luci-0.11: merge r9365 - r9385
[project/luci.git] / po / pl / olsr.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2012-10-11 14:12+0200\n"
5 "Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid "Active MID announcements"
16 msgstr "Aktywne ogłoszenia MID"
17
18 msgid "Active OLSR nodes"
19 msgstr "Aktywne węzły OLSR"
20
21 msgid "Active host net announcements"
22 msgstr "Aktywne ogłoszenia hostnet"
23
24 msgid "Advanced Settings"
25 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
26
27 msgid "Allow gateways with NAT"
28 msgstr "Zezwól na bramy z NAT"
29
30 msgid "Allow the selection of an outgoing ipv4 gateway with NAT"
31 msgstr "Zezwól na wybieranie wychodzącej bramy IPv4 przez NAT"
32
33 msgid "Announce uplink"
34 msgstr "Ogłaszaj uplink"
35
36 msgid "Announced network"
37 msgstr "Ogłaszana sieć"
38
39 msgid "Both values must use the dotted decimal notation."
40 msgstr ""
41 "Obie wartości muszą używać zapisu dziesiętnego z kropką przed częścią "
42 "dziesiętną."
43
44 msgid "Broadcast address"
45 msgstr "Adres rozgłoszeniowy (broadcast)"
46
47 msgid "Configuration"
48 msgstr "Konfiguracja"
49
50 msgid "Device"
51 msgstr "Urządzenie"
52
53 msgid "Display"
54 msgstr "Wyświetl"
55
56 msgid "Downlink"
57 msgstr "Downlink"
58
59 msgid "Download Config"
60 msgstr "Ustawienia pobierania"
61
62 msgid "ETX"
63 msgstr "ETX"
64
65 msgid "Enable"
66 msgstr "Włącz"
67
68 msgid ""
69 "Enable SmartGateway. If it is disabled, then all other SmartGateway "
70 "parameters are ignored. Default is \"no\"."
71 msgstr ""
72 "Włącz SmartGateway. Jeśli wyłączone, wszystkie inne parametry SmartGateway "
73 "są ignorowane. Domyślnie jest wyłączone."
74
75 msgid "Enable this interface."
76 msgstr "Włącz ten interfejs."
77
78 msgid "Enabled"
79 msgstr "Włączone"
80
81 msgid "Expected retransmission count"
82 msgstr "Oczekiwana wartość retransmisji"
83
84 msgid "FIB metric"
85 msgstr ""
86
87 msgid ""
88 "FIBMetric controls the metric value of the host-routes OLSRd sets. \"flat\" "
89 "means that the metric value is always 2. This is the preferred value because "
90 "it helps the linux kernel routing to clean up older routes. \"correct\" uses "
91 "the hopcount as the metric value. \"approx\" use the hopcount as the metric "
92 "value too, but does only update the hopcount if the nexthop changes too. "
93 "Default is \"flat\"."
94 msgstr ""
95
96 # skorzystałem z niemieckiego tłumaczenia
97 msgid "Fisheye mechanism for TCs (checked means on). Default is \"on\""
98 msgstr ""
99 "Mechanizm Fisheye dla TCs (zaznaczone oznacza \"włączone\"). Domyślnie jest "
100 "\"włączone\""
101
102 msgid "Gateway"
103 msgstr "Brama"
104
105 msgid "General Settings"
106 msgstr "Ustawienia ogólne"
107
108 msgid "General settings"
109 msgstr "Ustawienia ogólne"
110
111 msgid "HNA"
112 msgstr "HNA"
113
114 msgid "HNA Announcements"
115 msgstr "Ogłoszenia HNA"
116
117 msgid "HNA interval"
118 msgstr "Interwał HNA"
119
120 msgid "HNA validity time"
121 msgstr "Czas poprawności HNA"
122
123 msgid "Hello"
124 msgstr "Hello"
125
126 msgid "Hello interval"
127 msgstr "Interwał Hello"
128
129 msgid "Hello validity time"
130 msgstr "Czas poprawności Hello"
131
132 msgid "Hna4"
133 msgstr "Hna4"
134
135 msgid "Hna6"
136 msgstr "Hna6"
137
138 msgid "Hops"
139 msgstr "Skoki (hops)"
140
141 msgid "Hostname"
142 msgstr "Nazwa hosta"
143
144 msgid ""
145 "Hosts in a OLSR routed network can announce connecitivity to external "
146 "networks using HNA messages."
147 msgstr ""
148 "Hosty w sieci OLSR mogą ogłaszać połączenia z zewnętrznymi sieciami poprzez "
149 "wiadomości HNA."
150
151 msgid ""
152 "Hysteresis for link sensing (only for hopcount metric). Hysteresis adds more "
153 "robustness to the link sensing but delays neighbor registration. Defaults is "
154 "\"yes\""
155 msgstr ""
156
157 msgid "IP Addresses"
158 msgstr "Adresy IP"
159
160 #, fuzzy
161 msgid ""
162 "IP-version to use. If 6and4 is selected then one olsrd instance is started "
163 "for each protocol."
164 msgstr ""
165 "Wersja protokołu IP. Jeśli jest wybrana 6and4 wtedy instancja olsrd jest "
166 "uruchomiona dla każdego protokołu"
167
168 msgid "IPv4"
169 msgstr "IPv4"
170
171 msgid "IPv4 broadcast"
172 msgstr "Rozgłaszanie IPv4"
173
174 msgid ""
175 "IPv4 broadcast address for outgoing OLSR packets. One useful example would "
176 "be 255.255.255.255. Default is \"0.0.0.0\", which triggers the usage of the "
177 "interface broadcast IP."
178 msgstr ""
179 "Adres rozgłoszeniowy (broadcast) IPv4 dla wychodzących pakietów OLSR. "
180 "Przydatnym przykładem byłoby 255.255.255.255. Domyślna wartość to \"0.0.0.0\" "
181 "- jest wtedy używany adres rozgłoszeniowy interfejsu."
182
183 msgid "IPv4 source"
184 msgstr "Źródło IPv4"
185
186 msgid ""
187 "IPv4 src address for outgoing OLSR packages. Default is \"0.0.0.0\", which "
188 "triggers usage of the interface IP."
189 msgstr ""
190 "Adres źródłowy IPv4 dla wychodzących pakietów. Domyślna wartość to \"0.0.0.0\" "
191 "- jest wtedy używany adres IP interfejsu."
192
193 msgid "IPv6"
194 msgstr "IPv6"
195
196 msgid "IPv6 multicast"
197 msgstr "Multicast IPv6"
198
199 # Nie mam pojęcia, jak to lepiej przetłumaczyć, ale w moich tłumaczeniach kieruję się zasadą "release early, release often".
200 msgid ""
201 "IPv6 multicast address. Default is \"FF02::6D\", the manet-router linklocal "
202 "multicast."
203 msgstr ""
204 "Adres multicast IPv6. Domyślna wartość to \"FF02::6D\", multicast lokalnego "
205 "routera."
206
207 msgid ""
208 "IPv6 network must be given in full notation, prefix must be in CIDR notation."
209 msgstr ""
210 "Sieć IPv6 musi być podana w pełnej notacji, prefiks musi być w notacji CIDR."
211
212 msgid "IPv6 source"
213 msgstr "Źródło IPv6"
214
215 msgid ""
216 "IPv6 src prefix. OLSRd will choose one of the interface IPs which matches "
217 "the prefix of this parameter. Default is \"0::/0\", which triggers the usage "
218 "of a not-linklocal interface IP."
219 msgstr ""
220 "Prefiks źródła IPv6. OLSRd wybierze jeden z adresów IP interfejsów, który "
221 "będzie pasował do tego prefiksu. Domyślna wartość to \"0::/0\" - jest wtedy "
222 "używany adres IP interfejsu."
223
224 msgid "IPv6-Prefix of the uplink"
225 msgstr ""
226
227 msgid ""
228 "If the route to the current gateway is to be changed, the ETX value of this "
229 "gateway is multiplied with this value before it is compared to the new one. "
230 "The parameter can be a value between 0.1 and 1.0, but should be close to 1.0 "
231 "if changed.<br /><b>WARNING:</b> This parameter should not be used together "
232 "with the etx_ffeth metric!<br />Defaults to \"1.0\"."
233 msgstr ""
234
235 msgid ""
236 "If this Node uses NAT for connections to the internet. Default is \"yes\"."
237 msgstr "Czy węzeł korzysta z NAT do połączenia z Internetem. Domyślnie \"Tak\""
238
239 msgid "Interface"
240 msgstr "Interfejs"
241
242 msgid ""
243 "Interface Mode is used to prevent unnecessary packet forwarding on switched "
244 "ethernet interfaces. valid Modes are \"mesh\" and \"ether\". Default is "
245 "\"mesh\"."
246 msgstr ""
247 "Tryb interfejsu jest używany, aby zapobiec niepotrzebnemu przekazywaniu "
248 "pakietów. Prawidłowe tryby to \"mesh\" i \"ether\". Domyślna wartość to \"mesh\"."
249
250 msgid "Interfaces"
251 msgstr "Interfejsy"
252
253 # by Google :D po części
254 msgid "Interfaces Defaults"
255 msgstr "Standardy interfejsów"
256
257 msgid "Internet protocol"
258 msgstr "Protokół internetowy"
259
260 msgid ""
261 "Interval to poll network interfaces for configuration changes (in seconds). "
262 "Default is \"2.5\"."
263 msgstr ""
264
265 msgid "Known OLSR routes"
266 msgstr "Znane ścieżki OLSR"
267
268 msgid "LQ"
269 msgstr "LQ"
270
271 msgid "LQ aging"
272 msgstr "Starzenie się LQ"
273
274 msgid "LQ algorithm"
275 msgstr "Algorytm LQ"
276
277 msgid "LQ fisheye"
278 msgstr "LQ-Fisheye"
279
280 msgid "LQ level"
281 msgstr "Poziom LQ"
282
283 msgid "Last hop"
284 msgstr "Ostatni skok (hop)"
285
286 msgid "Legend"
287 msgstr "Legenda"
288
289 msgid "Library"
290 msgstr "Biblioteka"
291
292 #, fuzzy
293 msgid "Link Quality Settings"
294 msgstr "Ustawienia jakości linków"
295
296 msgid ""
297 "Link quality aging factor (only for lq level 2). Tuning parameter for "
298 "etx_float and etx_fpm, smaller values mean slower changes of ETX value. "
299 "(allowed values are between 0.01 and 1.0)"
300 msgstr ""
301
302 msgid ""
303 "Link quality algorithm (only for lq level 2).<br /><b>etx_float</b>: "
304 "floating point ETX with exponential aging<br /><b>etx_fpm</b> : same as "
305 "etx_float, but with integer arithmetic<br /><b>etx_ff</b> : ETX freifunk, an "
306 "etx variant which use all OLSR traffic (instead of only hellos) for ETX "
307 "calculation<br /><b>etx_ffeth</b>: incompatible variant of etx_ff that "
308 "allows ethernet links with ETX 0.1.<br />Defaults to \"etx_ff\""
309 msgstr ""
310
311 msgid ""
312 "Link quality level switch between hopcount and cost-based (mostly ETX) "
313 "routing.<br /><b>0</b> = do not use link quality<br /><b>2</b> = use link "
314 "quality for MPR selection and routing<br />Default is \"2\""
315 msgstr ""
316
317 msgid "LinkQuality Multiplicator"
318 msgstr "Mnożnik LinkQuality"
319
320 msgid "Links per node (average)"
321 msgstr "Linków na węzeł (średnio)"
322
323 msgid "Links total"
324 msgstr "Linków w sumie"
325
326 msgid "Local interface IP"
327 msgstr "IP lokalnego interfejsu"
328
329 msgid "MID"
330 msgstr "MID"
331
332 msgid "MID interval"
333 msgstr "Interwał MID"
334
335 msgid "MID validity time"
336 msgstr "Czas poprawności MID"
337
338 msgid "MTU"
339 msgstr "MTU"
340
341 msgid "Main IP"
342 msgstr "Główny IP"
343
344 msgid ""
345 "Make sure that OLSRd is running, the \"txtinfo\" plugin is loaded, "
346 "configured on port 2006 and accepts connections from \"127.0.0.1\"."
347 msgstr ""
348 "Upewnij się że OLSRd jest uruchomione, \"txtinfo\" plugin jest załadowany, "
349 "skonfigurowany na porcie 2006 i akceptuje połączenia z 127.0.0.1 (localhost)"
350
351 #, fuzzy
352 msgid "Metric"
353 msgstr "Miara"
354
355 msgid "Mode"
356 msgstr "Tryb"
357
358 msgid ""
359 "Multiply routes with the factor given here. Allowed values are between 0.01 "
360 "and 1. It is only used when LQ-Level is greater than 0. Examples:<br /"
361 ">reduce LQ to 192.168.0.1 by half: 192.168.0.1 0.5<br />reduce LQ to all "
362 "nodes on this interface by 20%: default 0.8"
363 msgstr ""
364
365 msgid "NAT threshold"
366 msgstr "Próg NAT"
367
368 msgid "NLQ"
369 msgstr "NLQ"
370
371 msgid "Neighbors"
372 msgstr "Sąsiedzi"
373
374 msgid "Neighbour IP"
375 msgstr "IP sąsiadów"
376
377 msgid "Neighbours"
378 msgstr "Sąsiedzi"
379
380 msgid "Netmask"
381 msgstr "Maska sieciowa"
382
383 msgid "Network"
384 msgstr "Sieć"
385
386 msgid "Network address"
387 msgstr "Adres sieci"
388
389 msgid "Nic changes poll interval"
390 msgstr ""
391
392 msgid "Nodes"
393 msgstr "Węzły"
394
395 msgid "OLSR"
396 msgstr "OLSR"
397
398 msgid "OLSR - Display Options"
399 msgstr ""
400
401 msgid "OLSR - HNA-Announcements"
402 msgstr "OLSR - ogłoszenia HNA"
403
404 msgid "OLSR - Plugins"
405 msgstr "OLSR - pluginy"
406
407 msgid "OLSR Daemon"
408 msgstr "Demon OLSR"
409
410 msgid "OLSR Daemon - Interface"
411 msgstr "Demon OLSR - interfejs"
412
413 msgid "OLSR connections"
414 msgstr "Połączenia OLSR"
415
416 msgid "OLSR gateway"
417 msgstr "Brama OLSR"
418
419 msgid "OLSR node"
420 msgstr "Węzeł OLSR"
421
422 msgid "Overview"
423 msgstr "Przegląd"
424
425 msgid "Overview of currently active OLSR host net announcements"
426 msgstr "Przegląd aktywnych ogłoszeń hostnet OLSR"
427
428 msgid "Overview of currently established OLSR connections"
429 msgstr "Przegląd nawiązanych połączeń OLSR"
430
431 msgid "Overview of currently known OLSR nodes"
432 msgstr "Przegląd znanych węzłów OLSR"
433
434 msgid "Overview of currently known routes to other OLSR nodes"
435 msgstr "Przegląd znanych tras do innych węzłów OLSR"
436
437 msgid "Overview of interfaces where OLSR is running"
438 msgstr "Przegląd interfejsów z włączonym OLSR"
439
440 msgid "Overview of known multiple interface announcements"
441 msgstr "Przegląd znanych wielointerfejsowych ogłoszeń"
442
443 msgid "Overview of smart gateways in this network"
444 msgstr "Przegląd bram SmartGateway w tej sieci"
445
446 msgid "Plugin configuration"
447 msgstr "Ustawienia pluginu"
448
449 msgid "Plugins"
450 msgstr "Pluginy"
451
452 msgid "Polling rate for OLSR sockets in seconds. Default is 0.05."
453 msgstr ""
454
455 msgid "Pollrate"
456 msgstr ""
457
458 msgid "Port"
459 msgstr "Port"
460
461 msgid "Prefix"
462 msgstr "Prefiks"
463
464 msgid "Resolve"
465 msgstr "Rozwiąż"
466
467 msgid ""
468 "Resolve hostnames on status pages. It is generally safe to allow this, but "
469 "if you use public IPs and have unstable DNS-Setup then those pages will load "
470 "really slow. In this case disable it here."
471 msgstr ""
472
473 msgid "Routes"
474 msgstr "Trasy (routes)"
475
476 msgid "Secondary OLSR interfaces"
477 msgstr "Zapasowy interfejs OLSR"
478
479 msgid ""
480 "Sets the main IP (originator ip) of the router. This IP will NEVER change "
481 "during the uptime of olsrd. Default is 0.0.0.0, which triggers usage of the "
482 "IP of the first interface."
483 msgstr ""
484
485 msgid "SmartGW"
486 msgstr "SmartGW"
487
488 msgid "SmartGW announcements"
489 msgstr "Ogłoszenia SmartGW"
490
491 msgid "SmartGateway is not configured on this system."
492 msgstr "SmartGateway jest nieskonfigurowane."
493
494 msgid "Source address"
495 msgstr "Adres źródłowy"
496
497 msgid ""
498 "Specifies the speed of the uplink in kilobits/s. First parameter is "
499 "upstream, second parameter is downstream. Default is \"128 1024\"."
500 msgstr ""
501
502 msgid "Speed of the uplink"
503 msgstr ""
504
505 msgid "State"
506 msgstr "Stan"
507
508 msgid "Status"
509 msgstr "Status"
510
511 #, fuzzy
512 msgid "Success rate of packages received from the neighbour"
513 msgstr "Wartość poprawnie otrzymanych od sąsiada pakietów"
514
515 #, fuzzy
516 msgid "Success rate of packages sent to the neighbour"
517 msgstr "Wartość poprawnie wysłanych pakietów do sąsiada"
518
519 msgid "TC"
520 msgstr "TC"
521
522 msgid "TC interval"
523 msgstr "Interwał TC"
524
525 msgid "TC validity time"
526 msgstr "Czas poprawności TC"
527
528 msgid "TOS value"
529 msgstr "Wartość TOS"
530
531 msgid ""
532 "The OLSR daemon is an implementation of the Optimized Link State Routing "
533 "protocol. As such it allows mesh routing for any network equipment. It runs "
534 "on any wifi card that supports ad-hoc mode and of course on any ethernet "
535 "device. Visit <a href='http://www.olsr.org'>olsrd.org</a> for help and "
536 "documentation."
537 msgstr ""
538
539 msgid ""
540 "The fixed willingness to use. If not set willingness will be calculated "
541 "dynamically based on battery/power status. Default is \"3\"."
542 msgstr ""
543
544 msgid "The interface OLSRd should serve."
545 msgstr "Interfejs, który powinien oferować OLSRd."
546
547 msgid ""
548 "The port OLSR uses. This should usually stay at the IANA assigned port 698. "
549 "It can have a value between 1 and 65535."
550 msgstr ""
551 "Port używany przez OLSR. Zwykle powinien pozostać na przydzielonym przez "
552 "IANA porcie 698. Może mieć wartość pomiędzy 1 a 65535."
553
554 msgid ""
555 "This can be used to signal the external IPv6 prefix of the uplink to the "
556 "clients. This might allow a client to change it's local IPv6 address to use "
557 "the IPv6 gateway without any kind of address translation. The maximum prefix "
558 "length is 64 bits. Default is \"::/0\" (no prefix)."
559 msgstr ""
560
561 msgid "Timing and Validity"
562 msgstr ""
563
564 msgid "Topology"
565 msgstr "Topologia"
566
567 msgid ""
568 "Type of service value for the IP header of control traffic. Default is "
569 "\"16\"."
570 msgstr ""
571
572 msgid "Unable to connect to the OLSR daemon!"
573 msgstr "Połączenie z demonem OLSR nieudane!"
574
575 msgid "Uplink"
576 msgstr "Uplink"
577
578 msgid "Uplink uses NAT"
579 msgstr "Uplink używa NAT"
580
581 msgid "Use hysteresis"
582 msgstr "Używaj histerezy"
583
584 msgid "Version"
585 msgstr "Wersja"
586
587 msgid "WLAN"
588 msgstr "WLAN"
589
590 msgid ""
591 "Warning: kmod-ipip is not installed. Without kmod-ipip SmartGateway will not "
592 "work, please install it."
593 msgstr ""
594 "Uwaga: kmod-ipip nie jest zainstalowany. Bez kmod-ipip bramy SmartGateway "
595 "nie będą działać. Proszę go zainstalować."
596
597 msgid "Weight"
598 msgstr "Waga"
599
600 msgid ""
601 "When multiple links exist between hosts the weight of interface is used to "
602 "determine the link to use. Normally the weight is automatically calculated "
603 "by olsrd based on the characteristics of the interface, but here you can "
604 "specify a fixed value. Olsrd will choose links with the lowest value.<br /"
605 "><b>Note:</b> Interface weight is used only when LinkQualityLevel is set to "
606 "0. For any other value of LinkQualityLevel, the interface ETX value is used "
607 "instead."
608 msgstr ""
609 "Kiedy istnieje wiele połączeń między hostami, waga interfejsów określa, "
610 "którego z nich użyć. Zwykle jest liczona automatycznie przez olsrd opartym "
611 "na charakterystyce interfejsu, ale tu możesz podać stałą wartość. Olsrd "
612 "wybierze połączenie z najniższą wartością.<br /><b>Uwaga:</b> Waga "
613 "interfejsu jest używana tylko kiedy LinkQualityLevel jest ustawione na 0. "
614 "Dla dowolnej innej wartości LinkQualityLevel, zamiast tego jest używana "
615 "wartość ETX."
616
617 msgid ""
618 "Which kind of uplink is exported to the other mesh nodes. An uplink is "
619 "detected by looking for a local HNA of 0.0.0.0/0, ::ffff:0:0/96 or 2000::/3. "
620 "Default setting is \"both\"."
621 msgstr ""
622
623 msgid "Willingness"
624 msgstr "Gotowość"