Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 841 of 842 messages translated...
[project/luci.git] / po / pl / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: LuCI\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-08-30 16:24+0200\n"
7 "Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
8 "Language-Team: Polish\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
18 msgstr "(okno %d minut, interwał %d sekund)"
19
20 msgid "(%s available)"
21 msgstr "(dostępne %s)"
22
23 msgid "(empty)"
24 msgstr "(pusty)"
25
26 msgid "(no interfaces attached)"
27 msgstr "(brak podłączonych interfejsów)"
28
29 msgid "-- Additional Field --"
30 msgstr "-- Dodatkowe pole --"
31
32 msgid "-- Please choose --"
33 msgstr "-- Proszę wybrać --"
34
35 msgid "-- custom --"
36 msgstr "-- inne --"
37
38 msgid "1 Minute Load:"
39 msgstr "Obciążenie w ciągu 1 minuty:"
40
41 msgid "15 Minute Load:"
42 msgstr "Obciążenie w ciągu 15 minut:"
43
44 msgid "40MHz 2nd channel above"
45 msgstr "40MHz drugi kanał powyżej"
46
47 msgid "40MHz 2nd channel below"
48 msgstr "40MHz drugi kanał poniżej"
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "Obciążenie w ciągu 5 minut:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "Port wywołania <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> "
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "Port serwera <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
61
62 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the order of the resolvfile"
63 msgstr ""
64 "Nazwa <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> będzie rozwijana przez "
65 "kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
66
67 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
68 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
69
70 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
71 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adres IP"
72
73 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
74 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Brama"
75
76 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
77 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Maska sieci"
78
79 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network (CIDR)"
80 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adres sieci (CIDR)"
81
82 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
83 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Brama"
84
85 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
86 msgstr "Konfiguracja diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
87
88 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
89 msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
90
91 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
92 msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
93
94 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> leases"
95 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
96
97 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
98 msgstr ""
99 "<abbr title=\"Maksymalny\">Maks.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title=\"Extension "
100 "Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
101
102 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
103 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> zapytań równoczesnych"
104
105 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
106 msgstr "<abbr title='Par: %s / Grup: %s'>%s - %s</abbr>"
107
108 msgid "APN"
109 msgstr "APN"
110
111 # Wydaje mi się że brakuje litery R...
112 msgid "AR Support"
113 msgstr "Wsparcie dla ARP"
114
115 msgid "ARP retry threshold"
116 msgstr "Próg powtórzeń ARP"
117
118 msgid "ATM Bridges"
119 msgstr "Mostki ATM"
120
121 # Nie wiem czy to powinno się tłumaczyć wg. mnie lepiej zostawić po angielsku
122 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
123 msgstr "Identyfikator kanału wirtualnego ATM (VCI)"
124
125 # j.w.
126 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
127 msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
128
129 # Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
130 msgid "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP to dial into the provider network."
131 msgstr "Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
132
133 msgid "ATM device number"
134 msgstr "Numer urządzenia ATM"
135
136 msgid "Accept router advertisements"
137 msgstr "Akceptuj rozgłoszenia routera"
138
139 # co to takiego?
140 msgid "Access Concentrator"
141 msgstr "Koncentrator dostępowy ATM"
142
143 msgid "Access Point"
144 msgstr "Punkt dostępowy"
145
146 msgid "Action"
147 msgstr "Akcja"
148
149 msgid "Actions"
150 msgstr "Akcje"
151
152 msgid "Activate this network"
153 msgstr "Aktywuj tą sieć"
154
155 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
156 msgstr "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
157
158 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
159 msgstr "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
160
161 msgid "Active Connections"
162 msgstr "Aktywne połączenia"
163
164 msgid "Active DHCP Leases"
165 msgstr "Aktywne dzierżawy DHCP"
166
167 msgid "Active DHCPv6 Leases"
168 msgstr "Aktywne dzierżawy DHCPv6"
169
170 msgid "Ad-Hoc"
171 msgstr "Ad-Hoc"
172
173 msgid "Add"
174 msgstr "Dodaj"
175
176 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
177 msgstr "Dodaj lokalny sufiks domeny do nazw urządzeń z pliku hosts"
178
179 msgid "Add new interface..."
180 msgstr "Dodaj nowy interfejs..."
181
182 msgid "Additional Hosts files"
183 msgstr "Dodatkowe pliki Hosts"
184
185 msgid "Address"
186 msgstr "Adres"
187
188 # Na upartego można by zrobić Adres dostępowy mostu przekaźnikowego - ale kto to zrozumie?
189 msgid "Address to access local relay bridge"
190 msgstr "Adres dostępowy do \"relay bridge\""
191
192 msgid "Administration"
193 msgstr "Zarządzanie"
194
195 msgid "Advanced Settings"
196 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
197
198 # Dosłowne tłumaczenie
199 msgid "Advertise IPv6 on network"
200 msgstr "Rozgłoś protokół IPv6 w sieci"
201
202 msgid "Advertised network ID"
203 msgstr "Rozgłoś identyfikator sieci (network ID)"
204
205 msgid "Alert"
206 msgstr "Alarm"
207
208 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
209 msgstr "Pozwól na logowanie <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>"
210
211 msgid "Allow all except listed"
212 msgstr "Pozwól wszystkim oprócz wyszczególnionych"
213
214 msgid "Allow listed only"
215 msgstr "Pozwól tylko wyszczególnionym"
216
217 msgid "Allow localhost"
218 msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
219
220 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
221 msgstr "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych portów"
222
223 msgid "Allow root logins with password"
224 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
225
226 # Brak spacji...
227 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
228 msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em> na logowanie przy pomocy hasła"
229
230 msgid "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
231 msgstr "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
232
233 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
234 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
235
236 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
237 msgstr "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
238
239 msgid "Antenna 1"
240 msgstr "Antena 1"
241
242 msgid "Antenna 2"
243 msgstr "Antena 2"
244
245 msgid "Antenna Configuration"
246 msgstr "Ustawienia anteny"
247
248 msgid "Any zone"
249 msgstr "Jakakolwiek strefa"
250
251 msgid "Apply"
252 msgstr "Zatwierdź"
253
254 msgid "Applying changes"
255 msgstr "Wprowadzam zmiany"
256
257 msgid "Assign interfaces..."
258 msgstr "Przypisuję interfejsy..."
259
260 msgid "Associated Stations"
261 msgstr "Powiązane Stacje"
262
263 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
264 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Atheros 802.11%s"
265
266 msgid "Authentication"
267 msgstr "Uwierzytelnianie"
268
269 # Nawet M$ tego nie tłumaczy;)
270 msgid "Authoritative"
271 msgstr "Autorytatywny"
272
273 msgid "Authorization Required"
274 msgstr "Wymagana autoryzacja"
275
276 msgid "Auto Refresh"
277 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
278
279 msgid "Available"
280 msgstr "Dostępne"
281
282 msgid "Available packages"
283 msgstr "Dostępne pakiety"
284
285 msgid "Average:"
286 msgstr "Średnia:"
287
288 msgid "BSSID"
289 msgstr "BSSID"
290
291 msgid "Back"
292 msgstr "Wróć"
293
294 msgid "Back to Overview"
295 msgstr "Powrót do Przeglądu"
296
297 msgid "Back to configuration"
298 msgstr "Powrót do konfiguracji"
299
300 msgid "Back to overview"
301 msgstr "Powrót do Przeglądu"
302
303 msgid "Back to scan results"
304 msgstr "Powrót do wyników skanowania"
305
306 msgid "Background Scan"
307 msgstr "Skanowanie w tle"
308
309 msgid "Backup / Flash Firmware"
310 msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
311
312 # NIe ma powodu skracać tekstu, zmieści się w polu.
313 msgid "Backup / Restore"
314 msgstr "Kopia zapasowa/Przywróć"
315
316 msgid "Backup file list"
317 msgstr "Kopia zapas. listy plików"
318
319 msgid "Bad address specified!"
320 msgstr "Wprowadzono zły adres"
321
322 msgid "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed configuration files marked by opkg, essential base files and the user defined backup patterns."
323 msgstr "Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
324
325 msgid "Bitrate"
326 msgstr "Przepływność"
327
328 msgid "Bogus NX Domain Override"
329 msgstr "Podrób statystyki NXDOMAIN"
330
331 msgid "Bridge"
332 msgstr "Most"
333
334 msgid "Bridge interfaces"
335 msgstr "Interfejs mostu"
336
337 msgid "Bridge unit number"
338 msgstr "Numer Mostu (urządzenia)"
339
340 # Podejrzewam że chodzi o interfejs? mam rację?
341 msgid "Bring up on boot"
342 msgstr "Podnieś przy stracie"
343
344 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
345 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom 802.11%s"
346
347 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
348 msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom BCM%04x 802.11"
349
350 msgid "Buffered"
351 msgstr "Buforowany"
352
353 msgid "Buttons"
354 msgstr "Przyciski"
355
356 msgid "CPU"
357 msgstr "CPU"
358
359 msgid "CPU usage (%)"
360 msgstr "Użycie CPU (%)"
361
362 # Niech ktoś zaproponuje coś lepszego
363 msgid "Cached"
364 msgstr "Zcache`owany"
365
366 msgid "Cancel"
367 msgstr "Anuluj"
368
369 msgid "Chain"
370 msgstr "Łańcuch"
371
372 msgid "Changes"
373 msgstr "Zmiany"
374
375 msgid "Changes applied."
376 msgstr "Zmiany zostały zastosowane."
377
378 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
379 msgstr "Zmienia hasło administratora dostępu do urządzenia"
380
381 msgid "Channel"
382 msgstr "Kanał"
383
384 msgid "Check"
385 msgstr "Sprawdź"
386
387 msgid "Checksum"
388 msgstr "Suma kontrolna"
389
390 msgid "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select <em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the interface to it."
391 msgstr "Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz <em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do interfejsu."
392
393 msgid "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill out the <em>create</em> field to define a new network."
394 msgstr "Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
395
396 # Może razem z angielskim słowem...
397 msgid "Cipher"
398 msgstr "Szyfr (Cipher)"
399
400 # Przyciski nazywają sie "Twórz archiwum" i "Wykonaj reset" a nie Przywróć Ustawienia
401 msgid "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current configuration files. To reset the firmware to its initial state, click \"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
402 msgstr ""
403 "Wciśnij \"Twórz archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki "
404 "konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Wykonaj reset\" "
405 "(możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
406
407 msgid "Client"
408 msgstr "Klient"
409
410 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
411 msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
412
413 msgid "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to persist connection"
414 msgstr "Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
415
416 msgid "Close list..."
417 msgstr "Zamknij listę..."
418
419 msgid "Collecting data..."
420 msgstr "Zbieranie danych..."
421
422 msgid "Command"
423 msgstr "Polecenie"
424
425 msgid "Common Configuration"
426 msgstr "Konfiguracja podstawowa"
427
428 msgid "Compression"
429 msgstr "Kompresja"
430
431 msgid "Configuration"
432 msgstr "Konfiguracja"
433
434 msgid "Configuration applied."
435 msgstr "Konfiguracja została zastosowana."
436
437 msgid "Configuration files will be kept."
438 msgstr "Pliki konfiguracyjne zostaną zachowane."
439
440 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
441 msgstr "Konfiguruje ten zasób jako zasób overlay dla block-extroot"
442
443 msgid "Confirmation"
444 msgstr "Potwierdzenie"
445
446 msgid "Connect"
447 msgstr "Połącz"
448
449 msgid "Connected"
450 msgstr "Połączony"
451
452 msgid "Connection Limit"
453 msgstr "Limit połączeń"
454
455 msgid "Connections"
456 msgstr "Połączenia"
457
458 msgid "Country"
459 msgstr "Kraj"
460
461 msgid "Country Code"
462 msgstr "Kod kraju"
463
464 # Pokrywa następujące interfejsy
465 msgid "Cover the following interface"
466 msgstr "Pokrywa następujący interfejs"
467
468 msgid "Cover the following interfaces"
469 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
470
471 msgid "Create / Assign firewall-zone"
472 msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewall`a"
473
474 msgid "Create Interface"
475 msgstr "Utwórz interfejs"
476
477 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
478 msgstr "Utwórz most pomiędzy wieloma interfejsami"
479
480 msgid "Critical"
481 msgstr "Krytyczne"
482
483 msgid "Cron Log Level"
484 msgstr "Poziom logowania Cron`a"
485
486 msgid "Custom Interface"
487 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
488
489 # Spacji zabrało i napisy się skleiły
490 msgid "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>s if possible."
491 msgstr ""
492 "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
493 "urządzenia jeśli jest to możliwe."
494
495 msgid "DHCP Leases"
496 msgstr "Dzierżawy DHCP"
497
498 msgid "DHCP Server"
499 msgstr "Serwer DHCP"
500
501 msgid "DHCP and DNS"
502 msgstr "DHCP i DNS"
503
504 msgid "DHCP client"
505 msgstr "Klient DHCP"
506
507 msgid "DHCP-Options"
508 msgstr "Opcje DHCP"
509
510 msgid "DHCPv6 Leases"
511 msgstr "Dzierżawy DHCPv6"
512
513 msgid "DNS"
514 msgstr "DNS"
515
516 msgid "DNS forwardings"
517 msgstr "Przekierowania DNS"
518
519 msgid "DUID"
520 msgstr "DUID"
521
522 msgid "Debug"
523 msgstr "Debug"
524
525 msgid "Default %d"
526 msgstr "Domyślne %d"
527
528 msgid "Default gateway"
529 msgstr "Brama domyślna"
530
531 msgid "Default state"
532 msgstr "Stan domyślny"
533
534 msgid "Define a name for this network."
535 msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
536
537 msgid "Define additional DHCP options, for example \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS servers to clients."
538 msgstr "Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
539
540 msgid "Delete"
541 msgstr "Usuń"
542
543 msgid "Delete this interface"
544 msgstr "Usuń ten interfejs"
545
546 msgid "Delete this network"
547 msgstr "Usuń tą sieć"
548
549 msgid "Description"
550 msgstr "Opis"
551
552 # Ktoś tłumaczył bez zobaczenia tego w gui. Dotyczy zmiany motywu ten opis.
553 msgid "Design"
554 msgstr "Motyw"
555
556 msgid "Destination"
557 msgstr "Przeznaczenie"
558
559 msgid "Device"
560 msgstr "Urządzenie"
561
562 msgid "Device Configuration"
563 msgstr "Konfiguracja urządzenia"
564
565 msgid "Diagnostics"
566 msgstr "Diagnostyka"
567
568 msgid "Directory"
569 msgstr "Katalog"
570
571 msgid "Disable"
572 msgstr "Wyłącz"
573
574 msgid "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for this interface."
575 msgstr "Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na tym interfejsie."
576
577 msgid "Disable DNS setup"
578 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
579
580 msgid "Disable HW-Beacon timer"
581 msgstr "Wyłącz zegar HW-Beacon"
582
583 msgid "Disabled"
584 msgstr "Wyłączony"
585
586 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
587 msgstr "Odrzuć wychodzące odpowiedzi RFC1918"
588
589 msgid "Displaying only packages containing"
590 msgstr "Pokazuję tylko paczki zawierające"
591
592 msgid "Distance Optimization"
593 msgstr "Optymalizacja odległości"
594
595 msgid "Distance to farthest network member in meters."
596 msgstr "Odległość do najdalej oddalonego członka sieci w metrach."
597
598 # Jak poprzednio trzymam się konwencji
599 #, fuzzy
600 msgid "Diversity"
601 msgstr "Rozpraszanie"
602
603 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
604 msgid "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> firewalls"
605 msgstr ""
606 "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
607 "Protocol\">DHCP</abbr>- połączony z serwerem <abbr title=\"Domain Name "
608 "System\">DNS</abbr>-. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla "
609 "firewall`i<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
610
611 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
612 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
613
614 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
615 msgstr "Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne serwery nazw"
616
617 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
618 msgstr "Nie przekazuj odwrotnych lookup`ów do sieci lokalnych"
619
620 msgid "Do not send probe responses"
621 msgstr "Nie wysyłaj ramek probe response"
622
623 msgid "Domain required"
624 msgstr "Wymagana domena"
625
626 msgid "Domain whitelist"
627 msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
628
629 msgid "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
630 msgstr "Nie przekazuj zapytań<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>- bez nazwy<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>`a"
631
632 msgid "Download and install package"
633 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
634
635 msgid "Download backup"
636 msgstr "Pobierz kopię zapasową"
637
638 msgid "Dropbear Instance"
639 msgstr "Usługa Dropbear"
640
641 msgid "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
642 msgstr "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr>"
643
644 # "n" brakowało...
645 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
646 msgstr ""
647 "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dynamiczne"
648
649 msgid "Dynamic tunnel"
650 msgstr "Tunel dynamiczny"
651
652 msgid "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients having static leases will be served."
653 msgstr "Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
654
655 msgid "EAP-Method"
656 msgstr "Metoda EAP"
657
658 msgid "Edit"
659 msgstr "Edycja"
660
661 msgid "Edit this interface"
662 msgstr "Edytuj ten interfejs"
663
664 msgid "Edit this network"
665 msgstr "Edytuj tą sieć"
666
667 # dosłownie nagły wypadek
668 msgid "Emergency"
669 msgstr "Zagrożenie"
670
671 msgid "Enable"
672 msgstr "Włącz"
673
674 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
675 msgstr "Włącz <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
676
677 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
678 msgstr "Włącz dynamiczną aktualizację punktu końcowego sieci HE.net"
679
680 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
681 msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
682
683 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
684 msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
685
686 msgid "Enable TFTP server"
687 msgstr "Włącz serwer TFTP"
688
689 msgid "Enable VLAN functionality"
690 msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
691
692 msgid "Enable builtin NTP server"
693 msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
694
695 msgid "Enable learning and aging"
696 msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
697
698 msgid "Enable this mount"
699 msgstr "Włącz ten punkt montowania"
700
701 msgid "Enable this swap"
702 msgstr "Włącz ten swap"
703
704 msgid "Enable/Disable"
705 msgstr "Wlącz/Wyłącz"
706
707 msgid "Enabled"
708 msgstr "Włączony"
709
710 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
711 msgstr "Włącz protokół STP na tym moście "
712
713 # a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
714 msgid "Encapsulation mode"
715 msgstr "Sposób Enkapsulacji"
716
717 msgid "Encryption"
718 msgstr "Szyfrowanie"
719
720 msgid "Erasing..."
721 msgstr "Usuwanie..."
722
723 msgid "Error"
724 msgstr "Błąd"
725
726 msgid "Ethernet Adapter"
727 msgstr "Karta Ethernet"
728
729 msgid "Ethernet Switch"
730 msgstr "Switch Ethernet"
731
732 msgid "Expand hosts"
733 msgstr "Rozwiń hosty"
734
735 msgid "Expires"
736 msgstr "Wygasa"
737
738 msgid "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
739 msgstr "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
740
741 msgid "External system log server"
742 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
743
744 msgid "External system log server port"
745 msgstr "Port zewnętrznego serwera dla loga systemowego"
746
747 msgid "Fast Frames"
748 msgstr "Szybkie ramki (Fast Frames)"
749
750 msgid "File"
751 msgstr "Plik"
752
753 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
754 msgstr "Rozgłoszono nazwę pliku obrazu startowego do klientów"
755
756 msgid "Filesystem"
757 msgstr "System plików"
758
759 msgid "Filter"
760 msgstr "Filtr"
761
762 msgid "Filter private"
763 msgstr "Filtruj prywatne"
764
765 msgid "Filter useless"
766 msgstr "Filtruj bezużyteczne"
767
768 msgid "Find and join network"
769 msgstr "Znajdź i podłącz się do sieci"
770
771 msgid "Find package"
772 msgstr "Znajdź pakiet"
773
774 msgid "Finish"
775 msgstr "Zakończ"
776
777 msgid "Firewall"
778 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
779
780 msgid "Firewall Settings"
781 msgstr "Ustawienia Firewall `a"
782
783 msgid "Firewall Status"
784 msgstr "Stan Firewall `a"
785
786 msgid "Firmware Version"
787 msgstr "Wersja firmware"
788
789 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
790 msgstr "Stały port źródłowy dla wychodzących zapytań DNS"
791
792 msgid "Flags"
793 msgstr "Flagi"
794
795 msgid "Flash Firmware"
796 msgstr "Aktualizuj Firmware"
797
798 msgid "Flash image..."
799 msgstr "Aktualizacja obrazu..."
800
801 msgid "Flash new firmware image"
802 msgstr "Aktualizuj nowym obrazem firmware`u."
803
804 msgid "Flash operations"
805 msgstr "Operacje aktualizacji"
806
807 msgid "Flashing..."
808 msgstr "Aktualizuję !!!"
809
810 msgid "Force"
811 msgstr "Wymuś"
812
813 msgid "Force CCMP (AES)"
814 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
815
816 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
817 msgstr "Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
818
819 msgid "Force TKIP"
820 msgstr "Wymuś TKIP"
821
822 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
823 msgstr "Wymuś TKIP i CCMP (AES)"
824
825 msgid "Forward DHCP traffic"
826 msgstr "Przekazuj ruch DHCP"
827
828 msgid "Forward broadcast traffic"
829 msgstr "Przekazuj broadcast`y"
830
831 msgid "Forwarding mode"
832 msgstr "Tryb przekazywania"
833
834 msgid "Fragmentation Threshold"
835 msgstr "Próg Fragmentacji"
836
837 msgid "Frame Bursting"
838 msgstr "Dzielenie ramek"
839
840 msgid "Free"
841 msgstr "Wolne"
842
843 msgid "Free space"
844 msgstr "Wolna przestrzeń"
845
846 msgid "Frequency Hopping"
847 msgstr "Skakanie po częstotliwościach"
848
849 msgid "GHz"
850 msgstr "GHz"
851
852 msgid "Gateway"
853 msgstr "Brama"
854
855 msgid "Gateway ports"
856 msgstr "Porty bramy"
857
858 msgid "General Settings"
859 msgstr "Ustawienia główne"
860
861 msgid "General Setup"
862 msgstr "Ustawienia podstawowe"
863
864 msgid "Generate archive"
865 msgstr "Twórz archiwum"
866
867 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
868 msgstr "Ogólny bezprzewodowy kontroler 802.11%s"
869
870 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
871 msgstr "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest niewłaściwe!"
872
873 msgid "Go to password configuration..."
874 msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
875
876 msgid "Go to relevant configuration page"
877 msgstr "Idź do istotnych stron konfiguracyjnych"
878
879 msgid "HE.net password"
880 msgstr "Hasło HE.net"
881
882 msgid "HE.net user ID"
883 msgstr "Login (ID) HE.net"
884
885 msgid "HT capabilities"
886 msgstr "Możliwości HT"
887
888 msgid "HT mode"
889 msgstr "Tryb HT"
890
891 msgid "Handler"
892 msgstr "Uchwyt"
893
894 msgid "Hang Up"
895 msgstr "Rozłącz"
896
897 msgid "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or the timezone."
898 msgstr "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. nazwę hosta, strefę czasową."
899
900 # nie ma słowa "autentykacji". Uwierzytelnianie!
901 msgid "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key authentication."
902 msgstr ""
903 "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla "
904 "uwierzytelniania SSH"
905
906 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
907 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Hermes 802.11b"
908
909 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
910 msgstr "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</abbr>"
911
912 msgid "Host entries"
913 msgstr "Wpisy PC"
914
915 msgid "Host expiry timeout"
916 msgstr "Czas wygasania hosta"
917
918 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
919 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
920
921 msgid "Hostname"
922 msgstr "Nazwa hosta"
923
924 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
925 msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
926
927 msgid "Hostnames"
928 msgstr "Nazwy hostów"
929
930 msgid "IP address"
931 msgstr "Adres IP"
932
933 msgid "IPv4"
934 msgstr "IPv4"
935
936 msgid "IPv4 Firewall"
937 msgstr "Firewall IPv4"
938
939 msgid "IPv4 WAN Status"
940 msgstr "Status IPv4 WAN"
941
942 msgid "IPv4 address"
943 msgstr "Adres IPv4"
944
945 msgid "IPv4 and IPv6"
946 msgstr "IPv4 oraz IPv6"
947
948 msgid "IPv4 broadcast"
949 msgstr "Broadcast IPv4"
950
951 msgid "IPv4 gateway"
952 msgstr "Brama IPv4"
953
954 msgid "IPv4 netmask"
955 msgstr "Maska IPv4"
956
957 msgid "IPv4 only"
958 msgstr "Tylko IPv4"
959
960 msgid "IPv4 prefix length"
961 msgstr "Długość prefiksu IPv4"
962
963 msgid "IPv4-Address"
964 msgstr "Adres IPv4"
965
966 msgid "IPv6"
967 msgstr "IPv6"
968
969 msgid "IPv6 Firewall"
970 msgstr "Firewall IPv6"
971
972 msgid "IPv6 WAN Status"
973 msgstr "Status WAN IPv6"
974
975 msgid "IPv6 address"
976 msgstr "Adres IPv6"
977
978 msgid "IPv6 gateway"
979 msgstr "Brama IPv6"
980
981 msgid "IPv6 only"
982 msgstr "Tylko IPv6"
983
984 msgid "IPv6 prefix"
985 msgstr "Prefiks IPv6"
986
987 msgid "IPv6 prefix length"
988 msgstr "Długość prefiksu IPv6"
989
990 msgid "IPv6-Address"
991 msgstr "Adres IPv6"
992
993 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
994 msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
995
996 # 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
997 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
998 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6rd)"
999
1000 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1001 msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6to4)"
1002
1003 msgid "Identity"
1004 msgstr "Tożsamość"
1005
1006 msgid "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1007 msgstr "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1008
1009 msgid "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed device node"
1010 msgstr "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1011
1012 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1013 msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
1014
1015 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1016 msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
1017
1018 msgid "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1019 msgstr "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1020
1021 msgid "Ignore Hosts files"
1022 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
1023
1024 msgid "Ignore interface"
1025 msgstr "Ignoruj interfejs"
1026
1027 msgid "Ignore resolve file"
1028 msgstr "Ignoruj pliki resolve"
1029
1030 msgid "Image"
1031 msgstr "Obraz"
1032
1033 msgid "In"
1034 msgstr "W"
1035
1036 msgid "Inactivity timeout"
1037 msgstr "Czas bezczynności"
1038
1039 msgid "Inbound:"
1040 msgstr "Przychodzący:"
1041
1042 msgid "Info"
1043 msgstr "Info"
1044
1045 msgid "Initscript"
1046 msgstr "Skrypt startowy"
1047
1048 msgid "Initscripts"
1049 msgstr "Skrypty startowe"
1050
1051 msgid "Install"
1052 msgstr "Instaluj"
1053
1054 msgid "Install package %q"
1055 msgstr "Instaluj pakiet %q"
1056
1057 msgid "Install protocol extensions..."
1058 msgstr "Instaluj rozszerzenia protokołów..."
1059
1060 msgid "Installed packages"
1061 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1062
1063 msgid "Interface"
1064 msgstr "Interfejs"
1065
1066 msgid "Interface Configuration"
1067 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
1068
1069 # Tam jest lista interfejsów....
1070 msgid "Interface Overview"
1071 msgstr "Przegląd Interfejsów"
1072
1073 msgid "Interface is reconnecting..."
1074 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
1075
1076 msgid "Interface is shutting down..."
1077 msgstr "Interfejs jest wyłączany..."
1078
1079 msgid "Interface not present or not connected yet."
1080 msgstr "Interfejs nie istnieje lub nie jest jeszcze podłączony."
1081
1082 msgid "Interface reconnected"
1083 msgstr "Połączono ponownie interfejs"
1084
1085 msgid "Interface shut down"
1086 msgstr "Wyłączono interfejs"
1087
1088 msgid "Interfaces"
1089 msgstr "Interfejsy"
1090
1091 # Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
1092 msgid "Internal Server Error"
1093 msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
1094
1095 msgid "Invalid"
1096 msgstr "Niewłaściwy"
1097
1098 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1099 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko ID pomiędzy %d a %d."
1100
1101 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1102 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
1103
1104 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1105 msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
1106
1107 msgid "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash memory, please verify the image file!"
1108 msgstr "Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
1109
1110 msgid "Java Script required!"
1111 msgstr "Java Script jest wymagany!"
1112
1113 msgid "Join Network"
1114 msgstr "Połącz z siecią"
1115
1116 msgid "Join Network: Settings"
1117 msgstr "Przyłącz do sieci: Ustawienia"
1118
1119 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1120 msgstr "Przyłącz do sieci: Skanuj sieci WiFi"
1121
1122 msgid "Keep settings"
1123 msgstr "Zachowaj ustawienia"
1124
1125 msgid "Kernel Log"
1126 msgstr "Log Jądra"
1127
1128 msgid "Kernel Version"
1129 msgstr "Wersja kernela"
1130
1131 msgid "Key"
1132 msgstr "Klucz"
1133
1134 msgid "Key #%d"
1135 msgstr "Klucz #%d"
1136
1137 msgid "Kill"
1138 msgstr "Zabij"
1139
1140 msgid "L2TP"
1141 msgstr "L2TP"
1142
1143 msgid "L2TP Server"
1144 msgstr "Serwer L2TP"
1145
1146 msgid "LCP echo failure threshold"
1147 msgstr "Próg błędu echa LCP"
1148
1149 msgid "LCP echo interval"
1150 msgstr "Częstotliwość echa LCP"
1151
1152 msgid "LLC"
1153 msgstr "LLC"
1154
1155 msgid "Label"
1156 msgstr "Oznaczenie"
1157
1158 msgid "Language"
1159 msgstr "Język"
1160
1161 msgid "Language and Style"
1162 msgstr "Styl i język"
1163
1164 msgid "Lease validity time"
1165 msgstr "Czas ważności dzierżawy"
1166
1167 msgid "Leasefile"
1168 msgstr "Plik dzierżaw"
1169
1170 msgid "Leasetime"
1171 msgstr "Czas dzierżawy"
1172
1173 msgid "Leasetime remaining"
1174 msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
1175
1176 msgid "Leave empty to autodetect"
1177 msgstr "Pozostaw niewypełnione dla autodetekcji"
1178
1179 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1180 msgstr "Pozostaw niewypełnione aby użyć bieżącego adresu WAN"
1181
1182 msgid "Legend:"
1183 msgstr "Legenda:"
1184
1185 msgid "Limit"
1186 msgstr "Limit"
1187
1188 msgid "Link On"
1189 msgstr "Połączenie aktywne"
1190
1191 msgid "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward requests to"
1192 msgstr "Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą przekazywane zapytania"
1193
1194 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1195 msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
1196
1197 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1198 msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
1199
1200 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1201 msgstr "Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
1202
1203 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1204 msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
1205
1206 msgid "Load"
1207 msgstr "Obciążenie"
1208
1209 msgid "Load Average"
1210 msgstr "Średnie obciążenie"
1211
1212 msgid "Loading"
1213 msgstr "Ładowanie"
1214
1215 msgid "Local IPv4 address"
1216 msgstr "Lokalny adres IPv4"
1217
1218 msgid "Local IPv6 address"
1219 msgstr "Lokalny adres IPv6"
1220
1221 msgid "Local Startup"
1222 msgstr "Lokalny Autostart"
1223
1224 msgid "Local Time"
1225 msgstr "Czas Lokalny"
1226
1227 msgid "Local domain"
1228 msgstr "Domena Lokalna"
1229
1230 msgid "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared and resolved from DHCP or hosts files only"
1231 msgstr "Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
1232
1233 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1234 msgstr "Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
1235
1236 msgid "Local server"
1237 msgstr "Serwer lokalny"
1238
1239 msgid "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are available"
1240 msgstr "Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest dostępne więcej niż jedno IP"
1241
1242 msgid "Localise queries"
1243 msgstr "Zapytania lokalizujące"
1244
1245 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1246 msgstr "Zablokowano dla kanału %d używanego przez %s"
1247
1248 msgid "Log output level"
1249 msgstr "Poziom logowania"
1250
1251 msgid "Log queries"
1252 msgstr "Zapytania Loga"
1253
1254 msgid "Logging"
1255 msgstr "Logowanie"
1256
1257 msgid "Login"
1258 msgstr "Zaloguj"
1259
1260 msgid "Logout"
1261 msgstr "Wyloguj"
1262
1263 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1264 msgstr "Najniższy wydzierżawiony adres jako offset dla adresu sieci."
1265
1266 msgid "MAC-Address"
1267 msgstr "Adres MAC"
1268
1269 msgid "MAC-Address Filter"
1270 msgstr "Filtr adresów MAC"
1271
1272 msgid "MAC-Filter"
1273 msgstr "Filtr adresów MAC"
1274
1275 msgid "MAC-List"
1276 msgstr "Lista MAC"
1277
1278 msgid "MB/s"
1279 msgstr "MB/s"
1280
1281 msgid "MHz"
1282 msgstr "MHz"
1283
1284 msgid "MTU"
1285 msgstr "MTU"
1286
1287 msgid "Maximum Rate"
1288 msgstr "Maksymalna Szybkość"
1289
1290 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1291 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
1292
1293 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1294 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba jednoczesnych zapytań DNS"
1295
1296 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1297 msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
1298
1299 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1300 msgstr "Maksymalny czas podany w sekundach do pełnej gotowości modemu"
1301
1302 msgid "Maximum hold time"
1303 msgstr "Maksymalny czas podtrzymania"
1304
1305 msgid "Maximum number of leased addresses."
1306 msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
1307
1308 msgid "Mbit/s"
1309 msgstr "Mbit/s"
1310
1311 msgid "Memory"
1312 msgstr "Pamięć"
1313
1314 msgid "Memory usage (%)"
1315 msgstr "Użycie pamięci (%)"
1316
1317 msgid "Metric"
1318 msgstr "Metryka"
1319
1320 msgid "Minimum Rate"
1321 msgstr "Minimalna Szybkość"
1322
1323 msgid "Minimum hold time"
1324 msgstr "Minimalny czas podtrzymania"
1325
1326 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1327 msgstr "Brakujące rozszerzenie protokołu dla protokołu %q"
1328
1329 msgid "Mode"
1330 msgstr "Tryb"
1331
1332 msgid "Modem device"
1333 msgstr "Modem"
1334
1335 msgid "Modem init timeout"
1336 msgstr "Limit czasu inicjacji modemu"
1337
1338 msgid "Monitor"
1339 msgstr "Monitor"
1340
1341 msgid "Mount Entry"
1342 msgstr "Wpis montowania"
1343
1344 msgid "Mount Point"
1345 msgstr "Punkt montowania"
1346
1347 msgid "Mount Points"
1348 msgstr "Punkty montowania"
1349
1350 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1351 msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
1352
1353 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1354 msgstr "Punkty montowania - Wpis Swap"
1355
1356 msgid "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the filesystem"
1357 msgstr "Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do systemu plików"
1358
1359 msgid "Mount options"
1360 msgstr "Opcje montowania"
1361
1362 msgid "Mount point"
1363 msgstr "Punkt montownia"
1364
1365 msgid "Mounted file systems"
1366 msgstr "Zamontowane systemy plików"
1367
1368 msgid "Move down"
1369 msgstr "Przesuń w dół"
1370
1371 msgid "Move up"
1372 msgstr "Przesuń w górę"
1373
1374 msgid "Multicast Rate"
1375 msgstr "Szybkość Multicast`u"
1376
1377 msgid "Multicast address"
1378 msgstr "Adres Multicast`u"
1379
1380 msgid "NAS ID"
1381 msgstr "NAS ID"
1382
1383 msgid "NTP server candidates"
1384 msgstr "Kandydaci na serwer NTP"
1385
1386 msgid "Name"
1387 msgstr "Nazwa"
1388
1389 msgid "Name of the new interface"
1390 msgstr "Nazwa nowego interfejsu"
1391
1392 msgid "Name of the new network"
1393 msgstr "Nazwa nowej sieci"
1394
1395 msgid "Navigation"
1396 msgstr "Nawigacja"
1397
1398 msgid "Netmask"
1399 msgstr "Maska sieci"
1400
1401 msgid "Network"
1402 msgstr "Sieć"
1403
1404 msgid "Network Utilities"
1405 msgstr "Narzędzia sieciowe"
1406
1407 msgid "Network boot image"
1408 msgstr "Sieciowy obraz startowy"
1409
1410 msgid "Network without interfaces."
1411 msgstr "Sieć bez interfejsów"
1412
1413 msgid "Next »"
1414 msgstr "Następna »"
1415
1416 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1417 msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
1418
1419 msgid "No chains in this table"
1420 msgstr "Brak łańcuchów w tej tablicy"
1421
1422 msgid "No files found"
1423 msgstr "Nie znaleziono plików"
1424
1425 msgid "No information available"
1426 msgstr "Brak dostępnych informacji"
1427
1428 msgid "No negative cache"
1429 msgstr "Brak odwrotnego cache`a"
1430
1431 msgid "No network configured on this device"
1432 msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
1433
1434 msgid "No network name specified"
1435 msgstr "Nie określono nazwy sieci"
1436
1437 msgid "No package lists available"
1438 msgstr "Brak dostępu do listy pakietów"
1439
1440 msgid "No password set!"
1441 msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
1442
1443 msgid "No rules in this chain"
1444 msgstr "Brak zasad w tym łańcuchu"
1445
1446 msgid "No zone assigned"
1447 msgstr "Brak przypisanej strefy"
1448
1449 msgid "Noise"
1450 msgstr "Szum"
1451
1452 msgid "Noise:"
1453 msgstr "Szum:"
1454
1455 msgid "None"
1456 msgstr "Brak"
1457
1458 msgid "Normal"
1459 msgstr "Normalny"
1460
1461 msgid "Not Found"
1462 msgstr "Nie znaleziono"
1463
1464 msgid "Not associated"
1465 msgstr "Nie powiązany"
1466
1467 msgid "Not connected"
1468 msgstr "Nie podłączony"
1469
1470 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1471 msgstr "UWAGA: Pliki konfiguracyjne zostaną usunięte."
1472
1473 msgid "Notice"
1474 msgstr "Spostrzeżenie"
1475
1476 msgid "Nslookup"
1477 msgstr "Nslookup"
1478
1479 msgid "OK"
1480 msgstr "OK"
1481
1482 msgid "OPKG-Configuration"
1483 msgstr "Konfiguracja OPKG"
1484
1485 msgid "Off-State Delay"
1486 msgstr "Zwłoka wyłączenia"
1487
1488 msgid "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the names of several network interfaces separated by spaces. You can also use <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1489 msgstr "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1490
1491 msgid "On-State Delay"
1492 msgstr "Zwłoka włączenia"
1493
1494 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1495 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
1496
1497 msgid "One or more required fields have no value!"
1498 msgstr "Jedno lub więcej pól nie posiada wpisanych wartości!"
1499
1500 msgid "Open list..."
1501 msgstr "Otwórz listę..."
1502
1503 msgid "Option changed"
1504 msgstr "Wartość zmieniona"
1505
1506 msgid "Option removed"
1507 msgstr "Usunięto wartość"
1508
1509 msgid "Options"
1510 msgstr "Opcje"
1511
1512 msgid "Other:"
1513 msgstr "Inne:"
1514
1515 msgid "Out"
1516 msgstr "Wychodzące"
1517
1518 msgid "Outbound:"
1519 msgstr "Wychodzące:"
1520
1521 msgid "Outdoor Channels"
1522 msgstr "Kanały zewnętrzne"
1523
1524 msgid "Override MAC address"
1525 msgstr "Nadpisz adres MAC"
1526
1527 msgid "Override MTU"
1528 msgstr "Nadpisz MTU"
1529
1530 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1531 msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
1532
1533 msgid "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the subnet that is served."
1534 msgstr "Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z podsieci która jest rozsyłana."
1535
1536 msgid "Override the table used for internal routes"
1537 msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
1538
1539 msgid "Overview"
1540 msgstr "Przegląd"
1541
1542 msgid "Owner"
1543 msgstr "Właściciel"
1544
1545 msgid "PAP/CHAP password"
1546 msgstr "Hasło PAP/CHAP"
1547
1548 msgid "PAP/CHAP username"
1549 msgstr "Nazwa użytkownika PAP/CHAP"
1550
1551 msgid "PID"
1552 msgstr "PID"
1553
1554 msgid "PIN"
1555 msgstr "PIN"
1556
1557 msgid "PPP"
1558 msgstr "PPP"
1559
1560 msgid "PPPoA Encapsulation"
1561 msgstr "Enkapsulacja PPPoA"
1562
1563 msgid "PPPoATM"
1564 msgstr "PPPoATM"
1565
1566 msgid "PPPoE"
1567 msgstr "PPPoE"
1568
1569 msgid "PPtP"
1570 msgstr "PPtP"
1571
1572 msgid "Package libiwinfo required!"
1573 msgstr "Wymagany pakiet libiwinfo!"
1574
1575 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1576 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 24 godziny"
1577
1578 msgid "Package name"
1579 msgstr "Nazwa pakietu"
1580
1581 msgid "Packets"
1582 msgstr "Pakiety"
1583
1584 msgid "Part of zone %q"
1585 msgstr "Część strefy %q"
1586
1587 msgid "Password"
1588 msgstr "Hasło"
1589
1590 msgid "Password authentication"
1591 msgstr "Identyfikacja hasłem"
1592
1593 msgid "Password of Private Key"
1594 msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
1595
1596 msgid "Password successfully changed!"
1597 msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło!"
1598
1599 msgid "Path to CA-Certificate"
1600 msgstr "Ścieżka do certyfikatu CA"
1601
1602 msgid "Path to Client-Certificate"
1603 msgstr "Ścieżka do certyfikatu Klienta"
1604
1605 msgid "Path to Private Key"
1606 msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
1607
1608 msgid "Path to executable which handles the button event"
1609 msgstr "Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego przycisku"
1610
1611 msgid "Peak:"
1612 msgstr "Szczyt:"
1613
1614 msgid "Perform reboot"
1615 msgstr "Wykonaj restart"
1616
1617 msgid "Perform reset"
1618 msgstr "Wykonaj reset"
1619
1620 msgid "Phy Rate:"
1621 msgstr "Szybkość Phy:"
1622
1623 msgid "Physical Settings"
1624 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
1625
1626 msgid "Ping"
1627 msgstr "Ping"
1628
1629 msgid "Pkts."
1630 msgstr "Pktw."
1631
1632 msgid "Please enter your username and password."
1633 msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
1634
1635 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1636 msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
1637
1638 msgid "Policy"
1639 msgstr "Zasada"
1640
1641 msgid "Port"
1642 msgstr "Port"
1643
1644 msgid "Port %d"
1645 msgstr "Port %d"
1646
1647 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1648 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
1649
1650 msgid "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to ignore failures"
1651 msgstr "Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, wpisz 0 aby zignorować błędy"
1652
1653 msgid "Prevents client-to-client communication"
1654 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
1655
1656 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
1657 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Prism2/2.5/3 802.11b"
1658
1659 msgid "Proceed"
1660 msgstr "Wykonaj"
1661
1662 msgid "Processes"
1663 msgstr "Procesy"
1664
1665 msgid "Prot."
1666 msgstr "Prot."
1667
1668 msgid "Protocol"
1669 msgstr "Protokół"
1670
1671 msgid "Protocol family"
1672 msgstr "Rodzina protokołów"
1673
1674 msgid "Protocol of the new interface"
1675 msgstr "Protokół nowego interfejsu"
1676
1677 msgid "Protocol support is not installed"
1678 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
1679
1680 msgid "Provide new network"
1681 msgstr "Utwórz nową sieć"
1682
1683 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1684 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1685
1686 msgid "Quality"
1687 msgstr "Jakość"
1688
1689 msgid "RTS/CTS Threshold"
1690 msgstr "Próg RTS/CTS"
1691
1692 msgid "RX"
1693 msgstr "RX"
1694
1695 msgid "RX Rate"
1696 msgstr "Szybkość RX"
1697
1698 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
1699 msgstr "Kontroler bezprzewodowy RaLink 802.11%s"
1700
1701 msgid "Radius-Accounting-Port"
1702 msgstr "Port Radius-Accounting"
1703
1704 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1705 msgstr "Sekret Radius-Accounting"
1706
1707 msgid "Radius-Accounting-Server"
1708 msgstr "Serwer Radius-Accounting"
1709
1710 msgid "Radius-Authentication-Port"
1711 msgstr "Port Radius-Authentication"
1712
1713 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1714 msgstr "Sekret Radius-Authentication"
1715
1716 msgid "Radius-Authentication-Server"
1717 msgstr "Serwer Radius-Authentication"
1718
1719 msgid "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1720 msgstr "Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
1721
1722 msgid ""
1723 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\n"
1724 "You might lose access to this device if you are connected via this interface."
1725 msgstr ""
1726 "Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1727 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez ten "
1728 "interfejs!"
1729
1730 msgid ""
1731 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\n"
1732 "You might lose access to this device if you are connected via this network."
1733 msgstr ""
1734 "Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
1735 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez tę "
1736 "sieć!"
1737
1738 msgid "Really reset all changes?"
1739 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
1740
1741 msgid ""
1742 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\n"
1743 "You might lose access to this device if you are connected via this interface."
1744 msgstr ""
1745 "Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
1746 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
1747
1748 msgid ""
1749 "Really shutdown network ?\\n"
1750 "You might lose access to this device if you are connected via this interface."
1751 msgstr ""
1752 "Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
1753 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
1754
1755 msgid "Really switch protocol?"
1756 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
1757
1758 msgid "Realtime Connections"
1759 msgstr "Połączenia w czasie rzeczywistym"
1760
1761 msgid "Realtime Graphs"
1762 msgstr "Wykresy w czasie rzeczywistym"
1763
1764 msgid "Realtime Load"
1765 msgstr "Obciążenie w czasie rzeczywistym"
1766
1767 msgid "Realtime Traffic"
1768 msgstr "Ruch w czasie rzeczywistym"
1769
1770 msgid "Realtime Wireless"
1771 msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
1772
1773 msgid "Rebind protection"
1774 msgstr "Przypisz ochronę"
1775
1776 msgid "Reboot"
1777 msgstr "Restartuj"
1778
1779 msgid "Rebooting..."
1780 msgstr "Ponowne uruchamianie..."
1781
1782 msgid "Reboots the operating system of your device"
1783 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
1784
1785 msgid "Receive"
1786 msgstr "Odebrane"
1787
1788 msgid "Receiver Antenna"
1789 msgstr "Antena odbiorcza"
1790
1791 msgid "Reconnect this interface"
1792 msgstr "Połącz ponownie ten interfejs"
1793
1794 msgid "Reconnecting interface"
1795 msgstr "Łączę ponownie interfejs"
1796
1797 msgid "References"
1798 msgstr "Referencje"
1799
1800 msgid "Regulatory Domain"
1801 msgstr "Domena regulacji"
1802
1803 msgid "Relay"
1804 msgstr "Przekaźnik"
1805
1806 msgid "Relay Bridge"
1807 msgstr "Most przekaźnikowy"
1808
1809 msgid "Relay between networks"
1810 msgstr "Przekaźnik pomiędzy sieciami"
1811
1812 msgid "Relay bridge"
1813 msgstr "Most przekaźnikowy"
1814
1815 msgid "Remote IPv4 address"
1816 msgstr "Zdalny adres IPv4"
1817
1818 msgid "Remove"
1819 msgstr "Usuń"
1820
1821 msgid "Repeat scan"
1822 msgstr "Powtórz skanowanie"
1823
1824 msgid "Replace entry"
1825 msgstr "Zamień wpis"
1826
1827 msgid "Replace wireless configuration"
1828 msgstr "Zamień konfigurację WiFi"
1829
1830 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
1831 msgstr "Wymagany dla niektórych dostawców internetu, np. Charter z DOCSIS 3"
1832
1833 msgid "Reset"
1834 msgstr "Resetuj"
1835
1836 msgid "Reset Counters"
1837 msgstr "Wyczyść liczniki"
1838
1839 msgid "Reset to defaults"
1840 msgstr "Resetuj do domyślnych"
1841
1842 msgid "Resolv and Hosts Files"
1843 msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
1844
1845 msgid "Resolve file"
1846 msgstr "Plik Resolve"
1847
1848 msgid "Restart"
1849 msgstr "Uruchom ponownie"
1850
1851 msgid "Restart Firewall"
1852 msgstr "Uruchom ponownie Firewall`a"
1853
1854 msgid "Restore backup"
1855 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
1856
1857 msgid "Reveal/hide password"
1858 msgstr "Odsłoń/Ukryj hasło"
1859
1860 msgid "Revert"
1861 msgstr "Przywróć"
1862
1863 msgid "Root"
1864 msgstr "Root"
1865
1866 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1867 msgstr "Katalog Root`a dla plików udostępnianych przez TFTP"
1868
1869 msgid "Router Model"
1870 msgstr "Model Routera"
1871
1872 msgid "Router Name"
1873 msgstr "Nazwa Routera"
1874
1875 msgid "Router Password"
1876 msgstr "Hasło Routera"
1877
1878 msgid "Routes"
1879 msgstr "Ścieżki routingu"
1880
1881 msgid "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network can be reached."
1882 msgstr "Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
1883
1884 msgid "Rule #"
1885 msgstr "Zasada #"
1886
1887 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
1888 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
1889
1890 msgid "Run filesystem check"
1891 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
1892
1893 msgid "SSH Access"
1894 msgstr "Dostęp SSH"
1895
1896 msgid "SSH-Keys"
1897 msgstr "Klucze SSH"
1898
1899 msgid "SSID"
1900 msgstr "SSID"
1901
1902 msgid "Save"
1903 msgstr "Zachowaj"
1904
1905 msgid "Save & Apply"
1906 msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
1907
1908 msgid "Save &#38; Apply"
1909 msgstr "Zachowaj i Zastosuj"
1910
1911 msgid "Scan"
1912 msgstr "Skanuj"
1913
1914 # Raczej nie stosuje się kilku dużych liter w tym samym
1915 msgid "Scheduled Tasks"
1916 msgstr "Zaplanowane zadania"
1917
1918 msgid "Section added"
1919 msgstr "Dodano sekcję"
1920
1921 msgid "Section removed"
1922 msgstr "Usunięto sekcję"
1923
1924 msgid "See \"mount\" manpage for details"
1925 msgstr "Aby poznać szczegóły przeczytaj stronę instrukcji \"mount\""
1926
1927 msgid "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in conjunction with failure threshold"
1928 msgstr "Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
1929
1930 msgid "Send router solicitations"
1931 msgstr "Wyślij pakiet wymuszający rozgłoszenia routera"
1932
1933 msgid "Separate Clients"
1934 msgstr "Rozdziel klientów"
1935
1936 msgid "Separate WDS"
1937 msgstr "Rozdziel WDS"
1938
1939 msgid "Server Settings"
1940 msgstr "Ustawienia Serwera"
1941
1942 msgid "Service Name"
1943 msgstr "Nazwa serwisu"
1944
1945 msgid "Service Type"
1946 msgstr "Typ serwisu"
1947
1948 msgid "Services"
1949 msgstr "Serwisy"
1950
1951 msgid "Setup DHCP Server"
1952 msgstr "Ustawienia serwera DHCP"
1953
1954 msgid "Setup Time Synchronization"
1955 msgstr "Ustawienia synchronizacji czasu"
1956
1957 msgid "Show current backup file list"
1958 msgstr "Pokaż aktualną listę plików do backupu"
1959
1960 msgid "Shutdown this interface"
1961 msgstr "Wyłącz ten interfejs"
1962
1963 msgid "Shutdown this network"
1964 msgstr "Wyłącz tą sieć"
1965
1966 msgid "Signal"
1967 msgstr "Sygnał"
1968
1969 msgid "Signal:"
1970 msgstr "Sygnał:"
1971
1972 msgid "Size"
1973 msgstr "Rozmiar"
1974
1975 msgid "Skip"
1976 msgstr "Pomiń"
1977
1978 msgid "Skip to content"
1979 msgstr "Pomiń do zawartości"
1980
1981 msgid "Skip to navigation"
1982 msgstr "Pomiń do nawigacji"
1983
1984 msgid "Slot time"
1985 msgstr "Szczelina czasowa"
1986
1987 msgid "Software"
1988 msgstr "Oprogramowanie"
1989
1990 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
1991 msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
1992
1993 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
1994 msgstr "Przepraszamy, ale żądany obiekt nie został znaleziony."
1995
1996 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
1997 msgstr "Przepraszamy, ale serwer napotkał nieoczekiwany błąd."
1998
1999 msgid "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific install instructions."
2000 msgstr ""
2001 "Przepraszamy, ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade. Nowy firmware musi "
2002 "być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki, aby uzyskać instrukcję dla "
2003 "danego urządzenia."
2004
2005 msgid "Sort"
2006 msgstr "Posortuj"
2007
2008 msgid "Source"
2009 msgstr "Źródło"
2010
2011 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
2012 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia preferowanego prefiksu w sekundach"
2013
2014 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
2015 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia obowiązującego prefiksu w sekundach"
2016
2017 msgid "Specifies the button state to handle"
2018 msgstr "Określa zachowanie w zależności od stanu przycisku"
2019
2020 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2021 msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
2022
2023 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2024 msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
2025
2026 msgid "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed to be dead"
2027 msgstr "Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host jest martwy"
2028
2029 msgid "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be dead"
2030 msgstr "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
2031
2032 msgid "Specify the secret encryption key here."
2033 msgstr "Określ tajny klucz szyfrowania."
2034
2035 msgid "Start"
2036 msgstr "Uruchomienie"
2037
2038 msgid "Start priority"
2039 msgstr "Priorytet uruchomienia"
2040
2041 msgid "Startup"
2042 msgstr "Autostart"
2043
2044 msgid "Static IPv4 Routes"
2045 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv4"
2046
2047 msgid "Static IPv6 Routes"
2048 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv6"
2049
2050 msgid "Static Leases"
2051 msgstr "Dzierżawy statyczne"
2052
2053 msgid "Static Routes"
2054 msgstr "Statyczne ścieżki routingu"
2055
2056 msgid "Static WDS"
2057 msgstr "Statyczny WDS"
2058
2059 msgid "Static address"
2060 msgstr "Stały adres"
2061
2062 msgid "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2063 msgstr ""
2064 "Statyczne dzierżawy są używane do przypisania stałych adresów IP i "
2065 "symbolicznych nazw klientom DHCP. Są one również wymagane dla "
2066 "niedynamicznych konfiguracji interfejsu, gdzie obsługiwane są tylko hosty z "
2067 "odpowiednim dzierżawami."
2068
2069 msgid "Status"
2070 msgstr "Stan"
2071
2072 msgid "Stop"
2073 msgstr "Stop"
2074
2075 msgid "Strict order"
2076 msgstr "Zachowaj kolejność"
2077
2078 msgid "Submit"
2079 msgstr "Wyślij"
2080
2081 msgid "Swap Entry"
2082 msgstr "Zamień wpis"
2083
2084 msgid "Switch"
2085 msgstr "Przełącz"
2086
2087 msgid "Switch %q"
2088 msgstr "Przełącz %q"
2089
2090 msgid "Switch %q (%s)"
2091 msgstr "Przełącz %q (%s)"
2092
2093 msgid "Switch protocol"
2094 msgstr "Przełącz protokół"
2095
2096 msgid "Sync with browser"
2097 msgstr "Synchronizuj z przeglądarką"
2098
2099 msgid "Synchronizing..."
2100 msgstr "Synchronizacja..."
2101
2102 msgid "System"
2103 msgstr "System"
2104
2105 msgid "System Log"
2106 msgstr "Log systemowy"
2107
2108 msgid "System Properties"
2109 msgstr "Właściwości systemu"
2110
2111 # Wszędzie używane jest "loga" z małej litery.
2112 msgid "System log buffer size"
2113 msgstr "Rozmiar bufora loga systemu"
2114
2115 msgid "TCP:"
2116 msgstr "TCP:"
2117
2118 msgid "TFTP Settings"
2119 msgstr "Ustawienia TFTP"
2120
2121 msgid "TFTP server root"
2122 msgstr "root serwera TFTP"
2123
2124 msgid "TX"
2125 msgstr "TX"
2126
2127 msgid "TX Rate"
2128 msgstr "Szybkość TX"
2129
2130 msgid "Table"
2131 msgstr "Tablica"
2132
2133 msgid "Target"
2134 msgstr "Cel"
2135
2136 msgid "Terminate"
2137 msgstr "Zakończ"
2138
2139 msgid "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2140 msgstr "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja Interfejsu</em>."
2141
2142 msgid "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this component for working wireless configuration!"
2143 msgstr "Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
2144
2145 msgid "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2146 msgstr "Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
2147
2148 msgid "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> and <code>_</code>"
2149 msgstr "Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> oraz <code>_</code>"
2150
2151 msgid "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2152 msgstr "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2153
2154 msgid "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2155 msgstr "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2156
2157 # Przycisk nazywa się "Wykonaj", więc taki sam opis ma być w podpowiedzi.
2158 msgid "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click \"Proceed\" below to start the flash procedure."
2159 msgstr ""
2160 "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
2161 "rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
2162 "upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij \"Wykonaj\" aby "
2163 "kontynuować aktualizację."
2164
2165 msgid "The following changes have been committed"
2166 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
2167
2168 msgid "The following changes have been reverted"
2169 msgstr "Następujące zmiany zostały odrzucone"
2170
2171 msgid "The following rules are currently active on this system."
2172 msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
2173
2174 msgid "The given network name is not unique"
2175 msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
2176
2177 msgid "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be replaced if you proceed."
2178 msgstr "Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
2179
2180 msgid "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 addresses."
2181 msgstr "Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
2182
2183 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2184 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
2185
2186 msgid "The network ports on this device can be combined to several <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the next greater network like the internet and other ports for a local network."
2187 msgstr ""
2188 "Porty sieciowe na tym urządzeniu mogą być łączone w kilka sieci <abbr "
2189 "title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>, w których komputery mogą "
2190 "komunikować się ze sobą bezpośrednio. Sieci <abbr title=\"Virtual Local Area "
2191 "Network\">VLAN</abbr> są często stosowane w celu oddzielenia różnych "
2192 "segmentów sieci. Często domyślnie jeden port typu Uplink jest wykorzystywany "
2193 "do połączenia z większą siecią, taką jak Internet, a inne porty dla sieci "
2194 "lokalnej."
2195
2196 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2197 msgstr "Wybrany protokół potrzebuje przypisanego urządzenia"
2198
2199 msgid "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself when finished."
2200 msgstr ""
2201 "System usuwa teraz partycję konfiguracji i zrestartuje się po zakończeniu."
2202
2203 msgid "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the address of your computer to reach the device again, depending on your settings."
2204 msgstr ""
2205 "System wykonuje flashowanie.<br /> NIE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIA!<br /> Poczekaj "
2206 "kilka minut, zanim spróbujesz połączyć się ponownie. W zależności od "
2207 "ustawień może być konieczne odnowienie adresu Twojego komputera, aby dostać "
2208 "się do urządzenia."
2209
2210 msgid "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."
2211 msgstr ""
2212 "Przesłany plik obrazu nie zawiera obsługiwanego formatu. Upewnij się, że "
2213 "wybrałeś odpowiedni format obrazu dla danej platformy."
2214
2215 msgid "There are no active leases."
2216 msgstr "Brak aktywnych dzierżaw."
2217
2218 msgid "There are no pending changes to apply!"
2219 msgstr "Brak oczekujących zmian do zastosowania!"
2220
2221 msgid "There are no pending changes to revert!"
2222 msgstr "Brak oczekujących zmian do przywrócenia!"
2223
2224 msgid "There are no pending changes!"
2225 msgstr "Brak oczekujących zmian!"
2226
2227 msgid "There is no device assigned yet, please attach a network device in the \"Physical Settings\" tab"
2228 msgstr ""
2229 "Żadne urządzenie nie jest jeszcze przypisane. Proszę dołączyć urządzenie "
2230 "sieciowe na karcie \"Ustawienia sprzętowe\""
2231
2232 msgid "There is no password set on this router. Please configure a root password to protect the web interface and enable SSH."
2233 msgstr ""
2234 "Na routerze hasło nie jest jeszcze ustawione. Proszę skonfigurować hasło "
2235 "roota, aby zabezpieczyć interfejs WWW i włączyć SSH."
2236
2237 msgid "This IPv4 address of the relay"
2238 msgstr "Ten adres IPv4 przekaźnika"
2239
2240 msgid "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other configurations are automatically preserved."
2241 msgstr ""
2242 "Jest to lista globalnych wzorców dopasowywania plików i katalogów "
2243 "uwzględnianych podczas przeprowadzania aktualizacji z użyciem \"sysupgrade\". "
2244 "Zmodyfikowane pliki w /etc/config/ i w niektórych innych ustawieniach są "
2245 "automatycznie zachowywane."
2246
2247 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2248 msgstr ""
2249 "To jest 32-bajtowy heksadecymalny zakodowany identyfikator użytkownika, a "
2250 "nie login"
2251
2252 msgid "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2253 msgstr ""
2254 "To jest zawartość pliku /etc/rc.local. Wstaw tutaj własne komendy (przed "
2255 "'exit 0'), aby zostały wykonane pod koniec procesu rozruchu."
2256
2257 msgid "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually ends with <code>:2</code>"
2258 msgstr ""
2259 "To jest lokalny adres końcowy przypisany przez tunnel broker'a, zwykle "
2260 "kończący się z <code>:2</code>"
2261
2262 msgid "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> in the local network"
2263 msgstr ""
2264 "To jest jedyny serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
2265 "Protocol\">DHCP</ abbr> w sieci lokalnej"
2266
2267 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2268 msgstr ""
2269 "To jest system crontab, w którym mogą być zdefiniowane zaplanowane zadania."
2270
2271 msgid "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2272 msgstr ""
2273 "Zwykle jest to adres najbliższego PoP prowadzonego przez tunnel broker'a"
2274
2275 msgid "This list gives an overview over currently running system processes and their status."
2276 msgstr ""
2277 "Poniższa lista przedstawia aktualnie uruchomione procesy systemowe i ich "
2278 "status."
2279
2280 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2281 msgstr ""
2282 "Poniższa strona umożliwia konfigurację działania niestandardowych przycisków"
2283
2284 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2285 msgstr "Poniższa strona przedstawia aktualnie aktywne połączenia sieciowe."
2286
2287 msgid "This section contains no values yet"
2288 msgstr "Ta sekcja nie zawiera jeszcze żadnych wartości"
2289
2290 msgid "Time Synchronization"
2291 msgstr "Synchronizacja czasu"
2292
2293 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2294 msgstr "Synchronizacja czasu nie jest jeszcze skonfigurowana."
2295
2296 msgid "Timezone"
2297 msgstr "Strefa czasowa"
2298
2299 msgid "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup archive here."
2300 msgstr ""
2301 "Aby przywrócić pliki konfiguracyjne, można tutaj wczytać wcześniej utworzone "
2302 "archiwum kopii zapasowej."
2303
2304 msgid "Total Available"
2305 msgstr "Całkowicie dostępna"
2306
2307 msgid "Traceroute"
2308 msgstr "Trasa routowania"
2309
2310 msgid "Traffic"
2311 msgstr "Ruch"
2312
2313 msgid "Transfer"
2314 msgstr "Transfer"
2315
2316 msgid "Transmission Rate"
2317 msgstr "Prędkość transmisji"
2318
2319 msgid "Transmit"
2320 msgstr "Nadawanie"
2321
2322 msgid "Transmit Power"
2323 msgstr "Siła nadawania"
2324
2325 msgid "Transmitter Antenna"
2326 msgstr "Antena nadajnika"
2327
2328 msgid "Trigger"
2329 msgstr "Trigger"
2330
2331 msgid "Trigger Mode"
2332 msgstr "Tryb Trigger"
2333
2334 msgid "Tunnel ID"
2335 msgstr "Numer identyfikacyjny tunelu"
2336
2337 msgid "Tunnel Interface"
2338 msgstr "Interfejs tunelu"
2339
2340 msgid "Turbo Mode"
2341 msgstr "Tryb Turbo"
2342
2343 msgid "Tx-Power"
2344 msgstr "Moc nadawania"
2345
2346 msgid "Type"
2347 msgstr "Typ"
2348
2349 msgid "UDP:"
2350 msgstr "UDP:"
2351
2352 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2353 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
2354
2355 msgid "USB Device"
2356 msgstr "Urządzenie USB"
2357
2358 msgid "UUID"
2359 msgstr "UUID"
2360
2361 msgid "Unable to dispatch"
2362 msgstr "Nie można wysłać"
2363
2364 msgid "Unknown"
2365 msgstr "Nieznany"
2366
2367 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2368 msgstr "Nieznany błąd, hasło nie zostało zmienione"
2369
2370 msgid "Unmanaged"
2371 msgstr "Niezarządzalny"
2372
2373 msgid "Unsaved Changes"
2374 msgstr "Niezapisane zmiany"
2375
2376 msgid "Unsupported protocol type."
2377 msgstr "Nieobsługiwany typ protokołu."
2378
2379 msgid "Update lists"
2380 msgstr "Aktualizuj listy"
2381
2382 msgid "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an OpenWrt compatible firmware image)."
2383 msgstr ""
2384 "Prześlij zgodny z funkcją sysupgrade obraz tutaj, aby zastąpić aktualnie "
2385 "działające firmware. Zaznacz opcję \"Zachowaj ustawienia\", aby zachować "
2386 "bieżącą konfigurację (wymaga zgodnego obrazu firmware Openwrt)."
2387
2388 msgid "Upload archive..."
2389 msgstr "Załaduj archiwum..."
2390
2391 msgid "Uploaded File"
2392 msgstr "Załaduj plik"
2393
2394 msgid "Uptime"
2395 msgstr "Czas pracy"
2396
2397 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2398 msgstr "Użyj <code>/etc/ethers</code>"
2399
2400 msgid "Use DHCP gateway"
2401 msgstr "Użyj bramy DHCP"
2402
2403 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2404 msgstr "Użyj serwerów DNS rozgłaszanych przez peera"
2405
2406 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2407 msgstr "Użyj kodów kraju ISO/IEC 3166 alpha2"
2408
2409 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2410 msgstr "Użyj MTU na interfejsie tunelu"
2411
2412 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2413 msgstr "Użyj TTL na interfejsie tunelu"
2414
2415 msgid "Use as root filesystem"
2416 msgstr "Użyj systemu plików root'a"
2417
2418 msgid "Use broadcast flag"
2419 msgstr "Użyj flagi rozgłaszania"
2420
2421 msgid "Use custom DNS servers"
2422 msgstr "Użyj własnych serwerów DNS"
2423
2424 msgid "Use default gateway"
2425 msgstr "Użyj domyślnej bramy"
2426
2427 msgid "Use gateway metric"
2428 msgstr "Użyj metryki bramy"
2429
2430 msgid "Use preferred lifetime"
2431 msgstr "Użyj preferowanego czasu życia"
2432
2433 msgid "Use routing table"
2434 msgstr "Użyj tabeli routingu"
2435
2436 msgid "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the requesting host."
2437 msgstr ""
2438 "Użyj przycisku <em>Dodaj</ em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
2439 "MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</ em> określa, którego stałego "
2440 "adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</ em> jest przypisana jako "
2441 "symboliczna nazwa do określonego hosta."
2442
2443 msgid "Use valid lifetime"
2444 msgstr "Użyj prawidłowego czasu życia"
2445
2446 # Przy liście zamontowanych systemów plików
2447 msgid "Used"
2448 msgstr "Użyte"
2449
2450 msgid "Used Key Slot"
2451 msgstr "Użyte gniazdo klucza"
2452
2453 msgid "Username"
2454 msgstr "Nazwa użytkownika"
2455
2456 msgid "VC-Mux"
2457 msgstr "VC-Mux"
2458
2459 msgid "VLAN Interface"
2460 msgstr "Interfejs VLAN"
2461
2462 msgid "VLANs on %q"
2463 msgstr "Sieci VLAN na %q"
2464
2465 msgid "VLANs on %q (%s)"
2466 msgstr "Sieci VLAN na %q (%s)"
2467
2468 msgid "VPN Server"
2469 msgstr "Serwer VPN"
2470
2471 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2472 msgstr "Klasa producenta do wysłania podczas żądania DHCP"
2473
2474 msgid "Verify"
2475 msgstr "Zweryfikuj"
2476
2477 msgid "Version"
2478 msgstr "Wersja"
2479
2480 msgid "WDS"
2481 msgstr "WDS"
2482
2483 msgid "WEP Open System"
2484 msgstr "Otwarty system WEP"
2485
2486 msgid "WEP Shared Key"
2487 msgstr "Współdzielony klucz WEP"
2488
2489 msgid "WEP passphrase"
2490 msgstr "Hasło WEP"
2491
2492 msgid "WMM Mode"
2493 msgstr "Tryb WMM"
2494
2495 msgid "WPA passphrase"
2496 msgstr "Hasło WPA"
2497
2498 msgid "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP and ad-hoc mode) to be installed."
2499 msgstr ""
2500 "Kodowanie WPA wymaga zainstalowanych modułów wpa_supplicant (na tryb "
2501 "klienta) lub hostapd (dla trybów AP lub ad-hoc)"
2502
2503 msgid "Waiting for changes to be applied..."
2504 msgstr "Czekanie na wprowadzenie zmian..."
2505
2506 msgid "Waiting for command to complete..."
2507 msgstr "Czekanie na wykonanie komendy..."
2508
2509 msgid "Waiting for router..."
2510 msgstr "Czekanie na router..."
2511
2512 msgid "Warning"
2513 msgstr "Ostrzeżenie"
2514
2515 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2516 msgstr ""
2517 "Ostrzeżenie: Pozostały niezapisane zmian, które zostaną utracone podczas "
2518 "restartu!"
2519
2520 msgid "Wifi"
2521 msgstr "Wifi"
2522
2523 msgid "Wireless"
2524 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
2525
2526 msgid "Wireless Adapter"
2527 msgstr "Adapter bezprzewodowy"
2528
2529 msgid "Wireless Network"
2530 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
2531
2532 msgid "Wireless Overview"
2533 msgstr "Przegląd sieci bezprzewodowy"
2534
2535 msgid "Wireless Security"
2536 msgstr "Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej"
2537
2538 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2539 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona lub niepołączona"
2540
2541 msgid "Wireless is restarting..."
2542 msgstr "Restart sieci bezprzewodowej..."
2543
2544 msgid "Wireless network is disabled"
2545 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona"
2546
2547 msgid "Wireless network is enabled"
2548 msgstr "Sieć bezprzewodowa jest włączona"
2549
2550 msgid "Wireless restarted"
2551 msgstr "Zrestartowano sieć bezprzewodową"
2552
2553 msgid "Wireless shut down"
2554 msgstr "Wyłączanie sieci bezprzewodowej"
2555
2556 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2557 msgstr "Zapisz otrzymane żądania DNS do syslog'a"
2558
2559 msgid "XR Support"
2560 msgstr "Wsparcie XR"
2561
2562 msgid "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2563 msgstr ""
2564 "Tutaj można włączyć lub wyłączyć zainstalowane skrypty. Zmiany zostaną "
2565 "zastosowane po ponownym uruchomieniu urządzenia.<br /><strong>Ostrzeżenie: "
2566 "Jeśli wyłączysz podstawowe skrypty typu \"networks\", urządzenie może stać się "
2567 "nieosiągalne!</ strong>"
2568
2569 msgid "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2570 msgstr ""
2571 "Musisz włączyć obsługę Java Script w swojej przeglądarce, inaczej LuCI nie "
2572 "będzie działać poprawnie."
2573
2574 msgid "any"
2575 msgstr "jakikolwiek"
2576
2577 msgid "auto"
2578 msgstr "auto"
2579
2580 msgid "bridged"
2581 msgstr "bridged"
2582
2583 msgid "create:"
2584 msgstr "utwórz:"
2585
2586 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2587 msgstr "utwórz bridge na określonych interfejsach"
2588
2589 msgid "dB"
2590 msgstr "dB"
2591
2592 msgid "dBm"
2593 msgstr "dBm"
2594
2595 msgid "disable"
2596 msgstr "wyłącz"
2597
2598 msgid "expired"
2599 msgstr "wygasły"
2600
2601 msgid "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-leases will be stored"
2602 msgstr ""
2603 "plik, w którym podano żądania <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
2604 "Protocol\">DHCP</abbr>, zostanie zachowany"
2605
2606 msgid "forward"
2607 msgstr "przekaż"
2608
2609 msgid "help"
2610 msgstr "pomoc"
2611
2612 msgid "hidden"
2613 msgstr "ukryty"
2614
2615 msgid "if target is a network"
2616 msgstr "jeżeli celem jest sieć"
2617
2618 msgid "input"
2619 msgstr "wejście"
2620
2621 msgid "kB"
2622 msgstr "kB"
2623
2624 msgid "kB/s"
2625 msgstr "kB/s"
2626
2627 msgid "kbit/s"
2628 msgstr "kbit/s"
2629
2630 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2631 msgstr "lokalny plik <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
2632
2633 msgid "no"
2634 msgstr "nie"
2635
2636 msgid "none"
2637 msgstr "żaden"
2638
2639 msgid "off"
2640 msgstr "wyłączone"
2641
2642 msgid "on"
2643 msgstr "włączone"
2644
2645 msgid "open"
2646 msgstr "otwarte"
2647
2648 msgid "routed"
2649 msgstr "routowane"
2650
2651 msgid "tagged"
2652 msgstr "tagowane"
2653
2654 msgid "unknown"
2655 msgstr "nieznane"
2656
2657 msgid "unlimited"
2658 msgstr "nielimitowane"
2659
2660 msgid "unspecified"
2661 msgstr "nieokreślone"
2662
2663 msgid "unspecified -or- create:"
2664 msgstr "nieokreślone -lub- utwórz:"
2665
2666 msgid "untagged"
2667 msgstr "nietagowane"
2668
2669 msgid "yes"
2670 msgstr "tak"
2671
2672 msgid "« Back"
2673 msgstr "« Wróć"
2674
2675 #~ msgid "Active Leases"
2676 #~ msgstr "Aktywne dzierżawy"
2677
2678 #~ msgid "Open"
2679 #~ msgstr "Otwórz"
2680
2681 #~ msgid "Bit Rate"
2682 #~ msgstr "Przepływność"
2683
2684 #~ msgid "Configuration / Apply"
2685 #~ msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
2686
2687 #~ msgid "Configuration / Changes"
2688 #~ msgstr "Konfiguracja / zmiany"
2689
2690 #~ msgid "Configuration / Revert"
2691 #~ msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
2692
2693 #~ msgid "MAC"
2694 #~ msgstr "MAC"
2695
2696 #~ msgid "MAC Address"
2697 #~ msgstr "Adres MAC"