Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 700 of 842 messages translated...
[project/luci.git] / po / pl / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: LuCI\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:41+0200\n"
7 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
8 "Language-Team: Polish\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
18 msgstr "(okno %d minut, interwał %d sekund)"
19
20 msgid "(%s available)"
21 msgstr "(dostępne %s)"
22
23 msgid "(empty)"
24 msgstr "(pusty)"
25
26 msgid "(no interfaces attached)"
27 msgstr "(brak podłączonych interfejsów)"
28
29 msgid "-- Additional Field --"
30 msgstr "-- Dodatkowe pole --"
31
32 msgid "-- Please choose --"
33 msgstr "-- Proszę wybrać --"
34
35 msgid "-- custom --"
36 msgstr "-- inne --"
37
38 msgid "1 Minute Load:"
39 msgstr "Obciążenie w ciągu 1 minuty:"
40
41 msgid "15 Minute Load:"
42 msgstr "Obciążenie w ciągu 15 minut:"
43
44 msgid "40MHz 2nd channel above"
45 msgstr "40MHz drugi kanał powyżej"
46
47 msgid "40MHz 2nd channel below"
48 msgstr "40MHz drugi kanał poniżej"
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "Obciążenie w ciągu 5 minut:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "Port wywołania <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> "
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "Port serwera <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
61
62 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the order of the resolvfile"
63 msgstr ""
64 "Nazwa <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> będzie rozwijana przez "
65 "kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
66
67 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
68 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
69
70 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
71 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adres IP"
72
73 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
74 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Brama"
75
76 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
77 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Maska sieci"
78
79 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network (CIDR)"
80 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adres sieci (CIDR)"
81
82 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
83 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Brama"
84
85 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
86 msgstr "Konfiguracja diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
87
88 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
89 msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
90
91 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
92 msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
93
94 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> leases"
95 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
96
97 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
98 msgstr ""
99 "<abbr title=\"Maksymalny\">Maks.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title=\"Extension "
100 "Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
101
102 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
103 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> zapytań równoczesnych"
104
105 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
106 msgstr "<abbr title='Par: %s / Grup: %s'>%s - %s</abbr>"
107
108 msgid "APN"
109 msgstr "APN"
110
111 # Wydaje mi się że brakuje litery R...
112 msgid "AR Support"
113 msgstr "Wsparcie dla ARP"
114
115 msgid "ARP retry threshold"
116 msgstr "Próg powtórzeń ARP"
117
118 msgid "ATM Bridges"
119 msgstr "Mostki ATM"
120
121 # Nie wiem czy to powinno się tłumaczyć wg. mnie lepiej zostawić po angielsku
122 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
123 msgstr "Identyfikator kanału wirtualnego ATM (VCI)"
124
125 # j.w.
126 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
127 msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
128
129 # Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
130 msgid "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP to dial into the provider network."
131 msgstr "Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
132
133 msgid "ATM device number"
134 msgstr "Numer urządzenia ATM"
135
136 msgid "Accept router advertisements"
137 msgstr "Akceptuj rozgłoszenia routera"
138
139 # co to takiego?
140 msgid "Access Concentrator"
141 msgstr "Koncentrator dostępowy ATM"
142
143 msgid "Access Point"
144 msgstr "Punkt dostępowy"
145
146 msgid "Action"
147 msgstr "Akcja"
148
149 msgid "Actions"
150 msgstr "Akcje"
151
152 msgid "Activate this network"
153 msgstr "Aktywuj tą sieć"
154
155 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
156 msgstr "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
157
158 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
159 msgstr "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
160
161 msgid "Active Connections"
162 msgstr "Aktywne połączenia"
163
164 msgid "Active DHCP Leases"
165 msgstr "Aktywne dzierżawy DHCP"
166
167 msgid "Active DHCPv6 Leases"
168 msgstr "Aktywne dzierżawy DHCPv6"
169
170 msgid "Ad-Hoc"
171 msgstr "Ad-Hoc"
172
173 msgid "Add"
174 msgstr "Dodaj"
175
176 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
177 msgstr "Dodaj lokalny sufiks domeny do nazw urządzeń z pliku hosts"
178
179 msgid "Add new interface..."
180 msgstr "Dodaj nowy interfejs..."
181
182 msgid "Additional Hosts files"
183 msgstr "Dodatkowe pliki Hosts"
184
185 msgid "Address"
186 msgstr "Adres"
187
188 # Na upartego można by zrobić Adres dostępowy mostu przekaźnikowego - ale kto to zrozumie?
189 msgid "Address to access local relay bridge"
190 msgstr "Adres dostępowy do \"relay bridge\""
191
192 msgid "Administration"
193 msgstr "Zarządzanie"
194
195 msgid "Advanced Settings"
196 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
197
198 # Dosłowne tłumaczenie
199 msgid "Advertise IPv6 on network"
200 msgstr "Rozgłoś protokół IPv6 w sieci"
201
202 msgid "Advertised network ID"
203 msgstr "Rozgłoś identyfikator sieci (network ID)"
204
205 msgid "Alert"
206 msgstr "Alarm"
207
208 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
209 msgstr "Pozwól na logowanie <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>"
210
211 msgid "Allow all except listed"
212 msgstr "Pozwól wszystkim oprócz wyszczególnionych"
213
214 msgid "Allow listed only"
215 msgstr "Pozwól tylko wyszczególnionym"
216
217 msgid "Allow localhost"
218 msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
219
220 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
221 msgstr "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych portów"
222
223 msgid "Allow root logins with password"
224 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
225
226 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
227 msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em>na logowanie przy pomocy hasła"
228
229 msgid "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
230 msgstr "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
231
232 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
233 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
234
235 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
236 msgstr "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
237
238 msgid "Antenna 1"
239 msgstr "Antena 1"
240
241 msgid "Antenna 2"
242 msgstr "Antena 2"
243
244 msgid "Antenna Configuration"
245 msgstr "Ustawienia anteny"
246
247 msgid "Any zone"
248 msgstr "Jakakolwiek strefa"
249
250 msgid "Apply"
251 msgstr "Zatwierdź"
252
253 msgid "Applying changes"
254 msgstr "Wprowadzam zmiany"
255
256 msgid "Assign interfaces..."
257 msgstr "Przypisuję interfejsy..."
258
259 msgid "Associated Stations"
260 msgstr "Powiązane Stacje"
261
262 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
263 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Atheros 802.11%s"
264
265 msgid "Authentication"
266 msgstr "Uwierzytelnianie"
267
268 # Nawet M$ tego nie tłumaczy;)
269 msgid "Authoritative"
270 msgstr "Autorytatywny"
271
272 msgid "Authorization Required"
273 msgstr "Wymagana autoryzacja"
274
275 msgid "Auto Refresh"
276 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
277
278 msgid "Available"
279 msgstr "Dostępny"
280
281 msgid "Available packages"
282 msgstr "Dostępne pakiety"
283
284 msgid "Average:"
285 msgstr "Średnia:"
286
287 msgid "BSSID"
288 msgstr "BSSID"
289
290 msgid "Back"
291 msgstr "Wróć"
292
293 msgid "Back to Overview"
294 msgstr "Powrót do Przeglądu"
295
296 msgid "Back to configuration"
297 msgstr "Powrót do konfiguracji"
298
299 msgid "Back to overview"
300 msgstr "Powrót do Przeglądu"
301
302 msgid "Back to scan results"
303 msgstr "Powrót do wyników skanowania"
304
305 msgid "Background Scan"
306 msgstr "Skanowanie w tle"
307
308 msgid "Backup / Flash Firmware"
309 msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
310
311 msgid "Backup / Restore"
312 msgstr "Kopia zapas./Przywróć"
313
314 msgid "Backup file list"
315 msgstr "Kopia zapas. listy plików"
316
317 msgid "Bad address specified!"
318 msgstr "Wprowadzono zły adres"
319
320 msgid "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed configuration files marked by opkg, essential base files and the user defined backup patterns."
321 msgstr "Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
322
323 msgid "Bitrate"
324 msgstr "Przepływność"
325
326 msgid "Bogus NX Domain Override"
327 msgstr "Podrób statystyki NXDOMAIN"
328
329 msgid "Bridge"
330 msgstr "Most"
331
332 msgid "Bridge interfaces"
333 msgstr "Interfejs mostu"
334
335 msgid "Bridge unit number"
336 msgstr "Numer Mostu (urządzenia)"
337
338 # Podejrzewam że chodzi o interfejs? mam rację?
339 msgid "Bring up on boot"
340 msgstr "Podnieś przy stracie"
341
342 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
343 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom 802.11%s"
344
345 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
346 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom BCM%04x 802.11"
347
348 msgid "Buffered"
349 msgstr "Buforowany"
350
351 msgid "Buttons"
352 msgstr "Przyciski"
353
354 msgid "CPU"
355 msgstr "CPU"
356
357 msgid "CPU usage (%)"
358 msgstr "Użycie CPU (%)"
359
360 # Niech ktoś zaproponuje coś lepszego
361 msgid "Cached"
362 msgstr "Zcache`owany"
363
364 msgid "Cancel"
365 msgstr "Anuluj"
366
367 msgid "Chain"
368 msgstr "Łańcuch"
369
370 msgid "Changes"
371 msgstr "Zmiany"
372
373 msgid "Changes applied."
374 msgstr "Zmiany zostały zastosowane."
375
376 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
377 msgstr "Zmienia hasło administratora dostępu do urządzenia"
378
379 msgid "Channel"
380 msgstr "Kanał"
381
382 msgid "Check"
383 msgstr "Sprawdź"
384
385 msgid "Checksum"
386 msgstr "Suma kontrolna"
387
388 msgid "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select <em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the interface to it."
389 msgstr "Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz <em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do interfejsu."
390
391 msgid "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill out the <em>create</em> field to define a new network."
392 msgstr "Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
393
394 # Może razem z angielskim słowem...
395 msgid "Cipher"
396 msgstr "Szyfr (Cipher)"
397
398 msgid "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current configuration files. To reset the firmware to its initial state, click \"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
399 msgstr "Wciśnij \"Generuj archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Przywróć Ustawienia\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
400
401 msgid "Client"
402 msgstr "Klient"
403
404 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
405 msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
406
407 msgid "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to persist connection"
408 msgstr "Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
409
410 msgid "Close list..."
411 msgstr "Zamknij listę..."
412
413 msgid "Collecting data..."
414 msgstr "Zbieranie danych..."
415
416 msgid "Command"
417 msgstr "Polecenie"
418
419 msgid "Common Configuration"
420 msgstr "Konfiguracja podstawowa"
421
422 msgid "Compression"
423 msgstr "Kompresja"
424
425 msgid "Configuration"
426 msgstr "Konfiguracja"
427
428 msgid "Configuration applied."
429 msgstr "Konfiguracja została zastosowana."
430
431 msgid "Configuration files will be kept."
432 msgstr "Pliki konfiguracyjne zostaną zachowane."
433
434 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
435 msgstr "Konfiguruje ten zasób jako zasób overlay dla block-extroot"
436
437 msgid "Confirmation"
438 msgstr "Potwierdzenie"
439
440 msgid "Connect"
441 msgstr "Połącz"
442
443 msgid "Connected"
444 msgstr "Połączony"
445
446 msgid "Connection Limit"
447 msgstr "Limit połączeń"
448
449 msgid "Connections"
450 msgstr "Połączenia"
451
452 msgid "Country"
453 msgstr "Kraj"
454
455 msgid "Country Code"
456 msgstr "Kod kraju"
457
458 # Pokrywa następujące interfejsy
459 msgid "Cover the following interface"
460 msgstr "Pokrywa następujący interfejs"
461
462 msgid "Cover the following interfaces"
463 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
464
465 msgid "Create / Assign firewall-zone"
466 msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewall`a"
467
468 msgid "Create Interface"
469 msgstr "Utwórz interfejs"
470
471 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
472 msgstr "Utwórz most pomiędzy wieloma interfejsami"
473
474 msgid "Critical"
475 msgstr "Krytyczne"
476
477 msgid "Cron Log Level"
478 msgstr "Poziom logowania Cron`a"
479
480 msgid "Custom Interface"
481 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
482
483 msgid "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>s if possible."
484 msgstr "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>urządzenia jeśli jest to możliwe."
485
486 msgid "DHCP Leases"
487 msgstr "Dzierżawy DHCP"
488
489 msgid "DHCP Server"
490 msgstr "Serwer DHCP"
491
492 msgid "DHCP and DNS"
493 msgstr "DHCP i DNS"
494
495 msgid "DHCP client"
496 msgstr "Klient DHCP"
497
498 msgid "DHCP-Options"
499 msgstr "Opcje DHCP"
500
501 msgid "DHCPv6 Leases"
502 msgstr "Dzierżawy DHCPv6"
503
504 msgid "DNS"
505 msgstr "DNS"
506
507 msgid "DNS forwardings"
508 msgstr "Przekierowania DNS"
509
510 msgid "DUID"
511 msgstr "DUID"
512
513 msgid "Debug"
514 msgstr "Debug"
515
516 msgid "Default %d"
517 msgstr "Domyślne %d"
518
519 msgid "Default gateway"
520 msgstr "Brama domyślna"
521
522 msgid "Default state"
523 msgstr "Stan domyślny"
524
525 msgid "Define a name for this network."
526 msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
527
528 msgid "Define additional DHCP options, for example \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS servers to clients."
529 msgstr "Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
530
531 msgid "Delete"
532 msgstr "Usuń"
533
534 msgid "Delete this interface"
535 msgstr "Usuń ten interfejs"
536
537 msgid "Delete this network"
538 msgstr "Usuń tą sieć"
539
540 msgid "Description"
541 msgstr "Opis"
542
543 msgid "Design"
544 msgstr "Projektowanie"
545
546 msgid "Destination"
547 msgstr "Przeznaczenie"
548
549 msgid "Device"
550 msgstr "Urządzenie"
551
552 msgid "Device Configuration"
553 msgstr "Konfiguracja urządzenia"
554
555 msgid "Diagnostics"
556 msgstr "Diagnostyka"
557
558 msgid "Directory"
559 msgstr "Katalog"
560
561 msgid "Disable"
562 msgstr "Wyłącz"
563
564 msgid "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for this interface."
565 msgstr "Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na tym interfejsie."
566
567 msgid "Disable DNS setup"
568 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
569
570 msgid "Disable HW-Beacon timer"
571 msgstr "Wyłącz zegar HW-Beacon"
572
573 msgid "Disabled"
574 msgstr "Wyłączony"
575
576 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
577 msgstr "Odrzuć wychodzące odpowiedzi RFC1918"
578
579 msgid "Displaying only packages containing"
580 msgstr "Pokazuję tylko paczki zawierające"
581
582 msgid "Distance Optimization"
583 msgstr "Optymalizacja odległości"
584
585 msgid "Distance to farthest network member in meters."
586 msgstr "Odległość do najdalej oddalonego członka sieci w metrach."
587
588 # Jak poprzednio trzymam się konwencji
589 #, fuzzy
590 msgid "Diversity"
591 msgstr "Rozpraszanie"
592
593 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
594 msgid "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> firewalls"
595 msgstr "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>- połączony z serwerem<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
596
597 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
598 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
599
600 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
601 msgstr "Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne serwery nazw"
602
603 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
604 msgstr "Nie przekazuj odwrotnych lookup`ów do sieci lokalnych"
605
606 msgid "Do not send probe responses"
607 msgstr "Nie wysyłaj ramek probe response"
608
609 msgid "Domain required"
610 msgstr "Wymagana domena"
611
612 msgid "Domain whitelist"
613 msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
614
615 msgid "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
616 msgstr "Nie przekazuj zapytań<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>- bez nazwy<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>`a"
617
618 msgid "Download and install package"
619 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
620
621 msgid "Download backup"
622 msgstr "Pobierz kopię zapasową"
623
624 msgid "Dropbear Instance"
625 msgstr "Usługa Dropbear"
626
627 msgid "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
628 msgstr "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr>"
629
630 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
631 msgstr "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dyamiczne"
632
633 msgid "Dynamic tunnel"
634 msgstr "Tunel dynamiczny"
635
636 msgid "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients having static leases will be served."
637 msgstr "Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
638
639 msgid "EAP-Method"
640 msgstr "Metoda EAP"
641
642 msgid "Edit"
643 msgstr "Edycja"
644
645 msgid "Edit this interface"
646 msgstr "Edytuj ten interfejs"
647
648 msgid "Edit this network"
649 msgstr "Edytuj tą sieć"
650
651 # dosłownie nagły wypadek
652 msgid "Emergency"
653 msgstr "Zagrożenie"
654
655 msgid "Enable"
656 msgstr "Włącz"
657
658 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
659 msgstr "Włącz <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
660
661 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
662 msgstr "Włącz dynamiczną aktualizację punktu końcowego sieci HE.net"
663
664 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
665 msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
666
667 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
668 msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
669
670 msgid "Enable TFTP server"
671 msgstr "Włącz serwer TFTP"
672
673 msgid "Enable VLAN functionality"
674 msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
675
676 msgid "Enable builtin NTP server"
677 msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
678
679 msgid "Enable learning and aging"
680 msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
681
682 msgid "Enable this mount"
683 msgstr "Włącz ten punkt montowania"
684
685 msgid "Enable this swap"
686 msgstr "Włącz ten swap"
687
688 msgid "Enable/Disable"
689 msgstr "Wlącz/Wyłącz"
690
691 msgid "Enabled"
692 msgstr "Włączony"
693
694 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
695 msgstr "Włącz protokół STP na tym moście "
696
697 # a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
698 msgid "Encapsulation mode"
699 msgstr "Sposób Enkapsulacji"
700
701 msgid "Encryption"
702 msgstr "Szyfrowanie"
703
704 msgid "Erasing..."
705 msgstr "Usuwanie..."
706
707 msgid "Error"
708 msgstr "Błąd"
709
710 msgid "Ethernet Adapter"
711 msgstr "Karta Ethernet"
712
713 msgid "Ethernet Switch"
714 msgstr "Switch Ethernet"
715
716 msgid "Expand hosts"
717 msgstr "Rozwiń hosty"
718
719 msgid "Expires"
720 msgstr "Wygasa"
721
722 msgid "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
723 msgstr "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
724
725 msgid "External system log server"
726 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
727
728 msgid "External system log server port"
729 msgstr "Port zewnętrznego serwera dla loga systemowego"
730
731 msgid "Fast Frames"
732 msgstr "Szybkie ramki (Fast Frames)"
733
734 msgid "File"
735 msgstr "Plik"
736
737 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
738 msgstr "Rozgłoszono nazwę pliku obrazu startowego do klientów"
739
740 msgid "Filesystem"
741 msgstr "System plików"
742
743 msgid "Filter"
744 msgstr "Filtr"
745
746 msgid "Filter private"
747 msgstr "Filtruj prywatne"
748
749 msgid "Filter useless"
750 msgstr "Filtruj bezużyteczne"
751
752 msgid "Find and join network"
753 msgstr "Znajdź i podłącz się do sieci"
754
755 msgid "Find package"
756 msgstr "Znajdź pakiet"
757
758 msgid "Finish"
759 msgstr "Zakończ"
760
761 msgid "Firewall"
762 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
763
764 msgid "Firewall Settings"
765 msgstr "Ustawienia Firewall `a"
766
767 msgid "Firewall Status"
768 msgstr "Stan Firewall `a"
769
770 msgid "Firmware Version"
771 msgstr "Wersja firmware"
772
773 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
774 msgstr "Stały port źródłowy dla wychodzących zapytań DNS"
775
776 msgid "Flags"
777 msgstr "Flagi"
778
779 msgid "Flash Firmware"
780 msgstr "Aktualizuj Firmware"
781
782 msgid "Flash image..."
783 msgstr "Aktualizacja obrazu..."
784
785 msgid "Flash new firmware image"
786 msgstr "Aktualizuj nowym obrazem firmware`u."
787
788 msgid "Flash operations"
789 msgstr "Operacje aktualizacji"
790
791 msgid "Flashing..."
792 msgstr "Aktualizuję !!!"
793
794 msgid "Force"
795 msgstr "Wymuś"
796
797 msgid "Force CCMP (AES)"
798 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
799
800 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
801 msgstr "Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
802
803 msgid "Force TKIP"
804 msgstr "Wymuś TKIP"
805
806 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
807 msgstr "Wymuś TKIP i CCMP (AES)"
808
809 msgid "Forward DHCP traffic"
810 msgstr "Przekazuj ruch DHCP"
811
812 msgid "Forward broadcast traffic"
813 msgstr "Przekazuj broadcast`y"
814
815 msgid "Forwarding mode"
816 msgstr "Tryb przekazywania"
817
818 msgid "Fragmentation Threshold"
819 msgstr "Próg Fragmentacji"
820
821 msgid "Frame Bursting"
822 msgstr "Dzielenie ramek"
823
824 msgid "Free"
825 msgstr "Wolne"
826
827 msgid "Free space"
828 msgstr "Wolna przestrzeń"
829
830 msgid "Frequency Hopping"
831 msgstr "Skakanie po częstotliwościach"
832
833 msgid "GHz"
834 msgstr "GHz"
835
836 msgid "Gateway"
837 msgstr "Brama"
838
839 msgid "Gateway ports"
840 msgstr "Porty bramy"
841
842 msgid "General Settings"
843 msgstr "Ustawienia główne"
844
845 msgid "General Setup"
846 msgstr "Ustawienia podstawowe"
847
848 msgid "Generate archive"
849 msgstr "Twórz archiwum"
850
851 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
852 msgstr "Ogólny bezprzewodowy kontroler 802.11%s"
853
854 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
855 msgstr "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest niewłaściwe!"
856
857 msgid "Go to password configuration..."
858 msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
859
860 msgid "Go to relevant configuration page"
861 msgstr "Idź do istotnych stron konfiguracyjnych"
862
863 msgid "HE.net password"
864 msgstr "Hasło HE.net"
865
866 msgid "HE.net user ID"
867 msgstr "Login (ID) HE.net"
868
869 msgid "HT capabilities"
870 msgstr "Możliwości HT"
871
872 msgid "HT mode"
873 msgstr "Tryb HT"
874
875 msgid "Handler"
876 msgstr "Uchwyt"
877
878 msgid "Hang Up"
879 msgstr "Rozłącz"
880
881 msgid "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or the timezone."
882 msgstr "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. nazwę hosta, strefę czasową."
883
884 msgid "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key authentication."
885 msgstr "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla autentykacji SSH"
886
887 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
888 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Hermes 802.11b"
889
890 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
891 msgstr "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</abbr>"
892
893 msgid "Host entries"
894 msgstr "Wpisy PC"
895
896 msgid "Host expiry timeout"
897 msgstr "Czas wygasania hosta"
898
899 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
900 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
901
902 msgid "Hostname"
903 msgstr "Nazwa hosta"
904
905 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
906 msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
907
908 msgid "Hostnames"
909 msgstr "Nazwy hostów"
910
911 msgid "IP address"
912 msgstr "Adres IP"
913
914 msgid "IPv4"
915 msgstr "IPv4"
916
917 msgid "IPv4 Firewall"
918 msgstr "Firewall IPv4"
919
920 msgid "IPv4 WAN Status"
921 msgstr "Status IPv4 WAN"
922
923 msgid "IPv4 address"
924 msgstr "Adres IPv4"
925
926 msgid "IPv4 and IPv6"
927 msgstr "IPv4 oraz IPv6"
928
929 msgid "IPv4 broadcast"
930 msgstr "Broadcast IPv4"
931
932 msgid "IPv4 gateway"
933 msgstr "Brama IPv4"
934
935 msgid "IPv4 netmask"
936 msgstr "Maska IPv4"
937
938 msgid "IPv4 only"
939 msgstr "Tylko IPv4"
940
941 msgid "IPv4 prefix length"
942 msgstr "Długość prefiksu IPv4"
943
944 msgid "IPv4-Address"
945 msgstr "Adres IPv4"
946
947 msgid "IPv6"
948 msgstr "IPv6"
949
950 msgid "IPv6 Firewall"
951 msgstr "Firewall IPv6"
952
953 msgid "IPv6 WAN Status"
954 msgstr "Status WAN IPv6"
955
956 msgid "IPv6 address"
957 msgstr "Adres IPv6"
958
959 msgid "IPv6 gateway"
960 msgstr "Brama IPv6"
961
962 msgid "IPv6 only"
963 msgstr "Tylko IPv6"
964
965 msgid "IPv6 prefix"
966 msgstr "Prefiks IPv6"
967
968 msgid "IPv6 prefix length"
969 msgstr "Długość prefiksu IPv6"
970
971 msgid "IPv6-Address"
972 msgstr "Adres IPv6"
973
974 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
975 msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
976
977 # 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
978 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
979 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6rd)"
980
981 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
982 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6to4)"
983
984 msgid "Identity"
985 msgstr "Tożsamość"
986
987 msgid "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
988 msgstr "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
989
990 msgid "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed device node"
991 msgstr "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
992
993 msgid "If unchecked, no default route is configured"
994 msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
995
996 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
997 msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
998
999 msgid "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1000 msgstr "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1001
1002 msgid "Ignore Hosts files"
1003 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
1004
1005 msgid "Ignore interface"
1006 msgstr "Ignoruj interfejs"
1007
1008 msgid "Ignore resolve file"
1009 msgstr "Ignoruj pliki resolve"
1010
1011 msgid "Image"
1012 msgstr "Obraz"
1013
1014 msgid "In"
1015 msgstr "W"
1016
1017 msgid "Inactivity timeout"
1018 msgstr "Czas bezczynności"
1019
1020 msgid "Inbound:"
1021 msgstr "Przychodzący:"
1022
1023 msgid "Info"
1024 msgstr "Info"
1025
1026 msgid "Initscript"
1027 msgstr "Skrypt startowy"
1028
1029 msgid "Initscripts"
1030 msgstr "Skrypty startowe"
1031
1032 msgid "Install"
1033 msgstr "Instaluj"
1034
1035 msgid "Install package %q"
1036 msgstr "Instaluj pakiet %q"
1037
1038 msgid "Install protocol extensions..."
1039 msgstr "Instaluj rozszerzenia protokołów..."
1040
1041 msgid "Installed packages"
1042 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1043
1044 msgid "Interface"
1045 msgstr "Interfejs"
1046
1047 msgid "Interface Configuration"
1048 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
1049
1050 msgid "Interface Overview"
1051 msgstr "Przegląd Interfejsu"
1052
1053 msgid "Interface is reconnecting..."
1054 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
1055
1056 msgid "Interface is shutting down..."
1057 msgstr "Interfejs jest wyłączany..."
1058
1059 msgid "Interface not present or not connected yet."
1060 msgstr "Interfejs nie istnieje lub nie jest jeszcze podłączony."
1061
1062 msgid "Interface reconnected"
1063 msgstr "Połączono ponownie interfejs"
1064
1065 msgid "Interface shut down"
1066 msgstr "Wyłączono interfejs"
1067
1068 msgid "Interfaces"
1069 msgstr "Interfejsy"
1070
1071 # Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
1072 msgid "Internal Server Error"
1073 msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
1074
1075 msgid "Invalid"
1076 msgstr "Niewłaściwy"
1077
1078 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1079 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko ID pomiędzy %d a %d."
1080
1081 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1082 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
1083
1084 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1085 msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
1086
1087 msgid "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash memory, please verify the image file!"
1088 msgstr "Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
1089
1090 msgid "Java Script required!"
1091 msgstr "Java Script jest wymagany!"
1092
1093 msgid "Join Network"
1094 msgstr "Połącz z siecią"
1095
1096 msgid "Join Network: Settings"
1097 msgstr "Przyłącz do sieci: Ustawienia"
1098
1099 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1100 msgstr "Przyłącz do sieci: Skanuj sieci WiFi"
1101
1102 msgid "Keep settings"
1103 msgstr "Zachowaj ustawienia"
1104
1105 msgid "Kernel Log"
1106 msgstr "Log Jądra"
1107
1108 msgid "Kernel Version"
1109 msgstr "Wersja kernela"
1110
1111 msgid "Key"
1112 msgstr "Klucz"
1113
1114 msgid "Key #%d"
1115 msgstr "Klucz #%d"
1116
1117 msgid "Kill"
1118 msgstr "Zabij"
1119
1120 msgid "L2TP"
1121 msgstr "L2TP"
1122
1123 msgid "L2TP Server"
1124 msgstr "Serwer L2TP"
1125
1126 msgid "LCP echo failure threshold"
1127 msgstr "Próg błędu echa LCP"
1128
1129 msgid "LCP echo interval"
1130 msgstr "Częstotliwość echa LCP"
1131
1132 msgid "LLC"
1133 msgstr "LLC"
1134
1135 msgid "Label"
1136 msgstr "Oznaczenie"
1137
1138 msgid "Language"
1139 msgstr "Język"
1140
1141 msgid "Language and Style"
1142 msgstr "Styl i język"
1143
1144 msgid "Lease validity time"
1145 msgstr "Czas ważności dzierżawy"
1146
1147 msgid "Leasefile"
1148 msgstr "Plik dzierżaw"
1149
1150 msgid "Leasetime"
1151 msgstr "Czas dzierżawy"
1152
1153 msgid "Leasetime remaining"
1154 msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
1155
1156 msgid "Leave empty to autodetect"
1157 msgstr "Pozostaw niewypełnione dla autodetekcji"
1158
1159 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1160 msgstr "Pozostaw niewypełnione aby użyć bieżącego adresu WAN"
1161
1162 msgid "Legend:"
1163 msgstr "Legenda:"
1164
1165 msgid "Limit"
1166 msgstr "Limit"
1167
1168 msgid "Link On"
1169 msgstr "Połączenie aktywne"
1170
1171 msgid "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward requests to"
1172 msgstr "Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą przekazywane zapytania"
1173
1174 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1175 msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
1176
1177 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1178 msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
1179
1180 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1181 msgstr "Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
1182
1183 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1184 msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
1185
1186 msgid "Load"
1187 msgstr "Obciążenie"
1188
1189 msgid "Load Average"
1190 msgstr "Średnie obciążenie"
1191
1192 msgid "Loading"
1193 msgstr "Ładowanie"
1194
1195 msgid "Local IPv4 address"
1196 msgstr "Lokalny adres IPv4"
1197
1198 msgid "Local IPv6 address"
1199 msgstr "Lokalny adres IPv6"
1200
1201 msgid "Local Startup"
1202 msgstr "Lokalny Autostart"
1203
1204 msgid "Local Time"
1205 msgstr "Czas Lokalny"
1206
1207 msgid "Local domain"
1208 msgstr "Domena Lokalna"
1209
1210 msgid "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared and resolved from DHCP or hosts files only"
1211 msgstr "Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
1212
1213 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1214 msgstr "Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
1215
1216 msgid "Local server"
1217 msgstr "Serwer lokalny"
1218
1219 msgid "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are available"
1220 msgstr "Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest dostępne więcej niż jedno IP"
1221
1222 msgid "Localise queries"
1223 msgstr "Zapytania lokalizujące"
1224
1225 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1226 msgstr "Zablokowano dla kanału %d używanego przez %s"
1227
1228 msgid "Log output level"
1229 msgstr "Poziom logowania"
1230
1231 msgid "Log queries"
1232 msgstr "Zapytania Loga"
1233
1234 msgid "Logging"
1235 msgstr "Logowanie"
1236
1237 msgid "Login"
1238 msgstr "Zaloguj"
1239
1240 msgid "Logout"
1241 msgstr "Wyloguj"
1242
1243 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1244 msgstr "Najniższy wydzierżawiony adres jako offset dla adresu sieci."
1245
1246 msgid "MAC-Address"
1247 msgstr "Adres MAC"
1248
1249 msgid "MAC-Address Filter"
1250 msgstr "Filtr adresów MAC"
1251
1252 msgid "MAC-Filter"
1253 msgstr "Filtr adresów MAC"
1254
1255 msgid "MAC-List"
1256 msgstr "Lista MAC"
1257
1258 msgid "MB/s"
1259 msgstr "MB/s"
1260
1261 msgid "MHz"
1262 msgstr "MHz"
1263
1264 msgid "MTU"
1265 msgstr "MTU"
1266
1267 msgid "Maximum Rate"
1268 msgstr "Maksymalna Szybkość"
1269
1270 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1271 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
1272
1273 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1274 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba jednoczesnych zapytań DNS"
1275
1276 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1277 msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
1278
1279 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1280 msgstr "Maksymalny czas podany w sekundach do pełnej gotowości modemu"
1281
1282 msgid "Maximum hold time"
1283 msgstr "Maksymalny czas podtrzymania"
1284
1285 msgid "Maximum number of leased addresses."
1286 msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
1287
1288 msgid "Mbit/s"
1289 msgstr "Mbit/s"
1290
1291 msgid "Memory"
1292 msgstr "Pamięć"
1293
1294 msgid "Memory usage (%)"
1295 msgstr "Użycie pamięci (%)"
1296
1297 msgid "Metric"
1298 msgstr "Metryka"
1299
1300 msgid "Minimum Rate"
1301 msgstr "Minimalna Szybkość"
1302
1303 msgid "Minimum hold time"
1304 msgstr "Minimalny czas podtrzymania"
1305
1306 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1307 msgstr "Brakujące rozszerzenie protokołu dla protokołu %q"
1308
1309 msgid "Mode"
1310 msgstr "Tryb"
1311
1312 msgid "Modem device"
1313 msgstr "Modem"
1314
1315 msgid "Modem init timeout"
1316 msgstr "Limit czasu inicjacji modemu"
1317
1318 msgid "Monitor"
1319 msgstr "Monitor"
1320
1321 msgid "Mount Entry"
1322 msgstr "Wpis montowania"
1323
1324 msgid "Mount Point"
1325 msgstr "Punkt montowania"
1326
1327 msgid "Mount Points"
1328 msgstr "Punkty montowania"
1329
1330 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1331 msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
1332
1333 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1334 msgstr "Punkty montowania - Wpis Swap"
1335
1336 msgid "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the filesystem"
1337 msgstr "Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do systemu plików"
1338
1339 msgid "Mount options"
1340 msgstr "Opcje montowania"
1341
1342 msgid "Mount point"
1343 msgstr "Punkt montownia"
1344
1345 msgid "Mounted file systems"
1346 msgstr "Zamontowane systemy plików"
1347
1348 msgid "Move down"
1349 msgstr "Przesuń w dół"
1350
1351 msgid "Move up"
1352 msgstr "Przesuń w górę"
1353
1354 msgid "Multicast Rate"
1355 msgstr "Szybkość Multicast`u"
1356
1357 msgid "Multicast address"
1358 msgstr "Adres Multicast`u"
1359
1360 msgid "NAS ID"
1361 msgstr "NAS ID"
1362
1363 msgid "NTP server candidates"
1364 msgstr "Kandydaci na serwer NTP"
1365
1366 msgid "Name"
1367 msgstr "Nazwa"
1368
1369 msgid "Name of the new interface"
1370 msgstr "Nazwa nowego interfejsu"
1371
1372 msgid "Name of the new network"
1373 msgstr "Nazwa nowej sieci"
1374
1375 msgid "Navigation"
1376 msgstr "Nawigacja"
1377
1378 msgid "Netmask"
1379 msgstr "Maska sieci"
1380
1381 msgid "Network"
1382 msgstr "Sieć"
1383
1384 msgid "Network Utilities"
1385 msgstr "Narzędzia sieciowe"
1386
1387 msgid "Network boot image"
1388 msgstr "Sieciowy obraz startowy"
1389
1390 msgid "Network without interfaces."
1391 msgstr "Sieć bez interfejsów"
1392
1393 msgid "Next »"
1394 msgstr "Następna »"
1395
1396 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1397 msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
1398
1399 msgid "No chains in this table"
1400 msgstr "Brak łańcuchów w tej tablicy"
1401
1402 msgid "No files found"
1403 msgstr "Nie znaleziono plików"
1404
1405 msgid "No information available"
1406 msgstr "Brak dostępnych informacji"
1407
1408 msgid "No negative cache"
1409 msgstr "Brak odwrotnego cache`a"
1410
1411 msgid "No network configured on this device"
1412 msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
1413
1414 msgid "No network name specified"
1415 msgstr "Nie określono nazwy sieci"
1416
1417 msgid "No package lists available"
1418 msgstr "Brak dostępu do listy pakietów"
1419
1420 msgid "No password set!"
1421 msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
1422
1423 msgid "No rules in this chain"
1424 msgstr "Brak zasad w tym łańcuchu"
1425
1426 msgid "No zone assigned"
1427 msgstr "Brak przypisanej strefy"
1428
1429 msgid "Noise"
1430 msgstr "Szum"
1431
1432 msgid "Noise:"
1433 msgstr "Szum:"
1434
1435 msgid "None"
1436 msgstr "Brak"
1437
1438 msgid "Normal"
1439 msgstr "Normalny"
1440
1441 msgid "Not Found"
1442 msgstr "Nie znaleziono"
1443
1444 msgid "Not associated"
1445 msgstr "Nie powiązany"
1446
1447 msgid "Not connected"
1448 msgstr "Nie podłączony"
1449
1450 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1451 msgstr "UWAGA: Pliki konfiguracyjne zostaną usunięte."
1452
1453 msgid "Notice"
1454 msgstr "Spostrzeżenie"
1455
1456 msgid "Nslookup"
1457 msgstr "Nslookup"
1458
1459 msgid "OK"
1460 msgstr "OK"
1461
1462 msgid "OPKG-Configuration"
1463 msgstr "Konfiguracja OPKG"
1464
1465 msgid "Off-State Delay"
1466 msgstr "Zwłoka wyłączenia"
1467
1468 msgid "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the names of several network interfaces separated by spaces. You can also use <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1469 msgstr "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1470
1471 msgid "On-State Delay"
1472 msgstr "Zwłoka włączenia"
1473
1474 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1475 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
1476
1477 msgid "One or more required fields have no value!"
1478 msgstr "Jedno lub więcej pól nie posiada wpisanych wartości!"
1479
1480 msgid "Open list..."
1481 msgstr "Otwórz listę..."
1482
1483 msgid "Option changed"
1484 msgstr "Wartość zmieniona"
1485
1486 msgid "Option removed"
1487 msgstr "Usunięto wartość"
1488
1489 msgid "Options"
1490 msgstr "Opcje"
1491
1492 msgid "Other:"
1493 msgstr "Inne:"
1494
1495 msgid "Out"
1496 msgstr "Wychodzące"
1497
1498 msgid "Outbound:"
1499 msgstr "Wychodzące:"
1500
1501 msgid "Outdoor Channels"
1502 msgstr "Kanały zewnętrzne"
1503
1504 msgid "Override MAC address"
1505 msgstr "Nadpisz adres MAC"
1506
1507 msgid "Override MTU"
1508 msgstr "Nadpisz MTU"
1509
1510 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1511 msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
1512
1513 msgid "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the subnet that is served."
1514 msgstr "Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z podsieci która jest rozsyłana."
1515
1516 msgid "Override the table used for internal routes"
1517 msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
1518
1519 msgid "Overview"
1520 msgstr "Przegląd"
1521
1522 msgid "Owner"
1523 msgstr "Właściciel"
1524
1525 msgid "PAP/CHAP password"
1526 msgstr "Hasło PAP/CHAP"
1527
1528 msgid "PAP/CHAP username"
1529 msgstr "Nazwa użytkownika PAP/CHAP"
1530
1531 msgid "PID"
1532 msgstr "PID"
1533
1534 msgid "PIN"
1535 msgstr "PIN"
1536
1537 msgid "PPP"
1538 msgstr "PPP"
1539
1540 msgid "PPPoA Encapsulation"
1541 msgstr "Enkapsulacja PPPoA"
1542
1543 msgid "PPPoATM"
1544 msgstr "PPPoATM"
1545
1546 msgid "PPPoE"
1547 msgstr "PPPoE"
1548
1549 msgid "PPtP"
1550 msgstr "PPtP"
1551
1552 msgid "Package libiwinfo required!"
1553 msgstr "Wymagany pakiet libiwinfo!"
1554
1555 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1556 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 24 godziny"
1557
1558 msgid "Package name"
1559 msgstr "Nazwa pakietu"
1560
1561 msgid "Packets"
1562 msgstr "Pakiety"
1563
1564 msgid "Part of zone %q"
1565 msgstr "Część strefy %q"
1566
1567 msgid "Password"
1568 msgstr "Hasło"
1569
1570 msgid "Password authentication"
1571 msgstr "Identyfikacja hasłem"
1572
1573 msgid "Password of Private Key"
1574 msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
1575
1576 msgid "Password successfully changed!"
1577 msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło!"
1578
1579 msgid "Path to CA-Certificate"
1580 msgstr "Ścieżka do certyfikatu CA"
1581
1582 msgid "Path to Client-Certificate"
1583 msgstr "Ścieżka do certyfikatu Klienta"
1584
1585 msgid "Path to Private Key"
1586 msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
1587
1588 msgid "Path to executable which handles the button event"
1589 msgstr "Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego przycisku"
1590
1591 msgid "Peak:"
1592 msgstr "Szczyt:"
1593
1594 msgid "Perform reboot"
1595 msgstr "Wykonaj restart"
1596
1597 msgid "Perform reset"
1598 msgstr "Wykonaj reset"
1599
1600 msgid "Phy Rate:"
1601 msgstr "Szybkość Phy:"
1602
1603 msgid "Physical Settings"
1604 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
1605
1606 msgid "Ping"
1607 msgstr "Ping"
1608
1609 msgid "Pkts."
1610 msgstr "Pktw."
1611
1612 msgid "Please enter your username and password."
1613 msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
1614
1615 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1616 msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
1617
1618 msgid "Policy"
1619 msgstr "Zasada"
1620
1621 msgid "Port"
1622 msgstr "Port"
1623
1624 msgid "Port %d"
1625 msgstr "Port %d"
1626
1627 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1628 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
1629
1630 msgid "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to ignore failures"
1631 msgstr "Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, wpisz 0 aby zignorować błędy"
1632
1633 msgid "Prevents client-to-client communication"
1634 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
1635
1636 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
1637 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Prism2/2.5/3 802.11b"
1638
1639 msgid "Proceed"
1640 msgstr "Wykonaj"
1641
1642 msgid "Processes"
1643 msgstr "Procesy"
1644
1645 msgid "Prot."
1646 msgstr "Prot."
1647
1648 msgid "Protocol"
1649 msgstr "Protokół"
1650
1651 msgid "Protocol family"
1652 msgstr "Rodzina protokołów"
1653
1654 msgid "Protocol of the new interface"
1655 msgstr "Protokół nowego interfejsu"
1656
1657 msgid "Protocol support is not installed"
1658 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
1659
1660 msgid "Provide new network"
1661 msgstr "Utwórz nową sieć"
1662
1663 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1664 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1665
1666 msgid "Quality"
1667 msgstr "Jakość"
1668
1669 msgid "RTS/CTS Threshold"
1670 msgstr "Próg RTS/CTS"
1671
1672 msgid "RX"
1673 msgstr "RX"
1674
1675 msgid "RX Rate"
1676 msgstr "Szybkość RX"
1677
1678 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
1679 msgstr "Kontroler bezprzewodowy RaLink 802.11%s"
1680
1681 msgid "Radius-Accounting-Port"
1682 msgstr "Port Radius-Accounting"
1683
1684 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1685 msgstr "Sekret Radius-Accounting"
1686
1687 msgid "Radius-Accounting-Server"
1688 msgstr "Serwer Radius-Accounting"
1689
1690 msgid "Radius-Authentication-Port"
1691 msgstr "Port Radius-Authentication"
1692
1693 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1694 msgstr "Sekret Radius-Authentication"
1695
1696 msgid "Radius-Authentication-Server"
1697 msgstr "Serwer Radius-Authentication"
1698
1699 msgid "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1700 msgstr "Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
1701
1702 msgid ""
1703 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\n"
1704 "You might lose access to this device if you are connected via this interface."
1705 msgstr ""
1706 "Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1707 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez ten "
1708 "interfejs!"
1709
1710 msgid ""
1711 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\n"
1712 "You might lose access to this device if you are connected via this network."
1713 msgstr ""
1714 "Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1715 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez tę "
1716 "sieć!"
1717
1718 msgid "Really reset all changes?"
1719 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
1720
1721 msgid ""
1722 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\n"
1723 "You might lose access to this device if you are connected via this interface."
1724 msgstr ""
1725 "Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
1726 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
1727
1728 msgid ""
1729 "Really shutdown network ?\\n"
1730 "You might lose access to this device if you are connected via this interface."
1731 msgstr ""
1732 "Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
1733 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
1734
1735 msgid "Really switch protocol?"
1736 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
1737
1738 msgid "Realtime Connections"
1739 msgstr "Połączenia w czasie rzeczywistym"
1740
1741 msgid "Realtime Graphs"
1742 msgstr "Wykresy w czasie rzeczywistym"
1743
1744 msgid "Realtime Load"
1745 msgstr "Obciążenie w czasie rzeczywistym"
1746
1747 msgid "Realtime Traffic"
1748 msgstr "Ruch w czasie rzeczywistym"
1749
1750 msgid "Realtime Wireless"
1751 msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
1752
1753 msgid "Rebind protection"
1754 msgstr "Przypisz ochronę"
1755
1756 msgid "Reboot"
1757 msgstr "Restartuj"
1758
1759 msgid "Rebooting..."
1760 msgstr "Ponowne uruchamianie..."
1761
1762 msgid "Reboots the operating system of your device"
1763 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
1764
1765 msgid "Receive"
1766 msgstr ""
1767
1768 msgid "Receiver Antenna"
1769 msgstr "Antena odbiorcza"
1770
1771 msgid "Reconnect this interface"
1772 msgstr "Połącz ponownie ten interfejs"
1773
1774 msgid "Reconnecting interface"
1775 msgstr "Łączę ponownie interfejs"
1776
1777 msgid "References"
1778 msgstr "Referencje"
1779
1780 msgid "Regulatory Domain"
1781 msgstr "Domena regulacji"
1782
1783 msgid "Relay"
1784 msgstr "Przekaźnik"
1785
1786 msgid "Relay Bridge"
1787 msgstr "Most przekaźnikowy"
1788
1789 msgid "Relay between networks"
1790 msgstr "Przekaźnik pomiędzy sieciami"
1791
1792 msgid "Relay bridge"
1793 msgstr "Most przekaźnikowy"
1794
1795 msgid "Remote IPv4 address"
1796 msgstr "Zdalny adres IPv4"
1797
1798 msgid "Remove"
1799 msgstr "Usuń"
1800
1801 msgid "Repeat scan"
1802 msgstr "Powtórz skanowanie"
1803
1804 msgid "Replace entry"
1805 msgstr "Zamień wpis"
1806
1807 msgid "Replace wireless configuration"
1808 msgstr "Zamień konfigurację WiFi"
1809
1810 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
1811 msgstr "Wymagany dla niektórych dostawców internetu, np. Charter z DOCSIS 3"
1812
1813 msgid "Reset"
1814 msgstr "Resetuj"
1815
1816 msgid "Reset Counters"
1817 msgstr "Wyczyść liczniki"
1818
1819 msgid "Reset to defaults"
1820 msgstr "Resetuj do domyślnych"
1821
1822 msgid "Resolv and Hosts Files"
1823 msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
1824
1825 msgid "Resolve file"
1826 msgstr "Plik Resolve"
1827
1828 msgid "Restart"
1829 msgstr "Uruchom ponownie"
1830
1831 msgid "Restart Firewall"
1832 msgstr "Uruchom ponownie Firewall`a"
1833
1834 msgid "Restore backup"
1835 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
1836
1837 msgid "Reveal/hide password"
1838 msgstr "Odsłoń/Ukryj hasło"
1839
1840 msgid "Revert"
1841 msgstr "Przywróć"
1842
1843 msgid "Root"
1844 msgstr "Root"
1845
1846 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1847 msgstr "Katalog Root`a dla plików udostępnianych przez TFTP"
1848
1849 msgid "Router Model"
1850 msgstr "Model Routera"
1851
1852 msgid "Router Name"
1853 msgstr "Nazwa Routera"
1854
1855 msgid "Router Password"
1856 msgstr "Hasło Routera"
1857
1858 msgid "Routes"
1859 msgstr "Ścieżki routingu"
1860
1861 msgid "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network can be reached."
1862 msgstr "Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
1863
1864 msgid "Rule #"
1865 msgstr "Zasada #"
1866
1867 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
1868 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
1869
1870 msgid "Run filesystem check"
1871 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
1872
1873 msgid "SSH Access"
1874 msgstr "Dostęp SSH"
1875
1876 msgid "SSH-Keys"
1877 msgstr "Klucze SSH"
1878
1879 msgid "SSID"
1880 msgstr "SSID"
1881
1882 msgid "Save"
1883 msgstr "Zachowaj"
1884
1885 msgid "Save & Apply"
1886 msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
1887
1888 msgid "Save &#38; Apply"
1889 msgstr "Zachowaj i Zastosuj"
1890
1891 msgid "Scan"
1892 msgstr "Skanuj"
1893
1894 msgid "Scheduled Tasks"
1895 msgstr "Zaplanowane Zadania"
1896
1897 msgid "Section added"
1898 msgstr "Dodano sekcję"
1899
1900 msgid "Section removed"
1901 msgstr "Usunięto sekcję"
1902
1903 msgid "See \"mount\" manpage for details"
1904 msgstr "Aby poznać szczegóły przeczytaj stronę instrukcji \"mount\""
1905
1906 msgid "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in conjunction with failure threshold"
1907 msgstr "Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
1908
1909 msgid "Send router solicitations"
1910 msgstr "Wyślij pakiet wymuszający rozgłoszenia routera"
1911
1912 msgid "Separate Clients"
1913 msgstr "Rozdziel klientów"
1914
1915 msgid "Separate WDS"
1916 msgstr "Rozdziel WDS"
1917
1918 msgid "Server Settings"
1919 msgstr "Ustawienia Serwera"
1920
1921 msgid "Service Name"
1922 msgstr "Nazwa serwisu"
1923
1924 msgid "Service Type"
1925 msgstr "Typ serwisu"
1926
1927 msgid "Services"
1928 msgstr "Serwisy"
1929
1930 msgid "Setup DHCP Server"
1931 msgstr "Ustawienia serwera DHCP"
1932
1933 msgid "Setup Time Synchronization"
1934 msgstr "Ustawienia synchronizacji czasu"
1935
1936 msgid "Show current backup file list"
1937 msgstr "Pokaż aktualną listę plików do backupu"
1938
1939 msgid "Shutdown this interface"
1940 msgstr "Wyłącz ten interfejs"
1941
1942 msgid "Shutdown this network"
1943 msgstr "Wyłącz tą sieć"
1944
1945 msgid "Signal"
1946 msgstr "Sygnał"
1947
1948 msgid "Signal:"
1949 msgstr "Sygnał:"
1950
1951 msgid "Size"
1952 msgstr "Rozmiar"
1953
1954 msgid "Skip"
1955 msgstr "Pomiń"
1956
1957 msgid "Skip to content"
1958 msgstr "Pomiń do zawartości"
1959
1960 msgid "Skip to navigation"
1961 msgstr "Pomiń do nawigacji"
1962
1963 msgid "Slot time"
1964 msgstr "Szczelina czasowa"
1965
1966 msgid "Software"
1967 msgstr "Oprogramowanie"
1968
1969 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
1970 msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
1971
1972 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
1973 msgstr "Przepraszamy, ale żądany obiekt nie został znaleziony."
1974
1975 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
1976 msgstr "Przepraszamy, ale serwer napotkał nieoczekiwany błąd."
1977
1978 msgid "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific install instructions."
1979 msgstr ""
1980 "Przepraszamy, ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade. Nowy firmware musi "
1981 "być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki, aby uzyskać instrukcję dla "
1982 "danego urządzenia."
1983
1984 msgid "Sort"
1985 msgstr "Posortuj"
1986
1987 msgid "Source"
1988 msgstr "Źródło"
1989
1990 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
1991 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia preferowanego prefiksu w sekundach"
1992
1993 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
1994 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia obowiązującego prefiksu w sekundach"
1995
1996 msgid "Specifies the button state to handle"
1997 msgstr "Określa zachowanie w zależności od stanu przycisku"
1998
1999 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2000 msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
2001
2002 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2003 msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
2004
2005 msgid "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed to be dead"
2006 msgstr "Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host jest martwy"
2007
2008 msgid "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be dead"
2009 msgstr "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
2010
2011 msgid "Specify the secret encryption key here."
2012 msgstr "Określ tajny klucz szyfrowania."
2013
2014 msgid "Start"
2015 msgstr "Uruchomienie"
2016
2017 msgid "Start priority"
2018 msgstr "Priorytet uruchomienia"
2019
2020 msgid "Startup"
2021 msgstr "Autostart"
2022
2023 msgid "Static IPv4 Routes"
2024 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv4"
2025
2026 msgid "Static IPv6 Routes"
2027 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv6"
2028
2029 msgid "Static Leases"
2030 msgstr "Dzierżawy statyczne"
2031
2032 msgid "Static Routes"
2033 msgstr "Statyczne ścieżki routingu"
2034
2035 msgid "Static WDS"
2036 msgstr "Statyczny WDS"
2037
2038 msgid "Static address"
2039 msgstr "Stały adres"
2040
2041 msgid "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2042 msgstr ""
2043 "Statyczne dzierżawy są używane do przypisania stałych adresów IP i "
2044 "symbolicznych nazw klientom DHCP. Są one również wymagane dla "
2045 "niedynamicznych konfiguracji interfejsu, gdzie obsługiwane są tylko hosty z "
2046 "odpowiednim dzierżawami."
2047
2048 msgid "Status"
2049 msgstr "Stan"
2050
2051 msgid "Stop"
2052 msgstr "Stop"
2053
2054 msgid "Strict order"
2055 msgstr "Zachowaj kolejność"
2056
2057 msgid "Submit"
2058 msgstr "Wyślij"
2059
2060 msgid "Swap Entry"
2061 msgstr "Zamień wpis"
2062
2063 msgid "Switch"
2064 msgstr "Przełącz"
2065
2066 msgid "Switch %q"
2067 msgstr "Przełącz %q"
2068
2069 msgid "Switch %q (%s)"
2070 msgstr "Przełącz %q (%s)"
2071
2072 msgid "Switch protocol"
2073 msgstr "Przełącz protokół"
2074
2075 msgid "Sync with browser"
2076 msgstr "Synchronizuj z przeglądarką"
2077
2078 msgid "Synchronizing..."
2079 msgstr "Synchronizacja..."
2080
2081 msgid "System"
2082 msgstr "System"
2083
2084 msgid "System Log"
2085 msgstr "Log systemowy"
2086
2087 msgid "System Properties"
2088 msgstr "Właściwości systemu"
2089
2090 msgid "System log buffer size"
2091 msgstr "Rozmiar bufora Loga systemu"
2092
2093 msgid "TCP:"
2094 msgstr "TCP:"
2095
2096 msgid "TFTP Settings"
2097 msgstr "Ustawienia TFTP"
2098
2099 msgid "TFTP server root"
2100 msgstr "root serwera TFTP"
2101
2102 msgid "TX"
2103 msgstr "TX"
2104
2105 msgid "TX Rate"
2106 msgstr "Szybkość TX"
2107
2108 msgid "Table"
2109 msgstr "Tablica"
2110
2111 msgid "Target"
2112 msgstr "Cel"
2113
2114 msgid "Terminate"
2115 msgstr ""
2116
2117 msgid "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2118 msgstr "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja Interfejsu</em>."
2119
2120 msgid "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this component for working wireless configuration!"
2121 msgstr "Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
2122
2123 msgid "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2124 msgstr "Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
2125
2126 msgid "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> and <code>_</code>"
2127 msgstr "Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> oraz <code>_</code>"
2128
2129 msgid "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2130 msgstr "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2131
2132 msgid "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2133 msgstr "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2134
2135 msgid "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click \"Proceed\" below to start the flash procedure."
2136 msgstr "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij <abbr title=\"Proceed\">\"Kontynuuj\"</abbr> aby wykonać aktualizację."
2137
2138 msgid "The following changes have been committed"
2139 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
2140
2141 msgid "The following changes have been reverted"
2142 msgstr "Następujące zmiany zostały odrzucone"
2143
2144 msgid "The following rules are currently active on this system."
2145 msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
2146
2147 msgid "The given network name is not unique"
2148 msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
2149
2150 msgid "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be replaced if you proceed."
2151 msgstr "Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
2152
2153 msgid "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 addresses."
2154 msgstr "Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
2155
2156 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2157 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
2158
2159 msgid "The network ports on this device can be combined to several <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the next greater network like the internet and other ports for a local network."
2160 msgstr ""
2161 "Porty sieciowe na tym urządzeniu mogą być łączone w kilka sieci <abbr "
2162 "title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>, w których komputery mogą "
2163 "komunikować się ze sobą bezpośrednio. Sieci <abbr title=\"Virtual Local Area "
2164 "Network\">VLAN</abbr> są często stosowane w celu oddzielenia różnych "
2165 "segmentów sieci. Często domyślnie jeden port typu Uplink jest wykorzystywany "
2166 "do połączenia z większą siecią, taką jak Internet, a inne porty dla sieci "
2167 "lokalnej."
2168
2169 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2170 msgstr "Wybrany protokół potrzebuje przypisanego urządzenia"
2171
2172 msgid "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself when finished."
2173 msgstr ""
2174
2175 msgid "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the address of your computer to reach the device again, depending on your settings."
2176 msgstr ""
2177
2178 msgid "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."
2179 msgstr ""
2180
2181 msgid "There are no active leases."
2182 msgstr ""
2183
2184 msgid "There are no pending changes to apply!"
2185 msgstr ""
2186
2187 msgid "There are no pending changes to revert!"
2188 msgstr ""
2189
2190 msgid "There are no pending changes!"
2191 msgstr ""
2192
2193 msgid "There is no device assigned yet, please attach a network device in the \"Physical Settings\" tab"
2194 msgstr ""
2195
2196 msgid "There is no password set on this router. Please configure a root password to protect the web interface and enable SSH."
2197 msgstr ""
2198
2199 msgid "This IPv4 address of the relay"
2200 msgstr ""
2201
2202 msgid "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other configurations are automatically preserved."
2203 msgstr ""
2204
2205 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2206 msgstr ""
2207
2208 msgid "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2209 msgstr ""
2210
2211 msgid "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually ends with <code>:2</code>"
2212 msgstr ""
2213
2214 msgid "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> in the local network"
2215 msgstr ""
2216
2217 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2218 msgstr ""
2219
2220 msgid "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2221 msgstr ""
2222
2223 msgid "This list gives an overview over currently running system processes and their status."
2224 msgstr ""
2225
2226 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2227 msgstr ""
2228
2229 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2230 msgstr ""
2231
2232 msgid "This section contains no values yet"
2233 msgstr ""
2234
2235 msgid "Time Synchronization"
2236 msgstr ""
2237
2238 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2239 msgstr ""
2240
2241 msgid "Timezone"
2242 msgstr ""
2243
2244 msgid "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup archive here."
2245 msgstr ""
2246
2247 msgid "Total Available"
2248 msgstr ""
2249
2250 msgid "Traceroute"
2251 msgstr ""
2252
2253 msgid "Traffic"
2254 msgstr ""
2255
2256 msgid "Transfer"
2257 msgstr ""
2258
2259 msgid "Transmission Rate"
2260 msgstr ""
2261
2262 msgid "Transmit"
2263 msgstr ""
2264
2265 msgid "Transmit Power"
2266 msgstr ""
2267
2268 msgid "Transmitter Antenna"
2269 msgstr ""
2270
2271 msgid "Trigger"
2272 msgstr ""
2273
2274 msgid "Trigger Mode"
2275 msgstr ""
2276
2277 msgid "Tunnel ID"
2278 msgstr ""
2279
2280 msgid "Tunnel Interface"
2281 msgstr ""
2282
2283 msgid "Turbo Mode"
2284 msgstr ""
2285
2286 msgid "Tx-Power"
2287 msgstr ""
2288
2289 msgid "Type"
2290 msgstr ""
2291
2292 msgid "UDP:"
2293 msgstr ""
2294
2295 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2296 msgstr ""
2297
2298 msgid "USB Device"
2299 msgstr ""
2300
2301 msgid "UUID"
2302 msgstr ""
2303
2304 msgid "Unable to dispatch"
2305 msgstr ""
2306
2307 msgid "Unknown"
2308 msgstr ""
2309
2310 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2311 msgstr ""
2312
2313 msgid "Unmanaged"
2314 msgstr ""
2315
2316 msgid "Unsaved Changes"
2317 msgstr ""
2318
2319 msgid "Unsupported protocol type."
2320 msgstr ""
2321
2322 msgid "Update lists"
2323 msgstr ""
2324
2325 msgid "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an OpenWrt compatible firmware image)."
2326 msgstr ""
2327
2328 msgid "Upload archive..."
2329 msgstr ""
2330
2331 msgid "Uploaded File"
2332 msgstr ""
2333
2334 msgid "Uptime"
2335 msgstr ""
2336
2337 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2338 msgstr ""
2339
2340 msgid "Use DHCP gateway"
2341 msgstr ""
2342
2343 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2344 msgstr ""
2345
2346 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2347 msgstr ""
2348
2349 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2350 msgstr ""
2351
2352 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2353 msgstr ""
2354
2355 msgid "Use as root filesystem"
2356 msgstr ""
2357
2358 msgid "Use broadcast flag"
2359 msgstr ""
2360
2361 msgid "Use custom DNS servers"
2362 msgstr ""
2363
2364 msgid "Use default gateway"
2365 msgstr ""
2366
2367 msgid "Use gateway metric"
2368 msgstr ""
2369
2370 msgid "Use preferred lifetime"
2371 msgstr ""
2372
2373 msgid "Use routing table"
2374 msgstr ""
2375
2376 msgid "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the requesting host."
2377 msgstr ""
2378
2379 msgid "Use valid lifetime"
2380 msgstr ""
2381
2382 msgid "Used"
2383 msgstr ""
2384
2385 msgid "Used Key Slot"
2386 msgstr ""
2387
2388 msgid "Username"
2389 msgstr ""
2390
2391 msgid "VC-Mux"
2392 msgstr ""
2393
2394 msgid "VLAN Interface"
2395 msgstr ""
2396
2397 msgid "VLANs on %q"
2398 msgstr ""
2399
2400 msgid "VLANs on %q (%s)"
2401 msgstr ""
2402
2403 msgid "VPN Server"
2404 msgstr ""
2405
2406 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2407 msgstr ""
2408
2409 msgid "Verify"
2410 msgstr ""
2411
2412 msgid "Version"
2413 msgstr ""
2414
2415 msgid "WDS"
2416 msgstr ""
2417
2418 msgid "WEP Open System"
2419 msgstr ""
2420
2421 msgid "WEP Shared Key"
2422 msgstr ""
2423
2424 msgid "WEP passphrase"
2425 msgstr ""
2426
2427 msgid "WMM Mode"
2428 msgstr ""
2429
2430 msgid "WPA passphrase"
2431 msgstr ""
2432
2433 msgid "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP and ad-hoc mode) to be installed."
2434 msgstr ""
2435
2436 msgid "Waiting for changes to be applied..."
2437 msgstr ""
2438
2439 msgid "Waiting for command to complete..."
2440 msgstr ""
2441
2442 msgid "Waiting for router..."
2443 msgstr ""
2444
2445 msgid "Warning"
2446 msgstr ""
2447
2448 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2449 msgstr ""
2450
2451 msgid "Wifi"
2452 msgstr ""
2453
2454 msgid "Wireless"
2455 msgstr ""
2456
2457 msgid "Wireless Adapter"
2458 msgstr ""
2459
2460 msgid "Wireless Network"
2461 msgstr ""
2462
2463 msgid "Wireless Overview"
2464 msgstr ""
2465
2466 msgid "Wireless Security"
2467 msgstr ""
2468
2469 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2470 msgstr ""
2471
2472 msgid "Wireless is restarting..."
2473 msgstr ""
2474
2475 msgid "Wireless network is disabled"
2476 msgstr ""
2477
2478 msgid "Wireless network is enabled"
2479 msgstr ""
2480
2481 msgid "Wireless restarted"
2482 msgstr ""
2483
2484 msgid "Wireless shut down"
2485 msgstr ""
2486
2487 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2488 msgstr ""
2489
2490 msgid "XR Support"
2491 msgstr ""
2492
2493 msgid "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2494 msgstr ""
2495
2496 msgid "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2497 msgstr ""
2498
2499 msgid "any"
2500 msgstr ""
2501
2502 msgid "auto"
2503 msgstr ""
2504
2505 msgid "bridged"
2506 msgstr ""
2507
2508 msgid "create:"
2509 msgstr ""
2510
2511 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2512 msgstr ""
2513
2514 msgid "dB"
2515 msgstr ""
2516
2517 msgid "dBm"
2518 msgstr ""
2519
2520 msgid "disable"
2521 msgstr ""
2522
2523 msgid "expired"
2524 msgstr ""
2525
2526 msgid "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-leases will be stored"
2527 msgstr ""
2528
2529 msgid "forward"
2530 msgstr ""
2531
2532 msgid "help"
2533 msgstr ""
2534
2535 msgid "hidden"
2536 msgstr ""
2537
2538 msgid "if target is a network"
2539 msgstr ""
2540
2541 msgid "input"
2542 msgstr ""
2543
2544 msgid "kB"
2545 msgstr ""
2546
2547 msgid "kB/s"
2548 msgstr ""
2549
2550 msgid "kbit/s"
2551 msgstr ""
2552
2553 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2554 msgstr ""
2555
2556 msgid "no"
2557 msgstr ""
2558
2559 msgid "none"
2560 msgstr ""
2561
2562 msgid "off"
2563 msgstr ""
2564
2565 msgid "on"
2566 msgstr ""
2567
2568 msgid "open"
2569 msgstr ""
2570
2571 msgid "routed"
2572 msgstr ""
2573
2574 msgid "tagged"
2575 msgstr ""
2576
2577 msgid "unknown"
2578 msgstr ""
2579
2580 msgid "unlimited"
2581 msgstr ""
2582
2583 msgid "unspecified"
2584 msgstr ""
2585
2586 msgid "unspecified -or- create:"
2587 msgstr ""
2588
2589 msgid "untagged"
2590 msgstr "nietagowany"
2591
2592 msgid "yes"
2593 msgstr "tak"
2594
2595 msgid "« Back"
2596 msgstr "« Wróć"
2597
2598 #~ msgid "Active Leases"
2599 #~ msgstr "Aktywne dzierżawy"
2600
2601 #~ msgid "Open"
2602 #~ msgstr "Otwórz"
2603
2604 #~ msgid "Bit Rate"
2605 #~ msgstr "Przepływność"
2606
2607 #~ msgid "Configuration / Apply"
2608 #~ msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
2609
2610 #~ msgid "Configuration / Changes"
2611 #~ msgstr "Konfiguracja / zmiany"
2612
2613 #~ msgid "Configuration / Revert"
2614 #~ msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
2615
2616 #~ msgid "MAC"
2617 #~ msgstr "MAC"
2618
2619 #~ msgid "MAC Address"
2620 #~ msgstr "Adres MAC"