3f8ab07afa9a1b9449b462398fbc8b1d5dcfd4ea
[project/luci.git] / po / pl / freifunk.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2012-08-30 13:23+0200\n"
5 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid "BSSID"
16 msgstr "BSSID"
17
18 msgid "Bad (ETX > 10)"
19 msgstr ""
20
21 msgid "Basic Settings"
22 msgstr "Ustawienia Podstawowe"
23
24 msgid "Basic settings"
25 msgstr "Ustawienia podstawowe"
26
27 msgid "Basic settings are incomplete. Please go to"
28 msgstr "Niekompletne ustawienia podstawowe. Proszę uzupełnić"
29
30 msgid "Basic system settings"
31 msgstr "Podstawowe ustawienia systemu"
32
33 msgid "Bitrate"
34 msgstr "Bitrate"
35
36 msgid "Channel"
37 msgstr "Kanał"
38
39 msgid "Check for new firmware versions and perform automatic updates."
40 msgstr "Automatycznie sprawdź i uaktualnij wersję firmware`u"
41
42 msgid "Client network size"
43 msgstr "Rozmiar sieci klientów"
44
45 msgid "Community"
46 msgstr "Społeczność"
47
48 msgid "Community profile"
49 msgstr "Profil w społeczności"
50
51 msgid "Community settings"
52 msgstr "Ustawienia społeczności"
53
54 msgid "Confirm Upgrade"
55 msgstr "Potwierdź uaktualnienie"
56
57 msgid "Contact"
58 msgstr "Dane kontaktowe"
59
60 msgid "Contact information is incomplete. Please go to"
61 msgstr "Dane kontaktowe są niekompletne. Proszę uzupełnij je"
62
63 msgid "Coordinates"
64 msgstr "Współrzędne"
65
66 msgid "Country code"
67 msgstr "Prefiks kraju"
68
69 msgid "Default routes"
70 msgstr "Domyślne trasy (routes)"
71
72 msgid "Disable default content"
73 msgstr "Wyłącz domyślną zawartość"
74
75 # Nie przetłumaczymy tego lepiej.
76 msgid "Diversity is enabled for device"
77 msgstr "Różnorodność jest włączona dla urządzenia"
78
79 msgid "E-Mail"
80 msgstr "E-Mail"
81
82 msgid "ESSID"
83 msgstr "Nazwa sieci (ESSID)"
84
85 msgid "Edit index page"
86 msgstr "Edytuj stronę główną"
87
88 msgid "Enable IPv6"
89 msgstr ""
90
91 msgid "Error"
92 msgstr "Błąd"
93
94 msgid "Find your coordinates with OpenStreetMap"
95 msgstr "Znajdź swoje współrzędne w OpenStreetMap"
96
97 msgid "Freifunk"
98 msgstr "Freifunk"
99
100 msgid "Freifunk Overview"
101 msgstr "Przegląd sieci Freifunk"
102
103 msgid "Freifunk Remote Update"
104 msgstr "Zdalna aktualizacja Freifunk"
105
106 msgid "Gateway"
107 msgstr "Brama"
108
109 msgid "Go to"
110 msgstr "Przejdź do"
111
112 msgid "Good (2 < ETX < 4)"
113 msgstr ""
114
115 msgid "Green"
116 msgstr ""
117
118 msgid "Hello and welcome in the network of"
119 msgstr "Cześć ! Witamy w sieci "
120
121 msgid "Hide OpenStreetMap"
122 msgstr "Ukryj OpenStreetMap"
123
124 msgid "Homepage"
125 msgstr "Strona domowa"
126
127 msgid "Hostname"
128 msgstr "Nazwa hosta"
129
130 msgid "IPv6 Config"
131 msgstr ""
132
133 msgid "IPv6 Prefix"
134 msgstr ""
135
136 msgid "IPv6 network in CIDR notation."
137 msgstr ""
138
139 msgid "If selected then the default content element is not shown."
140 msgstr "Jeśli zaznaczone domyślna zawartość nie jest widoczna"
141
142 msgid "If you are interested in our project then contact the local community"
143 msgstr ""
144 "Jeśli jesteś zainteresowany projektem kontaktuj się z lokalna społecznością "
145 "Freifunk"
146
147 msgid "Index Page"
148 msgstr "Strona początkowa"
149
150 msgid "Interface"
151 msgstr "Interfejs"
152
153 msgid ""
154 "Internet access depends on technical and organisational conditions and may "
155 "or may not work for you."
156 msgstr ""
157 "Dostęp do internetu zależy od warunków technicznych i organizacyjnych, i "
158 "dlatego może nie działać."
159
160 msgid "It is operated by"
161 msgstr "Jest zarządzany przez"
162
163 msgid "Keep configuration"
164 msgstr "Zachowaj konfigurację"
165
166 msgid "Latitude"
167 msgstr "Szerokość"
168
169 msgid "Legend"
170 msgstr ""
171
172 msgid "Load"
173 msgstr "Obciążenie"
174
175 msgid "Local Time"
176 msgstr "Czas Lokalny"
177
178 # Może ktoś ma lepsze słowo?
179 msgid "Location"
180 msgstr "Lokacja"
181
182 msgid "Longitude"
183 msgstr "Długość"
184
185 msgid "Map"
186 msgstr "Mapa"
187
188 msgid "Map Error"
189 msgstr "Błąd Mapy"
190
191 msgid "Memory"
192 msgstr "Pamięć"
193
194 # Dosłownie prefiks kraty
195 msgid "Mesh prefix"
196 msgstr "Prefiks komórki"
197
198 msgid "Metric"
199 msgstr "Metryka"
200
201 msgid "Mode"
202 msgstr "Tryb"
203
204 msgid "Network"
205 msgstr "Sieć"
206
207 msgid "Network for client DHCP addresses"
208 msgstr "Sieć dla adresów klienta DHCP"
209
210 msgid "Nickname"
211 msgstr "Twoja ksywka"
212
213 msgid "No default routes known."
214 msgstr "Nie są znane żadne domyślne ścieżki routingu."
215
216 msgid "Notice"
217 msgstr "Uwaga"
218
219 msgid "OLSR"
220 msgstr "OLSR"
221
222 msgid "Operator"
223 msgstr "Zarządca"
224
225 msgid "Orange"
226 msgstr ""
227
228 msgid "Overview"
229 msgstr "Przegląd"
230
231 msgid "Package libiwinfo required!"
232 msgstr "Wymagany pakiet libiwinfo !"
233
234 msgid "Phone"
235 msgstr "Telefon"
236
237 msgid "Please fill in your contact details below."
238 msgstr "Proszę uzupełnij dane kontaktowe poniżej."
239
240 msgid "Please set your contact information"
241 msgstr "Proszę uzupełnić swoje dane kontaktowe"
242
243 msgid "Power"
244 msgstr "Moc"
245
246 msgid "Processor"
247 msgstr "Procesor"
248
249 msgid "Profile"
250 msgstr "Profil"
251
252 msgid "Profile (Expert)"
253 msgstr "Profil (tryb eksperta)"
254
255 msgid "Realname"
256 msgstr "Imię i Nazwisko (prawdziwe)"
257
258 msgid "Red"
259 msgstr ""
260
261 msgid "SSID"
262 msgstr "SSID"
263
264 msgid ""
265 "Select your location with a mouse click on the map. The map will only show "
266 "up if you are connected to the Internet."
267 msgstr ""
268 "Proszę zaznaczyć swoją lokację na mapie. Mapa jest pokazywana tylko jeśli "
269 "masz dostęp do internetu."
270
271 msgid "Show OpenStreetMap"
272 msgstr "Pokaż OpenStreetMap"
273
274 msgid "Show on map"
275 msgstr "Pokaż na mapie"
276
277 msgid "Signal"
278 msgstr "Sygnał"
279
280 msgid "Splash"
281 msgstr "Splash"
282
283 msgid "Start Upgrade"
284 msgstr "Zacznij aktualizację"
285
286 msgid "Statistics"
287 msgstr "Statystyki"
288
289 msgid "Status"
290 msgstr "Status"
291
292 msgid "Still usable (4 < ETX < 10)"
293 msgstr ""
294
295 msgid "System"
296 msgstr "System"
297
298 msgid "TX"
299 msgstr "TX"
300
301 msgid ""
302 "The <em>libiwinfo</em> package is not installed. You must install this "
303 "component for working wireless configuration!"
304 msgstr ""
305 "Pakiet <em>libiwinfo</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować, "
306 "aby konfiguracja sieci bezprzewodowej mogła być uaktywniona!"
307
308 msgid ""
309 "The OLSRd service is not configured to capture position data from the "
310 "network.<br /> Please make sure that the nameservice plugin is properly "
311 "configured and that the <em>latlon_file</em> option is enabled."
312 msgstr ""
313 "Usługa OLSRd nie jest skonfigurowana do pozyskiwania nazwy z sieci.<br /> "
314 "Proszę się upewnić, że plugin nameservice jest poprawnie skonfigurowany, "
315 "oraz opcja użycia pliku <em>latlon_file</em> jest zaznaczona."
316
317 msgid "The installed firmware is the most recent version."
318 msgstr "Zainstalowany firmware jest aktualny."
319
320 msgid ""
321 "These are the basic settings for your local wireless community. These "
322 "settings define the default values for the wizard and DO NOT affect the "
323 "actual configuration of the router."
324 msgstr ""
325 "Są to podstawowe ustawienia dla twojej lokalnej bezprzewodowej społeczności. "
326 "Te ustawienia określają domyślne wartości dla kreatora i NIE MAJĄ wpływu na "
327 "aktualną konfigurację routera."
328
329 msgid "These are the settings of your local community."
330 msgstr "To są ustawienia twojej lokalnej społeczności (community)."
331
332 msgid ""
333 "These pages will assist you in setting up your router for Freifunk or "
334 "similar wireless community networks."
335 msgstr ""
336 "Te strony pomogą ci skonfigurować twój router do sieci Freifunk, lub innej "
337 "sieci społecznościowej ."
338
339 msgid "This is the access point"
340 msgstr "To jest punk dostępowy (AP)"
341
342 msgid "Update Settings"
343 msgstr "Uaktualnij ustawienia"
344
345 msgid "Update available!"
346 msgstr "Aktualizacja dostępna!!!"
347
348 msgid "Uptime"
349 msgstr "Aktualizacja"
350
351 msgid "Verify downloaded images"
352 msgstr "Sprawdź pobrane obrazy"
353
354 msgid "Very good (ETX < 2)"
355 msgstr ""
356
357 msgid ""
358 "We are an initiative to establish a free, independent and open wireless mesh "
359 "network."
360 msgstr ""
361 "Jesteśmy inicjatywą na rzecz ustanowienia wolnej, niezależnej i otwartej "
362 "bezprzewodowej siatki kratowej."
363
364 msgid "Wireless Overview"
365 msgstr "Przegląd Ustawień WiFi"
366
367 msgid "Yellow"
368 msgstr ""
369
370 msgid ""
371 "You can display additional content on the public index page by inserting "
372 "valid XHTML in the form below.<br />Headlines should be enclosed between &lt;"
373 "h2&gt; and &lt;/h2&gt;."
374 msgstr ""
375 "Można wyświetlić dodatkową zawartość na publicznej stronie indeksu "
376 "wstawiając poprawny XHTML do formularza poniżej.<br />Nagłówki powinny być "
377 "zamknięte tagami &lt;h2&gt; i &lt;/h2&gt;."
378
379 msgid ""
380 "You can find further information about the global Freifunk initiative at"
381 msgstr ""
382 "Możesz znaleźć więcej informacji o naszej globalnej inicjatywie Freifunk na"
383
384 msgid "You can manually edit the selected community profile here."
385 msgstr "Możesz ręcznie edytować wybrany profil społeczności tutaj"
386
387 msgid ""
388 "You need to select a profile before you can edit it. To select a profile go "
389 "to"
390 msgstr ""
391 "Aby edytować profil musisz go najpierw zaznaczyć. Zaznacz profil aby "
392 "kontynuować"
393
394 msgid "and fill out all required fields."
395 msgstr "i wypełnij wszystkie wymagane pola."
396
397 msgid "buffered"
398 msgstr "buforowany"
399
400 msgid "cached"
401 msgstr "cachowany"
402
403 msgid "e.g."
404 msgstr "np."
405
406 msgid "free"
407 msgstr "darmowy"
408
409 msgid "to disable it."
410 msgstr "aby wyłączyć"
411
412 msgid "used"
413 msgstr "używany"
414
415 msgid "wireless settings"
416 msgstr "ustawienia sieci bezprzewodowej"