15fcb9ab3325293decab741da4b3a326383826cf
[project/luci.git] / po / pl / diag_devinfo.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 07:28+0200\n"
5 "Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid "Actions"
16 msgstr "Akcje"
17
18 msgid "Add"
19 msgstr "Dodaj"
20
21 msgid "Beginning of MAC address range"
22 msgstr "Początek zakresu MAC adresów"
23
24 msgid "Config Phone Scan"
25 msgstr "Konfiguruj skanowanie telefonów"
26
27 msgid "Configure"
28 msgstr "Konfiguruj"
29
30 msgid "Configure Scans"
31 msgstr "Konfiguruj skany"
32
33 msgid ""
34 "Configure scanning for devices on specified networks. Decreasing 'Timeout', "
35 "'Repeat Count', and/or 'Sleep Between Requests' may speed up scans, but also "
36 "may fail to find some devices."
37 msgstr ""
38 "Konfiguruj skanowanie dla urządzeń w wybranych sieciach. Zmniejszanie "
39 "\"Limitu czasu\", \"Liczby powtórzeń\" i/lub \"Oczekiwania między żądaniami\" może "
40 "przyspieszyć skany, ale może też uniemożliwić wykrycie niektórych urządzeń."
41
42 msgid ""
43 "Configure scanning for supported SIP devices on specified networks. "
44 "Decreasing 'Timeout', 'Repeat Count', and/or 'Sleep Between Requests' may "
45 "speed up scans, but also may fail to find some devices."
46 msgstr ""
47 "Konfiguruj skanowanie dla wspieranych urządzeń SIP w wybranych sieciach. "
48 "Zmniejszanie \"Limitu czasu\", \"Liczby powtórzeń\" i/lub \"Oczekiwania między "
49 "żądaniami\" może przyspieszyć skany, ale może też uniemożliwić wykrycie "
50 "niektórych urządzeń."
51
52 msgid "Delete"
53 msgstr "Usuń"
54
55 msgid "Device Scan Config"
56 msgstr "Konfiguruj skanowanie urządzeń"
57
58 msgid "Device Type"
59 msgstr "Typ urządzenia"
60
61 msgid "Devices discovered for"
62 msgstr "Devices discovered for"
63
64 msgid "Devices on Network"
65 msgstr "Urządzenia w sieci"
66
67 msgid "Edit"
68 msgstr "Edytuj"
69
70 msgid "Enable"
71 msgstr "Włącz"
72
73 msgid "End of MAC address range"
74 msgstr "Koniec zakresu adresów MAC"
75
76 msgid "Go to relevant configuration page"
77 msgstr "Idź do stosownej strony konfiguracyjnej"
78
79 msgid "IP Address"
80 msgstr "Adres IP"
81
82 msgid "Interface"
83 msgstr "Interfejs"
84
85 msgid "Invalid"
86 msgstr "Nieprawidłowe"
87
88 msgid "Link to Device"
89 msgstr "Połączenie do urządzenia"
90
91 msgid "MAC Address"
92 msgstr "Adres MAC"
93
94 msgid "MAC Device Info Overrides"
95 msgstr "Nadpisywanie informacji o adresie MAC urządzenia"
96
97 msgid "MAC Device Override"
98 msgstr "Pomijanie adresu MAC urządzenia"
99
100 msgid "MAC range and information used to override system and IEEE databases"
101 msgstr ""
102 "Zakres adresów MAC i informacje użyte do zastąpienia baz danych systemowych "
103 "i IEEE"
104
105 msgid "Milliseconds to sleep between requests (default 100)"
106 msgstr "Ilośś milisekund pauzy pomiędzy zapytaniami (domyślnie 100)"
107
108 msgid "Model"
109 msgstr "Model"
110
111 msgid "Name"
112 msgstr "Nazwa"
113
114 msgid "Network Device Scan"
115 msgstr "Skan urządzeń w sieci"
116
117 msgid "Network Device Scanning Configuration"
118 msgstr "Ustawienia skanowania urządzeń w sieci"
119
120 msgid "Networks to scan for devices"
121 msgstr "Sieci do skanowania w poszukiwaniu urządzeń"
122
123 msgid "Networks to scan for supported devices"
124 msgstr "Sieci do skanowania w poszukiwaniu wspieranych urządzeń"
125
126 msgid "No SIP devices"
127 msgstr "Brak urządzeń SIP"
128
129 msgid "No devices detected"
130 msgstr "Nie wykryto urządzeń"
131
132 msgid "Number of times to send requests (default 1)"
133 msgstr "Ilość powtórzeń wysłania żądania (domyślnie 1)"
134
135 msgid "OUI Owner"
136 msgstr "Właściciel OUI"
137
138 msgid ""
139 "Override the information returned by the MAC to Device Info Script (mac-to-"
140 "devinfo) for a specified range of MAC Addresses"
141 msgstr ""
142 "Zastąp informacje zwracanych przez skrypt MAC to Device Info Script (MAC-to-"
143 "devinfo) dla określonego zakresu adresów MAC"
144
145 msgid "Perform Scans (this can take a few minutes)"
146 msgstr "Wykonaj skany (to może potrwać kilka minut)"
147
148 msgid "Phone Information"
149 msgstr "Informacje o telefonie"
150
151 msgid "Phone Scan"
152 msgstr "Skanowanie telefonów"
153
154 msgid "Phone Scanning Configuration"
155 msgstr "Konfiguracja skanowania telefonu"
156
157 msgid "Phones"
158 msgstr "Telefony"
159
160 msgid "Ports"
161 msgstr "Porty"
162
163 msgid "Raw"
164 msgstr "Surowe"
165
166 msgid "Repeat Count"
167 msgstr "Ilość powtórzeń"
168
169 msgid "Repeat Scans (this can take a few minutes)"
170 msgstr "Powtórz skany (to może potrwać kilka minut)"
171
172 msgid "SIP Device Information"
173 msgstr "Informacje o urządzeniu SIP"
174
175 msgid "SIP Device Scan"
176 msgstr "Skanowanie urządzeń SIP"
177
178 msgid "SIP Device Scanning Configuration"
179 msgstr "Konfiguracja skanowania urządzeń SIP"
180
181 msgid "SIP Devices on Network"
182 msgstr "Urządzenia SIP w sieci"
183
184 #, fuzzy
185 msgid "SIP devices discovered for"
186 msgstr "Urządzenia SIP znaleziono dla"
187
188 msgid "Scan for devices on specified networks."
189 msgstr "Skanuj w poszukiwaniu urządzeń w wybranych sieciach."
190
191 msgid "Scan for supported SIP devices on specified networks."
192 msgstr "Skanuj w poszukiwaniu wspieranych urządzeń SIP w wybranych sieciach."
193
194 msgid "Scanning Configuration"
195 msgstr "Ustawienia skanowania"
196
197 msgid "Sleep Between Requests"
198 msgstr "Pauza pomiędzy zapytaniami"
199
200 msgid "Subnet"
201 msgstr "Podsieć"
202
203 msgid "This section contains no values yet"
204 msgstr "Ta sekcja nie zawiera jeszcze wartości"
205
206 msgid "Time to wait for responses in seconds (default 10)"
207 msgstr "Czas oczekiwania na odpowiedź w sekundach (domyślnie 10)"
208
209 msgid "Timeout"
210 msgstr "Czas oczekiwania"
211
212 msgid "Use Configuration"
213 msgstr "Użyj konfiguracji"
214
215 msgid "Vendor"
216 msgstr "Sprzedawca"
217
218 msgid "check other networks"
219 msgstr "sprawdź inne sieci"
220
221 msgid "Scans for devices on specified networks."
222 msgstr "Scans for devices on specified networks."