luci-0.11: merge outstanding trunk changes
[project/luci.git] / po / pl / minidlna.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 07:53+0200\n"
5 "Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid "Advanced Settings"
16 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
17
18 msgid "Album art names:"
19 msgstr "Nazwy okładek albumów:"
20
21 msgid "Announced model number:"
22 msgstr "Rozgłaszany model:"
23
24 msgid "Announced serial number:"
25 msgstr "Rozgłaszany numer seryjny:"
26
27 msgid "Browse directory"
28 msgstr "Przeglądaj folder"
29
30 msgid "Collecting data..."
31 msgstr "Zbieranie informacji..."
32
33 msgid "Database directory:"
34 msgstr "Katalog bazy danych:"
35
36 msgid "Enable TIVO:"
37 msgstr "Włącz TIVO:"
38
39 msgid "Enable inotify:"
40 msgstr "Włącz inotify:"
41
42 msgid "Enable:"
43 msgstr "Włącz:"
44
45 msgid "Friendly name:"
46 msgstr "Przyjazna nazwa:"
47
48 msgid "General Settings"
49 msgstr "Ustawienia ogólne"
50
51 msgid "Interfaces:"
52 msgstr "Interfejsy:"
53
54 msgid "Log directory:"
55 msgstr "Katalog dzienników (logów):"
56
57 msgid "Media directories:"
58 msgstr "Katalog mediów:"
59
60 msgid ""
61 "MiniDLNA is server software with the aim of being fully compliant with DLNA/"
62 "UPnP-AV clients."
63 msgstr ""
64 "MiniDLNA jest oprogramowaniem serwerowym mającym na celu pełną zgodność z "
65 "klientami DLNA/UPnP-AV."
66
67 msgid ""
68 "Model number the miniDLNA daemon will report to clients in its XML "
69 "description."
70 msgstr "Model, który demon miniDLNA zgłosi klientom w swoim opisie XML."
71
72 msgid "Music"
73 msgstr "Muzyka"
74
75 msgid "Network interfaces to serve."
76 msgstr "Interfejsy sieciowe do obsługiwania."
77
78 msgid "Notify interval in seconds."
79 msgstr "Interwał powiadamiania w sekundach."
80
81 msgid "Notify interval:"
82 msgstr "Interwał powiadamiania."
83
84 msgid "Pictures"
85 msgstr "Obrazy"
86
87 msgid "Port for HTTP (descriptions, SOAP, media transfer) traffic."
88 msgstr "Port dla ruchu HTTP (opisy, SOAP, transfer mediów)."
89
90 msgid "Port:"
91 msgstr "Port:"
92
93 msgid "Presentation URL:"
94 msgstr "URL prezentacyjny:"
95
96 msgid "Root container:"
97 msgstr "Kontener główny (root):"
98
99 msgid ""
100 "Serial number the miniDLNA daemon will report to clients in its XML "
101 "description."
102 msgstr ""
103 "Numer seryjny, który demon miniDLNA zgłosi klientom w swoim opisie XML."
104
105 msgid ""
106 "Set this if you want to customize the name that shows up on your clients."
107 msgstr "Ustaw to, jeśli chcesz wybrać własną nazwę pokazującą się w klientach."
108
109 msgid ""
110 "Set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA "
111 "to store its database and album art cache."
112 msgstr ""
113 "Ustaw to, jeśli chcesz podać folder, w którym miniDLNA powinien przechowywać "
114 "bazę danych i cache okładek albumów."
115
116 msgid ""
117 "Set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA "
118 "to store its log file."
119 msgstr ""
120 "Ustaw to, jeśli chcesz podać folder, w którym miniDLNA powinien przechowywać "
121 "dzienniki (logi)."
122
123 msgid ""
124 "Set this to enable inotify monitoring to automatically discover new files."
125 msgstr ""
126 "Ustaw to, aby włączyć monitorowanie inotify, by automatycznie wykrywać nowe "
127 "pliki."
128
129 msgid ""
130 "Set this to enable support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo "
131 "supporting HMO."
132 msgstr ""
133 "Ustaw to, aby włączyć wsparcie dla streamingu plików .jpg i .mp3 do TiVo "
134 "obsługującego HMO."
135
136 msgid ""
137 "Set this to strictly adhere to DLNA standards. This will allow server-side "
138 "downscaling of very large JPEG images, which may hurt JPEG serving "
139 "performance on (at least) Sony DLNA products."
140 msgstr ""
141 "Ustaw to, aby ściśle przestrzegać standardów DLNA. Pozwoli to na "
142 "zmniejszanie wielkich plików JPEG po stronie serwera, co może obniżyć "
143 "wydajność dostarczania plików JPEG (przynajmniej) na urządzeniach DLNA Sony."
144
145 msgid ""
146 "Set this to the directory you want scanned. If you want to restrict the "
147 "directory to a specific content type, you can prepend the type ('A' for "
148 "audio, 'V' for video, 'P' for images), followed by a comma, to the directory "
149 "(eg. media_dir=A,/mnt/media/Music). Multiple directories can be specified."
150 msgstr ""
151 "Ustaw tu folder, który chcesz skanować. Jeśli chcesz ograniczyć folder do "
152 "konkretnego typu zawartości, możesz poprzedzić ścieżkę typem (\"A\" dla "
153 "audio, \"V\" dla wideo, \"P\" dla obrazów) i przecinkiem (np media_dir=A,/"
154 "mnt/media/Muzyka). Możesz podać kilka folderów."
155
156 msgid "Specify the path to the MiniSSDPd socket."
157 msgstr "Podaj ścieżkę do gniazda (socketu) miniSSDPd."
158
159 msgid "Standard container"
160 msgstr "Standardowy kontener"
161
162 msgid "Strict to DLNA standard:"
163 msgstr "Ściśle trzymaj się standardów DLNA:"
164
165 msgid ""
166 "The miniDLNA service is active, serving %d audio, %d video and %d image "
167 "files."
168 msgstr ""
169 "Usługa miniDLNA jest aktywna, dostarczając %d utworów, %d filmów i %d "
170 "obrazów."
171
172 msgid "The miniDLNA service is not running."
173 msgstr "Usługa miniDLNA nie jest włączona."
174
175 msgid "This is a list of file names to check for when searching for album art."
176 msgstr ""
177 "To jest lista nazw plików do sprawdzenia podczas wyszukiwania okładki albumu."
178
179 msgid "Video"
180 msgstr "Wideo"
181
182 msgid "miniDLNA"
183 msgstr "miniDLNA"
184
185 msgid "miniDLNA Status"
186 msgstr "Status miniDLNA"
187
188 msgid "miniSSDP socket:"
189 msgstr "Gniazdo (socket) miniSSDP:"