luci-0.11: merge outstanding trunk changes
[project/luci.git] / po / pl / ffwizard.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2012-08-30 12:42+0200\n"
5 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid "Allow to transfer anonymous statistics about this node"
16 msgstr "Pozwól na wysyłanie anonimowych statystyk o tym węźle"
17
18 msgid "Channel"
19 msgstr "Kanał"
20
21 msgid "Check this to protect your LAN from other nodes or clients"
22 msgstr ""
23 "Zaznacz to, aby chronić Twoją sieć LAN przed innymi węzłami i klientami"
24
25 msgid "Configure network"
26 msgstr "Skonfiguruj sieć"
27
28 msgid "Connect your node with other nodes with a tunnel via the internet."
29 msgstr "Połącz swój węzeł z innymi węzłami przez tunel przez internet."
30
31 msgid "DHCP IP range"
32 msgstr "Zakres IP dla DHCP"
33
34 msgid "DHCP will automatically assign ip addresses to clients"
35 msgstr "DHCP automatycznie przypisze adresy IP klientom"
36
37 msgid "DNS Server"
38 msgstr "Serwer DNS"
39
40 msgid "Enable DHCP"
41 msgstr "Włącz DHCP"
42
43 msgid "Gateway"
44 msgstr "Brama"
45
46 msgid "Heartbeat"
47 msgstr "Bicie serca"
48
49 msgid "IP address"
50 msgstr "Adres IP"
51
52 # Po polsku dla polaka jest tak samo niezrozumiałe jak po angielsku dla anglika, więc tłumaczenie uważam za dobre.
53 msgid "L2gvpn tunnel"
54 msgstr "Tunel L2gvpn"
55
56 msgid "Limit download bandwidth"
57 msgstr "Ogranicz szybkość pobierania"
58
59 msgid "Limit upload bandwidth"
60 msgstr "Ogranicz szybkość wysyłania"
61
62 msgid "Mesh IP address"
63 msgstr "Adres IP typu Mesh"
64
65 msgid "Mesh IPv6 Address"
66 msgstr "Adres IPv6 typu Mesh"
67
68 msgid "Netmask"
69 msgstr "Maska sieci"
70
71 msgid "Password"
72 msgstr "Hasło"
73
74 msgid "Password confirmation"
75 msgstr "Potwierdź hasło"
76
77 msgid "Password successfully changed"
78 msgstr "Hasło pomyślnie zmienione"
79
80 msgid "Protect LAN"
81 msgstr "Chroń LAN"
82
83 msgid "Protocol"
84 msgstr "Protokół"
85
86 msgid "Select this checkbox to configure your network interfaces."
87 msgstr "Zaznacz to pole, aby skonfigurować interfejsy sieciowe."
88
89 msgid ""
90 "Select this to allow others to use your connection to access the internet."
91 msgstr ""
92 "Zaznacz to, aby pozwolić innym na używanie Twojego łącza, by korzystać z "
93 "internetu."
94
95 msgid "Share your internet connection"
96 msgstr "Udostępnij swoje łącze innym"
97
98 msgid ""
99 "The IP range from which clients are assigned ip addresses (e.g. "
100 "10.1.2.1/28). If this is a range inside your mesh network range, then it "
101 "will be announced as HNA. Any other range will use NAT. If left empty then "
102 "the defaults from the community profile will be used."
103 msgstr ""
104 "Zakres IP, z którego klientom są przyznawane adresy IP (np. 10.1.2.1/28). "
105 "Jeśli to zakres wewnątrz zakresu Twojej sieci mesh, będzie ogłoszony jako "
106 "HNA. Każdy inny zakres będzie używał NAT. Jeśli pozostawisz pole puste, "
107 "zostanie użyta domyślna wartość z profilu społeczności."
108
109 msgid "The ipv6 address is calculated auomatically."
110 msgstr "Adres IPv6 jest wyliczany automatycznie."
111
112 msgid "The protocol to use for internet connectivity."
113 msgstr "Protokół używany do łączenia z internetem."
114
115 msgid ""
116 "This is a unique address in the mesh (e.g. 10.1.1.1) and has to be "
117 "registered at your local community."
118 msgstr ""
119 "Jest to unikalny adres w sieci mesh (np. 10.1.1.1) i musi być zarejestrowany "
120 "w lokalnej społeczności."
121
122 msgid "This will setup a new virtual wireless interface in Access Point mode."
123 msgstr ""
124 "To ustawi nowy wirtualny interfejs bezprzewodowy w trybie punktu dostępowego "
125 "(AP)."
126
127 msgid ""
128 "This wizard will assist you in setting up your router for Freifunk or "
129 "another similar wireless community network."
130 msgstr ""
131 "Ten kreator pomoże Ci w konfiguracji routera do działania z kratową siecią "
132 "typu Freifunk lub innej podobnej wspólnotowej sieci bezprzewodowej."
133
134 msgid "Unknown Error"
135 msgstr "Nieznany błąd"
136
137 msgid "Username"
138 msgstr "Nazwa użytkownika"
139
140 msgid "Virtual Access Point (VAP)"
141 msgstr "Wirtualny punkt dostępowy (VAP)"
142
143 msgid "Wizard"
144 msgstr "Kreator"
145
146 msgid "Your device and neighbouring nodes have to use the same channel."
147 msgstr "Twoje urządzenie i okoliczne węzły muszą używać tego samego kanału."
148
149 msgid "dhcp"
150 msgstr "DHCP"
151
152 msgid "kbit/s"
153 msgstr "kbit/s"
154
155 msgid "static"
156 msgstr "stały"
157
158 msgid "Configure this interface."
159 msgstr "Skonfiguruj ten interfejs."
160
161 msgid "recommended"
162 msgstr "zalecane"
163
164 msgid "Basic settings"
165 msgstr "Podstawowe ustawienia"
166
167 msgid "Basic settings are incomplete. Please go to"
168 msgstr "Podstawowe ustawienia są niekompletne. Idź do"
169
170 msgid "Error"
171 msgstr "Błąd"
172
173 msgid "You can not use the wizard because some necessary values are missing."
174 msgstr ""
175 "Nie możesz użyć tego kreatora, ponieważ brakuje części niezbędnych danych."
176
177 msgid "and fill out all required fields."
178 msgstr "i wypełnij wszystkie wymagane pola."