Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 35 of 179 messages translated ...
[project/luci.git] / po / pl / openvpn.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2012-02-02 10:03+0200\n"
5 "Last-Translator: cheaterenator <cheaterenator@gmail.com>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
14
15 msgid "%s"
16 msgstr "%s"
17
18 msgid "'net30', 'p2p', or 'subnet'"
19 msgstr "'net30', 'p2p', lub 'subnet'"
20
21 msgid "Accept options pushed from server"
22 msgstr "Zaakceptuj opcje narzucone przez serwer"
23
24 msgid "Add"
25 msgstr "Dodaj"
26
27 msgid "Add route after establishing connection"
28 msgstr "Dodaj trasę po nawiązaniu połączenia"
29
30 msgid "Additional authentication over TLS"
31 msgstr "Dodatkowe uwierzytelnianie poprzez TLS"
32
33 msgid "Allow client-to-client traffic"
34 msgstr "Zezwól na łączność klient-klient"
35
36 msgid "Allow multiple clients with same certificate"
37 msgstr "Zezwól na łączenie wielu klientów z tym samym certyfikatem."
38
39 msgid "Allow only one session"
40 msgstr "Zezwól tylko na jedną sesję"
41
42 msgid "Allow remote to change its IP or port"
43 msgstr "Zezwól na zmianę IP lub portu odległemu hostowi."
44
45 msgid "Allowed maximum of connected clients"
46 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba klientów"
47
48 #, fuzzy
49 msgid "Allowed maximum of internal"
50 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba wewnętrznych"
51
52 msgid "Allowed maximum of new connections"
53 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba nowych połączeń"
54
55 msgid "Append log to file"
56 msgstr "Dopisz log do pliku"
57
58 msgid "Authenticate using username/password"
59 msgstr "Autoryzacja z użyciem loginu oraz hasła"
60
61 msgid "Automatically redirect default route"
62 msgstr "Automatycznie przekieruj domyślną trasę"
63
64 msgid "Below is a list of configured OpenVPN instances and their current state"
65 msgstr ""
66 "Ponieżej znajduje się lista skonfigurowanych procesów OpenVPN wraz z ich "
67 "aktualnymi stanami."
68
69 msgid "Call down cmd/script before TUN/TAP close"
70 msgstr "Zatrzymaj skrypt przed wyłączeniem interfejsu TUN/TAP"
71
72 msgid "Certificate authority"
73 msgstr "Urząd certyfikacji"
74
75 msgid "Change process priority"
76 msgstr "Zmień priorytet procesu"
77
78 msgid "Change to directory before initialization"
79 msgstr "Przejdź do katalogu przed inicjalizacją"
80
81 #, fuzzy
82 msgid "Check peer certificate against a CRL"
83 msgstr "Sprawdź certyfikat peer'a na występowanie CRL"
84
85 #, fuzzy
86 msgid "Chroot to directory after initialization"
87 msgstr "Zmień root (chroot) na katalog po inicjalizacji"
88
89 msgid "Client is disabled"
90 msgstr "Klient jest wyłączony"
91
92 msgid "Configuration category"
93 msgstr "Kategoria konfiguracji"
94
95 msgid "Configure client mode"
96 msgstr "Konfiguruj tryb klienta"
97
98 msgid "Configure server bridge"
99 msgstr "Konfiguruj serwer w trybie mostu"
100
101 msgid "Configure server mode"
102 msgstr "Konfiguruj serwer"
103
104 msgid "Connect through Socks5 proxy"
105 msgstr "Połącz poprzez SOCKS5 proxy"
106
107 msgid "Connect to remote host through an HTTP proxy"
108 msgstr "Połącz ze zdalnym hostem poprzez HTTP proxy"
109
110 #, fuzzy
111 msgid "Connection retry interval"
112 msgstr "Interwał powtórzeń połączeń"
113
114 msgid "Cryptography"
115 msgstr "Kryptografia"
116
117 #, fuzzy
118 msgid "Daemonize after initialization"
119 msgstr "Przejdź w tryb daemon po inicjalizacji"
120
121 msgid "Delay n seconds after connection"
122 msgstr "Opóźnienie n sekund po nawiązaniu połączenia"
123
124 msgid "Delay tun/tap open and up script execution"
125 msgstr "Opóźnienie otwarcia interfejsu tun/tap i wykonania skryptu"
126
127 msgid "Diffie Hellman parameters"
128 msgstr "Parametry Diffie Hellman"
129
130 msgid "Directory for custom client config files"
131 msgstr "Katalog na pliki konfiguracyjne"
132
133 msgid "Disable Paging"
134 msgstr "Wyłącz stronicowanie"
135
136 msgid "Disable cipher initialisation vector"
137 msgstr "Wyłącz wektor inicjalizacji szyfru"
138
139 msgid "Disable options consistency check"
140 msgstr "Wyłącz sprawdzanie poprawności ustawień"
141
142 msgid "Disable replay protection"
143 msgstr ""
144
145 msgid "Do not bind to local address and port"
146 msgstr ""
147
148 msgid "Don't actually execute ifconfig"
149 msgstr ""
150
151 msgid "Don't add routes automatically"
152 msgstr ""
153
154 msgid "Don't cache --askpass or --auth-user-pass passwords"
155 msgstr ""
156
157 msgid "Don't inherit global push options"
158 msgstr ""
159
160 msgid "Don't log timestamps"
161 msgstr ""
162
163 msgid "Don't re-read key on restart"
164 msgstr ""
165
166 msgid "Don't require client certificate"
167 msgstr ""
168
169 msgid "Don't use adaptive lzo compression"
170 msgstr ""
171
172 msgid "Don't warn on ifconfig inconsistencies"
173 msgstr ""
174
175 msgid "Echo parameters to log"
176 msgstr ""
177
178 msgid "Empirically measure MTU"
179 msgstr ""
180
181 msgid "Enable OpenSSL hardware crypto engines"
182 msgstr ""
183
184 msgid "Enable Path MTU discovery"
185 msgstr ""
186
187 msgid "Enable Static Key encryption mode (non-TLS)"
188 msgstr ""
189
190 msgid "Enable TLS and assume client role"
191 msgstr ""
192
193 msgid "Enable TLS and assume server role"
194 msgstr ""
195
196 msgid "Enable internal datagram fragmentation"
197 msgstr ""
198
199 msgid "Enable management interface on <em>IP</em> <em>port</em>"
200 msgstr ""
201
202 msgid "Enabled"
203 msgstr ""
204
205 msgid "Encryption cipher for packets"
206 msgstr ""
207
208 msgid "Execute shell cmd after routes are added"
209 msgstr ""
210
211 msgid "Execute shell command on remote ip change"
212 msgstr ""
213
214 msgid ""
215 "Executed in server mode on new client connections, when the client is still "
216 "untrusted"
217 msgstr ""
218
219 msgid ""
220 "Executed in server mode whenever an IPv4 address/route or MAC address is "
221 "added to OpenVPN's internal routing table"
222 msgstr ""
223
224 msgid "Exit on TLS negotiation failure"
225 msgstr ""
226
227 msgid "Get PEM password from controlling tty before we daemonize"
228 msgstr ""
229
230 msgid "HMAC authentication for packets"
231 msgstr ""
232
233 msgid "Handling of authentication failures"
234 msgstr ""
235
236 msgid ""
237 "Helper directive to simplify the expression of --ping and --ping-restart in "
238 "server mode configurations"
239 msgstr ""
240
241 msgid "If hostname resolve fails, retry"
242 msgstr ""
243
244 msgid "Instance \"%s\""
245 msgstr ""
246
247 msgid "Invalid"
248 msgstr ""
249
250 msgid "Keep local IP address on restart"
251 msgstr ""
252
253 msgid "Keep remote IP address on restart"
254 msgstr ""
255
256 msgid "Keep tun/tap device open on restart"
257 msgstr ""
258
259 msgid "Key transition window"
260 msgstr ""
261
262 msgid "Limit repeated log messages"
263 msgstr ""
264
265 msgid "Local certificate"
266 msgstr ""
267
268 msgid "Local host name or ip address"
269 msgstr ""
270
271 msgid "Local private key"
272 msgstr ""
273
274 msgid "Major mode"
275 msgstr ""
276
277 msgid "Make tun device IPv6 capable"
278 msgstr ""
279
280 msgid "Maximum number of queued TCP output packets"
281 msgstr ""
282
283 msgid "Networking"
284 msgstr ""
285
286 msgid "Number of allocated broadcast buffers"
287 msgstr ""
288
289 msgid "Number of lines for log file history"
290 msgstr ""
291
292 msgid "Only accept connections from given X509 name"
293 msgstr ""
294
295 msgid "Only process ping timeouts if routes exist"
296 msgstr ""
297
298 msgid "OpenVPN"
299 msgstr ""
300
301 msgid "OpenVPN instances"
302 msgstr ""
303
304 msgid "Optimize TUN/TAP/UDP writes"
305 msgstr ""
306
307 msgid "Output to syslog and do not daemonize"
308 msgstr ""
309
310 msgid "Overview"
311 msgstr ""
312
313 msgid "PKCS#12 file containing keys"
314 msgstr ""
315
316 msgid "Pass environment variables to script"
317 msgstr ""
318
319 msgid "Persist replay-protection state"
320 msgstr ""
321
322 msgid "Persist/unpersist ifconfig-pool"
323 msgstr ""
324
325 msgid "Ping remote every n seconds over TCP/UDP port"
326 msgstr ""
327
328 msgid "Policy level over usage of external programs and scripts"
329 msgstr ""
330
331 msgid "Port"
332 msgstr ""
333
334 msgid "Protocol"
335 msgstr ""
336
337 msgid "Proxy timeout in seconds"
338 msgstr ""
339
340 msgid "Push an ifconfig option to remote"
341 msgstr ""
342
343 msgid "Push options to peer"
344 msgstr ""
345
346 msgid "Query management channel for private key"
347 msgstr ""
348
349 msgid "Randomly choose remote server"
350 msgstr ""
351
352 msgid "Refuse connection if no custom client config"
353 msgstr ""
354
355 msgid "Remap SIGUSR1 signals"
356 msgstr ""
357
358 msgid "Remote host name or ip address"
359 msgstr ""
360
361 msgid "Remote ping timeout"
362 msgstr ""
363
364 msgid "Renegotiate data chan. key after bytes"
365 msgstr ""
366
367 msgid "Renegotiate data chan. key after packets"
368 msgstr ""
369
370 msgid "Renegotiate data chan. key after seconds"
371 msgstr ""
372
373 msgid "Replay protection sliding window size"
374 msgstr ""
375
376 msgid "Require explicit designation on certificate"
377 msgstr ""
378
379 msgid "Require explicit key usage on certificate"
380 msgstr ""
381
382 msgid "Restart after remote ping timeout"
383 msgstr ""
384
385 msgid "Retransmit timeout on TLS control channel"
386 msgstr ""
387
388 msgid "Retry indefinitely on HTTP proxy errors"
389 msgstr ""
390
391 msgid "Retry indefinitely on Socks proxy errors"
392 msgstr ""
393
394 msgid "Route subnet to client"
395 msgstr ""
396
397 msgid "Run as an inetd or xinetd server"
398 msgstr ""
399
400 msgid "Run script cmd on client connection"
401 msgstr ""
402
403 msgid "Run script cmd on client disconnection"
404 msgstr ""
405
406 msgid "Run up/down scripts for all restarts"
407 msgstr ""
408
409 msgid "Send notification to peer on disconnect"
410 msgstr ""
411
412 msgid "Service"
413 msgstr ""
414
415 msgid "Set GID to group"
416 msgstr ""
417
418 msgid "Set TCP/UDP MTU"
419 msgstr ""
420
421 msgid "Set UID to user"
422 msgstr ""
423
424 msgid "Set aside a pool of subnets"
425 msgstr ""
426
427 msgid "Set extended HTTP proxy options"
428 msgstr ""
429
430 msgid "Set output verbosity"
431 msgstr ""
432
433 msgid "Set size of real and virtual address hash tables"
434 msgstr ""
435
436 msgid "Set the TCP/UDP receive buffer size"
437 msgstr ""
438
439 msgid "Set the TCP/UDP send buffer size"
440 msgstr ""
441
442 msgid "Set tun/tap TX queue length"
443 msgstr ""
444
445 msgid "Set tun/tap adapter parameters"
446 msgstr ""
447
448 msgid "Set tun/tap device MTU"
449 msgstr ""
450
451 msgid "Set tun/tap device overhead"
452 msgstr ""
453
454 msgid "Set upper bound on TCP MSS"
455 msgstr ""
456
457 msgid "Shaping for peer bandwidth"
458 msgstr ""
459
460 msgid "Shell cmd to execute after tun device open"
461 msgstr ""
462
463 msgid "Shell cmd to run after tun device close"
464 msgstr ""
465
466 msgid "Shell command to verify X509 name"
467 msgstr ""
468
469 msgid "Silence the output of replay warnings"
470 msgstr ""
471
472 msgid "Size of cipher key"
473 msgstr ""
474
475 msgid "Specify a default gateway for routes"
476 msgstr ""
477
478 msgid "Start OpenVPN in a hibernating state"
479 msgstr ""
480
481 msgid "Start/Stop"
482 msgstr ""
483
484 msgid "Started"
485 msgstr ""
486
487 msgid "Status file format version"
488 msgstr ""
489
490 msgid "Switch to advanced configuration »"
491 msgstr ""
492
493 msgid "TCP/UDP port # for both local and remote"
494 msgstr ""
495
496 msgid "TCP/UDP port # for local (default=1194)"
497 msgstr ""
498
499 msgid "TCP/UDP port # for remote (default=1194)"
500 msgstr ""
501
502 msgid "TLS cipher"
503 msgstr ""
504
505 msgid "TOS passthrough (applies to IPv4 only)"
506 msgstr ""
507
508 msgid "Temporary directory for client-connect return file"
509 msgstr ""
510
511 msgid "Timeframe for key exchange"
512 msgstr ""
513
514 msgid "Type of used device"
515 msgstr ""
516
517 msgid "Use fast LZO compression"
518 msgstr ""
519
520 msgid "Use individual addresses rather than /30 subnets"
521 msgstr ""
522
523 msgid "Use protocol"
524 msgstr ""
525
526 msgid "Use tun/tap device node"
527 msgstr ""
528
529 msgid "Use username as common name"
530 msgstr ""
531
532 msgid "VPN"
533 msgstr ""
534
535 msgid "Write log to file"
536 msgstr ""
537
538 msgid "Write process ID to file"
539 msgstr ""
540
541 msgid "Write status to file every n seconds"
542 msgstr ""
543
544 msgid "no"
545 msgstr ""
546
547 msgid "openvpn_%s"
548 msgstr ""
549
550 msgid "openvpn_%s_desc"
551 msgstr ""
552
553 msgid "tun/tap device"
554 msgstr ""
555
556 msgid "tun/tap inactivity timeout"
557 msgstr ""
558
559 msgid "yes (%i)"
560 msgstr ""
561
562 msgid "« Switch to basic configuration"
563 msgstr ""