410ce6374e69eec8870511e8b0610658ea459d6e
[project/luci.git] / po / pl / meshwizard.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-04-19 21:15+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-09-03 20:52+0200\n"
7 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Channel"
18 msgstr "Kanał"
19
20 msgid "Check this to protect your LAN from other nodes or clients"
21 msgstr ""
22 "Zaznacz, aby zabezpieczyć sieć lokalną przed innymi węzłami lub klientami "
23 "sieci"
24
25 msgid "Cleanup config"
26 msgstr "Wyczyść konfigurację"
27
28 msgid "Configure this interface"
29 msgstr "Skonfiguruj ten interfejs"
30
31 msgid "DHCP IP range"
32 msgstr "Pula adresów DHCP"
33
34 msgid "DHCP will automatically assign ip addresses to clients"
35 msgstr "DHCP automatycznie przypisze adresy IP klientom"
36
37 msgid "Enable DHCP"
38 msgstr "Włącz DHCP"
39
40 msgid "General Settings"
41 msgstr "Ustawienia ogólne"
42
43 msgid ""
44 "If this is selected then config is cleaned before setting new config options."
45 msgstr ""
46 "Jeśli ta opcja jest zaznaczona to stara konfiguracja jest usuwana przed "
47 "zapisaniem nowych opcji."
48
49 msgid "Interfaces"
50 msgstr "Interfejsy"
51
52 msgid "Mesh IP address"
53 msgstr "Adres Mesh IP"
54
55 msgid "Mesh Wizard"
56 msgstr "Kreator Mesh"
57
58 msgid "Protect LAN"
59 msgstr "Chroń LAN"
60
61 msgid ""
62 "Select this to allow others to use your connection to access the internet."
63 msgstr ""
64 "Zaznacz tę opcję aby inni użytkownicy mogli używać twojego połączenia do "
65 "korzystania z internetu"
66
67 msgid "Share your internet connection"
68 msgstr "Współdziel swoje połączenie internetowe"
69
70 msgid ""
71 "The IP range from which clients are assigned ip addresses (e.g. "
72 "10.1.2.1/28). If this is a range inside your mesh network range, then it "
73 "will be announced as HNA. Any other range will use NAT. If left empty then "
74 "the defaults from the community profile will be used."
75 msgstr ""
76 "Zakres adresów IP, z którego klientom są przypisywane adresy IP (np. "
77 "10.1.2.1/28). Jeżeli jest to zakres wewnątrz twojej sieci mesh, wówczas "
78 "zostanie rozgłoszony jako HNA. Każdy inny zakres będzie używać NAT. Jeżeli "
79 "pozostanie pusty, wówczas zostanie użyty domyślny profil społeczności."
80
81 msgid "The given IP address is not inside the mesh network range"
82 msgstr "Podany adres IP nie należy do zakresu sieci mesh"
83
84 msgid ""
85 "This is a unique address in the mesh (e.g. 10.1.1.1) and has to be "
86 "registered at your local community."
87 msgstr ""
88 "Jest to unikalny adres w sieci mesh (np. 10.1.1.1) i musi być zarejestrowana "
89 "w lokalnej społeczności."
90
91 msgid "This will setup a new virtual wireless interface in Access Point mode."
92 msgstr ""
93 "Ta opcja skonfiguruje nowy wirtualny interfejs bezprzewodowy w trybie Access "
94 "Point`a"
95
96 msgid ""
97 "This wizard will assist you in setting up your router for Freifunk or "
98 "another similar wireless community network."
99 msgstr ""
100 "Ten kreator pomoże skonfigurować router do korzystania z Freifunk lub "
101 "podobnej społecznej sieci bezprzewodowej (darmowe WiFi)"
102
103 msgid "Virtual Access Point (VAP)"
104 msgstr "Access Point Wirtualny (VAP)"
105
106 msgid "Wizard"
107 msgstr "Kreator"
108
109 msgid "Your device and neighbouring nodes have to use the same channel."
110 msgstr "Twój router i sąsiedzkie węzły sieci używają tego samego kanału."
111
112 msgid "recommended"
113 msgstr "zalecane"