
857 msgid "Find and join network"
858 msgstr "Znajdź i podłącz się do sieci"
859
860 msgid "Find package"
861 msgstr "Znajdź pakiet"
862
863 msgid "Finish"
864 msgstr "Zakończ"
865
866 msgid "Firewall"
867 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
868
869 msgid "Firewall Settings"
870 msgstr "Ustawienia Firewall `a"
871
872 msgid "Firewall Status"
873 msgstr "Stan Firewall `a"
874
875 msgid "Firmware Version"
876 msgstr "Wersja firmware"
877
878 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
879 msgstr "Stały port źródłowy dla wychodzących zapytań DNS"
880
881 msgid "Flags"
882 msgstr "Flagi"
883
884 msgid "Flash Firmware"
885 msgstr "Aktualizuj Firmware"
886
887 msgid "Flash image..."
888 msgstr "Aktualizacja obrazu..."
889
890 msgid "Flash new firmware image"
891 msgstr "Aktualizuj nowym obrazem firmware`u."
892
893 msgid "Flash operations"
894 msgstr "Operacje aktualizacji"
895
896 msgid "Flashing..."
897 msgstr "Aktualizuję !!!"
898
899 msgid "Force"
900 msgstr "Wymuś"
901
902 msgid "Force 40MHz mode"
903 msgstr "Wymuś tryb 40MHz"
904
905 msgid "Force CCMP (AES)"
906 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
907
908 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
909 msgstr ""
910 "Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
911
912 msgid "Force TKIP"
913 msgstr "Wymuś TKIP"
914
915 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
916 msgstr "Wymuś TKIP i CCMP (AES)"
917
918 msgid "Forward DHCP traffic"
919 msgstr "Przekazuj ruch DHCP"
920
921 msgid "Forward broadcast traffic"
922 msgstr "Przekazuj broadcast`y"
923
924 msgid "Forwarding mode"
925 msgstr "Tryb przekazywania"
926
927 msgid "Fragmentation Threshold"
928 msgstr "Próg Fragmentacji"
929
930 msgid "Frame Bursting"
931 msgstr "Dzielenie ramek"
932
933 msgid "Free"
934 msgstr "Wolne"
935
936 msgid "Free space"
937 msgstr "Wolna przestrzeń"
938
939 msgid "Frequency Hopping"
940 msgstr "Skakanie po częstotliwościach"
941
942 msgid "GHz"
943 msgstr "GHz"
944
945 msgid "GPRS only"
946 msgstr "Tylko GPRS"
947
948 msgid "Gateway"
949 msgstr "Brama"
950
951 msgid "Gateway ports"
952 msgstr "Porty bramy"
953
954 msgid "General Settings"
955 msgstr "Ustawienia główne"
956
957 msgid "General Setup"
958 msgstr "Ustawienia podstawowe"
959
960 msgid "Generate archive"
961 msgstr "Twórz archiwum"
962
963 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
964 msgstr "Ogólny bezprzewodowy kontroler 802.11%s"
965
966 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
967 msgstr ""
968 "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest "
969 "niewłaściwe!"
970
971 msgid "Go to password configuration..."
972 msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
973
974 msgid "Go to relevant configuration page"
975 msgstr "Idź do istotnych stron konfiguracyjnych"
976
977 msgid "HE.net password"
978 msgstr "Hasło HE.net"
979
980 msgid "HE.net user ID"
981 msgstr "Login (ID) HE.net"
982
983 msgid "HT capabilities"
984 msgstr "Możliwości HT"
985
986 msgid "HT mode"
987 msgstr "Tryb HT"
988
989 msgid "Handler"
990 msgstr "Uchwyt"
991
992 msgid "Hang Up"
993 msgstr "Rozłącz"
994
995 msgid ""
996 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
997 "the timezone."
998 msgstr ""
999 "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. "
1000 "nazwę hosta, strefę czasową."
1001
1002 # nie ma słowa "autentykacji". Uwierzytelnianie!
1003 msgid ""
1004 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
1005 "authentication."
1006 msgstr ""
1007 "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla "
1008 "uwierzytelniania SSH"
1009
1010 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
1011 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Hermes 802.11b"
1012
1013 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1014 msgstr ""
1015 "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</"
1016 "abbr>"
1017
1018 msgid "Host entries"
1019 msgstr "Wpisy PC"
1020
1021 msgid "Host expiry timeout"
1022 msgstr "Czas wygasania hosta"
1023
1024 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1025 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
1026
1027 msgid "Hostname"
1028 msgstr "Nazwa hosta"
1029
1030 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1031 msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
1032
1033 msgid "Hostnames"
1034 msgstr "Nazwy hostów"
1035
1036 msgid "IP address"
1037 msgstr "Adres IP"
1038
1039 msgid "IPv4"
1040 msgstr "IPv4"
1041
1042 msgid "IPv4 Firewall"
1043 msgstr "Firewall IPv4"
1044
1045 msgid "IPv4 WAN Status"
1046 msgstr "Status IPv4 WAN"
1047
1048 msgid "IPv4 address"
1049 msgstr "Adres IPv4"
1050
1051 msgid "IPv4 and IPv6"
1052 msgstr "IPv4 oraz IPv6"
1053
1054 msgid "IPv4 broadcast"
1055 msgstr "Broadcast IPv4"
1056
1057 msgid "IPv4 gateway"
1058 msgstr "Brama IPv4"
1059
1060 msgid "IPv4 netmask"
1061 msgstr "Maska IPv4"
1062
1063 msgid "IPv4 only"
1064 msgstr "Tylko IPv4"
1065
1066 msgid "IPv4 prefix length"
1067 msgstr "Długość prefiksu IPv4"
1068
1069 msgid "IPv4-Address"
1070 msgstr "Adres IPv4"
1071
1072 msgid "IPv6"
1073 msgstr "IPv6"
1074
1075 msgid "IPv6 Firewall"
1076 msgstr "Firewall IPv6"
1077
1078 msgid "IPv6 WAN Status"
1079 msgstr "Status WAN IPv6"
1080
1081 msgid "IPv6 address"
1082 msgstr "Adres IPv6"
1083
1084 msgid "IPv6 gateway"
1085 msgstr "Brama IPv6"
1086
1087 msgid "IPv6 only"
1088 msgstr "Tylko IPv6"
1089
1090 msgid "IPv6 prefix"
1091 msgstr "Prefiks IPv6"
1092
1093 msgid "IPv6 prefix length"
1094 msgstr "Długość prefiksu IPv6"
1095
1096 msgid "IPv6-Address"
1097 msgstr "Adres IPv6"
1098
1099 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1100 msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
1101
1102 # 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
1103 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1104 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6rd)"
1105
1106 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1107 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6to4)"
1108
1109 msgid "Identity"
1110 msgstr "Tożsamość"
1111
1112 msgid ""
1113 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1114 msgstr ""
1115 "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title="
1116 "\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1117
1118 msgid ""
1119 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1120 "device node"
1121 msgstr ""
1122 "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr "
1123 "title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1124
1125 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1126 msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
1127
1128 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1129 msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
1130
1131 msgid ""
1132 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1133 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1134 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1135 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1136 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1137 msgstr ""
1138 "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane "
1139 "miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku "
1140 "wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access "
1141 "Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy "
1142 "niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1143
1144 msgid "Ignore Hosts files"
1145 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
1146
1147 msgid "Ignore interface"
1148 msgstr "Ignoruj interfejs"
1149
1150 msgid "Ignore resolve file"
1151 msgstr "Ignoruj pliki resolve"
1152
1153 msgid "Image"
1154 msgstr "Obraz"
1155
1156 msgid "In"
1157 msgstr "W"
1158
1159 msgid "Inactivity timeout"
1160 msgstr "Czas bezczynności"
1161
1162 msgid "Inbound:"
1163 msgstr "Przychodzący:"
1164
1165 msgid "Info"
1166 msgstr "Info"
1167
1168 msgid "Initscript"
1169 msgstr "Skrypt startowy"
1170
1171 msgid "Initscripts"
1172 msgstr "Skrypty startowe"
1173
1174 msgid "Install"
1175 msgstr "Instaluj"
1176
1177 msgid "Install package %q"
1178 msgstr "Instaluj pakiet %q"
1179
1180 msgid "Install protocol extensions..."
1181 msgstr "Instaluj rozszerzenia protokołów..."
1182
1183 msgid "Installed packages"
1184 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1185
1186 msgid "Interface"
1187 msgstr "Interfejs"
1188
1189 msgid "Interface Configuration"
1190 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
1191
1192 # Tam jest lista interfejsów....
1193 msgid "Interface Overview"
1194 msgstr "Przegląd Interfejsów"
1195
1196 msgid "Interface is reconnecting..."
1197 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
1198
1199 msgid "Interface is shutting down..."
1200 msgstr "Interfejs jest wyłączany..."
1201
1202 msgid "Interface not present or not connected yet."
1203 msgstr "Interfejs nie istnieje lub nie jest jeszcze podłączony."
1204
1205 msgid "Interface reconnected"
1206 msgstr "Połączono ponownie interfejs"
1207
1208 msgid "Interface shut down"
1209 msgstr "Wyłączono interfejs"
1210
1211 msgid "Interfaces"
1212 msgstr "Interfejsy"
1213
1214 # Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
1215 msgid "Internal Server Error"
1216 msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
1217
1218 msgid "Invalid"
1219 msgstr "Niewłaściwy"
1220
1221 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1222 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko ID pomiędzy %d a %d."
1223
1224 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1225 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
1226
1227 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1228 msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
1229
1230 msgid ""
1231 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
1232 "memory, please verify the image file!"
1233 msgstr ""
1234 "Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, "
1235 "proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
1236
1237 msgid "Java Script required!"
1238 msgstr "Java Script jest wymagany!"
1239
1240 msgid "Join Network"
1241 msgstr "Połącz z siecią"
1242
1243 msgid "Join Network: Settings"
1244 msgstr "Przyłącz do sieci: Ustawienia"
1245
1246 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1247 msgstr "Przyłącz do sieci: Skanuj sieci WiFi"
1248
1249 msgid "Keep settings"
1250 msgstr "Zachowaj ustawienia"
1251
1252 msgid "Kernel Log"
1253 msgstr "Log Jądra"
1254
1255 msgid "Kernel Version"
1256 msgstr "Wersja kernela"
1257
1258 msgid "Key"
1259 msgstr "Klucz"
1260
1261 msgid "Key #%d"
1262 msgstr "Klucz #%d"
1263
1264 msgid "Kill"
1265 msgstr "Zabij"
1266
1267 msgid "L2TP"
1268 msgstr "L2TP"
1269
1270 msgid "L2TP Server"
1271 msgstr "Serwer L2TP"
1272
1273 msgid "LCP echo failure threshold"
1274 msgstr "Próg błędu echa LCP"
1275
1276 msgid "LCP echo interval"
1277 msgstr "Częstotliwość echa LCP"
1278
1279 msgid "LLC"
1280 msgstr "LLC"
1281
1282 msgid "Label"
1283 msgstr "Oznaczenie"
1284
1285 msgid "Language"
1286 msgstr "Język"
1287
1288 msgid "Language and Style"
1289 msgstr "Styl i język"
1290
1291 msgid "Lease validity time"
1292 msgstr "Czas ważności dzierżawy"
1293
1294 msgid "Leasefile"
1295 msgstr "Plik dzierżaw"
1296
1297 msgid "Leasetime"
1298 msgstr "Czas dzierżawy"
1299
1300 msgid "Leasetime remaining"
1301 msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
1302
1303 msgid "Leave empty to autodetect"
1304 msgstr "Pozostaw niewypełnione dla autodetekcji"
1305
1306 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1307 msgstr "Pozostaw niewypełnione aby użyć bieżącego adresu WAN"
1308
1309 msgid "Legend:"
1310 msgstr "Legenda:"
1311
1312 msgid "Limit"
1313 msgstr "Limit"
1314
1315 msgid "Link On"
1316 msgstr "Połączenie aktywne"
1317
1318 msgid ""
1319 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1320 "requests to"
1321 msgstr ""
1322 "Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą "
1323 "przekazywane zapytania"
1324
1325 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1326 msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
1327
1328 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1329 msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
1330
1331 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1332 msgstr ""
1333 "Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
1334
1335 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1336 msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
1337
1338 msgid "Load"
1339 msgstr "Obciążenie"
1340
1341 msgid "Load Average"
1342 msgstr "Średnie obciążenie"
1343
1344 msgid "Loading"
1345 msgstr "Ładowanie"
1346
1347 msgid "Local IPv4 address"
1348 msgstr "Lokalny adres IPv4"
1349
1350 msgid "Local IPv6 address"
1351 msgstr "Lokalny adres IPv6"
1352
1353 msgid "Local Startup"
1354 msgstr "Lokalny autostart"
1355
1356 msgid "Local Time"
1357 msgstr "Czas lokalny"
1358
1359 msgid "Local domain"
1360 msgstr "Domena lokalna"
1361
1362 msgid ""
1363 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1364 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1365 msgstr ""
1366 "Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są "
1367 "przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
1368
1369 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1370 msgstr ""
1371 "Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
1372
1373 msgid "Local server"
1374 msgstr "Serwer lokalny"
1375
1376 msgid ""
1377 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1378 "available"
1379 msgstr ""
1380 "Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest "
1381 "dostępne więcej niż jedno IP"
1382
1383 msgid "Localise queries"
1384 msgstr "Zapytania lokalizujące"
1385
1386 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1387 msgstr "Zablokowano dla kanału %d używanego przez %s"
1388
1389 msgid "Log output level"
1390 msgstr "Poziom logowania"
1391
1392 msgid "Log queries"
1393 msgstr "Zapytania Loga"
1394
1395 msgid "Logging"
1396 msgstr "Logowanie"
1397
1398 msgid "Login"
1399 msgstr "Zaloguj"
1400
1401 msgid "Logout"
1402 msgstr "Wyloguj"
1403
1404 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1405 msgstr "Najniższy wydzierżawiony adres jako offset dla adresu sieci."
1406
1407 msgid "MAC-Address"
1408 msgstr "Adres MAC"
1409
1410 msgid "MAC-Address Filter"
1411 msgstr "Filtr adresów MAC"
1412
1413 msgid "MAC-Filter"
1414 msgstr "Filtr adresów MAC"
1415
1416 msgid "MAC-List"
1417 msgstr "Lista MAC"
1418
1419 msgid "MB/s"
1420 msgstr "MB/s"
1421
1422 msgid "MHz"
1423 msgstr "MHz"
1424
1425 msgid "MTU"
1426 msgstr "MTU"
1427
1428 msgid "Maximum Rate"
1429 msgstr "Maksymalna Szybkość"
1430
1431 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1432 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
1433
1434 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1435 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba jednoczesnych zapytań DNS"
1436
1437 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1438 msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
1439
1440 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1441 msgstr "Maksymalny czas podany w sekundach do pełnej gotowości modemu"
1442
1443 msgid "Maximum hold time"
1444 msgstr "Maksymalny czas podtrzymania"
1445
1446 msgid "Maximum number of leased addresses."
1447 msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
1448
1449 msgid "Mbit/s"
1450 msgstr "Mbit/s"
1451
1452 msgid "Memory"
1453 msgstr "Pamięć"
1454
1455 msgid "Memory usage (%)"
1456 msgstr "Użycie pamięci (%)"
1457
1458 msgid "Metric"
1459 msgstr "Metryka"
1460
1461 msgid "Minimum Rate"
1462 msgstr "Minimalna Szybkość"
1463
1464 msgid "Minimum hold time"
1465 msgstr "Minimalny czas podtrzymania"
1466
1467 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1468 msgstr "Brakujące rozszerzenie protokołu dla protokołu %q"
1469
1470 msgid "Mode"
1471 msgstr "Tryb"
1472
1473 msgid "Modem device"
1474 msgstr "Modem"
1475
1476 msgid "Modem init timeout"
1477 msgstr "Limit czasu inicjacji modemu"
1478
1479 msgid "Monitor"
1480 msgstr "Monitor"
1481
1482 msgid "Mount Entry"
1483 msgstr "Wpis montowania"
1484
1485 msgid "Mount Point"
1486 msgstr "Punkt montowania"
1487
1488 msgid "Mount Points"
1489 msgstr "Punkty montowania"
1490
1491 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1492 msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
1493
1494 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1495 msgstr "Punkty montowania - Wpis Swap"
1496
1497 msgid ""
1498 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1499 "filesystem"
1500 msgstr ""
1501 "Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do "
1502 "systemu plików"
1503
1504 msgid "Mount options"
1505 msgstr "Opcje montowania"
1506
1507 msgid "Mount point"
1508 msgstr "Punkt montownia"
1509
1510 msgid "Mounted file systems"
1511 msgstr "Zamontowane systemy plików"
1512
1513 msgid "Move down"
1514 msgstr "Przesuń w dół"
1515
1516 msgid "Move up"
1517 msgstr "Przesuń w górę"
1518
1519 msgid "Multicast Rate"
1520 msgstr "Szybkość Multicast`u"
1521
1522 msgid "Multicast address"
1523 msgstr "Adres Multicast`u"
1524
1525 msgid "NAS ID"
1526 msgstr "NAS ID"
1527
1528 msgid "NTP server candidates"
1529 msgstr "Kandydaci na serwer NTP"
1530
1531 msgid "Name"
1532 msgstr "Nazwa"
1533
1534 msgid "Name of the new interface"
1535 msgstr "Nazwa nowego interfejsu"
1536
1537 msgid "Name of the new network"
1538 msgstr "Nazwa nowej sieci"
1539
1540 msgid "Navigation"
1541 msgstr "Nawigacja"
1542
1543 msgid "Netmask"
1544 msgstr "Maska sieci"
1545
1546 msgid "Network"
1547 msgstr "Sieć"
1548
1549 msgid "Network Utilities"
1550 msgstr "Narzędzia sieciowe"
1551
1552 msgid "Network boot image"
1553 msgstr "Sieciowy obraz startowy"
1554
1555 msgid "Network without interfaces."
1556 msgstr "Sieć bez interfejsów"
1557
1558 msgid "Next »"
1559 msgstr "Następna »"
1560
1561 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1562 msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
1563
1564 msgid "No chains in this table"
1565 msgstr "Brak łańcuchów w tej tablicy"
1566
1567 msgid "No files found"
1568 msgstr "Nie znaleziono plików"
1569
1570 msgid "No information available"
1571 msgstr "Brak dostępnych informacji"
1572
1573 msgid "No negative cache"
1574 msgstr "Brak odwrotnego cache`a"
1575
1576 msgid "No network configured on this device"
1577 msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
1578
1579 msgid "No network name specified"
1580 msgstr "Nie określono nazwy sieci"
1581
1582 msgid "No package lists available"
1583 msgstr "Brak dostępu do listy pakietów"
1584
1585 msgid "No password set!"
1586 msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
1587
1588 msgid "No rules in this chain"
1589 msgstr "Brak zasad w tym łańcuchu"
1590
1591 msgid "No zone assigned"
1592 msgstr "Brak przypisanej strefy"
1593
1594 msgid "Noise"
1595 msgstr "Szum"
1596
1597 msgid "Noise:"
1598 msgstr "Szum:"
1599
1600 msgid "None"
1601 msgstr "Brak"
1602
1603 msgid "Normal"
1604 msgstr "Normalny"
1605
1606 msgid "Not Found"
1607 msgstr "Nie znaleziono"
1608
1609 msgid "Not associated"
1610 msgstr "Nie powiązany"
1611
1612 msgid "Not connected"
1613 msgstr "Nie podłączony"
1614
1615 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1616 msgstr "UWAGA: Pliki konfiguracyjne zostaną usunięte."
1617
1618 msgid "Notice"
1619 msgstr "Spostrzeżenie"
1620
1621 msgid "Nslookup"
1622 msgstr "Nslookup"
1623
1624 msgid "OK"
1625 msgstr "OK"
1626
1627 msgid "OPKG-Configuration"
1628 msgstr "Konfiguracja OPKG"
1629
1630 msgid "Off-State Delay"
1631 msgstr "Zwłoka wyłączenia"
1632
1633 msgid ""
1634 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1635 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1636 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1637 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1638 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1639 "<samp>eth0.1</samp>)."
1640 msgstr ""
1641 "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować "
1642 "kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie "
1643 "wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title="
1644 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> "
1645 "(<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1646
1647 msgid "On-State Delay"
1648 msgstr "Zwłoka włączenia"
1649
1650 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1651 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
1652
1653 msgid "One or more required fields have no value!"
1654 msgstr "Jedno lub więcej pól nie posiada wpisanych wartości!"
1655
1656 msgid "Open list..."
1657 msgstr "Otwórz listę..."
1658
1659 msgid "Option changed"
1660 msgstr "Wartość zmieniona"
1661
1662 msgid "Option removed"
1663 msgstr "Usunięto wartość"
1664
1665 msgid "Options"
1666 msgstr "Opcje"
1667
1668 msgid "Other:"
1669 msgstr "Inne:"
1670
1671 msgid "Out"
1672 msgstr "Wychodzące"
1673
1674 msgid "Outbound:"
1675 msgstr "Wychodzące:"
1676
1677 msgid "Outdoor Channels"
1678 msgstr "Kanały zewnętrzne"
1679
1680 msgid "Override MAC address"
1681 msgstr "Nadpisz adres MAC"
1682
1683 msgid "Override MTU"
1684 msgstr "Nadpisz MTU"
1685
1686 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1687 msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
1688
1689 msgid ""
1690 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1691 "subnet that is served."
1692 msgstr ""
1693 "Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z "
1694 "podsieci która jest rozsyłana."
1695
1696 msgid "Override the table used for internal routes"
1697 msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
1698
1699 msgid "Overview"
1700 msgstr "Przegląd"
1701
1702 msgid "Owner"
1703 msgstr "Właściciel"
1704
1705 msgid "PAP/CHAP password"
1706 msgstr "Hasło PAP/CHAP"
1707
1708 msgid "PAP/CHAP username"
1709 msgstr "Nazwa użytkownika PAP/CHAP"
1710
1711 msgid "PID"
1712 msgstr "PID"
1713
1714 msgid "PIN"
1715 msgstr "PIN"
1716
1717 msgid "PPP"
1718 msgstr "PPP"
1719
1720 msgid "PPPoA Encapsulation"
1721 msgstr "Enkapsulacja PPPoA"
1722
1723 msgid "PPPoATM"
1724 msgstr "PPPoATM"
1725
1726 msgid "PPPoE"
1727 msgstr "PPPoE"
1728
1729 msgid "PPtP"
1730 msgstr "PPtP"
1731
1732 msgid "Package libiwinfo required!"
1733 msgstr "Wymagany pakiet libiwinfo!"
1734
1735 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1736 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 24 godziny"
1737
1738 msgid "Package name"
1739 msgstr "Nazwa pakietu"
1740
1741 msgid "Packets"
1742 msgstr "Pakiety"
1743
1744 msgid "Part of zone %q"
1745 msgstr "Część strefy %q"
1746
1747 msgid "Password"
1748 msgstr "Hasło"
1749
1750 msgid "Password authentication"
1751 msgstr "Identyfikacja hasłem"
1752
1753 msgid "Password of Private Key"
1754 msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
1755
1756 msgid "Password successfully changed!"
1757 msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło!"
1758
1759 msgid "Path to CA-Certificate"
1760 msgstr "Ścieżka do certyfikatu CA"
1761
1762 msgid "Path to Client-Certificate"
1763 msgstr "Ścieżka do certyfikatu Klienta"
1764
1765 msgid "Path to Private Key"
1766 msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
1767
1768 msgid "Path to executable which handles the button event"
1769 msgstr ""
1770 "Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego "
1771 "przycisku"
1772
1773 msgid "Peak:"
1774 msgstr "Szczyt:"
1775
1776 msgid "Perform reboot"
1777 msgstr "Wykonaj restart"
1778
1779 msgid "Perform reset"
1780 msgstr "Wykonaj reset"
1781
1782 msgid "Phy Rate:"
1783 msgstr "Szybkość Phy:"
1784
1785 msgid "Physical Settings"
1786 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
1787
1788 msgid "Ping"
1789 msgstr "Ping"
1790
1791 msgid "Pkts."
1792 msgstr "Pktw."
1793
1794 msgid "Please enter your username and password."
1795 msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
1796
1797 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1798 msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
1799
1800 msgid "Policy"
1801 msgstr "Zasada"
1802
1803 msgid "Port"
1804 msgstr "Port"
1805
1806 msgid "Port %d"
1807 msgstr "Port %d"
1808
1809 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1810 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
1811
1812 msgid "Port status:"
1813 msgstr "Status portu:"
1814
1815 msgid ""
1816 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
1817 "ignore failures"
1818 msgstr ""
1819 "Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, "
1820 "wpisz 0 aby zignorować błędy"
1821
1822 msgid "Prevents client-to-client communication"
1823 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
1824
1825 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
1826 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Prism2/2.5/3 802.11b"
1827
1828 msgid "Proceed"
1829 msgstr "Wykonaj"
1830
1831 msgid "Processes"
1832 msgstr "Procesy"
1833
1834 msgid "Prot."
1835 msgstr "Prot."
1836
1837 msgid "Protocol"
1838 msgstr "Protokół"
1839
1840 msgid "Protocol family"
1841 msgstr "Rodzina protokołów"
1842
1843 msgid "Protocol of the new interface"
1844 msgstr "Protokół nowego interfejsu"
1845
1846 msgid "Protocol support is not installed"
1847 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
1848
1849 msgid "Provide NTP server"
1850 msgstr "Podaj serwer NTP"
1851
1852 msgid "Provide new network"
1853 msgstr "Utwórz nową sieć"
1854
1855 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1856 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1857
1858 msgid "Quality"
1859 msgstr "Jakość"
1860
1861 msgid "RTS/CTS Threshold"
1862 msgstr "Próg RTS/CTS"
1863
1864 msgid "RX"
1865 msgstr "RX"
1866
1867 msgid "RX Rate"
1868 msgstr "Szybkość RX"
1869
1870 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
1871 msgstr "Kontroler bezprzewodowy RaLink 802.11%s"
1872
1873 msgid "Radius-Accounting-Port"
1874 msgstr "Port Radius-Accounting"
1875
1876 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1877 msgstr "Sekret Radius-Accounting"
1878
1879 msgid "Radius-Accounting-Server"
1880 msgstr "Serwer Radius-Accounting"
1881
1882 msgid "Radius-Authentication-Port"
1883 msgstr "Port Radius-Authentication"
1884
1885 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1886 msgstr "Sekret Radius-Authentication"
1887
1888 msgid "Radius-Authentication-Server"
1889 msgstr "Serwer Radius-Authentication"
1890
1891 msgid ""
1892 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1893 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1894 msgstr ""
1895 "Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title="
1896 "\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
1897
1898 msgid ""
1899 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
1900 "lose access to this device if you are connected via this interface."
1901 msgstr ""
1902 "Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1903 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez ten "
1904 "interfejs!"
1905
1906 msgid ""
1907 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
1908 "might lose access to this device if you are connected via this network."
1909 msgstr ""
1910 "Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1911 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez tę "
1912 "sieć!"
1913
1914 msgid "Really reset all changes?"
1915 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
1916
1917 msgid ""
1918 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
1919 "you are connected via this interface."
1920 msgstr ""
1921 "Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
1922 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
1923 "interfejs!"
1924
1925 msgid ""
1926 "Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
1927 "connected via this interface."
1928 msgstr ""
1929 "Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
1930 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
1931 "interfejs!"
1932
1933 msgid "Really switch protocol?"
1934 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
1935
1936 msgid "Realtime Connections"
1937 msgstr "Połączenia w czasie rzeczywistym"
1938
1939 msgid "Realtime Graphs"
1940 msgstr "Wykresy w czasie rzeczywistym"
1941
1942 msgid "Realtime Load"
1943 msgstr "Obciążenie w czasie rzeczywistym"
1944
1945 msgid "Realtime Traffic"
1946 msgstr "Ruch w czasie rzeczywistym"
1947
1948 msgid "Realtime Wireless"
1949 msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
1950
1951 msgid "Rebind protection"
1952 msgstr "Przypisz ochronę"
1953
1954 msgid "Reboot"
1955 msgstr "Restartuj"
1956
1957 msgid "Rebooting..."
1958 msgstr "Ponowne uruchamianie..."
1959
1960 msgid "Reboots the operating system of your device"
1961 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
1962
1963 msgid "Receive"
1964 msgstr "Odebrane"
1965
1966 msgid "Receiver Antenna"
1967 msgstr "Antena odbiorcza"
1968
1969 msgid "Reconnect this interface"
1970 msgstr "Połącz ponownie ten interfejs"
1971
1972 msgid "Reconnecting interface"
1973 msgstr "Łączę ponownie interfejs"
1974
1975 msgid "References"
1976 msgstr "Referencje"
1977
1978 msgid "Regulatory Domain"
1979 msgstr "Domena regulacji"
1980
1981 msgid "Relay"
1982 msgstr "Przekaźnik"
1983
1984 msgid "Relay Bridge"
1985 msgstr "Most przekaźnikowy"
1986
1987 msgid "Relay between networks"
1988 msgstr "Przekaźnik pomiędzy sieciami"
1989
1990 msgid "Relay bridge"
1991 msgstr "Most przekaźnikowy"
1992
1993 msgid "Remote IPv4 address"
1994 msgstr "Zdalny adres IPv4"
1995
1996 msgid "Remove"
1997 msgstr "Usuń"
1998
1999 msgid "Repeat scan"
2000 msgstr "Powtórz skanowanie"
2001
2002 msgid "Replace entry"
2003 msgstr "Zamień wpis"
2004
2005 msgid "Replace wireless configuration"
2006 msgstr "Zamień konfigurację WiFi"
2007
2008 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
2009 msgstr "Wymagany dla niektórych dostawców internetu, np. Charter z DOCSIS 3"
2010
2011 msgid "Reset"
2012 msgstr "Resetuj"
2013
2014 msgid "Reset Counters"
2015 msgstr "Wyczyść liczniki"
2016
2017 msgid "Reset to defaults"
2018 msgstr "Resetuj do domyślnych"
2019
2020 msgid "Resolv and Hosts Files"
2021 msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
2022
2023 msgid "Resolve file"
2024 msgstr "Plik Resolve"
2025
2026 msgid "Restart"
2027 msgstr "Uruchom ponownie"
2028
2029 msgid "Restart Firewall"
2030 msgstr "Uruchom ponownie Firewall`a"
2031
2032 msgid "Restore backup"
2033 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
2034
2035 msgid "Reveal/hide password"
2036 msgstr "Odsłoń/Ukryj hasło"
2037
2038 msgid "Revert"
2039 msgstr "Przywróć"
2040
2041 msgid "Root"
2042 msgstr "Root"
2043
2044 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2045 msgstr "Katalog Root`a dla plików udostępnianych przez TFTP"
2046
2047 msgid "Router Model"
2048 msgstr "Model Routera"
2049
2050 msgid "Router Name"
2051 msgstr "Nazwa Routera"
2052
2053 msgid "Router Password"
2054 msgstr "Hasło Routera"
2055
2056 msgid "Routes"
2057 msgstr "Ścieżki routingu"
2058
2059 msgid ""
2060 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2061 "can be reached."
2062 msgstr ""
2063 "Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę "
2064 "może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
2065
2066 msgid "Rule #"
2067 msgstr "Zasada #"
2068
2069 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2070 msgstr ""
2071 "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
2072
2073 msgid "Run filesystem check"
2074 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
2075
2076 msgid "SSH Access"
2077 msgstr "Dostęp SSH"
2078
2079 msgid "SSH-Keys"
2080 msgstr "Klucze SSH"
2081
2082 msgid "SSID"
2083 msgstr "SSID"
2084
2085 msgid "Save"
2086 msgstr "Zachowaj"
2087
2088 msgid "Save & Apply"
2089 msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
2090
2091 msgid "Save &#38; Apply"
2092 msgstr "Zachowaj i Zastosuj"
2093
2094 msgid "Scan"
2095 msgstr "Skanuj"
2096
2097 # Raczej nie stosuje się kilku dużych liter w tym samym
2098 msgid "Scheduled Tasks"
2099 msgstr "Zaplanowane zadania"
2100
2101 msgid "Section added"
2102 msgstr "Dodano sekcję"
2103
2104 msgid "Section removed"
2105 msgstr "Usunięto sekcję"
2106
2107 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2108 msgstr "Aby poznać szczegóły przeczytaj stronę instrukcji \"mount\""
2109
2110 msgid ""
2111 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2112 "conjunction with failure threshold"
2113 msgstr ""
2114 "Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa "
2115 "tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
2116
2117 msgid "Send router solicitations"
2118 msgstr "Wyślij pakiet wymuszający rozgłoszenia routera"
2119
2120 msgid "Separate Clients"
2121 msgstr "Rozdziel klientów"
2122
2123 msgid "Separate WDS"
2124 msgstr "Rozdziel WDS"
2125
2126 msgid "Server Settings"
2127 msgstr "Ustawienia Serwera"
2128
2129 msgid "Service Name"
2130 msgstr "Nazwa serwisu"
2131
2132 msgid "Service Type"
2133 msgstr "Typ serwisu"
2134
2135 msgid "Services"
2136 msgstr "Serwisy"
2137
2138 msgid "Setup DHCP Server"
2139 msgstr "Ustawienia serwera DHCP"
2140
2141 msgid "Setup Time Synchronization"
2142 msgstr "Ustawienia synchronizacji czasu"
2143
2144 msgid "Show current backup file list"
2145 msgstr "Pokaż aktualną listę plików do backupu"
2146
2147 msgid "Shutdown this interface"
2148 msgstr "Wyłącz ten interfejs"
2149
2150 msgid "Shutdown this network"
2151 msgstr "Wyłącz tą sieć"
2152
2153 msgid "Signal"
2154 msgstr "Sygnał"
2155
2156 msgid "Signal:"
2157 msgstr "Sygnał:"
2158
2159 msgid "Size"
2160 msgstr "Rozmiar"
2161
2162 msgid "Skip"
2163 msgstr "Pomiń"
2164
2165 msgid "Skip to content"
2166 msgstr "Pomiń do zawartości"
2167
2168 msgid "Skip to navigation"
2169 msgstr "Pomiń do nawigacji"
2170
2171 msgid "Slot time"
2172 msgstr "Szczelina czasowa"
2173
2174 msgid "Software"
2175 msgstr "Oprogramowanie"
2176
2177 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2178 msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
2179
2180 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2181 msgstr "Przepraszamy, ale żądany obiekt nie został znaleziony."
2182
2183 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2184 msgstr "Przepraszamy, ale serwer napotkał nieoczekiwany błąd."
2185
2186 msgid ""
2187 "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
2188 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
2189 "install instructions."
2190 msgstr ""
2191 "Przepraszamy, ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade. Nowy firmware musi "
2192 "być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki, aby uzyskać instrukcję dla "
2193 "danego urządzenia."
2194
2195 msgid "Sort"
2196 msgstr "Posortuj"
2197
2198 msgid "Source"
2199 msgstr "Źródło"
2200
2201 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
2202 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia preferowanego prefiksu w sekundach"
2203
2204 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
2205 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia obowiązującego prefiksu w sekundach"
2206
2207 msgid "Specifies the button state to handle"
2208 msgstr "Określa zachowanie w zależności od stanu przycisku"
2209
2210 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2211 msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
2212
2213 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2214 msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
2215
2216 msgid ""
2217 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2218 "to be dead"
2219 msgstr ""
2220 "Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host "
2221 "jest martwy"
2222
2223 msgid ""
2224 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2225 "dead"
2226 msgstr ""
2227 "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
2228
2229 msgid "Specify the secret encryption key here."
2230 msgstr "Określ tajny klucz szyfrowania."
2231
2232 msgid "Start"
2233 msgstr "Uruchomienie"
2234
2235 msgid "Start priority"
2236 msgstr "Priorytet uruchomienia"
2237
2238 msgid "Startup"
2239 msgstr "Autostart"
2240
2241 msgid "Static IPv4 Routes"
2242 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv4"
2243
2244 msgid "Static IPv6 Routes"
2245 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv6"
2246
2247 msgid "Static Leases"
2248 msgstr "Dzierżawy statyczne"
2249
2250 msgid "Static Routes"
2251 msgstr "Statyczne ścieżki routingu"
2252
2253 msgid "Static WDS"
2254 msgstr "Statyczny WDS"
2255
2256 msgid "Static address"
2257 msgstr "Stały adres"
2258
2259 msgid ""
2260 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2261 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2262 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2263 msgstr ""
2264 "Statyczne dzierżawy są używane do przypisania stałych adresów IP i "
2265 "symbolicznych nazw klientom DHCP. Są one również wymagane dla "
2266 "niedynamicznych konfiguracji interfejsu, gdzie obsługiwane są tylko hosty z "
2267 "odpowiednim dzierżawami."
2268
2269 msgid "Status"
2270 msgstr "Stan"
2271
2272 msgid "Stop"
2273 msgstr "Stop"
2274
2275 msgid "Strict order"
2276 msgstr "Zachowaj kolejność"
2277
2278 msgid "Submit"
2279 msgstr "Wyślij"
2280
2281 msgid "Swap Entry"
2282 msgstr "Zamień wpis"
2283
2284 msgid "Switch"
2285 msgstr "Przełącznik"
2286
2287 msgid "Switch %q"
2288 msgstr "Przełącznik %q"
2289
2290 msgid "Switch %q (%s)"
2291 msgstr "Przełącznik %q (%s)"
2292
2293 msgid "Switch protocol"
2294 msgstr "Protokół przełącznika"
2295
2296 msgid "Sync with browser"
2297 msgstr "Synchronizuj z przeglądarką"
2298
2299 msgid "Synchronizing..."
2300 msgstr "Synchronizacja..."
2301
2302 msgid "System"
2303 msgstr "System"
2304
2305 msgid "System Log"
2306 msgstr "Log systemowy"
2307
2308 msgid "System Properties"
2309 msgstr "Właściwości systemu"
2310
2311 # Wszędzie używane jest "loga" z małej litery.
2312 msgid "System log buffer size"
2313 msgstr "Rozmiar bufora loga systemu"
2314
2315 msgid "TCP:"
2316 msgstr "TCP:"
2317
2318 msgid "TFTP Settings"
2319 msgstr "Ustawienia TFTP"
2320
2321 msgid "TFTP server root"
2322 msgstr "root serwera TFTP"
2323
2324 msgid "TX"
2325 msgstr "TX"
2326
2327 msgid "TX Rate"
2328 msgstr "Szybkość TX"
2329
2330 msgid "Table"
2331 msgstr "Tablica"
2332
2333 msgid "Target"
2334 msgstr "Cel"
2335
2336 msgid "Terminate"
2337 msgstr "Zakończ"
2338
2339 msgid ""
2340 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
2341 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
2342 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
2343 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
2344 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2345 msgstr ""
2346 "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru "
2347 "transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to "
2348 "są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor "
2349 "transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci "
2350 "takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja "
2351 "Interfejsu</em>."
2352
2353 msgid ""
2354 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
2355 "component for working wireless configuration!"
2356 msgstr ""
2357 "Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować "
2358 "aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
2359
2360 msgid ""
2361 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2362 msgstr ""
2363 "Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
2364
2365 msgid ""
2366 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
2367 "code> and <code>_</code>"
2368 msgstr ""
2369 "Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> "
2370 "oraz <code>_</code>"
2371
2372 msgid ""
2373 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
2374 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2375 msgstr ""
2376 "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</"
2377 "abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2378
2379 msgid ""
2380 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
2381 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
2382 "samp>)"
2383 msgstr ""
2384 "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na "
2385 "przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</"
2386 "abbr></samp>)"
2387
2388 # Przycisk nazywa się "Wykonaj", więc taki sam opis ma być w podpowiedzi.
2389 msgid ""
2390 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
2391 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2392 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2393 msgstr ""
2394 "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
2395 "rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
2396 "upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij \"Wykonaj\" aby "
2397 "kontynuować aktualizację."
2398
2399 msgid "The following changes have been committed"
2400 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
2401
2402 msgid "The following changes have been reverted"
2403 msgstr "Następujące zmiany zostały odrzucone"
2404
2405 msgid "The following rules are currently active on this system."
2406 msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
2407
2408 msgid "The given network name is not unique"
2409 msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
2410
2411 msgid ""
2412 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
2413 "replaced if you proceed."
2414 msgstr ""
2415 "Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja "
2416 "zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
2417
2418 msgid ""
2419 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
2420 "addresses."
2421 msgstr ""
2422 "Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
2423
2424 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2425 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
2426
2427 msgid ""
2428 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
2429 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2430 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2431 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2432 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2433 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2434 msgstr ""
2435 "Porty sieciowe na tym urządzeniu mogą być łączone w kilka sieci <abbr title="
2436 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>, w których komputery mogą "
2437 "komunikować się ze sobą bezpośrednio. Sieci <abbr title=\"Virtual Local Area "
2438 "Network\">VLAN</abbr> są często stosowane w celu oddzielenia różnych "
2439 "segmentów sieci. Często domyślnie jeden port typu Uplink jest wykorzystywany "
2440 "do połączenia z większą siecią, taką jak Internet, a inne porty dla sieci "
2441 "lokalnej."
2442
2443 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2444 msgstr "Wybrany protokół potrzebuje przypisanego urządzenia"
2445
2446 msgid ""
2447 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
2448 "when finished."
2449 msgstr ""
2450 "System usuwa teraz partycję konfiguracji i zrestartuje się po zakończeniu."
2451
2452 msgid ""
2453 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
2454 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
2455 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
2456 "settings."
2457 msgstr ""
2458 "System wykonuje flashowanie.<br /> NIE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIA!<br /> Poczekaj "
2459 "kilka minut, zanim spróbujesz połączyć się ponownie. W zależności od "
2460 "ustawień może być konieczne odnowienie adresu Twojego komputera, aby dostać "
2461 "się do urządzenia."
2462
2463 msgid ""
2464 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
2465 "you choose the generic image format for your platform."
2466 msgstr ""
2467 "Przesłany plik obrazu nie zawiera obsługiwanego formatu. Upewnij się, że "
2468 "wybrałeś odpowiedni format obrazu dla danej platformy."
2469
2470 msgid "There are no active leases."
2471 msgstr "Brak aktywnych dzierżaw."
2472
2473 msgid "There are no pending changes to apply!"
2474 msgstr "Brak oczekujących zmian do zastosowania!"
2475
2476 msgid "There are no pending changes to revert!"
2477 msgstr "Brak oczekujących zmian do przywrócenia!"
2478
2479 msgid "There are no pending changes!"
2480 msgstr "Brak oczekujących zmian!"
2481
2482 msgid ""
2483 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
2484 "\"Physical Settings\" tab"
2485 msgstr ""
2486 "Żadne urządzenie nie jest jeszcze przypisane. Proszę dołączyć urządzenie "
2487 "sieciowe na karcie \"Ustawienia sprzętowe\""
2488
2489 msgid ""
2490 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
2491 "protect the web interface and enable SSH."
2492 msgstr ""
2493 "Na routerze hasło nie jest jeszcze ustawione. Proszę skonfigurować hasło "
2494 "roota, aby zabezpieczyć interfejs WWW i włączyć SSH."
2495
2496 msgid "This IPv4 address of the relay"
2497 msgstr "Ten adres IPv4 przekaźnika"
2498
2499 msgid ""
2500 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
2501 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
2502 "configurations are automatically preserved."
2503 msgstr ""
2504 "Jest to lista globalnych wzorców dopasowywania plików i katalogów "
2505 "uwzględnianych podczas przeprowadzania aktualizacji z użyciem \"sysupgrade"
2506 "\". Zmodyfikowane pliki w /etc/config/ i w niektórych innych ustawieniach są "
2507 "automatycznie zachowywane."
2508
2509 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2510 msgstr ""
2511 "To jest 32-bajtowy heksadecymalny zakodowany identyfikator użytkownika, a "
2512 "nie login"
2513
2514 msgid ""
2515 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
2516 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2517 msgstr ""
2518 "To jest zawartość pliku /etc/rc.local. Wstaw tutaj własne komendy (przed "
2519 "'exit 0'), aby zostały wykonane pod koniec procesu rozruchu."
2520
2521 msgid ""
2522 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
2523 "ends with <code>:2</code>"
2524 msgstr ""
2525 "To jest lokalny adres końcowy przypisany przez tunnel broker'a, zwykle "
2526 "kończący się z <code>:2</code>"
2527
2528 # w tłumaczeniu pojawiła się spacja po DHCP</ abbr> co powoduje niepoprawne wyświetlanie się strony z lang PL
2529 msgid ""
2530 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2531 "abbr> in the local network"
2532 msgstr ""
2533 "To jest jedyny serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
2534 "Protocol\">DHCP</abbr> w sieci lokalnej"
2535
2536 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2537 msgstr ""
2538 "To jest system crontab, w którym mogą być zdefiniowane zaplanowane zadania."
2539
2540 msgid ""
2541 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2542 msgstr ""
2543 "Zwykle jest to adres najbliższego PoP prowadzonego przez tunnel broker'a"
2544
2545 msgid ""
2546 "This list gives an overview over currently running system processes and "
2547 "their status."
2548 msgstr ""
2549 "Poniższa lista przedstawia aktualnie uruchomione procesy systemowe i ich "
2550 "status."
2551
2552 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2553 msgstr ""
2554 "Poniższa strona umożliwia konfigurację działania niestandardowych przycisków"
2555
2556 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2557 msgstr "Poniższa strona przedstawia aktualnie aktywne połączenia sieciowe."
2558
2559 msgid "This section contains no values yet"
2560 msgstr "Ta sekcja nie zawiera jeszcze żadnych wartości"
2561
2562 msgid "Time Synchronization"
2563 msgstr "Synchronizacja czasu"
2564
2565 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2566 msgstr "Synchronizacja czasu nie jest jeszcze skonfigurowana."
2567
2568 msgid "Timezone"
2569 msgstr "Strefa czasowa"
2570
2571 msgid ""
2572 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
2573 "archive here."
2574 msgstr ""
2575 "Aby przywrócić pliki konfiguracyjne, można tutaj wczytać wcześniej utworzone "
2576 "archiwum kopii zapasowej."
2577
2578 msgid "Total Available"
2579 msgstr "Całkowicie dostępna"
2580
2581 msgid "Traceroute"
2582 msgstr "Trasa routowania"
2583
2584 msgid "Traffic"
2585 msgstr "Ruch"
2586
2587 msgid "Transfer"
2588 msgstr "Transfer"
2589
2590 msgid "Transmission Rate"
2591 msgstr "Prędkość transmisji"
2592
2593 msgid "Transmit"
2594 msgstr "Nadawanie"
2595
2596 msgid "Transmit Power"
2597 msgstr "Siła nadawania"
2598
2599 msgid "Transmitter Antenna"
2600 msgstr "Antena nadajnika"
2601
2602 msgid "Trigger"
2603 msgstr "Trigger"
2604
2605 msgid "Trigger Mode"
2606 msgstr "Tryb Trigger"
2607
2608 msgid "Tunnel ID"
2609 msgstr "Numer identyfikacyjny tunelu"
2610
2611 msgid "Tunnel Interface"
2612 msgstr "Interfejs tunelu"
2613
2614 msgid "Turbo Mode"
2615 msgstr "Tryb Turbo"
2616
2617 msgid "Tx-Power"
2618 msgstr "Moc nadawania"
2619
2620 msgid "Type"
2621 msgstr "Typ"
2622
2623 msgid "UDP:"
2624 msgstr "UDP:"
2625
2626 msgid "UMTS only"
2627 msgstr "Tylko UMTS"
2628
2629 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2630 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
2631
2632 msgid "USB Device"
2633 msgstr "Urządzenie USB"
2634
2635 msgid "UUID"
2636 msgstr "UUID"
2637
2638 msgid "Unable to dispatch"
2639 msgstr "Nie można wysłać"
2640
2641 msgid "Unknown"
2642 msgstr "Nieznany"
2643
2644 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2645 msgstr "Nieznany błąd, hasło nie zostało zmienione"
2646
2647 msgid "Unmanaged"
2648 msgstr "Niezarządzalny"
2649
2650 msgid "Unsaved Changes"
2651 msgstr "Niezapisane zmiany"
2652
2653 msgid "Unsupported protocol type."
2654 msgstr "Nieobsługiwany typ protokołu."
2655
2656 msgid "Update lists"
2657 msgstr "Aktualizuj listy"
2658
2659 msgid ""
2660 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
2661 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
2662 "OpenWrt compatible firmware image)."
2663 msgstr ""
2664 "Prześlij zgodny z funkcją sysupgrade obraz tutaj, aby zastąpić aktualnie "
2665 "działające firmware. Zaznacz opcję \"Zachowaj ustawienia\", aby zachować "
2666 "bieżącą konfigurację (wymaga zgodnego obrazu firmware Openwrt)."
2667
2668 msgid "Upload archive..."
2669 msgstr "Załaduj archiwum..."
2670
2671 msgid "Uploaded File"
2672 msgstr "Załaduj plik"
2673
2674 msgid "Uptime"
2675 msgstr "Czas pracy"
2676
2677 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2678 msgstr "Użyj <code>/etc/ethers</code>"
2679
2680 msgid "Use DHCP gateway"
2681 msgstr "Użyj bramy DHCP"
2682
2683 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2684 msgstr "Użyj serwerów DNS rozgłaszanych przez peera"
2685
2686 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2687 msgstr "Użyj kodów kraju ISO/IEC 3166 alpha2"
2688
2689 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2690 msgstr "Użyj MTU na interfejsie tunelu"
2691
2692 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2693 msgstr "Użyj TTL na interfejsie tunelu"
2694
2695 msgid "Use as root filesystem"
2696 msgstr "Użyj systemu plików root'a"
2697
2698 msgid "Use broadcast flag"
2699 msgstr "Użyj flagi rozgłaszania"
2700
2701 msgid "Use custom DNS servers"
2702 msgstr "Użyj własnych serwerów DNS"
2703
2704 msgid "Use default gateway"
2705 msgstr "Użyj domyślnej bramy"
2706
2707 msgid "Use gateway metric"
2708 msgstr "Użyj metryki bramy"
2709
2710 msgid "Use preferred lifetime"
2711 msgstr "Użyj preferowanego czasu życia"
2712
2713 msgid "Use routing table"
2714 msgstr "Użyj tabeli routingu"
2715
2716 msgid ""
2717 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2718 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2719 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2720 "requesting host."
2721 msgstr ""
2722 "Użyj przycisku <em>Dodaj</ em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
2723 "MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</ em> określa, którego stałego "
2724 "adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</ em> jest przypisana jako "
2725 "symboliczna nazwa do określonego hosta."
2726
2727 msgid "Use valid lifetime"
2728 msgstr "Użyj prawidłowego czasu życia"
2729
2730 # Przy liście zamontowanych systemów plików
2731 msgid "Used"
2732 msgstr "Użyte"
2733
2734 msgid "Used Key Slot"
2735 msgstr "Użyte gniazdo klucza"
2736
2737 msgid "Username"
2738 msgstr "Nazwa użytkownika"
2739
2740 msgid "VC-Mux"
2741 msgstr "VC-Mux"
2742
2743 msgid "VLAN Interface"
2744 msgstr "Interfejs VLAN"
2745
2746 msgid "VLANs on %q"
2747 msgstr "Sieci VLAN na %q"
2748
2749 msgid "VLANs on %q (%s)"
2750 msgstr "Sieci VLAN na %q (%s)"
2751
2752 msgid "VPN Server"
2753 msgstr "Serwer VPN"
2754
2755 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2756 msgstr "Klasa producenta do wysłania podczas żądania DHCP"
2757
2758 msgid "Verify"
2759 msgstr "Zweryfikuj"
2760
2761 msgid "Version"
2762 msgstr "Wersja"
2763
2764 msgid "WDS"
2765 msgstr "WDS"
2766
2767 msgid "WEP Open System"
2768 msgstr "Otwarty system WEP"
2769
2770 msgid "WEP Shared Key"
2771 msgstr "Współdzielony klucz WEP"
2772
2773 msgid "WEP passphrase"
2774 msgstr "Hasło WEP"
2775
2776 msgid "WMM Mode"
2777 msgstr "Tryb WMM"
2778
2779 msgid "WPA passphrase"
2780 msgstr "Hasło WPA"
2781
2782 msgid ""
2783 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2784 "and ad-hoc mode) to be installed."
2785 msgstr ""
2786 "Kodowanie WPA wymaga zainstalowanych modułów wpa_supplicant (na tryb "
2787 "klienta) lub hostapd (dla trybów AP lub ad-hoc)"
2788
2789 msgid "Waiting for changes to be applied..."
2790 msgstr "Czekanie na wprowadzenie zmian..."
2791
2792 msgid "Waiting for command to complete..."
2793 msgstr "Czekanie na wykonanie komendy..."
2794
2795 msgid "Warning"
2796 msgstr "Ostrzeżenie"
2797
2798 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2799 msgstr ""
2800 "Ostrzeżenie: Pozostały niezapisane zmian, które zostaną utracone podczas "
2801 "restartu!"
2802
2803 msgid "Wifi"
2804 msgstr "Wifi"
2805
2806 msgid "Wireless"
2807 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
2808
2809 msgid "Wireless Adapter"
2810 msgstr "Adapter bezprzewodowy"
2811
2812 msgid "Wireless Network"
2813 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
2814
2815 msgid "Wireless Overview"
2816 msgstr "Przegląd sieci bezprzewodowy"
2817
2818 msgid "Wireless Security"
2819 msgstr "Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej"
2820
2821 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2822 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona lub niepołączona"
2823
2824 msgid "Wireless is restarting..."
2825 msgstr "Restart sieci bezprzewodowej..."
2826
2827 msgid "Wireless network is disabled"
2828 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona"
2829
2830 msgid "Wireless network is enabled"
2831 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest włączona"
2832
2833 msgid "Wireless restarted"
2834 msgstr "Zrestartowano sieć bezprzewodową"
2835
2836 msgid "Wireless shut down"
2837 msgstr "Wyłączanie sieci bezprzewodowej"
2838
2839 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2840 msgstr "Zapisz otrzymane żądania DNS do syslog'a"
2841
2842 msgid "XR Support"
2843 msgstr "Wsparcie XR"
2844
2845 msgid ""
2846 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
2847 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
2848 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2849 msgstr ""
2850 "Tutaj można włączyć lub wyłączyć zainstalowane skrypty. Zmiany zostaną "
2851 "zastosowane po ponownym uruchomieniu urządzenia.<br /><strong>Ostrzeżenie: "
2852 "Jeśli wyłączysz podstawowe skrypty typu \"networks\", urządzenie może stać "
2853 "się nieosiągalne!</ strong>"
2854
2855 msgid ""
2856 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2857 msgstr ""
2858 "Musisz włączyć obsługę Java Script w swojej przeglądarce, inaczej LuCI nie "
2859 "będzie działać poprawnie."
2860
2861 msgid "any"
2862 msgstr "jakikolwiek"
2863
2864 msgid "auto"
2865 msgstr "auto"
2866
2867 msgid "baseT"
2868 msgstr "baseT"
2869
2870 msgid "bridged"
2871 msgstr "bridged"
2872
2873 msgid "create:"
2874 msgstr "utwórz:"
2875
2876 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2877 msgstr "utwórz bridge na określonych interfejsach"
2878
2879 msgid "dB"
2880 msgstr "dB"
2881
2882 msgid "dBm"
2883 msgstr "dBm"
2884
2885 msgid "disable"
2886 msgstr "wyłącz"
2887
2888 msgid "expired"
2889 msgstr "wygasły"
2890
2891 msgid ""
2892 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2893 "abbr>-leases will be stored"
2894 msgstr ""
2895 "plik, w którym podano żądania <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
2896 "Protocol\">DHCP</abbr>, zostanie zachowany"
2897
2898 msgid "forward"
2899 msgstr "przekaż"
2900
2901 msgid "full-duplex"
2902 msgstr "pełny-duplex"
2903
2904 msgid "half-duplex"
2905 msgstr "pół-duplex"
2906
2907 msgid "help"
2908 msgstr "pomoc"
2909
2910 msgid "hidden"
2911 msgstr "ukryty"
2912
2913 msgid "if target is a network"
2914 msgstr "jeżeli celem jest sieć"
2915
2916 msgid "input"
2917 msgstr "wejście"
2918
2919 msgid "kB"
2920 msgstr "kB"
2921
2922 msgid "kB/s"
2923 msgstr "kB/s"
2924
2925 msgid "kbit/s"
2926 msgstr "kbit/s"
2927
2928 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2929 msgstr "lokalny plik <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
2930
2931 msgid "no"
2932 msgstr "nie"
2933
2934 # skorzystałem z niemieckiego tłumaczenia
2935 msgid "no link"
2936 msgstr "niepowiązane"
2937
2938 msgid "none"
2939 msgstr "żaden"
2940
2941 msgid "off"
2942 msgstr "wyłączone"
2943
2944 msgid "on"
2945 msgstr "włączone"
2946
2947 msgid "open"
2948 msgstr "otwarte"
2949
2950 msgid "routed"
2951 msgstr "routowane"
2952
2953 msgid "tagged"
2954 msgstr "tagowane"
2955
2956 msgid "unknown"
2957 msgstr "nieznane"
2958
2959 msgid "unlimited"
2960 msgstr "nielimitowane"
2961
2962 msgid "unspecified"
2963 msgstr "nieokreślone"
2964
2965 msgid "unspecified -or- create:"
2966 msgstr "nieokreślone -lub- utwórz:"
2967
2968 msgid "untagged"
2969 msgstr "nietagowane"
2970
2971 msgid "yes"
2972 msgstr "tak"
2973
2974 msgid "« Back"
2975 msgstr "« Wróć"
2976
2977 #~ msgid "Waiting for router..."
2978 #~ msgstr "Czekanie na router..."
2979
2980 #~ msgid "Enable builtin NTP server"
2981 #~ msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
2982
2983 #~ msgid "Active Leases"
2984 #~ msgstr "Aktywne dzierżawy"
2985
2986 #~ msgid "Open"
2987 #~ msgstr "Otwórz"
2988
2989 #~ msgid "Bit Rate"
2990 #~ msgstr "Przepływność"
2991
2992 #~ msgid "Configuration / Apply"
2993 #~ msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
2994
2995 #~ msgid "Configuration / Changes"
2996 #~ msgstr "Konfiguracja / zmiany"
2997
2998 #~ msgid "Configuration / Revert"
2999 #~ msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
3000
3001 #~ msgid "MAC"
3002 #~ msgstr "MAC"
3003
3004 #~ msgid "MAC Address"
3005 #~ msgstr "Adres MAC"