po: sync base translations after r9017
[project/luci.git] / po / pl / firewall.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-03-30 17:00+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-04-21 01:43+0200\n"
7 "Last-Translator: Tomecki <przykryweczka@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
16
17 msgid "%s in %s"
18 msgstr ""
19
20 msgid "%s%s with %s"
21 msgstr "%s%s z %s"
22
23 msgid "%s, %s in %s"
24 msgstr ""
25
26 msgid "(Unnamed Entry)"
27 msgstr "(Nienazwany wpis)"
28
29 msgid "(Unnamed Rule)"
30 msgstr "(Nienazwana reguła)"
31
32 msgid "(Unnamed SNAT)"
33 msgstr "(Nienazwany SNAT)"
34
35 msgid "-- Please choose --"
36 msgstr "-- Proszę wybrać --"
37
38 msgid "-- custom --"
39 msgstr "-- własne --"
40
41 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>"
42 msgstr "<var>%d</var> pakiet. na <var>%s</var>"
43
44 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>, burst <var>%d</var> pkts."
45 msgstr ""
46 "<var>%d</var> pakiet. na <var>%s</var>, popsutych <var>%d</var> pakiet."
47
48 msgid "<var>%s</var> and limit to %s"
49 msgstr "<var>%s</var> i ograniczone do %s"
50
51 msgid "Action"
52 msgstr "Działanie"
53
54 msgid "Add"
55 msgstr "Dodaj"
56
57 msgid "Add and edit..."
58 msgstr "Dodaj i edytuj..."
59
60 msgid "Advanced Settings"
61 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
62
63 msgid "Allow forward from <em>source zones</em>:"
64 msgstr "Zezwól na przekazywanie z <em>source zones</em>:"
65
66 msgid "Allow forward to <em>destination zones</em>:"
67 msgstr "Zezwól na przekazywanie do <em>destination zones</em>:"
68
69 msgid "Any"
70 msgstr "Każdy"
71
72 msgid "Covered networks"
73 msgstr "Objęte sieci"
74
75 msgid "Custom Rules"
76 msgstr "Reguły własne"
77
78 msgid ""
79 "Custom rules allow you to execute arbritary iptables commands which are not "
80 "otherwise covered by the firewall framework. The commands are executed after "
81 "each firewall restart, right after the default ruleset has been loaded."
82 msgstr ""
83 "Własne reguły pozwalają na arbitralne wykonanie poleceń iptables, które nie "
84 "są objęte składnią zapory. Polecenia wykonywane są po każdym restarcie "
85 "zapory, zaraz po załadowaniu zestawu reguł domyślnych."
86
87 msgid "Destination IP address"
88 msgstr "Docelowy adres IP"
89
90 msgid "Destination address"
91 msgstr "Adres docelowy"
92
93 msgid "Destination port"
94 msgstr "Port docelowy"
95
96 msgid "Destination zone"
97 msgstr "Strefa docelowa"
98
99 msgid "Do not rewrite"
100 msgstr "Nie przepisuj"
101
102 msgid "Drop invalid packets"
103 msgstr "Porzuć wadliwe pakiety"
104
105 msgid "Enable"
106 msgstr "Włącz"
107
108 msgid "Enable NAT Loopback"
109 msgstr "Włącz NAT Loopback"
110
111 msgid "Enable SYN-flood protection"
112 msgstr "Włącz ochronę przed atakiem SYN-flood"
113
114 msgid "Enable logging on this zone"
115 msgstr "Włącz logowanie na tej strefy"
116
117 msgid "External IP address"
118 msgstr "Zewnętrzne adresy IP"
119
120 msgid "External port"
121 msgstr "Port zewnętrzny"
122
123 msgid "Extra arguments"
124 msgstr "Dodatkowe argumenty"
125
126 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
127 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/zones.lua #
128 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
129 msgid "Firewall"
130 msgstr "Zapora"
131
132 msgid "Firewall - Custom Rules"
133 msgstr "Zapora - Reguły własne"
134
135 msgid "Firewall - Port Forwards"
136 msgstr "Zapora - Przekazywanie portów"
137
138 msgid "Firewall - Traffic Rules"
139 msgstr "Zapora - Reguły ruchu"
140
141 msgid "Firewall - Zone Settings"
142 msgstr "Zapora - Ustawienia strefy"
143
144 msgid "Force connection tracking"
145 msgstr "Wymuś śledzenie połączeń"
146
147 msgid "Forward"
148 msgstr "Przekazuj"
149
150 msgid "Forward to"
151 msgstr ""
152
153 msgid "From %s in %s"
154 msgstr "Z %s w %s"
155
156 msgid "From %s in %s with source %s"
157 msgstr "Z %s w %s ze źródłem %s"
158
159 msgid "From %s in %s with source %s and %s"
160 msgstr "Z %s w %s ze źródłem %s i %s"
161
162 msgid "General Settings"
163 msgstr "Ustawienia ogólne"
164
165 msgid "IPv4"
166 msgstr "IPv4"
167
168 msgid "IPv4 and IPv6"
169 msgstr "IPv4 i IPv6"
170
171 msgid "IPv4 only"
172 msgstr "Tylko IPv4"
173
174 msgid "IPv6"
175 msgstr "IPv6"
176
177 msgid "IPv6 only"
178 msgstr "Tylko IPv6"
179
180 msgid "Input"
181 msgstr "Ruch przychodzący"
182
183 msgid "Inter-Zone Forwarding"
184 msgstr "Przekazywanie pomiędzy strefami"
185
186 msgid "Internal IP address"
187 msgstr "Wewnętrzny adres IP"
188
189 msgid "Internal port"
190 msgstr "Wewnętrzny port"
191
192 msgid "Internal zone"
193 msgstr "Strefa wewnętrzna"
194
195 msgid "Limit log messages"
196 msgstr "Ograniczenie logowania"
197
198 msgid "MSS clamping"
199 msgstr "Mocowania MSS"
200
201 msgid "Masquerading"
202 msgstr "Maskarada"
203
204 msgid "Match"
205 msgstr ""
206
207 msgid "Match ICMP type"
208 msgstr "Dopasuj typ ICMP"
209
210 msgid "Match forwarded traffic to the given destination port or port range."
211 msgstr ""
212 "Dopasuj przekazywany ruch do danego docelowego portu lub zakresu portów"
213
214 msgid ""
215 "Match incoming traffic directed at the given destination port or port range "
216 "on this host"
217 msgstr ""
218 "Dopasuj ruch przychodzący do danego portu docelowego lub zakresu portów na "
219 "tym hoście"
220
221 msgid ""
222 "Match incoming traffic originating from the given source port or port range "
223 "on the client host."
224 msgstr ""
225 "Dopasuj przychodzący ruch pochodzący z danego portu źródłowego lub zakresu "
226 "portów na hoście klienta."
227
228 msgid "Name"
229 msgstr "Nazwa"
230
231 msgid "New SNAT rule"
232 msgstr "Nowa reguła SNAT"
233
234 msgid "New forward rule"
235 msgstr "Nowa reguła przekazywania (forward)"
236
237 msgid "New input rule"
238 msgstr "Nowa reguła wejściowa (input)"
239
240 msgid "New port forward"
241 msgstr "Nowe przekierowanie portu"
242
243 msgid "New source NAT"
244 msgstr "Nowy NAT źródłowy"
245
246 msgid "Only match incoming traffic directed at the given IP address."
247 msgstr "Dopasuj tylko przychodzący ruch skierowany do danego adresu IP."
248
249 msgid "Only match incoming traffic from these MACs."
250 msgstr "Dopasuj tylko ruch z tych adresów MAC."
251
252 msgid "Only match incoming traffic from this IP or range."
253 msgstr "Dopasuj tylko ruch przychodzący z tego adresu IP lub zakresu adresów."
254
255 msgid ""
256 "Only match incoming traffic originating from the given source port or port "
257 "range on the client host"
258 msgstr ""
259 "Dopasuj tylko ruch przychodzący z podanego portu źródłowego lub zakresu "
260 "portów na hoście klienta"
261
262 msgid "Open ports on router"
263 msgstr "Otwarte porty na routerze"
264
265 msgid "Other..."
266 msgstr "Inne..."
267
268 msgid "Output"
269 msgstr "Wyjście (Output)"
270
271 msgid "Passes additional arguments to iptables. Use with care!"
272 msgstr ""
273 "Przekazuje dodatkowe argumenty do iptables. Zachowaj szczególną ostrożność!"
274
275 msgid "Port Forwards"
276 msgstr "Przekierowania portów"
277
278 msgid ""
279 "Port forwarding allows remote computers on the Internet to connect to a "
280 "specific computer or service within the private LAN."
281 msgstr ""
282 "Przekierowanie portów pozwala komputerom z internetu na połączenia z "
283 "komputerami z sieci LAN."
284
285 msgid "Protocol"
286 msgstr "Protokół"
287
288 msgid ""
289 "Redirect matched incoming traffic to the given port on the internal host"
290 msgstr ""
291 "Przekieruj ruch przychodzący na podany port do wskazanego hosta w sieci "
292 "wewnętrznej"
293
294 msgid "Redirect matched incoming traffic to the specified internal host"
295 msgstr "Przekieruj ruch przychodzący do wskazanego hosta w sieci wewnętrznej"
296
297 msgid "Restrict Masquerading to given destination subnets"
298 msgstr "Ogranicz maskaradę do wskazanych sieci docelowych"
299
300 msgid "Restrict Masquerading to given source subnets"
301 msgstr "Ogranicz maskaradę do wskazanych sieci żródłowych"
302
303 # Wstawiłem rodzinę gdyż gdzieś wcześniej było tak opisane ale klasa pasuje mi tu bardziej
304 msgid "Restrict to address family"
305 msgstr "Ogranicz do rodziny adresów"
306
307 # Dosłownie przetłumaczone, nie bardzo wiem czy chodzi o czynność przepisywania pakietu przez usługę czy to jakieś ogólne sformułowanie...
308 msgid "Rewrite matched traffic to the given address."
309 msgstr "Przepisz dopasowany ruch do wskazanych adresów."
310
311 # Jak wyżej chodzi o przepisanie pakietu przez usługę?
312 msgid ""
313 "Rewrite matched traffic to the given source port. May be left empty to only "
314 "rewrite the IP address."
315 msgstr ""
316 "Przepisz dopasowany ruch do danego portu żródłowego. Można zostawić puste "
317 "aby przepisać tylko adres IP"
318
319 msgid "Rewrite to source %s"
320 msgstr ""
321
322 msgid "Rewrite to source %s, %s"
323 msgstr ""
324
325 msgid "SNAT IP address"
326 msgstr "Adres IP SNAT"
327
328 msgid "SNAT port"
329 msgstr "Port SNAT"
330
331 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
332 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/rrule.lua #
333 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
334 # msgid "Traffic Redirection"
335 # msgstr ""
336 # msgid ""
337 # "Traffic redirection allows you to change the destination address of "
338 # "forwarded packets."
339 # msgstr ""
340 # msgid "Overview"
341 # msgstr ""
342 # msgid "Name"
343 # msgstr ""
344 # msgid "Source zone"
345 # msgstr ""
346 # msgid "Source MAC-address"
347 # msgstr ""
348 # msgid "Source port"
349 # msgstr ""
350 # msgid "Protocol"
351 # msgstr ""
352 msgid "Source IP address"
353 msgstr "Adres źródłowy"
354
355 msgid "Source MAC address"
356 msgstr "Źródłowy adres MAC"
357
358 msgid "Source NAT"
359 msgstr "NAT żródłowy"
360
361 # http://www.digipedia.pl/def/doc/id/677604507/name/SNAT/
362 msgid ""
363 "Source NAT is a specific form of masquerading which allows fine grained "
364 "control over the source IP used for outgoing traffic, for example to map "
365 "multiple WAN addresses to internal subnets."
366 msgstr ""
367 "SNAT używany jest wtedy, gdy zmieniane są adresy pakietów połączenia "
368 "wychodzącego, czyli pakiety żródłowe. Wykonywany jest zawsze po routowaniu "
369 "(POSTROUTING), a więc w chwili, gdy pakiety są gotowe opuścić host. "
370 "IPmasquerading jest formą SNAT."
371
372 msgid "Source address"
373 msgstr "Adres źródłowy"
374
375 msgid "Source port"
376 msgstr "Port źródłowy"
377
378 msgid "Source zone"
379 msgstr "Strefa źródłowa"
380
381 msgid ""
382 "The firewall creates zones over your network interfaces to control network "
383 "traffic flow."
384 msgstr ""
385
386 msgid ""
387 "The options below control the forwarding policies between this zone (%s) and "
388 "other zones. <em>Destination zones</em> cover forwarded traffic "
389 "<strong>originating from %q</strong>. <em>Source zones</em> match forwarded "
390 "traffic from other zones <strong>targeted at %q</strong>. The forwarding "
391 "rule is <em>unidirectional</em>, e.g. a forward from lan to wan does "
392 "<em>not</em> imply a permission to forward from wan to lan as well."
393 msgstr ""
394
395 msgid ""
396 "This page allows you to change advanced properties of the port forwarding "
397 "entry. In most cases there is no need to modify those settings."
398 msgstr ""
399
400 msgid ""
401 "This page allows you to change advanced properties of the traffic rule "
402 "entry, such as matched source and destination hosts."
403 msgstr ""
404
405 msgid ""
406 "This section defines common properties of %q. The <em>input</em> and "
407 "<em>output</em> options set the default policies for traffic entering and "
408 "leaving this zone while the <em>forward</em> option describes the policy for "
409 "forwarded traffic between different networks within the zone. <em>Covered "
410 "networks</em> specifies which available networks are member of this zone."
411 msgstr ""
412
413 msgid "To %s at %s on <var>this device</var>"
414 msgstr ""
415
416 msgid "To %s in %s"
417 msgstr ""
418
419 msgid "To %s on <var>this device</var>"
420 msgstr ""
421
422 msgid "To %s, %s in %s"
423 msgstr ""
424
425 msgid "To source IP"
426 msgstr ""
427
428 msgid "To source port"
429 msgstr ""
430
431 msgid "Traffic Rules"
432 msgstr ""
433
434 msgid ""
435 "Traffic rules define policies for packets traveling between different zones, "
436 "for example to reject traffic between certain hosts or to open WAN ports on "
437 "the router."
438 msgstr ""
439
440 msgid "Via %s"
441 msgstr ""
442
443 msgid "Via %s at %s"
444 msgstr ""
445
446 msgid ""
447 "You may specify multiple by selecting \"-- custom --\" and then entering "
448 "protocols separated by space."
449 msgstr ""
450
451 msgid "Zone %q"
452 msgstr "Strefa %q"
453
454 msgid "Zone ⇒ Forwardings"
455 msgstr ""
456
457 msgid "Zones"
458 msgstr "Strefy"
459
460 msgid "accept"
461 msgstr "akceptuj"
462
463 msgid "any"
464 msgstr "dowolny"
465
466 msgid "any host"
467 msgstr "dowolny host"
468
469 msgid "any router IP"
470 msgstr ""
471
472 msgid "any zone"
473 msgstr ""
474
475 msgid "don't track"
476 msgstr ""
477
478 msgid "drop"
479 msgstr ""
480
481 msgid "reject"
482 msgstr ""
483
484 #~ msgid "Destination"
485 #~ msgstr "Miejsce przeznaczenia"
486
487 #~ msgid "Family"
488 #~ msgstr "Rodzina"
489
490 #~ msgid "Forward to %s in %s"
491 #~ msgstr "Przekazuj do %s w %s"
492
493 #~ msgid "Forward to %s, %s in %s"
494 #~ msgstr "Przekazuj d0 %s, %s w %s"
495
496 #~ msgid "SNAT"
497 #~ msgstr "SNAT"
498
499 #~ msgid "Source"
500 #~ msgstr "Źródło"
501
502 #~ msgid "To %s"
503 #~ msgstr "Do %s"
504
505 #~ msgid "Via"
506 #~ msgstr "przez"
507
508 #~ msgid "Accept forward"
509 #~ msgstr "Akceptuj przekazywanie"
510
511 #~ msgid "Accept input"
512 #~ msgstr "Akceptuj wejście"
513
514 #~ msgid "Disable"
515 #~ msgstr "Wyłącz"
516
517 #~ msgid "Discard forward"
518 #~ msgstr "Odrzuć przekazywanie"
519
520 #~ msgid "Discard input"
521 #~ msgstr "Odrzuć wejście"
522
523 #~ msgid "Do not track forward"
524 #~ msgstr "Nie śledź przekazywania"
525
526 #~ msgid "Do not track input"
527 #~ msgstr "Nie śledź wejścia"
528
529 #~ msgid "IP"
530 #~ msgstr "IP"
531
532 #~ msgid "IP range"
533 #~ msgstr "Zakres IP"
534
535 #~ msgid "IPs"
536 #~ msgstr "Numery IP"
537
538 #~ msgid "MAC"
539 #~ msgstr "MAC"
540
541 #~ msgid "MACs"
542 #~ msgstr "Adresy MAC"
543
544 #~ msgid "Rule is disabled"
545 #~ msgstr "Reguła jest wyłączona"
546
547 #~ msgid "Rule is enabled"
548 #~ msgstr "Reguła jest włączona"
549
550 #~ msgid "day"
551 #~ msgstr "dzień"
552
553 #~ msgid "port"
554 #~ msgstr "port"
555
556 #~ msgid "ports"
557 #~ msgstr "porty"
558
559 #~ msgid "(optional)"
560 #~ msgstr "(opcjonalne)"
561
562 #~ msgid "Internal port (optional)"
563 #~ msgstr "Wewnętrzny port (opcjonalnie)"
564
565 #~ msgid "Advanced Options"
566 #~ msgstr "Opcje zaawansowane"
567
568 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
569 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/trule.lua #
570 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
571 # msgid "Name"
572 # msgstr ""
573 # msgid "(optional)"
574 # msgstr ""
575 # msgid "Protocol"
576 # msgstr ""
577 # msgid "Source port"
578 # msgstr ""
579 # msgid "Destination port"
580 # msgstr ""
581 # msgid "Action"
582 # msgstr ""
583 # msgid "drop"
584 # msgstr ""
585 # msgid "accept"
586 # msgstr ""
587 # msgid "reject"
588 # msgstr ""
589 #~ msgid "Advanced Rules"
590 #~ msgstr "Reguły zaawansowane"
591
592 #~ msgid ""
593 #~ "Advanced rules let you customize the firewall to your needs. Only new "
594 #~ "connections will be matched. Packets belonging to already open "
595 #~ "connections are automatically allowed to pass the firewall."
596 #~ msgstr ""
597 #~ "Reguły zaawansowane pozwalają dostosować zaporę do Twoich potrzeb. Tylko "
598 #~ "nowe połączenia zostaną nimi objęte. Pakiety należące do połączeń już "
599 #~ "otwarte są automatycznie przepuszczane przez zaporę."
600
601 #~ msgid "Custom Rules (/etc/firewall.user)"
602 #~ msgstr "Reguły własne (/etc/firewall.user)"
603
604 #~ msgid "Device"
605 #~ msgstr "Urządzenie"
606
607 #~ msgid ""
608 #~ "For DNAT, match incoming traffic directed at the given destination ip "
609 #~ "address. For SNAT rewrite the source address to the given address."
610 #~ msgstr ""
611 #~ "Dla DNAT, dopasuj ruch przychodzący kierowane na podany adres IP. Dla "
612 #~ "SNAT zmienić adres źródłowy na podany adres."