c0937c04264a77d2a5b60c08adf02af6e61500e9
[project/luci.git] / po / pl / meshwizard.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-04-19 21:15+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-09-03 20:52+0200\n"
7 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Activate or deactivate IPv6 config globally."
18 msgstr ""
19
20 msgid "Channel"
21 msgstr "Kanał"
22
23 msgid "Check this to protect your LAN from other nodes or clients"
24 msgstr ""
25 "Zaznacz, aby zabezpieczyć sieć lokalną przed innymi węzłami lub klientami "
26 "sieci"
27
28 msgid "Cleanup config"
29 msgstr "Wyczyść konfigurację"
30
31 msgid "Configure this interface"
32 msgstr "Skonfiguruj ten interfejs"
33
34 msgid "DHCP IP range"
35 msgstr "Pula adresów DHCP"
36
37 msgid "DHCP will automatically assign ip addresses to clients"
38 msgstr "DHCP automatycznie przypisze adresy IP klientom"
39
40 msgid "Enable DHCP"
41 msgstr "Włącz DHCP"
42
43 msgid "Enable RA"
44 msgstr ""
45
46 msgid "Enabled"
47 msgstr ""
48
49 msgid "General Settings"
50 msgstr "Ustawienia ogólne"
51
52 msgid "IPv6 Settings"
53 msgstr ""
54
55 msgid ""
56 "If this is selected then config is cleaned before setting new config options."
57 msgstr ""
58 "Jeśli ta opcja jest zaznaczona to stara konfiguracja jest usuwana przed "
59 "zapisaniem nowych opcji."
60
61 msgid "Interfaces"
62 msgstr "Interfejsy"
63
64 msgid "Mesh IP address"
65 msgstr "Adres Mesh IP"
66
67 msgid "Mesh IPv6 address"
68 msgstr ""
69
70 msgid "Mesh Wizard"
71 msgstr "Kreator Mesh"
72
73 msgid ""
74 "Note: this will setup this interface for mesh operation, i.e. add to zone "
75 "'freifunk' and enable olsr."
76 msgstr ""
77
78 msgid "Protect LAN"
79 msgstr "Chroń LAN"
80
81 msgid ""
82 "Select this to allow others to use your connection to access the internet."
83 msgstr ""
84 "Zaznacz tę opcję aby inni użytkownicy mogli używać twojego połączenia do "
85 "korzystania z internetu"
86
87 msgid "Send router advertisements on this device."
88 msgstr ""
89
90 msgid "Share your internet connection"
91 msgstr "Współdziel swoje połączenie internetowe"
92
93 msgid ""
94 "The IP range from which clients are assigned ip addresses (e.g. "
95 "10.1.2.1/28). If this is a range inside your mesh network range, then it "
96 "will be announced as HNA. Any other range will use NAT. If left empty then "
97 "the defaults from the community profile will be used."
98 msgstr ""
99 "Zakres adresów IP, z którego klientom są przypisywane adresy IP (np. "
100 "10.1.2.1/28). Jeżeli jest to zakres wewnątrz twojej sieci mesh, wówczas "
101 "zostanie rozgłoszony jako HNA. Każdy inny zakres będzie używać NAT. Jeżeli "
102 "pozostanie pusty, wówczas zostanie użyty domyślny profil społeczności."
103
104 msgid "The given IP address is not inside the mesh network range"
105 msgstr "Podany adres IP nie należy do zakresu sieci mesh"
106
107 msgid ""
108 "This is a unique IPv6 address in CIDR notation (e.g. 2001:1:2:3::1/64) and "
109 "has to be registered at your local community."
110 msgstr ""
111
112 msgid ""
113 "This is a unique address in the mesh (e.g. 10.1.1.1) and has to be "
114 "registered at your local community."
115 msgstr ""
116 "Jest to unikalny adres w sieci mesh (np. 10.1.1.1) i musi być zarejestrowana "
117 "w lokalnej społeczności."
118
119 msgid "This will setup a new virtual wireless interface in Access Point mode."
120 msgstr ""
121 "Ta opcja skonfiguruje nowy wirtualny interfejs bezprzewodowy w trybie Access "
122 "Point`a"
123
124 msgid ""
125 "This wizard will assist you in setting up your router for Freifunk or "
126 "another similar wireless community network."
127 msgstr ""
128 "Ten kreator pomoże skonfigurować router do korzystania z Freifunk lub "
129 "podobnej społecznej sieci bezprzewodowej (darmowe WiFi)"
130
131 msgid "Virtual Access Point (VAP)"
132 msgstr "Access Point Wirtualny (VAP)"
133
134 msgid "Wizard"
135 msgstr "Kreator"
136
137 msgid "Your device and neighbouring nodes have to use the same channel."
138 msgstr "Twój router i sąsiedzkie węzły sieci używają tego samego kanału."
139
140 msgid "recommended"
141 msgstr "zalecane"