luci-0.11: merge r9571 - r9622
[project/luci.git] / po / pl / polipo.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2013-01-06 22:57+0200\n"
5 "Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid "Advanced Settings"
16 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
17
18 msgid "Allowed clients"
19 msgstr "Dozwolone klienty"
20
21 msgid "Always use system DNS resolver"
22 msgstr "Zawsze używaj systemowej obsługi DNS"
23
24 msgid ""
25 "Basic HTTP authentication supported. Provide username and password in "
26 "username:password format."
27 msgstr ""
28 "Obsługiwana podstawowa autoryzacja HTTP. Podaj nazwę użytkownika i hasło w "
29 "formie username:hasło."
30
31 msgid "Configuration"
32 msgstr "Konfiguracja"
33
34 msgid "DNS and Query Settings"
35 msgstr "Ustawienia DNS i zapytań"
36
37 msgid "DNS server address"
38 msgstr "Adres serwera DNS"
39
40 msgid "Delete cache files time"
41 msgstr "Czas usuwania plików cache"
42
43 msgid "Disk cache location"
44 msgstr "Położenie cache na dysku"
45
46 msgid "Do not query IPv6"
47 msgstr "Nie wykonuj zapytań IPv6"
48
49 msgid "Enable if cache (proxy) is shared by multiple users."
50 msgstr "Włącz, aby cache (proxy) był współdzielony przez wielu użytkowników."
51
52 msgid "First PMM segment size (in bytes)"
53 msgstr "Rozmiar pierwszego segmentu PMM (w bajtach)"
54
55 msgid "General Settings"
56 msgstr "Ustawienia ogólne"
57
58 msgid "How much RAM should Polipo use for its cache."
59 msgstr "Ile pamięci RAM powinien używać Polipo jako cache."
60
61 msgid "In RAM cache size (in bytes)"
62 msgstr "Rozmiar cache w RAM (w bajtach)"
63
64 msgid "Listen address"
65 msgstr "Nasłuchuj adres"
66
67 msgid "Listen port"
68 msgstr "Nasłuchuj port"
69
70 msgid ""
71 "Location where polipo will cache files permanently. Use of external storage "
72 "devices is recommended, because the cache can grow considerably. Leave it "
73 "empty to disable on-disk cache."
74 msgstr ""
75 "Miejsce, w którym Polipo będzie przechowywać pliki cache na stałe. Użycie "
76 "zewnętrznego magazynu jest zalecane. Cache może się poważnie zwiększyć. "
77 "Pozostaw puste, aby wyłączyć cache na dysku."
78
79 msgid "Log file location"
80 msgstr "Katalog logów"
81
82 msgid "Log to syslog"
83 msgstr "Loguj do logu systemowego (syslog)"
84
85 msgid "Logging and RAM"
86 msgstr "Dziennik i RAM"
87
88 msgid "Never use system DNS resolver"
89 msgstr "Nigdy nie używaj systemowej obsługi DNS"
90
91 msgid "On-Disk Cache"
92 msgstr "Cache na dysku"
93
94 msgid "PMM segments size (in bytes)"
95 msgstr "Rozmiar segmentu PMM (w bajtach)"
96
97 msgid "Parent Proxy"
98 msgstr "Nadrzędne proxy"
99
100 msgid "Parent proxy address"
101 msgstr "Adres nadrzędnego proxy"
102
103 msgid ""
104 "Parent proxy address (in host:port format), to which Polipo will forward the "
105 "requests."
106 msgstr ""
107 "Adres nadrzędnego proxy (podany jako host:port), do którego Polipo będzie "
108 "przekierowywać żądania."
109
110 msgid "Parent proxy authentication"
111 msgstr "Autoryzacja nadrzędnego proxy"
112
113 msgid "Polipo"
114 msgstr "Polipo"
115
116 msgid "Polipo Status"
117 msgstr "Status Polipo"
118
119 msgid "Polipo is a small and fast caching web proxy."
120 msgstr "Polipo jest małym i szybkim web proxy z obsługą cache."
121
122 # "Multipleksowanie Biedaka" brzmi fajniej, ale nie chcę mieć usuniętego konta.
123 msgid "Poor Man's Multiplexing"
124 msgstr "Poor Man's Multiplexing"
125
126 msgid ""
127 "Poor Man's Multiplexing (PMM) is a technique that simulates multiplexing by "
128 "requesting an instance in multiple segments. It tries to lower the latency "
129 "caused by the weakness of HTTP protocol. NOTE: some sites may not work with "
130 "PMM enabled."
131 msgstr ""
132 "Poor Man's Multiplexing (PMM) to technika symulująca multipleksowanie "
133 "poprzez żądanie instancji w wielu segmentach. Próbuje obniżyć opóźnienia "
134 "spowodowane wadami protokołu HTTP. UWAGA: niektóre strony mogą nie działać "
135 "przy włączonym PMM!"
136
137 msgid "Port on which Polipo will listen"
138 msgstr "Port, na którym Polipo będzie nasłuchiwać."
139
140 msgid "Proxy"
141 msgstr "Proxy"
142
143 msgid "Query DNS by hostname"
144 msgstr "Zapytanie DNS po nazwie hosta"
145
146 msgid "Query DNS directly, fallback to system resolver"
147 msgstr "Odpytuj DNS bezpośrednio, powracając do resolvera systemu"
148
149 msgid "Query DNS directly, for unknown hosts fall back to system resolver"
150 msgstr ""
151 "Odpytuj DNS bezpośrednio, dla nieznanych hostów powróć do resolvera systemu"
152
153 msgid "Query DNS for IPv6"
154 msgstr "Zapytanie DNS dla IPv6"
155
156 msgid "Query IPv4 and IPv6, prefer IPv4"
157 msgstr "Zapytanie DNS dla IPv4 i IPv6, preferowane IPv4"
158
159 msgid "Query IPv4 and IPv6, prefer IPv6"
160 msgstr "Zapytanie DNS dla IPv4 i IPv6, preferowane IPv6"
161
162 msgid "Query only IPv6"
163 msgstr "Zapytanie tylko IPv6"
164
165 msgid ""
166 "Set the DNS server address to use, if you want Polipo to use different DNS "
167 "server than the host system."
168 msgstr ""
169 "Ustaw adres serwera DNS do użycia, jeśli chcesz aby Polipo używał innego "
170 "DNS`a niż system hosta."
171
172 msgid "Shared cache"
173 msgstr "Cache udostępniany"
174
175 msgid ""
176 "Size of the first PMM segment. If not defined, it defaults to twice the PMM "
177 "segment size."
178 msgstr ""
179 "Rozmiar PIERWSZEGO segmentu PMM. Jeśli nie zdefiniowano, jego domyślny "
180 "rozmiar to dwu-krotność rozmiaru segmentu PMM."
181
182 msgid "Size to which cached files should be truncated"
183 msgstr "Rozmiar do którego pliki cache`owane mają być przycięte"
184
185 msgid "Status"
186 msgstr "Status"
187
188 msgid "Syslog facility"
189 msgstr "Funkcja (facility) loga systemowego"
190
191 msgid ""
192 "The interface on which Polipo will listen. To listen on all interfaces use "
193 "0.0.0.0 or :: (IPv6)."
194 msgstr ""
195 "Interfejs na którym słucha proxy Polipo. Aby słuchać na wszystkich "
196 "interfejsach użyj 0.0.0.0 lub :: dla IPv6"
197
198 msgid "Time after which cached files will be deleted"
199 msgstr "Czas po którym pliki cache będą skasowane"
200
201 msgid "Time after which cached files will be truncated"
202 msgstr "Czas po którym pliki cache będą przycięte"
203
204 msgid "To enable PMM, PMM segment size must be set to some positive value."
205 msgstr ""
206 "Aby włączyć PMM, rozmiar segmentu PMM musi mieć ustawioną wartość dodatnią."
207
208 msgid "Truncate cache files size (in bytes)"
209 msgstr "Rozmiar przycinanych plików w cache(w bajtach)"
210
211 msgid "Truncate cache files time"
212 msgstr "Czas przycinanych plików w cache"
213
214 msgid ""
215 "Use of external storage device is recommended, because the log file is "
216 "written frequently and can grow considerably."
217 msgstr ""
218 "Użycie zewnętrznego nośnika danych wysoce zalecane, plik loga jest "
219 "zapisywany okresowo i może urosnąć znacząco."
220
221 msgid ""
222 "When listen address is set to 0.0.0.0 or :: (IPv6), you must list clients "
223 "that are allowed to connect. The format is IP address or network address "
224 "(192.168.1.123, 192.168.1.0/24, 2001:660:116::/48 (IPv6))"
225 msgstr ""
226 "Jeśli adres nasłuchu ustawiony jest na 0.0.0.0 lub ::(IPv6), musisz "
227 "wyszczególnić klientów mających pozwolenie na połączenie. Format to adres IP "
228 "lub adres sieci (192.168.1.123, 192.168.1.0/24, 2001:660:116::/48 (IPv6))"
229
230 msgid "enable"
231 msgstr "włączone"