luci-0.11: merge outstanding trunk changes
[project/luci.git] / po / pl / multiwan.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2012-09-01 15:25+0200\n"
5 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid "Attempts Before WAN Failover"
16 msgstr "Liczba prób przed procedurą WAN Failover (połączenie awaryjne WAN)"
17
18 msgid "Attempts Before WAN Recovery"
19 msgstr "Liczba prób przed procedurą WAN Recovery (przywrócenie WAN)"
20
21 msgid "Auto"
22 msgstr "Automatycznie"
23
24 msgid "Collecting data..."
25 msgstr "Zbieranie informacji..."
26
27 msgid ""
28 "Configure rules for directing outbound traffic through specified WAN Uplinks."
29 msgstr ""
30 "Skonfiguruj zasady kierowania ruchu wychodzącego za pośrednictwem "
31 "określonych łączy WAN."
32
33 msgid "DNS Server(s)"
34 msgstr "Serwer(y) DNS"
35
36 msgid "Default Route"
37 msgstr "Trasa domyślna"
38
39 msgid "Destination Address"
40 msgstr "Adres docelowy"
41
42 msgid "Disable"
43 msgstr "Wyłącz"
44
45 msgid "Enable"
46 msgstr "Włącz"
47
48 msgid "Failing"
49 msgstr "Niepowodzenie"
50
51 msgid "Failover Traffic Destination"
52 msgstr "Cel ruch dla połączenia awaryjnego"
53
54 msgid "Health Monitor ICMP Host(s)"
55 msgstr "Monitorowane hosty przy użyciu protokołu ICMP (ping)"
56
57 msgid "Health Monitor ICMP Timeout"
58 msgstr ""
59 "Czas nieosiągalności monitorowanych hostów przy użyciu protokołu ICMP (ping)"
60
61 msgid "Health Monitor Interval"
62 msgstr "Odstęp pomiędzy próbami monitoringu"
63
64 msgid ""
65 "Health Monitor detects and corrects network changes and failed connections."
66 msgstr ""
67 "Monitor stanu wykrywa i koryguje zmiany sieci oraz nieudane połączenia."
68
69 msgid "KO"
70 msgstr "KO"
71
72 msgid "Load Balancer Distribution"
73 msgstr "Dystrybucja równoważenia obciążenia"
74
75 msgid "Load Balancer(Compatibility)"
76 msgstr "Równoważenie obciążenia (Zgodność)"
77
78 msgid "Load Balancer(Performance)"
79 msgstr "Równoważenie obciążenia (Wydajność)"
80
81 msgid "Multi-WAN"
82 msgstr "Multi-WAN"
83
84 msgid "Multi-WAN Status"
85 msgstr "Status Multi-WAN"
86
87 msgid "Multi-WAN Traffic Rules"
88 msgstr "Reguły ruchu Multi-WAN"
89
90 msgid ""
91 "Multi-WAN allows for the use of multiple uplinks for load balancing and "
92 "failover."
93 msgstr ""
94 "Multi-WAN pozwala na używanie kilku łącz w celu równoważenia obciążenia lub "
95 "omijania awarii."
96
97 msgid "None"
98 msgstr "Żaden"
99
100 msgid "OK"
101 msgstr "OK"
102
103 msgid "Ports"
104 msgstr "Porty"
105
106 msgid "Protocol"
107 msgstr "Protokół"
108
109 msgid "Recovering"
110 msgstr "Odzyskiwanie"
111
112 msgid "Source Address"
113 msgstr "Adres źródłowy"
114
115 msgid "Unknown"
116 msgstr "Nieznany"
117
118 msgid "WAN Interfaces"
119 msgstr "Interfejsy WAN"
120
121 msgid "WAN Uplink"
122 msgstr "Łącze WAN"
123
124 msgid "all"
125 msgstr "wszystkie"