po: sync base translations
[project/luci.git] / po / pl / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: LuCI\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-09-08 13:17+0200\n"
7 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
8 "Language-Team: Polish\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
18 msgstr "(okno %d minut, interwał %d sekund)"
19
20 msgid "(%s available)"
21 msgstr "(dostępne %s)"
22
23 msgid "(empty)"
24 msgstr "(pusty)"
25
26 msgid "(no interfaces attached)"
27 msgstr "(brak podłączonych interfejsów)"
28
29 msgid "-- Additional Field --"
30 msgstr "-- Dodatkowe pole --"
31
32 msgid "-- Please choose --"
33 msgstr "-- Proszę wybrać --"
34
35 msgid "-- custom --"
36 msgstr "-- inne --"
37
38 msgid "1 Minute Load:"
39 msgstr "Obciążenie w ciągu 1 minuty:"
40
41 msgid "15 Minute Load:"
42 msgstr "Obciążenie w ciągu 15 minut:"
43
44 msgid "40MHz 2nd channel above"
45 msgstr "40MHz drugi kanał powyżej"
46
47 msgid "40MHz 2nd channel below"
48 msgstr "40MHz drugi kanał poniżej"
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "Obciążenie w ciągu 5 minut:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "Port wywołania <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> "
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "Port serwera <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
61
62 msgid ""
63 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
64 "order of the resolvfile"
65 msgstr ""
66 "Nazwa <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> będzie rozwijana przez "
67 "kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
68
69 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
73 msgstr "Adres <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
76 msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
79 msgstr "Maska sieci <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
80
81 msgid ""
82 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
83 "(CIDR)"
84 msgstr ""
85 "Adres sieci (CIDR) <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
86
87 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
88 msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
89
90 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
91 msgstr "Konfiguracja diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
92
93 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
94 msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
95
96 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
97 msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
98
99 msgid ""
100 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
101 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
102 msgstr ""
103 "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic "
104 "Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
105
106 msgid ""
107 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
108 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
109 msgstr ""
110 "<abbr title=\"Maksymalny\">Maks.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title="
111 "\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
112
113 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
114 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> zapytań równoczesnych"
115
116 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
117 msgstr "<abbr title='Par: %s / Grup: %s'>%s - %s</abbr>"
118
119 msgid "APN"
120 msgstr "APN"
121
122 # Wydaje mi się że brakuje litery R...
123 msgid "AR Support"
124 msgstr "Wsparcie dla ARP"
125
126 msgid "ARP retry threshold"
127 msgstr "Próg powtórzeń ARP"
128
129 msgid "ATM Bridges"
130 msgstr "Mostki ATM"
131
132 # Nie wiem czy to powinno się tłumaczyć wg. mnie lepiej zostawić po angielsku
133 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
134 msgstr "Identyfikator kanału wirtualnego ATM (VCI)"
135
136 # j.w.
137 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
138 msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
139
140 # Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
141 msgid ""
142 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
143 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
144 "to dial into the provider network."
145 msgstr ""
146 "Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako "
147 "wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w "
148 "połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
149
150 msgid "ATM device number"
151 msgstr "Numer urządzenia ATM"
152
153 msgid "Accept router advertisements"
154 msgstr "Akceptuj rozgłoszenia routera"
155
156 # co to takiego?
157 msgid "Access Concentrator"
158 msgstr "Koncentrator dostępowy ATM"
159
160 msgid "Access Point"
161 msgstr "Punkt dostępowy"
162
163 msgid "Action"
164 msgstr "Akcja"
165
166 msgid "Actions"
167 msgstr "Akcje"
168
169 msgid "Activate this network"
170 msgstr "Aktywuj tą sieć"
171
172 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
173 msgstr ""
174 "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</"
175 "abbr>"
176
177 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
178 msgstr ""
179 "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</"
180 "abbr>"
181
182 msgid "Active Connections"
183 msgstr "Aktywne połączenia"
184
185 msgid "Active DHCP Leases"
186 msgstr "Aktywne dzierżawy DHCP"
187
188 msgid "Active DHCPv6 Leases"
189 msgstr "Aktywne dzierżawy DHCPv6"
190
191 msgid "Ad-Hoc"
192 msgstr "Ad-Hoc"
193
194 msgid "Add"
195 msgstr "Dodaj"
196
197 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
198 msgstr "Dodaj lokalny sufiks domeny do nazw urządzeń z pliku hosts"
199
200 msgid "Add new interface..."
201 msgstr "Dodaj nowy interfejs..."
202
203 msgid "Additional Hosts files"
204 msgstr "Dodatkowe pliki Hosts"
205
206 msgid "Address"
207 msgstr "Adres"
208
209 # Na upartego można by zrobić Adres dostępowy mostu przekaźnikowego - ale kto to zrozumie?
210 msgid "Address to access local relay bridge"
211 msgstr "Adres dostępowy do \"relay bridge\""
212
213 msgid "Administration"
214 msgstr "Zarządzanie"
215
216 msgid "Advanced Settings"
217 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
218
219 # Dosłowne tłumaczenie
220 msgid "Advertise IPv6 on network"
221 msgstr "Rozgłoś protokół IPv6 w sieci"
222
223 msgid "Advertised network ID"
224 msgstr "Rozgłoś identyfikator sieci (network ID)"
225
226 msgid "Alert"
227 msgstr "Alarm"
228
229 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
230 msgstr "Pozwól na logowanie <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>"
231
232 msgid "Allow all except listed"
233 msgstr "Pozwól wszystkim oprócz wyszczególnionych"
234
235 msgid "Allow listed only"
236 msgstr "Pozwól tylko wyszczególnionym"
237
238 msgid "Allow localhost"
239 msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
240
241 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
242 msgstr ""
243 "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych "
244 "portów"
245
246 msgid "Allow root logins with password"
247 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
248
249 # Brak spacji...
250 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
251 msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em> na logowanie przy pomocy hasła"
252
253 msgid ""
254 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
255 msgstr ""
256 "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
257
258 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
259 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
260
261 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
262 msgstr ""
263 "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
264
265 msgid "Antenna 1"
266 msgstr "Antena 1"
267
268 msgid "Antenna 2"
269 msgstr "Antena 2"
270
271 msgid "Antenna Configuration"
272 msgstr "Ustawienia anteny"
273
274 msgid "Any zone"
275 msgstr "Jakakolwiek strefa"
276
277 msgid "Apply"
278 msgstr "Zatwierdź"
279
280 msgid "Applying changes"
281 msgstr "Wprowadzam zmiany"
282
283 msgid "Assign interfaces..."
284 msgstr "Przypisuję interfejsy..."
285
286 msgid "Associated Stations"
287 msgstr "Powiązane Stacje"
288
289 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
290 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Atheros 802.11%s"
291
292 msgid "Authentication"
293 msgstr "Uwierzytelnianie"
294
295 # Nawet M$ tego nie tłumaczy;)
296 msgid "Authoritative"
297 msgstr "Autorytatywny"
298
299 msgid "Authorization Required"
300 msgstr "Wymagana autoryzacja"
301
302 msgid "Auto Refresh"
303 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
304
305 msgid "Available"
306 msgstr "Dostępne"
307
308 msgid "Available packages"
309 msgstr "Dostępne pakiety"
310
311 msgid "Average:"
312 msgstr "Średnia:"
313
314 msgid "BSSID"
315 msgstr "BSSID"
316
317 msgid "Back"
318 msgstr "Wróć"
319
320 msgid "Back to Overview"
321 msgstr "Powrót do Przeglądu"
322
323 msgid "Back to configuration"
324 msgstr "Powrót do konfiguracji"
325
326 msgid "Back to overview"
327 msgstr "Powrót do Przeglądu"
328
329 msgid "Back to scan results"
330 msgstr "Powrót do wyników skanowania"
331
332 msgid "Background Scan"
333 msgstr "Skanowanie w tle"
334
335 msgid "Backup / Flash Firmware"
336 msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
337
338 # NIe ma powodu skracać tekstu, zmieści się w polu.
339 msgid "Backup / Restore"
340 msgstr "Kopia zapasowa/Przywróć"
341
342 msgid "Backup file list"
343 msgstr "Kopia zapas. listy plików"
344
345 msgid "Bad address specified!"
346 msgstr "Wprowadzono zły adres"
347
348 msgid ""
349 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
350 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
351 "defined backup patterns."
352 msgstr ""
353 "Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. "
354 "Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe "
355 "pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
356
357 msgid "Bitrate"
358 msgstr "Przepływność"
359
360 msgid "Bogus NX Domain Override"
361 msgstr "Podrób statystyki NXDOMAIN"
362
363 msgid "Bridge"
364 msgstr "Most"
365
366 msgid "Bridge interfaces"
367 msgstr "Interfejs mostu"
368
369 msgid "Bridge unit number"
370 msgstr "Numer Mostu (urządzenia)"
371
372 # Podejrzewam że chodzi o interfejs? mam rację?
373 msgid "Bring up on boot"
374 msgstr "Podnieś przy stracie"
375
376 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
377 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom 802.11%s"
378
379 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
380 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom BCM%04x 802.11"
381
382 msgid "Buffered"
383 msgstr "Buforowany"
384
385 msgid "Buttons"
386 msgstr "Przyciski"
387
388 msgid "CPU"
389 msgstr "CPU"
390
391 msgid "CPU usage (%)"
392 msgstr "Użycie CPU (%)"
393
394 # Niech ktoś zaproponuje coś lepszego
395 msgid "Cached"
396 msgstr "Zcache`owany"
397
398 msgid "Cancel"
399 msgstr "Anuluj"
400
401 msgid "Chain"
402 msgstr "Łańcuch"
403
404 msgid "Changes"
405 msgstr "Zmiany"
406
407 msgid "Changes applied."
408 msgstr "Zmiany zostały zastosowane."
409
410 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
411 msgstr "Zmienia hasło administratora dostępu do urządzenia"
412
413 msgid "Channel"
414 msgstr "Kanał"
415
416 msgid "Check"
417 msgstr "Sprawdź"
418
419 msgid "Checksum"
420 msgstr "Suma kontrolna"
421
422 msgid ""
423 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
424 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
425 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
426 "interface to it."
427 msgstr ""
428 "Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
429 "<em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz "
430 "pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
431 "interfejsu."
432
433 msgid ""
434 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
435 "out the <em>create</em> field to define a new network."
436 msgstr ""
437 "Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu "
438 "bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
439
440 # Może razem z angielskim słowem...
441 msgid "Cipher"
442 msgstr "Szyfr (Cipher)"
443
444 # Przyciski nazywają sie "Twórz archiwum" i "Wykonaj reset" a nie Przywróć Ustawienia
445 msgid ""
446 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
447 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
448 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
449 msgstr ""
450 "Wciśnij \"Twórz archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki "
451 "konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Wykonaj reset"
452 "\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
453
454 msgid "Client"
455 msgstr "Klient"
456
457 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
458 msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
459
460 msgid ""
461 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
462 "persist connection"
463 msgstr ""
464 "Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, "
465 "wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
466
467 msgid "Close list..."
468 msgstr "Zamknij listę..."
469
470 msgid "Collecting data..."
471 msgstr "Zbieranie danych..."
472
473 msgid "Command"
474 msgstr "Polecenie"
475
476 msgid "Common Configuration"
477 msgstr "Konfiguracja podstawowa"
478
479 msgid "Compression"
480 msgstr "Kompresja"
481
482 msgid "Configuration"
483 msgstr "Konfiguracja"
484
485 msgid "Configuration applied."
486 msgstr "Konfiguracja została zastosowana."
487
488 msgid "Configuration files will be kept."
489 msgstr "Pliki konfiguracyjne zostaną zachowane."
490
491 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
492 msgstr "Konfiguruje ten zasób jako zasób overlay dla block-extroot"
493
494 msgid "Confirmation"
495 msgstr "Potwierdzenie"
496
497 msgid "Connect"
498 msgstr "Połącz"
499
500 msgid "Connected"
501 msgstr "Połączony"
502
503 msgid "Connection Limit"
504 msgstr "Limit połączeń"
505
506 msgid "Connections"
507 msgstr "Połączenia"
508
509 msgid "Country"
510 msgstr "Kraj"
511
512 msgid "Country Code"
513 msgstr "Kod kraju"
514
515 # Pokrywa następujące interfejsy
516 msgid "Cover the following interface"
517 msgstr "Pokrywa następujący interfejs"
518
519 msgid "Cover the following interfaces"
520 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
521
522 msgid "Create / Assign firewall-zone"
523 msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewall`a"
524
525 msgid "Create Interface"
526 msgstr "Utwórz interfejs"
527
528 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
529 msgstr "Utwórz most pomiędzy wieloma interfejsami"
530
531 msgid "Critical"
532 msgstr "Krytyczne"
533
534 msgid "Cron Log Level"
535 msgstr "Poziom logowania Cron`a"
536
537 msgid "Custom Interface"
538 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
539
540 # Spacji zabrało i napisy się skleiły
541 msgid ""
542 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
543 "\">LED</abbr>s if possible."
544 msgstr ""
545 "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
546 "urządzenia jeśli jest to możliwe."
547
548 msgid "DHCP Leases"
549 msgstr "Dzierżawy DHCP"
550
551 msgid "DHCP Server"
552 msgstr "Serwer DHCP"
553
554 msgid "DHCP and DNS"
555 msgstr "DHCP i DNS"
556
557 msgid "DHCP client"
558 msgstr "Klient DHCP"
559
560 msgid "DHCP-Options"
561 msgstr "Opcje DHCP"
562
563 msgid "DHCPv6 Leases"
564 msgstr "Dzierżawy DHCPv6"
565
566 msgid "DNS"
567 msgstr "DNS"
568
569 msgid "DNS forwardings"
570 msgstr "Przekierowania DNS"
571
572 msgid "DUID"
573 msgstr "DUID"
574
575 msgid "Debug"
576 msgstr "Debug"
577
578 msgid "Default %d"
579 msgstr "Domyślne %d"
580
581 msgid "Default gateway"
582 msgstr "Brama domyślna"
583
584 msgid "Default state"
585 msgstr "Stan domyślny"
586
587 msgid "Define a name for this network."
588 msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
589
590 msgid ""
591 "Define additional DHCP options, for example "
592 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
593 "servers to clients."
594 msgstr ""
595 "Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>"
596 "\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
597
598 msgid "Delete"
599 msgstr "Usuń"
600
601 msgid "Delete this interface"
602 msgstr "Usuń ten interfejs"
603
604 msgid "Delete this network"
605 msgstr "Usuń tą sieć"
606
607 msgid "Description"
608 msgstr "Opis"
609
610 # Ktoś tłumaczył bez zobaczenia tego w gui. Dotyczy zmiany motywu ten opis.
611 msgid "Design"
612 msgstr "Motyw"
613
614 msgid "Destination"
615 msgstr "Przeznaczenie"
616
617 msgid "Device"
618 msgstr "Urządzenie"
619
620 msgid "Device Configuration"
621 msgstr "Konfiguracja urządzenia"
622
623 msgid "Diagnostics"
624 msgstr "Diagnostyka"
625
626 msgid "Directory"
627 msgstr "Katalog"
628
629 msgid "Disable"
630 msgstr "Wyłącz"
631
632 msgid ""
633 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
634 "this interface."
635 msgstr ""
636 "Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na "
637 "tym interfejsie."
638
639 msgid "Disable DNS setup"
640 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
641
642 msgid "Disable HW-Beacon timer"
643 msgstr "Wyłącz zegar HW-Beacon"
644
645 msgid "Disabled"
646 msgstr "Wyłączony"
647
648 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
649 msgstr "Odrzuć wychodzące odpowiedzi RFC1918"
650
651 msgid "Displaying only packages containing"
652 msgstr "Pokazuję tylko paczki zawierające"
653
654 msgid "Distance Optimization"
655 msgstr "Optymalizacja odległości"
656
657 msgid "Distance to farthest network member in meters."
658 msgstr "Odległość do najdalej oddalonego członka sieci w metrach."
659
660 # Jak poprzednio trzymam się konwencji
661 msgid "Diversity"
662 msgstr "Wielorakość"
663
664 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
665 msgid ""
666 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
667 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
668 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
669 "firewalls"
670 msgstr ""
671 "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
672 "\">DHCP</abbr> połączony z serwerem <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
673 "abbr>. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i <abbr title="
674 "\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
675
676 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
677 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
678
679 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
680 msgstr ""
681 "Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne "
682 "serwery nazw"
683
684 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
685 msgstr "Nie przekazuj odwrotnych lookup`ów do sieci lokalnych"
686
687 msgid "Do not send probe responses"
688 msgstr "Nie wysyłaj ramek probe response"
689
690 msgid "Domain required"
691 msgstr "Wymagana domena"
692
693 msgid "Domain whitelist"
694 msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
695
696 msgid ""
697 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
698 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
699 msgstr ""
700 "Nie przekazuj zapytań <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> bez "
701 "nazwy <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>'a"
702
703 msgid "Download and install package"
704 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
705
706 msgid "Download backup"
707 msgstr "Pobierz kopię zapasową"
708
709 msgid "Dropbear Instance"
710 msgstr "Usługa Dropbear"
711
712 msgid ""
713 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
714 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
715 msgstr ""
716 "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta "
717 "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy"
718 "\">SCP</abbr>"
719
720 # "n" brakowało...
721 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
722 msgstr ""
723 "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dynamiczne"
724
725 msgid "Dynamic tunnel"
726 msgstr "Tunel dynamiczny"
727
728 msgid ""
729 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
730 "having static leases will be served."
731 msgstr ""
732 "Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko "
733 "klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
734
735 msgid "EAP-Method"
736 msgstr "Metoda EAP"
737
738 msgid "Edit"
739 msgstr "Edycja"
740
741 msgid "Edit this interface"
742 msgstr "Edytuj ten interfejs"
743
744 msgid "Edit this network"
745 msgstr "Edytuj tą sieć"
746
747 # dosłownie nagły wypadek
748 msgid "Emergency"
749 msgstr "Zagrożenie"
750
751 msgid "Enable"
752 msgstr "Włącz"
753
754 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
755 msgstr "Włącz <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
756
757 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
758 msgstr "Włącz dynamiczną aktualizację punktu końcowego sieci HE.net"
759
760 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
761 msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
762
763 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
764 msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
765
766 msgid "Enable TFTP server"
767 msgstr "Włącz serwer TFTP"
768
769 msgid "Enable VLAN functionality"
770 msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
771
772 msgid "Enable builtin NTP server"
773 msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
774
775 msgid "Enable learning and aging"
776 msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
777
778 msgid "Enable this mount"
779 msgstr "Włącz ten punkt montowania"
780
781 msgid "Enable this swap"
782 msgstr "Włącz ten swap"
783
784 msgid "Enable/Disable"
785 msgstr "Wlącz/Wyłącz"
786
787 msgid "Enabled"
788 msgstr "Włączony"
789
790 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
791 msgstr "Włącz protokół STP na tym moście "
792
793 # a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
794 msgid "Encapsulation mode"
795 msgstr "Sposób Enkapsulacji"
796
797 msgid "Encryption"
798 msgstr "Szyfrowanie"
799
800 msgid "Erasing..."
801 msgstr "Usuwanie..."
802
803 msgid "Error"
804 msgstr "Błąd"
805
806 msgid "Ethernet Adapter"
807 msgstr "Karta Ethernet"
808
809 msgid "Ethernet Switch"
810 msgstr "Switch Ethernet"
811
812 msgid "Expand hosts"
813 msgstr "Rozwiń hosty"
814
815 msgid "Expires"
816 msgstr "Wygasa"
817
818 msgid ""
819 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
820 msgstr ""
821 "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
822
823 msgid "External system log server"
824 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
825
826 msgid "External system log server port"
827 msgstr "Port zewnętrznego serwera dla loga systemowego"
828
829 msgid "Fast Frames"
830 msgstr "Szybkie ramki (Fast Frames)"
831
832 msgid "File"
833 msgstr "Plik"
834
835 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
836 msgstr "Rozgłoszono nazwę pliku obrazu startowego do klientów"
837
838 msgid "Filesystem"
839 msgstr "System plików"
840
841 msgid "Filter"
842 msgstr "Filtr"
843
844 msgid "Filter private"
845 msgstr "Filtruj prywatne"
846
847 msgid "Filter useless"
848 msgstr "Filtruj bezużyteczne"
849
850 msgid "Find and join network"
851 msgstr "Znajdź i podłącz się do sieci"
852
853 msgid "Find package"
854 msgstr "Znajdź pakiet"
855
856 msgid "Finish"
857 msgstr "Zakończ"
858
859 msgid "Firewall"
860 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
861
862 msgid "Firewall Settings"
863 msgstr "Ustawienia Firewall `a"
864
865 msgid "Firewall Status"
866 msgstr "Stan Firewall `a"
867
868 msgid "Firmware Version"
869 msgstr "Wersja firmware"
870
871 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
872 msgstr "Stały port źródłowy dla wychodzących zapytań DNS"
873
874 msgid "Flags"
875 msgstr "Flagi"
876
877 msgid "Flash Firmware"
878 msgstr "Aktualizuj Firmware"
879
880 msgid "Flash image..."
881 msgstr "Aktualizacja obrazu..."
882
883 msgid "Flash new firmware image"
884 msgstr "Aktualizuj nowym obrazem firmware`u."
885
886 msgid "Flash operations"
887 msgstr "Operacje aktualizacji"
888
889 msgid "Flashing..."
890 msgstr "Aktualizuję !!!"
891
892 msgid "Force"
893 msgstr "Wymuś"
894
895 msgid "Force CCMP (AES)"
896 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
897
898 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
899 msgstr ""
900 "Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
901
902 msgid "Force TKIP"
903 msgstr "Wymuś TKIP"
904
905 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
906 msgstr "Wymuś TKIP i CCMP (AES)"
907
908 msgid "Forward DHCP traffic"
909 msgstr "Przekazuj ruch DHCP"
910
911 msgid "Forward broadcast traffic"
912 msgstr "Przekazuj broadcast`y"
913
914 msgid "Forwarding mode"
915 msgstr "Tryb przekazywania"
916
917 msgid "Fragmentation Threshold"
918 msgstr "Próg Fragmentacji"
919
920 msgid "Frame Bursting"
921 msgstr "Dzielenie ramek"
922
923 msgid "Free"
924 msgstr "Wolne"
925
926 msgid "Free space"
927 msgstr "Wolna przestrzeń"
928
929 msgid "Frequency Hopping"
930 msgstr "Skakanie po częstotliwościach"
931
932 msgid "GHz"
933 msgstr "GHz"
934
935 msgid "GPRS only"
936 msgstr ""
937
938 msgid "Gateway"
939 msgstr "Brama"
940
941 msgid "Gateway ports"
942 msgstr "Porty bramy"
943
944 msgid "General Settings"
945 msgstr "Ustawienia główne"
946
947 msgid "General Setup"
948 msgstr "Ustawienia podstawowe"
949
950 msgid "Generate archive"
951 msgstr "Twórz archiwum"
952
953 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
954 msgstr "Ogólny bezprzewodowy kontroler 802.11%s"
955
956 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
957 msgstr ""
958 "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest "
959 "niewłaściwe!"
960
961 msgid "Go to password configuration..."
962 msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
963
964 msgid "Go to relevant configuration page"
965 msgstr "Idź do istotnych stron konfiguracyjnych"
966
967 msgid "HE.net password"
968 msgstr "Hasło HE.net"
969
970 msgid "HE.net user ID"
971 msgstr "Login (ID) HE.net"
972
973 msgid "HT capabilities"
974 msgstr "Możliwości HT"
975
976 msgid "HT mode"
977 msgstr "Tryb HT"
978
979 msgid "Handler"
980 msgstr "Uchwyt"
981
982 msgid "Hang Up"
983 msgstr "Rozłącz"
984
985 msgid ""
986 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
987 "the timezone."
988 msgstr ""
989 "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. "
990 "nazwę hosta, strefę czasową."
991
992 # nie ma słowa "autentykacji". Uwierzytelnianie!
993 msgid ""
994 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
995 "authentication."
996 msgstr ""
997 "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla "
998 "uwierzytelniania SSH"
999
1000 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
1001 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Hermes 802.11b"
1002
1003 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1004 msgstr ""
1005 "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</"
1006 "abbr>"
1007
1008 msgid "Host entries"
1009 msgstr "Wpisy PC"
1010
1011 msgid "Host expiry timeout"
1012 msgstr "Czas wygasania hosta"
1013
1014 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1015 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
1016
1017 msgid "Hostname"
1018 msgstr "Nazwa hosta"
1019
1020 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1021 msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
1022
1023 msgid "Hostnames"
1024 msgstr "Nazwy hostów"
1025
1026 msgid "IP address"
1027 msgstr "Adres IP"
1028
1029 msgid "IPv4"
1030 msgstr "IPv4"
1031
1032 msgid "IPv4 Firewall"
1033 msgstr "Firewall IPv4"
1034
1035 msgid "IPv4 WAN Status"
1036 msgstr "Status IPv4 WAN"
1037
1038 msgid "IPv4 address"
1039 msgstr "Adres IPv4"
1040
1041 msgid "IPv4 and IPv6"
1042 msgstr "IPv4 oraz IPv6"
1043
1044 msgid "IPv4 broadcast"
1045 msgstr "Broadcast IPv4"
1046
1047 msgid "IPv4 gateway"
1048 msgstr "Brama IPv4"
1049
1050 msgid "IPv4 netmask"
1051 msgstr "Maska IPv4"
1052
1053 msgid "IPv4 only"
1054 msgstr "Tylko IPv4"
1055
1056 msgid "IPv4 prefix length"
1057 msgstr "Długość prefiksu IPv4"
1058
1059 msgid "IPv4-Address"
1060 msgstr "Adres IPv4"
1061
1062 msgid "IPv6"
1063 msgstr "IPv6"
1064
1065 msgid "IPv6 Firewall"
1066 msgstr "Firewall IPv6"
1067
1068 msgid "IPv6 WAN Status"
1069 msgstr "Status WAN IPv6"
1070
1071 msgid "IPv6 address"
1072 msgstr "Adres IPv6"
1073
1074 msgid "IPv6 gateway"
1075 msgstr "Brama IPv6"
1076
1077 msgid "IPv6 only"
1078 msgstr "Tylko IPv6"
1079
1080 msgid "IPv6 prefix"
1081 msgstr "Prefiks IPv6"
1082
1083 msgid "IPv6 prefix length"
1084 msgstr "Długość prefiksu IPv6"
1085
1086 msgid "IPv6-Address"
1087 msgstr "Adres IPv6"
1088
1089 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1090 msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
1091
1092 # 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
1093 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1094 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6rd)"
1095
1096 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1097 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6to4)"
1098
1099 msgid "Identity"
1100 msgstr "Tożsamość"
1101
1102 msgid ""
1103 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1104 msgstr ""
1105 "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title="
1106 "\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1107
1108 msgid ""
1109 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1110 "device node"
1111 msgstr ""
1112 "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr "
1113 "title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1114
1115 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1116 msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
1117
1118 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1119 msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
1120
1121 msgid ""
1122 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1123 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1124 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1125 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1126 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1127 msgstr ""
1128 "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane "
1129 "miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku "
1130 "wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access "
1131 "Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy "
1132 "niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1133
1134 msgid "Ignore Hosts files"
1135 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
1136
1137 msgid "Ignore interface"
1138 msgstr "Ignoruj interfejs"
1139
1140 msgid "Ignore resolve file"
1141 msgstr "Ignoruj pliki resolve"
1142
1143 msgid "Image"
1144 msgstr "Obraz"
1145
1146 msgid "In"
1147 msgstr "W"
1148
1149 msgid "Inactivity timeout"
1150 msgstr "Czas bezczynności"
1151
1152 msgid "Inbound:"
1153 msgstr "Przychodzący:"
1154
1155 msgid "Info"
1156 msgstr "Info"
1157
1158 msgid "Initscript"
1159 msgstr "Skrypt startowy"
1160
1161 msgid "Initscripts"
1162 msgstr "Skrypty startowe"
1163
1164 msgid "Install"
1165 msgstr "Instaluj"
1166
1167 msgid "Install package %q"
1168 msgstr "Instaluj pakiet %q"
1169
1170 msgid "Install protocol extensions..."
1171 msgstr "Instaluj rozszerzenia protokołów..."
1172
1173 msgid "Installed packages"
1174 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1175
1176 msgid "Interface"
1177 msgstr "Interfejs"
1178
1179 msgid "Interface Configuration"
1180 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
1181
1182 # Tam jest lista interfejsów....
1183 msgid "Interface Overview"
1184 msgstr "Przegląd Interfejsów"
1185
1186 msgid "Interface is reconnecting..."
1187 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
1188
1189 msgid "Interface is shutting down..."
1190 msgstr "Interfejs jest wyłączany..."
1191
1192 msgid "Interface not present or not connected yet."
1193 msgstr "Interfejs nie istnieje lub nie jest jeszcze podłączony."
1194
1195 msgid "Interface reconnected"
1196 msgstr "Połączono ponownie interfejs"
1197
1198 msgid "Interface shut down"
1199 msgstr "Wyłączono interfejs"
1200
1201 msgid "Interfaces"
1202 msgstr "Interfejsy"
1203
1204 # Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
1205 msgid "Internal Server Error"
1206 msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
1207
1208 msgid "Invalid"
1209 msgstr "Niewłaściwy"
1210
1211 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1212 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko ID pomiędzy %d a %d."
1213
1214 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1215 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
1216
1217 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1218 msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
1219
1220 msgid ""
1221 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
1222 "memory, please verify the image file!"
1223 msgstr ""
1224 "Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, "
1225 "proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
1226
1227 msgid "Java Script required!"
1228 msgstr "Java Script jest wymagany!"
1229
1230 msgid "Join Network"
1231 msgstr "Połącz z siecią"
1232
1233 msgid "Join Network: Settings"
1234 msgstr "Przyłącz do sieci: Ustawienia"
1235
1236 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1237 msgstr "Przyłącz do sieci: Skanuj sieci WiFi"
1238
1239 msgid "Keep settings"
1240 msgstr "Zachowaj ustawienia"
1241
1242 msgid "Kernel Log"
1243 msgstr "Log Jądra"
1244
1245 msgid "Kernel Version"
1246 msgstr "Wersja kernela"
1247
1248 msgid "Key"
1249 msgstr "Klucz"
1250
1251 msgid "Key #%d"
1252 msgstr "Klucz #%d"
1253
1254 msgid "Kill"
1255 msgstr "Zabij"
1256
1257 msgid "L2TP"
1258 msgstr "L2TP"
1259
1260 msgid "L2TP Server"
1261 msgstr "Serwer L2TP"
1262
1263 msgid "LCP echo failure threshold"
1264 msgstr "Próg błędu echa LCP"
1265
1266 msgid "LCP echo interval"
1267 msgstr "Częstotliwość echa LCP"
1268
1269 msgid "LLC"
1270 msgstr "LLC"
1271
1272 msgid "Label"
1273 msgstr "Oznaczenie"
1274
1275 msgid "Language"
1276 msgstr "Język"
1277
1278 msgid "Language and Style"
1279 msgstr "Styl i język"
1280
1281 msgid "Lease validity time"
1282 msgstr "Czas ważności dzierżawy"
1283
1284 msgid "Leasefile"
1285 msgstr "Plik dzierżaw"
1286
1287 msgid "Leasetime"
1288 msgstr "Czas dzierżawy"
1289
1290 msgid "Leasetime remaining"
1291 msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
1292
1293 msgid "Leave empty to autodetect"
1294 msgstr "Pozostaw niewypełnione dla autodetekcji"
1295
1296 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1297 msgstr "Pozostaw niewypełnione aby użyć bieżącego adresu WAN"
1298
1299 msgid "Legend:"
1300 msgstr "Legenda:"
1301
1302 msgid "Limit"
1303 msgstr "Limit"
1304
1305 msgid "Link On"
1306 msgstr "Połączenie aktywne"
1307
1308 msgid ""
1309 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1310 "requests to"
1311 msgstr ""
1312 "Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą "
1313 "przekazywane zapytania"
1314
1315 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1316 msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
1317
1318 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1319 msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
1320
1321 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1322 msgstr ""
1323 "Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
1324
1325 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1326 msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
1327
1328 msgid "Load"
1329 msgstr "Obciążenie"
1330
1331 msgid "Load Average"
1332 msgstr "Średnie obciążenie"
1333
1334 msgid "Loading"
1335 msgstr "Ładowanie"
1336
1337 msgid "Local IPv4 address"
1338 msgstr "Lokalny adres IPv4"
1339
1340 msgid "Local IPv6 address"
1341 msgstr "Lokalny adres IPv6"
1342
1343 msgid "Local Startup"
1344 msgstr "Lokalny autostart"
1345
1346 msgid "Local Time"
1347 msgstr "Czas lokalny"
1348
1349 msgid "Local domain"
1350 msgstr "Domena lokalna"
1351
1352 msgid ""
1353 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1354 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1355 msgstr ""
1356 "Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są "
1357 "przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
1358
1359 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1360 msgstr ""
1361 "Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
1362
1363 msgid "Local server"
1364 msgstr "Serwer lokalny"
1365
1366 msgid ""
1367 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1368 "available"
1369 msgstr ""
1370 "Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest "
1371 "dostępne więcej niż jedno IP"
1372
1373 msgid "Localise queries"
1374 msgstr "Zapytania lokalizujące"
1375
1376 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1377 msgstr "Zablokowano dla kanału %d używanego przez %s"
1378
1379 msgid "Log output level"
1380 msgstr "Poziom logowania"
1381
1382 msgid "Log queries"
1383 msgstr "Zapytania Loga"
1384
1385 msgid "Logging"
1386 msgstr "Logowanie"
1387
1388 msgid "Login"
1389 msgstr "Zaloguj"
1390
1391 msgid "Logout"
1392 msgstr "Wyloguj"
1393
1394 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1395 msgstr "Najniższy wydzierżawiony adres jako offset dla adresu sieci."
1396
1397 msgid "MAC-Address"
1398 msgstr "Adres MAC"
1399
1400 msgid "MAC-Address Filter"
1401 msgstr "Filtr adresów MAC"
1402
1403 msgid "MAC-Filter"
1404 msgstr "Filtr adresów MAC"
1405
1406 msgid "MAC-List"
1407 msgstr "Lista MAC"
1408
1409 msgid "MB/s"
1410 msgstr "MB/s"
1411
1412 msgid "MHz"
1413 msgstr "MHz"
1414
1415 msgid "MTU"
1416 msgstr "MTU"
1417
1418 msgid "Maximum Rate"
1419 msgstr "Maksymalna Szybkość"
1420
1421 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1422 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
1423
1424 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1425 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba jednoczesnych zapytań DNS"
1426
1427 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1428 msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
1429
1430 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1431 msgstr "Maksymalny czas podany w sekundach do pełnej gotowości modemu"
1432
1433 msgid "Maximum hold time"
1434 msgstr "Maksymalny czas podtrzymania"
1435
1436 msgid "Maximum number of leased addresses."
1437 msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
1438
1439 msgid "Mbit/s"
1440 msgstr "Mbit/s"
1441
1442 msgid "Memory"
1443 msgstr "Pamięć"
1444
1445 msgid "Memory usage (%)"
1446 msgstr "Użycie pamięci (%)"
1447
1448 msgid "Metric"
1449 msgstr "Metryka"
1450
1451 msgid "Minimum Rate"
1452 msgstr "Minimalna Szybkość"
1453
1454 msgid "Minimum hold time"
1455 msgstr "Minimalny czas podtrzymania"
1456
1457 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1458 msgstr "Brakujące rozszerzenie protokołu dla protokołu %q"
1459
1460 msgid "Mode"
1461 msgstr "Tryb"
1462
1463 msgid "Modem device"
1464 msgstr "Modem"
1465
1466 msgid "Modem init timeout"
1467 msgstr "Limit czasu inicjacji modemu"
1468
1469 msgid "Monitor"
1470 msgstr "Monitor"
1471
1472 msgid "Mount Entry"
1473 msgstr "Wpis montowania"
1474
1475 msgid "Mount Point"
1476 msgstr "Punkt montowania"
1477
1478 msgid "Mount Points"
1479 msgstr "Punkty montowania"
1480
1481 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1482 msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
1483
1484 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1485 msgstr "Punkty montowania - Wpis Swap"
1486
1487 msgid ""
1488 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1489 "filesystem"
1490 msgstr ""
1491 "Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do "
1492 "systemu plików"
1493
1494 msgid "Mount options"
1495 msgstr "Opcje montowania"
1496
1497 msgid "Mount point"
1498 msgstr "Punkt montownia"
1499
1500 msgid "Mounted file systems"
1501 msgstr "Zamontowane systemy plików"
1502
1503 msgid "Move down"
1504 msgstr "Przesuń w dół"
1505
1506 msgid "Move up"
1507 msgstr "Przesuń w górę"
1508
1509 msgid "Multicast Rate"
1510 msgstr "Szybkość Multicast`u"
1511
1512 msgid "Multicast address"
1513 msgstr "Adres Multicast`u"
1514
1515 msgid "NAS ID"
1516 msgstr "NAS ID"
1517
1518 msgid "NTP server candidates"
1519 msgstr "Kandydaci na serwer NTP"
1520
1521 msgid "Name"
1522 msgstr "Nazwa"
1523
1524 msgid "Name of the new interface"
1525 msgstr "Nazwa nowego interfejsu"
1526
1527 msgid "Name of the new network"
1528 msgstr "Nazwa nowej sieci"
1529
1530 msgid "Navigation"
1531 msgstr "Nawigacja"
1532
1533 msgid "Netmask"
1534 msgstr "Maska sieci"
1535
1536 msgid "Network"
1537 msgstr "Sieć"
1538
1539 msgid "Network Utilities"
1540 msgstr "Narzędzia sieciowe"
1541
1542 msgid "Network boot image"
1543 msgstr "Sieciowy obraz startowy"
1544
1545 msgid "Network without interfaces."
1546 msgstr "Sieć bez interfejsów"
1547
1548 msgid "Next »"
1549 msgstr "Następna »"
1550
1551 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1552 msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
1553
1554 msgid "No chains in this table"
1555 msgstr "Brak łańcuchów w tej tablicy"
1556
1557 msgid "No files found"
1558 msgstr "Nie znaleziono plików"
1559
1560 msgid "No information available"
1561 msgstr "Brak dostępnych informacji"
1562
1563 msgid "No negative cache"
1564 msgstr "Brak odwrotnego cache`a"
1565
1566 msgid "No network configured on this device"
1567 msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
1568
1569 msgid "No network name specified"
1570 msgstr "Nie określono nazwy sieci"
1571
1572 msgid "No package lists available"
1573 msgstr "Brak dostępu do listy pakietów"
1574
1575 msgid "No password set!"
1576 msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
1577
1578 msgid "No rules in this chain"
1579 msgstr "Brak zasad w tym łańcuchu"
1580
1581 msgid "No zone assigned"
1582 msgstr "Brak przypisanej strefy"
1583
1584 msgid "Noise"
1585 msgstr "Szum"
1586
1587 msgid "Noise:"
1588 msgstr "Szum:"
1589
1590 msgid "None"
1591 msgstr "Brak"
1592
1593 msgid "Normal"
1594 msgstr "Normalny"
1595
1596 msgid "Not Found"
1597 msgstr "Nie znaleziono"
1598
1599 msgid "Not associated"
1600 msgstr "Nie powiązany"
1601
1602 msgid "Not connected"
1603 msgstr "Nie podłączony"
1604
1605 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1606 msgstr "UWAGA: Pliki konfiguracyjne zostaną usunięte."
1607
1608 msgid "Notice"
1609 msgstr "Spostrzeżenie"
1610
1611 msgid "Nslookup"
1612 msgstr "Nslookup"
1613
1614 msgid "OK"
1615 msgstr "OK"
1616
1617 msgid "OPKG-Configuration"
1618 msgstr "Konfiguracja OPKG"
1619
1620 msgid "Off-State Delay"
1621 msgstr "Zwłoka wyłączenia"
1622
1623 msgid ""
1624 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1625 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1626 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1627 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1628 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1629 "<samp>eth0.1</samp>)."
1630 msgstr ""
1631 "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować "
1632 "kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie "
1633 "wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title="
1634 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> "
1635 "(<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1636
1637 msgid "On-State Delay"
1638 msgstr "Zwłoka włączenia"
1639
1640 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1641 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
1642
1643 msgid "One or more required fields have no value!"
1644 msgstr "Jedno lub więcej pól nie posiada wpisanych wartości!"
1645
1646 msgid "Open list..."
1647 msgstr "Otwórz listę..."
1648
1649 msgid "Option changed"
1650 msgstr "Wartość zmieniona"
1651
1652 msgid "Option removed"
1653 msgstr "Usunięto wartość"
1654
1655 msgid "Options"
1656 msgstr "Opcje"
1657
1658 msgid "Other:"
1659 msgstr "Inne:"
1660
1661 msgid "Out"
1662 msgstr "Wychodzące"
1663
1664 msgid "Outbound:"
1665 msgstr "Wychodzące:"
1666
1667 msgid "Outdoor Channels"
1668 msgstr "Kanały zewnętrzne"
1669
1670 msgid "Override MAC address"
1671 msgstr "Nadpisz adres MAC"
1672
1673 msgid "Override MTU"
1674 msgstr "Nadpisz MTU"
1675
1676 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1677 msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
1678
1679 msgid ""
1680 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1681 "subnet that is served."
1682 msgstr ""
1683 "Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z "
1684 "podsieci która jest rozsyłana."
1685
1686 msgid "Override the table used for internal routes"
1687 msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
1688
1689 msgid "Overview"
1690 msgstr "Przegląd"
1691
1692 msgid "Owner"
1693 msgstr "Właściciel"
1694
1695 msgid "PAP/CHAP password"
1696 msgstr "Hasło PAP/CHAP"
1697
1698 msgid "PAP/CHAP username"
1699 msgstr "Nazwa użytkownika PAP/CHAP"
1700
1701 msgid "PID"
1702 msgstr "PID"
1703
1704 msgid "PIN"
1705 msgstr "PIN"
1706
1707 msgid "PPP"
1708 msgstr "PPP"
1709
1710 msgid "PPPoA Encapsulation"
1711 msgstr "Enkapsulacja PPPoA"
1712
1713 msgid "PPPoATM"
1714 msgstr "PPPoATM"
1715
1716 msgid "PPPoE"
1717 msgstr "PPPoE"
1718
1719 msgid "PPtP"
1720 msgstr "PPtP"
1721
1722 msgid "Package libiwinfo required!"
1723 msgstr "Wymagany pakiet libiwinfo!"
1724
1725 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1726 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 24 godziny"
1727
1728 msgid "Package name"
1729 msgstr "Nazwa pakietu"
1730
1731 msgid "Packets"
1732 msgstr "Pakiety"
1733
1734 msgid "Part of zone %q"
1735 msgstr "Część strefy %q"
1736
1737 msgid "Password"
1738 msgstr "Hasło"
1739
1740 msgid "Password authentication"
1741 msgstr "Identyfikacja hasłem"
1742
1743 msgid "Password of Private Key"
1744 msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
1745
1746 msgid "Password successfully changed!"
1747 msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło!"
1748
1749 msgid "Path to CA-Certificate"
1750 msgstr "Ścieżka do certyfikatu CA"
1751
1752 msgid "Path to Client-Certificate"
1753 msgstr "Ścieżka do certyfikatu Klienta"
1754
1755 msgid "Path to Private Key"
1756 msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
1757
1758 msgid "Path to executable which handles the button event"
1759 msgstr ""
1760 "Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego "
1761 "przycisku"
1762
1763 msgid "Peak:"
1764 msgstr "Szczyt:"
1765
1766 msgid "Perform reboot"
1767 msgstr "Wykonaj restart"
1768
1769 msgid "Perform reset"
1770 msgstr "Wykonaj reset"
1771
1772 msgid "Phy Rate:"
1773 msgstr "Szybkość Phy:"
1774
1775 msgid "Physical Settings"
1776 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
1777
1778 msgid "Ping"
1779 msgstr "Ping"
1780
1781 msgid "Pkts."
1782 msgstr "Pktw."
1783
1784 msgid "Please enter your username and password."
1785 msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
1786
1787 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1788 msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
1789
1790 msgid "Policy"
1791 msgstr "Zasada"
1792
1793 msgid "Port"
1794 msgstr "Port"
1795
1796 msgid "Port %d"
1797 msgstr "Port %d"
1798
1799 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1800 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
1801
1802 msgid "Port status:"
1803 msgstr ""
1804
1805 msgid ""
1806 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
1807 "ignore failures"
1808 msgstr ""
1809 "Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, "
1810 "wpisz 0 aby zignorować błędy"
1811
1812 msgid "Prevents client-to-client communication"
1813 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
1814
1815 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
1816 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Prism2/2.5/3 802.11b"
1817
1818 msgid "Proceed"
1819 msgstr "Wykonaj"
1820
1821 msgid "Processes"
1822 msgstr "Procesy"
1823
1824 msgid "Prot."
1825 msgstr "Prot."
1826
1827 msgid "Protocol"
1828 msgstr "Protokół"
1829
1830 msgid "Protocol family"
1831 msgstr "Rodzina protokołów"
1832
1833 msgid "Protocol of the new interface"
1834 msgstr "Protokół nowego interfejsu"
1835
1836 msgid "Protocol support is not installed"
1837 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
1838
1839 msgid "Provide new network"
1840 msgstr "Utwórz nową sieć"
1841
1842 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1843 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1844
1845 msgid "Quality"
1846 msgstr "Jakość"
1847
1848 msgid "RTS/CTS Threshold"
1849 msgstr "Próg RTS/CTS"
1850
1851 msgid "RX"
1852 msgstr "RX"
1853
1854 msgid "RX Rate"
1855 msgstr "Szybkość RX"
1856
1857 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
1858 msgstr "Kontroler bezprzewodowy RaLink 802.11%s"
1859
1860 msgid "Radius-Accounting-Port"
1861 msgstr "Port Radius-Accounting"
1862
1863 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1864 msgstr "Sekret Radius-Accounting"
1865
1866 msgid "Radius-Accounting-Server"
1867 msgstr "Serwer Radius-Accounting"
1868
1869 msgid "Radius-Authentication-Port"
1870 msgstr "Port Radius-Authentication"
1871
1872 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1873 msgstr "Sekret Radius-Authentication"
1874
1875 msgid "Radius-Authentication-Server"
1876 msgstr "Serwer Radius-Authentication"
1877
1878 msgid ""
1879 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1880 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1881 msgstr ""
1882 "Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title="
1883 "\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
1884
1885 msgid ""
1886 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
1887 "lose access to this device if you are connected via this interface."
1888 msgstr ""
1889 "Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1890 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez ten "
1891 "interfejs!"
1892
1893 msgid ""
1894 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
1895 "might lose access to this device if you are connected via this network."
1896 msgstr ""
1897 "Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1898 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez tę "
1899 "sieć!"
1900
1901 msgid "Really reset all changes?"
1902 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
1903
1904 msgid ""
1905 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
1906 "you are connected via this interface."
1907 msgstr ""
1908 "Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
1909 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
1910 "interfejs!"
1911
1912 msgid ""
1913 "Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
1914 "connected via this interface."
1915 msgstr ""
1916 "Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
1917 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
1918 "interfejs!"
1919
1920 msgid "Really switch protocol?"
1921 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
1922
1923 msgid "Realtime Connections"
1924 msgstr "Połączenia w czasie rzeczywistym"
1925
1926 msgid "Realtime Graphs"
1927 msgstr "Wykresy w czasie rzeczywistym"
1928
1929 msgid "Realtime Load"
1930 msgstr "Obciążenie w czasie rzeczywistym"
1931
1932 msgid "Realtime Traffic"
1933 msgstr "Ruch w czasie rzeczywistym"
1934
1935 msgid "Realtime Wireless"
1936 msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
1937
1938 msgid "Rebind protection"
1939 msgstr "Przypisz ochronę"
1940
1941 msgid "Reboot"
1942 msgstr "Restartuj"
1943
1944 msgid "Rebooting..."
1945 msgstr "Ponowne uruchamianie..."
1946
1947 msgid "Reboots the operating system of your device"
1948 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
1949
1950 msgid "Receive"
1951 msgstr "Odebrane"
1952
1953 msgid "Receiver Antenna"
1954 msgstr "Antena odbiorcza"
1955
1956 msgid "Reconnect this interface"
1957 msgstr "Połącz ponownie ten interfejs"
1958
1959 msgid "Reconnecting interface"
1960 msgstr "Łączę ponownie interfejs"
1961
1962 msgid "References"
1963 msgstr "Referencje"
1964
1965 msgid "Regulatory Domain"
1966 msgstr "Domena regulacji"
1967
1968 msgid "Relay"
1969 msgstr "Przekaźnik"
1970
1971 msgid "Relay Bridge"
1972 msgstr "Most przekaźnikowy"
1973
1974 msgid "Relay between networks"
1975 msgstr "Przekaźnik pomiędzy sieciami"
1976
1977 msgid "Relay bridge"
1978 msgstr "Most przekaźnikowy"
1979
1980 msgid "Remote IPv4 address"
1981 msgstr "Zdalny adres IPv4"
1982
1983 msgid "Remove"
1984 msgstr "Usuń"
1985
1986 msgid "Repeat scan"
1987 msgstr "Powtórz skanowanie"
1988
1989 msgid "Replace entry"
1990 msgstr "Zamień wpis"
1991
1992 msgid "Replace wireless configuration"
1993 msgstr "Zamień konfigurację WiFi"
1994
1995 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
1996 msgstr "Wymagany dla niektórych dostawców internetu, np. Charter z DOCSIS 3"
1997
1998 msgid "Reset"
1999 msgstr "Resetuj"
2000
2001 msgid "Reset Counters"
2002 msgstr "Wyczyść liczniki"
2003
2004 msgid "Reset to defaults"
2005 msgstr "Resetuj do domyślnych"
2006
2007 msgid "Resolv and Hosts Files"
2008 msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
2009
2010 msgid "Resolve file"
2011 msgstr "Plik Resolve"
2012
2013 msgid "Restart"
2014 msgstr "Uruchom ponownie"
2015
2016 msgid "Restart Firewall"
2017 msgstr "Uruchom ponownie Firewall`a"
2018
2019 msgid "Restore backup"
2020 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
2021
2022 msgid "Reveal/hide password"
2023 msgstr "Odsłoń/Ukryj hasło"
2024
2025 msgid "Revert"
2026 msgstr "Przywróć"
2027
2028 msgid "Root"
2029 msgstr "Root"
2030
2031 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2032 msgstr "Katalog Root`a dla plików udostępnianych przez TFTP"
2033
2034 msgid "Router Model"
2035 msgstr "Model Routera"
2036
2037 msgid "Router Name"
2038 msgstr "Nazwa Routera"
2039
2040 msgid "Router Password"
2041 msgstr "Hasło Routera"
2042
2043 msgid "Routes"
2044 msgstr "Ścieżki routingu"
2045
2046 msgid ""
2047 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2048 "can be reached."
2049 msgstr ""
2050 "Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę "
2051 "może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
2052
2053 msgid "Rule #"
2054 msgstr "Zasada #"
2055
2056 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2057 msgstr ""
2058 "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
2059
2060 msgid "Run filesystem check"
2061 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
2062
2063 msgid "SSH Access"
2064 msgstr "Dostęp SSH"
2065
2066 msgid "SSH-Keys"
2067 msgstr "Klucze SSH"
2068
2069 msgid "SSID"
2070 msgstr "SSID"
2071
2072 msgid "Save"
2073 msgstr "Zachowaj"
2074
2075 msgid "Save & Apply"
2076 msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
2077
2078 msgid "Save &#38; Apply"
2079 msgstr "Zachowaj i Zastosuj"
2080
2081 msgid "Scan"
2082 msgstr "Skanuj"
2083
2084 # Raczej nie stosuje się kilku dużych liter w tym samym
2085 msgid "Scheduled Tasks"
2086 msgstr "Zaplanowane zadania"
2087
2088 msgid "Section added"
2089 msgstr "Dodano sekcję"
2090
2091 msgid "Section removed"
2092 msgstr "Usunięto sekcję"
2093
2094 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2095 msgstr "Aby poznać szczegóły przeczytaj stronę instrukcji \"mount\""
2096
2097 msgid ""
2098 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2099 "conjunction with failure threshold"
2100 msgstr ""
2101 "Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa "
2102 "tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
2103
2104 msgid "Send router solicitations"
2105 msgstr "Wyślij pakiet wymuszający rozgłoszenia routera"
2106
2107 msgid "Separate Clients"
2108 msgstr "Rozdziel klientów"
2109
2110 msgid "Separate WDS"
2111 msgstr "Rozdziel WDS"
2112
2113 msgid "Server Settings"
2114 msgstr "Ustawienia Serwera"
2115
2116 msgid "Service Name"
2117 msgstr "Nazwa serwisu"
2118
2119 msgid "Service Type"
2120 msgstr "Typ serwisu"
2121
2122 msgid "Services"
2123 msgstr "Serwisy"
2124
2125 msgid "Setup DHCP Server"
2126 msgstr "Ustawienia serwera DHCP"
2127
2128 msgid "Setup Time Synchronization"
2129 msgstr "Ustawienia synchronizacji czasu"
2130
2131 msgid "Show current backup file list"
2132 msgstr "Pokaż aktualną listę plików do backupu"
2133
2134 msgid "Shutdown this interface"
2135 msgstr "Wyłącz ten interfejs"
2136
2137 msgid "Shutdown this network"
2138 msgstr "Wyłącz tą sieć"
2139
2140 msgid "Signal"
2141 msgstr "Sygnał"
2142
2143 msgid "Signal:"
2144 msgstr "Sygnał:"
2145
2146 msgid "Size"
2147 msgstr "Rozmiar"
2148
2149 msgid "Skip"
2150 msgstr "Pomiń"
2151
2152 msgid "Skip to content"
2153 msgstr "Pomiń do zawartości"
2154
2155 msgid "Skip to navigation"
2156 msgstr "Pomiń do nawigacji"
2157
2158 msgid "Slot time"
2159 msgstr "Szczelina czasowa"
2160
2161 msgid "Software"
2162 msgstr "Oprogramowanie"
2163
2164 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2165 msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
2166
2167 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2168 msgstr "Przepraszamy, ale żądany obiekt nie został znaleziony."
2169
2170 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2171 msgstr "Przepraszamy, ale serwer napotkał nieoczekiwany błąd."
2172
2173 msgid ""
2174 "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
2175 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
2176 "install instructions."
2177 msgstr ""
2178 "Przepraszamy, ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade. Nowy firmware musi "
2179 "być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki, aby uzyskać instrukcję dla "
2180 "danego urządzenia."
2181
2182 msgid "Sort"
2183 msgstr "Posortuj"
2184
2185 msgid "Source"
2186 msgstr "Źródło"
2187
2188 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
2189 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia preferowanego prefiksu w sekundach"
2190
2191 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
2192 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia obowiązującego prefiksu w sekundach"
2193
2194 msgid "Specifies the button state to handle"
2195 msgstr "Określa zachowanie w zależności od stanu przycisku"
2196
2197 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2198 msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
2199
2200 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2201 msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
2202
2203 msgid ""
2204 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2205 "to be dead"
2206 msgstr ""
2207 "Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host "
2208 "jest martwy"
2209
2210 msgid ""
2211 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2212 "dead"
2213 msgstr ""
2214 "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
2215
2216 msgid "Specify the secret encryption key here."
2217 msgstr "Określ tajny klucz szyfrowania."
2218
2219 msgid "Start"
2220 msgstr "Uruchomienie"
2221
2222 msgid "Start priority"
2223 msgstr "Priorytet uruchomienia"
2224
2225 msgid "Startup"
2226 msgstr "Autostart"
2227
2228 msgid "Static IPv4 Routes"
2229 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv4"
2230
2231 msgid "Static IPv6 Routes"
2232 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv6"
2233
2234 msgid "Static Leases"
2235 msgstr "Dzierżawy statyczne"
2236
2237 msgid "Static Routes"
2238 msgstr "Statyczne ścieżki routingu"
2239
2240 msgid "Static WDS"
2241 msgstr "Statyczny WDS"
2242
2243 msgid "Static address"
2244 msgstr "Stały adres"
2245
2246 msgid ""
2247 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2248 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2249 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2250 msgstr ""
2251 "Statyczne dzierżawy są używane do przypisania stałych adresów IP i "
2252 "symbolicznych nazw klientom DHCP. Są one również wymagane dla "
2253 "niedynamicznych konfiguracji interfejsu, gdzie obsługiwane są tylko hosty z "
2254 "odpowiednim dzierżawami."
2255
2256 msgid "Status"
2257 msgstr "Stan"
2258
2259 msgid "Stop"
2260 msgstr "Stop"
2261
2262 msgid "Strict order"
2263 msgstr "Zachowaj kolejność"
2264
2265 msgid "Submit"
2266 msgstr "Wyślij"
2267
2268 msgid "Swap Entry"
2269 msgstr "Zamień wpis"
2270
2271 msgid "Switch"
2272 msgstr "Przełącznik"
2273
2274 msgid "Switch %q"
2275 msgstr "Przełącznik %q"
2276
2277 msgid "Switch %q (%s)"
2278 msgstr "Przełącznik %q (%s)"
2279
2280 msgid "Switch protocol"
2281 msgstr "Protokół przełącznika"
2282
2283 msgid "Sync with browser"
2284 msgstr "Synchronizuj z przeglądarką"
2285
2286 msgid "Synchronizing..."
2287 msgstr "Synchronizacja..."
2288
2289 msgid "System"
2290 msgstr "System"
2291
2292 msgid "System Log"
2293 msgstr "Log systemowy"
2294
2295 msgid "System Properties"
2296 msgstr "Właściwości systemu"
2297
2298 # Wszędzie używane jest "loga" z małej litery.
2299 msgid "System log buffer size"
2300 msgstr "Rozmiar bufora loga systemu"
2301
2302 msgid "TCP:"
2303 msgstr "TCP:"
2304
2305 msgid "TFTP Settings"
2306 msgstr "Ustawienia TFTP"
2307
2308 msgid "TFTP server root"
2309 msgstr "root serwera TFTP"
2310
2311 msgid "TX"
2312 msgstr "TX"
2313
2314 msgid "TX Rate"
2315 msgstr "Szybkość TX"
2316
2317 msgid "Table"
2318 msgstr "Tablica"
2319
2320 msgid "Target"
2321 msgstr "Cel"
2322
2323 msgid "Terminate"
2324 msgstr "Zakończ"
2325
2326 msgid ""
2327 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
2328 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
2329 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
2330 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
2331 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2332 msgstr ""
2333 "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru "
2334 "transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to "
2335 "są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor "
2336 "transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci "
2337 "takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja "
2338 "Interfejsu</em>."
2339
2340 msgid ""
2341 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
2342 "component for working wireless configuration!"
2343 msgstr ""
2344 "Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować "
2345 "aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
2346
2347 msgid ""
2348 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2349 msgstr ""
2350 "Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
2351
2352 msgid ""
2353 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
2354 "code> and <code>_</code>"
2355 msgstr ""
2356 "Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> "
2357 "oraz <code>_</code>"
2358
2359 msgid ""
2360 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
2361 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2362 msgstr ""
2363 "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</"
2364 "abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2365
2366 msgid ""
2367 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
2368 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
2369 "samp>)"
2370 msgstr ""
2371 "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na "
2372 "przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</"
2373 "abbr></samp>)"
2374
2375 # Przycisk nazywa się "Wykonaj", więc taki sam opis ma być w podpowiedzi.
2376 msgid ""
2377 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
2378 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2379 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2380 msgstr ""
2381 "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
2382 "rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
2383 "upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij \"Wykonaj\" aby "
2384 "kontynuować aktualizację."
2385
2386 msgid "The following changes have been committed"
2387 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
2388
2389 msgid "The following changes have been reverted"
2390 msgstr "Następujące zmiany zostały odrzucone"
2391
2392 msgid "The following rules are currently active on this system."
2393 msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
2394
2395 msgid "The given network name is not unique"
2396 msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
2397
2398 msgid ""
2399 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
2400 "replaced if you proceed."
2401 msgstr ""
2402 "Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja "
2403 "zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
2404
2405 msgid ""
2406 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
2407 "addresses."
2408 msgstr ""
2409 "Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
2410
2411 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2412 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
2413
2414 msgid ""
2415 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
2416 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2417 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2418 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2419 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2420 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2421 msgstr ""
2422 "Porty sieciowe na tym urządzeniu mogą być łączone w kilka sieci <abbr title="
2423 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>, w których komputery mogą "
2424 "komunikować się ze sobą bezpośrednio. Sieci <abbr title=\"Virtual Local Area "
2425 "Network\">VLAN</abbr> są często stosowane w celu oddzielenia różnych "
2426 "segmentów sieci. Często domyślnie jeden port typu Uplink jest wykorzystywany "
2427 "do połączenia z większą siecią, taką jak Internet, a inne porty dla sieci "
2428 "lokalnej."
2429
2430 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2431 msgstr "Wybrany protokół potrzebuje przypisanego urządzenia"
2432
2433 msgid ""
2434 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
2435 "when finished."
2436 msgstr ""
2437 "System usuwa teraz partycję konfiguracji i zrestartuje się po zakończeniu."
2438
2439 msgid ""
2440 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
2441 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
2442 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
2443 "settings."
2444 msgstr ""
2445 "System wykonuje flashowanie.<br /> NIE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIA!<br /> Poczekaj "
2446 "kilka minut, zanim spróbujesz połączyć się ponownie. W zależności od "
2447 "ustawień może być konieczne odnowienie adresu Twojego komputera, aby dostać "
2448 "się do urządzenia."
2449
2450 msgid ""
2451 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
2452 "you choose the generic image format for your platform."
2453 msgstr ""
2454 "Przesłany plik obrazu nie zawiera obsługiwanego formatu. Upewnij się, że "
2455 "wybrałeś odpowiedni format obrazu dla danej platformy."
2456
2457 msgid "There are no active leases."
2458 msgstr "Brak aktywnych dzierżaw."
2459
2460 msgid "There are no pending changes to apply!"
2461 msgstr "Brak oczekujących zmian do zastosowania!"
2462
2463 msgid "There are no pending changes to revert!"
2464 msgstr "Brak oczekujących zmian do przywrócenia!"
2465
2466 msgid "There are no pending changes!"
2467 msgstr "Brak oczekujących zmian!"
2468
2469 msgid ""
2470 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
2471 "\"Physical Settings\" tab"
2472 msgstr ""
2473 "Żadne urządzenie nie jest jeszcze przypisane. Proszę dołączyć urządzenie "
2474 "sieciowe na karcie \"Ustawienia sprzętowe\""
2475
2476 msgid ""
2477 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
2478 "protect the web interface and enable SSH."
2479 msgstr ""
2480 "Na routerze hasło nie jest jeszcze ustawione. Proszę skonfigurować hasło "
2481 "roota, aby zabezpieczyć interfejs WWW i włączyć SSH."
2482
2483 msgid "This IPv4 address of the relay"
2484 msgstr "Ten adres IPv4 przekaźnika"
2485
2486 msgid ""
2487 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
2488 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
2489 "configurations are automatically preserved."
2490 msgstr ""
2491 "Jest to lista globalnych wzorców dopasowywania plików i katalogów "
2492 "uwzględnianych podczas przeprowadzania aktualizacji z użyciem \"sysupgrade"
2493 "\". Zmodyfikowane pliki w /etc/config/ i w niektórych innych ustawieniach są "
2494 "automatycznie zachowywane."
2495
2496 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2497 msgstr ""
2498 "To jest 32-bajtowy heksadecymalny zakodowany identyfikator użytkownika, a "
2499 "nie login"
2500
2501 msgid ""
2502 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
2503 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2504 msgstr ""
2505 "To jest zawartość pliku /etc/rc.local. Wstaw tutaj własne komendy (przed "
2506 "'exit 0'), aby zostały wykonane pod koniec procesu rozruchu."
2507
2508 msgid ""
2509 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
2510 "ends with <code>:2</code>"
2511 msgstr ""
2512 "To jest lokalny adres końcowy przypisany przez tunnel broker'a, zwykle "
2513 "kończący się z <code>:2</code>"
2514
2515 msgid ""
2516 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2517 "abbr> in the local network"
2518 msgstr ""
2519 "To jest jedyny serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
2520 "\">DHCP</ abbr> w sieci lokalnej"
2521
2522 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2523 msgstr ""
2524 "To jest system crontab, w którym mogą być zdefiniowane zaplanowane zadania."
2525
2526 msgid ""
2527 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2528 msgstr ""
2529 "Zwykle jest to adres najbliższego PoP prowadzonego przez tunnel broker'a"
2530
2531 msgid ""
2532 "This list gives an overview over currently running system processes and "
2533 "their status."
2534 msgstr ""
2535 "Poniższa lista przedstawia aktualnie uruchomione procesy systemowe i ich "
2536 "status."
2537
2538 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2539 msgstr ""
2540 "Poniższa strona umożliwia konfigurację działania niestandardowych przycisków"
2541
2542 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2543 msgstr "Poniższa strona przedstawia aktualnie aktywne połączenia sieciowe."
2544
2545 msgid "This section contains no values yet"
2546 msgstr "Ta sekcja nie zawiera jeszcze żadnych wartości"
2547
2548 msgid "Time Synchronization"
2549 msgstr "Synchronizacja czasu"
2550
2551 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2552 msgstr "Synchronizacja czasu nie jest jeszcze skonfigurowana."
2553
2554 msgid "Timezone"
2555 msgstr "Strefa czasowa"
2556
2557 msgid ""
2558 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
2559 "archive here."
2560 msgstr ""
2561 "Aby przywrócić pliki konfiguracyjne, można tutaj wczytać wcześniej utworzone "
2562 "archiwum kopii zapasowej."
2563
2564 msgid "Total Available"
2565 msgstr "Całkowicie dostępna"
2566
2567 msgid "Traceroute"
2568 msgstr "Trasa routowania"
2569
2570 msgid "Traffic"
2571 msgstr "Ruch"
2572
2573 msgid "Transfer"
2574 msgstr "Transfer"
2575
2576 msgid "Transmission Rate"
2577 msgstr "Prędkość transmisji"
2578
2579 msgid "Transmit"
2580 msgstr "Nadawanie"
2581
2582 msgid "Transmit Power"
2583 msgstr "Siła nadawania"
2584
2585 msgid "Transmitter Antenna"
2586 msgstr "Antena nadajnika"
2587
2588 msgid "Trigger"
2589 msgstr "Trigger"
2590
2591 msgid "Trigger Mode"
2592 msgstr "Tryb Trigger"
2593
2594 msgid "Tunnel ID"
2595 msgstr "Numer identyfikacyjny tunelu"
2596
2597 msgid "Tunnel Interface"
2598 msgstr "Interfejs tunelu"
2599
2600 msgid "Turbo Mode"
2601 msgstr "Tryb Turbo"
2602
2603 msgid "Tx-Power"
2604 msgstr "Moc nadawania"
2605
2606 msgid "Type"
2607 msgstr "Typ"
2608
2609 msgid "UDP:"
2610 msgstr "UDP:"
2611
2612 msgid "UMTS only"
2613 msgstr ""
2614
2615 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2616 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
2617
2618 msgid "USB Device"
2619 msgstr "Urządzenie USB"
2620
2621 msgid "UUID"
2622 msgstr "UUID"
2623
2624 msgid "Unable to dispatch"
2625 msgstr "Nie można wysłać"
2626
2627 msgid "Unknown"
2628 msgstr "Nieznany"
2629
2630 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2631 msgstr "Nieznany błąd, hasło nie zostało zmienione"
2632
2633 msgid "Unmanaged"
2634 msgstr "Niezarządzalny"
2635
2636 msgid "Unsaved Changes"
2637 msgstr "Niezapisane zmiany"
2638
2639 msgid "Unsupported protocol type."
2640 msgstr "Nieobsługiwany typ protokołu."
2641
2642 msgid "Update lists"
2643 msgstr "Aktualizuj listy"
2644
2645 msgid ""
2646 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
2647 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
2648 "OpenWrt compatible firmware image)."
2649 msgstr ""
2650 "Prześlij zgodny z funkcją sysupgrade obraz tutaj, aby zastąpić aktualnie "
2651 "działające firmware. Zaznacz opcję \"Zachowaj ustawienia\", aby zachować "
2652 "bieżącą konfigurację (wymaga zgodnego obrazu firmware Openwrt)."
2653
2654 msgid "Upload archive..."
2655 msgstr "Załaduj archiwum..."
2656
2657 msgid "Uploaded File"
2658 msgstr "Załaduj plik"
2659
2660 msgid "Uptime"
2661 msgstr "Czas pracy"
2662
2663 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2664 msgstr "Użyj <code>/etc/ethers</code>"
2665
2666 msgid "Use DHCP gateway"
2667 msgstr "Użyj bramy DHCP"
2668
2669 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2670 msgstr "Użyj serwerów DNS rozgłaszanych przez peera"
2671
2672 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2673 msgstr "Użyj kodów kraju ISO/IEC 3166 alpha2"
2674
2675 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2676 msgstr "Użyj MTU na interfejsie tunelu"
2677
2678 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2679 msgstr "Użyj TTL na interfejsie tunelu"
2680
2681 msgid "Use as root filesystem"
2682 msgstr "Użyj systemu plików root'a"
2683
2684 msgid "Use broadcast flag"
2685 msgstr "Użyj flagi rozgłaszania"
2686
2687 msgid "Use custom DNS servers"
2688 msgstr "Użyj własnych serwerów DNS"
2689
2690 msgid "Use default gateway"
2691 msgstr "Użyj domyślnej bramy"
2692
2693 msgid "Use gateway metric"
2694 msgstr "Użyj metryki bramy"
2695
2696 msgid "Use preferred lifetime"
2697 msgstr "Użyj preferowanego czasu życia"
2698
2699 msgid "Use routing table"
2700 msgstr "Użyj tabeli routingu"
2701
2702 msgid ""
2703 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2704 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2705 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2706 "requesting host."
2707 msgstr ""
2708 "Użyj przycisku <em>Dodaj</ em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
2709 "MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</ em> określa, którego stałego "
2710 "adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</ em> jest przypisana jako "
2711 "symboliczna nazwa do określonego hosta."
2712
2713 msgid "Use valid lifetime"
2714 msgstr "Użyj prawidłowego czasu życia"
2715
2716 # Przy liście zamontowanych systemów plików
2717 msgid "Used"
2718 msgstr "Użyte"
2719
2720 msgid "Used Key Slot"
2721 msgstr "Użyte gniazdo klucza"
2722
2723 msgid "Username"
2724 msgstr "Nazwa użytkownika"
2725
2726 msgid "VC-Mux"
2727 msgstr "VC-Mux"
2728
2729 msgid "VLAN Interface"
2730 msgstr "Interfejs VLAN"
2731
2732 msgid "VLANs on %q"
2733 msgstr "Sieci VLAN na %q"
2734
2735 msgid "VLANs on %q (%s)"
2736 msgstr "Sieci VLAN na %q (%s)"
2737
2738 msgid "VPN Server"
2739 msgstr "Serwer VPN"
2740
2741 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2742 msgstr "Klasa producenta do wysłania podczas żądania DHCP"
2743
2744 msgid "Verify"
2745 msgstr "Zweryfikuj"
2746
2747 msgid "Version"
2748 msgstr "Wersja"
2749
2750 msgid "WDS"
2751 msgstr "WDS"
2752
2753 msgid "WEP Open System"
2754 msgstr "Otwarty system WEP"
2755
2756 msgid "WEP Shared Key"
2757 msgstr "Współdzielony klucz WEP"
2758
2759 msgid "WEP passphrase"
2760 msgstr "Hasło WEP"
2761
2762 msgid "WMM Mode"
2763 msgstr "Tryb WMM"
2764
2765 msgid "WPA passphrase"
2766 msgstr "Hasło WPA"
2767
2768 msgid ""
2769 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2770 "and ad-hoc mode) to be installed."
2771 msgstr ""
2772 "Kodowanie WPA wymaga zainstalowanych modułów wpa_supplicant (na tryb "
2773 "klienta) lub hostapd (dla trybów AP lub ad-hoc)"
2774
2775 msgid "Waiting for changes to be applied..."
2776 msgstr "Czekanie na wprowadzenie zmian..."
2777
2778 msgid "Waiting for command to complete..."
2779 msgstr "Czekanie na wykonanie komendy..."
2780
2781 msgid "Waiting for router..."
2782 msgstr "Czekanie na router..."
2783
2784 msgid "Warning"
2785 msgstr "Ostrzeżenie"
2786
2787 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2788 msgstr ""
2789 "Ostrzeżenie: Pozostały niezapisane zmian, które zostaną utracone podczas "
2790 "restartu!"
2791
2792 msgid "Wifi"
2793 msgstr "Wifi"
2794
2795 msgid "Wireless"
2796 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
2797
2798 msgid "Wireless Adapter"
2799 msgstr "Adapter bezprzewodowy"
2800
2801 msgid "Wireless Network"
2802 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
2803
2804 msgid "Wireless Overview"
2805 msgstr "Przegląd sieci bezprzewodowy"
2806
2807 msgid "Wireless Security"
2808 msgstr "Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej"
2809
2810 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2811 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona lub niepołączona"
2812
2813 msgid "Wireless is restarting..."
2814 msgstr "Restart sieci bezprzewodowej..."
2815
2816 msgid "Wireless network is disabled"
2817 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona"
2818
2819 msgid "Wireless network is enabled"
2820 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest włączona"
2821
2822 msgid "Wireless restarted"
2823 msgstr "Zrestartowano sieć bezprzewodową"
2824
2825 msgid "Wireless shut down"
2826 msgstr "Wyłączanie sieci bezprzewodowej"
2827
2828 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2829 msgstr "Zapisz otrzymane żądania DNS do syslog'a"
2830
2831 msgid "XR Support"
2832 msgstr "Wsparcie XR"
2833
2834 msgid ""
2835 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
2836 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
2837 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2838 msgstr ""
2839 "Tutaj można włączyć lub wyłączyć zainstalowane skrypty. Zmiany zostaną "
2840 "zastosowane po ponownym uruchomieniu urządzenia.<br /><strong>Ostrzeżenie: "
2841 "Jeśli wyłączysz podstawowe skrypty typu \"networks\", urządzenie może stać "
2842 "się nieosiągalne!</ strong>"
2843
2844 msgid ""
2845 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2846 msgstr ""
2847 "Musisz włączyć obsługę Java Script w swojej przeglądarce, inaczej LuCI nie "
2848 "będzie działać poprawnie."
2849
2850 msgid "any"
2851 msgstr "jakikolwiek"
2852
2853 msgid "auto"
2854 msgstr "auto"
2855
2856 msgid "baseT"
2857 msgstr ""
2858
2859 msgid "bridged"
2860 msgstr "bridged"
2861
2862 msgid "create:"
2863 msgstr "utwórz:"
2864
2865 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2866 msgstr "utwórz bridge na określonych interfejsach"
2867
2868 msgid "dB"
2869 msgstr "dB"
2870
2871 msgid "dBm"
2872 msgstr "dBm"
2873
2874 msgid "disable"
2875 msgstr "wyłącz"
2876
2877 msgid "expired"
2878 msgstr "wygasły"
2879
2880 msgid ""
2881 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2882 "abbr>-leases will be stored"
2883 msgstr ""
2884 "plik, w którym podano żądania <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
2885 "Protocol\">DHCP</abbr>, zostanie zachowany"
2886
2887 msgid "forward"
2888 msgstr "przekaż"
2889
2890 msgid "full-duplex"
2891 msgstr ""
2892
2893 msgid "half-duplex"
2894 msgstr ""
2895
2896 msgid "help"
2897 msgstr "pomoc"
2898
2899 msgid "hidden"
2900 msgstr "ukryty"
2901
2902 msgid "if target is a network"
2903 msgstr "jeżeli celem jest sieć"
2904
2905 msgid "input"
2906 msgstr "wejście"
2907
2908 msgid "kB"
2909 msgstr "kB"
2910
2911 msgid "kB/s"
2912 msgstr "kB/s"
2913
2914 msgid "kbit/s"
2915 msgstr "kbit/s"
2916
2917 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2918 msgstr "lokalny plik <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
2919
2920 msgid "no"
2921 msgstr "nie"
2922
2923 msgid "no link"
2924 msgstr ""
2925
2926 msgid "none"
2927 msgstr "żaden"
2928
2929 msgid "off"
2930 msgstr "wyłączone"
2931
2932 msgid "on"
2933 msgstr "włączone"
2934
2935 msgid "open"
2936 msgstr "otwarte"
2937
2938 msgid "routed"
2939 msgstr "routowane"
2940
2941 msgid "tagged"
2942 msgstr "tagowane"
2943
2944 msgid "unknown"
2945 msgstr "nieznane"
2946
2947 msgid "unlimited"
2948 msgstr "nielimitowane"
2949
2950 msgid "unspecified"
2951 msgstr "nieokreślone"
2952
2953 msgid "unspecified -or- create:"
2954 msgstr "nieokreślone -lub- utwórz:"
2955
2956 msgid "untagged"
2957 msgstr "nietagowane"
2958
2959 msgid "yes"
2960 msgstr "tak"
2961
2962 msgid "« Back"
2963 msgstr "« Wróć"
2964
2965 #~ msgid "Active Leases"
2966 #~ msgstr "Aktywne dzierżawy"
2967
2968 #~ msgid "Open"
2969 #~ msgstr "Otwórz"
2970
2971 #~ msgid "Bit Rate"
2972 #~ msgstr "Przepływność"
2973
2974 #~ msgid "Configuration / Apply"
2975 #~ msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
2976
2977 #~ msgid "Configuration / Changes"
2978 #~ msgstr "Konfiguracja / zmiany"
2979
2980 #~ msgid "Configuration / Revert"
2981 #~ msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
2982
2983 #~ msgid "MAC"
2984 #~ msgstr "MAC"
2985
2986 #~ msgid "MAC Address"
2987 #~ msgstr "Adres MAC"